Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Prioritás 5. Humán infrastruktúra A közoktatás az alapvetı tudáselemek megszerezhetıségében meglevı minıségi és területi egyenlıtlenségek oldása, Egy korszerő és hatékonyan mőködı egészségügyi és szociális kialakulásához való hozzájárulás, mely az intézményrendszer szolgáltatáskínálatához kapcsolódó e A közszolgáltatások költség-hatékony és fenntartható módon történı - hozzáférhetıvé tétele a régió településein A prioritások célkitőzései Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikátor megnevezése A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban, ahol ezen tanulók aránya több mint 50 % Indikátor mértékegysége % Kiinduló érték 0% Célértékek % csökkenés 20% csökkenés Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a sel érintett szakrendelések esetén) fı Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (fı) fı Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0,00 9,30 3,05 3,57 3,19 1,72 0,00 20, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0 1,18 7,53 3,12 3,39 3,26 2,01 0,34 0,00 20,83 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció / komponens neve Közoktatási Alkalmazott eljárás Nyílt, kétfordulós eljárás Támogatás formája Vissza nem térítendı Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) ,- Közoktatási intézmények fenntartói és az általuk alkotott konzorciumok millió Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek 90% 5-15 db Az egészségügyi Nyílt, egyfordulós , db eljárás A B. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása Egészségügyi szolgáltatások e /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı ,- 2, ,- Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok; önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek. Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok; önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi 5-60 millió 90% 9-14 db millió 90% 5-20 db 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Konstrukció / komponens neve korszerősítése/ Kistérségi szinten elérhetı szociális szolgáltatások Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) ,- tulajdonrésszel rendelkeznek. Egyházak, non-profit szervezetek (kivéve a július 1. napját követıen alapított non-profit gazdasági társaságok). Önkormányzatok Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek 5.2.2/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások e Nyílt, egyfordulós eljárás Vissza nem térítendı ,- Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények Szociális szövetkezetek 5-50 millió 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) db Önkormányzatok 5.2.2/B Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények Nyílt, e és kétfordulós kapacitásának eljárás bıvítése Vissza nem térítendı ,- Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények millió Ft. 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) 4 8 db Szociális szövetkezetek 5.2.2/C A szociális alapszolgáltatásokh oz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés Nyílt, javítása és a kétfordulós szolgáltatások eljárás minıségének komplex vagy térségi szintő e (kivéve bölcsıde) Vissza nem térítendı ,- Önkormányzatok Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények Szociális szövetkezetek millió Ft. 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) 4 8 db 5

6 Konstrukció / komponens neve Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Alkalmazott eljárás évben kerül kiírásra Támogatás formája Egyfordulós nyílt pályázat, Önkormányzati szakaszos Vissza nem épületek utólagos döntéshozatal térítendı akadálymentesítése lal. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) 0, ,- Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság, Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, ezek társulása, Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság, Átalakulással, vagy alapítással július 1-je után létrejövı non-profit gazdasági társaság illetve egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. 5 Egyszintes épület esetében 1-10 millió Többszintes épület esetén 1-20 millió Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek % db 5 Minden intézménytípus esetén a pályázatot a fenntartónak kell benyújtania. 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstrukció neve Közoktatási Az egészségügyi Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Indokoltság Felmérések és a közötti idıszakra vonatkozó tapasztalatok is alátámasztják a rendkívüli i igényt a közoktatási intézmények infrastruktúra ére vonatkozóan. A Közép-Dunántúli Régión belül megtalálható területi és demográfiai különbségek csökkentése érdekében, és így az esélyegyenlıség biztosítása miatt szükséges a helyi közösség számára meghatározó jelentıségő, jelenleg korszerőtlen ellátottsággal rendelkezı, óvodai nevelést elısegítı, valamint az alap- és középfokú oktatást elısegítı intézmények e. A legtöbb intézményben csak igen korlátozottan biztosítottak a multimédiás eszközökkel támogatott oktatás feltételei. A legkomolyabb problémát az épületek, és kiszolgáló létesítmények állaga okozza. Az alkalmazott és elavult építési technológia sok esetben vagy nem, vagy csak aránytalanul magas ráfordítással teszi lehetıvé a meglévı épületállomány felújítását, melyet a fenntartók önerıbıl nem képesek kigazdálkodni. Az épület állományon túl elıtérbe kell helyezni az akadálymentesítést és az udvari eszközök és játékok, kötelezı aulák, tornacsarnokok, tornaszobák, étkezıhelyiségek elıírásokhoz illeszkedı biztosítását A Közép-dunántúli régióban az egészségügyi állapota sok esetben nem megfelelı, ellátáshiányos területek találhatóak, amelyek a jelenlegi helyzet fenntartása esetén további problémákat gerjesztenek. Az infrastruktúra ével létrejövı korszerő biztosítja az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlıségét. Az infrastruktúra a szolgáltatások minıségének javítása egy korszerő és hatékonyan mőködı egészségügyi kialakítását eredményezheti, melynek következében a régión belüli egyenlıtlenségek csökkennek. A Közép-dunántúli régióban a szociális állapota nem megfelelı, ellátáshiányos területek találhatóak, amelyek a jelenlegi helyzet fenntartása esetén további problémákat gerjesztenek. A szociális alapszolgáltatások terén a jelenleg is ellátáshiányos, valamint az aprófalvas térségekre kell koncentrálni. A gyermekjóléti alapellátások e során fontos figyelembe venni, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása során fıként az aprófalvas területeken szükséges olyan alternatív megoldások megvalósításának vizsgálata is (pl. családi napközi), melyek fenntartásának költségei lényegesen alacsonyabbak, így hosszú távon biztosítható fenntartásuk. Az infrastruktúra a szolgáltatások minıségének javítása és a szemléletformálás együttesen egy korszerő és hatékonyan mőködı szociális kialakítását eredményezheti, melynek következében a régión belüli egyenlıtlenségek csökkennek évben induló komponens A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplı megjelenı közszolgáltatások esetében legkésıbb december 31-ig meg kell oldani, hogy a fogyatékossággal élı személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati- és nonprofit fenntartású intézmények épületeinek jelentıs részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei Támogatható tevékenységek köre 6 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Közoktatási A közoktatás nevelı, valamint nevelı és oktató intézménye (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, TISZK-en kívüli szakképzı 6 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projekt-komponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 7 nem taxatív felsorolás 7

8 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 7 intézmény, alapfokú mővészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény) ének keretében az épületek felújítása, korszerősítése, bıvítése (pl. az épületek fizikai állagának javítása, mőszaki színvonalának emelése, tornatermek, tornaszobák kialakítása, többfunkciós épületek, terek kialakítása, bölcsıdei résszel való bıvítése stb.). Közoktatási intézmények diákotthonának, kollégiumának bıvítése, felújítása, korszerősítése Az egészségügyi A. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása B. Egészségügyi szolgáltatások e /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése/ Intézmények akadálymentesítése, mely kötelezı elem a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához dokumentumban foglaltak szerint. Mőködı egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény (háziorvosi, gyermek háziorvosi rendelı, stb. vagy többfunkciós egészségház) felújítása, bıvítése, indokolt esetben új építése Egészségügyi alapellátáshoz szükséges mőszer, gép, eszköz, berendezés beszerzése Egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítı IT Kistérségi önálló és funkcionálisan önálló járóbeteg-ellátó szakrendelık e. Épület felújítása, átalakítása, rekonstrukciója, bıvítése. Új épület építése, ha a meglévı gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy életveszélyes állapotban van, illetve az új építés költséghatékonyabb. Új építés, bıvítés átépítés és felújítás esetén a jelen projekt keretében sel érintett épület maximális alapterülete alapszintő járóbeteg szakrendelı esetében 1500 m2, emeltszintő járóbeteg szakrendelı építése esetében pedig 2000m2. Eszközbeszerzés: Kizárólag új eszközök beszerzése támogatható. Az épület és eszközi elemek csak együttesen pályázhatók! Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tender nyertes szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bıvítése a kötelezı továbbképzések keretében folytatódnak a szolgáltatók támogatásával A szociális /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások e. Szociális alapszolgáltatások (kivéve falu- és tanyagondnoki szolgálat) és gyermekjóléti alapellátások (kivéve gyermekek átmeneti ellátása és bölcsıde) épületeinek/helyiségeinek bıvítése, felújítása, átalakítása, projektarányos akadálymentesítése, információs infrastruktúrával történı ellátása. Az épületekhez tartozó külsı terek kialakítása, átalakítása, felújítása. Ingatlanvásárlás (maximum 10%) és külsı terek kialakítása az alaptevékenységekhez kapcsolódóan, kiegészítı tevékenységként támogatható. 8

9 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek /B Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények Bölcsıdék épületének/helyiségeinek bıvítése, átalakítása, karbantartása, e és felszerelése és projektarányos akadálymentesítése, informatikai kapacitásának infrastruktúrával történı ellátása. Új bölcsıde létesítése, építése, továbbá új bıvítése épület építése. Az épülethez tartozó külsı terek kialakítása, átalakítása, felújítása, felszerelése, projektarányos akadálymentesítése, az alaptevékenységekhez kapcsolódóan kiegészítı tevékenységként támogatható. Eszközbeszerzés: Berendezések, bútorok, az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó IKT infrastruktúra hálózati kiépítése. Eszközbeszerzés önállóan nem, csak infrastruktúra-sel együtt támogatható /C A szociális alapszolgáltatásokhoz Az 5.2.2/A konstrukció tevékenységei komplex formában, legalább három és gyermekjóléti feladatot ellátva vagy/és minimum két település társulásában alapellátásokhoz való Eszköz és gépjármőbeszerzés hez kapcsolódóan hozzáférés javítása támogatható. és a szolgáltatások minıségének komplex vagy térségi szintő e (kivéve bölcsıde) Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai évben induló komponens Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Közoktatási Az egészségügyi A. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása B. Egészségügyi szolgáltatások e A pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva elérik a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban elıírt minimum szintet. Támogatás célja A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszköz) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelıen a minıségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvı, vagy stagnáló népességő településeken lévı intézmények einek, valamint a magas számú hátrányos helyzető gyermekkel rendelkezı intézmények einek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlı esélyek és a korszerő iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A KDOP-ból megvalósuló tevékenységek célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának én keresztül csökkentse az oktatás minıségében meglévı területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés-oktatás feltételeit, biztosítsa a 21. század iskolája programnak megfelelıen minıségi oktatáshoz való kirekesztés nélküli hozzáférést. Kiemelt cél az integrációs oktatás-nevelés elısegítése a hátrányos helyzető gyermekek/ tanulók esetében, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzető csoportok és a roma lakosság aránya. A helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatainak, a lakosság-közeli szolgáltatások biztosításának tekintetében; háziorvosi/felnıtt, gyermek, vegyes praxis/ és alapellátási ügyeleti szolgálatának korszerősítése. Komplex, egy helyen elérhetı alapellátási funkciók befogadását lehetıvé tevı egészségházak létrejötte, melyekben lehetıség nyílik egyes szakellátási szolgáltatások rendelkezésre állása is. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkezı önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény, mely különösen igaz 9

10 Támogatás célja a hátrányos helyzető térségekre. Ugyanakkor az aktív fekvıbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történı optimalizálására, a leromlott infrastruktúra ére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve tanya és falugondnoki ellátás) és a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve a gyermekek átmeneti ellátását) e az önkormányzati felelısségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása érdekében. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program által kialakított ASP hez való rácsatlakozás támogatása évben induló komponens Önkormányzati A fogyatékkal élı emberek társadalmi beilleszkedésének és aktív részvételének épületek utólagos elısegítése. A konstrukció hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az önkormányzati akadálymentesítése feladatokat ellátó intézmények szolgáltatásai fogyatékkal élık számára is elérhetıek legyenek Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése/ Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Konstrukció neve Közoktatási Kötelezıen megvalósítandó elemek: Projekt kiválasztási szempontok Kötelezı a meglévı intézmények törvényi kötelezettség alapján történı projekt arányos akadálymentesítése. Az akadálymenetesítés eredményeként teljesíteni kell a pályázati útmutató mellékletét képezı Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt minimum-követelményeket. Csak olyan ek támogathatók, amelyek hosszú távú fenntarthatóságát a pályázó be tudja mutatni. Az épület ének szükségességét demográfiai mutatókkal szükséges alátámasztani. Szükséges a ek kistérségi összhangjának megléte. Közoktatási intézmény építését, bıvítését, átalakítását és férıhely-bıvítését elısegítı beruházásokat olyan településeken kell kivitelezni, ahol azt a demográfiai és kihasználtsági mutatók indokolttá teszik, és ezt a pályázatban be kell mutatni Az egészségügyi Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos Alapvetı kritérium, hogy egyetlen felújítás, sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalom nélkül. Így az pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelezı megvalósítani tartalmi eket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Alapellátás és járóbeteg-szakellátás intézménye esetén Érvényes OEP szerzıdéssel kell rendelkeznie a pályázónak. Az elbírálás során elınyben részesülnek azok a ek, amelyek területi szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg. Az elbírálás során elınyben részesülnek azok a ek, amelyek területi szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg. Elınyt élveznek azok a projektek, melyek korábbi, egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezik. Bölcsıdék esetében elınyt élveznek azok a projektek, amelyek keretében a pályázó ellát hátrányos helyzető vagy halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket évben induló komponens A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés teljes körően megfelel az OTÉK elıírásainak, 10

11 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok akadálymentesítése valamint a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglaltaknak A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. Konstrukció neve, Közoktatási Az egészségügyi 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 8 Célértékek Indikátor megnevezése Összesen A közoktatási intézmények sel érintett telephelyeinek db Akadálymentesített épített vagy felújított helyiségek db Fejlesztéssel érintett/fejlesztett udvarok db A programok által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrált nevelésbe bevont tanulók fı Az intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos lét fı Az intézményben ellátott/tanuló gyerekekbıl sajátos nevelési igényő fı Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek aránya fı Általános iskolából lemorzsolódott sajátos nevelési igényő gyermekek aránya fı Minıségi járóbeteg szakellátással ellátottak számának növekedése % A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások db Épített, felújított rendelık db Beszerzett új, nagyértékő orvosi eszközök mőszerek db A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 11

12 Konstrukció neve, Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Indikátor Célértékek megnevezése Összesen Új szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások db Új, felújított szociális intézmények db Gyermekjóléti vagy gyermekek napközbeni ellátásában részesülı gyermekek fı Szociális alapszolgáltatással elért lakosság fı Új, felújított bölcsıdék Bölcsıdei ellátással elért gyermekek Elektronikus alapon elérhetıvé tett közigazgatási eljárások db ASP központokra csatlakozott, elektronikus közigazgatással rendelkezı önkormányzatok db Akadálymentesített intézmények db A támogatásból akadálymentesen elérhetı közszolgáltatások db A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossággal élı és/vagy megváltozott munkaképességő munkavállalók fı ebben az AT-ben nem releváns ebben az ATben nem releváns ebben az ATben nem releváns A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, szám Közoktatási Az egészségügyi Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja IV. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 9 Kivéve szociális nappali pszichiátria, - fogyatékos, - szenvedélybeteg 12

13 5.2.2 Szociális ellátó rendszer Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése I. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, Kockázat Kockázat kezelésének módja Közoktatási Az egészségügyi Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és projekt Szociális ellátó rendszer Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerıt Kevés számú pályázat Elıkészítetlen projektek Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerıt Kevés számú pályázat Pontszerő ek megvalósulása, térben nem összekapcsolható elszigetelt kiépülése. Kevés számú pályázat Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása Önerı alap létrehozása vagy kedvezményes banki kölcsön konstrukció az önerı biztosításához Átgondolt projektkommunikáció és projekt Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása Önerı alap létrehozása vagy kedvezményes banki kölcsön konstrukció az önerı biztosításához Regionális irányítású támogatás elérésének kialakítása. Átgondolt projektkommunikáció 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése - 5. prioritásban nem releváns A projekt tervezett összköltsége (mft) A pályázó által igényelt támogatás értéke 10 (mft)) A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA SAJTÓMAPPA A BERETTYÓÚJFALUI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYE ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Helyi és térségi köz Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, 5. prioritás: Helyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11) A pályázat célja A különbözı rehabilitációs szakterületek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek SAJTÓKÖZLEMÉNY Fókuszban a gyerekek: Zöld jelzés az ovisulifejlesztéseknek Lehet 70 bölcsıdével több? Hamarosan megkezdıdhet a korszerősítése és a bıvítése annak a 14 óvodának és iskolának, amelyek elsıként

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán

Részletesebben

Társadalmi infrastruktúra operatív program

Társadalmi infrastruktúra operatív program Társadalmi infrastruktúra operatív program 3. prioritás: A munkaerı-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. november I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 66. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP

Indikátor mérési útmutató. Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz. Kódszám: DDOP Regionális Operatív Programok Indikátor definíciós lap 1/34 Indikátor mérési útmutató Nevelési intézmények fejlesztése c. konstrukciókhoz Kódszám: DDOP-3.1.2-12 2012. Regionális Operatív Programok Indikátor

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése című (DAOP-2007-4.1.1.) Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben