Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31."

Átírás

1 Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv március 31.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek Klaszterekben, támogatott együttműködésékben, tanácsadásban résztvevő vállalatok árbevételének növekedése A programból támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A vállalati szektor által megteremtett bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a prioritás hatására %, 5, 7, % 66,3 7, 75, millió Ft hatás, 3, 41 75, 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,51 26,55 1, Összesen 1,8 4,6 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció ,51 17,47 4,52 5,31 1,35,9 Összesen 4,6 1/12

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése egyfordulós Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú és non-profit szervezetek 8,71 21,1, 21,1 29,72 1, 1, 5% Vállalkozások fejlesztése tanácsadással közvetett Gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok; alapítványok, közalapítványok,4 1,29, 1,29 1,69 nem releváns nem releváns 1% Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása egyfordulós Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1, 25, 8% Régió innovációs potenciáljának fejlesztése egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,3,2,5,5,, 9% 1 1. Prioritás LHH :, 2,5 2,52 5,2 5,2 1. Prioritás Kiemelt projektek forrása :,7 1,,34 1,34 2,3 1. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 2,66, 2,66 2,66 1. Prioritás Összesen: 1,51 26,55 1,2 27,75 38,26, 1, 1% 51 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/12

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A egyfordulós Az Ipari Park cím tulajdonosa vagy működtetője; Ipari terület fejlesztése esetében a terület tulajdonosa, vagy működtetője (költségvetési szervek, gazdasági társaságok, non profit szervezetek 7,5 3,91, 3,91 1,96 7,5 3,91, 3,91 1,96 2 5/8 5% /B egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, gazdasági társaságok, 4,, 4, 4,, 4,, 4, 4, 1 1 5% /C egyfordulós A meglévő vagy a fejlesztés által létrehozott inkubátorház tulajdonosa vagy működtetője. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek),96 1,, 1, 1,96,96 1,, 1, 1, % /D közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 3,, 3, 3,, 3,, 3, 3, /E kiemelt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,7 1,, 1, 1,7,7 1,, 1, 1, % /F egyfordulós Gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 3,, 3, 3,, 3,, 3, 3, 1 1 5% /G LHH Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek, 5,1, 5,1 5,1, 5,1, 5,1 5, % Konstrukció : 8,71 21,1, 21,1 29,72 8,71 21,1, 21,1 29, % 19 3/12

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve /A*** /B /C /D /E /F /G Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok, ipari területek, barna mezős területek fejlesztése Egyedi Regionális Ipartelepítés Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése Regionális Vállakozásfejlesztési Alap * Kiemelt projekt Telephelyfejlesztés Üzleti infrastruktúra fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kezdő időpont 29.II.negyedév 29.I.negyedév nem indul 29.II.negyedév 29. II. negyedév 29. I. negyedév 29.II.negyedév Záró időpont 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév nem indul 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A működő tőke beáramlás elősegítése, a magántőke minél nagyobb mértékű bekapcsolása érdekében, indokolt ezért a fejlesztések támogatások révén történő ösztönzése. Az inkubátorházak segítik a kezdő vállalkozások működését, teret és szolgáltatásokat nyújtanak növekedésükhöz, segítik a gazdaság vérkeringésébe való esebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával ösztönzik azegyéb intézményekkel való szorosabb együttműködésüket. Jelen gazdasági helyzetben fontos feléadat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások túlélését biztosítsuk azzal, hogy stagnáló időszakban pótlólagos forrást biztosítunk a szükséges technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz, minden olyan fejlesztéshez, belső átalakításhoz, finanszírozási struktúra átalakításhoz, amely akár stagnáló, esetleg csökkenő termelés mellett a hatékonyság fokozásával túlélést biztosít. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további működő tőke beáramlás elősegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket. Tőke - adott esetben tagi kölcsönnel együtt történő - biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése Az ipari parkba / ipari területre betelepült vállalkozások száma ha ha db output Az ipari parkba, ipari területre a projekt hatására, újonnan betelepült vállalkozások átlagos statisztikai létszáma fő Az ipari parkban telephellyel rendelkező vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése Mrd 7 15 Teremtett munkahelyek száma fő 6 2 Teremtett munkahelyek száma - nők fő 3 1 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 3 1 Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd /12

6 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) A Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok, ipari területek fejlesztése B Egyedi Regionális Ipartelepítés C Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bővítése és fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése D Regionális Vállakozásfejlesztési Alap - Tőkefinanszírozás; - Hitelnyújtás; - A programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása E Kiemelt projekt - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység 5/12

7 1.1.1.F Telephelyfejlesztés G Üzleti infrastruktúra fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment - Kármentesítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai alapján - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások alapján - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Megtartott, ill. teremtett munkahelyek száma - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (mutató, eladósodottság foka), - A 24/26. (XI.3.) Korm rendelet mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés, - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés, - A munkahely megtartás, munkahelyteremtés. * Kidolgozás alatt. Barnamezős fejlesztések esetén a maximális támogatási összeg 8 millió Ft, egyéb projektek esetében 5 millió Ft. z A komponens 27-8-as kerete és a kötelezettségvállalás összeg tartalmazza a 27-8-as meghirdetésű B és D komponensek forráskereteit és az előzetesen megítélt döntés alapján a kötelezettségvállalást, tekintettel arra, hogy 29-1-ben az B és D komponensek más néven, más tartalommal kerülnek meghirdetésre. 6/12

8 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok; alapítványok, közalapítványok,4 1,29, 1,29 1,69,4 1,29, 1,29 1,69 nem releváns nem releváns 1% Konstrukció :,4 1,29, 1,29 1,69,4 1,29, 1,29 1,69,, 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám /A Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Vállalkozói tanácsadás 29.IV.negyedév 21.IV negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A kis- és középvállalkozások versenyképességének megőrzése és fejlesztése, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a hazai vállalkozások sikeres üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges információkhoz való hozzájutásának elősegítése, a korszerű üzemgazdasági, munkaszervezési, vezetési tudás naprakész ismerete és alkalmazása. A külső támogatást jelentő tanácsadási tevékenységnek elsősorban ezen területekre fókuszál. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vállalkozások általános piaci és üzleti felkészültségének javítása, fejlődésükhöz és versenyképességük növeléséhez szükséges információkhoz való hozzáférés megkönnyítése. A vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus, stratégiai fókuszú tanácsadás igénybevételén keresztül. Cél, hogy a mikro- és kisvállalkozások megszerezzék a sikeres működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges ismeretanyagot, kompetenciákat. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Tanácsadásban részesült vállalkozások száma Nyújtott tanácsadási szolgáltatások száma A tanácsadásban részesült vállalkozásnál jelentkező bruttó hozzáadott érték növekedés db 15 db hatás 3 % hatás Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek. - A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások - A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek - Előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei - Projekt menedzsment - Egyéb igénybevett szolgáltatások - Eszközbeszerzés - Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek 7/12

9 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a 8/12

10 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1,4 1,29 1, 2,29 3, % Konstrukció : 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1,4 1,29 1, 2,29 3,69 1, 25, 8% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 29.II.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) - A hálózatok alakításának ösztönzésével esen javítható a kis és közepes vállalkozások versenyképessége, nemzetközi piacokra való kijutásának feltétele. - A régiókban problémát jelent, hogy a vállalkozások és egyéb szervezetek (pl.: kutatóintézetek, hatóságok, érdekvédelmi szervezetek) között kevés a valós, piaci alapú és sikeres együttműködés, továbbá a gazdasági szervezetek hálózatokba szerveződése sem jelentős. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A vállalkozások együttműködéséből származó gazdasági előnyök kihasználása, a klaszterek gazdasági teljesítményét növelő közös beruházások, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, preferálva a Régió Fejlesztési Stratégiájában meghatározott ágazatait (vegyipar, mechatronika, környezetipar, logisztika, megújuló energia), illetve a Régió Fejlesztési Stratégiájában szereplő további területeket (turisztika). 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Megvalósított közös projektek száma Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése Klaszterekben, támogatott együttműködésben résztvevő vállalatok száma Célértékek Indikátor mérték- Indikátor Bázisérték egysége típusa db output Mrd Ft db output /12

11 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés. - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése 1/12

12 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Régió innovációs potenciáljának fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások; gazdasági társaságok, szövetkezetek; gazdaságés vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,3,2,5,5,,3,2,5, % Konstrukció :,,3,2,5,5,,3,2,5,5 2, 5, 9% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Régió innovációs potenciáljának fejlesztése, Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek támogatása 29 III. negyedév 21 IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A gazdasági potenciál fejlesztésének egyik alapja új eljárások, módszerek, megoldások és technikák minél nagyobb arányban történő alkalmazása. Ez képezheti alapját, a tudásgazdaság elemeit magába foglaló fejlesztések elindításának is. A termék és technológiafejlesztés mellett azonban utat kell nyitni minden olyan újszerű, innovatív, kísérleti megközelítéseken alapuló ötletek, fejlesztések előtt is, amelyek megfelelő tesztelések és kísérleti végrehajtások után a leszűrt tapasztalatok és elemzéseket követően alkalmasak szélesebb körű elterjesztésre és megvalósításra. Ki kell alakítani és fejleszteni kell azt a technológia- és tudás intenzív szolgáltatói környezetet és feltételrendszert, amely támogatni, és segíteni tudja ezen fejlesztések, kísérleti elképzelések megvalósulását, biztosítva a szellemi hozzáadott érték növelésének lehetőségét. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja, hogy támogassa az innovatív vállalkozások alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységét annak érdekében, hogy minél több versenyképes termék kialakítása történhessen, meg amellyel erősödhet a vállalkozások növekedési potenciálja. A termék- és technológiafejlesztések mellett nyíljon meg a lehetőség, újszerű, innovatív kísérleti megközelítéseken alapuló ötletek fejlesztése, tesztelése, kísérleti végrehajtása és alkalmazása előtt is, amelyek alkalmasak szélesebb körű elterjesztésre és megvalósításra. 11/12

13 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A létrejött új eljárások, technológiák, megoldások száma db output 5 6 Szabadalmaztatott eljárások, technológiák, megoldások száma Innovációs szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma KI Vállalkozásoknál a program hatására jelentkező BHE növekedés db 1 2 db 2 5 Mrd hatás,25,5 Vállakozások K+F kiadásainak növekedése % Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Iparjogvédelmi, szabadalmaztatási tevékenység Kísérleti fejlesztés Gyártás feltételeinek megteremtése Innovációs szolgáltatások igénybevétele Marketing tevékenység A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele Projektmenedzsment, a projekhez közvetelenül kapcsolódó oktatás, képzés A projekthez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek A projekthez közvetlenül kapcsolódó kármentesítés, terület rehabilitáció Tervek, tanulmányok készítése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: A projektben résztvevő tagok száma (ezen belül elsősorban alkalmazott K+F tevékenységet végzők száma) A Régió kulcsfontosságú ágazatainak és tudományterületeinek képviselete Célrendszer tartalmi értékelése Innovációs stratégia tartalma Fenntartható versenyelőny kialakítására vonatkozó elképzelések 12/12

14 I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Támogatott turisztikai vonzerők látogatottságának növekedése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított bruttó hozzáadott érték növekedése Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Magas minőségű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szállásférőhelyek kapacitáskihasználtsága Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek % (4157 fő) 45, 6, millió Ft hatás, db % 29,8 42, 48, 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,87 27,63 3,7 3,37 Összesen 57,56 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,87 11,26 17,42 3,67 1,42 1,92 Összesen 57,56 1/1

15 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Versenyképes turisztikai kiemellt, termék- és attrakciófejlesztés egyfordulós Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztése Projekt kiválasztás eljárása egyfordulós, automatikus egyfordulós Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 14,64 19,26 2,7 21,96 36,6 2, 2 5, 9% 4 7,12 4,72, 4,72 11,84 4, 45, 45% 4 1,11 1, 1, 2,1 3,11 5, 4, 85% Prioritás LHH :,,,,, 2. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 6,52 8,14, 8,14 14,66 2. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 2,65, 2,65 2,65 2. Prioritás Összesen: 22,87 27,63 3,7 31,33 54,19 5, 2 5, 9% 15 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/1

16 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 6,52 11,2, 11,2 17,54 6,52, 11,2 11,2 17, % /B egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, 8,12 6,54, 6,54 14,66 8,12 6,54, 8,14 14, % 25 gazdasági társaságok egyéni vállalkozások /C egyfordulós Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek konzorciumai, 1,7 1,7 3,4 3,4,, 3,4 3,4 3,4 Profitorientált vagy nonprofit gazdasági társaságok, konzorciumi /D kiemelt formában pedig bevonhatók más 2 5 1% 2% kedvezményezettek is (önkormányzatok, nonprofit szervezetek) /E egyfordulós Gazdasági társaságok; gazdasági társaságok / költségvetési szervezetek / non-profit szervezetek /egyéni vállalkozások konzorciumai,, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, 2 1 2% 5% Konstrukció : 14,64 19,26 2,7 21,96 36,6 14,64 6,54 15,42 23,55 36,6 2, 2 5, % 9% 4 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont /A /B /C /D /E Turisztikai attrakciók fejlesztése / Kiemelt / Turisztikai attrakciók fejlesztése / Pályázat / Turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztése Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése 29.II.negyedév 29.II.negyedév 21.II.negyedév 21. II. negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21.IV.negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió természeti és épített adottságai jelentős turisztikai potenciált jelentenek, azonban a lehetőségektől messze elmarad ezek hasznosítása. Ennek oka például a kiépített attrakciók hiánya, a meglevők elhanyagolt állapota, a látványos bemutatási elemek hiánya. Így a lehetőségekhez képest alacsony a kihasználtság, és a látogatószám. Ezért törekedni kell az adottságokhoz illeszkedő, országos és nemzetközi szempontból is vonzerőt jelentő attrakciók, szolgáltatások és komplex turisztikai termékek kialakítására. 3/1

17 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű turisztikai termékek létrehozásával, szolgáltatások kialakításával, meglévő attrakciók megújításával. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködés megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése.komplex, újszerű, magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása. Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik. 4/1

18 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma - nők Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására A vállalkozásoknál a program hatására jelentkező bruttó hozzáadott érték növekedés Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték fő fő fő fő Mrd Ft hatás % Célértékek % 25% 6. Támogatható tevékenységek köre Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Lovas- és horgászturisztikai fejlesztések Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Kereskedelmi célú szálláshely, és ahhoz kapcsolódó létesítmény fejlesztése nem támogatható (kivéve egészségügyi turizmus és szolgáltatásfejlesztés) - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Látogatószám növekedése - Bevételek növekedése - Turisztikai szezon hosszabítása - TDM tagság - Saját forrás mértéke - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul a C komponens esetében, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás Komponens kidolgozás alatt 5/1

19 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 7,12 4,72, 4,72 11,84 7,12 4,72, 4,72 11, % Konstrukció : 7,12 4,72, 4,72 11,84 7,12 4,72, 4,72 11,84 4, 45, 45% 4 Támogatandó projektek tervezett száma 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 29.II.negyedév 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Versenyképes turisztikai termékkínálat csak megfelelő szolgáltatásokkal, szálláshelyekkel együtt teremthető meg, melyek fejlesztése az attrakciók kialakításával párhuzamosan folyik, komplex termékek létrehozása érdekében. Az igényekhez illeszkedő szolgáltatáskínálat növeli a bevételeket, növeli a tartózkodási időt, segít munkahelyek megtartásában. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai termékkínálatának bővítése mellett a fogadóképességet javító szolgáltatások fejlesztése. A jelentős keresletet teremtő turisztikai termékek kihasználásához szükséges megfelelő szálláshely és szolgáltatáskínálat létrehozása. A turisztikai szolgáltatók és az attrakciók hatékony együttműködésének megteremtése, marketing és piacra vitel támogatása. A régióba érkező turisták számának és átlagos tartózkodási idejének, ill. a turizmusból származó jövedelmek növelése. 5. A támogatási konstrukció célértékei Célértékek Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága Teremtett munkahelyek száma Teremtett munkahelyek száma - nők Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db vendégéjszaka % fő fő fő output /1

20 6. Támogatható tevékenységek köre Új 3* és 4* ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - Pénzügyi mutatók - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) 7/1

21 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok 1,11 1, 1, 2,1 3,11 1,11, 2,1 2,1 3, % Konstrukció : 1,11 1, 1, 2,1 3,11 1,11, 2,1 2,1 3,11 5, 4, 85% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Desztináció-menedzsment fejlesztés Kezdő időpont 29.IV.negyedév Záró időpont 21.IV.negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője a hatékony, megfelelő kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása és működtetése. A TDM rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott feladat, megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a jól működő turizmus feltételeként egy régiós, illetve országos szinten is egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása. A turisztikai piaci jelenlétet segítő együttműködések fejlesztése a helyi (településcsoporti) és térségi (mikro-régiós) TDM szervezetek létrehozásával, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek kialakulásának segítésével biztosítható. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka Teremtett munkahelyek száma fő 6 8 Teremtett munkahelyek száma - nők fő Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő 3 4 8/1

22 Támogatott turisztikai menedzsment szervezetek száma db output 7 térségi; 2 helyi 7 térségi; 2 helyi 9/1

23 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Térségi és helyi TDM szervezetek támogatása - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek; - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései; - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések; - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása. - Termék alapú turisztikai klaszterek kialakítása -Regionális Turisztikai K+F Befektetés-ösztönző Innovatív Szolgáltató Központ 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken; - Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban - 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. - Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - IFA bevétel nagysága a desztinációban - Szakmai program - Bevont szolgáltatók köre - Vállalt feladatok köre - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 1/1

24 I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Településfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken A szociális célból rehabilitált terület aktivitási rátája (15-64 éves korosztály) a települési átlag arányában A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma a 2 lakos alatti településeken Indikátor mértékegysége Indikátor típusa fő 19 7 % hatás Bázisérték Akcióterület kijelölését követően a megfelelőségi indikátorok alapján Célértékek % 5 2 fő A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,49 38,85, ,33 Összesen 78,67 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,49 16,93 16,33 9,98 3,64 1,11 Összesen 78,67 1/13

25 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Szociális célú városrehabilitáció Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós Kedvezményezettek köre városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, társasház, lakásszövetkezet, központi költségvetési szerv, non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2,21 1,27, 1,27 3,48 25, 4, 9% Funkcióbővítő városrehabilitáció kétfordulós, egyfordulós, kiemelt városi jogállású önkormányzat; Konzorciumi partnerek: önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, nonprofit szervezetek, egyházak, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, állami gazdálkodó szervezet, kis- és középvállalkozás B komponens esetében kiegészül a következővel: legalább 5 fő állandó lakosságszámú és 1 fő/km2 fölötti népsűrűségű községek önkormányzatai Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 17,7 15,72, 15,72 32,78 5, 4, 9% Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére egyfordulós Községek, nagyközségek önkormányzatai; Konzorciumi partnerek: részönkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati intézmény, központi költségvetési szerv, nonprofit szervezetek, egyházak - területi és lakosságszám szerinti szűkítés kerül meghatározásra a pályázati kiírásban Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 4, 3,15, 3,15 7,15 1, 1, 95% Környezeti értékeink védelme, egyfordulós, környezetbiztonság kiemelt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások; Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 7,21 13,13, 13,13 2,33, 5, 1% Prioritás LHH :, 1,97, 1,97 1,97 3. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 6,64 9,21, 9,21 15,85 3. Prioritás ÁFA-árfolyam tartalék:, 5,59, 5,59 5,59 3. Prioritás Összesen: 3,49 38,85, 38,85 69,34, 4, 1% 266 * A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/13

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP 2009-1.1.1/F A támogatás célja: A termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.1-2017-A TERVEZET Jelen kiírás célja kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége.

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége. KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

Vállalkozások és lehetőségeik az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban

Vállalkozások és lehetőségeik az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban Vállalkozások és lehetőségeik az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban Lelkes Gábor, PhD. Danube EuroConsulting Kft. igazgatója Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke Legnagyobb

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK SIKEREKBEN ÉS PÁLYÁZATOKBAN GAZDAG, BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK! Jó hír, hogy a vállalkozásokat érintő pályázatok beadási határidejét

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege (Mrd Ft) GINOP-..-8

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben