PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP /A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárásrend... 3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 Eljárásrend... 4 B. Pályázók köre... 4 Jogi forma... 4 Méret... 5 C. pályázat tartalma... 5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Nem támogatható tevékenységek köre... 6 Projekt területi szőkítése... 7 D. Pénzügyi feltételek... 7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 9 E. Kiválasztási kritériumok... 9 F. Adminisztratív információk... 9 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, ELJÁRÁSREND Alapvetı cél A támogatás célja a Közép-magyarországi régió vonzerejének fejlesztéséhez való hozzájárulás és ezáltal a régió nemzetközi versenyképességének, illetve a régió belsı kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése. Természeti és kulturális adottságai, ismertsége és földrajzi fekvése révén a Középmagyarországi régió jelentıs turisztikai potenciállal rendelkezik. A fıváros szolgáltatáskínálatában a minıségi fejlesztések kiemelkedık, ennek ellenére számos látnivaló, attrakció építészeti rehabilitációra, rekonstrukcióra szorul, annak érdekében, hogy valódi turisztikai termékké, élménnyé váljon. Ugyanakkor a fıvároson kívüli területek attraktivitása továbbfejlesztendı a nagyobb gazdasági eredmények (jövedelmezıség, munkahelyteremtés, stb.) elérése és jobb területi szóródása érdekében. Cél, hogy a Közép-magyarországi régió versenyképes turisztikai desztinációvá váljon és komplex kínálatot alakítson ki a természeti és épített örökség fenntartható turisztikai hasznosításának biztosításával. A budapesti és a Pest megyei területek differenciált fejlesztése indokolt, az átlagos tartózkodási idı és a fajlagos turisztikai költés növelésével. A turisták költéseibıl adódó közvetlen gazdasági hasznosulás elsısorban a szálláshelyi, vendéglátói és szabadidıs létesítményeknél jelenik meg, de a turisták régióba érkezésének kiváltója alapvetıen a különbözı vonzerıvel bíró turisztikai termék és szolgáltatáskínálat. Jelen pályázati felhívásnál elsısorban a vonzerık fejlesztését célzó ill. azokat turisztikai termékké alakító kezdeményezések támogatására van szükség, különválasztva a fogadóképességtıl, ami a már meglévı vonzerıkre építve a turisták által igénybe vehetı szolgáltatások fejlesztését jelenti. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz kapcsolódó tematikus prioritás a Gazdaságfejlesztés. A gazdaságfejlesztés céljai között szerepel a versenyképességet elımozdító kiemelt területeken, így a megfelelı adottságokkal rendelkezı térségekben a turisztikai fejlesztések támogatása. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a évben várhatóan 2,85 milliárd forint. 1. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése c. komponensre (továbbiakban A komponens) rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évi forrás terhére várhatóan 250 millió forint. 2. Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításához kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások fejlesztése c. komponensre (továbbiakban B komponens) rendelkezésre álló tervezett keretösszeg és évi források terhére várhatóan 550 millió forint. 3. Kulturális és örökségturizmus fejlesztése c. komponensre (továbbiakban C komponens) rendelkezésre álló tervezett keretösszeg és évi források terhére 800 millió forint. 3

4 4. Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése c. komponensre (továbbiakban D komponens) rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évi források terhére várhatóan 1,25 milliárd forint. Eljárásrend Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülı pályázatok egyfordulós, szakaszos eljárásrend keretében kerülenek elbírálásra. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3): 1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31) 2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján) helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32) megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert) 3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. alapján; KSH 362) II. III. Non profit szervezetek 1. egyesületek (KSH 52) 2. alapítványok (KSH 56) 3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezetek (KSH 59) jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57) 5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján, KSH 55) Vállalkozások: 1. szövetkezetek (KSH 12) 2. a számvitelrıl szóló évi C. törvény vagy az Egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21) profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik (KSH besorolás nem ismert) 3. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23) IV. Szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetıség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIII. számú mellékletét képezı Konzorciumi együttmőködési megállapodást. 4

5 Méret Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre A komponens - Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése: Yachtkikötık turisztikai célú létesítése és a már meglévık korszerősítése. Kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek létesítése, fejlesztése (pl.: bérlésre, tárolásra vonatkozóan), a turista-igények teljesebb körő kielégítését megcélzó szolgáltatások (pl.: oktatás, túraszervezés) fejlesztése, bıvítése, új szolgáltatások bevezetése. Vízi telepek (vitorlás-, és csónakkikötık) turisztikai célú létesítése és a már meglévık korszerősítése. Kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek létesítése, fejlesztése (pl.: bérlésre, tárolásra vonatkozóan), a turista-igények teljesebb körő kielégítését megcélzó szolgáltatások (pl.: oktatás, túraszervezés) fejlesztése, bıvítése, új szolgáltatások bevezetése. Új, nem motorizált közlekedési eszközök beszerzése (csónak, kajak, kenu). Gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése (pl. túraszervezés). Útvonaljelzések festése, útjelzı és információstáblák kihelyezése, tőzrakóhelyek kialakítása, pihenıhelyek, higiénés létesítmények kialakítása, felújítása. Barlangok turisztikai célú hasznosítása: infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése (pl. fogadóterület bıvítése, kialakítása, látogatói útvonalak, világítás kiépítése, turisztikai hasznosításra alkalmas új funkciók kialakítása, interaktív információszolgáltatás fejlesztése). Önálló elemként nem, csak az aktív turisztikai fejlesztésekkel együttesen támogatható járda, parkoló, felújítása, kialakítása, a projekthez szorosan kapcsolódóan munkatársak szakmai képzése, marketing tevékenységek. B komponens - Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításához kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások fejlesztése Meglévı gyógy- és termálfürdık infrastruktúrájának fejlesztése, technológiai korszerősítése, pl. épületek, medencék felújítása, átalakítása (bıvítés kivételével) vízforgató berendezések beépítése, szellızı berendezések kiépítése, felújítása, hulladékhı energetikai utóhasznosítása. Egészségturisztikai szolgáltatások (pl.: súlyfürdı, diagnosztikai vizsgálatok, elektroterápiás kezelések, gyógytorna, szauna, masszázs, egyéb hidroterápiás kezelések, stb.) fejlesztése, bıvítése, illetve új szolgáltatások bevezetése, hozzátartozó eszközök beszerzése. Önálló elemként nem, csak a fürdıfejlesztéssel együttesen támogatható a gyógy- és termálfürdı közvetlen környezetében lévı járda, parkoló, park, közterület felújítása, a projekthez szorosan kapcsolódóan munkatársak szakmai képzése, marketing tevékenységek. 5

6 C komponens - Kulturális és örökségturizmus fejlesztése: Épített örökség (pl. egyedi építészeti alkotások, világörökségi helyszínek, mőemlékek, kastélyok, várak, egyházi létesítmények), turisztikai jelentıséggel rendelkezı kulturális intézmények (muzeális intézmények, kiállítótermek, szabadtéri színpadok, témaparkok) látogatóbarát fejlesztése, magas vonzerıt generáló turisztikai termékké alakítása, élményszerően bemutathatóvá tétele, turisztikai funkcióval való bıvítéshez kapcsolódó felújítása, rekonstrukciója. Továbbá támogatható a fogadóterület bıvítése, kiállítóterek kialakítása, bıvítése, turisztikai hasznosításra alkalmas új funkciók, élményelemek kialakítása, interaktív információszolgáltatás fejlesztése, interaktív bemutatási módszerek bevezetése. Interaktív információszolgáltatás fejlesztése estén muzeális intézmények számára kötelezı a többnyelvő tájékoztató rendszer kiépítése. Önálló elemként nem, csak a fenti kulturális intézmények/épületek fejlesztéssel együttesen támogatható az intézmény/épület közvetlen környezetében lévı járda, parkoló, park, közterület felújítás, a projekthez szorosan kapcsolódóan munkatársak szakmai képzése, marketing tevékenységek. Csak olyan pályázatok részesülhetnek támogatásban, amelyek célja a turisztikai jelentıséggel bíró értékek támogatása, turisztikai célú hasznosítása, a felújítás csak a pályázat részeleme lehet. Jövedelemtermelı tevékenység (pl. vendéglátói egységek, ajándékbolt) esetében kizárólag a helyiség kialakítása, berendezése támogatható. D komponens - Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése: pályafelújítás, pályarekonstrukció, ill. az ehhez kapcsolódó gördülıállomány-beszerzés, korszerősítés, kiszolgáló létesítmények építése, felújítása, rekonstrukciója, szolgáltatásbıvítés, valamint utas tájékoztatás és információ-szolgáltatás fejlesztése támogatható. Nem támogatható tevékenységek köre Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1 (ÚMVP) támogatási hatálya alá esı tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások lovasturizmus vadászati és erdei turizmus horgászturizmus borturisztikai fejlesztés, 1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 6

7 gasztronómiához kapcsolódó fejlesztések. Csak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem támogatható tevékenység: - szellemi kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztések Ezen felül nem nyújtható támogatás A komponens esetében: yachtok, motoros jármővek beszerzése, nem turisztikai célt szolgáló kikötık, vízitelepek fejlesztése. B komponens esetében: új gyógy- és termálfürdık létesítése, meglévı gyógy- és termálfürdık infrastruktúrájának bıvítése, kórházak rehabilitációs központok, gyógy- és wellness szállók felújításai, szolgáltatásaik bıvítése, termálkutak fúrása. C komponens esetében: önálló elemként intézmények/épületek felújítása, rekonstrukciója. D komponens esetében: új turisztikai kisvasút-vonal építése. Projekt területi szőkítése Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-magyarországi régió területe (Budapest és Pest megye közigazgatási területe) lehet. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A komponens esetében: A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében a vállalkozások számára nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetık. Költségvetési intézmények, non-profit szervezetek részére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85 %-a. 7

8 Amennyiben a költségvetési intézmények, illetve non-profit szervezetek a támogatni kért projekt tekintetében üzletszerő, vállalkozási tevékenységet 1 végeznek, a vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadóak rájuk! B komponens esetében: Valamennyi pályázóra vonatkozóan a Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében a nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében 25%-a. C komponens esetében: Költségvetési intézmények, non-profit szervezetek részére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a. Vállalkozások nem pályázhatnak. D komponens esetében: Költségvetési intézmények, non-profit szervezetek részére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85 %-a. A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében a vállalkozások számára nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetık. Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérı intenzitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a projekt összes elszámolható költségeire vetített végleges támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten belüli aránya alapján kerül meghatározásra. A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási intenzitás elméleti felsı határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott támogatási intenzitások jelentik. Tehát a fentiekben meghatározott a kormányrendeletben szereplı regionális támogatási térkép által meghatározottnál magasabb támogatási intenzitás csak azon tevékenységek esetén adhatóak kedvezményezetti körtıl függetlenül, amelyek nem minısülnek regionális beruházásnak. Egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatásokat is - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban regionális beruházás esetén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. Az elszámolható költségek mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegének megállapítására az Európai Bizottság 4. számú munkadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített, a jelen pályázati útmutató mellékletét képezı Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez címő dokumentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani útmutatást. (ld. IV. számú melléklet) Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermelı projektek esetében az elszámolható költségek mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegének 1 Vállalkozási tevékenység: a szervezet által saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerően, ellenérték fejében végzett termelı vagy szolgáltató tevékenység. Non-profit szervezetek, önkormányzatok esetében vállalkozási tevékenységnek a szervezet alapszabályában meghatározott non-profit cél szerinti tevékenységen kívül esı, bevételszerzı jellegő tevékenység minısül. 8

9 megállapítására az Európai Bizottság 4. számú munkadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített, a jelen pályázati útmutató mellékletét képezı Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez címő dokumentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani útmutatást. (ld. IV. számú melléklet) Az útmutatónak a támogatás meghatározására vonatkozó 7.9 pontjában található számítást mindazon projektek esetében el kell végezni, amelyek nem minısülnek állami támogatásnak tehát nem vonatkozik rájuk a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet ában meghatározott támogatási térkép, illetve nem tartoznak a kulturális turizmus körébe, azonban a fejlesztés eredménye a felhasználók számára a jövıben csak ellentételezés esetén válik elérhetıvé. Így az alábbi komponensek / támogatható tevékenységek esetében kell a fent jelzett elemzést elvégezni, amennyiben a kedvezményezett által megvalósított fejlesztés számára bevételt generál: Az A komponens keretében a gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztései, a D komponens keretében a keskeny nyomtávú vasutak fejlesztései. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: A komponens esetében minimum 15 millió Ft, de maximum 50 millió Ft, B, C, D komponensek esetében minimum 50 millió Ft, de maximum 300 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP /A/B/C/D A turisztikai vonzerı és termékfejlesztés elımozdítása Közremőködı Szervezet: pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht Budapest, Hermina út 17. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KMOP /A/B/C/D A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt 9

10 példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása (azaz az ajánlott postai küldemény feladása) november 26-tól, március3-ig lehetséges. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapon keresztül tölthetık le. További felvilágosítás a honlapon, illetve a as telefonszámon kapható. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben