Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (HEFOP IH) A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése 2. komponens A nők vállalkozóvá válásának támogatása, a női vállalkozások megerősítése, fejlesztése HEFOP/ /1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2006

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése 2. komponens: A nők vállalkozóvá válásának támogatása, a női vállalkozások megerősítése, fejlesztése címmel A pályázat hivatkozási száma: HEFOP /1. 2. A program célja, háttere és finanszírozási források A nők elsősorban a gyermekvállalás, de más családi kötelezettségeik miatt is gyakran hosszú évekre kényszerülnek elhagyni a munkahelyüket. Az újbóli munkavállalást, vállalkozás indítását/működtetését nagyban nehezíti az, hogy az inaktivitásban töltött időszak gyakran a munkavégző-képesség, a munkavégzéshez szükséges ismeretek és készségek megkopásához, a motiváció és az önbizalom csökkenéséhez, elvesztéséhez vezet. Különösen nehéz helyzetben vannak a kistelepüléseken élő nők, ugyanis kutatások és statisztikai adatok igazolják, hogy Magyarországon az ő esélyeik a legrosszabbak. Többek között ezért fontos, hogy a nők vállalkozóvá válását mintegy a megélhetés, a jövedelemszerzés egyik fontos alternatíváját - komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatáscsomag, a vállalkozások alapítását, működését segítő programok folyamatos elérhetőségével támogassuk. Az intézkedés célja tehát a már működő női vállalkozások megerősítése, fejlesztése, valamint a munkaerőpiacról hosszabb ideje távol levő nők önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válásának támogatása úgy, hogy a vállalkozói életmód, a női és a társadalmi szerep a családi kötelezettségeikkel összeegyeztethető legyen. A pályázati program keretében a os időszakban a teljes támogatási keret 2 milliárd 140 millió forint, melyből jelen pályázati kiírás esetében rendelkezésre áll 312,7 millió forint. 3. Támogatott tevékenységek beavatkozási területek A célok meghatározásához a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEF OP) elérhető a és a honlapon. A program célkitűzése: Az induló, vagy a már működő női vállalkozások megerősítése személyre szabott, komplex vállalkozásfejlesztési és átfogó kommunikációs szolgáltatások szervezésével. A nők vállalkozói ismereteinek, készségeinek, piaci esélyeinek növelése, a női vállalkozások verseny- és innovációs képességének fejlesztése komplex üzleti szolgáltatások, programok nyújtásával. 2

3 A meghirdetett pályázati program tehát olyan projekteket támogat, amelyek a nők körülményeihez, adottságaihoz, igényeihez és eszközrendszeréhez (infrastruktúra, források) igazodva komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat, egyéb, a vállalkozások elindítását, megerősítését, innovatív képességük fejlesztését szolgáló programokat, illetve a vállalkozó nőket támogató hálózatok kialakítását biztosítják. A program során nem kötelező, de választható kiegészítő komponensként támogatható tevékenység: a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások. 4. A program célcsoportjai: női vállalkozók, valamint azok a nők, akik vállalkozást kívánnak alapítani A projekt résztvevőinek kiválasztásakor fontos szempontok: előnyben ajánlatos részesíteni azokat a nőket, akiknek már van vállalkozásuk, vagy legalább életképes, reális vállalkozói ötletük, forrásuk és az induláshoz elégséges infrastruktúrával rendelkeznek, a különösen innovatív képességekkel rendelkezőket, a már működő, de menedzsment, vagy/és finanszírozási problémákkal küszködőket, az újrakezdőket, az EU-s és nemzeti támogatások potenciális kedvezményezettjeit, a vállalkozást indítani kívánó, a gyermekgondozást vagy hozzátartozó otthoni ápolását végző nőket, a 40 év feletti nőket, az alacsonyan kvalifikáltakat, a romákat, a megváltozott munkaképességűeket. A projektben vállalkozónak minősülnek: Jogi személyiségű gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői; Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok munkavégzésre kötelezett tagjai; Egyéni vállalkozók; Őstermelők; Vállalkozás indítását tervező (az előkészítésben segédkezik a program) természetes személyek. 5. Földrajzi terület és a projektek időtartama A program célterülete Magyarország. A projektek megvalósítási időtartama 12 hónap. 6. A támogatás formája és egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási összeg, támogatási arány A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. Minimális támogatás Maximális támogatás Ft Ft 3

4 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). 7. A támogatható pályázatok maximális száma: Jelen kiírás keretében mintegy 20 projekt támogathatása várható. A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 8. Kik lehetnek a pályázók/pályázat kedvezményezettjei? Pályázók csak az alábbi szervezeti formában működő non-profit szervezetek lehetnek 1 : Alapítvány (56); Egyéb Egyesület (529); Közhasznú társaság (57); Egyház, egyházi intézmény (55); Köztestület (54); Kamara (541); Szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet (53); Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (59). A projektben pályázóként nem vehetnek részt politikai pártok vagy magánbiztosító társaságok. Pályázók lehetnek olyan szervezetek, amelyek Magyarországon székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkeznek. A szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a pályázat benyújtása időpontjában legalább egy évesnek kell lennie. 9. Konzorciumi partneri együttműködés. Kik lehetnek a konzorciumi partnerek? Jelen pályázat esetében a támogatásból közvetlenül részesülő konzorciumi partnerek lehetnek: Non-profit szervezetek közül: Alapítvány (56); Egyéb Egyesület (529); Közhasznú Társaság (57); Egyház, egyházi intézmény (55); Köztestület (54); Kamara (541); Szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet (53); Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet (59). Költségvetési szervek közül: 1 A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása, KSH alapján. 4

5 Központi költségvetési szerv és intézménye (31); Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye (32); Köztestületi költségvetési szerv (34); Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (35). A projektben konzorciumi partnerként nem vehetnek részt politikai pártok, magánbiztosító társaságok, vagy for-profit szervezetek. Konzorciumi partnerek lehetnek olyan szervezetek, melyek Magyarországon székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkeznek. A konzorciumi partnerszervezetek megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek a pályázat benyújtása időpontjában legalább egy évesnek kell lennie. 10. A beadható pályázatok száma Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat a szervezet erőforrásainak alapos mérlegelése alapján. 11. A pályázatok benyújtásának határideje A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az ESZA Kht-hoz a meghirdetést, augusztus 17-ét követően a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb november 7-ig. A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postán történő feladás idejét értjük. Az első értékelési körben (várhatóan 2006 év 38. hetében) azon pályázatok kerülnek értékelésre, amelyek a befogadó levele kiállításának dátuma legkésőbb augusztus 31-e. (Befogadó levelet a formai elbírálás után a hiánytalanul beérkezett-, vagy a hiánypótlás után formailag befogadott pályázatok benyújtói kapnak.) A további értékelési köröket folyamatosan 30 naponként tartjuk. Az egyes értékelési körökben a hó utolsó napjáig formai befogadó levéllel rendelkező pályázatok kerülnek értékelésre. Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy amennyiben a beérkezett igény eléri a támogatási keretet 30 napos türelmi idővel lezárja a pályázatot. Erről sajtóhirdetés jelenik meg. 11. A projektek elbírálásának kritériumai A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 5

6 12. A pályázatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek címe: A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. honlapjáról, amelynek címe: Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni. A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, kizárólag postai úton kell az alábbi címre eljuttatniuk: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht Budapest, Rb Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, , futár vagy kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, szintén elutasításra kerülnek. Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat elektronikus adathordozón (floppy, vagy CD-lemez) is be kell nyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel, minden oldalon aláírással (szignóval) ellátva kell beadni. Közvetlen a borító mögé csatolni kell a kitöltött és aláírt Ellenőrzési Listát. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. Az eredeti példányt a borító lapján nagy E betűvel jelezze. A pályázók a projekt adatlapban megadott ellenőrző lista segítségével győződhetnek meg arról, hogy a projekt adatlapot helyesen töltötték ki, és hogy ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak. A hiányosan kitöltött adatlapot kiegészíteni hiánypótlás keretében nem lehet! 13. Részletes információk A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a Pályázati útmutatóban, amely a pályázati felhívás megjelenésével egy időben megjelenik a következő honlapokon: 6

7 vagy beszerezhető az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., 1385 Budapest, Rb címen. (tel.: 1/ , fax: 1/ ) A pályázati felhívással kapcsolatos mindennemű kérdés feltehető az e- mail címen a pályázat hivatkozási számának feltüntetésével. Javasoljuk, hogy a pályázók pályázatuk beadása előtt rendszeresen látogassák a honlapot, ahol megtalálhatják az olyan kérdéseket, amelyeket a többi pályázó tett fel és a rájuk adott válaszokat. Kérdéseket a pályázók a pályázat beadási határidő lejárta vagy felfüggesztés esetén a türelmi idő lejárta előtt legkésőbb 11 nappal tehetnek fel. A válaszokat írásban, legkésőbb 6 nappal a pályázati határidő lejárta előtt az ESZA Kht. megküldi a kérdés feltevőjének. Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és ez a változtatás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) honlapján (www.hefop.hu) történt megjelentetést követő hetedik napon lép életbe. 7

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Önindító 2014 a kreatív ipar és a turizmus fejlesztését célzó munkaerő-piaci program megvalósítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Önindító 2014 a kreatív ipar és a turizmus fejlesztését célzó munkaerő-piaci program megvalósítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. -a, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben