Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20."

Átírás

1 Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv ( ) december 20.

2 I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. ra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Klaszterekben, támogatott együttmőködésékben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése (%) mértékegysége típusa Bázisérték % eredmény 0,00 % eredmény 41,84 Célértékek 2015 évi 7% 49,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 17,44 0,00 0,00 Tartalék: (Mrd Ft) 17,44 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,36 5,23 10,46 1,74 0,00 42,80 1/2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenyésgek Megjegyzés utód Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 15,24 0,00 0,00 10, ,00 100% I. negyedév III. negyedév kkv kedvezményezett Ipari területek, Telephelyek kialakítása,, Inkubátorházak utód utód utód Vállalkozások tanácsadással Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerısítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai Régió innovációs potenciáljának a 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület közvetett támogatás 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 0,50 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 50% II. negyedév II.negyedév kkv kedvezményezett 11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 Szövetkezet IV. 13 Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 1,20 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 10 negyedév II.negyedév kkv kedvezményezett 21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 -Egyéni vállalkozás 52 Egyesület 54 Köztestület 56 Alapítvány 57 -Nonprofit gazdasági társaság 0,50 0,00 0,00 10,00 150,00 80% II. negyedév II. negyedév kkv kedvezményezett 59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 -Állami gazdálkodó szervezet 72 -Egyéb vállalat 1. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 1. Prioritás : 17,44 0,00 0, Alap- és emeltsztintő tanácsadás, projektmenedzsment, eszközbeszerzés klasztermenedzsment, IT k, eszközbeszerzések projektmenedzsment, kísérleti fejlesztés, szabadalmaztatási tevékenység, tervek, tanulmányok készítése 2/2

4 I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú k 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló ket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez. 2. A prioritás célkitűzései megnevezése A vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi helyeken mértékegysége ezer főre vetítve, db Célértékek Bázisérték típusa 2015 eredmény A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése % eredmény 28, A prioritás ütemezése kiírások kerete 17,37 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10% 17,37 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,80 5,21 10,42 1,74 0,00 45,17 1/2

5 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 11-Jogi személyiségű gazdasági társaság 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23-Egyéni vállalkozás 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és kiemellt, költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 54-Köztestület 55-Egyház, egyházi intézmény 13,62 0,00 0,00 5, ,00 100% I. negyedév I. félév kkv kedvezményezett Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és utód Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek minőségi és mennyiségi 11-Jogi személyiségű gazdasági társaság, 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23-Egyéni vállalkozás 55-Egyház, egyházi intézmény 3,00 0,00 0,00 10,00 200,00 45% II. negyedév I. félév kkv kedvezményezett Szálláshelyek utód Turisztikai Desztináció Menedzsment 0,75 0,00 0,00 10,00 100,00 85% I. negyedév I. félév kkv beszállító 2. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 2. Prioritás : 17,37 0,00 0, Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 2/2

6 I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A 3. prioritás tengely keretében elsısorban a közúti elérhetıség javítását (négy- és öt számjegyő utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni. A akciótervi idıszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérı lakosság számának növekedése Közösségi közlekedést igénybe vevık számának szinten tartása mértékegysége típusa Bázisérték fı eredmény 0 fı hatás ,00 Célértékek szinten tartás 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 10,26 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 10,26 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) (Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon) ,84 3,08 6,15 1,03 0,00 52,09 1/2

7 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása utód Közúti elérhetıség javítása Kedvezményezettek köre 11 - Magyar Közút NZrt. 31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) 6,73 0,00 0,00 50, ,00 100% I. negyedév II. negyedév kkv beszállító Támogatható tevékenységek hálózati jellegő mellékúthálózat Megjegyzés utód Kerékpárforgalmi hálózat 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési konzorciumi partnerként: 11 Magyar Közút NZrt. 11 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 31 Központi költségvetési 2,00 0,00 0,00 50,00 400,00 90% I. negyedév II. negyedév kkv beszállító kerékpárforgalmi hálózat utód Közösségi közlekedés 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési 11 - NIF Zrt; 11 - MÁV Zrt; 11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok %-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft 1,53 0,00 0,00 50,00 500,00 90% II. negyedév II. negyedév kkv beszállító közösségi közlekedés 3. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 3. Prioritás : 10,26 0,00 0, /2

8 I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élık, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminıségének javításához. Cél a kedvezıtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén. A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének a humán erıforrások minıségi erısödéséhez hozzájáruló közoktatási-mővelıdési, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás révén. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 2015 Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma fı eredmény 0, Óvodai nevelésben részesülı gyermekek arányának növekedése % eredmény 90,60 94,20 Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése fı eredmény Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) fı eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete 10,13 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 10,13 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,24 2,74 5,48 0,91 0,00 46,36 1/2

9 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja utód utód Alap és járóbeteg ellátás Rehabilitációs és hosszú idejő ápolási ellátás utód Szociális ellátás utód Oktatásfejlesztés utód utód neve Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai Projekt kiválasztás eljárása automatikus Kedvezményezettek köre 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 12-Szövetkezet 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 55-Egyház, egyházi intézmény 59-Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzati társulás Országos kisebbségi önkormányzat Jogi személyiségő non-profit szervezetek, egyházak Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. 0,36 0,00 0,00 10,00 50,00 95% I. negyedév IV. negyedév kkv beszállító 2,00 0,00 0,00 100,00 250,00 95% I. negyedév IV. negyedév kkv beszállító 3,80 0,00 0,00 5,00 150,00 95% I. negyedév IV. negyedév kkv beszállító 3,47 0,00 0,00 20,00 250,00 95% I. negyedév IV. negyedév kkv beszállító Orvosi rendelık és egészséghézak Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejő ápolás Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, bölcsıdék infrastrukturális Közoktatási infrastruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95% Akadálymentesítés 0,50 0,00 0,00 0,00 500,00 100% I. negyedév IV. negyedév kkv beszállító 4. Prioritás Tartalék (Mrd Ft) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prioritás : 10,13 0,00 0,00 64 Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek Megjegyzés 2/2

10 I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) Az elsı intézkedésa régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehetıségek szerint minél integráltabb k megvalósítása és indukálása. A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerőtlen települési hulladéklerakók rekultivációja. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek 2015 A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése (az átlag százalékában kifejezve) % hatás akcióterületi tervek alapján 75 A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése db eredmény A támogatással érintett területen telephellyel rendelkezı vállalkozások számának növekedése % eredmény sal érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken fı eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete 7,19 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft): 0,00 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 10% 7,19 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,14 2,16 4,31 0,72 0,00 51,33 1/2

11 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) Konstr ukció kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) összege (MFt) mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatan dó projektek tervezett száma indítása (év/negyed-fél zárása (év/(negyed-fél kkv érintettsége (kkv kedvezményezett/kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód Integrált szociális városrehabilitáció kétfordulós 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 71-Állami gazdálkodó szervezet 54-Köztestület 55-Egyház 59-Lakásszövetkezet 69-Társasház 12-Szövetkezet 11-Jogi személyiségő gazdasági társaság 13-Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 23-Egyéni vállalkozók 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 1,60 0,00 0,00 100,00 400,00 100% II. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító Integrált szociális jellegő városrehabilitáció lakófunkciós k utód Város- és városrész megújítási akciók kétfordulós 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési 37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 71-Állami gazdálkodó szervezet 54-Köztestület 55-Egyház 12-Szövetkezet 11-Jogi személyiségő gazdasági társaság 13-Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 23-Egyéni vállalkozók 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 11-Városfejlesztı társaság 2,51 0,00 0,00 120,00 750,00 100% IV. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító Funkcióbıvítı integrált komplex települési k új A régiós civil szervezetek infratsrukturális feltételeinek 55-Egyház 57-Non-profit gazdasági társaság (csak konzorciumi partnerként) 0,46 0,00 0,00 5,00 50,00 95% II. negyedév IV. negyedév kkv beszállító A régiós civil szervezetek tevékenységeinek támogatása, melyek hozzájárulnak az EU horizontális politikájához és a régió fejlıdése szempontjából kiemelt jelentıséggel bírnak utód Környezeti értékeink védelme környezetbiztonság, 11-Magyar Közút NZrt. 11-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 31-Területileg illetékes KÖVIZIG 11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetı céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelı közszolgáltatási szerzıdéssel 2,62 0,00 0,00 10,00 350,00 100% I. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító A konstrukció célja a csapadék- ill belvíz okozta károk mérséklése és a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása 5. Prioritás 0,00 0,00 0,00 Tartalék (Mrd Ft) 5. Prioritás : 7,19 0,00 0, /2

12 I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közremőködı szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintő kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebbıl a keretbıl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetı egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mőködtetése, értékelı, elemzı tanulmányok, fordítás költsége). 2. A prioritás célkitőzései megnevezése Támogatott projektek megvalósulásának aránya mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 % eredmény 0,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete 1,45 1,36 1,36 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 4,18 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,48 1,45 1,36 1,36 1,22 8,88 1/2

13 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció Konstruk státusza (új vs. ció kódja utód) neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Elızetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, KÖZOP elıkészítési projektek esetében) (Mrd Ft) Pályázatok, kiemelt projektek Keret KMR meghirdethetı kerete része (Mrd összege (MFt) mértéke (%) (MrdFt) Ft) (HEP és KÖZIG IH) Min. Max. Max. Támogatan kkv dó tervezett tervezett zárása érintettsége (kkv projektek indítása (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv tervezett (év/negyed-fél beszállító/nincs kkv) száma Támogatható tevékenységek Megjegyzés Különösen az alábbiak: utód Az operatív program technikai szintő lebonyolítása (közremőködı szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 1,31 1,23 1,23 0,00 n.r. n.r. 100% KKV beszállító - döntés-elıkészítés - szerzıdéskezelés - finanszírozás, nyomonkövetés - ellenırzés - szabálytalanságkezelés - humán kapacitás 2 futó projekt 2015-ig utód Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% KKV beszállító - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek tájékoztatása - OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció 2 futó projekt 2015-ig utód Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% KKV beszállító - OP MB ülések megrendezése - éves megvalósítási jelentések készítése - tanulmányok, elemzések, értékelések készítése - szakértıi tanácsadás - szakmai rendezvények megvalósítása - szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás - humán kapacitás fejlesztés 2 futó projekt 2015-ig 6. Prioritás : 0,00 1,45 1,36 1,36 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2/2

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Közlekedés Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december I. Prioritás bemutatása: 1.Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztés Operatív Program as akcióterve december

A Gazdaságfejlesztés Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: K+F és innováció 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Közép Magyarországi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Közép Magyarországi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Közép Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-13) 2010. december 20. Közép-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-13) I. Prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31.

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31. Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. múltja Az Ügynökséget, közhasznú társaságként 1997-ben alapította a Közép- Dunántúli Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely célja a

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-2008-3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL

KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL KEDVEZMÉNYEZETTEK KAPACITÁSAINAK TÁMOGATÁSA KÖFOP-BÓL DR. ANTAL TÍMEA MINISZTERELNÖKSÉG KÖZIGAZGATÁSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLY FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES Az előadás tartalma Az előadás célja bemutatni

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv Észak-alföldi Operatív Program 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2007.

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2007. JEDLIK ÁNYOS PROGRAM Pályázati felhívás Budapest, 2007. I. A támogatás célja A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben