A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben"

Átírás

1 A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk b) Az intézkedés kódja: (313.) c) Az intézkedés indoklása: A vidéki térségeknek az országos átlagtól kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetén (magasabb munkanélküliség) javít az ott fellelhető kedvező táji-természeti és kulturális örökségi vonzerők turisztikai hasznosítása. A falusi szálláshelyek többségére a viszonylag alacsony szolgáltatási színvonal és kihasználtság jellemző, a falusi turizmus kínálata nem eléggé szegmentált. A turizmus multiplikáló hatása növeli a kistermelők közvetlen termék-értékesítésének volumenét, élénkíti a helyi piacok forgalmát, új kapcsolatokat teremt a városi és a falusi lakosság között. A turisztikai szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a vidéki térségek gazdasági szerkezetének átalakításához. A turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot, ezáltal hozzájárul az életminőség javításához és a területi-gazdasági hátrányok megszüntetéséhez. d) Az intézkedés céljai: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítése. A mezőgazdasági termelés és helyi értékesítés összekapcsolása a falvak turisztikai kínálatával, a falusi értékek megőrzése és hasznosítása. Minőségi szolgáltatásokat nyújtó falusi szálláshelyek létrehozása, a már működő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése és fejlesztése, valamint a piacra jutás segítése a marketing fejlesztésével. Az intézkedés célja továbbá a térségi turisztikai vállalkozások, szolgáltatók együttműködésének támogatása, az ehhez szükséges informatikai fejlesztések, minősítési, minőségbiztosítási szabványok bevezetésének ösztönzése. e) Az intézkedés alkalmazási területe: A falusi szálláshelyek többségére a viszonylag alacsony szolgáltatási színvonal és kihasználtság jellemző, a falusi turisztikai kínálat nem eléggé szegmentált. A turizmus multiplikáló hatása növeli a kistermelők közvetlen termékértékesítésének volumenét, élénkíti a helyi piacok forgalmát. Az intézkedés a helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítését a falusi értékek megőrzését és hasznosítását tőzi ki céljául. 178 Az intézkedés által érintett földrajzi terület: Az intézkedés a vidéki térségekre koncentrál. A vidéki térségek lehatárolásának kritériumait és az érintett települések listáját a Program Melléklete rögzíti. A vidéki térségek települései, kivéve az üdülőkörzetekhez tartozó települések, valamint a fő feletti lakosságszámmal rendelkező települések. f) Kedvezményezettek köre: Magyarországon regisztrált helyben lakó természetes személyek, egyéni vállalkozók és helyben székhellyel rendelkező mikro- vagy kisvállalkozások, települési önkormányzatok vagy azok társulásai, megyei bejegyzésű és helyben székhellyel

2 rendelkező egyesületek, alapítványok és más non-profit szervezetek. g) Az intézkedés tartalma: Az intézkedés a vidéki turizmus-formák közül a fenntartható falusi- és agroturizmus, továbbá a természeti környezet adottságaira épülő aktív turizmus infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait fejleszti. Lehetővé teszi a vidéki turizmus kínálatának és piaci részarányának bővülését, új falusi szálláshelyek létrehozását, a működő szálláshelyek és szolgáltatások modernizálását. h) Az intézkedés részterületei (alintézkedések, tevékenységek): Új, minőségi szálláshelyek létrehozása Működő falusi szálláshelyek felújítása és szolgáltatások fejlesztése, bővítése Szálláshelyhez nem kötött agroturisztikai szolgáltatások kialakítása Rekreációs és szabadidős létesítmények fejlesztése környezetbarát szabadidős és sport tevékenységekhez Turisztikai marketing és információs-kommunikációs technológiai fejlesztések támogatása i) A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. j) A támogatás aránya: Közforrások aránya az összes elismerhető költségen belül: 55%. Hátrányos helyzetű településeken vagy a társadalmi-gazdasági szempontból fokozottan elmaradott térségben elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén 65%. k) Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása: Kapcsolódás a Program más intézkedéseihez 179 Az intézkedés szorosan kapcsolódik a Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (53. cikk), a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (54. cikk), és a A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése (57. cikk) intézkedésekhez. A turisztikai tevékenység fejlesztése megvalósítható a gazdaság és a mezőgazdasági háztartások diverzifikációs tevékenységeként, illetve a hagyományait és értékeit őrző és megújító helyi közösségek, a falvak- kisvárosok adottságai (természetes és kiépített vonzerői) hozzájárulnak a turisztikai szolgáltatások gazdasági eredményeihez, huzamos idejű fenntarthatóságához. Az intézkedés kapcsolódik továbbá a Szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció (21. cikk) intézkedés 3. intézkedéscsoport tervezett alintézkedéseihez, mert a turisztikai fejlesztések fenntarthatóságához megfelelő szakismeretek és készségek, továbbá vendég központú gondolkodásmód és marketing szemlélet elsajátítása szükséges. Kapcsolódás más Operatív Programokhoz Az intézkedés kapcsolódik a régiók operatív programjának turizmusfejlesztési intézkedéseihez. A regionális operatív programokkal történő lehatárolás jelenleg folyamatban van. l) Finanszírozás: Összes közkiadás: Ft

3 EU hozzájárulás: Ft m) Számszerűsített célok az uniós közös indikátorok alapján: Indikátor típusa Indikátor Cél Output A falusi szállásadás vendéglátói számának növekedése; 900 Eredmény A falusi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma; Hatás Az éves munkaegységre vetített bruttó hozzáadott érték változás; A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 56. cikk b) Az intézkedés kódja: (321.) c) Az intézkedés indoklása: A vidéki lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférhetősége nem megfelelő színvonalú. A vidéki településeken a közösségi szolgáltatások elérhetősége gyenge. A vidéki települések jelentős részében nem található modern, korszerű közösségi és szolgáltató tér. A lakosság megtartásához elengedhetetlen a szolgáltatás-fejlesztés, a vidéki alapszolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúra-fejlesztés. A komplex hasznosítású közösségi terek hozzájárulhatnak: - a kulturális és szabadidős tevékenységek fennmaradásához és fejlődéséhez, - az Interneten történő állampolgári ügyintézés megvalósulásához, - iroda- és egyéb üzleti szolgáltatások igénybevételéhez. d) Az intézkedés céljai: Az intézkedés célja a vidéki térségek településein az alapszolgáltatások elérhetőségének javítása, a szolgáltatások körének bővítése. Ezáltal a vidéki térségek népességmegtartó erejének növelése, az életminőség javítása a folyamatos fenntarthatóság mellett. e) Az intézkedés alkalmazási területe: Az intézkedés azon vidéki térségekre koncentrál, ahol a települések lélekszáma nem haladja meg a 2500 főt. A lakosság megtartásához elengedhetetlen a települési szolgáltatás-fejlesztés, a vidéki alapszolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatása. A komplex hasznosítású közösségi terek hozzájárulhatnak a kulturális és szabadidős tevékenységek fennmaradásához és fejlődéséhez. Az intézkedés célja a vidéki térségek településein az alapszolgáltatások elérhetőségének javítása, a szolgáltatások körének bővítése. Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzatok számára, hogy - önállóan vagy helyi vállalkozók bevonásával - integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítsanak ki, ahol hozzáférhetővé válik minden alapvető kommunikációs, hivatali és egyéb, a kistelepülések életminőségét javító szolgáltatás. 181 f) Kedvezményezettek köre: Az előző pontban meghatározott települések önkormányzatai, amelyek partnerségben

4 a helyi civil szervezetekkel és vállalkozókkal vállalják a pályáztató iránymutatásaiban meghatározottakat. g) Az intézkedés tartalma: Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzatok számára, hogy partnerségben a helyi civil szervezetek és vállalkozók bevonásával integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítsanak ki, ahol hozzáférhetővé válik minden alapvető kommunikációs, hivatali, üzleti és egyéb szolgáltatás, mint például: - irodai és egyéb szolgáltatások (pl. fénymásolás, hivatalos levélírás, posta stb.) - Internet hozzáférés - egyéb szociális ügyintézés (pl. gyógyszerbeszerzés) - értékesítés (újság, toto-lottó, saját egyedi forgalmazású termékek stb.) - charity shop (adományok gyűjtése és szétosztása, árusítása stb.) - biztosítási szolgáltatások - kulturális szolgáltatások A terek kialakítása hozzájárulhat a kulturális, szabadidős és szociális élet élénküléséhez, a helyi identitás erősödéséhez, ezáltal a vidékről történő elvándorlás csökkentéséhez, a magasabb minőséget biztosító szolgáltatások helyi szinten történő megjelenéséhez. h) Az intézkedés részterületei (alintézkedések, tevékenységek): Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató tér kialakítása. Az intézkedés keretében önkormányzati tulajdonú, vagy az önkormányzat által bérelt ingatlanban megvalósuló szolgáltatás ellátásához szükséges fejlesztésre, átalakításra és bővítésre igényelhető támogatás. Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató tér működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatása. i) A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. j) A támogatás aránya: Közforrások aránya az összes elismerhető költségen belül a hátrányos helyzető térségek települései esetében 90 %, egyéb esetben 80 %. k) Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása: 182 Kapcsolódás a Program más intézkedéseihez Az intézkedés szorosan kapcsolódik a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (54. cikk) a A turisztikai tevékenységek ösztönzése (55. cikk) és a A vidéki örökség megőrzése és korszerősítése (57. cikk) intézkedésekhez. Ezenkívül a ŐV. intézkedéscsoport intézkedéseihez. Kapcsolódás más Operatív Programokhoz A regionális operatív programok egy része tartalmaz közösségi terek kiépítését célzó intézkedéseket, illetve kötelező humán célú önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztéseket. Jelen intézkedés keretében azonban nem támogathatók a települések egészségügyi, bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztései, melyek a ROP-ok forrásaiból támogathatóak. A ROP-ok elsődlegesen a kistérségi központok, valamint ún. mikrotérségi központok szolgáltatásfejlesztési beruházásait támogatják, míg a

5 Vidékfejlesztési Programban erőteljes prioritást élveznek a kistelepülések. Az EMEROP 6. prioritása: A társadalmi részvétel és társadalmi innováció erősítése, melynek keretében a helyi közösségek és civil szervezetek létrejöttének támogatása, kapacitásainak megerősítése a célok között szerepel. A HŐOP 3. prioritása a társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztését támogatja. l) Finanszírozás: Összes közkiadás: Ft EU hozzájárulás: Ft m) Számszerűsített célok az uniós közös indikátorok alapján: Indikátor típusa Indikátor Cél Output Az intézkedés keretében szolgáltató teret kialakító települések száma Eredmény A vidéki települések szolgáltatásokkal való ellátottságának javulása Leíró Hatás Életminőség javulása Leíró A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 57. cikk b) Az intézkedés kódja: (323.) c) Az intézkedés indoklása: A vidéki lakókörnyezet, a települések fizikai összképe romló képet mutat, fokozatosan romlik a települések épített örökségének és közterületeinek állapota, leépülnek a vidéki térségek gazdag szellemi, kulturális, épített és természeti értékei. A vidéki térségek vonzerejének növeléséhez elengedhetetlen a településkép javítása, a vidéki élethez kapcsolódó kulturális és természeti örökség bemutathatóvá tétele. A vidéki térségekben alacsony a termékek helyben történő értékesítésére alkalmas megfelelő infrastruktúrával ellátott helyi termelői értékesítő- és felvásárló-helyek száma, ezért a termékek nagy része közvetítő kereskedőkön keresztül a nagyvárosokban cserél gazdát, úgy kerül vissza a vidéki térségekbe, amelynek jelentős áremelő hatása van, valamint csökkenti a termelőknél maradó gazdasági haszon mértékét. d) Az intézkedés céljai: Az intézkedés célja a falvak településképének és környezetének javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, a termékértékesítés infrastrukturális feltételeinek javítása. e) Az intézkedés alkalmazási területe: Az intézkedés által érintett földrajzi terület: Az intézkedés a vidéki térségekre koncentrál. A vidéki térségek lehatárolásának kritériumait és az érintett települések listáját a Program Melléklete rögzíti. f) Kedvezményezettek köre: Magyarországon működő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, önkormányzatok és társulásaik, valamint a fentiek integrációi, egyházak A vidéki lakókörnyezet, a települések fizikai összképe romló képet mutat, fokozatosan romlik a települések épített örökségének és közterületeinek állapota,

6 leépülnek a vidéki térségek gazdag szellemi, kulturális, épített és természeti értékei. A vidéki térségekben alacsony a termékek helyben történő értékesítésére alkalmas megfelelő infrastruktúrával ellátott helyi termelői értékesítő- és felvásárló-helyek száma. Az intézkedés célja a falvak településképének és környezetének javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, a termékértékesítés infrastrukturális feltételeinek javítása. 184 és egyházi jogi személyek, valamint az országos műemléki védelem alatt álló lakóház tulajdonosa(i), illetve kizárólagos használója (használói). g) Az intézkedés tartalma: Az intézkedés a vidéki települések épített, természeti és kulturális örökségének integrált védelmére és megújítására irányul. Ennek keretében az épített elemek és a kapcsolódó közterületek és örökségvédelem összehangolt, egymásra épülő fejlesztését részesíti előnyben. h) Az intézkedés részterületei (alintézkedések, tevékenységek): Legalább helyi védettséggel rendelkező, szabadon álló épület külső és belső felújítása és korszerűsítése, legalább helyi védettség alatt álló építmény bemutathatóvá tétele. Kiemelten támogatható, ha valamilyen szolgáltatási tevékenység zajlik a felújítandó épületben és a felújítás eredményeként a szolgáltatás hatékonyabban végezhetővé válik. Legalább helyi védettség alatt álló településszerkezeti egységek, épületek (minimum három elemből álló egység) külső felújítása; A természeti és a történelmi tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, ill. kialakítását célzó fejlesztések támogatása; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, ill. átalakítása, az előírásoknak történő megfeleltetése; i) A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. j) A támogatás aránya: Közcélú (önkormányzati) beruházások esetén a közforrások aránya az összes elismerhető költségen belül: 75%. Hátrányos helyzetű településeken vagy a társadalmi-gazdasági szempontból fokozottan elmaradott térségben elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén 85%. Magánvállalkozás esetén a közforrások aránya a nem jövedelemtermelő beruházások esetében az elismerhető költség 75%-a, a jövedelemtermelő beruházások esetében az összes elismerhető költség 50%-a. A maximálisan adható támogatás mértéke: 45 millió Ft. k) Az intézkedés kapcsolódásai, lehatárolása: Kapcsolódás a program más intézkedéseihez 185 Az intézkedés a Turisztikai tevékenységek ösztönzése (55. cikk) intézkedéshez kapcsolódik azáltal, hogy a településkép javításával, a vidéki élethez és az agráriumhoz kapcsolódó kulturális és természeti örökség bemutathatóvá tételével növeli a települések turisztikai vonzerejét. Továbbá kapcsolódik a A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (56. cikk) intézkedéshez. Kapcsolódás más Operatív Programokhoz

7 A regionális operatív programok egy része tartalmaz településfejlesztési, település rehabilitációs elemeket, illetve kötelező humán célú önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztéseket. A Vidékfejlesztési Program keretén belül azonban önálló épületek (pontszerű fejlesztések) felújítására kerül sor, míg a regionális operatív programok településrészek komplett rehabilitációját célozzák meg. l) Finanszírozás: Összes közkiadás: Ft EU hozzájárulás: Ft m) Számszerűsített célok az uniós közös indikátorok alapján:ű Indikátor típusa Indikátor Cél Output A falumegújítási intézkedés keretében támogatott települések száma Eredmény Veszélyeztetett műemlékek aránya; Az.sikerrel részt vevők száma 33% Hatás Az éves munkaegységre vetített bruttó hozzáadott érték változás 186

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben