Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31."

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv március 31.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Kísérleti akció keretében támogatásra kerül egy módszertan kialakítása és mintaprojekt megvalósítása a leghátrányosabb helyzetű térségben. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A program hatására teremtett főállású új munkahelyek száma A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházás % eredmény db eredmény Mrd Ft eredmény Mrd Ft eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,21 16,, 1,49 Összesen 22,7 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 2,5 4,6 5,5 4,92 3,63 2,55 22,7 1/11

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Üzleti infrastruktúra fejlesztése helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek 5,6 13,2, 13,2 18, ,% gazdasági Vállalkozói tanácsadás közvetett támogatás igénybevételének támogatása társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,,5,,5,5 1,% A vállalkozások közötti együttműködések erősítése gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok; kutatóintézetek, oktatási intézmények,15,7,,7, ,% Kísérleti akciók, programok önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,3,,3, ,% 1 1. Prioritás LHH :, 4,3, 3,5 3, Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 1,48, 1,48 1,48 1. Prioritás Összesen: 5,21 16,, 16, 21,21 1 % 1% 54 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A Az "Ipari park" cím tulajdonosa vagy működtetője,78,,78,78,,78 5, % /B Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek 5,6,3,,3,3,,3, % 3 7,4 5, /C Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,9,,9,9,,9, % /D Gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA alá tartozó egyéni vállalkozók, 1,74, 1,74 1,74, 1,74, 1,74 1, % /E Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, 3,3, 3,3 3,3, 1,6 1,7 3,3 3, % /F LHH eljárás Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek, 4,, 4, 4,, 4,, 4, 4, 5 1 5% /G közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 2,, 2, 2,,, 2, 2, 2, Konstrukció : 5,6 13,2, 13,2 18,8 5,6 9,32 3,7 13,2 18,8 5 1 % 5% 32 3/11

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E 1.1.1/F 1.1.1/G Kezdő időpont Záró időpont Ipari parkok fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Barnamzős területek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Telephelyfejlesztés 29. I. negyedév 21. IV. negyedév Egyedi regionális ipartelepítés LHH-33 kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése 29. I. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A vállalati szektort segítő üzleti és innovációs infrastruktúra jelentős lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelőszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történő kiépítése, az innovációs kapacitások bővítése lehetővé tenné a termelő és szolgáltató szféra közötti egyenlőtlenség csökkentését, elősegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történő csatlakozását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 15 2 Az inkubátorház fejlesztéssel érintett nettó területének inkubációs célra hosszútávú bérleti szerződéssel kiadható területe ha eredmény,2,4 Teremtett munkahelyek száma (nő, férfi, hátrányos helyzetű) db eredmény 19 (8;11;15) 22 (9; 13; 2) Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft eredmény 6 8 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % eredmény A hasznosítatlan barnamezős területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db eredmény /11

6 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése,felújítása - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Tőkefinanszírozás; hitelnyújtás; a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági szempontok: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetősége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A projekt komplexitása - A támogatás aránya - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A pályázó szervezet értékelése - Az Ipari Park, barnamező, iparterület adottságai - A fejlesztéssel vállalt kötelezettségek (megtartott, termetett munkahelyek száma) - Speciális regionális szempontok - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, kistérségi központ, az A, C, E komponens esetében pólus- vagy megyei jogú város - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok)* - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (eredménymutató, eladósodottság foka), - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés, - A munkahely megtartás, munkahelyteremtés. 5/11

7 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek száma * közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,,5,,5,5,,,5,5,5 1% Konstrukció :,,5,,5,5,,,5,5,5 % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Akkv-k zömét alacsony tőkével vagy tőke nélkül alapítják. A vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemző rájuk, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek. A vállalkozók kb. 7%-nak hiányosak a szakmai, piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerűség, ez gátja az innovációnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat létrehozásának a célja a régió gazdasági potenciál hanyatlásának megállítása, majd a régió gazdasági teljesítményének növelése, elsősorban a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektorban, tevékenységtől függetlenül. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei Projekt menedzsment Egyéb igénybevett szolgáltatások Eszközbeszerzés 6/11

8 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított regionális lefedettség - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt * kidolgozás alatt 7/11

9 III. A támogatási konstrukciók bemutatása A vállalkozások közötti együttműködés erősítése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,15,7,,7,85, 1,15,7 1,85 1, % Konstrukció :,15,7,,7,85, 1,15,7 1,85 1, % 8% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont A vállalkozások között együttműködés erősítése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Indokolt az összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések fejlesztésének elősegítése, amelyek meghatározott termékek előállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elősegítésén keresztül az erős és együttműködő KKV szektor kialakítása a régió tőkevonzó képességének megerősítése érekében, a klaszterek azonosítása és fejlesztése, induló és fejlődő klaszterkezdeményezések támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű térségek gazdasági teljesítményének növelése. 8/11

10 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Klaszterekben, támogatott együttműködésékben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése % hatás Megvalósított közös projektek száma db output 15 3 Indukált beruházás Mrd Ft eredmény 1 2 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma (db) db eredmény Teremtett munkahelyek száma (nő, férfi, hátrányos helyzetű) (db) db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, - Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - Már működő klaszter esetén megfelelő módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttműködés által eredményezett multiplikátor hatás - Az üzleti tervben a pályázó megfelelő módon bemutatja a tervezett stratégiai szintű együttműködések részleteit - A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték - Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága - A szolgáltatások hatása a klaszterek által előállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára - Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttműködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttműködése - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása 9/11

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kísérleti akciók, programok 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaságés vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,3,,3,3,,3,,3, % Konstrukció :,,3,,3,3,,3,,3, % 8% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Kísérleti akciók, programok 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Kísérleti akciók megvalósításával lehetőség nyílik újszerű támogatási formák kialakítására és kipróbálására, mely lehetővé teszi a leghátrányosabb helyzetű térségekben új támogatási konstrukció és forrás megjelenését. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A kísérleti akciók támogatása lehetővé teszi újszerű módszerek, programok és projektek tesztelését és összehasonlítását, mely alapján kiválaszthatók az operatív program későbbi éveiben nagyobb forrással támogatandó legjobb és leghatékonyabb módszerek, akciók, kezdeményezések. Cél a leghátrányosabb helyzetű térségek gazdaságfejlesztésére modell kialakítása és egy kísérleti projekt megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kísérleti együttműködés keretében kifejlesztett eszközök, módszertan száma db eredmény, 1 1 1/11

12 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított humán erőforrás - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Oktatási és kutató intézmények bevonása Projekt megvalósulása az LHH kistérségekben történik 11/11

13 I. A prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek db eredmény % hatás 15 2 % eredmény 31, % eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,52 14,87 1, ,16 Összesen 4,4 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,18 13,13 9,5 5,68,, Összesen 4,4 1/9

14 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése Projekt kiválasztás eljárása Költségvetési szervezetek és intézményeik, kétfordulós, kiemelt, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyházak, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. 8,46 1,55 1,5 12,5 2,51 5, 1 8, 9% 44 1,43 1,54, 1,54 11,97 15, 25, 45% 1,63 1,25, 1,25 1,88 2, 6, 85% Prioritás LHH : Prioritás Kiemelt projektek forrása : Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 1,53, 1,53 1,53 2. Prioritás Összesen: 19,52 14,87 1,5 16,37 35, % 9% 77 Támogatan dó projektek tervezett száma *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/9

15 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A /B kétfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 6,71 3,, 3, 3, 9,71 9, % 5 11,56, 6,71 1,85, 1,85 1,85 1,85 1, % /C nem indul,15,,,,15,15,,,, /D Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 1,6 2,7, 2,7 4,3 1,6 2,7, 2,7 4, % /E kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,8, 1,8 1,8,, 1,8 1,8 1, % /F kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /G (kidolgozás alatt) kiemelt Gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési szervezetek konzorciumai 1 5 1% 2% /H Gazdasági társaságok; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek /egyéni vállalkozások konzorciumai,, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, 2 1 2% 5% /I Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek konzorciumai,,,5,5,5,,,5,5, % 5% Konstrukció : 8,46 1,55 1,5 12,5 2,51 1,75 1,61 8,15 18,76 2, % 9% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám /A /B /D Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Fürdő- és tematikus vonzerőfejlesztés 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3/9

16 2.1.1./E Kiemelt projekt 29. I. negyedév 21. IV. negyedév /F Balatoni kiemelt projekt 29. I. negyedév 21. IV. negyedév /G /H /I Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése Turisztikai szolgáltatásfejlesztés 21. II. negyedév 21. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 4/9

17 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A helyi adottságokra alapozva a meglevő és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásával, meglévő vonzerők megújításával, szolgáltatások kialakításával, a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítő egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fő eredmény 5 1 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft hatás Támogatott turisztikai attrakciók száma Támogatott turisztikai vonzerők vendégforgalmának növekedése Terentett munkahelyek száma (nő/hátrányos helyzetű) db output 3 % eredmény db output 11 (2/1) (3/15) Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma db output 14 Támogatott gyógy- és termálfürdők vendégforgalmának növekedése % output Támogatható tevékenységek köre Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturizmus Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglévő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények fejlesztése Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Amennyiben a fejlesztés által ingatlan kerül kiváltásra, a felszabaduló, pályázó tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában ingatlanhasznosítási tervet kell benyújtani, valamint értékével az igényelt támogatást csökkenteni szükséges. Értékelési szempontok: Látogatószám növelése Bevételek növekedése Turisztikai szezon hosszabbítása TDM tagság Sajást forrás mértéke Megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 5/9

18 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11, % Konstrukció : 1,43 1,54, 1,54 11,97 1,43 1,54, 1,54 11, % 45% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minőségi kínálata nem megfelelő. A minőségi szálláshelyek hiánya veszélyezteti a turizmus további fejlődését is. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelő színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történő kiszolgálását teszi lehetővé, hosszabb idő eltöltését biztosítja. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévő szálláshelyek kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bővítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése. 6/9

19 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma db output 4 4 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma vendégéjszaka eredmény A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága % eredmény 31, A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken Teremtett munkahelyek száma a turizmus ágazatban (nő/hátrányos helyzetű) % eredmény 1 11 db output 412 (8/4) (9/5) 6. Támogatható tevékenységek köre Új 3* és 4* ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 3* és 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából. Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése kategória váltás nélkül 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 7/9

20 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Turizmusban érintett szereplők együttműködésének ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok,,35,,35,35,,35,,35, % /B Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyház, gazdasági társaságok,4,6,,6 1,,,4,6 1, 1, % /C Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok,23,3,,3,53,,23,3,53, % Konstrukció :,63 1,25, 1,25 1,88,,98,9 1,88 1, % 85% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont /A Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése 29. III. negyedév 21. III. negyedév /B Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban 29. III. negyedév 21. III. negyedév /C Balatoni desztináció menedzsment szervezetek kialakítása 29. III. negyedév 21. III. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője a hatékony, megfelelő kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott feladat, megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a jól működő turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A turisztikai piaci jelenlétet segítő együttműködések fejlesztése a helyi (településcsoporti), térségi (mikro-régiós) és regionális TDM szervezetek létrehozásával, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek kialakulásának segítésével biztosítható. 8/9

21 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka eredmény Támogatott együttműködések száma db output Teremtett munkahelyek száma (nő/hátrányos helyzetű) db output 2 (3/2) 3 (4/3) Az együttműködésbe bevont szereplők száma db output Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: A pályázó rendelkezik a DDRFT (BFT) és a RIB (BRTPI) támogató nyilatkozatával Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken; Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: IFA bevétel nagysága a desztinációban Szakmai program Bevont szolgáltatók köre Vállalt feladatok köre A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 9/9

22 I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az önkormányzatok informatikai fejlesztéseinek támogatása. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevő tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 5% % eredmény Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fő eredmény Óvodai nevelésben részesülő gyermekek arányának növekedése % eredmény Az országos kompetenciamérésen a minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevő tanulók arányának csökkenése évfolyamonként (6., 8., 1. évf.) és mérési területenként vizsgálva matematika-logika olvasás-szövegértés 6. évf. 8. évf. 1. évf. 6. évf. 8. évf. 1. évf. % hatás A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett -18 éves korúak arányának növekedése % eredmény Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése Minőségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése Minőségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáférők számának növekedése (a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében) fő eredmény fő eredmény fő eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,32 14,2, ,49 Összesen 39,83 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,4 29,65 5,57 4,21 Összesen 39,83 1/1

23 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Akadálymentesítés automatikus Konstrukció neve Oktatásfejlesztés / LHH konstrukció Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós Kedvezményezettek köre Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek Közoktatási intézmények fenntartói (a közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) Helyi önkormányzatok, Kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek, egyházak Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2,37 5,57, 5,57 25, % 95% Egészégügyi és szociális ellátás fejlesztése Helyi önkormányzat, Kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás Jogi személyiségű non-profit szervezetek Szociális szövetkezet Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek 3,55 3,43, 3,43 6, % 95% E-közigazgatás fejlesztése kidolgozás alatt Helyi önkormányzatok, 1,5, 1,5 1,5, 1,, 3. Prioritás LHH : 1,58 1,58 3. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 3. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék: 2,72 2,72 2,72 3. Prioritás Összesen: 24,32 14,2, 14,2 38,34 8 % 1% 73 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1% át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1% ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1% ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/1

24 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Akadálymentesítés 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma automatikus Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, Önkormányzati társulás Jogi személyiségű nonprofit szervezetek,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1, % Konstrukció :,4,8,,8 1,2,4,8,,8 1,2 2 3 % 9% 4 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Akadálymentesítés 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. A 27. évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplő megjelenő közszolgáltatások esetében legkésőbb 21. december 31-ig meg kell oldani a fogyatékossággal élők számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Az évi XXVI. törvény alapján az intézkedés célja a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek Akadálymentesített intézmények száma A támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások száma A projekt befejezése után az akadálymentesített db db output output intézményben dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy fő eredmény 5 1 megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Fizikai akadálymentesítés - Infokommunikációs akadálymentesítés A program keretében kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. Jelen konstrukció keretében egészségügyi alapellátást biztosító intézmények akadálymentesítése nem támogatható. 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Az akadálymentesítendő épületre január 1-je előtt nyújtották be az építési engedélyre vonatkozó kérelmet. - Az építési-műszaki tervdokumentációt a pályázó benyújtotta függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek vagy sem. - A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, a pályázathoz benyújtandó tervdokumentáció teljeskörűen megfelel az OTÉK előírásainak. 3/1

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31.

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31. Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége.

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége. KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP 2009-1.1.1/F A támogatás célja: A termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

TFC TERVEZET

TFC TERVEZET KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 TERVEZET A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.1-2017-A TERVEZET Jelen kiírás célja kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege (Mrd Ft) GINOP-..-8

Részletesebben