Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) augusztus 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19."

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által előállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése mft hatás növekedés 54 növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új főállású munkahelyek száma (férfi/nő) db magindikátor 88 / / 114 Támogatás által indukált beruházások nagysága mft magindikátor A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,22 13,56, 2,31 Összesen 24,8 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,48 13,85 6,11 2,34 1,15,15 Összesen 24,8 1/11

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Támogatás összege (MFt)** Támogatás mértéke (%)*** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Önkormányzatok Gazdasági társaságok Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek 7,1 1,1, 1,1 17, % 5% Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok Szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,75,99,,99 1, % 8% Technológia-transzfer és helyi kezdeményezések támogatása Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek,,74,,74, % 85% Vállalkozói tanácsadás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások Egyéni vállalkozók közvetett támogatás Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok Alapítványok, közalapítványok,46,39,,39,85 % 1% 1 1. Prioritás LHH :,,,,, % % 1. Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, % % 1. Prioritás Tartalékkeret árfolyamváltozás miatt:, 1,34, 1,34 1,34 % % 1. Prioritás Összesen: 8,22 13,56, 13,56 21,78 1 % 1% 111 **A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás ***A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A Az Ipari Park cím tulajdonosa vagy működtetője, illetve ipari terület fejlesztése esetében a terület tulajdonosa, vagy működtetője (Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek) 5,18 1,5, 1,5 6,68,4 5,53,75 6,28 6, % /B Költségvetési szervek Gazdasági társaságok Non-profit szervezetek 1,83 1,5, 1,5 3,33,8 2,5,75 3,25 3, % /C Gazdasági társaságok, szövetkezetek SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 2,1, 2,1 2,1, 1,5 1,5 2,1 2, % /D Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 3,, 3, 3,, 1,5 1,5 3, 3, 1 1 4% /E közvetett támogatás Gazdasági társaságok, 2,, 2, 2,, 1, 1, 2, 2, Konstrukció : 7,1 1,1, 1,1 17,11,48 11,58 5,5 16,63 17, % 5% 58 3/11

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E Konstrukció vagy komponens neve Ipari parkok és iparterületek fejlesztése Vállalkozói inkubáció Telephelyfejlesztés Egyedi regionális ipartelepítés Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap Kezdő időpont 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév Záró időpont 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Az ipari parkok szolgáltatásaikat, hálózatosodásukat, tematizálódásukat tekintve fejlesztésre szorulnak, több nem volt képes megfelelő betelepedési szintet elérni. Fontos a barnamezős fejlesztések előnyben részesítése. Célszerű, hogy az iparterületi fejlesztések inkubátorház-fejlesztéssel is összekapcsolódjanak. Fejlődőképes KKV-k versenyképességének erősítéséhez indokolt telephelyeik fejlesztéseinek támogatása. Indokolt esetben lehetőség nyílhat regionális jelentőségű beruházások támogatására is. Jelen gazdasági helyzetben emellett fontos feladat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások túlélését biztosítsuk azzal, hogy stagnáló időszakban pótlólagos forrást biztosítunk a szükséges technológiai fejlesztésekhez, struktúraváltáshoz, minden olyan fejlesztéshez, belső átalakításhoz, finanszírozási struktúra átalakításhoz, amely akár stagnáló, esetleg csökkenő termelés mellett a hatékonyság fokozásával túlélést biztosít. A konstrukció célja a működő tőke beáramlás elősegítése, a helyi (települési, kistérségi, betelepült, valamint betelepülni szándékozó) vállalkozások versenyképességének javítása érdekében ipari parkok fejlesztése; a régió barnamezős területei gazdasági funkcióváltásának elősegítése; zöldmezős iparterületek kialakításának, egyedi regionális jelentőségű beruházások előkészítésének támogatása; a KKV szektor versenyképességének erősítése érdekében infrastrukturális fejlesztéseik támogatása. Cél továbbá tőke biztosítása azon hazai gazdasági társaságoknak, amelyek új termékek kifejlesztésével és piaci bevezetésének előkészítésével, fejlett technológiák alkalmazásával középtávon magas hozzáadott érték előállítására képesek, illetve hatékony működésüknek köszönhetően piaci pozícióikat tovább tudják erősíteni. Indikátor megnevezése Célértékek Indikátor mérték- Indikátor Bázisérték egysége típusa A fejlesztések eként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 9 1 Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft 6,4 9,6 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % Teremtett munkahelyek száma fő Teremtett munkahelyek száma - nők fő Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő Az ipari parkban telephellyel rendelkező vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése Mrd Ft hatás 4,6 1 A támogatott ipari parkokba, ipari területekre és inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 1.1.1/A Ipari parkok és iparterületek fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó épületek (tároló, üzemcsarnok) építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 4/11

6 1.1.1/B Vállalkozói inkubáció 1.1.1/C Telephelyfejlesztés 1.1.1/D Egyedi regionális ipartelepítés - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó épületek (tároló, üzemcsarnok) építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment - Kármentesítés - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése és korszerűsítése - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Telekhatáron kívüli infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 1.1.1/E Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap - Tőkefinanszírozás; hitelnyújtás - A programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása - Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének - Eszközök beszerzése - Kármentesítés - Előkészítő tevékenységek - Kármentesítés - Kapcsolódó szolgáltatások - Föld- és ingatlan vásárlás - Projektmenedzsment 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetősége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentősége a régió szempontjából - Előnyt élveznek a barnamezős feljesztések. - A pályázó szervezet gazdálkodási adatai (mutató, eladósodottság foka), - A 24/26. (XI.3.) Korm rendelet mellékletében felsorolt településen megvalósuló fejlesztés előnyben részesül. - Az ipari parkban, barnamezős területen megvalósuló fejlesztés előnyben részesül. - Munkahely megtartás, munkahelyteremtés. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Vállalkozássűrűség a kistérségben 1.1.1/E - Megtartott, illetve teremtett munkahelyek száma 5/11

7 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok Szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,75,99,,99 1,74, 1,24,5 1,74 1, % Konstrukció :,75,99,,99 1,74, 1,24,5 1,74 1, % 8% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A konstrukció támogatja a régió kulcságazatainak (informatika-ikt, környezetipar, mechatronika, járműipar) és a régió más húzóágazatainak (építőipar, fa-, bútoripar, élelmiszeripar és műanyagipar) klaszteresedési folyamatát, egyrészt új klaszterek kialakításával, másrészt a klaszterek mentén történő vállalati együttműködések (közös szolgáltatások, beruházások, eszközbeszerzések) ösztönzésével, amellett, hogy ösztönzi a kulcságazatokon kívüli szektorok klaszter menedzsmentjének felállítását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél a klaszteresedési folyamat elősegítése, egyrészt a húzóágazati klaszterek (fejlődő klaszterek), másrészt a még kialakulóban lévő klaszter-kezdeményezések, illetve a nem húzóágazati, de komoly fejlődési potenciállal bíró helyi-térségi együttműködések (induló klaszterek) támogatása révén. További cél a Fejlesztési Pólus Program megvalósulásának támogatása a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely kulcsiparágaiban tevékenykedő szervezetek közti együttműködések ösztönzése révén. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatás eként kialakult vállalati együttműködések száma db output 18 3 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok száma db 9 15 Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalatok árbevételének növekedése Mrd Ft 2,6 4,1 6/11

8 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építés, átalakítás, bővítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Előkészítő tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történő igénybevétele - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése - Konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Előnyt élvez a régió kulcsfontosságú ágazatainak (elektronika, mechatronika, járműipar, informatika-ikt, környezet- és műanyagipar, megújuló energia, turizmus) és tudományterületeinek képviselete. - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm.rendelet szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérség, a 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttműködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttműködése 7/11

9 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Technológia-transzfer és helyi kezdeményezések támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.3.1/A Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,37,,37,37,,19,18,37, % /B Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek,,37,,37,37,,19,18,37, % Konstrukció :,,74,,74,74,,38,36,74, % 85% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám 1.3.1/A 1.3.1/B Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont Technológia-transzfer ösztönzése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Kísérleti projektek támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A KKV-k innovációs képessége, termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztési tevékenységei színvonalának, a meglévő tudás megszerzésére, adaptálására és hasznosítására vonatkozó képessége javításához szükséges az innovációt támogató szervezetek szolgáltatásainak fejlesztése, bővítése, új szolgáltatások bevezetésének támogatása. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja az innovációt támogató szervezetek, hídképzők innovációs menedzsment szolgáltatásainak fejlesztése a vállalkozások magas színvonalú innovációs szolgáltatásokhoz jutásának elősegítése érdekében. A komponens további célja, hogy támogassa a Fejlesztési Pólus Program sikeres megvalósulását a Székesfehérvár Veszprém Fejlesztési Tengely innovációs és K+F fejlesztéseit támogató szolgáltatások révén. 8/11

10 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Célértékek Indikátor Bázisérték típusa Innovációs szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma db output Nyújtott innovációs menedzsment szolgáltatások száma db output Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) 1.3.1/A Technológia-transzfer ösztönzése 1.3.1/B Kísérleti projektek támogatása - A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult ek dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység - Speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára; informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok kialakítása és fejlesztése; nemzetközi és regionális szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. rendezése, szervezése - A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult ek dokumentálása - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértői tevékenység - Speciális képzések szervezése mikro-, kis- és középvállalkozások számára; informatikai szolgáltatások, információs rendszerek, adatbázisok kialakítása és fejlesztése; nemzetközi és regionális szintű konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. rendezése, szervezése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Előnyt élveznek a régió innovációs magterületein megvalósuló, valamint a növekedést hordozó ágazatokhoz (elektronika, mechatronika, járműipar, informatika-ikt, környezet- és műanyagipar, megújuló energia) kapcsolódó projektek. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása - Oktatási és kutató intézmények bevonása 9/11

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozói tanácsadás támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma * közvetett támogatás Mikro-, kis- és középvállalkozások Egyéni vállalkozók Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok Alapítványok, közalapítványok,46,39,,39,85,,65,2,85,85 1% Konstrukció :,46,39,,39,85,,65,2,85,85 % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont * Vállalkozói tanácsadás támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor kedvezőtlen helyzetének egyik oka a nem megfelelő vállalkozói ismeretek és kultúra, valamint az üzleti tanácsadáshoz, szolgáltatásokhoz, a releváns információkhoz való hozzáférés nehézségei. A szektor forráshiányos helyzete miatt indokolt a piaci áron igénybevehető tanácsadási szolgáltatások hozzáférésének javítása a tanácsadó díj bizonyos mértékének megtámogatásával. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A konstrukció célja a mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez, piaci pozíciójának, versenyképességének erősítéséhez szükséges ismeretek, tudás elterjesztése, elérhetőségének javítása tanácsadás biztosítása révén. 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db output Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Alap- és emeltszintű tanácsadási tevékenységek - A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások - Előkészítő tevékenységek - Projekt menedzsment - Marketingtevékenység - Eszközök beszerzése - Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat minőségbiztosítása) 1/11

12 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Tanácsadás csak az akkreditációs listán lévő szolgáltatótól vehető igénybe. Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Társadalmi, gazdasági hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Előny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti regionális szempontból hátrányos helyzetű kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplő település, kistérségi központ, vidékies térség - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Gazdasági tényezők területi sajátosságainak módszertani anyagokba való beépítése * kidolgozás alatt 11/11

13 I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 2. A prioritás célkitűzései Indikátor megnevezése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által előállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására A fejlesztések hatására létrehozott új főállású munkahelyek száma 1 állandó lakosra jutó vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi szálláshelyeken Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték mft hatás növekedés Célértékek 2976 növekedés db db növekedés 221 növekedés 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,62 9,91, 3,74 Összesen 35,27 ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 26 HUF/EUR árfolyamon) ,22 15,8 6,26 4,7 1,64, Összesen 35,27 1/9

14 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása kiemelt/ Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 18,43 4,67, 4,67 23, % 85% Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 2,45 1,95, 1,95 4, % 2-45% Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, fejlesztése Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,74 1,32, 1,32 2,6 5 5 % 85% 2 2. Prioritás LHH :,,,,, % % 2. Prioritás Kiemelt projektek forrása : 8,36,9,,9 9, % 85% 1 2. Prioritás Tartalékkeret árfolyamváltozás miatt:, 1,97, 1,97 1,97 % % 2. Prioritás Összesen: 21,62 9,91, 9,91 31, % 85% 57 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendő támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettől eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelező önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzetű, illetve 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelő projektek megvalósítása. Jövedelemtermelő projektek esetén, ha a megtérülő rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülő rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthető konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettől eltérően magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségekből projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/9

15 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.1/A kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 8,36,9,,9 9,26 8,22,59,45 1,4 9, % /B Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 6,3 2,62, 2,62 8,65, 6,3 2,62 8,65 8, % /C 2,24,,, 2,24, 2,24, 2,24 2, /D Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozások 1,8 1,15, 1,15 2,95, 2,37,58 2,95 2, % 8 Profitorientált vagy non-profit gazdasági társaságok 2.1.1/E kiemelt konzorciumi formában: 1 5 1% 2% 1 Önkormányzatok Non-profit szervezetek Konstrukció : 18,43 4,67, 4,67 23,1 8,22 11,23 3,65 14,88 23, % 85% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/D Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.1/E Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A régió turisztikai imázsában a Balaton és a Velencei-tó, mint vízparti üdülőhely kivételével nincs markánsan megjelenő turisztikai fogadóterület, termék, vagy rendezvény. A vízparti turizmus szerepének megőrzése mellett fontos más turisztikai desztinációk erősítése is. A konstrukció az akcióterven belül egyetlen lehetőségként komplexen, a régió összes meglévő és potenciális vonzerejének fejlesztésére nyújt lehetőséget, mind tematikus, mind területi kitekintéssel. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Egyrészt a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat csúcspontjainak (egyedi vonzerővel bíró projektek) fejlesztésével a régió, mint turisztikai desztináció markáns újrapozícionálása; másrészt az önállóan nem piacképes, de turisztikai vonzerővel bíró attrakciók összefogáson alapuló, összehangolt fejlesztése. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése a régiót érintő Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet településein. 3/9

16 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fő Teremtett munkahelyek száma fő Teremtett munkahelyek száma - nők fő Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft 8,96 9,96 6. Támogatható tevékenységek köre 2.1.1/A Kiemelt vonzerők fejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) 2.1.1/B A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerőfejlesztések támogatása Meglévő és új gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Turisztikai célú kerékpárutak, valamint kerékpározásra alkalmas vegyes használatú utak kialakítása és fejlesztése, burkolat-megerősítése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Lovasturisztikai fejlesztések Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) 4/9

17 2.1.1/D Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Kulturális örökségen alapuló tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturisztikai fejlesztések Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Közforgalmú kikötők és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Turisztikai szempontból jelentős, vallási turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek, zarándokhelyek, egyházi létesítmények fejlesztése 2.1.1/E Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások Turisztikai jelentőséggel rendelkező kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Új önálló konferencialétesítmények kialakítása, meglevő és működő önálló létesítmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek működése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötődik) Bor- és pálinkabemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése A turisztikai vonzerőfejlesztés minden formája, amelyről a projektdokumentációban hitelt érdemlően alátámasztásra kerül annak egyedisége, nemzetközi keresleti háttere, hosszú távú fenntarthatósága, továbbá, hogy az országos átlagnál magasabb tartózkodási időt és költést generál. Szálláshelyfejlesztésre is igényelhető támogatás akár kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés részeként, de megjelenhet önálló attrakciós elemként is, amennyiben ennek megfelelő egyedi, speciális szolgáltatási elemeket tartalmaz. A fenti fejlesztéseket kiszolgáló alapinfrastruktúra (pl. működéshez szükséges közműfejlesztések, elérhetőséget szolgáló útépítések) kialakítása, fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Kereskedelmi szálláshely és ahhoz kapcsolódó létesítmény fejlesztése nem támogatható. - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) 2.1.1/A 1 Mrd Ft támogatási igény alatti kiemelt projektjavaslat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben - a fejlesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Közép-dunántúli régióra eső részén valósul meg, és - a fejlesztés az 'Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés)' támogatható tevékenységhez kapcsolódik /B - Tematikus út esetén legalább három, fejlesztéssel érintett helyszín összekapcsolása szükséges. - Kizárólag 2. euró feletti lovasturisztikai fejlesztések támogathatók. Értékelési szempontok: - Látogatószám növekedése - Bevételek növekedése - Turisztikai szezon hosszabbítása - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Előnyt élveznek a több turisztikai terméket összekapcsoló, illetve több helyszínen megvalósuló integrált fejlesztések. - Előnyt élveznek a jelentős turisztikai vonzerővel és/vagy fejlesztési potenciállal rendelkező, összefüggő területeken megvalósuló fejlesztések. - Tematikus utak esetében előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek a kiemeltektől eltérő, turisztikai szempontból elmaradott és/vagy kevésbé frekventált térségekben található vonzerőket is összekapcsolnak. - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések. - Területi kohézió (pl: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 5/9

18 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.1.2/A Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok 2,45 1,2, 1,2 3,65, 2,45 1,2 3,65 3, % /B Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,,75,,75,75,,,75,75, % Konstrukció : 2,45 1,95, 1,95 4,4, 2,45 1,95 4,4 4, % 2-45% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.1.2/A Magas kategóriájú / nagy projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 2.1.2/B Alacsony kategóriájú / kis projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A turisztikai élménykínálat fejlesztése világos kapcsolódási pontokat kínál a szálláshely és egyéb szolgáltatók számára. A konstrukció a régió összes szálláshelyének és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztésére nyújt lehetőséget, mind tematikus, mind területi kitekintéssel. Szorosan kapcsolódik az attrakciók fejlesztéseihez, a turisztikai vonzerők piacra jutását segítő elemekhez, valamint az ÚMVP turizmust érintő intézkedéseihez is. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A fejlesztési eszköz célja a régió vendégfogadó-kapacitásának fejlesztése, illetve a szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a piacbővítő célú termékfejlesztéssel összhangban, a látogatók tartózkodási idejének növelése és turisztikai kiadásainak ösztönzése érdekében. 6/9

19 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma db output 57 A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma vendégéjszaka A támogatott szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága % Teremtett munkahelyek száma fő Teremtett munkahelyek száma - nők fő Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő Támogatható tevékenységek köre (legördülő lista) 2.1.2/A Magas kategóriájú / nagy projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 2.1.2/B Alacsony kategóriájú / kis projektméretű kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és szolgáltatásainak fejlesztése 4*-os vagy annak megfelelő kategóriába kerülés céljából Új 3*-os ill. annak megfelelő kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek építése Meglévő és az elmúlt 3 évben folyamatosan működő, legfeljebb 3*-os vagy annak megfelelő kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése és/vagy szolgáltatásinak fejlesztése 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Akadálymentesítés - Együttműködés turisztikai szolgáltatókkal és turisztikai attrakciók üzemeltetőivel - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - Vendégéjszaka szám növekedése - Bevételek növekedése - TDM tagság - Saját forrás mértéke - Versenytársak kínálatához való viszony - Pénzügyi mutatók - Környezetbarát szempontokat figyelembe vevő, anyag- és energiatakarékos megvalósítás - Kereslethez és a versenytársak kínálatához való viszony - A támogatás összege és mértéke az Akciótervben korábban rögzített szempontnak megfelelően a pályázati kiírás készítése során a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint kerül kialakításra. A sávozás jellege progresszív: meghatározott támogatási összegig magasabb, az azt meghaladó támogatási részre alacsonyabb támogatási intenzitás fog vonatkozni. - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió (pl: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) 7/9

20 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 2.2.1/A Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek, egyház Gazdasági társaságok,41,99,,99 1,4,,91,49 1,4 1, % /B,,,,,,,,,, 2.2.1/C,,,,,,,,,, 2.2.1/D Költségvetési szervezetek és intézményeik Non-profit szervezetek,,33,33,,33,66,,49,17,66, % 5 egyház Gazdasági társaságok Konstrukció :,74 1,32, 1,32 2,6, 1,4,66 2,6 2,6 5 5 % 85% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év / negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdő időpont Záró időpont 2.2.1/A Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése 29. III. negyedév 21. IV. negyedév 2.2.1/D Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése 29. III. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer megvalósítása a hazai turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. Valamely térség turisztikai versenyképességének meghatározó tényezője egy szoros együttműködésen, az érdekek szoros kapcsolatán alapuló, a non-profit és a piaci elvek együttműködésén alapuló desztináció és az arra épülő hatékony, megfelelő kompetenciákkal és kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer kialakítása. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A térségi turizmusfejlesztést támogató szervezeti rendszer hiányosságainak pótlása, a fejlesztés érintettjeinek együttműködésében rejlő lehetőségek kiaknázása, a desztináció-menedzsment szervezetek támogatása, alábbi feladatok koordinált ellátására: - turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment, - turisztikai információs rendszer működtetése, - marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttműködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés. 8/9

21 5. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (desztináció) vendégéjszaka Teremtett munkahelyek száma fő Teremtett munkahelyek száma - nők fő 1 16 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek fő Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - TDM szervezet- és hálózatfejlesztési projektek - TDM szervezet infrastruktúra-fejlesztései és eszközbeszerzései - TDM e-turisztikai fejlesztések: desztináció-menedzsment rendszerek, informatikai, értékesítési és kommunikációs rendszer fejlesztések - TDM turisztikai szakmai fejlesztési tervek, akciótervek készítése és szakmai fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása - Termékalapú turisztikai klaszterek kialakítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: - Vendégjszakák száma a TDM szervezetet alkotó településeken - Önálló turisztikai információs iroda a a desztinációban - Egy települési önkormányzat csak egy helyi TDM szervezetnek lehet a tagja. - Fenntartható működés - Területi kohézió (pl: helyi közkincsek megközelíthetősége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - IFA bevétel nagysága a desztinációban - Szakmai program - Bevont szolgáltatók köre - Vállalt feladatok köre - A megvalósulás helye a következő térségek egyikében található: 311/27. Korm. rendelet szerinti HH, LHH vagy regionális szempontból HH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések - Területi kohézió a szakmai programban (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - Helyi, térségi specifikumokat is tartalmazó képzési program 9/9

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31.

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31. Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP 2009-1.1.1/F A támogatás célja: A termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.1-2017-A TERVEZET Jelen kiírás célja kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége.

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége. KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

TFC TERVEZET

TFC TERVEZET KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 TERVEZET A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ)

AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 AKTUÁLIS GINOP PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK (TURISZTIKA, VENDÉGLÁTÁS TERÜLETÉN FELHASZNÁLHATÓ) BEMUTATÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOK Pályázati kód GINOP-4.1.1-8.4.4-16 GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. aktív helyzetjelentés Mártonné Máthé Kinga Aktív- és Kulturális Turizmusért Felelős Igazgató Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Feladata és célja: turisztikai

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17.

ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek. Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVBEN aktuális pályázati lehetőségek Unio Tender Europa Kft. 2011. május 17. I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. Az ÚSZT

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben