Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv március 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedés Operatív Program. 5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése. Akcióterv 2007-2010. 2010. március 25."

Átírás

1 Közlekedés Operatív Program 5. prioritás: Városi és elővárosi Akcióterv március Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 5 - Városi és elővárosi fejlesztés Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesedése az egyéni sel szemben A prioritás célkitűzései Prioritás neve, száma Prioritás 5 - Városi és elővárosi Indikátor megnevezése Épített metróhálózat hossza Épített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza (metró nélkül) Épített budapesti elővárosi kötöttpályás hálózat hossza (2. vágány) Korszerűsített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza (metró nélkül) Korszerűsített budapesti elővárosi kötöttpályás hálózat hossza Indikátor mértékegysége km Kiinduló érték (2007) 0,0 (31,7) Célértékek ,3 7,3 km 0,0 (154,1) 2 8,3 km 0,0 (914,5) km 0,0 (35,0) km 0,0 (254) 15,3 11,1 38,7 1 Kumulált érték 2 Zárójelben az egyes indikátorokhoz tartozó 2007-es értékek 1

2 Épített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza km 0,0 (41,7) 11,5 Prioritás 5 - Városi és elővárosi Korszerűsített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza Megtakarított utazási idő a metró fejlesztett szakaszához kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idő (forgalommal korrigálva), célérték: tervezett eljutási időből számítva) Megtakarított utazási idő a budapesti városi kötöttpályás fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idő (forgalommal korrigálva), célérték: tervezett eljutási időből számítva) Megtakarított utazási idő a vidéki városi kötöttpályás fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni eljutási idő (forgalommal korrigálva), célérték: tervezett eljutási időből számítva) Megtakarított utazási idő az elővárosi kötöttpályás fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: év végi felszíni (forgalommal korrigálva), célérték: tervezett eljutási időből számítva) Megtakarított utazási idő a prioritás keretében létrehozott i infrastruktúrán összességében (az előző négy sor értékeit összegzi) km 0,0 (6,0) ezer utasóra/év ezer utasóra/év ezer utasóra/év ezer utasóra/év ezer utasóra/év 27,

3 Prioritás 5 - Városi és elővárosi A budapesti 4-es metrót használó és így jobb i lehetőségekkel kiszolgált utasok száma A budapesti városi kötöttpályás ket használó és így jobb i lehetőségekkel kiszolgált utasok száma A budapesti elővárosi kötöttpályás ket használó és így jobb i lehetőségekkel kiszolgált utasok száma A vidéki városi kötöttpályás ket használó és így jobb i lehetőségekkel kiszolgált utasok száma A prioritás keretében létrehozott infrastruktúrát használó és így jobb i lehetőségekkel kiszolgált utasok száma (az előző négy sor értékeit összegzi) Üvegházhatású gáz (CO 2, N 2 O, CH 4 ) kibocsátás mértékének változása a prioritás hatására Közlekedésből származó szálló por (PM10) kibocsátás mértékének változása a prioritás hatására Budapesten ezer utas/nap ezer utas/nap ezer utas/nap ezer utas/nap ezer utas/nap kt CO 2 e / év 0 (2.660) tonna / év 0 (1.000)

4 1.3. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (árfolyam: 260 Ft/EUR) Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Prioritás 5 - Városi és elővárosi Összesen 0,00 292,08 37,95 102,76 44,02 476,81 KONSTRUKCIÓK Budapesti 4-es 0,00 210,74 210,74 (DBR) metró I. szakasz (LEZÁRT) 5.2 Városi kötöttpályás 0,00 80,14 33,14 0,04 113,32 (LEZÁRT) 5.3 Projekt 0,00 1,2 4,81 6,01 (LEZÁRT) KONSTRUKCIÓK Városi és elővárosi 35,95 15,41 51,36 B projekt 5.5. Városi és elővárosi 66,77 28,61 95,38 kiemelt 4

5 Sorszá m 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve* Alkalmazott eljárás KONSTRUKCIÓK Budapesti 4- kiemelt es (DBR) projekt/ metró nagyprojekt I. szakasz 5.2. Városi kötöttpályás 5.3. Projekt A CBA számítás eredményétől függően ( A CBA számítás eredményétől függően 100 nagyprojekt egyfordulós pályázat KONSTRUKCIÓK Városi és automati elővárosi kus pályázat B projekt Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás vissza nem térítendő támogatás vissza nem térítendő támogatás vissza nem térítendő támogatás Támoga -tás kerete (mrd Ft) Kedvezményezettek köre 210,74 Budapest Főváros Önkormányz ata 113,32 Önkormányzat ill. Közl. vállalat 6,01 Önkormányzat, NIF 51,36 NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., állami költségvetési szerv, önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló i szolgáltatást nyújtó társaságok, i szövetségek, 100%-os állami tulajdonú társaság Támogatá s min-max összege nem meghatározott nem meghatározott nem meghatá -rozott nem meghatározott Támogatás mértéke (%) Támogat ott száma* max. 10 5

6 Sorszá m Konstrukció neve* 5.5. Városi és elővárosi kiemelt Alkalmazott eljárás KONSTRUKCIÓK kiemelt projekt (KözOP) / nagyproj ekt Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás Támoga -tás kerete (mrd Ft) Kedvezményezettek köre 95,38 önkormányza tok, többségi önkormányzati befolyás alatt álló i vállalatok, önkormányzat és i vállalatának konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt. Támogatá s min-max összege Támogatás Támogat mértéke ott (%) száma* 100 max. 10 nem meghatározott 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 3 röviden Sorszám Konstrukció Indokoltság neve KONSTRUKCIÓK Budapesti 4- A konstrukció célja es (DBR) metró Budapest elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a dél-budai és belvárosi kerületek (V., VII., VIII., IX.) zsúfoltságának enyhítése, a I. biztonsági kockázatok csökkentése, ezenkívül a vonalas szakasz infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények megépítése, ill. a gördülőállomány beszerzése, a kapcsolódó biztonsági beruházások teljesülése Városi kötöttpályás A konstrukció kiemelt et tartalmaz, amelyek projektcsatorna eljárás során kerültek kiválasztásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által alkalmazott projektcsatorna eljárás során egy külső értékelő, és egy KSZ értékelő értékelte a beérkezett projektjavaslatokat, majd zsűri bizottság a költséghatékonyságát vizsgálva tett végső javaslatot egyes akciótervben történő nevesítésére. A projektcsatorna eljárás alkalmazásra került a 1004/2007. (I.30.) kormányhatározat mellékletében szereplő re is. A konstrukció célja a nagyvárosok (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc) elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, zsúfoltságának enyhítése, a biztonsági kockázatok csökkentése, az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdaságilag és környezetileg is fenntartható kötöttpályás elősegítése A konstrukció kiemelt et tartalmaz. A ről a kiemelt eljárásrendje alapján felállított Zsűri tájékoztatást kapott a helyzetéről és azokat az Akciótervben nevesítésre javasolta. Ezen e a 1067/2005. Korm. határozat szerint folyik Projekt A konstrukció célja, hogy a jelen prioritás ciójában megvalósítandó olyan előkészítettségű állapotban és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthető, valamint a 3 Kiemelt esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 6

7 projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke minimalizálható. KONSTRUKCIÓK Városi és Jelen eljárás keretein belül olyan, a KözOP stratégiájának megvalósítását elővárosi elősegítő éhez igényelhető támogatás, amelyek megvalósításának szükségességéről a Kormány korábban már döntött és a kormányhatározatban nevesítésre kerültek, és amelyek e előrehaladott állapotban van (rendelkezik építési engedélyekkel, vagy az engedélyezés folyamatban van), illetve amelyek B projekt nem engedélyköteles tevékenységekre irányulnak. Olyan vasúti és vízi úti fejlesztési éhez, amelyek a KözOP stratégiájának megvalósítását segítik, de a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a KözOP kiemelt projekt konstrukció keretében igényelhető támogatás (akár projektötletek megvalósíthatósági tanulmány formájában történő - kidolgozására, akár konkrét ére egyaránt). Ezen konstrukciók keretében igényelhető továbbá támogatás olyan ére is, amelyeket a KözOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a kiemelt zsűrije pozitív elbírálásban részesített Városi és elővárosi kiemelt A 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet március 1-től hatályba lépett módosítása alapján a fejlesztési tekintetében a részletes projektkiválasztás folyamata eltér a korábban szabályozottaktól. Az erre vonatkozó eljárásrendet (KözOP kiemelt projekt eljárásrend) a KözOP Monitoring Bizottsága hagyta jóvá. Az eljárásrend alapján a támogatására a korábbiaktól eltérő eljárás keretében kerül sor. Ennek következtében a korábbi támogatási konstrukciók lezárásra kerülnek, és a támogatás igénybevételéhez új konstrukciók nyújtanak márciustól lehetőséget. Ezen új konstrukció célja a KözOP 5. prioritásába tartozó ének és megvalósításának támogatása Támogatható tevékenységek köre Sor-szám Konstrukció Támogatható tevékenységek neve KONSTRUKCIÓK Budapesti 4-es (DBR) metró A projekt keretében a következő tevékenységek támogathatók: Tervezés Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős I. szakasz hatósági engedély megszerzése, Engedélyezési terv, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése, Kisajátítási határozat megszerzése, Kiviteli terv és tenderdokumentáció elkészítése. Építés Terület területvásárlás / kisajátítás, értékbecslés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. Kivitelezés - Építési tevékenység - vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak építése; állomásszerkezetek, állomások belső beépítése; peronok, kihangosítás, utastájékoztatás; vágányépítés (járműtelepi vágánnyal); biztosítóberendezés és áramellátás; elektronikus díjbeszedő rendszer kialakítása; gördülőállomány beszerzése; járműtelep (vágányhálózat nélkül); azon kapcsolódó felszíni beruházások, amelyeket a Támogatási Kérelem tartalmaz: Mérnök, projekt irányítás, igazgatás, Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi 7

8 engedély megszerzése, Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, Kommunikációs (PR) tevékenység, Biztosítás Egyéb szakértői tevékenység Városi Tervezés kötöttpályás Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, Engedélyezési terv, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése, Kisajátítási határozat megszerzése, Kiviteli terv és tenderdokumentáció elkészítése. Építés Terület területvásárlás / kisajátítás, értékbecslés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. Kivitelezés Építési tevékenység végállomások és megállóhelyek, utastájékoztatás (ITS is beleértve), pályaépítés (vágány, járműtelepi vágánnyal, felsővezeték), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül) kapcsolódó forgalomtechnikai, forgalomszervezési, térrendezési munkák, azon kapcsolódó felszíni beruházások, amelyeket a Támogatási Kérelem tartalmaz, állomásszerkezetek, állomások belső beépítése; peronok, kihangosítás, utastájékoztatás; vágányépítés (járműtelepi vágánnyal); biztosítóberendezés és áramellátás; elektronikus díjbeszedő rendszer kialakítása; gördülőállomány beszerzése; járműtelep (vágányhálózat nélkül); Mérnök Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, Kommunikációs (PR) tevékenység, Biztosítás Egyéb szakértői tevékenység Projekt A konstrukció keretében támogatható tevékenységek a jelen prioritás céljait megvalósító e. Tervezés Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, Engedélyezési terv elkészítése, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése, Tender- és/vagy kiviteli terv elkészítése, Környezetvédelmi hatástanulmány illetve hatásvizsgálat elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, a szükséges hatósági eljárások lefolytatása. 8

9 KONSTRUKCIÓK Városi és elővárosi B projekt Építés Terület i tevékenységek közül: kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése, régészeti hatástanulmány elkészítése, a szükséges közműkiváltások megtervezése Egyéb az 1828/2006/EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, Közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok, Kommunikációs (PR) tevékenység, Egyéb szakértői feladatok. A konstrukció keretében támogatható tevékenységek a jelen prioritás céljait megvalósító e. Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: a dokumentumnak meg kell felelnie a NFÜ honlapján közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz című útmutatóban foglaltaknak. tanulmányterv elkészítése: a december 1-től hatályos ÚT Közutak tervezése (KTSZ) c. Útügyi műszaki előírás Közutak tervezése Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és Esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével, örökségvédelmi hatásvizsgálat, környezetvédelmi hatástanulmány, illetve hatásvizsgálat elkészítése. Tervezés és engedélyeztetés engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, szükség szerint tervfelülvizsgálat, engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok elvégzése és szakértői tevékenységek (pl: talajmechanikai szakvélemény készíttetése) igénybevétele, tervellenőrzési feladatok ellátása, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése. jogerős hatósági engedély (környezetvédelmi engedély, érintettség esetén örökségvédelmi engedély) megszerzése, Közműengedélyek megszerzése (pl. bányakapitánysági engedély, vízjogi létesítési engedély). Kiviteli terv elkészítése kiviteli tervek elkészítése, tervellenőrzési feladatok ellátásának költségei. Építés régészeti terv készítése, régészeti feltárás, lőszermentesítés, szükséges közműkiváltások tervezése és elvégzése. 9

10 5.5. Városi és elővárosi kiemelt Területszerzés terület (pl. kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése), területvásárlás (föld- és/vagy ingatlanvásárlás az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi, értékbecslési, hatósági, kisajátítási díjakkal és illetékekkel, kártalanítási költségekkel együtt). Egyéb közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok, szakhatósági eljárások költségei és az egyes i tevékenységekhez kapcsolódó tervtanácsi eljárások költségek, egyéb, az hez kapcsolódóan felmerülő hatósági eljárási és adminisztratív költségek, az 1828/2006/EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, kommunikációs (PR) tevékenység, tervezői művezetés. A konstrukció keretében támogatható tevékenységek a jelen prioritás céljait megvalósító kivitelezése. Kivitelezés Építési tevékenység - metró infrastruktúra fejlesztés (vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak építése; állomásszerkezetek, állomások belső beépítése; peronok, kihangosítás, utastájékoztatás; vágányépítés (járműtelepi vágánnyal); biztosítóberendezés és áramellátás; elektronikus díjbeszedő rendszer kialakítása; gördülőállomány beszerzése; járműtelep (vágányhálózat nélkül); azon kapcsolódó felszíni beruházások, amelyeket a Támogatási Kérelem tartalmaz), - városi kötöttpályás infrastruktúra fejlesztés (végállomások és megállóhelyek, utastájékoztatás (ITS is beleértve), pályaépítés (vágány, járműtelepi vágánnyal, felsővezeték), vontatási rendszerek és áramellátás, járművek beszerzése, járműtelep (vágányhálózat nélkül) kapcsolódó forgalomtechnikai, forgalomszervezési, térrendezési munkák, azon kapcsolódó felszíni beruházások, amelyeket a Támogatási Kérelem tartalmaz, állomásszerkezetek, állomások belső beépítése; peronok, kihangosítás, utastájékoztatás; vágányépítés (járműtelepi vágánnyal); biztosítóberendezés és áramellátás; elektronikus díjbeszedő rendszer kialakítása; gördülőállomány beszerzése; járműtelep (vágányhálózat nélkül)), - elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztés (az elővárosi vasútvonalak alapinfrastruktúrája (vasúti pálya, biztosítóberendezés, felsővezetéki rendszerek, távközlés, peronok, műtárgyak, térvilágítás, utastájékoztatás, áramellátás, a vasútüzemi területen belül útátjárók), valamint az üzemi épületek szükséges és kapcsolódó felújítása (amennyiben nem kereskedelmi célú fejlesztésről van szó pl. üzlethelyiség) mellett a szükséges közmű kiváltások, a szükséges ideiglenes berendezések (a megfelelő számviteli lépések mellett), a kivitelezés során végzendő tervezés, területszerzés, vágányzári és egyéb költségek, a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra kiépítése (pl. zajvédőfal), kapcsolódó P+R parkolók, a hatósági határozatokban elrendelt és közvetlenül 10

11 kapcsolódó közúti infrastruktúra kiépítése (pl. útátjárók környezete, megközelítést biztosító utak, stb.) a források megosztásával (érintett önkormányzat ill. közútkezelő bevonása), Mérnök, Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Projektmenedzsment az elszámolhatósági útmutatóban foglalt feltételekkel, Eszközbeszerzések gördülőállomány (az elszámolhatósági útmutatóban foglalt feltételekkel), Egyéb Könyvvizsgálat (az elszámolhatósági útmutatóban foglalt feltételekkel), Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő díja, Kommunikációs (PR) tevékenység, Egyéb szükséges és kapcsolódó szakértői tevékenység Támogatás célja Sorszám Konstrukció Támogatás célja neve KONSTRUKCIÓK Budapesti 4- Cél az egyéni sel szemben valódi alternatívát nyújtó, es (DBR) gazdaságilag és környezetileg is fenntartható metró elősegítése az érintett területeken. Cél ezenkívül a vonalas infrastruktúra és I. a kiszolgáló létesítmények megépítése, ill. a gördülőállomány beszerzése, a szakasz kapcsolódó biztonsági beruházások teljesülése 5.2. Városi kötöttpályás 5.3. Projekt KONSTRUKCIÓK Cél a városi kötöttpályás modernizálása és népszerűsítése a modal-split arány romlási folyamatainak megállítása, illetve javítása érdekében. Mindez összhangban áll az EU környezetvédelmi célkitűzéseivel, az emisszió csökkentésének szándékával. A városi kötöttpályás teljes mértékben megfelel mind a prioritás, mind az OP céljainak: minimális az általa okozott emissziós hatás, a zajterhelés és nem fokozza a belvárosi zsúfoltságot. Része a vonalas infrastruktúra és a szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, gördülőállomány beszerzése, a kapcsolódó biztonsági beruházások teljesülése. A prioritáson belül meghatározott konstrukciók megvalósulása megfelelően előkészített, a kockázatok minimálisra csökkentésével meghatározott en keresztül valósulhasson meg, maximális EU támogatás igénybevételével Városi és A KözOP keretében a jelen prioritáson belül megvalósítandó elővárosi fejlesztési ének támogatása annak érdekében, hogy a KözOP fejlesztési projektjei megfelelő előkészítettség és a megvalósítási kockázatok minimalizálása mellett valósulhassanak meg. B projekt 5.5. Városi és A cél a, hatékonyságának, szolgáltatási 11

12 elővárosi kiemelt színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni sel szemben 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok KONSTRUKCIÓK Budapesti 4- es (DBR) metró I. szakasz A támogatásnak az uniós és hazai jogszabályokban előírt általános feltételeken felüli kritériumai. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a pályázatot a kijelölt kedvezményezettek egyike nyújtotta be, valamint a pályázati együttműködésről szóló megállapodás csatolásra került, A projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. határozat indikatív projekt listájában, valamint az adott időszakra vonatkozó, kormány által elfogadott akciótervben; A Pályázó a szükséges források biztosítását vállalja. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott nek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére (különös tekintettel az SKV jelentésben nevesített környezeti hatásokra és kockázatokra), a projekt megvalósítására létrehozták a projektmenedzsment szervezetet és annak működési feltételei adottak, biztosítottak, a felelősségi és döntési hatáskörök egyértelműen meghatározottak, Nincs hatályban olyan, a projekt megvalósítására a pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés, amelynek megkötését a közbeszerzési törvény megsértése miatt az erre hatáskörrel rendelkező szerv (KDB, bíróság) megtiltotta. Továbbá csatolásra került a projekt megvalósítása érdekében kötött és a támogatásból finanszírozandó szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a KDB vagy a bíróság által megállapított jogsértések szerződések szerinti bemutatása. csatolásra kerültek a megalapozó tanulmányok és tervek (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, külön jogszabály előírása esetén környezeti hatástanulmány, műszaki engedélyezési vagy annál részletesebb tervek), és azok megfelelően alátámasztják a projekt tartalmát, készült kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére, a költségek esetleges növekedésére és az csatolásra került, 12

13 a projekt költségvetése megfelelően részletezett és ellenőrizhető, az elszámolható költségek besorolása ezekből meghatározható, a projekt javaslathoz tartozik az új uniós költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembevételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára), a CBA minimális elvárt adatai: - gazdasági nettó jelen érték (ENPV): pozitív - haszon-költség értéke > 1 a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és megfelelnek az elszámolhatósági kritériumoknak a projekt megvalósításához a terület (kisajátítási terv készítés, régészeti felmérés, stb.) megtörtént, Azon ingatlanok tekintetében, amelyek igénybevétele jogszabály alapján csak a tulajdonos (egyéb jogosult) hozzájárulásával lehetséges csatolásra került a beruházással érintett területek tulajdonjogának a Kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett személy általi megszerzésének ütemterve, vagy amennyiben az ingatlan nincs és nem is kerül az itt hivatkozott személyek tulajdonába, a tulajdonosnak az ingatlan igénybevételéhez történő hozzájárulását igazoló dokumentum, amely megjelöli az ingatlannal kapcsolatos jogát, vagy amennyiben a tulajdonos hozzájárulása még nem áll rendelkezésre, akkor a hozzájárulás beszerzésének ütemterve, a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság és a biztonságát érintő veszélyek minimalizálása szempontjainak, a pályázat tartalmaz esélyegyenlőségi vállalásokat (pl. a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához), illetve azt, hogy a még aláírás előtt álló szerződésekben hogyan kívánja a kedvezményezett az esélyegyenlőségi elveket érvényesíteni, valamint a projekt megvalósítása és fenntartása során hogyan biztosítja a projektmenedzsment szervezetben az esélyegyenlőség elveit Városi kötöttpályás A támogatásnak az uniós és hazai jogszabályokban előírt általános feltételeken felüli kritériumai. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a pályázatot a kijelölt kedvezményezettek valamelyike nyújtotta be, valamint a pályázati együttműködésről szóló megállapodás csatolásra került, A projekt szerepel a KözOP és a 1004/2007. (I.30.) Korm. határozat indikatív projekt listájában, vagy az adott időszakra vonatkozó, kormány által elfogadott akciótervben. a projektdokumentáció megfelel a vonatkozó pályázati felhívásban és útmutatóban meghatározott jogosultsági és teljességi feltételeknek, a projektgazda rendelkezik a szükséges forrásokkal. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős 13

14 szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott nek az EU illetve hazai jogszabályokban előírtakon túlmenően az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére, (különös tekintettel az SKV jelentésben nevesített környezeti hatásokra és kockázatokra) a projekt megvalósítására létrehozták a projektmenedzsment szervezetet és annak működési feltételei adottak, biztosítottak, a felelősségi és döntési hatáskörök egyértelműen meghatározottak amennyiben releváns, a pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásai során a kedvezményezett betartotta a Kbt. rendelkezéseit valamint a tiszta verseny szabályait és ezt bizonyítani tudja (nyilatkozat) csatolásra kerültek a megalapozó tanulmányok és tervek (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, külön jogszabály előírása esetén környezeti hatástanulmány, műszaki engedélyezési vagy annál részletesebb tervek), és azok megfelelően alátámasztják a projekt tartalmát készült szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére, a költségek esetleges növekedésére és a közbeszerzési és tiszta verseny szabályaira vonatkozóan, és az csatolásra került, a projekt megfelelő mértékben hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, a költségszámítás alapját szolgáló árak nem haladják meg a szokásos piaci árat, a projekt költségvetése megfelelően részletezett és ellenőrizhető, az elszámolható költségek besorolása ezekből meghatározható a projekt adatlaphoz tartozik új uniós költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált adatok figyelembevételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára) a CBA minimális elvárt adatai: - gazdasági nettó jelen érték (ENPV): pozitív - haszon-költség értéke > 1, a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, elérési idő csökkenés, bevétel, költség, stb. adatok a projekt megvalósítását követően mérhetőek a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat a projekt megvalósításához a terület (kisajátítási terv készítés, régészeti felmérés, stb.) megtörtént csatolásra került a beruházással érintett területek megvásárlásának ütemterve, vagy amennyiben az ingatlan nincs és nem is kerül a Kedvezményezett tulajdonába, a tulajdonosnak a beruházás megvalósításához történő hozzájárulását igazoló dokumentum, amely megjelöli az ingatlannal kapcsolatos jogát a projekt megfelel a környezeti fenntarthatóság és a biztonságát érintő veszélyek minimalizálása szempontjainak 14

15 5.3. Projekt a projekt adatlap tartalmaz esélyegyenlőségi vállalásokat (pl. a projekt hozzájárul az akadálymentes utazási lánc kialakításához), illetve azt, hogy a még aláírás előtt álló szerződésekben hogyan kívánja a Kedvezményezett az esélyegyenlőségi elveket érvényesíteni, valamint a projekt megvalósítása és fenntartása során hogyan biztosítja a projektmenedzsment szervezetben az esélyegyenlőség elveit. A támogatásnak az uniós és hazai jogszabályokban előírt általános feltételeken felüli kritériumai. a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: a pályázatot a kijelölt kedvezményezettek egyike nyújtja be, az előkészítendő projekt szerepel a KözOP vagy az 1004/2007. (I.30.), az 1067/2005. (VI.30.), ill. az 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozatok valamelyikének indikatív projekt listájában, a megigényelt támogatáson túl a szükséges kiegészítő forrás a kedvezményezettnél rendelkezésre áll. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott nek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: a projekt hozzájárul a Kohéziós Alapnak a fenntartható fejlődés tekintetében a tiszta városi és elővárosi re vonatkozó céljainak megvalósításához, a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, a projekt hozzájárul a KözOP 5. prioritás céljainak megvalósításához, a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és kritériumokat, a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll, a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, a projekt megvalósításához a jogszabályi háttér rendezett, a projekt során figyelembe veszik a politikákat, úgymint fenntarthatóság, esélyegyenlőség, területi kohézió, partnerség, nyilvánosság, a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére. KONSTRUKCIÓK Városi és A támogatásnak az uniós és hazai jogszabályokban előírt általános elővárosi feltételein felüli kritériumai:. a. Formai megfelelőség feltételei a támogatás igénylési dokumentáció az előírt formátumban, B projekt példányszámban és mellékletekkel került benyújtásra. a. Jogosultsági feltételek az előkészítendő projekt szerepel az 1063/2007. (VIII.15.), vagy az 1095/2007 (XII.5.), vagy az 1004/2008 (II.7.) Korm. határozatok valamelyikében, és a megvalósításához nem szükséges építési engedély, vagy a megvalósításhoz szükséges építési és más szakhatósági engedélyek március 2-ig rendelkezésre állnak, vagy amelyek engedélykötelesek és az engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz), vagy rendelkezik a KözOP kiemelt zsűrijének projektötlet- 15

16 5.5. Városi és elővárosi kiemelt kidolgozásra (megvalósíthatósági tanulmány készítésére) irányuló javaslatával és pozitív támogathatósági döntésével, vagy rendelkezik a KözOP kiemelt zsűrijének projektre (tervezés és más i tevékenységek) irányuló javaslatával és pozitív támogathatósági döntésével, és a támogatást igénylő szervezet csak a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekre és elszámolható költségekre irányulóan nyújtott be támogatás-igénylést, és a támogatás-igénylésben szereplő költségek megfelelnek az elszámolhatósági feltételeknek, és a KözOP kiemelt projekt zsűri döntése alapján megvalósuló projektötlet-kidolgozási tevékenységek esetében a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása kapcsán felmerülő költségek a támogatás-igénylés beadásának időpontja után felmerülő költségek, és a támogatást igénylő szervezet megfelel a felhívásban felsorolt támogatási feltételeknek. A támogatásnak az uniós és hazai jogszabályokban előírt általános feltételein felüli kritériumai: a. Befogadás feltételei a támogatás igénylési dokumentáció az előírt formátumban, példányszámban és mellékletekkel került benyújtásra, Projekt adatlap és mellékleteire vonatkozó követelmények: - 30 napnál nem régebben kelt PAD és mellékletei - műszaki leírás - költségtábla - stratégiai illeszkedés bem utatása - tájékoztatási kötelezettségek - nyilatkozatok a projekt javaslat már nevesítésre került valamelyik akciótervben, illetve rendelkezik a szakminisztérium támogatásával. b. Értékelési szempontok Az értékelés során eltérő szempontok vonatkoznak a támogatási cél szerint megkülönböztetett támogatás igénylésekhez: 1. megvalósításra vonatkozó támogatás igénylés esetén: a projekt hozzájárul a KözOP és azon belül a 2. prioritás céljainak megvalósításához, valamint ezt a projekt tartalma (alternatívaelemzés, költségvetés, tevékenységek, ütemezés, kockázatfelmérés) alátámasztja, a projekt előkészítettsége megfelelő a megvalósítás indításához, továbbá lehetővé teszi az N+3 / N+2 szabály betartását, a projekt (pénzügyi, gazdasági, szervezeti, műszaki, környezeti) fenntarthatósága megfelelő, a projekt társadalmi-gazdasági, valamint az esélyegyenlőségre gyakorolt hatásai megfelelnek az uniós és a hazai elveknek, A projekt hozzájárul a területi kohézió megvalósításához, A projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére, amely javaslatok megfelelőek és szakmailag megalapozottak, A projekt megfelel a fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés kötelező szempontjainak, a projekt műszaki tartalma megfelel a hatályos uniós és hazai szabványoknak, előírásoknak, jogszabályoknak, valamint illeszkedik 16

17 a hatályos területi vagy ágazati stratégiához, a projekt egyértelmű, mérhető, elérhető célokkal rendelkezik, a projekt költséghatékony, a projekt e során figyelembe vették a KözOP elszámolhatósági szabályait, az igényelt támogatási összeg csak elszámolható költségeket tartalmaz, a megítélhető támogatás összege nem haladja meg a rendelkezésre álló forrásokat. A projekt a megvalósítási helyszín adottságainak maximális figyelembevételével törekedett a természeti vagy épített környezettel való harmonizációra, útvonalvezetése a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi és hangsúlyozza a természeti vagy épített örökség helyszíneinek látványát. 2. projekt ére vonatkozó támogatás igénylés esetén a fentieknek megfelelő projekt ét tartalmazza a támogatás igénylés 3. megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó támogatás igénylés esetén a fentieknek megfelelő projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését tartalmazza a támogatás igénylés A Megvalósíthatósági tanulmánynak meg kell felelnie az NFÜ honlapján segédletként közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz c. útmutatóban foglalt elvárásoknak (kivéve ha a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére igényel támogatst, illetve a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes 11. (2) a.) pontjában meghatározott eseteke 2.6. A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, szám száma KONSTRUKCIÓK Budapesti 4-es (DBR) metró I. szakasz Konstrukció indításának időpontja Városi kötöttpályás Projekt KONSTRUKCIÓK Városi és elővárosi B projekt 5.5. Városi és elővárosi kiemelt Konstrukció zárásának időpontja 17

18 Sorszám 2.7. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma KONSTRUKCIÓK Budapesti 4-es (DBR) metró I. szakasz 5.2. Városi kötöttpályás Kockázat nem lesz elegendő megfelelően előkészített projekt; az elhúzódó tervezési, engedélyezési eljárások miatt a projekt indítás csúszhat; területszerzési, régészeti problémák nem időben történő feltérképezése késleltetheti a kivitelezés kezdetét, költségtöbbletet okozhat; a pontos műszaki tartalmának meghatározását befolyásolja a jelenleg még bizonytalan ágazati stratégia; a Kbt. jelenlegi formájában sok lehetőséget ad jogorvoslati eljárások indítására, így a közbeszerzési jogorvoslatok jelentős időbeni, és időnként pénzbeni kockázatot jelentenek; a megvalósítás során a pénzügyi folyamatok zökkenőmentessé tétele, a határidők biztosítása nélkül (pl. számlák időben történő kifizetése) a vállalkozók pénzügyi kockázatukat, előfinanszírozási kényszerüket valamely módon érvényesíteni fogják, illetve egyes szerződések meghiúsulása következhet be csődeljárás miatt; a jelenlegi hatósági eljárási szabályok lehetővé teszik, hogy az engedélyezési eljárás során jóváhagyott megoldást az önkormányzat a használatba vételi eljárás során már nem fogadja el, mást ír elő, s így a műszaki tartalom állandósága nem biztosítható; - a Kedvezményezettekkel szemben alkalmazható szankciók hiányában a megfelelő projekt Kockázat kezelésének módja megfelelő projekt források biztosítása a területszerzéshez, - hez az ágazati stratégiák mielőbbi véglegesítése, jogszabályba foglalása a közbeszerzési dokumentációk megfelelő e, jogi megfogalmazása, az eddigi tapasztalatok felhasználása tiszta, egyértelmű eljárásrendek, útmutatók véglegesítése és betartatása a projekt e, megvalósítása és zárása során folyamatos egyeztetés az érintett önkormányzatokkal, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás szintre emelése - Kedvezményezette kkel szemben alkalmazható szankciók meghatározása, a felelősségi körök egyértelmű meghatározása 18

19 5.3. Projekt KONSTRUKCIÓK Városi és elővárosi megvalósítás és az előírt eljárásrendek betartatása nehézkes. az támogatható tevékenységeire tekintettel a területszerzés előfinanszírozásának szükségessége miatt a terület időbeni befejezése csúszhat; a pontos műszaki tartalmának meghatározását befolyásolhatja a jelenleg még bizonytalan ágazati stratégia; a hatósági engedélyezési eljárás során a szakhatóságok megakadályozhatják az engedélyek kiadását akár irreális igények, akár saját céljaikat szolgáló feladatok, akár a beruházás egészére vonatkozó ellentétes véleményük megfogalmazásával; az elmúlt évek tapasztalatai során többször felmerült a tervezői felelősség kérdése a tervező hibájára visszavezethető beruházási problémák jelentős többletmunkával és költséggel járhatnak; a politikák figyelmen kívül hagyása, illetve nem megfelelő mértékben történő figyelembe vétele a projekt során; a tervezési feladat megfelelő mértékű koordinálása nélkül a különböző tervezők által elkészített tervek összhangja nem biztosított; a tervezők felé szükséges adatszolgáltatás hiánya vagy nem megfelelő volta befolyásolja a tervek minőségét; - a források adta jogszabályi keretek, eljárásrendi szabályok befolyásolják a beruházások kivitelezését, ezért az során ezek figyelmen kívül hagyása kockázatot jelent. a hatósági engedélyezési eljárás során a szakhatóságok a területszerzés előfinanszírozásána k megoldása, ágazati stratégiák véglegesítése, jogszabályba foglalása, az során folyamatos konzultáció biztosítása a szakhatóságok (kiemelten az önkormányzatok) részére, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás szintre emelése megfelelő tervezői művezetés a teljes projektre vonatkozóan (nem csupán szerződésenként) tervezői felelősség alkalmazása a szerződésekben, a politikák érvényesítésének biztosítása a projekt során, a kedvezményezettek projekt i feladatainak rendszeres nyomonkövetése, szigorú ellenőrzése, beszámoltatása, kedvezményezettek felelősségi körének meghatározása, - a kivitelezést befolyásoló jogszabályok, eljárásrendi szabályok figyelembe vétele már az során. az során folyamatos konzultáció 19

20 B projekt 5.5. Városi és elővárosi kiemelt megakadályozhatják az engedélyek kiadását akár irreális igények, akár saját céljaikat szolgáló feladatok, akár a beruházás egészére vonatkozó ellentétes véleményük megfogalmazásával; a tervezői felelősség nem megfelelő kezelése a tervező hibájára visszavezethető beruházási problémák jelentős többletmunkával és költséggel járhatnak; a politikák figyelmen kívül hagyása, illetve nem megfelelő mértékben történő figyelembe vétele a projekt során; a tervezők felé szükséges adatszolgáltatás hiánya vagy nem megfelelő volta befolyásolja a tervek minőségét; - a források adta jogszabályi keretek, eljárásrendi szabályok befolyásolják a beruházások kivitelezését, ezért az során ezek figyelmen kívül hagyása kockázatot jelent. az elhúzódó tervezési, engedélyezési eljárások miatt a projekt indítás csúszhat; a Kbt. jelenlegi formájában sok lehetőséget ad jogorvoslati eljárások indítására, így a közbeszerzési jogorvoslatok jelentős időbeni, és időnként pénzbeni kockázatot jelentenek; a megvalósítás során a pénzügyi folyamatok zökkenőmentessé tétele, ugyanis a határidők biztosítása nélkül (pl. számlák időben történő kifizetése) a vállalkozók pénzügyi kockázatukat, előfinanszírozási kényszerüket valamely módon érvényesíteni fogják, biztosítása a szakhatóságok (kiemelten az önkormányzatok) részére, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás szintre emelése tervezői felelősség alkalmazása a szerződésekben, a politikák érvényesítésének biztosítása a projekt során, a kedvezményezettek projekt i feladatainak rendszeres nyomonkövetése, szigorú ellenőrzése, beszámoltatása, kedvezményezettek felelősségi körének meghatározása, - a kivitelezést befolyásoló jogszabályok, eljárásrendi szabályok figyelembe vétele már az során. megfelelő projekt, források biztosítása a megfelelő minőségű hez, a közbeszerzési dokumentációk megfelelő e, jogi megfogalmazása, az eddigi tapasztalatok felhasználása tiszta, egyértelmű eljárásrendek, útmutatók véglegesítése és betartatása a projekt e, megvalósítása és zárása során 20

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben