KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)"

Átírás

1 KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Mindezek érdekében jelentős kre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és az agglomerációikban. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi megteremtése A prioritások célkitűzései, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikátor megzése Új/rekonstruált kötöttpályás hálózat hossza Indikátor mértékegysége Kiinduló érték km 0 20,12/45 Célértékek A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikatív forrásallokáció 2 (mrd Ft) Összesen 87, , , , ,402 7,000 0, ,930 1 Kumulált érték. 2 Nem kumulált érték. 1

2 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés, 5.- Városi és elővárosi közösségi Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 46,700 76, , , , , ,101 36,880 1,400 46, A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Alkalmazott eljárás nagyprojekt * 2 A városi nagyprojekt kötöttpályás Kiemelt projekt formája Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő Vissza nem térítendő kerete 149,8 Mrd Ft Kedvezményezettek köre Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési 51 Mrd Ft Önkormányzat, Közlekedési 2,3 Mrd Ft Önkormányzat, min-max összege min. 50 millió min. 50 millió mértéke (%) EU-hazai 70%- 30%* Támogatott projektek 1 85%-15% 4 85%-15% 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 3 röviden * Indokoltság Mint kötöttpályás i forma, a építés a városi kötöttpályás közösségi konstrukció része is lehetne, de méreténél és súlyánál, jelentőségénél fogva kiemelten kezelendő, külön konstrukcióként értelmezendő. A építés konstrukció megfelel a prioritás és az OP céljainak egyaránt, mivel kíméli a környezetet (nem okoz levegőszennyezést és felszíni zajterhelést), ill. csökkenti a felszíni zsúfoltságot. Mivel több ponton összekapcsolódik a vasúttal, valamint a busz és a villamoshálózattal, javítja a város komodalitását is. A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. 2 A városi A konstrukció célja elsősorban a nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító kötöttpályás kötöttpályás korszerűsítése, valamint a városi közösségi feltételeit és biztonságát javító egyéb kiegészítő k megvalósítása (pl. intermodális csomópontok, P+R, forgalomcsillapítás, forgalomirányítás, forgalomszabályozás). A konstrukció célcsoportját képezik azon jogi vagy magánszemélyek (pl. lakosság), akik a megvalósult konstrukció eredményét és hatásait élvezik, a fejlesztés által létrehozott termékeket/szolgáltatásokat igénybe veszik, használják. A projekt konstrukció megvalósítása azért szükséges, hogy a Városi és elővárosi közösségi prioritás előzőekben említett konstrukcióinak keretében kivitelezésre kerülő projektek olyan tartalommal és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, amely választ ad mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke felmérhető és minimalizálható. A konstrukció célcsoportját képezik a projektekre pályázó szervezetek. 3 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 2

3 2.3. Támogatható tevékenységek köre * 2 A városi kötöttpályás Támogatható tevékenységek A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: hitelkamat, földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásainak 10%-át, lakhatás, visszaigényelhető hozzáadottérték-adó. A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: állomásszerkezetek, állomások, peronok, utastájékoztatás vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül), kapcsolódó felszíni befejező munkák. A Kohéziós Alapból a következő kiadások nem támogathatók: hitelkamat, földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásainak 10%-át, lakhatás, visszaigényelhető hozzáadottérték-adó. A Kohéziós Alapból a következő kiadások támogathatók: állomásszerkezetek, állomások, peronok, utastájékoztatás vágányépítés (járműtelepi vágánnyal), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül), kapcsolódó felszíni befejező munkák. A konstrukció keretében támogatható tevékenységek: tervezés tanulmányok, felmérések, műszaki tervezés, engedélyezési eljárások költsége, költség-haszon elemzés (CBA) és más pénzügyi tanulmányok, környezetvédelmi hatástanulmány és kapcsolódó költségek, támogatási kérelem összeállítása ill. minőségbiztosítása, terület kisajátítási tervek készítése, régészeti felmérés, kommunikációs költségek lakossági tájékoztatás, hatósági egyeztetések, közbeszerzési dokumentáció készítése ill. minőségbiztosítása, közbeszerzési tanácsadó költsége. Nem elszámolható költségek: a visszaigényelhető ÁFA, hitelkamat, a január 1., illetve a projekt benyújtását/befogadását megelőzően, illetve 2013.december 31. után keletkezett költségek, a projekthez csak közvetve kapcsolódó, illetve be nem tervezett költségek, bizonylattal nem igazolható, illetve jogalap nélküli költségek, olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozó szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg célja * célja Budapest elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a dél-budai és belvárosi kerületek zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag és környezetileg is fenntartható közösségi elősegítése, a vonalas infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények megépítése, valamint a gördülőállomány beszerzése. A konstrukcióban foglalt nagyprojekt bekerülési költsége a kiegészítő költségekkel együtt meghaladja az 50 millió t, mintegy 1600 millió. Előkészítése az 1990-es évek végétől megtörtént. Az engedélyezési eljárás több szakaszból áll, részben befejeződött. A kiviteli szintű tenderezés megkezdődött, így biztosítható az EU támogatás azonnali és hatékony felhasználása. 2 A városi Cél a nagyvárosok (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc) elérhetőségének és kötöttpályás átjárhatóságának javítása, zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése. Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag 3

4 és környezetileg is fenntartható közösségi elősegítése. Cél továbbá a városi kötöttpályás modernizálása és népszerűsítése a modal-split arány romlási folyamatainak megállítása, illetve javítása végett. Mindez összhangban áll az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel, az emisszió csökkentésének szándékával. A városi kötöttpályás teljes mértékben megfelel mind a prioritás, mind az OP céljainak: minimális az általa okozott emissziós hatás, a zajterhelés és nem fokozza a belvárosi zsúfoltságot. Része a vonalas infrastruktúra és a szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, gördülőállomány beszerzése. Célja a konstrukciók áttekinthetőségének javítása, az 5. prioritás projektjeit érintően a megfelelő előkészítettség biztosítása. A Városi és elővárosi közösségi prioritáson belül meghatározott Metrófejlesztés, Városi kötöttpályás közösségi és Elővárosi vasúti 4 konstrukciók megfelelően előkészített, a kockázatok minimumra csökkentésével meghatározott projekteken keresztül kell, hogy megvalósuljanak, összhangban az EU előírásaival Projekt kiválasztási szempontok * Projekt kiválasztási szempontok Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, a CBA minimális elvárt adatai: nettó jelen érték (NPV): pozitív haszon-költség értéke > 1 belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek e lezárult, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. 2 A városi Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A kötöttpályás Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, 4 Jelen akciótervben nem szerepel ilyen konstrukció, mert 2009-ben indul. 4

5 a projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. hat. indikatív projekt listájában. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt műszaki tartalmát a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő tanulmány és legalább engedélyezési szintű tervek, de a támogatási döntés meghozatalakor építési engedély támasztja alá, szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan (javaslat). a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült, a CBA minimális elvárt adatai: nettó jelen érték (NPV): pozitív haszon-költség értéke > 1 belső megtérülési ráta (IRR) > 6,5% a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósításához a földterületek kisajátítása, valamint a régészet megtörtént, de legalább ezek e lezárult, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság szempontjainak, a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett. Jelen pont a KözOP konstrukció projekt kiválasztásának kritériumait vizsgálja. A Kedvezményezett kiválasztására vonatkozóan külön összeállítás készült. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett A támogatási konstrukciók célértékei, Indikátor megzése* A budapesti 4-es (DBR) 1 - A budapesti 4-es (DBR) * 1 - A budapesti 4-es (DBR) * A városi kötöttpályás 2 - A városi kötöttpályás 2 - A városi kötöttpályás Megépített vonalalagutak hossza (km) Megépített vágányok hossza (km) Beszerzett járművek Megépített ill. felújított villamosvonalak hossza (km) Felújított trolibuszvonalak hossza (km) Átépített ill. megépített akadálymentes 5

6 megállók 2 - A városi kötöttpályás Felújított v. beszerzett járművek ra jóváhagyott projektek * A célértékek kialakítása folyamatban van A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma megzése, indításának * 2 A városi kötöttpályás A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok zárásának A kockázatok felmérése folyamatban van. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megzése 1 Budapesti 4-es (DBR) 2 Miskolc városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 3 Debrecen városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 4 Szeged városi elektromos tömeg rekonstrukciója és 5 Budapest 1-3-as villamos-vonal A projekt tervezett összköltsége A támogatás várható értéke A projekt várható indításának A projekt várható befejezésének Kedvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata, DBR Metró, Közlekedési Önkormányzat, Önkormányzat, Önkormányzat, Önkormányzat, 6

Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv 2007-2010. 2010. március 25.

Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv 2007-2010. 2010. március 25. Közlekedés Operatív Program 5. prioritás: Városi és elővárosi Akcióterv 2007-2010 2010. március 25. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 5 - Városi és elővárosi

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve A modern üzleti környezet erősítése Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés 2009. október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben