Összefoglalás Magyarországnak a as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot érint, ezek a következők: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). A partnerségi megállapodás a következő öt, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban korábban meghatározott fő nemzeti fejlesztési prioritást hivatott megvalósítani: 1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása. 2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre). 3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése. 4. A társadalmi befogadási és népesedési kihívások kezelése. 5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. Az alapok pénzügyi támogatást nyújtanak Magyarország közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájához. További állami és magánfinanszírozást mozgósítanak, amelyek hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és csökkenteni fogják a magyarországi régiók közötti különbségeket. Az alapokból finanszírozott beruházások elsődlegesen az innovációs tevékenység fokozására és a vállalkozások versenyképességének növelésére fognak koncentrálni. A vállalkozásoknak így többek között a finanszírozáshoz való hatékonyabb hozzáférés révén lehetőséget adnak a vállalati értékteremtő kapacitás növeléséhez, és hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi értékláncba. Ezenkívül a piaci igényeknek megfelelő, színvonalas felsőoktatási képzésben részt vevő munkaerő arányának növelésével, hatékonyabb üzleti együttműködés kialakításával és több magánberuházással is ösztönözni fogják a növekedést és a munkahelyteremtést, illetve javítják a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer teljesítményét. Magyarország fejlesztési céljai között a karbonszegény gazdaságra való átállás is szerepel, ami az épületek és vállalkozások energiahatékonyságának javítását, a természeti erőforrások fenntarthatóbb hasznosítását és a megújuló energiaforrások arányának növelését jelenti a hazai energetikai rendszerben. A humántőke beruházások révén történő fejlesztése és a munkaerőpiacra való bejutás elősegítése egyaránt Magyarország fő prioritása lesz a szóban forgó időszakban, amelyek megvalósítása során különös figyelmet kell fordítani az országspecifikus ajánlásokban megfogalmazott problémák megoldására. Ehhez kapcsolódóan az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem is kiemelt szerephez jut. Az alapok támogatni fogják azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy a munkaerő-piaci igényeknek

2 megfelelően javítsák az oktatási és képzési rendszerek színvonalát. A szakképzés, valamint a koragyermekkori nevelés és gondozás a beruházások szintén fontos részterületeinek tekinthetők. Az alapok emellett továbbra is támogatni fogják azokat a projekteket, amelyek a nehézséggel küzdőknek és a hátrányos helyzetű csoportoknak igyekeznek olyan körülményeket biztosítani, hogy másokhoz hasonlóan be tudjanak illeszkedni a társadalomba. A támogatásokat elsősorban a gyerekek, a marginalizált roma közösségek vagy a fogyatékos emberek segítésére irányuló kezdeményezésekre kell fordítani. Az ESZA a szükséges intézményi kapacitások elérhetővé tételével abban is segítséget fog nyújtani Magyarországnak, hogy strukturális reformokkal javítsa a közigazgatási rendszer színvonalát. Az ESB-alapok egy jelentős részét a magyarországi infrastruktúra korszerűsítésére fogják fordítani, ami elsősorban a közlekedési ágazatot érinti majd. A vasúti rendszert érintő beruházások mellett kiemelt szerepet kap a városi és elővárosi közlekedési csatlakozási pontok fejlesztése, valamint a transzeurópai közlekedési hálózatokhoz való regionális csatlakozás javítása. A hulladékgazdálkodási és vízügyi ágazat terén is szükség van néhány beruházásra ahhoz, hogy Magyarország megfeleljen az uniós környezetvédelmi előírásoknak. Az ETHA alapból nyújtott finanszírozás a halgazdálkodási infrastruktúra megújítása mellett a környezetbarát, energia- és víztakarékos technológiai megoldások terjesztéséhez, és a megfelelő marketingeszközök, technológiai fejlesztés és a nemzeti értékesítési lánc kialakítása révén a jó minőségű friss hal és halászati termékek fogyasztásának népszerűsítéséhez egyaránt hozzá fog járulni. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra szintén támogatásban fog részesülni a környezetvédelmi vezetési keretében. Magyarország úgy döntött, hogy a jogszabályokban meghatározott összes (mind a 11) tematikus célkitűzés megvalósítása érdekében végrehajtott beruházásokat finanszírozni fogja. A tematikus célkitűzésekkel kapcsolatos részletek az 1. táblázatban találhatók. Néhány várható eredmény A beruházások célja azoknak a fő kihívásoknak a kezelése, amelyek terén országszerte jelentős fejlesztési hiányosságok tapasztalhatók. Az ESB-alapok segítséget fognak nyújtani Magyarországnak abban, hogy a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megerősítése mellett kiemelt figyelmet szenteljen az Európa 2020 keretében megfogalmazott nemzeti célok és a kiemelt nemzeti kezdeményezések megvalósításának: A kutatási-innovációs (K+I) kiadások GDP-hez viszonyított arányát a évi 1,3%-ról 2020-ig 1,8%-ra, az erre a területre fordított magánkiadásokat pedig 0,34-ről 0,8%-ra kell növelni a GDP arányában. Az ESB-alapok az energetikai célkitűzésekkel összefüggésben jelentős mértékű támogatást fognak nyújtani az épületek és vállalkozások energetikai korszerűsítéséhez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon 2020-ra a teljes energiafogyasztás 14,65%-a (a évi 9,6%-hoz képest) megújulóenergiafelhasználásból származzon. Az alapok az oktatáshoz is támogatást fognak nyújtani, hogy 2020-ig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (a év közötti korosztályban) 30,3%-ra nőjön, illetve a korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökkenjen (2012-ben ez az arány 11,8% volt). Az alapok támogatást nyújtanak ahhoz, hogy a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésével és a befektetői bizalom növelésével vonzóbbá váljon a magyarországi üzleti környezet.

3 A partnerségi megállapodás a magyar nemzeti reformban és a hoz kapcsolódó tanácsi ajánlásban javasolt vállalások figyelembevételével készült. Ennek a megközelítésnek köszönhetően az európai strukturális és beruházási alapokból származó közös finanszírozás támogatni fogja Magyarországot abban, hogy végrehajtsa a szükséges reformokat, és teljesítse az ajánlásban megfogalmazott célokat. Az ESBalapok stratégiai keretét biztosító partnerségi megállapodás olyan egyértelmű szakpolitikai kötelezettségvállalásokat ír elő, amelyek összhangban vannak az Európa 2020 az unió növekedési stratégiájának céljaival. Költségvetés Magyarországnak a 2014 és 2020 közötti időszakra mintegy 21,9 milliárd eurót irányoztak elő az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós Alapból a kohéziós politikára, amelyből 49,8 millió eurót az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, 361,8 millió eurót a területi együttműködésre különítettek el. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból további 3,45 milliárd eurót fognak elkülöníteni a mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek fejlesztésére. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz rendelt támogatás mértéke mintegy 39 millió euró. A támogatások felosztásával kapcsolatos részletek az alábbi táblázatban olvashatók. A megreformált kohéziós politika egyik vezérelve, hogy az alapokból nyújtott támogatások korlátozott számú prioritást érintsenek. Magyarország esetében a tematikus koncentráció azt jelenti, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap kiadásainak kutatás-innovációra (TC1), ikt-ra (TC2), a vállalkozások versenyképességének növelésére (TC3) és a karbonszegény gazdaság megteremtésére (TC4) irányuló szintje a támogatásokhoz viszonyítva nemzeti szinten eléri az 58,9%-ot. Magyarország az ERFAból származó támogatás 13,25%-át a Kohéziós Alapból elkülönített 845 millió eurós támogatás mellett szintén a karbonszegény gazdaság megvalósítására fogja fordítani. A tematikus koncentrációról elmondható, hogy meghaladja az előírt minimumkövetelményeket. Az ESB-alapokból származó támogatás ESZA-ra eső része eléri a 30,46%-ot, ami jóval meghaladja az előírt 24%-os minimumot. Az EMVA teljes költségvetésének 47%-át a karbonszegény gazdaság megvalósítására irányuló (TC4), az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos (TC5), valamint a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságával foglalkozó (TC6) tematikus célkitűzések nyomán tervezett, az éghajlatváltozással és a környezettel kapcsolatos intézkedésekre fogják fordítani. Ez az arány jóval több az előírt 30%-os minimumnál. A mezőgazdaság versenyképességének javítására irányuló (TC3) tematikus célkitűzésre az EMVA-ból származó teljes hozzájárulás 25%-át fogják fordítani. A támogatást elsősorban a mezőgazdasági termékek értékének növelésére és a fiatal gazdák támogatására szánják. Ez a tematikus célkitűzés néhány új tervezett intézkedéssel is kiegészül, amelyek a rövid ellátási láncok és a kockázatkezelési eszközök támogatására irányulnak. A foglalkoztatás előmozdításával (TC8) és a társadalmi befogadás előmozdításával, valamint a szegénység elleni küzdelemmel (TC9) foglalkozó célkitűzés részeként a társadalmi befogadás ösztönzésére, a szegénység mértékének csökkentésére és a vidék gazdaságának fejlesztésére fordított teljes EMVA-támogatás mértéke el fogja érni a 22%-ot. Magyarország teljes területe a főváros, Budapest kivételével kevésbé fejlett régiónak tekinthető. A megvalósítás során a támogatások területi, különösen a városfejlesztést érintő dimenziója kiemelt szerephez jut. Az ERFA-ból származó támogatások legalább 5%-át a Magyarországon megvalósított fenntartható városfejlesztési intézkedésekre fogják fordítani elsősorban a területi operatív ok kiemelt prioritási tengelyei

4 mentén. Az EMVA-ból a vidékfejlesztési hoz nyújtott összes támogatás nem kevesebb mint 5%-át, az ERFA-ból származó teljes támogatás 0,97%-át és a teljes ESZA-támogatás 1,04%-át a Leader és közösségi szinten irányított helyi fejlesztési intézkedésekhez tartják fenn. Az alapok költségvetéséből származó juttatás 20,31%-a az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz járul majd hozzá. A ok struktúrája A kohéziós politika megvalósítása hét operatív on keresztül fog zajlani, ami a közötti időszakban jellemző 15 operatív hoz képest egyszerűbb struktúrát jelent: két, az ERFA és az ESZA által közösen finanszírozott nemzeti operatív (a gazdaságfejlesztési és innovációs, valamint a humánerőforrás-fejlesztési operatív ); két, az ERFA és a Kohéziós Alap által közösen finanszírozott nemzeti operatív (az integrált közlekedésfejlesztési, valamint a környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív ); az ESZA és a Kohéziós Alap által közösen finanszírozott operatív (közigazgatási és közszolgáltatási operatív ); két, az ERFA és az ESZA által közösen finanszírozott területi operatív ; az egyik valamennyi kevésbé fejlett, a másik a közép-magyarországi fejlettebb régiókra összpontosít; Továbbá egy (az EMVA által finanszírozott) vidékfejlesztési és egy (az ETHA által finanszírozott) halászati megvalósítása is folyamatban van. Az operatív oknak elkülönített támogatásokkal kapcsolatos részletek a 2. táblázatban találhatók.

5 Tematikus célkitűzések ERFA (euró) ESZA (euró) Kohéziós Alap (euró) EMVA (euró) ETHA (euró) ÖSSZESEN (euró) 1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció fejlesztése; ) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása; ) a kkv-k, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 4) karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban; 5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása; 6) a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; ) a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban; 8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; ) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és a diszkrimináció minden formája elleni küzdelem; ) beruházások az oktatás, a képességfejlesztés, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás területén; 11) a közigazgatás és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatás. Technikai segítségnyújtás ÖSSZESEN

6 2. táblázat: A ok költségvetési juttatása Operatív ESB-alap Költségvetési juttatás (EUR) Humánerőforrás-fejlesztési operatív Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív ERFA, ESZA: ERFA, ESZA, IFK: Közigazgatási és közszolgáltatási operatív Környezetvédelmi és energiahatékonysági operatív Integrált közlekedésfejlesztési operatív ESZA, Kohéziós Alap ERFA, Kohéziós Alap ERFA, Kohéziós Alap Területfejlesztési operatív Versenyképes Közép-Magyarország operatív ERFA, ESZA: ERFA, ESZA: Vidékfejlesztési EMVA Halászati operatív ETHA

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe

Részletesebben

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu VÍZGAZDÁLKODÁS-FEJLESZTÉSI FELADATAINK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020 KÖZTI EU-KÖLTSÉGVETÉSI PERIÓDUSBAN FOLYAMATBAN LÉVŐ TERVEZÉS ÉS EGYEZTETÉSEK Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Tervezet Budapest, 2013. július 1. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben