NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály

2 Foglalkoztatáspolitikai intézkedések helye az Operatív programokban GINOP prioritás (ESZA) foglalkoztatási és képzési intézkedések GINOP 8. prioritás (ERFA) szociális gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi eszközök VEKOP 8. prioritás foglalkoztatási és képzési intézkedések a KMR területén szűkülő források TOP 5. prioritás foglalkoztatási együttműködések támogatása, helyi és megyei szintű egyedi beruházásokhoz kapcsolódó foglakoztatási és képzési támogatások támogatása

3 GINOP 5. és GINOP 6. - tematikus célkitűzések EU 2020 célokból levezethető, uniós jogszabálytervezetben rögzített 11 tematikus célkitűzések közül: A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) Beruházások az oktatás, a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás terén (10.)

4 Munkaerő-piaci helyzetkép 66,0 20,0 64,0 18,0 62,0 60,0 16,0 14,0 58,0 56,0 54,0 12,0 10,0 52,0 8,0 50, Aktivitás arány Fogl. Ráta Munkanélk. ráta 6,0

5 20-64 évesek évesek Foglalkoztatási ráta EU28 Magyar ország Különbség (Magyarország- EU28) EU28 Magyar ország Különbség (Magyarország -EU28) % %-pont % %-pont évesek 68,4 62,1-6,3 68,3 63,2-5, évesek 32,7 18,6-14,1 32,3 19,8-12, évesek 77,4 74,8-2,6 77,0 75,6-1, évesek 48,8 36,9-11,9 50,1 38,5-11,6 Alapfokú végzettségűek 52,1 37,5-14,6 51,4 38,2-13,2 Középfokú végzettségűek 69,5 63,6-5,9 69,3 64,9-4,4 Felsőfokú végzettségűek 81,8 78,7-3,1 81,7 78,9-2,8 Férfiak 74,5 68,1-6,4 74,2 69,7-4,5 Nők 62,3 56,4-5,9 62,5 57,0-5,5

6 GINOP 5. és 6. prioritások GINOP 6. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ - OP keret 5%-a 1. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása 2. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása

7 GINOP 5. A munkanélküliek és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése Tervezett intézkedések: 1. Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása aktív munkaerő-piaci eszközökkel 2. Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése 3. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 4. Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

8 Társadalmi vállalkozások ösztönzése beruházási prioritás Intézkedés Célcsoport Kedvezményezettek típusai: szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a szociális gazdaság szereplői, társadalmi vállalkozások társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői (szervezeti formától függetlenül) Tranzit foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások

9 GINOP 5. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM Alapja az Európai Tanács április 22-i ajánlása, mely szerint a tagállamoknak el kell érni, hogy: valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön Megvalósításhoz uniós források felhasználása: foglalkoztatás-képzés: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) ifjúságpolitika, oktatás: Emberi Erőforrás OP A 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliséggel sújtott régiók kiegészítő uniós forrásban részesülnek (4 hazai érintett régióra mintegy 15 Mrd Ft)

10 GINOP 5. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja- Ifjúsági Garancia bevezetésének alapelvei Központi koordináció, egy belépési pont: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (20 munkaügyi szakigazgatási szerv és 170 kirendeltség) Fokozatos bevezetés Partnerek: szaktárcák (NGM koordinátor, EMMI, KIM) és szakmai háttérintézményeik (OH, OFI, NCSSZI), köznevelési intézményrendszer és fenntartói, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek (ORÖ, MKIK) Ifjúsági mentorhálózat Hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek fókuszban Álláskeresőként nem regisztrált, NEET fiatalok elérése (heterogén célcsoport differenciálás támogatás tartalma, intenzitása, tartama eltérő lehet alcsoportonként) Egyéni fejlesztési terv, együttműködési kötelezettség

11

12 GINOP 5. Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja- Ifjúsági Garancia bevezetése GINOP keretében Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan meghirdetett programok: GINOP Ifjúsági Garancia kiemelt projekt: Rendelkezésre álló keret 36 Mrd Ft (ESZA és YEI források). Cél: legalább 36 ezer 25 év alatti fiatal programba vonása, és képzési és foglalkoztatási lehetőség felajánlása aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása (2014. október 10-én jelent meg) Rendelkezésre álló keret: 1,1 Mrd Ft. Cél: vállalkozás indításhoz szükséges kompetenciák megszerzésének támogatása, üzleti tervek kidolgozásának segítése

13 Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja- Ifjúsági Garancia bevezetése GINOP és VEKOP keretében Ifjúsági Garanciához közvetlenül kapcsolódó, tervezett programok: VEKOP: Közép-magyarországi régióban is meghirdetésre kerül az Ifjúsági Garancia kiemelt projekt, 4 Mrd Ft-os kerettel. Cél: 4000 ezer fiatal elérése GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása- vállalkozás indítási költségeinek támogatása. Az egyszerűsített pályázat várható meghirdetése december. A pályázat kapcsolódódik a GINOP programhoz: az első komponens képzési programját elvégző és elfogadott üzleti tervvel rendelkező fiatalok pályázhatnak max. 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra, önrész biztosítása mellett Gyakornoki program pályakezdők támogatására: A program célja azon KKVk támogatása, akik 25 év alatti, szakképesítéssel rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatását vállalják A program hozzájárul a gyakornoki oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl. a gyakornoki bérek, mentorok díjazása, gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.

14 GINOP 5. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez Meghirdetett és tervezett intézkedések: 1. Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, munka és a magánélet összehangolása, vállalati munkaszervezési kultúra javítása, családbarát munkahelyi környezet kialakítása, alkalmazkodás támogatása- GINOP pályázat 1 Mrd Ft-al már meghirdetésre kerültek októberében. Várhatóan 2015 végén jelenik meg a kapcsolódó GINOP pályázat. 2. Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelem, jogtudatos magatartás elterjesztése, munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, szociális partnerek programjainak támogatása

15 GINOP 6. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása Tervezett intézkedések: 1. Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 2. Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése 3. Digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztése 4. Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása

16 GINOP 6. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása Tervezett intézkedések: 1. A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása Tananyagfejlesztés, szakmai tanárok és gyakorlati oktatók (tovább)képzése, gyakorlati képzőhelyek fejlesztése, a szakképzés minőségbiztosítási folyamatának fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése 2. Az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC) programban való részvétel 3. Duális képzés elterjesztésének támogatása, a szakképzés és a gazdaság összekapcsolása

17 TOP 5.1. Az Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához helyi, területi alapon szervezett programok által járuljon hozzá kiegészítik a TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési, városrehabilitációs és energetikai beavatkozásokat.

18 TOP 5.1. létrejönnek a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, amelyek a térségi foglalkoztatáspolitika fontos színterei foglalkoztatás-bővítésre nyílik lehetőség a vállalkozásoknál beleértve önkormányzati vállalkozásokat a munkaerő képzését és foglalkoztatását támogató ESZA források igénybevételével; a munkaerő foglalkoztathatósága javul; a vállalkozások működési környezete javul a foglalkoztatást támogató beavatkozások révén.

19 TOP 5.1. A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) legfőbb célja az, hogy a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, valamint a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a kezdeményezéseket, ezzel erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitika kialakítását.

20 TOP 5.1. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Helyi foglalkoztatási együttműködések

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti

A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti A MUNKAPIACI SZAKPOLITIKA ESZKÖZEI (2014. FEBRUÁR 2015. ÁPRILIS) Cseres-Gergely Zsombor Varadovics Kitti Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. 1 Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben