Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához"

Átírás

1 Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges igazolásokról szóló tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató), amelyek a címen érhetők el. Ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 1. A támogatás célja és háttere A Demján Sándor Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) közcélú felajánlást tett, melynek keretében pályázatot hirdet külföldi kiegészítő ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja, hogy támogassa azon felsőoktatási hallgatókat, akik külföldi tanulmányokat kívánnak folytatni akár valamelyik cserediákprogram keretében, akár egyéni, hivatalos tanszéki kapcsolatok útján. A Miskolci Egyetem esetében a felajánlás a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, tanulmányi munkáját hatékonyan végző, megfelelő nyelvtudással rendelkező nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítását, kedvezőbb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja a külföldön eltöltött időszakra vonatkozóan. 2. Pályázók köre A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar és Gépészmérnöki és Informatikai Kar nappali tagozatos (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésen tanuló) hallgatói. 3. A pályázás módja Pályázni a 2011/2012. tanévre, a ME-HÖK honlapján (www.mehok.unimiskolc.hu/dsasys címen) található Pályázati adatlap kinyomtatásával, és kitöltésével, valamint a pályázati felhívás tájékoztatójában felsorolt, megfelelő igazolások csatolásával lehet. CSAK ABBAN AZ ESETBEN BIZTOSÍTJA AZ ALAPÍTVÁNY A TÁMOGATÁST, HA A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKAT A NYERTES PÁLYÁZÓ IGAZOLTAN MEGKEZDI MÁJUS 31.-IG!!! 1

2 A kitöltött pályázati adatlapot, és a szükséges igazolásokat zárt (A4-es méretű) borítékban kell leadni a Diákirodára (A/1-es épület mfsz. 7.) A pályázatot leadni október 31. reggel 8:00 órától december :00 óráig van lehetőség. A pályázatokat az erre felállított eseti Bizottság véleményezi december 20-ig, majd értesíti az Alapítványt arról, hogy mely hallgatóknak javasolja a külföldi kiegészítő ösztöndíj odaítélését. A végleges döntést a Demján Sándor Alapítvány hozza meg. Ezt követően az eredmények a fenti honlapon lesznek közzé téve (neptunkód fog szerepelni). 4. A pályázattal elnyerhető támogatás A támogatás formája: külföldi kiegészítő ösztöndíj. A pályázat keretében a 2011/2012-es tanévben minimum 3 - maximum 5 hónapra nyerhető el külföldi kiegészítő ösztöndíj, melynek havi összege 200 Euro. 5. Támogatást kizáró okok A pályázó nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal. A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott. A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát. Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni, a pályázat érvénytelenítésre kerül! FONTOS! Az Alapítvány szociális ösztöndíja, és a külföldi kiegészítő ösztöndíj nem nyerhető el egyszerre, azaz csak az egyik támogatást kaphatja meg a hallgató, aki mindkettőre pályázik!!! 2

3 6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 6.1. Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények A pályázat az alábbi fő részekből áll: Pályázati adatlap A Tájékoztatóban részletezett, szükséges igazolások 6.2. Információszerzés lehetősége A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a honlapon és en keresztül kaphatnak az érdeklődők. 7. Pályázatok elbírálása 7.1. Beadás, beérkezés Valamennyi beérkezett pályázat regisztrálásra kerül. A pályázat átvételéről a ME-HÖK nyilvántartást vezet. Nem megfelelően kitöltött, hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó pályázat illetve igazolások a pályázati elbírálás során kizárásra kerülnek. A határidő után pályázatokat nem áll módunkban fogadni és elbírálni Hiánypótlás A pályázati elbírálás során hiánypótlásra NINCS lehetőség! 7.3. Elbírálás Az elbírálás során érvényesítendő fő szempontok a pályázó szociális helyzete és tanulmányi eredménye. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan hátrányos helyzetben van, és külföldi tanulmányai teljesítéséhez ösztöndíj szükséges. Az elbírálás pontrendszerben történik a pályázó szociális helyzetére vonatkozóan. A tanulmányi eredmény mérésére a súlyozott tanulmányi átlag szolgál, amely beszámítása 3

4 szintén pontrendszerben történik. Továbbá beszámításra kerülnek az egyéb tanulmányi eredmények, mint pl: a TDK dolgozatok, nyelvvizsgák, stb. A pályázat elbírálása során a pályázó hallgatók végső pontszáma a következőképpen kerül kialakításra: 40%-ban kerül beszámításra a szociális körülményekből adódó pontszám, 30%- ban az előző tanév tanulmányi eredménye alapján kialakult pontszám, 15%-ban a nyelvismeretre kapott pontszámok, 10%-ban az esetleges TDK dolgozatokra, illetve a dolgozatokkal versenyeken elért eredményekre kapott pontszám, 5%-ban az egyéb tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységekre kapott pontszám. Az első évfolyamos, a kiegészítő képzésen részt vevő, valamint az átvett hallgatók esetében az Egyetemen elért tanulmányi eredmény hiányában a szociális körülményekből adódó pontszám 100%-os mértékben adja meg a hallgató összes pontszámát. Ezen hallgatóknak azonban, amennyiben elnyerik az Ösztöndíjat sikeresen lezárt félévvel kell rendelkezniük, melyet az eseti Bizottság a ME-HÖK közreműködésével február 11.-ig ellenőrizni fog. Ennek megtörténte után az említett hallgatók februártól visszamenőleg részesülnek a juttatásban. (Így az őszi félévre visszamenőleg is megkapják a nekik járó Ösztöndíjat.) Továbbá minden nyertes hallgatónak beszámolót kell készítenie a külföldön töltött időszakról, melyet az Alapítvány ellenőrizni fog. Amennyiben a beszámoló nem kerül benyújtásra megadott határidőig, az Alapítvány retorziókkal él a nyertes hallgatóval szemben. (A támogatás összegét részben, vagy egészben visszafizetteti!) 7.4. Döntés A benyújtott pályázatok értékelése után az eseti Bizottság javaslatot küld az Alapítványnak arra vonatkozóan, hogy mely hallgatóknak javasolja a külföldi kiegészítő ösztöndíj odaítélését. Az eseti Bizottság javaslata, és az Alapítvány egyéni szempontjai alapján az Alapítvány hozza meg a végleges döntést! A döntés ellen fellebbezésre, írásban az eredményhirdetést követően 15 napon belül van lehetőség, az eseti Bizottságnak címezve, melyet leadni a Diák Irodán lehet (A/1 mfsz. 7.) Értesítés a támogatási döntésről A pályázati eredmények várhatóan február 14-től a ME-HÖK honlapon megtekinthetőek lesznek neptunkóddal feltüntetve (www.mehok.uni-miskolc.hu). 4

5 A nyertes hallgató csak abban az esetben kapja meg az ösztöndíjat, ha a fogadó intézmény igazolja a hallgatói jogviszonyát, és megkezdte külföldi tanulmányait, valamint csatolja a külföldi munkavállalásra vonatkozó Nyilatkozatot, illetve a megkötött ösztöndíj szerződés másolatát (pl.: Erasmus, stb.)! 7.6. Ellenőrzés Az eseti Bizottság a pályázatokat ellenőrzi, melynek során a benyújtott eredeti igazolásokat megvizsgálja. Amennyiben a benyújtott igazolások alapján kiderül, hogy a pályázó a pályázás során valótlan adatokat, tényeket közölt, kizárásra kerül, továbbá a hallgatóval szemben fegyelmi eljárás indítható. Az Alapítvány ellenőrzi a támogatások elbírálását, felhasználását, illetve eredményességét. A nyertes pályázó ezért köteles a kiegészítő ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul értesíteni a ME-HÖK-öt. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásáról köteles tájékoztatást nyújtani: a) személyes adatok változása; b) tanulmányok halasztása. 8. Az Útmutató melléklete Tájékoztató 5

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2014 2015. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés on-line történik az Európai Programiroda oldalán keresztül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / 2014. tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Erdélyi magyarországi PhD felhívás 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig

RÉSZÉRE. 2015. június 26-án 12 óráig PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KARÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉRE a 2015 2016. tanévi ERASMUS+ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS pályázat beadásához A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-es tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt

Részletesebben

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátaljai magyarországi PhD kiírás 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Always Felsőoktatási Ösztöndíj 2010-2011-es tanév 1

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Always Felsőoktatási Ösztöndíj 2010-2011-es tanév 1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Always Felsőoktatási Ösztöndíj 2010-2011-es tanév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A támogatás célja 1.2. A támogatás időtartama 1.3. Odaítélhető támogatás összege 1.4. Támogatás finanszírozásának

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak

Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Útravaló Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Pályázati kiírás Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjai Az

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint.

A nyertes pályázók részére nyújtandó támogatás értéke pályázónként 101.700 Ft., azaz százegyezer-hétszáz forint. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PCOS Ösztöndíj Program A PCOS Szívügy Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázata Pályázat a felsőoktatásban tanuló, PCOS-ben érintett hölgyek kivizsgálási és indító terápiás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 A meghirdetés dátuma: 2014. május 20. Az Emberi

Részletesebben

Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató

Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató Szociális alapú ösztöndíjak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános tájékoztató Rendszeres Szociális Ösztöndíj: Jogosult hallgatók: Szociális ösztöndíjban részesülhetnek az Egyetem azon

Részletesebben

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. fejezet Általános rendelkezések... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2.... 3 II. fejezet A programra vonatkozó

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben