tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében"

Átírás

1 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor június 30.

2 2012. január 11-től működik Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Az NGM szakmai háttérintézménye, szerteágazó tervező, elemző, értékelő, terjesztési feladatokkal Gazdaság- és területfejlesztési tervezési feladatai: Országos tervdokumentumok előkészítése Tervezési és értékelési feladatok ellátása, szakmai módszertani koordináció Döntés-előkészítés, állásfoglalás, tanácsadás és minőségbiztosítás Nemzetközi és hazai gyakorlatok elemzése, gazdasági vezetői információs rendszer építése Jelenlegi fő feladata: Az NGM as uniós finanszírozású fejlesztési ciklusra történő felkészülési feladatainak támogatása, koordinációja.

3 A kohéziós politika változó keret és feltételrendszere

4 A kohéziós politika változó keret és feltételrendszere 7500 Mrd Ft fejlesztési forrás között!

5 Szűkülő tagállami mozgástér erős stratégiai elvárások az EU részéről Hogyan fejleszteni: Tematikus koncentráció (EU2020 Stratégia - 11 tematikus célkitűzés) Hogyan fókuszálni: Erős kötöttség az ERFA források felhasználásában Minimum ESZA arányok Kevésbé preferált fejlesztési tématerületek: közlekedés, turizmus, sport, humán infrastrukturális fejlesztések Területi preferenciák Regionális szint helyett lokális és városi Városi fejlesztések preferálása források 5%-a Új eszközök: Integrált területi beruházások (ITB) és közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Feltételek és szankciók Kondícionalitások szigorú rendszere

6 EU 2020 Foglalkoztatás: a éves korosztály foglalkoztatottsági aránya elérje a 75%-ot K+F/innováció: Az EU GDP-jének 3%-át a K+F+I ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani Éghajlatváltozás/energia: ÜHG kibocsátás min. 20%-os csökkentése az 1990-es szinthez képest A megújuló energiaforrások arányának 20%-ra növelése Az energiahatékonyság 20%-os javítása Oktatás/képzés: a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése a 30 és 34 év közötti EU polgárok min. 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen

7 Tematikus koncentrációs elvárások a fejletlenebb és fejlettebb régiók esetében ERFA 50/80%. ESZA-minimum: ~52% ESZA 60/80%

8 versus Tapasztalatok a időszak kapcsán Az új időszak rendszere Gazdaszerep hiánya Valós stratégia hiánya Forrás szétaprózódás Közvetlenül gazdaságfejlesztésre szánt források alacsony részaránya Versenyalapú fejlesztés kudarca Erős gazdaszerep Valós stratégia Forrás koncentráció Közvetlenül gazdaságfejlesztésre szánt források magas részaránya Integrált programalapú fejlesztés

9 Főbb változások 2014-től Felülről vezéreltebb tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal Forrásallokációs determinációk Határozottabb számonkérés 3 régiókategória (kevésbé fejlett, átmeneti, fejlett régió) Új térségi integrációs eszközök bevezetése Kevesebb számú és a rugalmas forrásfelhasználást biztosító integrált OP-k Tárcák és megyék tervezési koordinációs szerepet kapnak OP készítés koordinációja NGM és érintett minisztériumok

10 Széchenyi Tervezett Operatív Programok Nemzeti Fejlesztés 2020 (OFTK) Partnerségi Megállapodás tervezése Operatív Programok tervezése Megyék és városok tervezése

11 Partnerségi Megállapodás as nemzeti fejlesztési prioritások A Kormány 1114/2013. (III. 8.) Korm. határozata a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről. A közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely 1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén, 2. a foglalkoztatás növelésén, 3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, 4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, 5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán, mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik.

12 OPERATÍV PROGRAMOK Operatív Programok Indikatív forráskeretek a benyújtott Partnerségi Megállapodás alapján Forráskeret aránya (%) Forráskeret (Mrd Ft, hazai társfinanszírozással) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 15, ,41 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,6 269,34 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 35, ,49 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 12,1 905,85 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 14, ,90 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 15, ,16 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 4,0 298,49 Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Összesen: 100 % 7 482,64

13 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

14 TOP STRATÉGIAI CÉLJAI Partnerségi Megállapodás: EU források 60 %-a gazdaságfejlesztésre (GINOP, TOP, VEKOP) A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése Két fő stratégiai cél: 1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 2. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása

15 TOP hatásköre, jellegzetességei Célterület: EU besorolás szerint kevésbé fejlett régiók : az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek/fejlesztések jellege: A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat: az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja. Támogatások jellege: A TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást a megyék, megyei jogú városok és a járások szintjén összehangolt fejlesztésekre.

16 1. prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 38,73 % Célja: önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztést és ahhoz kapcsolódóan a foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra, pl. iparterületek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére Kapcsolódó alacsonyabb-rendű utak fejlesztésére és mobilitás ösztönzésére Helyi gazdaságban működő kis- és középvállalkozások térség-specifikus, célzott fejlesztésére, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére Helyi gazdaságszervezésre, helyi gazdasági együttműködésekre, a helyi termékek, termelési-fogyasztási kapcsolatok ösztönzésére Óvodák, bölcsődék, családi napközik fejlesztésére a munkába való visszatérés segítésére Kedvezményezettek: Önkormányzatok Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében térség-specifikus szempontok szerinti kkv-k

17 2. prioritástengely: Vállalkozásbarát és népességmegtartó város/településfejlesztés Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 18,45 % Célja: a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: A városok helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztésére, pl. barnamezős területek rehabilitációja, városközpontok gazdasági funkciónak újjáélesztése, helyi piacok, üzlethelyiségek kialakítása, megújítása Kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Helyi turisztikai vonzerők fejlesztése Család- és klímabarát településfejlesztés, zöldfelületek megújítása és növelése Kedvezményezettek: Önkormányzatok, együttműködve vállalkozásokkal, lakossággal

18 3. prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 19,62 % Célja: fenntartható települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: Fenntarthatóságot és munkába járás könnyítését célzó, kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre és szolgáltatásokra, beleértve a kerékpáros és gyalogos közlekedést Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek energiahatékonyságra és a megújuló energia részarányának növelésére Kedvezményezettek: Önkormányzatok

19 4. prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 7,71 % Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció Támogatást nyújt: Önkormányzati egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására (kiemelt) Önkormányzati szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására Egyéb önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, családbarát funkciók és akadálymentesítés biztosítására Szociális városrehabilitáció: érintett városrészekben az életkörülmények javítása, a leromlott fizikai környezet felszámolása Kedvezményezettek: Önkormányzatok önkormányzati társulások, Városrehabilitációs intézkedésnél civil szervezetek, egyházak

20 5. prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések Alap: ERFA és ESZA együttesen Indikatív forráskeret: 4,28 % Célja: kísérleti jelleggel, városokban a helyi civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, alulról szerveződve alakított helyi akciócsoportokon keresztül, helyi fejlesztési stratégiákon alapuló fejlesztések db városi CLLD Támogatást nyújt: Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján, helyi akciócsoport (HACS) tervezésével és közreműködésével: Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra, pl. helyi termékek bemutatását., értékesítését célzó terek és szolgáltatások, kézműves mesterségek bemutatása, oktatása Kedvezményezettek: Városi helyi akciócsoportok Önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

21 6. prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés Alap: ESZA Indikatív forráskeret: 11,20 % Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A gazdaságfejlesztési (1-es) prioritáshoz kapcsolódva foglalkoztatási célokra, pl. megyei foglalkoztatási paktumok, munkavállalók mobilitását, visszatérését segítő intézkedések, képzésük, készségfejlesztésük, kis- és középvállalkozások foglalkoztatási célú támogatása Szociális városrehabilitációs intézkedés (4-es prioritás) intézkedéshez kapcsolódó közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére, civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira ERFA prioritások kapcsolódó ESZA elemeire Kedvezményezettek: Önkormányzatok, képzőintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

22 Területi tervezési folyamatok

23 Területi tervezési folyamat során elkészítendő dokumentumok Megyei tervezési folyamat 7 fő feladatkörből áll: 1. megyei helyzetfeltáró dokumentum 2. megyei területfejlesztési koncepció 3. megyei területfejlesztési program a) stratégiai program b) operatív program időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentum a) TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum b) ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum 5. partnerség 6. területi koordináció ellátása 7. uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése MJV tervezési folyamat 4 fő feladatkörből áll: 1. MJV megalapozó vizsgálat 2. MJV településfejlesztési koncepció 3. MJV integrált településfejlesztési stratégia időszak tervezését segítő megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum a) TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum b) Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum 5. partnerség

24 Indikatív források területi szintenként előre tervezhető ERFA + ESZA forrás Megyei programonként indikatívan összesen: 450 Mrd Ft Megyei jogú városonként összesen: 364,6 Mrd Ft Járásonként közvetlenül összesen: 298,1 Mrd Ft CLLD 43,4 Mrd Ft (1,0 1,5 Mrd Ft projektenként) A térségileg decentralizált fejlesztések tárgyköre: térségi terület- és gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, helyi foglalkoztatás és közösségfejlesztés, integrált településfejlesztés és energiahatékonysági beruházások, közösségi és fenntartható közlekedés, önkormányzati közszolgáltatás-fejlesztés,

25 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott megyei keret megyékre bontva (Mrd Ft)

26 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott megyei + járási keret megyékre bontva (Mrd Ft) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 39,96 46,17 38,62 38,04 32,49 52,18 35,27 46,12 27,91 31,52 37,34 26,71 25,44 38,60 27,06 58,09 69,80 76,

27 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott megyei jogú városi keret (Mrd Ft)

28 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozatban meghatározott megyei + járási + MJV keret megyékre bontva (Mrd Ft) Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 45,72 60,43 40,33 40,19 51,23 33,17 39,14 49,48 45,09 79,86 69,53 58,64 61,11 63,03 79,80 92,99 93,00 109,

29 Fajlagos mutató (egy főre jutó megyei + járási + MJV keret - megyei szinten) (Ft/fő) Nógrád Csongrád Baranya Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Somogy Zala Jász-Nagykun-Szolnok Bács-Kiskun Vas Heves Fejér Tolna Veszprém Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom

30 Városfejlesztési források eloszlása, (Forrás: Városhálózati hatásértékelés, Pannonelemző-Revita, Hétfa Kutatóintézet)

31

32 A turisztikai fejlesztések helye és lehetséges finanszírozási forrásai az egyes operatív programokban

33 Fejlesztési források turisztikai célú beruházásokhoz Pénzügyi eszközök: refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és pénzügyi lízing termékek garancia- és viszontgarancia termékek Kockázati Tőke Program (K+F+I, IKT, versenyképesség javítási fókusszal) célzott tőkeprogram (alapvetően foglalkoztatási, versenyképesség-, energiahatékonyság javítási fókusszal, beleértve a településfejlesztési célt támogató projekteket is.) Vissza nem térítendő támogatások

34 Az egyes OP-kban megjelölt fejlesztések lehatárolásának legfontosabb elvei: GINOP: nemzetközi és országos léptékű, programszintű, hálózatos vagy kiemelt fejlesztések TOP: megyei, térségi és helyi jelentőségű kisebb, egyedi fejlesztések és projektek VEKOP: KMR területére megjelölt fejlesztések VP: vidéki térségekre fókuszáló turizmusfejlesztések

35 A GINOP-on belül több prioritástengely is szolgálhatja majd a turizmusfejlesztést: 1. prioritás: Kis- és középvállalkozások 2. prioritás: K+I (Tudásgazdaság fejlesztése) 6. prioritás: Turizmus (Versenyképes turisztikai kínálat) A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 7. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

36 TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében turisztikai szolgáltatások fejlesztésére 2. prioritástengely: Vállalkozásbarát és népességmegtartó város/településfejlesztés helyi turisztikai vonzerők fejlesztése VP Vidékfejlesztési Operatív Program: 6. prioritás: Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésére irányuló beruházások (turisztikai szolgáltatások és vendéglátás fejlesztése) 7. prioritás: Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben helyi turisztikai vonzerők fejlesztése

37 GINOP TOP tervezett turisztikai fejlesztési keretei GINOP 1. (TO3) nincs nevesített forrás, kkv-k versenyképességi célú beruházásai jelenhetnek meg GINOP 6. (TO6c) 149,8 Mrd Ft TOP 1. (TO8b) nincs nevesített kkv forrásösszeg, de a turizmust nevesíti! megyei integrált gazdaságfejlesztési program részeként TOP 2. (TO6c) 78 Mrd Ft vonzerőfejlesztésre megyei uniós részdokumentum részeként

38 A GINOP TOP koncepcionális lehatárolása GINOP Elvárás: gazdasági versenyképességi hatás és érdemi költésnövekedés Országos és nemzetközi jelentőségű kulturális és természeti örökségi helyszínek Tematikus utak megyehatáron átnyúló, jóváhagyott stratégia alapján Célzott attrakciófejlesztés országos szakpolitika alapján A hálózatos tematikus utak gazdasági fenntarthatóságot célzó fejlesztése Kkv fejlesztés TO3c alatt, turisztikai vállalkozások nevesítése nélkül TOP Megyei integrált gazdaság-fejlesztési program részeként, területi stratégiába illeszkedve Országos jelentőségű fejlesz-tett attrakciókhoz kapcsolódó, ráhordó fejlesztések térségi, helyi szinten Térségi és helyi jelentőségű turisztikai vonzerőfejlesztések Multiplikátor hatásként munkahelyteremtő, helyi gazdaságot ösztönző kkv beruházások TO8 alatt, megyei gazdaságfejlesztési program részeként Megye-specifikus kkv TO8 alatt, turizmus terület nevesítve

39 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal kiadványai - NTH Tudásmegosztás Turizmus+ Szakmai és K+F+I online kitekintő Célja : Publikálható felülete legyen a turizmusban (is) hasznosítható innovációnak - Falu-Város-Régió (FVR) - Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A magyar területfejlesztés eredményeit, és műhelymunkáinak részleteit bemutató folyóirat Elérhetőségük: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlap/publikációk

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bánhidai Csilla tervező-elemző NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2 4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. Telefon:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

fejlesztési lehetőségei 2014-2018 Budapest Varga Mihály Budapest 4. választókerület

fejlesztési lehetőségei 2014-2018 Budapest Varga Mihály Budapest 4. választókerület fejlesztési lehetőségei 2014-2018 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Az elmúlt négy évben jelentős utat tettünk meg. A gazdaság növekedési pályára állt, és több mint 4 millió embernek van megélhetést biztosító

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 3., péntek Tartalomjegyzék 1/2014. (I. 3.) VM rendelet A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós frrásainak tervezése Széchenyi Prgramirdák létrehzása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasnlítása (1/2)

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben