2000. évi Balaton törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. évi Balaton törvény"

Átírás

1 2000. évi Balaton törvény A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény létrehozása és közötti felülvizsgálata Faragóné Huszár Szilvia VÁTI Nonprofit Kft BME Urbanista Szakirányú Továbbképzés számára Előadás tartalma I. Előzmények II évi eredeti Balaton törvény III évi Balaton törvény felülvizsgálata IV évi módosított Balaton törvény V. A törvény érvényesülése és monitoringja VI. Kapcsolódások 1

2 I. ELŐZMÉNYEK Balaton térségét érintő regionális rendezési tervek 1957, Balaton Környék Regionális Terv (Városterv) , Balatoni Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve (ÉVM, VÁTI Kht.) 1985, Balatoni Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve módosítása 2000, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Balaton térségét érintő szakági tervek Vízminőség-megőrzés, vízutánpótlás, melioráció, kikötőfejlesztés, partszabályozás, levegőtisztaság-védelem, közösségi üdülés Balatoni fejlesztési koncepciók Pl Balaton központi fejlesztési program A VÁTI tervtárában az 1960-as évektől kezdődően több mint száz balatoni terv végdokumentum található! évi Balaton Környék Regionális Terv VÁROSTERV, Farkas Tibor főépítész 42 parti település 1: ma Balatonalmádi központi park tanulmányterve, Tiry György Forrás: Marton Rozália Műemléki vizsgálat, Galambos Ferenc-Lombár Pál- Péczeli Béla-Sedlmayr János-Sedlmayr Jánosné- Simányi Frigyes 2

3 II évi Balaton KÜK Területrendezési Terve VÁTI Kht., Laposa József vezető tervező Térszerkezeti tervlap 156 település 1: ma évi Balaton KÜK Területrendezési Terve Övezeti tervlapok 11 övezetcsoport- 31 övezet 3

4 2003. évi OTrT és a évi Btv kapcsolata Új Balaton terv készítésének igényei 1989 után Megváltozott politikai, társadalmi, gazdasági viszonyok területhasználati változások védelmi igények érvényesítése Jogszabályi előzmények évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről kiemelt tréség 1068/1996. (VI.21.) Korm. határozat új Btv 18/1998(VI.25.) KTM rendelet területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről jelkulcs Tervkészítés célja: A Balaton vízminőségének, a térség értékes környezetminőségének megóvása a fenntartható gazdasági fejlődéssel párhuzamosan, ezen belül a minőségi turizmus fejlesztésével 4

5 Szabályozás szakmai elvei 2000-ben és 2008-ban is Nem kívánatos: 1. a táj-, természet és környezetvédelmi szempontból értékes területek beépítése 2. parti egybefüggő urbanizált sáv kialakulása 3. a belterületek, települések közötti szabad felületek beépítése Kívánatos: 1. az üdülőkörzet arányos terhelése (és ellátása), a háttér területek bekapcsolása az üdülőtáj életébe 2. egyediséget jelentő táji elemek eredeti jellegben történő megőrzése 3. az üdülés minőségi színvonalát növelő fejlesztések területi feltételeinek biztosítása A területrendezési terv szabályozási javaslata és előírásrendszere megengedő tudomásul veszi a lakó- és üdülőfunkció esetenkénti összetartozását, másrészt bizonyos külterületi földrészleteken is megjelenik, nem az építési tilalomra, illetve korlátozásra, hanem a feltételekhez kötött építés lehetőségére helyezi a hangsúlyt, meg kívánja teremteni a települések fejlődésének térbeli lehetőségét, a területrendezési terv csak azokon a külterületeken tiltja a beépítésre szánt területek kijelölését, illetve belterületbe vonást, ahol ez környezet- és természetvédelmi, valamint tájesztétikai szempontból kedvezőtlen lenne; megfelelő mozgásteret biztosít az egyes önkormányzatok számára hogy megfelelő fejlesztési lehetőségeket biztosítsanak a lakosság és a vállalkozói szféra számára, illetve meghatározzák az egyes telkek beépítésének részletes feltételeit. szigorú továbbra is csak olyan területeken enged építkezni, ahol a szükséges infrastrukturális feltételek megvannak a parti és partközeli települések belterületén rövid türelmi időt követően nem enged meg közműpótló berendezést, ezeken a területeken az építés feltétele a közcsatornára történő rákötés; a beépíthető külterületi földrészlet-nagyság a táj jellegének megőrzése érdekében differenciált és szigorúbb; a települések központi területéhez kapcsolódó belterületi parthossz 30%-án, a parti sétány kialakítása érdekében, változó szélességű zöldterület kialakítását írja elő, vagyis továbbra is tiltja ezen területek üdülőterületként történő hasznosítását; differenciált a víztől távolodva egyre enyhébb megkötéseket tartalmaz megkülönböztetett figyelemmel kezeli a települések külterületét, ahol még esély van a káros jelenségek, folyamatok (földrészletek elaprózódása, beépülés, infrastruktúra fejlesztés elhanyagolása) megakadályozására, illetve fékezésére. 5

6 III évi CXII. törvény felülvizsgálata Kiindulás: évi többször módosított CXII. törvény Folyamat: felülvizsgálat Eredmény: évi LVII. törvény Végeredmény: aktualizált évi CXII. törvény (2008. évi módosítás átvezetése) Megrendelő:OTH, ÖTM, NFGM Területrendezési és Tervezési Főosztály (Tompai Géza, dr. Gerzanics Annamária), jelenleg BM Megbízott: VÁTI Kht. (Huszár Mária, dr. Laposa József, Göncz Annamária vezető tervezők) A felülvizsgálat indokai Btv. hatályba lépése óta bekövetkezett területi változások (közlekedés, szennyvíz, ökoháló) Fejlesztési igények (golf, termál, motogp) Tervhierarchiába illesztés szükségessége (OTrT, megyei tervek) Településrendezési tervek pontosításának visszavezetése Jogszabályi környezet változása Ágazati koncepcionális változások Btv. alkalmazási, szakmai és gyakorlati tervezés tapasztalatai Területi bővítési igény 6

7 A felülvizsgálat célja, az új törvénnyel szembeni elvárás Tisztább, egészségesebb környezet a Balaton környezetminőségének javítása, a szennyvízkezeléssel kapcsolatos intézkedéseknek a tó vízminőségére gyakorolt javító hatása, egyúttal az üdülési adottságok javítása Modern állam kevesebb, de minőségi jogszabály az OTrT-vel való összhang biztosításával tökéletesíti a területrendezési tervek hierarchikus rendszerét, a településrendezési eszközök számára a korábbinál egyértelműbben határozza meg a területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályokat. A Balaton-törvény felülvizsgálatának elvei 1. A Balaton-törvény és az OTrT összhangjának megteremtése, ezen belül: azonos fogalmak a térségi szerkezeti terv elemeinek, területfelhasználási kategóriáinak egyeztetése a Balaton törvény területfelhasználás rendjére, ill. az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elhelyezésére vonatkozó szabályozási előírásokkal való kiegészítése a térségi övezetek rendszerének összehangolása szöveges melléklettel való kiegészítése törvény szerkezeti felépítésének OTrT-hez való illesztése a két törvény időbeli összehangolása 2. A Balaton-törvény szakmai eredményeinek megőrzése, ennek érdekében az OTrTben előírtnál részletesebb, gazdagabb tartalmú szabályozás megtartása: a térségi szerkezeti tervben a területfelhasználás mélyebb, részletgazdagabb szabályozása (5 ha), a meglévő és tervezett elemek megkülönböztetett ábrázolása az infrastruktúra hálózatok esetében, egyedileg meghatározott területfelhasználási kategória lehatárolása egyedileg meghatározott övezetek lehatárolása; lehetőség szerint az övezetek valós területi kiterjedésben való lehatárolása a területrendezési szabályzatban a területi differenciáltság megtartása a tóparttól való távolság függvényében 7

8 A Balaton törvény felülvizsgálatának folyamata I. A Balaton törvény felülvizsgálatának folyamata II. 8

9 Társadalmi egyeztetés 358 felkért véleményező 259 véleményt küldő 1329 érdemi észrevétel Egyeztetések Közigazgatási egyeztetés 267 észrevétel Parlamenti fázis 50 módosító javaslat 29 kapcsolódó módosító javaslat 118 összes ügyirat (módosító, kapcs.mód. bizottsági mód., biz. ajánlás, koherencia mód.) BKÜK bővítése A vizsgálatba bevont települések 24 Bevont települések:15 Összes BKÜK település:179 Ebből parti és partközeli:51 Értékelésük: csatlakozási szándék táji, természeti adottságok védett, védendő természeti és épített környezeti adottságok turisztikai adottságok, fejlesztési lehetőségek, elképzelések infrastrukturális ellátottság elérhetőség vonzáskapcsolatok megyei területrendezési terv, településrendezési terv szabályozása jellemző területhasználat 15 újonnan csatlakozó település: Ádánd, Bókaháza, Csapi, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye, Nagyberény, Nyim, Som, Zalaapáti, Zalacsány, Zalakomár, Zalaszentmárton, Zalaújlak. 9 csatlakozásra nem javasolt vagy visszalépett település: Kehidakustány, Királyszentistván, Pamuk, Papkeszi, Sáska, Somogyvámos, Vilonya, Zalahaláp, Zalaköveskút. 9

10 A Balaton törvény területi hatálya Jogszabályi háttér Általános keretek Tftv évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 18/1998(VI.25.) KTM rendelet területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről (jelenleg 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) 184/1996. Korm.rend. területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről OTÉK 253/1997(XII.20.) Korm. rend az országos településrendezési és építésügyi követelményekről Tartalmi igazodás: OTrT évi XXVI. törvény felülvizsgálata Somogy és Veszprém megye TRT Településrendezési tervek Vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek (43 db TNM rend.) balatoni OTÉK 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpartrehabilitációs szabályozás követelményeiről Ágazatai jogszabályok, koncepciók 10

11 Elkészült dokumentációk mérföldkövek Javaslat a Balaton- törvény és OTrT metodikai összehangolására A Balaton törvény felülvizsgálatának alátámasztása, döntéselőkészítő anyaga BKÜK területrendezési terv Javaslattevő fázis Balaton-törvény egyeztetési anyaga Környezeti vizsgálat Egyeztetési eljárás során érkezett vélemények feldolgozása Egyeztetési eljárás alapján átdolgozott javaslat Közigazgatási egyeztetésre bocsájtott kodifikált normaszöveg és térképmellékletek Kormányegyeztetésre bocsájtott kodifikált normaszöveg és térképmellékletek Elfogadott törvény dokumentációja + térképmellékletek 1: nyomtatása IV ÉVI MÓDOSÍTOTT TÖRVÉNY BEMUTATÁSA A törvény szerkezeti felépítése I.fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK - Törvény célja, hatálya - Értelmező rendelkezések II.fejezet A TERÜLETRENDEZÉSI TERV ELFOGADÁSA ÉS ALKALMAZÁSA III. Fejezet A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZAT - Térségi területfelhasználás - Műszaki infrastruktúra és egyedi építmények elhelyezése - A Balaton kiemelt üdülőkörzet területére vonatkozó szabályok - A Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályok - A kiemelt térségi övezetekre vonatkozó szabályok IV. Fejezet ZÁRÓRENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 11

12 A térségi területfelhasználás rendjének változása évi Balaton-törvény évi módosított Btv. Jellemzően erdőgazdasági terület (meglévő) Erdőgazdálkodási térség Jellemzően erdőgazdasági terület (tervezett) Jellemzően mezőgazdasági terület (meglévő) Mezőgazdasági térség, Jellemzően települési terület (meglévő) Települési térség Felszíni vizek területe (meglévő) Vízgazdálkodási térség, Egyedileg meghatározott terület (meglévő) Egyedileg meghatározott térség Repülőtér (meglévő) Építmények által igénybe vett térség A térségi területfelhasználás rendjének illeszkedése az OTrT-hez OTrT Btv. Erdőgazdálkodási térség Erdőgazdálkodási térség Mezőgazdasági térség, Mezőgazdasági térség, Vegyes területfelhasználású térség - Városias térség Települési térség Hagyományosan vidéki teleplési térség Vízgazdálkodási térség, Vízgazdálkodási térség, Építmények által igénybe vett térség Építmények által igénybe vett térség Egyedileg meghatározott térség Egyedileg meghatározott térség 12

13 A térségi területfelhasználás rendje és szabályai Optimális területhasználat (Térségi Szerkezeti Terv) Településrendezés felé a besorolás lehetőségei (5%-os mozgástér) OTrT Btv. Településterv 100 % 75% 100% 95% 71% erdőgazdálkodási térség erdőgazdálkodási térség erdőterület Országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények Egységes szabályozás Közlekedés optimális térbeli rendje (Térségi Szerkezeti Terv + mellékletek) Kiemelt közlekedési, hírközlési hálózatok szabályai Differenciált szabályozás (teljes BKÜK ill. parti-partközeli területek) Szennyvíz Antenna telepítése Csarnok elhelyezése Erdő, zöldterületek védelme Strand, kemping beépíthetősége Bányatelek megállapítása Zagyterek besorolása 13

14 Térségi övezetek rendszere Övezetek tagolása: OTrT-ben előírt országos (4 db) OTrT-ben előírt kiemelt térségi (10 db) Egyedileg meghatározott (13 db) Természet-, tájkép- és kulturális örökség védelmi övezetek Magterület övezete (Ö-1) Ökológiai folyosó övezete (Ö-2) Puffer terület övezete (Ö-3) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), Történeti települési terület övezete (T-2), Világörökség és világörökség-várományos terület övezetét (T-3), Szabályozás: Természet és tájképvédelmi övezetek szigorúak:beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, külszíni bánya nem nyitható Kulturális örökség védelmi övezetek enyhébbek:épületek, közművek tájbaillesztése 14

15 15

16 16

17 Ásvány, energia és rehabilitációs övezetek Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1) Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete (R-2) Szabályozás: Szélerőmű, szélkerék telepítésének tilalma További településrendezési szabályozást igényelnek 17

18 18

19 Környezetvédelmi célú övezetek Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (H-1) Szabályozás: A beépíthetőség feltételeit, védekezési előírásokat a településrendezési tervben kell megfogalmazni Hulladéklerakók lehetséges helyeinek erős korlátozása 19

20 20

21 Vízvédelmi övezetek Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (F-1) Tómeder övezete (D-1) Szabályozás: Beépítési korlátozás Balaton jogi partvonal megváltoztatásának tilalma Nádasok védelme 21

22 Funkcionális övezetek Települési terület övezete (U-1) Gazdasági terület övezete(u-2) Általános mezőgazdasági terület övezete (M-1) Kertgazdasági terület övezete (M-2) Erdőterület övezete (E-1) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1) Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete (C-1) Szabályozás: A beépíthetőség feltételeinek differenciálása, gazdasági tevékenységhez kötött korlátozása Építmény elhelyezésének tájba illesztése, kötelező zöldterület kialakítás Nem védelmi célú erdők beépítési korlátozása 22

23 23

24 Földvédelmi övezetek Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (M-3) Szabályozás: Beépítésre szánt terület kijelölésének tilalma Fenntartható minőségi termelés biztosítása 24

25 Honvédelmi övezet Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (K-1) Szabályozás: Településrendezési tervekben való pontosítása A területek beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi területként való távlati biztosítása 25

26 A évi és a évi Balaton törvény összehasonlítása Kiemelt térség területrendezési terve ben törvényként hirdették ki Területi hatálya a BKÜK, 156 település Térszerkezet Strukturált övezeti rendszer Differenciált szabályozás Az OTrT érvénye nem terjed ki rá Digitális 1: ma Kiemelt térség területrendezési terve ban törvényként hirdették ki Területi hatálya a BKÜK, 179 település Térszerkezet Nem strukturált övezeti rendszer Differenciált szabályozás Az OTrT érvénye kiterjed rá Területi mérleg Környezeti vizsgálat Digitális 1: ma V. Tervérvényesülés és monitoring A Balaton törvény alapvetően a településrendezési tervek felé határoz meg előírásokat A szabályok átvezetésének formái - Településrendezési tervek felülvizsgálata kötelezően (gumilepedő) - Területrendezési hatósági eljárások Szervezeti formái - Települési önkormányzatok - Kormányhivatal / Állami főépítész - Tervtanács - Belügyminisztérium - VÁTI Információszolgáltatási Igazgatóság Dokumentációs Iroda 26

27 Mit értünk ez alatt? Balaton törvény gondozása: Területrendezési monitoring Az országos, megyei és a kiemelt térségi területrendezési tervekben kijelölt - térségi területfelhasználási kategóriák - műszaki infrastruktúra - kiemelt térségi övezetek 1. valós területi változásának folyamatos nyomon követése és 2. a szabályok érvényesülésének ellenőrzése a tervhierarchia alacsonyabb szintű terveiben Szükséges, mert: megyei, települési tervek készítéséhez támpontot ad megyei, településrendezési tervek jelenlegi ellenőrzése nem egységes következő törvény felülvizsgálatot segíti piaci igényeket szolgálhat Területrendezési monitoring Teendők: Területi mérleg elkészítése (Balaton törvényhez elkészült elsőként, de része a törvénynek!) Digitális megyei, települési tervekhez való hozzáférés Légi- és műholdfotók georeferálása Balatoni mintaterület kiválasztása Nagyobb méretarányú, részletgazdagabb térképi melléklet kidolgozása a településrendezési tervek készítéséhez 27

28 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (2000/2008) Megalapozó tanulmányok, módszerek az új típusú területrendezési tervek alátámasztására Területi mérleg 28

29 Terv és valóság Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Terv és valóság Aktív önkormányzati együttműködéssel (digitális területrendezési tervek) Légi- és műholdfelvételek segítségével (idősoros vizsgálathoz) Földhivatali, hrsz alapú térképek Ellenőrző rendszer kiépítése (folyamatos nyomon követés a folyamatok feltárására és a megvalósítás igazolására) 29

30 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Eredmények Átminősített területek (beépítésre szánt területek) sorsának nyomon követése, telekspekulációk, engedély nélküli építkezések kiszűrése (ÉMO) Törvény hatásának vizsgálata a területrendezésre Fejlődés prognosztizálása, a terjeszkedés területi akadályainak kiszűrése Tervezői döntést segítő adatbázis jön létre VI. Kapcsolódások Egyéb a Balaton törvénnyel kapcsolatos dokumentumok 1197/2009. (XI. 20.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos feladatokról TNM rendelet.. vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről 30

31 Balaton vízpart rehabilitációs tanulmánytervek 43 parti település évi TNM rendelet formájában 31

32 Fejlesztési dokumentumok Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) Köszönöm a figyelmet! 32

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK A BALATONI FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ, PROJEKTEK TERVEZÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KIVONAT

JOGSZABÁLYI KERETEK A BALATONI FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ, PROJEKTEK TERVEZÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KIVONAT JOGSZABÁLYI KERETEK A BALATONI FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEKHEZ, PROJEKTEK TERVEZÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KIVONAT 2014. OKTÓBER . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK... 4 A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 4. szám 2005. május 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2005. (V. 19.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 15/2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/27-18/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2014. június MEGBÍZÓ: KÉSZÍTETTE: Kaposvár Megyei

Részletesebben