Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi"

Átírás

1 Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása évi XXVI. tv Kiss Györgyi

2 ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag fogadta el az Egyezményt és a Jegyzőkönyvet. A világon közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint. Magyarországon közel él közülük. Egyfajta kódex, mely átfogó módon gyűjti össze a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat. Hazánk a világon elsőként ratifikálta a évi XCII. törvénnyel

3 ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól A Fakultatív Jegyzőkönyv által bevezetett ún. egyéni panaszmechanizmus minden részes államban élő fogyatékos ember számára lehetővé teszi, hogy jogsérelem esetén az Egyezmény által létrehozott, független nemzetközi szakértői testülethez: a Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottságához forduljon. Az Egyezmény sorsát hazánk évek óta megkülönböztetett figyelemmel kíséri: a magyar kormány képviselője már a kezdetektől részt vett a szöveget kidolgozó ad-hoc bizottság munkájában, itthon pedig folyamatos, az érintettek aktív közreműködésével történő szakmai előkészítő munka zajlott, hogy a ratifikáció zökkenőmentes legyen.

4 2007. évi XCII. tv. A JOGSZABÁLY TELJES SZÖVEGE ÉS AZ EGYEZMÉNY LANGA JUDIT ÁLTAL ELKÜLDVE!!!

5 1998. évi XXVI. tv A fogyatékos személyek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai Jogaikkal nehézségek árán tudnak élni Társadalmi paradigma váltás szükséges Cél: a fogyatékos személyek jogainak, a számukra nyújtandó komplex rehabilitációnak a szabályozása, az esélyegyenlőség, a társadalomban való aktív részvétel, az önálló életvitel biztosítása

6 Alapelvek a fogyatékos emberek teljesebb életét és a fogyatékosságból fakadó terhek csökkentését segítő környezet kialakítása, az állapot rosszabbodás megelőzése, illetve következményeinek enyhítése, a fogyatékos személyek sajátos szükségleteinek, speciális megoldások alkalmazásának figyelembe vétele, a fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, meg kell teremteni a társadalmi életben való részvételt, gondoskodni kell a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről, a fogyatékos személyek jogaikkal, állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek.

7 Környezet: Akadálymentes, biztonságos épített környezet Kommunikáció: Egyenlő esélyű hozzáférés az információkhoz A kommunikációban jelentősen akadályozottak részére a közszolgáltatások igénybevételéhez a tájékozódás lehetővé tétele, személyi segítés Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: Speciális szükségletek szerint kell biztosítani, a közszolgáltatások engedélyeztetése során e követelménynek érvényesülnie kell Közlekedés: Indulási helytől a célállomásig akadálymentes Támogató szolgálat, segédeszköz

8 Az esélyegyenlőség célterületei Egészségügy Állapota javítása, rendszeres és hatékony egészségügyi ellátás biztosítása az állapotromlás, rehabilitáció, társ-i beilleszkedés érdekében Oktatás, képzés Joga van óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, neveléshez, képességfejlesztéshez, szakképzéshez, felnőttképzéshez Lehetőség szerint integrált intézményekben ha lehetséges Foglalkoztatás Munkához való jog Integrált vagy védett foglalkozás Munkahelyek átalakítása Fogyatékos személy munkához segítése Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel Lakhatási forma megválasztásának joga (családi, lakóotthoni, támogatott lakhatás), 50 fh-nél nagyobb intézmények kiváltása Sport, kultúra Lehetővé kell tenni a szabadidős tevékenységeket, közösségi célú épületek látogatását, a sportolást

9 Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézmények kiváltására kerül sor december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást. A férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerül sor. A kiváltást a évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 19. cikkében meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani.

10 Fogyatékos személyt megillető speciális jogok Akadálymentes, biztonságos közlekedés (akadálymentes épített környezet) Akadálymentes hozzáférés az információkhoz, különösen a jogokkal, közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatban (akadálymentes kommunikáció, információs esélyegyenlőség) Akadálymentes társadalmi részvétel, társadalmi integráció Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés Közlekedés (indulástól a célállomásig akadálymentes) Támogató szolgálat és segédeszköz, támogató eszköz igénybevétele Rehabilitációhoz való jog

11 Rehabilitációhoz való jog A fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek fejlesztése, A rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése, A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, figyelemmel kísérés, A segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása, A segítő szolgálatok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő szempontok kidolgozása, Szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása, A szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

12 Ki a fogyatékos? Fogyatékos személy az, aki érzékszervei, így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg kommunikációjában számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során

13 Fogyatékossági támogatás Súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget segítő, havi, rendszeres pénzbeli juttatás Célja az esélyegyenlőtlenség kiegyenlítése, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése Jogosultság 18. életévet betöltött Nem korrigálható látássérülés, aliglátó vagy nemlátó, tapintó, halló életmód Hallásvesztés, beszédértésre segédeszközzel sem képes, a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad 25. évét megelőzően keletkezett Középsúlyos vagy súlyos, veleszületett vagy szülési trauma következtében vagy 14 év alatt bekövetkezett károsodás Mozgásszervi károsodás, helyváltoztatásra nem képes

14 Fogyatékossági támogatás Fogyatékossági támogatásra nem jogosult a vakok személyi járadékával és magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező Megszűnik a támogatás, ha a súlyos fogyatékosság már nem áll fenn, illetve igazolatlanul távol marad a felülvizsgálatról A támogatás mértéke a fogyatékosság mértéke szerint: ; Ft A nyugellátás emelésének mértéke szerint, évenként emelni kell.

15 Fogyatékossági támogatás megállapítása, folyósítása Kérelemre indul, a Kincstár hatásköre Orvosszakértői szerv szakhatóságként jár el Öt évenkénti felülvizsgálat Költségmente eljárás Súlyos fogyatékos, bentlakásos int-ben élő cselekvőképtelen személy támogatását az int. vezetőjének kell utalni, aki ezt elkülönítetten kezeli Központi költségvetés biztosítja Nyilvántartás, adatvédelem (törlés 5 év után)

16 Országos Fogyatékosügyi Program Országgyűlés fogadja el, előkészítéséről a Kormány gondoskodik Érvényre kell juttatni a következő célterületeken: egészségügy, foglalkoztatás, szociálpolitika, oktatás, közlekedés tervezés, településfejlesztés Tartalma: A fogyatékossággal élő népesség társadalmi helyzetének bemutatása, Rehabilitációs célok, Társadalmi szemléletváltozással kapcsolatos teendők, Életminőség változtatás feladatai, Társadalmi aktivitást elősegítő tervek, Közlekedési rendszerek, Közszolgáltatások egyenlő eséllyel történő igénybevétele, Megvalósításhoz rendelt eszközök bemutatása.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilletõ jogokkal és

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilető jogokkal és

Részletesebben

Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa Epilepsy Foundation Hungary

Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa Epilepsy Foundation Hungary Epilepszia törvénytervezet Az epilepsziával élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük, orvosi ellátottság illetve megélhetésük biztosításáról, Készült a Magyar Epilepsziával Élők Alapítványának alapítója,

Részletesebben

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS:

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos személy az, aki érzékszervi

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program. Juhász Ferenc. 4. fejezet

A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program. Juhász Ferenc. 4. fejezet A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program Juhász Ferenc 4. fejezet A fogyatékosság problémakörének hazai kezelésében döntô fordulatot hozott a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelôségük biztosításáról

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben