Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló"

Átírás

1 Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló július 25.

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán közösségi infrastruktúra Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A kistérségi keretek között megszervezendő humán közszolgáltatások: a közoktatás, az egészségügy és a szociális megújítása jelentősen hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságnak javításához, valamint az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, így a társadalmi kohézió erősítéséhez A prioritások célkitűzései Prioritás neve, Humán közösségi infrastruktúra Indikátor megnevezése Fejlesztett nevelésioktatási ben tanuló diákok Óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának növekedése A minőségi szakok átlagos elérési idejének csökkenése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) sal elért lakosság számának növekedése Indikátor mértékegysége Célértékek 1 Kiinduló érték fő fő % % A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Humán közösségi infrastruktúra 0,500 16,810 12,145 12,145 8,900 7,800 6,700 65,00 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban megadott i keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva folyó áron, 271 Ft/euro árfolyamon. 2

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Humán közösségi infrastruktúra 0,000 0,840 5,644 10,599 12,961 10,997 9,369 7,720 6,870 65, A i konstrukció bemutatása Sorszá m A i konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstru kció neve Alap és járóbeteg Komponens neve Alkalmaz ott eljárás Kistérségi járó Kétfordulós beteg szakellátó eljárás központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatás formája Vissza nem térítendő Támoga tás kerete 3 (millió Ft) 4016 Kedvezményez ettek köre 4 Önkormányzatok és önkormányzati társulások Többcélú kistérségi társulások Önálló és meglévő járóbeteg szakellátó intézet (nem kórházhoz integrált) A fenti tevékenységekkel foglalkozó nonprofit szervezetek, A fenti tevékenységekkel foglalkozó egyházi, A fenti fenntartói által létrehozott nonprofit gazdasági társaságok Támoga tás minmax összege (millió Ft) infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: Támo gatás max. mérté ke (%) Támo gatott projek tek Rehabilitá ciós, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Kétfordulós eljárás Vissza nem térítendő 2508 Önkormányzatok, Önkormányzati társulások, Többcélú kistérségi tárulások A fenti tevékenységekkel foglalkozó nonprofit szervezetek, A fenti tevékenységekkel foglalkozó egyházi, A fenti Rehabilitá ció: infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: A komponensként megadott keret indikatív jellegű, 271 Ft/euró árfolyamon számolva. 4 A Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 fenntartói által létrehozott nonprofit gazdasági társaságok Geriátria és hospice: infrastrukt úra kialakításn ál: csak eszközbes zerzés esetén: Szociális Kétfordulós eljárás Vissza nem térítendő 1754 önkormányzatok és társulásaik többcélú kistérségi társulás szociális és közösségi feladatokat ellátó non-profit gazdasági társaságok egyházak non-profit szervezetek Minimális : 30, Maximális : 500, ezen belül: Tervezésr e: max. 5%- a, de max. 6 millió Ft Alapellátá sra: települése nként átlagosan max. 40 Hálózati központok kialakításá ra: centrumo nként max Akadálym entesítés Utólagos akadálymentesít és az önkormányzati feladatokat ellátó ben Egyfordulós, Vissza nem egyszerűsíte térítendő tt pályázat 2000 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzat és intézménye, Egyesület, Alapítvány, Közhasznú társaság, Egyház és intézménye, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, illetve ezek társulásai, amelyek az alábbi szolgáltatásokat látják el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szak, önkormányzati Minimális : nincs alsó határ Maximális : 20 Csak infokommunik ációs célú fejlesztés esetén maximális :

5 ügyfélszolgálat Oktatásfej lesztés A, Óvodai és az Kétfordulós alapfokú eljárás nevelésioktatási infrastruktúráján ak Vissza nem térítendő 5270 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási fenntartói, (helyi önkormányzatok, intézményi társulások, társult képviselőtestülete k, kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, egyházak, valamint a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók és fenntartók.) Minimális : 20 Maximális : 230 Több intézmény t érintő, integrált fejlesztés esetén maximális : Térségi közigazgat ási és közszolgál ati rendszere k informatik ai B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati Kétfordulós eljárás Egyfordulós, nyílt pályázat Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Középfokú oktatási, szakképzési, kollégiumok fenntartói (TISZK kivételével) Önkormányzatok és intézményeik, Önkormányzati társulások és többcélú kistérségi társulások Önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek és intézményeik (pl. non profit szervezetek) Minimális : 20 Maximális : 300 minimális :5 maximális :10 Kistérség egészét érintő informatik ai rendszer esetén (a pályázó többcélú kistérségi társulás) maximális : A i konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Indokoltság Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése A háziorvosi rendelők kb 30%-a régi épületben van, nem megfelelő struktúrájú, felújítandó. Az eszközpark kb 50%-a amortizálódott. A diagnosztikai géppark a képalkotó területen jelentős mértékben elavult. A RTG gépek nem digitalizáltak. Az ultrahang készülékek kevés és a működő készülékek is korosak. Laboratóriumi eszközeik többsége szintén leamortizálódott. 5

6 Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, A gyógykezelési esetek népességre vetített Észak- Magyarországon évben szinte megegyezett az országos átlaggal. Azonban az orvosok hiányából fakadóan a teljesített orvosi munkaóra kevés (ezer lakosra jutó mennyisége ez egyik legalacsonyabb a régiók közül), így az egy gyógykezelésre jutó idő is a legkisebb a régiók sorában. A speciális rehabilitációs feltételek megteremtésével elérhetők kedvezőbb változások a betegek számára. A korai rehabilitáció testi és lelki előnyt jelent a beteg számára maga után vonva családja és környezete pozitív változását is. A minőségibb életéveket adó időskori évek számának növelése a cél a geriátria terén, mivel a halandóság Magyarországon Európában az egyik legmagasabb. A hospice : A gyógyíthatatlan daganatos betegek testi szükségleteit és lelki vezetését szolgálja a végkifejletig. A betegek ránya jelentős a magyar lakosságban, otthoni uk nem megoldott A szociális és közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának feltétele annak, hogy egyrészről a társadalmi kirekesztéssel leginkább veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő szolgáltatási háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Térségi közigazgatási és közszolgálati Utólagos A önkormányzati feladatokat ellátó épületek jelentős részében nem akadálymentesítés az biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés önkormányzati feltételei. A meglévő épületek vagy egyáltalán nem feladatokat ellátó ben akadálymentesítettek, vagy az akadálymentesítés műszaki színvonala nem megfelelő. A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplő megjelenő közszolgáltatások esetében legkésőbb december 31- ig meg kell oldani, hogy a fogyatékossággal élők számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati A társadalmi hátrányok kialakulása már sok esetben gyermekkorban kezdődik, ezért a régióban nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermekek korai nevelésére, különösen a problémásabb, illetve romák által túlsúlyban lakott térségekben. A jobb neveléshez szükséges az óvodai környezet, az épületek, az eszközök minőségének javítása. Ugyanakkor az óvodai biztosítása lehetőséget teremt a szülők, különösen az anyák munkavállalására. A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek alapfokú iskolaépületei erősen leamortizálódott állapotban vannak, felszereltségük szegényes, nem kielégítő. A kistérségekben, valamint telepszerűen, elszigetelődően működő nevelési-oktatási oktatást kiegészítő, közösségi és szociális funkciókat biztosító feltételekkel, szaktantermekkel, tornateremmel és tornaszobával való ellátottsága nem minden esetben megfelelő. Jellemző, hogy a nagyvárosok korszerű középiskolái vonzzák a diákokat a környező településekről. Ezt a tendenciát csak a nagyvárosokon kívül is megfelelő infrastruktúrájú és képzési színvonalú középfokú oktatási kel lehetne ellensúlyozni. A közoktatás elégtelen minőségű épület- és eszközállománya a régióban mindenhol, de különösen a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben akadályozza az ott élők megfelelő minőségű oktatáshoz való hozzáférését, ezáltal rontva a későbbi munkaerő-piaci esélyeiket. A közigazgatási és közszolgáltatási nek az információs társadalom igényeinek megfelelő elengedhetetlen a belső munkafolyamatok hatékonyabb működtetéséhez és az ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához. 6

7 2.3. Támogatható tevékenységek köre Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatható tevékenységek (nem taxatív) Meglévő épület átépítése minimum feltételeknek megfelelő méretben és minőségben új orvos-technológiai gép-műszerek, valamint a szükséges berendezés beszerzése szakmai minimumfeltételeknek megfelelően (diagnosztikai /digitális képalkotó diagnosztikai, kivéve CT, MRI, PET/), szűrőberendezések, laboratóriumi, terápiás (pl. egynapos eszközei), ápolási eszközök, berendezések, bútorzat Informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztés: intézményi integrált rendszer, a telemedicinához szükséges digitális technológia, infokommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei. Háziorvos beintegrálása a szakrendelőkhöz és kórházakhoz. Azokon a településeken, ahol hosszú ideje betöltetlen háziorvosi állások vannak, a k ának feltétele több orvos által alkotott praxisközösségek kialakítása és működtetése az adott térség ának lefedésére. Önálló és meglévő járóbeteg szakellátó intézet (nem kórházhoz integrált) Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Az egészségügy i reformjával összhangban támogatandó a geriátriai- (idős krónikus betegek a), hospice- és rehabilitációs és infrastruktúra, mely során ösztönözni kell a korai rehabilitáció biztosítását és az specializációját: Eszközbeszerzés Infrastruktúra kialakítás (átalakítás, komfortosítás is) Építés, felújítás A konstrukció keretében a kistérségi szolgáltatási terveknek megfelelő k egymáshoz illeszkedő komplex projektek támogathatók, melyek elemei a következők lehetnek: 1. Kistérségi és települési szociális térkép, kistérségi és települési szociális szolgáltatási tervek készítése, szolgáltatói megállapodások kötése (társulással, kistérségi szolgáltató központokkal, civilekkel) (utólag, egy évnél nem korábbi teljesítéssel elszámolva) 2. A szociális és közösségi alapokhoz tartozó tevékenységek infrastrukturális hátterének 2000 fősnél kisebb településeken csakis többfunkciós szolgáltató házakban (legalább 4 funkció együtt) 3. Szolgáltató centrumtelepüléseken: a.) Szociális és közösségi alapi szolgáltató és módszertani hálózatok, diszpécserközpontok központi telepei infrastrukturális hátterének kialakítása (helyiség kialakítása, eszközök beszerzése) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mobil szolgáltatások központjai b.) Mobil és kihelyezett szolgáltatások eszközparkjának megteremtése (csak az Észak-magyarországi régióban használható) 4. Szociális szolgáltatás tartalmú információs rendszer kiépítése hálózatosan, kiegészítő szolgáltatásként is működhet 5. Bölcsődék épületének felújítása, korszerűsítése, bővítése az hoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. ESZA típusú tevékenység: 7

8 6. munkavállalók képzése, továbbképzése (csak kiegészítésként) 7. önkéntes segítői kör szervezése, képzése (csak kiegészítésként) Akadálymentesítés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek t, aminek eredményeként az épület meglevő adottságaiból kiindulva elérik a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban előírt minimum szintet Oktatásfejlesztés A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának Óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási infrastruktúrájának, korszerűsítése, IKT hálózat kialakítása óvodai férőhelyek bővítése a magas születésszámú, többnyire társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben; Szakmai fejlesztéssel egybekötött óvodai intézmény létrehozása - önállóan, vagy más intézményhez kapcsolódóan - olyan településeken, ahol nem működik hasonló intézmény, de azt a demográfiai mutatók indokolják. Kizárólag óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási infrastruktúrájának fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódóan az oktatás tartalmi fejlesztéséhez, sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése a kötelező taneszköz-jegyzék alapján (kivéve berendezések, eszközök); az iskolai, óvodai funkciók kiegészítését ellátó létesítmények, szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét, szociális célú gondoskodást biztosító épületek (pl. orvosi szoba, tornaterem, életvezetéshez kapcsolódó infrastruktúra), terek építése, megújítása és udvarának felújítása, parkoló-férőhelyek létesítése. Alapvető kritérium, hogy egyetlen felújítás, infrastrukturális fejlesztés sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. Így az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani tartalmi ket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani IKT ket, melyhez a forrást a TIOP biztosítja. B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek diákjainak képzésére jelentős hatást gyakorló középfokú oktatatási, speciális szakiskolák és kollégiumok infrastrukturális, beleértve az IKT hálózat kiépítését is (TISZK tagok kivételével); Kizárólag középfokú-, szakképzési oktatási infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, kapcsolódóan, az oktatás, szakoktatás tartalmi fejlesztéséhez, szükséges sajátos eszközök, berendezések beszerzése a kötelező taneszköz-jegyzék alapján; A középfokú-, szakképzési oktatási intézményi funkciók kiegészítését ellátó létesítmények, szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét, szociális célú gondoskodást biztosító épületek (pl. orvosi szoba, tornaterem, életvezetéshez kapcsolódó infrastruktúra), terek építése, megújítása és udvarának felújítása, parkolóférőhelyek létesítése. Alapvető kritérium, hogy egyetlen felújítás, infrastrukturális fejlesztés sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalomfejlesztés nélkül. Így az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani tartalmi ket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Az infrastrukturális pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelező megvalósítani IKT ket, melyhez a forrást a TIOP biztosítja. 8

9 Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati ERFA típusú tevékenység: Helyi köz, közszolgáltatások integrált (összehangolt igazgatási és i ), hálózati elvű és minőségi így az elektronikus ügyintézés, regionális adatbázis készítése, megújítása, tartalomszolgáltatásuk. Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges k; ESZA típusú tevékenység: Az integrált kistérségi programok tervezését és megvalósítását segítő tanácsadás Az k működtetéséhez szükséges képzés 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Támogatás célja Az egészségügyi átstrukturálását segítendő, a lakosság közeli t előtérbe helyező járó beteg szak és diagnosztika színvonalát javítva, a kevésbé költséges alap és járó beteg szakban minél több beteg számára definitív t nyújtani. A betegségek korai felismerését szűrőprogramokkal segíteni. Az egészségügy területén az alábbi ágazati célok megvalósulását szolgálja a konstrukció: A háziorvos hiányos kistelepülések ának megszervezése, valamint a háziorvosi műszerezettségének, infrastrukturális állapotának javítása; Kistérségi szak infrastruktúrájának ; A diagnosztikai minőségének és hatékonyságának javítása, a képalkotó diagnosztika digitalizálása; Az intézményi átalakítások segítése Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, Rehabilitációs ban: - elsődleges a munkaképes korúak egészségének olyan fokú helyreállítása, hogy a munka világába visszakerülhessenek - aki nem képes aktív munkavégzésre az önellátó képességének a kialakítása, hogy kevésbé szoruljon mások segítségére. - élhető további évek biztosítása Geriátriai terén: - az idősödő több betegségtől szenvedő betegek életminőségének javítása a szenvedéstől való megkímélése, minél további aktív élet biztosítása. Hospice terén: - a daganatos gyógyíthatatlan betegek életvezetésének segítése, a fájdalomtól való megkímélése, lelki támaszadás a végstádium kialakulása esetén A szociális ban meglévő szűk keresztmetszetek kezelésére, a társadalmi feszültségek kistérségi szintű oldására alkalmas, kistérségi szinten összehangolt szociális és közösségi szolgáltatási infrastrukturális hátterének kialakítása Utólagos A konstrukció célja a fogyatékossággal élő emberek akadálymentesítés az életminőségének javítása az önkormányzati felelősségi körbe Akadálymentesítés önkormányzati feladatokat tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés ellátó biztosításával. ben A, Óvodai és az A konstrukció célja, hogy a közoktatás infrastruktúrájának 9

10 Térségi közigazgatási és közszolgálati alapfokú nevelésioktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezésével és fejlesztésével csökkentse az óvodai nevelés és az alapfokú nevelés-oktatás minőségében és feltételrendszerében meglévő területi különbségeket, segítve a gyerekeket a korszerűbb ismeretekhez való hozzájutáshoz, ezáltal ellensúlyozva a gyermekek korai elvándorlását, nagyvárosokba költözését. Az óvodai férőhelyek bővítése, a születésekkel összefüggő létszámváltozáshoz kapcsolódó intézményrendszeri k racionalizálása. A hátrányos helyzetű térségekben, kistelepüléseken élő fiatalok is egyenlő esélyekkel tudjanak részt venni a középfokú oktatásban. A konstrukció célja, hogy a középfokú oktatás infrastruktúrájának térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezésével és fejlesztésével segítse a gyerekeket a korszerűbb ismeretekhez való hozzájutáshoz, és ezzel megfelelő képességeket és közel azonos életesélyt biztosítson a hátrányos térségekben. A kistérségek térségi közigazgatási és közszolgálati rendszereinek modernizálása az ügyfélbarát szolgáltatások feltételeinek megteremtésével és az információs társadalom kihívásainak megfelelő kkel 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Komponens neve Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Projekt kiválasztási szempontok ÁNTSZ engedély A tevékenység OEP által történő befogadása RET a Rehabilitációs, geriátria és ápolási Rehabilitációsgeriátriai- és hospice kialakítása, ÁNTSZ engedély RET a A pályázó vállalja, hogy a projektből megteremti az Egészségügyi Minisztérium által kiadott minimum feltételeket. Egészségügyi Minisztérium által meghatározott és nyilvánosságra hozott szakmai fejlesztési irányoknak megfelelő legyen a tervezett beruházás, fejlesztés Csak kidolgozott, a többcélú társulás által elfogadott kistérségi szolgáltatási tervvel lehet pályázni. Szükséges a beruházás helyén illetékes települési önkormányzat hozzájárulása, valamint a közfeladat átadására vonatkozó megállapodás, amennyiben nem az önkormányzat a pályázó Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés teljes körűen megfelel az OTÉK előírásainak, valamint a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglaltaknak. A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási A pályázatnak összhangban kell lennie a kistérség oktatásfejlesztési terveivel, irányelveivel, valamint a megyei oktatásfejlesztési tervekkel. 10

11 infrastruktúrájának ha a településen egy iskola és egy óvoda működik, azok közös irányítása megvalósul Az elbírálásnál előnyben részesül ha, az intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek lét igazoltan magas, legalább 35 % (jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi ban részesülő gyermekek számáról) garantálja a gyermekek tanórán kívüli foglalkoztathatóságát is más kel közös szervezésben megvalósuló feladat, települések közötti együttműködést biztosító feladat A pályázó vállalja, hogy a TAMOP Infrastrukturális fejlesztés tartalmi a c. konstrukció keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja a pályázatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy a TIOP Az iskolarendszerű oktatás intézkedés keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja egyidejűleg pályázatát B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális A kollégiumi férőhely-bővítést elősegítő beruházásokat olyan esetén kell kivitelezni, ahol azt a kihasználtsági mutatók indokolttá teszik. (bővebben a pályázati útmutatóban) A támogatott középfokú oktatási, speciális szakiskolai nek magas kapacitáskihasználtsággal kell működniük (70 %) A pályázatnak összhangban kell lennie a kistérségi oktatásfejlesztési tervekkel, irányelvekkel és a megyei fejlesztési koncepcióval. A pályázó vállalja, hogy a TAMOP Infrastrukturális fejlesztés tartalmi a c. konstrukció keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja a pályázatát, továbbá nyilatkozik arról, hogy a TIOP Az iskolarendszerű oktatás intézkedés keretében megjelent pályázati kiírásra is benyújtja egyidejűleg pályázatát Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati A pályázó a fejlesztés helye szerinti épületben az alábbi önkormányzati feladat valamelyikét ellátja: Igazgatási Közoktatási (óvoda, alap- és középfokú oktatás) Közművelődési Egészségügyi alap- és szak Szociális, illetve gyermekjóléti alap- és szak Sorszá m A i konstrukciók célértékei 5 Konstrukc Kompone Indikátor Célértékek ió neve ns neve megnevezése Összesen Alap és járóbeteg Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és Támogatott egészségügyi létesítmények Minőségi járóbeteg szaksal ellátottak /számának növekedése % 5 A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlőségi- és Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 11

12 diagnosztika korszerűsíté se Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök műszerek Az egészségügyi szakok és az alap rendszereinek összekapcsolása A működő háziorvosi egységese k estén minimum 50%-a A szakrendelések telemedicinát alkalmazó munkahelyek Az önálló szakrendel ések legalább 25%-a Táppénzes számának csökkenése napok -5% Rehabilitáció s, geriátria és ápolási Rehabilitáció s- geriátriaiés hospice kialakítása, Támogatott egészségügyi létesítmények Táppénzes napok számának csökkenése % Fejlesztésekkel érintett geriátriai férőhelyek Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs férőhelyek A lakossághoz közeli, nem kórházi rehabilitációs egységek (fizioterápia, gyógytorna) rányának növekedése +10% Rehabilitációs, geriátria és hospice sal elért lakosság rányának növekedése +20% Krónikus ágyak kihasználtságának csökkenése (Ön miatt) -10 % Szociális Szociális Új szociális, gyermekjóléti, közösségi alap- és nappali szolgáltatások Új, felújított ebből bölcsőde

13 Gyermekj óléti vagy gyermekek napközbeni ában részesülő gyermekek sal elért lakosság /számának növekedése +15% Akadálymen tesítés Oktatásfejle sztés Utólagos akadályment esítés az önkormányz ati feladatokat ellátó ben A, Óvodai és az alapfokú nevelésioktatási infrastruktúr ájának Támogatott akadálymentesített épületek A ból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások (db) A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók A fejlesztett nevelési-oktatási ben tanuló diákok Építéssel, felújítással, bővítéssel érintett terület - Egyezte tés alatt - Egyezte tés alatt m2 A támogatott nevelési-oktatási 65 B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastruktur ális A támogatott középfokú oktatási diákjainak Támogatott középfokú oktatási Felújítással, bővítéssel érintett terület m Térségi közigazgatás Térségi közigazgatás i és közszolgálati Támogatott informatika projektek

14 i és közszolgálati Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatának változása +12 % Sorszám A i konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció Komponens neve Konstrukció megnevezése indításának Alap és járóbeteg Rehabilitációs, geriátria és ápolási Akadálymentesítés Oktatásfejlesztés Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Rehabilitációs- geriátriaiés hospice kialakítása, Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben A, Óvodai és az alapfokú nevelési- oktatási infrastruktúrájának B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Konstrukció zárásának időpontja időpontja IV. né 2008 IV. né IV. né 2008 IV. né IV. né IV. né II. né IV. né III. né 2008 IV. né 2007 III. né 2008 IV. né Térségi közigazgatási és közszolgálati Térségi közigazgatási és közszolgálati I. né IV. né Sorszám A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése Alap és járóbeteg Rehabilitációs, geriátria és ápolási Komponens neve Kockázat Kockázat kezelésének módja Kistérségi járó beteg szakellátó központok, alap-, járó beteg szak és diagnosztika korszerűsítése Rehabilitációs- geriátriai- és hospice kialakítása, - Nem megfelelően előkészített pályázatok - Előkészítetlen projektek - a folyamatban lévő egészségügyi reform - kevés számú pályázat - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés 14

15 A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások normatívájának előre nem látható változás, kihatással lehet a projektek fenntarthatóságára - Előkészítetlen projektek - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt - kevés számú pályázat - Átgondolt projektkommunikácó és projektfejlesztés - Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Akadálymentesítés Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó ben - Nem megfelelően előkészített pályázatok - Átgondolt projektkommunikácó Oktatásfejlesztés A, Óvodai és az alapfokú nevelési- oktatási infrastruktúrájának - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt - Átgondolt projektkommunikácó - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Térségi közigazgatási és közszolgálati B, Középfokú oktatási, szakképzési és kollégiumok infrastrukturális Térségi közigazgatási és közszolgálati - Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerőt Pontszerű k megvalósulása, térben nem összekapcsolható elszigetelt kiépülése. - Átgondolt projektkommunikácó - Kedvezményes banki kölcsön konstrukció Regionális irányítású elérésének kialakítása. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megnevezé se A projekt tervezett összköltsé ge (mft) A pályázó által igényelt értéke(mft) 6 A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésé nek időpontja Kedvezmén yezett neve 6 A tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a tényleges összege az igényelt összegtől eltérhet. 15

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Helyi és térségi köz Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, 5. prioritás: Helyi

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal segítendő

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58285/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP-2.2.4/09/1 KÓDSZÁMÚ, STRUKTÚRAVÁLTOZTATÁST TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS A FEKVŐBETEG-

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Ózd, 2012. október 18. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester Humánerőforrás és Képviselőtestületi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben