A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata"

Átírás

1 A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről 3. melléklete II. A tanévben induló képzések Tanulmányi Évfolyamok Felvehető terület egyedi Tanulmányi terület száma kódja Osztály Fő Emelt szintű német nyelv 0, Emelt szintű biológia 0, Emelt szintű matematika 0, Magyar-angol két tanítási nyelvű 0, Magyar-spanyol két tanítási nyelvű 0, Nyelvi előkészítő képzés angol nyelven-általános 0, Nyolc évfolyamos általános (4. osztályos tanulóknak) 2 68 A nyelvi előkészítő csoport az előkészítő év után általános tantervű képzésben részesül, melynek keretében az utolsó két tanévben lehet emelt óraszámú képzést választani. III. Nyílt napok Az iskola nyílt napokat szervez: 4. osztályos tanulók számára: november óra Miskolci 8. osztályos tanulók számára: november óra Vidéki 8. osztályos tanulók számára: november óra Pályaválasztási szülői tájékoztató: november

2 IV. Felvételi követelmények Emelt szintű német tagozatra német nyelvi előképzettséggel várjuk a tanulókat. A német mellett második nyelvként emelt óraszámban (heti 5) tanulják az angol nyelvet is. A tanulók többsége mindkét nyelvből megszerzi a középfokú nyelvvizsgát. Emelett a 12. évfolyamon lehetőséget kínál az iskola nemzetközi DSD nyelvvizsga letételére. Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatra angol nyelvismerettel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A képzés 4 éves. A tanulók öt tantárgyat angol nyelven tanulnak (matematika, informatika, történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció). Magyar-spanyol két tanítási nyelvű tagozatra spanyol nyelvi előképzettség nélkül jelentkezhetnek a tanulók. A második nyelv angol, így csak azok a tanulók tudnak ide jelentkezni, akik az általános iskolában angol nyelvet tanulnak. A képzés 5 éves. A tanulók öt tantárgyat spanyol nyelven tanulnak (matematika, informatika, történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció). Angol nyelvi előkészítő éves általános tagozatra angol nyelvismerettel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A képzés 5 éves. Az első évben emelt óraszámban angol nyelvet, német nyelvet és informatikát tanítunk. A második évtől általános tantervű képzésként folytatódik. Az emelt matematika és biológia tagozaton első nyelvként csak angol nyelvet kínál az iskola. Nyolc évfolyamos képzés elsődleges célja a tehetséggondozás évfolyamig egy élő idegen nyelvet oktatunk, az angol nyelvet. (A német csoport indításához legalább tíz tanuló szükséges.) A második idegen nyelv tanítása a 9. évfolyamon kezdődik, német, francia, spanyol (angol) nyelvek közül lehet választani (a csoport indításához legalább tíz fő szükséges.) Emelt szintű képzést kínálunk a 9. évfolyamtól 4 tantárgy közül az egyikből: magyar, történelem, matematika és biológia.

3 Szóbeli felvételi vizsgát tartunk: Emelt szintű német tagozatra német nyelvből Emelt szintű biológia tagozatra biológiából és kémiából (egy vizsga keretében) Emelt szintű matematika tagozatra matematikából Magyar-angol két tanítási nyelvű képzésre angol nyelvből Magyar-spanyol két tanítási nyelvű képzésre nyelvi készséget mérő szóbeli vizsga Angol nyelvi előkészítő éves képzésre angol nyelvből 8 évfolyamos képzésre magyarból és matematikából A tagozatok részletes követelményeit és a szóbeli vizsgák témaköreit az 1. számú melléklet tartalmazza. V. A vizsgázók teljesítményének értékelése Iskolánk az 5. és a 9. évfolyamra jelentkezőknél a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapok alapján szerzett írásbeli vizsgapontok és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján dönt a felvételi kérelmekről. A 9. évfolyamra jelentkezők esetében a vizsgázók teljesítményének értékelése: A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pont, a szóbeli vizsgán elérhető maximális 30 pont (biológia tagozaton 40 pont), és az általános iskola 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi teljesítmény alapján 10 pont (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem). Egy 4-es osztályzat 0,5 pont, egy 3-as osztályzat 1 pont levonást eredményez. Biológia tagozaton 20 pont (kiegészül a biológia és kémia tantárgyak jegyeivel). A 3,00-es átlag 0 pontot, 5,00-es 20 pontot, a köztes átlag arányos pontot ér. Az 5. évfolyamra jelentkezők esetében a vizsgázók teljesítményének értékelése: A központi írásbeli vizsgán elérhető maximális pont, a szóbeli vizsgán elérhető maximális 40 pont, és az általános iskolai teljesítmény a 4. osztály félévi eredménye alapján 20 pont (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, környezetismeret).

4 Azonos pontszámú tanulók esetében elsőbbséget élveznek a törvényi előírások alapján: a halmozottan hátrányos helyzetűek, és a miskolci tanulók. Az elsőbbséget élvező egyforma pontszámú, illetve az elsőbbséget nem élvező egyforma pontszámú tanulók sorrendjét nyilvános sorsoláson határozza meg az iskola. VI. Jelentkezési határidők A központi írásbelire való jelentkezés határideje (4. és 8. évf.): december 10. Általános felvételi eljárásra való jelentkezés határideje (4. és 8. évf.): február 15. VII. Írásbeli és szóbeli felvételi vizsgák időpontjai Központi írásbeli vizsgák: - 4. osztályos tanulóknak (8 évf. képzésre): január óra - 8. osztályos tanulóknak (4 és 5 évf. képzésre): január óra - Pótló írásbeli vizsga igazolt hiányzás esetén: január óra Szóbeli felvételi vizsgák időpontja: - 8. osztályos tanulóknak (4 és 5 évf. képzésre): február óráig. Az időbeosztás február 21-től megtekinthető az iskola honlapján. Pótló szóbeli vizsga igazolt hiányzás esetén: február 27. vagy március óra - 4 osztályos tanulóknak (8 évf. képzésre): február óráig Az időbeosztás február 25-től megtekinthető az iskola honlapján. Pótló szóbeli vizsga igazolt hiányzás esetén: március 3. vagy óra. VIII. A felvételi eredmények közlése Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola március 12-ig közzéteszi. Az ideiglenes felvételi rangsort és a végleges felvételi jegyzéket intézményünk a jogszabályban előírt határidők betartásával az intézmény honlapján közli. A jelentkezők személyes adatainak és a felvételi eljárás során keletkezett okmányok bizalmas kezelése érdekében, a felvételi rangsoron a honlapon a tanuló csak az azonosító számával szerepel, az iskola aulájában kifüggesztett eredménylistán pedig a tanuló nevét és lakcímét tüntetjük fel.

5 Amennyiben a tanuló jelentkezési lapján jeligét jelölt meg, a neve és lakcíme helyett a jelige szerepel. Az iskola a végleges felvételi jegyzék kézhezvétele után a megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A jelentkezés elutasítása esetén a közoktatási törvény 83. -ának (2) bekezdése alapján a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumba kell benyújtani a fenntartóhoz 1 címezve az elutasító határozatban meghatározott módon és időben. A fenntartó a benyújtott kérelmek alapján június 1-jéig lefolytatja a jogorvoslati eljárást. IX. Sajátos nevelési igényű tanulók felvétele A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a központi vizsgára jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelmet a jelentkezési laphoz. A kérelemről az igazgató dönt. Az intézményi felvételi vizsgára mozgáskorlátozott, látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelmet a jelentkezési laphoz. A kérelemről az igazgató dönt. Az intézmény felvételi szabályzatának felülvizsgálatára minden tanév október 15. napjáig van lehetőség. Érvényességi ideje egy tanév. Miskolc, október 15. Madarász Péter igazgató 1 Klebelsberg Intézményfenntartó Intézet Miskolci Tankerület 3525 Miskolc, Városház tér 13.

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 40. számú szabályzat AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. december 12-től Összeállította: Nagy István

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) A hozott pontok számítására vonatkozó kérdések 1. Figyelembe lehet-e venni a magatartás és szorgalom jegyet a hozott pontszám kiszámításánál?

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775

Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató A felvételi eljárás rendje, intézményi szabályai Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola cím: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A. OM azonosító: 201471 Telefon/fax: 06/25/402-192 Email: igazgato@keri-duj.sulinet.hu

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben