Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)"

Átírás

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) HEFOP/2006/2.1.5 B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 1. A pályázati felhívás hivatkozási száma HEFOP/2006/2.1.5 B 2. A pályázati program célkitűzése (Adaptációs pályázat II.) címmel Minél több iskola kapjon szakmai és anyagi segítséget a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szegregációmenetes és sikeres oktatásának kialakításához. Az iskolák és fenntartóik készüljenek fel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes települések iskolakörzetei közötti arányos eloszlását célzó, módosított közoktatási törvény 66. -nak hatálybalépése utáni feladatokra [1]. Ennek érdekében: Települési szintű oktatási esélyegyenlőségi program kidolgozása, és megvalósítása. Intézményfejlesztés és pedagógiai módszertani fejlesztés. [1] A 2007-től hatályos rendelkezés: 66. (2) Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el. A fenntartó a szakiskolát és a középiskolát kijelölheti kötelező felvételt biztosító iskolának. A kijelölt iskola [30. (4) bek.], ha nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni. Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. 2. oldal, összesen: 8 2

3 3. Célcsoport Közvetlen: Iskola- és óvoda fenntartók, tantestületek, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, helyi, területi, országos civil szervezetek, helyi kisebbségi önkormányzatok, helyi polgármesteri hivatal szakapparátusának (oktatással, gyermekvédelemmel foglalkozó) munkatársai, jegyzők, helyi döntéshozók (polgármester, önkormányzati képviselők, elsősorban az önkormányzati testület oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozó tagjai). Közvetett: Tanulók, szülők 4. Támogatott tevékenységek A pályázat az integrált nevelés kialakítása szempontjából különböző feltétel- és eszközrendszerrel rendelkező intézmények együttműködését és intézményfejlesztő tevékenységét kívánja támogatni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítését eredményező eljárások fokozatos felszámolása és az integrált nevelés megvalósítása érdekében. A pályázat a pályázati célok elérését elsősorban az általános és középiskolai pedagógusok és óvodapedagógusok továbbképzésével, a továbbképzéseken elsajátított ismeretek, pedagógiai módszerek, eljárások intézményi bevezetésének (adaptációnak) támogatásával, az iskola szakmai és társadalmi környezetének szóló képzések révén az intézményen kívüli szereplők támogatásának, együttműködésének kialakításával, az intézmények közötti horizontális tanulás eszközével, az integrált nevelést bevezető intézmények szakmai együttműködésének hálózatszintűvé fejlesztésével, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét támogató civil szervezeti, szülői szervezeti programok támogatásával és a szükséges eszközök beszerzésének támogatásával segíti. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: A központi program által nyújtott pedagógus- továbbképzésekhez kapcsolódó tevékenységek (fenntartó pályázó esetén valamennyi bevont iskolára vonatkozóan) (részletesen Lásd B/9 melléklet). A központi program által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek (fenntartó pályázó esetén valamennyi bevont iskolára vonatkozóan) (részletesen lásd B/9 melléklet). A központi program által nyújtott, az iskola szakmai és társadalmi környezetének szóló képzésekhez kapcsolódó tevékenységek, például az integrált nevelést támogató kerekasztal működtetése helyi döntéshozók, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, civilszervezetek, szülői szervezetek stb. részvételével (Lásd B/9 melléklet.) E tevékenység megvalósítása a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy helyi roma civil szervezet feladata lehet. 3. oldal, összesen: 8 3

4 Az Integrációs Pedagógiai (Keret)Rendszer (továbbiakban: IPR) bevezetéséhez szükséges intézményi feltételek kialakítása szempontjából különböző feltétel - és eszközrendszerrel rendelkező intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek (pl. hospitáció). A pedagógus-továbbképzéseken elsajátított pedagógiai módszertani ismeretek gyakorlati implementációját segítő tevékenységek (a pályázat kimeneteként a pedagógiai program, helyi tanterv átdolgozása). A pályázati program utolsó fázisában intézményi önértékelés készítése (melyhez a HEFOP központi program egységes szempontrendszert szolgáltat). Óvoda-iskola átmenetet segítő programok. Érettségit adó középiskolában való továbbtanulás esélyét növelő tevékenységek. (amennyiben a középiskola konzorciumi partner a középiskolákkal közösen kialakított átmenetet segítő programok, kiemelten a tanulók egyéni és kiscsoportos felkészítése) Azon települések esetében, ahol a helyi általános iskoláskorú tanulók között a sajátos nevelési igényű tanulók aránya meghaladja a 10%-ot, az ezen arányok csökkentését célzó komplex beavatkozás tervezése és megvalósítása szükséges. Fenntartói pályázók esetében a települési szintű oktatási esélyegyenlőségi program kidolgozása és megvalósítása a közoktatási törvény 66.. érvényesítése és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében. (B/11-es melléklet) További támogatható tevékenységek: Szakmai szolgáltatások igénybevétele. Csoportmunkára alkalmas, tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. Fejlesztő eszközök beszerzése. Az integrált nevelést-oktatást támogató szakirodalom beszerzése. Azon települések esetében, ahol a helyi általános iskoláskorú tanulók között a sajátos nevelési igényű tanulók aránya meghaladja a 10%-ot, a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó speciális tantervű intézményekből, ill. tagozatokról a tanulók felülvizsgálatát követően az általános tantervű intézménybe való áthelyezést és a tanulók sikeres iskolai előmenetelét támogató tevékenységek (pl. a visszahelyezett tanulók mentorálása). Az érintett szülők folyamatos tájékoztatása és bevonása a döntési folyamatokban. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes beiskolázásának és iskoláztatásának támogatása érdekében a szükséges tanszerek, stb. biztosítása. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat, helyi, területi, országos civil szervezet által szervezett, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő szervezett beiratkozási-, pályaorientációs és egyéb programok. Nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola, másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájává válását segítő tevékenységek. (KTv évi módosítás 5.,18 (3)) Ezen oktatási intézmények pedagógiai programjukba dolgozzák ki az iskolák együttműködésének feltételeit abból a célból, hogy az egyes feladatellátási helyeken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránykülönbségeinek kiegyenlítését célozza, és ennek megfelelelően az átjárhatóság is biztosítva legyen. Az újonnan kidolgozott programrészek a befogadás elősegítését, a tanulók egyéni fejlesztését szolgálják. Többcélú intézménnyé válást segítő tevékenységek, melynek során dolgozzák ki az iskolák együttműködésének feltételeit, abból a célból, hogy a tanulók számára az 4. oldal, összesen: 8 4

5 intézmények közötti átjárhatóság biztosítva legyen. Az újonnan kidolgozott programrészek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók befogadásának elősegítését, a tanulók egyéni fejlesztését szolgálják. A következő tevékenységek nem támogathatók: Nem támogathatók olyan beszerzések, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a differenciáló tanórai munkához. 5. Beadható pályázatok száma Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be és konzorciumi partnerséget is csak egy pályázatban vállalhat. A HEFOP/ ; és pályázatba bevont közoktatási intézmények jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthatnak be pályázatot, és nem lehetnek konzorciumi partnerek sem. 6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege A jelen pályázati felhívás keretében forint ( forint hazai támogatás és forint az Európai Szociális Alap társfinanszírozása) áll rendelkezésre. A támogatás a pályázatok kiértékelésének eredménye alapján kerül elosztásra. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). 7. A támogatás mértéke A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximumértékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak: Minimális támogatás Maximális támogatás Általános iskolai és fenntartói pályázat esetén Általános iskolánként 5 M Ft 6 M Ft Óvodánként (csak konzorciumi partnerként) 4 M Ft 5 M Ft Középiskolánként (csak konzorciumi partnerként) 2 M Ft 4 M Ft Helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezet 1 M Ft 2 M Ft (csak konzorciumi partnerként) Fentieken túlmenően csak fenntartói pályázat esetén települési oktatási esélyegyenlőségi programok kidolgozásához kapcsolódó tevékenységek 1 M Ft a kötelezően bevonandó helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezet hozzájárulása a projekthez 2 M Ft 4 M Ft 5. oldal, összesen: 8 5

6 Ha a pályázó az igényelt támogatásnál nem veszi figyelembe a rögzített minimum és maximum értékeket, pályázata elutasításra kerül. A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. 8. A projektek időtartama Fenntartói és Általános iskolai pályázat esetén is: minimum 10 hónap, maximum 12 hónap. A pályázat meghirdetésének, a projektek megkezdésének és befejezésének várható ideje: A pályázat beadásának határideje: folyamatos A befogadás utolsó napja: november 30. A projekt elbírálásának várható határideje Befogadást követő 60. nap A projekt megvalósítás ának várható kezdete* A befogadást követő 90. nap. A projekt végrehajtásának várható szakmai zárása Legkésőbb március 31. A projekt eredményeinek fenntartása Projekt zárójelentéséne k elfogadását követő öt év *A pályázó saját felelősségére megkezdheti a projekt végrehajtását a benyújtás dátumát követően. 9. Földrajzi terület A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik. 10. Kik pályázhatnak? Pályázók/ Kedvezményezettek (konzorcium vezetői) lehetnek: általános iskolák KSH sz. besorolásuk (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59) valamelyikének kell lennie. fenntartók KSH sz. besorolásuk (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59) valamelyikének kell lennie. Konzorciumi partnerek lehetnek: általános iskolai pályázó esetén: Általános iskola (KSH sz. besorolásuk (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)) Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok (KSH sz. besorolás: (32), (35)) Országos, területi, helyi roma civil szervezetek (KSH sz. besorolás: (52), (56), (57), (59)) Az iskola beiskolázási körzetében lévő óvoda (KSH sz. besorolás (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)) 6. oldal, összesen: 8 6

7 Érettségit adó középfokú oktatási intézmény érettségit adó képzési formája. (KSH sz. besorolás (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)) fenntartói pályázó esetén: kötelező konzorciumi partner o valamennyi, a körzethatár-módosítások által érintett iskola (KSH sz. besorolás (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)) o Helyi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy Országos, területi, helyi roma/szülői civil szervezet (KSH sz. besorolás: (32), (35), (52), (56), (57), (59)) választható konzorciumi partner lehet: o A projektben érintett iskolák beiskolázási körzeteiből az az óvoda, amely leginkább érintett a halmozottan hátrányos helyzetűek integrált nevelésében (KSH sz. besorolás (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)). o Érettségit adó középfokú oktatási intézmény érettségit adó képzési formája (KSH sz. besorolás (31), (32), (52), (55), (56), (57), (59)). Egyéb partner: A projekt megvalósítását kívülről támogató szervezet vagy egyén, amely sem közvetett, sem közvetlen módon nem részesül a támogatásból. A konzorciumi szerződést sem írja alá, támogatásáról nyilatkozik az A/10 mellékletben. 11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek címe: A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága honlapjáról, amelynek címe: Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni. A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban (ajánlottan tértivevényes) küldeményként, kizárólag postai úton kell az alábbi címekre eljuttatniuk: Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Pf oldal, összesen: 8 7

8 Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, , futár vagy kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, szintén elutasításra kerülnek. Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani 2 példányban. Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához, legkésőbb november 30-ig, vagy az Irányító hatóság által meghatározott időpontig. A pályázatok értékelése folyamatosan (havonta) történik, a beérkezés sorrendjében. Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy az igényelt keret kimerülése esetén 30 napos türelmi idővel lezárja a pályázatot. Erről sajtóhirdetés jelenik meg. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével ben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken. Fax (1) Telefon Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy telefonon keresztül csak technikai jellegű kérdésekre tudunk válaszolni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és ez a változtatás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) honlapján (www.hefop.hu) történt megjelentetést követő hetedik napon lép életbe. 8. oldal, összesen: 8 8

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben