E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Önkormányzati Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Emberi Kapcsolatok Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat az állandó zirci lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje. Az ösztöndíj elnyerése érdekében az alapításkor meghatározottak szerint a középiskolás fiataloknak félévente pályázatot kell benyújtaniuk a város képviselő-testületéhez. (Feltételek: a pályázó diák állandó zirci lakos; középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanul; tanulmányi eredménye a 2014/2015-ös tanév aktuális félévében legalább 4,7. Előny minden plusz teljesítmény, melyet igazolni kell.) A I. félévi ösztöndíjfelhívást a testületi határozat értelmében január 31-én teszi közzé a támogatási rendszert koordináló Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztályának vezetője: Zirc város honlapján, a zirci középiskolákban, a városi TV képújságában és hírműsorában, valamint ki kell függeszteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. A pályázatokat február 10-én 16 óráig nyújthatják be a diákok a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára. A korábbi évek pályázati anyagainak elbírálási tapasztalatait ismerve, hasznos lehet a hiánypótlás lehetőségének biztosítása a diákok esélyeinek növelése érdekében. (Hiánypótlásra felszólító értesítés: február 13-ig --- hiánypótlás leadási határideje: február 17-én 16 óráig a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára.) A beérkezett pályázatokat február 28-ig kell elbírálni, amit az Emberi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben végez el. A képviselő-testület márciusi ülésén kap tájékoztatást a meghozott döntésekről. Az eredményeket a képviselő-testület döntésének megfelelően nyilvánosságra kell hozni (Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, Zirc város honlapja). A I. félévében támogatott diákok ünnepélyes kihirdetésére, a támogatási szerződések átadására a március 15-i városi ünnepségen kerül sor. A I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjakat február június hónapokra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja a támogatott diákok számlaszámára, annak hiányában postai csekken a lakáscímükre. Kérem a Zirc városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat I. félévi (mellékelt) kiírásának támogatását. Zirc, január 14. Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint kiírja a I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot. 2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ pontban: január / pontban: március 15. és a pályázati kiírás szerint

4 Melléklet ZIRC VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERE I. FÉLÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLANDÓ ZIRCI LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ KÖZÉPISKOLÁS FIATALOKAT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBAN KÍVÁNJA RÉSZESÍTENI AZZAL A CÉLLAL, HOGY A TUDÁS RANGJÁT EZZEL IS KIFEJEZÉSRE JUTTASSA, A TANULÁS ÉRTÉKÉT MEGBECSÜLJE, A KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYT FELMUTATÓ DIÁKOK MUNKÁJÁT KÖVETENDŐ PÉLDAKÉNT ELISMERJE. I.) Az ösztöndíj elnyerése érdekében félévente pályázatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak a település Képviselő-testületének címezve. II.) AZ ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZHAT AZ A ZIRCI DIÁK, AKI: 1.) Állandó zirci lakos 2.) Középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Zircen vagy más városokban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola, stb.) 3.) Tanulmányi eredménye a 2014/2015-ös tanév aktuális félévében legalább 4,7 (magatartás és szorgalom jegyek be nem számításával) III.) A PÁLYÁZAT MELLÉ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK, MELLÉKLETEK: 1.) Iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással HITELESÍTETT FÉLÉVI ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY KÖTELEZŐ MELLÉKLET! A HITELESÍTÉS HIÁNYA ESETÉN EGYSZERI HIÁNYPÓTLÁSRA VAN LEHETŐSÉG (V/2 pont), DE AZ AZT ELMULASZTÓ PÁLYÁZAT FORMAI HIBA MIATT KIZÁRÁSRA KERÜL AZ ELJÁRÁSBÓL! 2.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, számítógépes, stb. vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása (korábbi pályázók esetében a felsorolandó eredményekről a már benyújtott igazolásokat nem kell ismételni, csak az új eredményeket igazoló másolatokat kérjük csatolni) 3.) PÁLYÁZATI ADATLAP és írásbeli kérelem, amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat AZ ADATLAP KÖTELEZŐ MELLÉKLET! AZ ADATLAP HIÁNYOS KITÖLTÉSE ESETÉN EGYSZERI HIÁNYPÓTLÁSRA VAN LEHETŐSÉG (V/2 pont), DE AZ AZT ELMULASZTÓ PÁLYÁZAT FORMAI HIBA MIATT KIZÁRÁSRA KERÜL AZ ELJÁRÁSBÓL! IV.) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FÉLÉVENTE 10 FIATALT RÉSZESÍT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBAN, MELYNEK FEDEZETÉT A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉBEN BIZTOSÍTJA. V.) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A PÁLYÁZATOKAT AZ ALÁBBI MÓDON ÍRJA KI ÉS BÍRÁLJA EL: 1.) A I. félévi ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: január 31.

5 A pályázati kiírást közzé kell tenni: Zirc város honlapján, a zirci középiskolákban, a városi TV képújságában és hírműsorában, valamint ki kell függeszteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT A ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN (Zirc, Március 15. tér 1.) ÍRÁSBAN, A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ALÁÍRVA, EGY PÉLDÁNYBAN KELL BENYÚJTANI FEBRUÁR 10-ÉN 16 ÓRÁIG. A BORÍTÉKRA KÉRJÜK RÁÍRNI: KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015/1. A HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOT AZ ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KIZÁRJA AZ ELJÁRÁSBÓL. 2.) AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERI HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A PÁLYÁZÓNAK: --- HIÁNYPÓTLÁSRA FELSZÓLÍTÓ ÉRTESÍTÉS: FEBRUÁR 13-IG ---- HIÁNYPÓTLÁS LEADÁSA: FEBRUÁR 17-ÉN 16 ÓRAI HATÁRIDŐVEL (ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLAT). A HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTŐ PÁLYÁZATOT AZ ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG FORMAI HIBÁSNAK MINŐSÍTI, ÉS ÍRÁSOS INDOKLÁSSAL KIZÁRJA A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBÓL! 3.) A pályázatok elbírálási határideje: február ) A pályázatok elbírálását átruházott hatáskörben az Emberi Kapcsolatok Bizottság végzi el. 5.) AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSÉRŐL ÉS ANNAK INDOKÁRÓL MÁRCIUS 6-IG ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI A PÁLYÁZÓKAT. Az eredmény közzététele: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája Zirc város honlapja 6.) A I. FÉLÉVÉBEN TÁMOGATOTT DIÁKOK KIHIRDETÉSÉRE, A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁTADÁSÁRA A MÁRCIUS 15-I VÁROSI ÜNNEPSÉGEN KERÜL SOR. 7.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: február június hónapokra utalással a támogatott számlaszámára, annak hiányában postai csekken a lakáscímére. 8.) Az ösztöndíjban részesülő diák köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt (pl. iskolaváltás, személyes adatok lakhelyváltozás) 9.) Az ösztöndíjrendszer koordinálási feladatait a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztályának vezetője végzi. VI.) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről.

6 VII.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének közzétételéhez, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. Az ösztöndíjpályázatról szóló információk, NYOMTATVÁNYOK ELÉRHETŐK A ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, ÉS KITÖLTHETŐ FORMÁBAN LETÖLTHETŐK A HONLAPRÓL. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: KAPITÁNY ZSOLT OSZTÁLYVEZETŐ ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY ZIRC, MÁRCIUS 15. TÉR TEL: 88/

7 Melléklet ZIRC VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA I. FÉLÉV --- PÁLYÁZATI ŰRLAP (külön írásbeli kérelemben részletesebb bemutatkozás mellékelhető) NÉV SZÜLETÉSI HELY, ÉV, HÓ, NAP LAKCÍM TELEFONSZÁM(OK) CÍM SZÁMLAVEZETŐ BANK ÉS BANKSZÁMLASZÁM (ha van) Édesanya (név) Munkahely, foglalkozás Édesapa (név) Munkahely, foglalkozás Testvér(ek) (név, életkor, iskola) Általános iskola (korábbi kiemelkedő eredmények felsorolása) KÖZÉPISKOLA SZEMÉLYES ADATOK ISKOLÁK ÉVFOLYAM/OSZTÁLY KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ADATOK, EREDMÉNYEK FÉLÉVI TANULMÁNYI ÁTLAG (az iskola által hitelesített bizonyítvány-másolat kötelező melléklet!) ISKOLAI ELISMERÉSEK (dicséretek stb.) TANULMÁNYI VERSENYEK, EREDMÉNYEK* EGYÉB EREDMÉNYEK* (kulturális, sport stb.) ISKOLAI TEVÉKENYSÉG ISKOLAI KÖZÖSSÉGI

8 EGYÉB EREDMÉNYEK, INFORMÁCIÓK EGYÉB EREDMÉNYEK* (vizsgák, oklevelek stb.) ISKOLÁN TEVÉKENYSÉGEK KÍVÜLI TOVÁBBTANULÁSI TERVEK EGYÉB, A PÁLYÁZÓ SZEMPONTJÁBÓL FONTOS INFORMÁCIÓK * az igazoló dokumentumok másolatai csatolandóak a pályázathoz (korábbi pályázók esetében a felsorolandó eredményekről már benyújtott igazolásokat nem kell ismételni, csak az új eredményeket igazoló másolatokat kérjük csatolni) A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI: - Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. - Pályázatom benyújtásával hozzájárulok a pályázat eredményének közzétételéhez, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. - Tudomásul veszem, hogy határidőn túli, vagy a kötelező mellékletek (iskola által hitelesített tanév végi bizonyítvány, jelen adatlap pontos kitöltése) hiányos benyújtása esetén, illetve a hiánypótlás elmulasztásával pályázatom formai hiba miatt kizáródik az eljárásból. Zirc, (a pályázó aláírása) A törvényes képviselő aláírása abban az esetben, ha a pályázó még nem töltötte be 18. életévét...

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Borsodszirák Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS TISZACSEGE Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velem község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hantos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS HEGYKŐ Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kunpeszér Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cserkeszőlő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Földeák Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csömör Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ábrahámhegy Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

2. számú melléklet "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. számú melléklet B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2. számú melléklet Békéssámson Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balotaszállás Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÁNY Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

2. A pályázók köre. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kesztölc Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben