1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók"

Átírás

1 Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra címő akkreditált képzés(ek)en való részvételre 1

2 1. Felhívás Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlıségi Igazgatóság Országos Oktatási Integrációs Hálózata (a továbbiakban OOIH) PÁLYÁZATOT hirdet az ÚMFT TÁMOP Oktatási esélyegyenlıség és integráció kiemelt projektje keretében Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra címő 30 órás, akkreditált képzés(ek)en való részvételre. Az OOIH a kiemelt projekt megvalósítójaként a képzést térítésmentesen biztosítja e felhívás feltétel- és elvárás rendszere alapján kiválasztott személyek számára. 2. Általános tudnivalók A képzés célja, hogy a résztvevık a képzést követıen alkalmassá váljanak az integrációs és képesség kibontakoztató programot megvalósító intézmények tanácsadás keretében folytatott szakmai támogatására. A képzést sikeresen elvégzı személyek az OOIH által kezelt szaktanácsadói listára kerülnek fel. A jelentkezık közül a kiválasztott min. 150 fı max. 170 fı nyertes vehet részt Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítéshátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület címő képzésen, min. 80 fı max. 95 fı nyertes pályázó pedig az Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra címő képzésen. Amennyiben a nyertes lista végén egyenlı pontszámú pályázók száma meghaladja a maximum keretet, akkor esetükben szóbeli meghallgatásra is sor kerül, melynek végsı eredménye dönt a nyertes listára való kerülésrıl (azaz a képzésen való részvételi lehetıségrıl). A szóbeli meghallgatás tartalma az integrációs oktatással és oktatási esélyegyenlıséggel kapcsolatos tudás. Fenti esetben az OOIH kollégája keresi és telefon útján a szóbeli meghallgatás idıpontjának egyeztetésére a pályázót. 2

3 3. A pályázóknak a következı feltételeknek kell megfelelniük (A kötelezı feltételeket minden pályázónak teljesítenie kell, különben a pályázata elutasításra kerül. ) Kötelezıen elvárt képzettség/végzettség/gyakorlati tapasztalat - pedagógus diploma - felhasználói szintő számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet) - a közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos ismeretek - IPR megvalósításához kapcsolódó ismeretek és/vagy tevékenységek Nem kötelezı speciális képzettség/végzettség/gyakorlati tapasztalat - intézményvezetıi-, helyettesi gyakorlat - pedagógiai, módszertani tréneri/mentori szakmai tapasztalat - korábbi IPR szakértıi/szaktanácsadói tapasztalat - jártasság a képességfejlesztés, tevékenykedtetés, a differenciált, kooperatív tanulásszervezés terén - részvétel korábbi intézményi vagy térségi innovációban - pedagógus-szakvizsga - a nevelı-oktató munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat Az Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra címő képzésen való részvétel esetén óvodapedagógusi végzettség szükséges, Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület esetén tanítói/tanári végzettség szükséges. Egy személy, amennyiben megfelel a szükséges elvárásoknak, mindkét képzésre jelentkezhet, azonban csak az egyiket végezheti el a TÁMOP kiemelt program indikátor szám korlátai miatt, abban az esetben is, amennyiben mindkét kialakult végleges rangsorban 3

4 is a nyertesek közé kerül. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az indikátorszámok feltöltését tekinti válogatási szempontnak a két képzés között. 4. Kötelezıen benyújtandó pályázati dokumentáció tartalma a pályázó szakmai önéletrajza a csatolt önéletrajz-sablon alapján (1. sz. melléklet) és motivációs levél (2. sz. melléklet), valamint pedagógus diploma másolata és egyéb kötelezıen elvárt és/vagy nem kötelezı képzettség/végzettség/gyakorlati tapasztalatokat igazolható dokumentumok másolata. 5. A jelentkezés módja Kérjük, hogy elektronikusan, csatolt fájlként a címre küldjék el a jelentkezési dokumentációt. A tárgyban kérjük, tüntessék fel: IPR szaktanácsadói képzés. A visszajuttatott pályázatoknál másolatként tüntesse fel az alábbi címet is: Postai úton az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére (1538 Budapest, Pf.496.), 4 papír alapú példányban (1 eredeti és 3 másolat) is juttassák el. A borítékon kérjük tüntessék fel IPR szaktanácsadói képzés. A pályázat postára adásának (postabélyegzı dátuma) és elektronikus úton való beérkezésének legvégsı dátuma: augusztus 19. (szerda) A határidın túl és hiányosan beérkezı pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra nincs mód! A pályázat várható bírálati határideje: augusztus Információnyújtás 4

5 A felhívásra jelentkezık a benyújtással kapcsolatos információkért az OOIH-hoz fordulhatnak - munkanapokon 9-17 óráig - az alábbi telefonszámon: a 06-1/ A pályázatok értékelésének módja: A Felhívásra benyújtott pályázatokat az OOIH által felkért 3 tagú független szakértıi bizottság (Értékelı Bizottság) értékeli, bírálja el. Az Értékelı Bizottság javaslatát az OOIH hagyja jóvá. A nyertes pályázati lista a honlapon kerül kihirdetésre. A képzés várható idıpontja: szeptember/október 5

6 Megjegyzés: Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve az Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra címő 30 órás, akkreditációs képzések a Pedagógus - Továbbképzési Akkreditációs Testület által elfogadásra kerültek. Jelenleg az Oktatási Minisztérium jóváhagyása szükséges. Amennyiben a képzések akkreditációi nem történnek meg a pályázat tervezett eredményhirdetéséig, fenntartjuk a jogot a pályázati kiírás visszavonására. A pályázati kiírást az akkreditációra váró alapítási engedélyek kiadásához igazítva legfeljebb 30 nappal meghosszabbítjuk. Budapest, július 30. Kovács Gábor Igazgató Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlıségi Igazgatóság A pályázati felhívás mellékletei: 1. Önéletrajz sablon 2. Motivációs levél sablon 3. Értékelési táblázat 6

7 1. Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Lakcím Telefon/fax Állampolgárság Születési dátum / Születési hely ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS Dátum Oktatási intézmény neve: A szerzett képesítés típusa SPECIÁLIS KÉPZETTSÉG, VÉGZETTSÉG Dátum Oktatási intézmény neve A szerzett speciális képesítés típusa SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK 7

8 SZAKMAI TAPASZTALAT: Idıtartam (-tól-ig) Munkáltató neve és címe Tevékenységi terület Beosztás vagy funkció Fontosabb tevékenységek vagy felelısségi területek SZAKMAI TAPASZTALAT: KORÁBBI IPR SZAKÉRTİI/SZAKTANÁCSADÓI TAPASZTALAT Idıtartam (-tól-ig) Tevékenységi terület Tevékenység helyszíne SZAKMAI TAPASZTALAT: PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI/ TRÉNERI /MENTORI SZAKMAI TAPASZTALAT Idıtartam (-tól-ig) Tevékenységi terület Tevékenység helyszíne 8

9 PÁLYÁZOTT TERÜLETTEL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK (ÓVODAI VAGY ISKOLAI, VAGY MINDKÉT TERÜLET MEGNEVEZÉSE) pályázó aláírása 9

10 2. Motivációs levél sablon Pályázó neve: Címe: Korábbi IPR szakértıi/szaktanácsadói tapasztalat tartalma: Pedagógiai, módszertani tréneri/mentori szakmai tapasztalat tartalma: A közoktatás jogi és tartalmi szabályozásával kapcsolatos ismeretek: IPR megvalósításához kapcsolódó ismeretek és/vagy tevékenységek: Jártasság a képességfejlesztés, tevékenykedtetés, a differenciált, kooperatív tanulásszervezés terén: 10

11 Részvétel korábbi intézményi vagy térségi innovációban: pályázó aláírása 11

12 3. Értékelési táblázat: Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra és Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület igen nem A pályázó a kötelezı feltételeknek megfelel Nem kötelezı speciális képzettség/végzettség/gyakorlati tapasztalat - intézményvezetıi-, helyettesi gyakorlat 1 - pedagógiai, módszertani tréneri/mentori szakmai tapasztalat 1 - korábbi IPR szakértıi/szaktanácsadói tapasztalat 2 - jártasság a képességfejlesztés, tevékenykedtetés, a differenciált, kooperatív tanulásszervezés terén 1 - részvétel korábbi intézményi vagy térségi innovációban 1 - pedagógus-szakvizsga 2 - a nevelı-oktató munkában eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat 1 Összesen szerezhetı pontok 9 12

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Védőfaktorok a családok erősítésében képzésén való részvételre Kódszáma: T526_VÉDŐ_F Családi védőfaktorok alkalmazása a gyakorlatban képzésén való részvételre Kódszáma: T526_VÉDŐ_K Szülőkísérés

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA B szint: Senior Projektmenedzser készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben