Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kulturális lis örökségvédelem szerepe a Közép-K dunánt ntúli régir gióban Közép-Dunántúli Operatív Program és s a Regionális Akcióterv pályázati lehetőségei

2 Akcióterv (AT) Részletes programozási dokumentum. Feladata olyan feltételrendszer megalapozása, amelynek keretében a pályázati kiírások és a támogatott projektek 2 évenkénti ütemezéssel az operatív programban megjelölt célok szerint valósulhatnak meg. 2 A regionális akcióterveket: az RFT-k előzetes, regionális szintű jóváhagyásával különböző szakmai fórumok, kormányhivatalok véleményezését követően a Kormány hagyta jóvá július 25-én.

3 Meghirdetendő pályázatok eljárás-típusai Egyfordulós pályázat: pályázatos projekt kiválasztási eljárás, amelynek során kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra Kétfordulós pályázat: pályázatos projekt-kiválasztási eljárás, amelynek során először előzetes projekt javaslat, majd - amennyiben az alapján indokolt a projekt javaslat részletes kidolgozása - részletes projekt javaslat kerül benyújtásra Kiemelt projekt: a Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz

4 4 Közép-Dunántúli Régió KD-RAT forrásmegoszt smegosztás és ütemezés s (millió Ft) * én elfogadott ÚMFT alapján, 271 Ft/euro árfolyamon kalkulált kerekített értékek Összesen I. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés II. prioritási tengely: Turizmusfejlesztés III. prioritási tengely: Fenntartható településfejlesztés IV. prioritási tengely: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés V. prioritási tengely: Humán infrastruktúrafejlesztés I-V. összesen VI. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás Összesen

5 II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás 5 Forrásallokáció : Ft

6 II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás INTÉZKEDÉS (Ft) A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése * A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése Régiós kezelésű turizmus alágazatok: bor- (27 mft felett), vízi-, öko- és kulturális tur. ÚMVP kezelésű turizmus alágazatok: falusi turizmus, vadász-, horgász-, lovasturizmus

7 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása A) komponens: Kiemelt, kulturális örökségre épülő vonzerők fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: A komponens a régió kiemelt, (potenciálisan) országos és nemzetközi jelentőségű, kulturális örökségre épülő vonzerőinek értéknövelő megújítását és turisztikai hasznosítását célozza meg. Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, műemlékek értéknövelő megújítása. 7

8 8 Közép-Dunántúli Régió 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása A) komponens: Kiemelt, kulturális örökségre épülő vonzerők fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: FOLYTATÁS Múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése (önállóan nem, csak az első támogatható tevékenységgel együtt). A régió kulturális-történelmi emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok fejlesztése (önállóan nem, csak az első támogatható tevékenységgel együtt). A kiemelt projektek közvetlen környezetében utcák, terek turisztikai funkciókkal (pl. fény- és hangjáték) történő megújítása (önállóan nem, csak az első tevékenységgel együtt).támogatható

9 A) komponens: Kiemelt, kulturális lis örökségre épülő vonzerők fejlesztése se 9 Pályázat meghirdetés: október 2. Első pályázatok beadása: november 1. Benyújtási határidő: január 11. / február 1. (ROP IH információ) Projekt kiválasztási eljárás A) komponensnél: Kiemelt projekt Minimum-maximum támogatási összeg: Projektmérettől függően kerül meghatározásra Támogatás intenzitás: 40% egyéb magán 45% KKV 85% közcélú (tevékenységtől függően) Komponensre allokált forrás : Ft

10 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása B) komponens: Régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerők támogatása Főbb támogatható tevékenységek: A régió kiemelt vonzerőkön túli, kulturális-történelmi, illetve természeti örökségére épülő, nagyobb léptékű turisztikai fejlesztései, a használhatóságot és a fenntarthatóságot biztosító szolgáltatások. Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint műemlék, műemlék jellegű és helyi védelem alatt álló épületek, építmények értéknövelő megújítása 10 Múzeumok és régészeti lelőhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése

11 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása B) komponens: Régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerők támogatása Főbb támogatható tevékenységek: FOLYTATÁS 11 A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékeihez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok fejlesztése. Termál- és gyógyfürdők fejlesztése, meglévő termál- és gyógyfürdők szolgáltatási színvonalának fejlesztésével, gyógyászati szolgáltatások fejlesztésével a gyógyfürdőkben, valamint indokolt esetben új termálés gyógyfürdők létesítése. Nemzeti parkok, natúrparkok és más védett természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések ösztönzése. Aktív turizmus kiemelt fejlesztései (vízi turizmus eszközbeszerzés és létesítmény fejlesztés)

12 B) komponens: Regionális jelentőségű turisztikai vonzerők fejlesztése se Pályázat meghirdetés: október 2. Első pályázatok beadása: november 1. Benyújtási határidő: január 11. / február 1. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: 400 m Ft, max. 800 mft illetve max mft kettő vagy több megvalósítási helyszín esetén) Támogatás intenzitás: 40% egyéb magán 45% KKV 85% közcélú (tevékenységtől függően) Komponensre allokált forrás : Ft 12

13 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása C) komponens: Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések Főbb támogatható tevékenységek: 13 Egy adott település vagy több, egységes fogadóterületet alkotó, szomszédos település integrált, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat egyaránt érintő fejlesztése. Egy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető, az egyes projektekben definiált téma vagy turisztikai termék turisztikai fogadóterületeken átnyúló fejlesztése (ún. tematikus utak). Kerékpárutak építése, illetve kerékpáros útvonalak fejlesztése abban az esetben, ha a megvalósítandó útvonal a nagy látogatottságú fogadóterületek tágabb környékének feltárására, és ezáltal hosszabb tartózkodásra ösztönöz.

14 C) komponens: Integrált turisztikai település- vagy térst rségfejlesztés Pályázat meghirdetés: október 2. Első pályázatok beadása: november 1. Benyújtási határidő: január 11. / február 1. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft Támogatás intenzitás: 40% egyéb magán 45% KKV 85% közcélú (tevékenységtől függően) Komponensre allokált forrás : Ft 14

15 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása D) komponens: Balaton kiemelt üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések Támogatható tevékenységek: Balaton zászlóshajó programban nevesített tevékenységek támogatása 15 Pályázat meghirdetés: október 2. Első pályázatok beadása: november 1. Benyújtási határidő: január 11. / február 1. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft Támogatás intenzitás: % (turisztikai fejlesztés típustól függően: pl. 30% vitorlás kikötők fejlesztése, 85% - ökoturizmus) Komponensre allokált forrás : Ft

16 E) komponens: Kiemelt projektek előkész szítésese A turizmus prioritás kiemelt projektjeinek előkészítésére a vonatkozó komponens keretösszegének maximum 6 %-a használható fel erre a célra. A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó Konstrukció A komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak Az elszámolható költségek szabályai szerint a projektek előkészítési munkálatainak támogatása 16 Vonatkozó komponens: A) Kiemelt, kulturális örökségre épülő vonzerők fejlesztése Keretösszeg ( ) : Ft Előkészítésre felhasználható maximum összeg: Ft

17 2.1. Intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése Konstrukció: Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: 17 Új kereskedelmi szálláshelyek létesítése (3 csillagos szállodák és I. osztályú panziók, alacsonyabb kategória az attrakciók jellegéhez igazodóan). Meglévő kereskedelmi szálláshelyek felújítása, szolgáltatásainak bővítése, kategóriaváltás érdekében (4 csillagosig). Egyéb, a turisztikai termékkínálat értékét növelő, meglévő vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások: Szabadidős- és sportszolgáltatások, rendezvény-szolgáltatások (csak infrastruktúra!) Közlekedési szolgáltatások, egészségügyi-rekreációs szolgáltatások Kulturális szolgáltatások (pl. interaktív bemutatóterek, műhelyek)

18 Konstrukció: : Száll lláshelyek és s a turisztikai termékk kkínálat értékét t növeln velő egyéb b szolgáltat ltatások infrastrukturális és s minőségi fejlesztése se Pályázat meghirdetés: október 2. Első pályázatok beadása: december 1. Benyújtási határidő március 2. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft Támogatásintenzitás: Meglévő szálláshelyek, a szolgáltatások fejl. 40% Új szálláshely építése feltételekkel 30% Konstrukcióra allokált forrás : Ft 18

19 2.2. Intézked zkedés: A turizmus menedzsmentjének nek és s marketingjének nek erősítése se Konstrukció: Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing fejlesztése A) komponens: Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: A desztináció-menedzsment szervezetek működési feltételeinek kialakítása Közösségi célú térségi marketing tevékenység támogatása Turisztikai szakmai szervezetek kialakítása, együttműködéseik fejlesztése Turisztikai szolgáltatásokkal összefüggő térségi minőségbiztosítási rendszerek kialakítása 19 Turisztikai célú projektek fejlesztése

20 A) komponens: Helyi és s térst rségi TDM szervezetek létrehozl trehozása és fejlesztése se Pályázat meghirdetés: november 2. Első pályázatok beadása: december 1. Benyújtási határidő: február 29. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: 3-35 mft Támogatás intenzitás: 60% Komponensre allokált forrás : Ft 20

21 2.2. Intézked zkedés: A turizmus menedzsmentjének nek és s marketingjének nek erősítése se Konstrukció: Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing fejlesztése B) komponens: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése Főbb támogatható tevékenységek: Turisztikai információs szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (információs irodák kialakítása, Touch-info pontok, információs táblarendszerek, stb.) Látogatóközpontok, illetve ökopontok kialakítása 21 Interaktív információ-szolgáltatási rendszerek (turisztikai tartalomszolgáltatások, integrált térségi turisztikai foglalási rendszerek) fejlesztése

22 B) komponens: Integrált térst rségi és s helyi turisztikai informáci ciós rendszerek fejlesztése se Pályázat meghirdetés: november 2. Első pályázatok beadása: december 1. Benyújtási határidő: február 29. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: 3-50 mft Támogatás intenzitás: 85% Komponensre allokált forrás : Ft 22

23 2.2. Intézked zkedés: A turizmus menedzsmentjének nek és s marketingjének nek erősítése se Konstrukció: Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing fejlesztése C) komponens: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Főbb támogatható tevékenységek: Turisztikai arculatfejlesztést szolgáló kutatások elvégzése (imázskutatás, fogyasztói elégedettség-vizsgálat, utazási szokások vizsgálata) Turisztikai imázs definiálása és arculatterv készítése Arculatformáló termékek (márkatermékek) terveztetése vagy kiválasztása Térségi és helyi turisztikai kártyarendszerek kialakítása Meglévő termékkínálathoz és arculathoz illeszkedő turisztikai kiadványok 23 Turisztikai vásárokon, kiállításokon való megjelenés támogatása

24 C) komponens: A térst rségi és s helyi idegenforgalmi marketing hatékonys konyságának nak javítása Pályázat meghirdetés: november 2. Első pályázatok beadása: december 1. Benyújtási határidő: február 29. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: 3-50 mft Támogatás intenzitás: 85% Komponensre allokált forrás : Ft 24

25 2.2. Intézkedés: A turizmus menedzsmentjének nek és s marketingjének nek erősítése se Konstrukció: Térségi és helyi turisztikai együttműködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing fejlesztése D) komponens: Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése Támogatható tevékenységek: Balaton zászlóshajó programban nevesített tevékenységek támogatása Pályázat meghirdetés: november 2. Első pályázatok beadása: december 1. Benyújtási határidő: február 29. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: 2-10mFt Támogatás intenzitás: 60 % 25 Komponensre allokált forrás : Ft

26 III. Fenntartható településfejlesztés a Közép-Dunántúlon prioritás 26 Forrásallokáció : Ft

27 III. Integrált városv ros- és s településfejleszt sfejlesztés s a Közép-DunK Dunántúlon prioritás INTÉZKEDÉS (Ft) Város- és településközpontok megújítása Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja

28 3.1. Intézkedés Város- és településközpontok megújítása Konstrukció Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja A) komponens: Értékmegőrző rehabilitáció fő állandó lakosság feletti városokban Főbb támogatható tevékenységek: 28 Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak korszerűsítése Barnamezős területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése Kulturális örökség (tárgyi, építészeti, műemléki és régészeti értékek) védelme és megőrzése Települési környezet fejlesztése Intézmények, épületetek felújítása

29 A) komponens: Értékmegőrző rehabilitáci ció főf állandó lakosság g feletti városokban v Pályázat meghirdetés: november13. Első pályázatok beadása: november 20. Benyújtási határidő: december 31. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft Támogatás intenzitás: 40 (egyéb gazd. szervezet) - 90 (önkormányzat, non-profit)% Komponensre allokált forrás 2008: Ft 29

30 3.1. Intézkedés Város- és településközpontok megújítása Konstrukció Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja B) komponens: Értékmegőrző rehabilitáció fő lakosság feletti és fő lakosság alatti városokban Főbb támogatható tevékenységek: 30 Közterületek rehabilitációja, infrastrukturális hálózatainak korszerűsítése Barnamezős területek fejlesztése, közfunkcióval való megtöltése Kulturális örökség (tárgyi, építészeti, műemléki és régészeti értékek) védelme és megőrzése Települési környezet fejlesztése Intézmények, épületetek felújítása

31 B) komponens: Értékmegőrző rehabilitáci ció főf lakosság feletti és s főf lakosság g alatti városokbanv Pályázat meghirdetés: november13. Első pályázatok beadása: november 20. Benyújtási határidő: december 31. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft Támogatás intenzitás: 40 (egyéb gazd. szervezet) - 90 (önkormányzat, non-profit)% Komponensre allokált forrás 2008: Ft 31

32 3.1. Intézkedés Város- és településközpontok megújítása Konstrukció Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja C) komponens: fő közötti települések illetve az 5000 fő alatti lélekszámú városok (Kistelepülések településkép javítása) Főbb támogatható tevékenységek: Épületek külső és belső felújítása Kereskedelmi célú ingatlanfejlesztés, KKV-k által üzemeltetett irodák, kereskedelmi egységek támogatása Közösségi funkciót ellátó épületek bővítése, felújítása Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató tér kialakítása Helyi védettség alatt lévő épületek felújítása, korszerűsítése Belterületi természeti örökség megőrzése, fejlesztése (történeti tájak, egyedi örökségi értéket hordozó tájértéki elemek rehabilitációja)

33 C) komponens: főf közötti települések illetve az 5000 főf alatti lélekszl lekszámú városok (Kistelepülések sek településk skép p javítása) Pályázat meghirdetés: november13. Első pályázatok beadása: november 20. Benyújtási határidő: december 31. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: mft (egyedi beavatkozások esetén) mft (integrált beavatkozások) Támogatás intenzitás: 40 (egyéb gazd. szervezet) - 90 (önkormányzat, non-profit)% 33 Komponensre allokált forrás 2008: Ft

34 3.1. Intézkedés: Város- és településközpontok megújítása D) komponens: Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Támogatható tevékenységek az A) és B) komp. hasonlóan: 34 Városi funkciót erősítő tevékenységek Gazdasági funkciót erősítő tevékenységek Közösségi funkciót erősítő tevékenységek Közfunkciót (államigazgatási, közszolgáltatási) erősítő tevékenységek Épített és természeti értékek védelmét erősítő tevékenységek város(rész)központ funkcionalitásának növelése érdekében A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók infrastrukturális tevékenységek infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő, kisléptékű ( soft ) elemek, tevékenységek

35 Konstrukció: Település s (al( al)központok kialakítása, Értékmegőrző rehabilitáci ciója D) komponens: Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása D) komponens esetében az előbbieken kívül támogatható tevékenység továbbá: a többcsaládos lakóépületek közös részeinek komplex felújítása az energiahatékonyság javítása érdekében szociális célú rehabilitáció a leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészekben Pályázat meghirdetés: november13. Első pályázatok beadása: november 20. Benyújtási határidő: december 31. (ROP IH információ) Minimum-maximum támogatási összeg: Projektmérettől függően kerül meghatározásra Támogatás intenzitás: % 35 Komponensre allokált forrás : Ft

36 E) komponens: Kiemelt projektek előkész szítésese A településfejlesztés prioritás kiemelt projektjeinek előkészítésére a vonatkozó komponens keretösszegének maximum 6 %-a használható fel erre a célra. A kiemelt projekt eljárás keretében megvalósítandó Konstrukció D komponens projektjeinek előkészítésével kapcsolatos tevékenységek támogathatóak Az elszámolható költségek szabályai szerint a projektek előkészítési munkálatainak támogatása 36 Vonatkozó komponens: D) Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiái megvalósításának támogatása Keretösszeg ( ) : Ft Előkészítésre felhasználható maximum összeg: Ft

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. Tel: 22/ Web: 37

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE

P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE P HARE CBC PROGRAMOK EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ELÕSEGÍTÉSÉRE 2003-2006 P HARE TÁMOGATÁSI PROGRAMOK A HATÁRRÉGIÓKBAN A határon átnyúló együttmûködést, amely regionális

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 5. szám 2015. május KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. május 8 -ai rendkívüli ülése

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület diasora - 2009 Október 22 - Battonya A a Kertészek Földje Akciócsoport területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére Konzulens: Talabos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila 1. sz. melléklet V e s z p r é m V á r o s f e j l e s z t é s i A k c i ó t e r v e 2 0 0 7-2 0 0 8 Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila Farkas András Veszprém, 2007. január T

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben