Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8, ,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11, ,57

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2006 Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8,46 2157,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11,28 2876,57"

Átírás

1 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága Pályázati felhívás A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése 1/2004/ROP április

2 A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM 3.3 INTÉZKEDÉSÉNEK KERETÉBEN Az Európai Unió Bizottsága az Európai Szociális Alapból és a Magyar Kormány az állami költségvetésből támogatást folyósít a Regionális Fejlesztés Operatív Program alább megfogalmazott céljai elérése érdekében. Ezen támogatás elnyerésére mindazon természetes és/vagy jogi személy, valamint egyéb intézmény pályázhat, aki a program kedvezményezettje lehet. Jelen felhívás a pályázatra vonatkozó alapvető információkat foglalja össze röviden. Amennyiben az összefoglaló felkeltette érdeklődését, a pályázati feltételekről az alább részletezett helyeken szerezhet bővebb információt. Reméljük, hogy az Ön által benyújtott pályázat sikeres lesz, és ezzel hozzájárul közös munkánk eredményességéhez! I. A TÁMOGATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJA A Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.3. intézkedésének keretében meghirdetett pályázati felhívás megvalósításának célja a munka világa és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése a magasan képzett fiatal diplomások régiókban való megtartása érdekében. A pályázat megvalósítására az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatást nyújt: Millió EUR Millió Forint, 255Ft/EUR árfolyamon Európai Szociális Alap 8, ,43 Központi költségvetési forrás 2,82 719,14 Összesen 11, ,57 Az euróban megadott összegek tájékoztató jellegűek, a pályázatot forintban kalkulálva kell beadni, az elszámolások forintban történnek. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 1/2004/ROP/3.3 2

3 II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A pályázat keretében támogatható tevékenységek: Az intézkedés komplex projekteket támogat, amelyek erősítik a munka világa és a felsőoktatás közötti kapcsolatokat. Az intézkedés keretében megvalósuló projektek az alábbi két kategóriába tartozhatnak. Egy projekt mindkét kategóriából valósíthat meg tevékenységeket. 1) A főiskolás/egyetemi hallgatók, doktori képzésben részt vevők gyakorlati tapasztalatszerzésének előmozdítása képzési és képességfejlesztési programok támogatásán keresztül, amelyek megkönnyítik a munkaerő-piacra történő belépést. Alaptevékenységek: A hallgatók szakmai gyakorlati képzése a munka világába történő beilleszkedésük elősegítése érdekében. A helyi gazdasági szervezetek, köz- és civil szféra bevonásával történő képzési programok (távoktatás, tanfolyam, továbbképzés, stb.) lebonyolítása (tananyagfejlesztést is beleértve) a hallgatók számára személyes kompetenciáik, szakmai tudásuk menedzsment készségük növelése érdekében, a helyi szereplők igényeinek megfelelően. A képzési programok megvalósulhatnak idegen nyelven is. A felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és a helyi szereplők (vállalkozások, helyi önkormányzatok, civil szervezetek stb.) partnerségére építő társadalomtudományi és gazdasági témájú kutatási projektek, melyek a regionális szereplők igényein alapulnak és főiskolás/egyetemi hallgatók, illetve doktori képzésben részt vevő diákok részvételével valósulnak meg. Kapcsolódó tevékenységek: A kutatási projektek, tananyagfejlesztés eredményeinek terjesztése, a felsőoktatási intézmények által összegyűjtött ismeretek átadása a helyi szereplők (pl. helyi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek) számára konferenciák és kiadványok formájában. Az alaptevékenységekhez kapcsolódó események és fórumok szervezése. 2) A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében. A támogatható tevékenységek például a következők lehetnek: Alaptevékenységek: A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások, a felsőoktatási intézmények, vállalkozások, kutatóintézetek, helyi önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködési modellek (pl. a hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatásokat biztosító központok) kialakításán keresztül, amelynek keretében például az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: - a munkáltató szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás; - karrier-tanácsadás fiatal diplomások számára; - fiatal diplomások elhelyezkedésének segítése, munkaközvetítés; - szakmai gyakorlati hely közvetítése hallgatók számára; 3

4 - a diplomás pályakezdő munkaerő iránti kereslet, piaci igények felmérése, regionális szintű elemzések készítése; - a hallgatók foglalkoztatási preferenciáit vizsgáló kutatások és elemzések végzése regionális szinten; - munkáltató szervezetek és fiatal diplomások adatbázisának kialakítása. A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése a szolgáltatások koordinációja révén (pl. az intézmény egyes szakértőit és egységeit hálózatba szervező és működtető központi koordinációs iroda felállítása). Fiatal diplomások vállalkozásainak beindításához szükséges képzés, tanácsadás a felsőoktatási intézmény bázisán. Kapcsolódó tevékenységek: A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatásokat biztosító központok vagy egyéb együttműködési modellekben dolgozó munkatársak számára nyújtott projektmenedzsment képzés. A tevékenységekhez kapcsolódó események és fórumok szervezése. A projekt megvalósulásának földrajzi helyei Magyarország teljes területén megvalósuló projektek támogatásra jogosultak. A projektek időtartama A támogatott projektek maximális időtartama, támogatási szerződés aláírását követő naptól a projekt zárójelentés benyújtásáig terjedő időszak, 2 év. A pályázónak a záróbeszámolót és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, amely legkésőbb szeptember 30-a lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára. A projekt megvalósítás kezdeti időpontjának meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a pályázat elbírálása előreláthatólag 120 napot, a támogatási szerződés megkötése pedig legalább további 1 hónapot vesz igénybe. A projekt megvalósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő nap. A nyertes pályázó csak a szerződés megkötése után kezdheti meg a fejlesztés kivitelezését. Ugyanakkor a pályázó saját kockázatára a pályázat befogadását követően vagyis miután a Regionális Fejlesztési Ügynökség a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta és erről a pályázót értesítette elindíthatja a közbeszerzési eljárást, annak érdekében, hogy a projekt megvalósítása minél előbb megkezdődhessen. A szerződés megkötésétől számított 5 évig projekt nem mehet át lényeges változáson, vagyis a megvalósítás és működtetés során nem változhat meg a projekt természete, célja, és megvalósításának feltételei. A beszerzett eszközök, ingatlanok illetve a felújított vagy felépített ingatlanok tulajdonjoga a zárójelentés elfogadásától számított 5 éven belül nem változhat meg. A projekttel kapcsolatos dokumentációt december 31-ig meg kell őrizni. III. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Minimális támogatási összeg: forint Maximális támogatási összeg: forint A támogatás maximális aránya: 100%. 4

5 IV. A PÁLYÁZÓK ÉS A PARTNEREK KÖRE Pályázók lehetnek: Partnerek lehetnek: - felsőoktatási intézmények; - diákszervezetek, hallgatói szervezetek; - alapítványok, közalapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek; - Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek; - Felsőoktatási intézmények; - Kutatóintézetek; - Diák-, hallgatói szervezetek, diák-, hallgatói önkormányzatok. V. A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS HELYE A pályázatokat szabványosított pályázati formanyomtatványon kell benyújtani, amelyet géppel kell kitölteni. A formanyomtatványt pontosan követni kell, a kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani. A pályázatokat magyar nyelven, megszámozott oldalakkal, összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel ellátva, egy cégszerűen aláírt eredeti és négy másolati példányban kell a pályázóknak benyújtani. A pályázat minden oldalát szignózni kell. A pályázati formanyomtatványt és a költségvetést elektronikus formában is be kell nyújtani. Amennyiben a papíralapú és az elektronikusan beadott pályázat tartalmában eltérések találhatóak, a papíralapon beadott pályázat az érvényes. A meghirdetés napjától a pályázati keretösszeg rendelkezésre állásáig folyamatosan lehetőség van a pályázatok benyújtására. A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban ajánlott levélként/futárpostával, vagy személyesen kézbesítve kell az adott régióban található Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez benyújtani (címeket ld. alább). A mennyiben a megvalósítás helyszínei több régiót is érintenek, a pályázó választhat, hogy melyik régióba nyújtja be a pályázatát. Részletes információk A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a Pályázati Útmutatóban, amely a Pályázati Felhívás megjelenésével egy időben jelenik meg a Regionális Fejlesztési Ügynökségek és a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságának honlapján (www.mtrfh.hu), valamint átvehető a Regionális Fejlesztési Ügynökségek alább megjelölt címein. A pályázók a Pályázati Felhívással kapcsolatos kérdéseiket en vagy faxon a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökségek felé tehetik fel, amelyekre a kérdések beküldésének időpontjától számított 21 napon belül választ kapnak. Az Ügynökségek a saját régiójukra vontakozó kérdéseket és válaszokat heti rendszerességgel közlik honlapjukon, valamint a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság is közzéteszi az egyes régiókra vonatkozó válaszokat a honlapján (www.mtrfh.hu). Észak- magyarországi Régió (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség MISKOLC Csabai kapu cím: 5

6 Honlap: Tel: 46/ , , , Fax: 46/ Észak-alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság DEBRECEN Miklós u cím: Honlap: Tel: 52/ Fax: 52/ Dél-alföldi Régió (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye) DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség SZEGED Kígyó utca cím: Honlap: Tel: 62/ Fax: 62/ Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest megye) Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. BUDAPEST Hermina út 17., Déli Torony, III. Emelet cím: Honlap: Tel: 1/ Fax: 1/ Közép-dunántúli Régió (Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye) Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZÉKESFEHÉRVÁR Rákóczi út cím: Honlap: Tel: 22/ Fax: 22/ Dél-dunántúli Régió (Tolna, Somogy és Baranya megye) Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KAPOSVÁR Szántó u cím: Honlap: 6

7 Tel: 82/ Fax: 82/ Nyugat-dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SOPRON Új u cím: Honlap: Tel: 99/ Fax: 99/ VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A pályázatok elbírálása meghatározott formai, jogosultsági, megvalósíthatósági és szakmai kritériumok szerint történik. A formai értékelés során az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázat tartalmazz-e formailag mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a pályázat értékeléséhez. A jogosultsági értékelés során az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázat a pályázati kiírás jogosultsági kritériumainak megfelel-e. A szakmai szempontú értékelési folyamatban az értékelők a projekt megvalósíthatóságát és szakmai tartalmát vizsgálják. A részletes értékelési táblázatok megtalálhatóak a Pályázati Útmutató 5. fejezetében. VII. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSI DÖNTÉSRŐL A projektek elbírálásának eredményéről a pályázók előreláthatóan a pályázat befogadásától számított 120 napon belül kapnak írásbeli értesítést. VIII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A Regionális Fejlesztési Ügynökségek a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról, annak részleteiről információs rendezvényeket tartanak a pályázatok elkészítésének ideje alatt. Az információs rendezvények időpontjairól az Ügynökségek honlapjain lehet tájékozódni. A pályázati feltételek módosulása A pályázat kiírója a pályázat feltételeinek módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított pályázati kiírás megjelenésétől számított 60 napig van lehetőség a régi feltételek szerint pályázatokat benyújtani, 60 nap elteltével automatikusan az új szempontok alapján kerül elbírálásra a pályázat. A pályázati kiírás módosítását a pályázat kiírója ugyanazokban a médiumokban jelenti meg, mint ahol az eredeti kiírás megjelent. 7

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, mint Szerződő Hatóság az Oktatási Minisztérium megbízásából HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

TARTALOM 2005.08.15. - 2 -

TARTALOM 2005.08.15. - 2 - VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI KHT) MÓDOSÍTOTT JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS a területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek munkatársai részére képzési

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) Halmozottan hátrányos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben