Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket."

Átírás

1 Hírlevél XVI. évfolym 200. szám jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés A továbbképzés célj, hogy résztvevők képessé váljnk minősülni kívánó szervezetek önértékelést követő helyszíni szemléjének (eredmények ellenőrzésének) végrehjtásár; z udit előkészítésére, megszervezésére, lebonyolításár, értékelő jelentés készítésére. A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A képzésen résztvevők megismerik z udit foglmát, folymtát, z uditor személyi jellemzőit, z uditori és szkfelügyeleti tevékenység kpcsoltát. Gykorlti tevékenységek során elsjátítják pályázti nygok átvizsgálását, értékelését, gykorolják z udit előkészítését, z udit és követő-udit lefolyttását. Megismerik tnúsítás és felnőttképzési intézmény-kkreditáció foglmát, z kkreditációhoz kpcsolódó tevékenységeket. A képzés módszerei: elődás (9 ór), szeminárium (4 ór), tréning (7 ór), esetjáték (6 ór), konzultáció (1 ór), egyéni feldtmegoldás (3 ór) - vizsg A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: képzésre kulturális intézmények felsőfokú végzettséggel rendelkező szkemberei jelentkezhetnek leglább 5 éves vgy minőségügyi szkmi gykorlt képzésbe bevonni kívánt személy közlklmzott, és/vgy olyn kulturális intézmény, szervezet lklmzásábn áll, mely intézmény (vgy fenntrtój) válllj, hogy z dott személyt projekt végétől számított leglább 1 évig lklmzz /nyiltkozt/ Vizsgkövetelmény: A képzés zárásként résztvevő z elsjátított ismeretekről írásbeli vizsg keretén belül számol be. A vizsg tesztkérdések segítségével, vlmint egy esetpéldár dott értékelés lpján méri résztvevő lklmsságát. Az értékelés részét képezi gykorlti példák teljesítése és zok megoldásánk minősége. Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítás: A résztvevő meglévő releváns tudását vizsgkövetelmények teljesítésével előzetesen bizonyíthtj. A megfelelt minősítésű dolgozt lpján résztvevő tudását beszámítjuk; modul elméleti, gykorlti npjin vló részvétel lól felmentést kpht. A tnfolym elvégzéséről szóló tnúsítvány kidásánk feltételei: A továbbképzésen vló jelenlét 100%-ánk teljesítése 1 db záró vizsgdolgozt megfelelt minősítésű megoldás Okttó:Budiné Fehér Ktlin, több éves uditori és okttói gykorlttl rendelkező, minőségfejlesztési rendszer kilkításábn részt vett minőségügyi szkember. A képzés összórszám: 30 ór (5 x 6 ór) A képzés tervezett ütemezése: 5 lklom, lklmnként 6 órás időtrtmbn jnuár 25-26, február , február 08. / A képzés tervezett kezdete: jnuár 25. A képzés tervezett befejezése: február 08. A képzés helyszíne: Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4-es elődóterem A jelentkezés htárideje: jnuár 15. A képzésre korlátozott számbn, 20 főig tudunk jelentkezéseket elfogdni. A részvételi szándékot jelentkezés sorrendjének megfelelően regisztráljuk. A jelentkezés cstolt jelentkezési lp kitöltésével történik. A jelentkezési lpot személyesen, e-milen, és posti úton lehet eljutttni Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézethez. Részvételi díj: nincs! A képzést TÁMOP 3.2.3/08/2 Építő közösségek intézmények z egész életen át trtó tnulásért nyertes pályázt lpján Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet finnszírozz. A tnfolymot z lpítási és indítási engedéllyel rendelkező Budpesti Művelődési Központ együttműködő prtnereként Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézete szervezi. A képzéssel kpcsoltos bővebb információ BKMÖ Közművelődési Intézetének ügyfélszolgáltán igényelhető: 6000 Kecskemét, Kton J. tér Kecskemét, Kton J. tér 8., tel.: 30/ , Fx: 76/ Fx: 76/ , Felnőttképzési nyilvántrtási ljstromszám: AL szám: , Intézmény-kkreditációs Kedves kollégák figyelmébe jánljuk Esegítő közösségi nimátor képzésünket. 1. A szkképesítés zonosító szám: PLB A szkképesítés megnevezése: E-segítő közösségi nimátor 3. Képzés mximális időtrtm: 90 ór 5. Elmélet rány: 40 ór; Gykorlt rány: 50 ór Részvételi díj: ,- Ft Célzott szkembercsoportji: intézmények szkmi munktársi, kulturális és okttási intézmények, civil szervezetek, tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődéssel fogllkozó munktársi A továbbképzési progrm célj: A intézményekben, z önkormányztoknál területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építésére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenésének tervezésére, ezzel kiegészítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e-szolgálttások igénybevételének segítésére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetésére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelésére. A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú iskoli végzettség, ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmérés lpján) A képzés modulji: I. közösségfejlesztés módszertn, közösségfejlesztés elektronikus fórumi, lehetőségei 30 ór II. Közösségfejlesztés szbdszoftveres eszközei; lpvető hrdver, szoftver ismeret, közművelődés területén hsználhtó szbd szoftverek 30 ór III. Közösségi nyilvánosság szbd eszközei; közösségi kidványok megjelentetése szükséges kidványszerkesztői, grfiki, webes publikálási ismeretek 30 ór A tnfolym teljesítésének formi követelményei: A továbbképzési órák 80%-án vló jelenlét, E-segítő gykorlton vló részvétel (5 ór) teljesítése, 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkészítése A képzés szkemberek továbbképzéseként elszámolhtó. További információ: Petőfi Sándor László, 76/ ,

2 Bemuttjuk kpcsoltbn néprjz. Petőfi folytán, h vn irodlmi rendezvény, zt nyilván vállljuk. A kisebbségi önkormányztok minden évben itt trtják Petőfi nem csk mgyrul című szvlóversenyüket. Ebben z évben próbálkoztunk versmondó mrtonnl, minek ngy sikere volt, úgy tűnik hgyományos rendezvényünk lesz. Keressük z új lehetőségeket humán erőforrásink jelentette korlátokon belül. -Honnn indulttok? -Úgy vélem helyzet dt ezt fjt gondolkodást is. Adott dolog, hogy z 1880-bn megnyitott Petőfi Emlékház z első ilyen z országbn. Mivel megyei múzeumi szervezet tgj volt, helyi lkossággl vlmiféle távolság volt, helyi vezetés nem igzán érezte mgáénk. Úgy éreztem, mikor '98 jnuár 1jén megkptm lehetőséget rr, hogy vezessem ezt z intézményt, hogy helyzeten változtssk. Elsődleges célom volt, hogy helyiekkel ismertessem meg és szerettessem meg z intézményt. Ezután '98 áprilisábn helyi vezetés egy intézménybe integráltr közgyűjteményeket, így hozzánk került szlovák tájház, mi ngyon hsznosnk bizonyult. Lényeg z, hogy ez motivált rr, hogy többfelé próbáljunk nyitni. Ezt ösztönösen tettük, és z idő igzolt minket, hiszen egyre több helyen jön divtb nyitott múzeum z országbn. -Mi z életutd, mi meghtározt zt szemléletet, mivel dolgozol? Kispálné Dr. Lucz Ilon -Nem csk kiállításitok vnnk és múzeumként működtök, hnem egyéb téren is ktívk vgytok. Úgy érzékelem, jelentős szerepet töltötök be város életében. Milyen felfogássl vezeted ezt z intézményt? -Azt vllom, hogy minden dolog nnyit ér, mennyit z emberek hsználni tudnk belőle. Egy városi múzeumnk, úgy gondolom két funkcióvl kell rendelkeznie. A városlkókhoz és városon kívüliekhez is kell szólni. A lehető legszélesebb réteg számár kell Petőfit és szlovákság életmódját, szokásit, régi viselkedésmódokt megjeleníteni. Ennek következtében és pedgógii progrmjink is vnnk. -Milyen helyet foglltok el városi rendszerben? -Pontosn bból fkdón, hogy tevékenységi területünk jól behtárolt, nem vgyunk átfedésben más városi intézménnyel. Vn egy olyn városi progrmunk, melyben minden szervezet részt vesz, együtt szervezzük Mgyr Kultúr Npját. Ami lpvetően ránk vontkozik z közgyűjteményi terület, illetve szlováksággl 2 2 -H z ember szeret ott lenni, hol él és dolgozik, z megsokszorozz z erejét. Úgy gondolom, hogy olyn vlki vgyok ki nyitott szemmel vn világr, z egész életem ilyen észrevett lehetőségek sorozt. A múzeum úgy került képbe, hogy orosz szkos lévén orosz csoportokt vezettem múzeumb is, és megszerettem. Ngyon rövid mérlegelés után vállltm el múzeum vezetését, ebben mögöttem áll cslád is, sokszor csk késő este kerülök hz. -Nyilván z értékrended, ízlésed is meghtározz, hogy z intézményt milyen irányb viszed. Beszélj erről kicsit. -Alpvetően z legfontosbb, hogy színvonls legyen mit csinálunk, nincsen nálm bölcsek köve, h úgy érzem, bár legyen ötletem dologgl kpcsoltbn, hogy nem z én szkterületem, megbeszélem szkemberrel. H zt mondj, járhtó út, már be is vontm z együttműködésbe. Irodlmi területen el szoktm fogdni mgm ítéletét, hiszen lpvetően ez pályám. H képes vgyok színvonlt következetesen trtni, kkor állndó közönség is ki fog lkulni. Más oldlról zt trtom fontosnk, hogy minél több oldlról, minél több impulzussl keressenek bennünket fitlok. Éppen ezért együttműködünk kistérségi és művészeti iskolákkl, kiknek z év végi kiállítási nálunk zjlnk. Ngyobb terveink is vnnk, most Szülőház felújítását tervezzük, mi ngyon összetett feldt lesz. -Kik zok, kik vissztérő klienseitekké váltk, mit d nekik, városnk z intézmény. XVI. évfolym, 200. szám, jnuár

3 Bemuttjuk Kispálné Dr Lucz Ilon -Kiskőrös egy típusos hír nélküli lföldi város voln, h nem voln Petőfije és szlovákság és nem voln bor. H zt vesszük számb, mik zok mik hmisíttln értékeink lehetnek, kkor ezek Petőfiben és szlovák hgyománybn bennünk összpontosul. Csk színvonls progrmokkl lehet ismételten behozni z embereket, melyekkel z identitását is erősítjük, vgy éppen csládi progrmokt nyújtunk, de mindenképpen élményt biztosítunk. -Látsz még egyéb kitörési pontokt? -Munkávl el vgyunk látv, z gondunk vn, hogy csökken látogtói létszám, mi is érezzük z áltlános visszesést. A csúcshoz képest megfeleződött látogtói létszám. Szinte lefogytk zok szervezett uts látogtók, kik mgvát dták közönségnek. Az okttási tárcánk volt olyn progrmj, mely osztálykirándulásokt támogtott, melynek során pályázott pénzt z útiköltségen kívül múzeumoknál kellett otthgyni. Úgy gondolom, ilyen felülről jövő átfogó megoldások sokt segíthetnek és kitörési pontokt dhtnk, bár pályázti munk ngyon sok erőfeszítéssel jár. Bizttó, hogy hsonlóképp htáron túli területek megismerését is támogtj ez kormányzt, tlán kettőt együtt kellene kezelni. Helyi viszonyltbn lpvetően túlélésért küzd mindenki. Cslád: Férjezett, Ktlin (1980) gyermekek Viktor (1977), Iskolák: : Áltlános iskol: Kiskőrös : Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös : Juhász Gyul Tnárképző Főiskol mgyr-orosz szk : József Attil Tudományegyetem Szeged, mgyr kiegészítő szk 1992.: egyetemi doktori fokozt mgyr irodlomtörténetből (Mdách Imre) : Szegedi Tudományegyetem német nyelv és irodlom (átképző) : ELTE Kulturális menedzser szk Munkhelyek: : Bem József Áltlános Iskol, Kiskőrös (tnár) : Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös (tnár) 1998-: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum ( vezető) Nyelvismeret: orosz nyelv, német nyelv, szlovák nyelv lpszint Jelentősebb szkmi munkák: Kiállítási kidványok: Kiállítás-vezető (Petőfi múzeum, Szlovák Tájház) Képzőművészeti ktlógus Állndó kiállítás forgtókönyve: Szlkszentmárton, Kiskőrös Múzeumpedgógii feldtlpok Civil szervezeti tevékenység: Országos Petőfi Sándor Társság ügyvezető elnök Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alpítvány kurtóriumi elnök Mgyr Irodlmi Emlékházk Országos Egyesülete vezetőségi tg Mgyr Irodlmi Hgyományápolók Országos Egyesülete vezetőségi tg Mgyr Irodlomtörténeti Társság- tg Elismerések: Muzeológii Nívó-díj (2004) Sjtó-díj - Mgyr Újságíró Szövetség (2004) Toldy Ferenc- díj (2004) Kiskőrös Város Kultúrájáért (2005) Bács-Kiskun megye kultúrájáért - díj (2009) Kzinczy- emlékérem (2009) XVI. évfolym, 200. szám, jnuár 3 3

4 P á l y á z tjánló Aktuális NCA pályáztok! Civil szervezetek működésének támogtásár (Pályázt kódj: NCA-DA-11) A pályázt célj: A pályázt civil társdlom erősítését, civil szervezetek társdlmi szerepválllásánk segítését szolgálj. A pályázt célj civil szervezetek működéséhez vló hozzájárulás. A működési költség projekteket- és szervezeteket meglpozó, kiszolgáló, fejlesztő és dminisztráló, törvényeknek vló megfelelést segítő és szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítás érdekében felmerült kidás. Nem lehet kedvezményezett olyn szervezet, melyek tgji illetve célcsoportj, tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghldó mértékben profitorientált szervezetek. Teljes pályázti kiírás: Az Önkéntesség Európi Évéhez kötődően z önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázti progrmok támogtás szolgálj. A pályázt célj: A helyi kisközösségek és szkmi összefogások erősítése civil részvétel és z állmpolgári cselekvés támogtásávl. A területi vlmint szkmi együttműködések ösztönzése, civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák támogtás. Teljes pályázti kiírás: Civil szervezetek nemzetközi szerepválllásánk és együttműködésének támogtás A pályázt kódj: NCA-NK-11-A Jelen pályázt civil társdlom erősítését, civil szervezetek társdlmi szerepválllásánk segítését szolgálj. A pályázt célj civil szervezetek nemzetközi szerepválllását és együttműködését segítő lábbi közhsznú tevékenységek támogtás: A/1: A Kárpát-medencében megvlósuló civil szervezetek közötti mgyr-mgyr együttműködés, htármenti- és htárokon átnyúló civil kpcsoltok támogtás. A/2: Mgyrországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel vló együttműködése, tpsztltcseréje, nemzetközi jó gykorltok honosítás. Teljes pályázti kiírás: A pályázt kódj: NCA-CIV-11-A Jelen pályázt civil társdlom erősítését, civil szervezetek társdlmi szerepválllásánk segítését szolgálj. Jelen pályázt célj mgyr társdlombn z önkéntes tevékenység társdlmi megbecsültségének emelése, z önkéntes tevékenységre történı ösztönzése, z önkéntesek és fogdó szervezetek számánk növelése z lábbi tevékenységek áltl. A/1 A helyi társdlom fejlesztését célzó önkéntes kciók/progrmok megvlósítás helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásávl. A/2 Az önkéntesség társdlmi fontosságát hngsúlyozó és népszerűsítő rendezvények, workshopok, kmpányok, szkmi műhelyek, konferenciák megrendezése A/3 A fogdószervezetek önkénteseket bevonó kpcitásánk fejlesztése Teljes pályázti kiírás: Civil szervezetek működését, szolgálttások támogtás A pályázt kódj: NCA-CIV-11-B fejlődését segítő Jelen pályázt civil társdlom erősítését, civil szervezetek társdlmi szerepválllásánk segítését szolgálj. Jelen pályázt célj szolgálttó rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő szolgálttások fejlesztése, szolgálttások nyújtás. Olyn projektek támogthtók, melyek z lábbi összes kritériumnk megfelelnek: - hzi civil szervezetek területileg jól meghtározott köre számár nyújtnk sokoldlú szolgálttásokt, - nyújtott szolgálttás célj z zokt igénybe vevők munkájánk és működésének segítése vlmint htékonyságánk fejlesztése, - z igények trtlmi és formi szempontból is sokoldlú kielégítésére lklms komplex progrmot nyújtnk be, - nyújtott szolgálttások nem pályázó sját szervezetének fejlesztésére irányulnk. Teljes pályázti kiírás: A helyi kisközösségek és szkmi összefogások erősítése civil részvétel és z állmpolgári cselekvés támogtásávl. A területi vlmint szkmi együttműködések ösztönzése, civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák A pályázt kódj: NCA-DP-11-A Jelen pályázt civil társdlom erősítését, civil szervezetek társdlmi szerepválllásánk segítését 4 4 XVI. évfolym, 200. szám, jnuár

5 Pályáztjánló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szkmi tevékenységek, progrmok megvlósításánk támogtásár (A pályázt kódj: IFJ-KX-10-A/B/C) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából z ESZA Társdlmi Szolgálttó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság (ESZA Nonprofit Kft.) szociális és munkügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, z állmháztrtásról szóló évi XXXVIII. törvény ( továbbikbn: Áht.), z állmháztrtás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet ( továbbikbn: Ámr.), vlmint 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet lpján nyílt pályáztot hirdet komplex gyermek- és ifjúsági célú szkmi tevékenységek támogtásár. 1. A pályázt célj A pályázt célj olyn komplex gyermek- és ifjúsági célú szkmi tevékenységek, progrmok megvlósításánk támogtás, melyek: A ktegóri esetében: - helyi, kistérségi ifjúsági munk megerősítését, helyi, kistérségi cselekvési progrmok, munktervek ifjúsági referensek és ifjúságsegítők közreműködésével és bevonásávl történő megvlósítását támogtják, cselekvési progrmok és munktervek megvlósítás során kiemelt figyelmet fordítv z ifjúsági párbeszédrendszerek (ifjúsági tnácsok és települési gyermek- és/vgy ifjúsági önkormányztok, kereksztlok stb.) működésének és létrejöttének ösztönzésére. B ktegóri esetében: - olyn országos jelentőségű, ifjúságszkmi vlmint z zokhoz kpcsolódó kidványok melyek gyermek- és ifjúsági közösségekkel fogllkozók szkmi ismereteinek bővítését, erősítését, innovtív projektek bemuttását célozzák. progrmok, támogtás, közvetlenül kpcsoltik C ktegóri esetében: - olyn helyi, mikrotérségi, kistérségi szintű önkéntes tevékenység támogtás, mely fitlok kezdeményezésére, társdlom számár hsznos tevékenység szervezésével, produktum létrehozásávl, fitlok közösségei áltl, fitlok bevonásávl vlósul meg; 2. A rendelkezésre álló keretösszeg A pályáztok támogtásár rendelkezésre álló keretösszeg Ft, zz ötvenkétmillió-htszázezer forint Mgyr Köztársság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/15/03/01 címrendi besorolású Gyermek és ifjúsági célú pályáztok (ÁHT: ) fejezeti kezelésű előirányzt terhére. 3. A pályázton igényelhető támogtás összege és formáj A ktegóri esetében: leglább Ft és legfeljebb Ft; B ktegóri esetében: leglább Ft és legfeljebb Ft; C ktegóri esetében: leglább Ft és legfeljebb Ft vissz nem térítendő támogtás igényelhető. 4. A támogtás mértéke A projekt elszámolhtó z összes költség 100%-, pályázthoz sját forrás biztosítás nem kötelező. Egyéb megkötések: bérek és zok járuléki kizárólg z A ktegóri esetén támogtás 50%-ánk erejéig számolhtó el. Az XVI. évfolym, 200. szám, jnuár 5 Ingtln üzemeltetési költségek mindhárom ktegóriábn támogtás 25%-ánk erejéig számolhtók el. 5. A támogtás folyósítás A támogtás folyósítás egy összegben, előfinnszírozás formájábn történik Pályázti Útmuttó 10. pontj szerint. A pályáztkezelő támogtási összeget támogtási szerződés mindkét fél áltl történő láírását követő 30 npon belül utlj át. A pályáztbn csk támogtási időszkbn megvlósult, projekt megvlósításához kpcsolódó gzdsági események költségeit látámsztó, támogtási összeg felhsználását igzoló számviteli bizonyltok értékei számolhtók el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) támogtási időszkon belül, de legkésőbb z elszámolási időszk végéig meg kell történnie. 6. Támogtási időszk A pályázó áltl pályáztbn megjelölt, jnuár 1. és szeptember 30. közé eső időszk. 7. Bedhtó pályáztok szám Jelen pályázti felhívásr egy pályázó csk egy pályáztot és csk egy ktegóriár nyújtht be. 8. A pályázók köre 8.1. Jelen pályázti kiírás keretében z lábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthtnk be pályáztot: ) közhsznú és kiemelkedően társdlmi szervezetek kivéve pártok és szkszervezetek; b) közhsznú és kiemelkedően közhsznú lpítványok; c) közhsznú és kiemelkedően közlpítványok; d) egyházk; e) egyházi fenntrtású intézmények; f) önkormányztok és fenntrtásukbn működő intézmények (mennyiben lpítvány, közlpítvány, társdlmi szervezet, úgy csk közhsznú vgy kiemelkedően közhsznú lehet); g) többcélú kistérségi társulások és fenntrtásukbn működő intézmények (mennyiben lpítvány, közlpítvány, társdlmi szervezet, úgy csk közhsznú vgy kiemelkedően közhsznú lehet); h) nonprofit betéti társságok és nonprofit korlátolt felelősségű társságok; továbbá, melyek - pályáztkezelő internetes pályáztkezelő rendszerében (Elektronikus Pályáztkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbikbn: EPER) regisztráltk; - regisztrált felhsználói Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adttárnk (NIIDA ), vgy pályázt bedási htárideje előtt regisztrál. A regisztráció NIIDA feltöltési segédlet (http://www.mobilits.hu/uplods/1/menu/51/fjlok/niida_step_ by_step.doc) iránymuttás lpján történik. A regisztrációvl kpcsoltbn további információ kérhető z dttárt működtető FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgált munktársától címen. A pályáztok benyújtásánk htárideje Az internetes pályáztok bedási htárideje jnuár 31., 24:00 ór. Htáridőben benyújtottnk minősül z pályázt, mely z EPER-ben véglegesítésre került. Teljes pályázti kiírás: A pályázttl kpcsoltbn további információkt pályáztkezelő ügyfélszolgáltától kphtnk z (1) es telefonszámon, vlmint 5

6 Pályáztjánló A Kézműves Szkiskol és Alpfokú Művészeti Iskol, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békés MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT Alpítvány népművészeti hgyományok továbbéltetése, fitlok lkotókészségének fejlesztése érdekében GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT hirdet. A meghirdetők Dél-lföldi régióbn élő, 25 évnél nem idősebb fitloknk, áltlános és középiskoli diákoknk néprjzi tájegységekre jellemző formvilág és díszítőelemek felhsználásávl készített lkotásit várják A pálymunkák természetes nygokból (textil, gyg, szlm, csuhé, vessző, gyöngy, f, bőr, tojás stb.) készített gyermekjátékok és hsználti tárgyk lehetnek. Egyéni lkotók mximum 5 drb, Alkotóközösségek (szkkör, kör, klub, osztály stb.) mximum 15 drb pálymunkát küldhetnek be. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA A díjzás korosztályonként történik Gyermek ktegóri I. 10 éven lulik Gyermek ktegóri II közöttiek Ifjúsági ktegóri év közöttiek A bíráló bizottság korcsoportonként z lkotóközösségeknek és z egyéni lkotóknk I., II., III. díjt d ki. Továbbá számos, támogtók áltl feljánlott különdíj kerül kiosztásr. A pályázttl kpcsoltos tudnivlók A pályázton vló részvétel feltétele jelentkezési lp kitöltése. Beküldési htáridő: február 15. Pálymunkák beküldési htárideje és helye: április 04-től április 15-ig hétköznpokon 8,00 17,00 ór között, Békés Megyei Népművészeti Egyesület 5600 Békéscsb, Orosházi út 32. telefon/fx: 66/ Letölthető z Új Széchenyi Terv Pályázti kézikönyve Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi Tmás nemzeti fejlesztési miniszter és Mtolcsy György nemzetgzdsági miniszter jnuár 14-én muttt be z Új Széchenyi Tervet, mgyr gzdság- és fejlesztéspolitiki rendszer megújításánk koncepcióját. Az induló pályáztok rövid leírását és megújuló fejlesztéspolitiki rendszert ismertető kézikönyv oldlon letölthető. A kézikönyv átláthtó és érthető módon fogllj össze főbb célkitűzéseket, pályáztokt, támogtási rendszer kedvező változásit, nemzeti progrmokt. Hsznos segítséget nyújt, lpos tájékozttást d pályázáshoz kisés középválllkozások számár. Az érdeklődők egyszerűen és gyorsn kikereshetik z elérhető pályázti lehetőségeket és forrásokt. Az Új Széchenyi Terv induló csomgjábn 93 pályázt szerepel, 1100 milliárd forint értékben ig összesen 2000 milliárd forint európi uniós támogtás és további jelentős hzi forrás, vlmint pénzügyi eszköz áll rendelkezésre elsősorbn hzi kisés középválllkozások számár. Az első fejezet fejlesztéspolitiki rendszer megújításánk lépcsőfokiról szól. Ez rész trtlmzz zokt változásokt, melyek szkmi konzultációk eredményeképpen vlósultk meg. A második fejezet progrmokr lebontv trtlmzz z Új Széchenyi Terv fejlesztési forrásit, konkrét pályázti kiírások támogtndó céljit, z elnyerhető forrás összegét és mértékét, vlmint pályázt bedásánk feltételeit is. A hrmdik fejezet kibővített pénzügyi eszközökről, mikro-, kis- és középválllkozások áltl is igénybe vehető forrásokról ír, melyek segítségével minden forráshiánnyl küzdő válllkozás pénzhez jutht. Hzi források segítségével, z Új Széchenyi Terv részeként és céljihoz igzodv vehető igénybe Széchenyi Kárty és Mgyr Fejlesztési Bnk több megújult konstrukciój. A negyedik fejezet Nemzeti Progrmok egyes elemeit fogllj össze, melyek nemzeti értékeink és eredményeink megőrzését és fejlesztését hivtottk elősegíteni. Az utolsó rész z Új Széchenyi Tervvel kpcsoltos tájékozttási pontok elérhetőségeit, z ügyfélszolgáltok nyitvtrtási idejét, központi honlp, vlmint z ügyfélszolgáltok elektronikus címeit trtlmzz. A pálymunkákon szerepeltetni kell: Iskol, intézmény és z egyén vgy csoport neve, címe, z lkotó (lkotók) életkor, z lkotás becsült értéke, felkészítő tnár vgy mester neve és címe. A zsűrizés időpontj: április 30 - május 1. A kiállítás megnyitó és díjkiosztás időpontj: május XVI. évfolym, 200. szám, jnuár

7 Hírek, ktulitások Drámpedgógus szkirányú továbbképzés őszétől Kecskeméti Ifjúsági Otthonbn. Időtrtm: 4 félév Okttási npok, konzultációk: hétvégenként (péntek 14 órától, vsárnp 14 óráig), félévente 5-6 lklom. A képzés fő tárgyi: drámpedgógi és színházi ismeretek A képzés önköltséges, tndíj előreláthtólg: Ft/félév Az oklevélben drámpedgógus szereplő szkirányú végzettség: Jelentkezési feltétel: főiskoli vgy egyetemi szintű pedgógii szkképzettség Jelentkezni lehet Kecskeméti Ifjúsági Otthonb elküldött: - Felsőfokú végzettséget igzoló oklevél másoltávl - Rövid szkmi önéletrjzzl -Tömören megfoglmzott jelentkezési szándéknyiltkozttl A képzés indításánk feltétele: A képzés csk min. 20 fő jelentkezése esetén indul. Jelentkezési htáridő: június 30. Jelentkezés, további információk: Zum Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 0676/ Erik, A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézete szeretettel meghívj Önt Mgyr Kultúr Npj lklmából megrendezendő Megyei Kincseink című gálműsorár, melyre jnuár 22-én, szombton órkor kerül sor Hjósi Érseki Kstélybn (Hjós, Jóki u. 22.). A műsorbn fellépnek: Gulyás László vándormuzsikus, Kiskunfélegyház Bknótázók Énekegyüttes, Bibó István Gimnázium, Kiskunhls Grpevine Show Dnce Club, Kecskemét Hári Viktóri mesemondó, Corvin Kertvárosi Áltlános Iskol, Kecskemét Ngy Botond mesemondó, Szent László ÁMK Áltlános Iskoláj, Bj Kecskemét Táncegyüttes, Kecskemét Petyovszki Zit, versmondó Stefnut-Győrfi Dániel népdlénekes, Kecskemét Somosk Énekegyüttes, Bj Tisz '83 Citerzenekr, Tiszkécske Fiedler Grét, hjósi áltlános iskol Fiedler Grét országos Kzinczy versenyt nyert diákj A műsorvezető szerepében: Gulyás László vándormuzsikus A rendezvényt támogtj Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt és z NKA. A rendezvényről felvilágosítás kérhető Kulli Anikótól 76/ s telefonszámon vgy z e-mil címen. XVI. évfolym, 200. szám, jnuár 7 7

8 Hírek, ktulitások Közművelődési intézményvezető képzés indul intézetünkben A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A (1) b) pontjánk történő megfelelés biztosítás, mely szerint intézményben mgsbb vezető beosztás ellátásávl csk olyn közlklmzott bízhtó meg, ki kulturális szkemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzés finnszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint kkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gzdsági, állmháztrtási ismereteket is nyújtó intézmény-vezető tnfolym eredményes elvégzését okirttl igzolj. Alpítási engedély szám: Közm./A/36/2010. (XI. 16.) Indítási engedély szám: Közm./I/51/2010. (XI. 16.) További cél, hogy szkmi továbbképzést elvégző szkember megszerzett új ismeretek révén tudj még htékonybbn működtetni és irányítni jogszbályi és szkmi követelményeknek, vlmint fenntrtói elvárásoknk megfelelően intézményt. Láss át és tudjon jvsltot tenni z intézményi (kötelező) dokumentumok trtlmár. Legyen képes ellenőrizni z intézmény költségvetésének, gzdálkodásánk főbb folymtit. Kinek jánljuk képzést? Költségvetési szervként működő intézmények zon intézményvezetői, kik újr pályázni kívánnk z intézményvezetői igzgtói állás betöltésére (jelenlegi igzgtók), vlmint kik pályázhtnk mgsbb vezetői megbízásr (jelenlegi szklklmzottk). munkválllói, kik eltérő ngyságú településeken és szkm különböző feldtellátású intézményeinek vezetőiként irányítási feldtot látnk el, melyek kpcsolódnk feldtellátáshoz. A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: Felsőfokú szkirányú iskoli végzettség vgy nem szkirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szkirányú munkköri szkvizsgávl rendelkező szkképzettség. Egyéb feltétel: intézmény lptevékenységének megfelelő feldtellátás területén eltöltött leglább három éves szkmi gykorlt igzolás. Indítndó továbbképzési minimális létszám: 10 fő. A továbbképzési progrm tntervi egységeinek szám: 3 I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 ór) II. Pénzügyi és gzdsági ismeretek (30 ór) III. Állmháztrtási ismeretek (30 ór) Az indítndó továbbképzési progrm helyszíne, tervezett kezdési ideje: Intézetünk kellő számú jelentkező esetén februárbn elindítj képzést Kecskeméten Kton József tér 8 szám ltt. Bővebb információ: Imre Károly, A továbbképzési progrm további lehetséges igénybevevőinek köre: Mindzok, kik z önkormányztoknál kulturális, szkágzt megyei, helyi irányítói, vezetői, munktársi, vgy nonprofit, civil szfér Hírlevél A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ honlp: 8 csoportjink A továbbképzési progrm képzési npjink szám: 13 Egyéb kulturális munkköri célcsoport: A intézmény-hálóztbn dolgozó olyn közlklmzottk, kik szkemberek, vezetők, kik munkkörébe szervezési és vezetési feldtok trtoznk. e-mil: progrm

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 4. szám 2012. november 21. A Kiemelkedően Közhsznú Fehér Bot Alpítvány lpj 12. évfolym 4. szám 21. TARTALOM - Nyílt np Hjdúböszörményi irodábn - Gyermektlálkozó kistérségi szinten - Spotnp Debrecenben - Zene füleimnek kulturális

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben