Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással"

Átírás

1 Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere november 17. Sopron

2 Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa 2

3 Történelmi áttekintés 1277-ben Sopron Szabad Királyi Városi rangot kapott 1921 december 14-i népszavazás Civitas Fidelissima 1989 augusztus 19-i Páneurópai Piknik A hőség és a szabadság városa 3

4 Sopron jelene a számok tükrében Népesség: fı Terület: ha Regisztrált gazdasági szervezetek száma: db Vendégéjszakák száma: fı/év (KSH adatok) A hőség és a szabadság városa 4

5 A költségvetés fı számai (millió forint) Megnevezés évi terv évi várható évi várható évi várható Költségvetési fıösszeg Mőködési egyenleg Felhalmozási egyenleg Adósságszolgálat Hiány összesen: Hiány a költségvetési fıösszeg % ban 12,46 12,65 11,42 9,85 A hőség és a szabadság városa 5

6 Sopron költségvetésének állami támogatása Megnevezés Eltérés terv terv Normatív állami hozzájárulás Átengedett bevételek Egyéb állami hozzájárulás Illetékbevétel Összesen: (A költségvetés tervezett alakulása, adatok Millió Ft-ban) A hőség és a szabadság városa 6

7 Helyi adóbevételek alakulása Megnevezés Eltérés terv terv terv Iparőzési adó Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Összesen: (A költségvetés tervezett alakulása, adatok Millió Ft-ban,) A hőség és a szabadság városa 7

8 Mőködési egyenleg alakulása Megnevezés terv terv terv Bevételek összesen: Kiadások összesen: Mőködési egyenleg: (A költségvetés tervezett alakulása, adatok Millió Ft-ban) A hőség és a szabadság városa 8

9 Hitel- és kötvénytartozások Sopron Megyei Jogú Város önkormányzatának a korábbi ciklusban felhalmozott hitel- és kötvénytartozása: millió forint Ennek tervezett adósságszolgálata: 2008-ban 576 millió forint, 2009-ben 668 millió forint, 2010-ben 721 millió forint lesz. A hőség és a szabadság városa 9

10 Várható kötvénykibocsátás A közgyőlés szeptemberi ülésén a évek fejlesztési feladatainak finanszírozásához millió forint összegő CHF-ben kibocsátandó kötvényrıl döntött. A pénzpiaci válság "felülírta" terveinket, a kötvénykibocsátást kiterjesztettük EUR és forint devizanemre is A hőség és a szabadság városa 10

11 Adósságállomány alakulása Millió Ft : Központi költségvetés önkormányzati támogatása nem változik; önkormányzati saját bevételek, kiadások elırejelzése az elızı évek adatain, tendenciáin alapul : Központi költségvetés önkormányzati támogatása nem változik; önkormányzat iparőzés adóbevétele 2011-tıl 30 %, építményadó bevétele 15 %-kal nı, új vállalkozások betelepítésével. : Központi költségvetés önkormányzati támogatások mértéke 2011-ben 9 %, 2012-ben 12 %, években 14 %, 2015-ben 17 %-kal nı; önkormányzati adóbevételek az elızı pont szerint emelkednek. A hőség és a szabadság városa 11

12 Recessziós hatások Csökkenı normatív támogatások hangsúlyosabbá válik az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának növelése; Dráguló hitelek, kötvények: kamatterhek növekedése kihat a gazdálkodásra, fejlesztésekre; Önkormányzati intézmények, vállalkozások mőködésének racionalizálása: költségcsökkentés, átszervezés vagy létszámracionalizálás szükségessége A hőség és a szabadság városa 12

13 Sopron jövıképe Európai Uniós pályázati források hatékony felhasználása Sajáterıs városi fejlesztések Szolgáltatási szektor fejlesztése Termelı-beruházások, helyi vállalkozások számának gyarapítása Város kulturális hagyományainak megırzése, regionális szerep erısítése A hőség és a szabadság városa 13

14 Önkormányzati pályázatok Pályázatok száma Igényelt támogatás Önrész Összesen (támogatás + önrész) Nyertes pályázatok 45 6 Mrd forint 893 millió forint 6,9 Mrd Ft Benyújtott, nem nyert 25 2 Mrd forint 451 millió forint 2,5 Mrd Ft Elbírálás alatt 15 3,1 Mrd forint 373 millió forint 3,5 Mrd Ft Elıkészítés alatt 18 6,8 Mrd Ft 2,2 Mrd Ft 9 Mrd Ft ÖSSZESEN ,9 Mrd forint 3,9 Mrd forint 21,9 Mrd Ft A hőség és a szabadság városa 14

15 Sikeres, kiemelt projektek Belváros rehabilitáció Kıszegi úti közúti aluljáró TISZK rendszer kiépítése Közösségi közlekedés fejlesztése A hőség és a szabadság városa 15

16 Belváros rehabilitáció Cél: történelmi belváros kulturális funkciójának erısítése, kereskedelmi, gazdasági funkció megtelepedése; Tartalma: Tőztorony és a Fı tér felújítása, Kulcspont létrehozása, Várfalsétány kialakítása NyDOP /B. - kiemelt projekt; Elnyert támogatás: 600 millió forint Önrész: 477 millió forint; A hőség és a szabadság városa 16

17 Tőztorony felújítás A hőség és a szabadság városa 17

18 Kulcspont A hőség és a szabadság városa 18

19 Kıszegi úti aluljáró Cél: aluljáró építésével a belváros közlekedési gondjainak enyhítése, különszintő vasúti keresztezıdés létrehozása; Kiemelt projekt státusz; A GYSEV-vel szoros partnerségben történik a megvalósítás; Összesen: 2,9 Mrd forint Önrész: 300 millió forint A hőség és a szabadság városa 19

20 Kıszegi úti aluljáró A hőség és a szabadság városa 20

21 TISZK rendszer Cél: a szak- és felnıttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása TÁMOP-2.2.3/07/2; támogatás 400 millió forint TIOP-3.1.1/08/1: TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések; összesen 986 millió forint A hőség és a szabadság városa 21

22 Közösségi közlekedés fejlesztése Cél: legkorszerőbb utas tájékoztatás és a tömegközlekedést támogató forgalomirányítási rendszer kialakítása; NYDOP-3.2.1: Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések Összesen: 368 millió forint; Önrész : 12,5 millió forint. A hőség és a szabadság városa 22

23 Város közúti elérhetısége A hőség és a szabadság városa 23

24 PÁLYÁZATI ANOMÁLIÁK A hőség és a szabadság városa 24

25 Vitatható döntések Belváros rehabilitáció AGÓRA pályázat Közoktatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázatok A hőség és a szabadság városa 25

26 Merre tovább önkormányzatok? Pályázati dömping szükséges a bürokrácia mérséklése, illetve az eljárás bonyolultságának csökkentése; Pályázati célok igazítása a VALÓS önkormányzati igényekhez értelmes és hasznos projektek; Pályázatok finanszírozásának újragondolása az önrész biztosítása nehéz. A hőség és a szabadság városa 26

27 Egyetem és város kapcsolata A hőség és a szabadság városa 27

28 Nyugat-magyarországi Egyetem célunk az Önkormányzat és az Egyetem kapcsolatának, együttmőködésének szorosabbá tétele, továbbá az Egyetem regionális szerepének erısítése Sopron Egyetemi város az oktatáshoz szükséges infrastruktúra továbbfejlesztése, az Egyetem jó hírnevének öregbítése Egyetem Önkormányzat munkabizottság felállítása pályázatfigyelés, pályázati lehetıségek sikeres kihasználása A hőség és a szabadság városa 28

29 Önkormányzat részérıl: gyakorlati hely biztosítása (önkormányzat és intézményeiben) terepgyakorlat biztosítása a hallgatók bevonása a várossal kapcsolatos tervekbe, fejlesztési elképzelésekbe, pl. Építıkockák városfejlesztési pályázat informatikai területen való együttmőködés testvérvárosi kapcsolat Selmecbányával A hőség és a szabadság városa 29

30 Egyetem részérıl: városi rendezvényeken való hagyományos közremőködés kutatások, felmérések, elemzések, koncepció kidolgozások, hatásvizsgálatok készítése, pl. esélyegyenlıség turisztikai attrakciók biztosítása, pl. botanikus kert megnyitása know-how átadása gyakornokok, illetve egyetemisták által készített munkák révén A hőség és a szabadság városa 30

31 Összegzés Közös múltunk összeköt Pozitív városimázs erısítése Innovatív ötletek megfelelı kihasználása Jól képzett munkaerı Sopronban tartása Kétoldalú kapcsolatok további erısítése A hőség és a szabadság városa 31

32 Köszönöm a figyelmet! A hőség és a szabadság városa 32