26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése."

Átírás

1 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre vn szükség, melye állán elemekkel (illeve kkumuláorokkl), vgy hálózi egységekkel ápegységekkel izosínk. A legegyszerű ápegységek hálózi feszülsége rnszformálják, egyenirányíják és egy kondenzáor lklmzásávl ölés árolják. Az így kpo feszülség ingdozik, mely luláeresző szűrővel csökkenheő. Az ilyen ápegységeke silizálln ápegységnek nevezzük, és számos gykorli célr megfelelőek. H do érékű ápfeszülségre vn szükség, kkor kív elekroniki kpcsolásokkl kimenő feszülsége közelíőleg állndó érékűvé eszik, silizálják. A ápegység ömvázl z 1. árán láhó. A rnszformáor feld, hogy hálózi feszülsége szükséges érékűre lkís á, vlmin glvnikus elválszás izosíson hálózi emene és ápegység kimenee közö. silizálln ápegység hol I 0 z úgyneveze elíési árm, mely diód prméereiől, vlmin hőmérsékleől függ, U diódár kpcsol feszülség, melye nyióirányn ekinünk poziívnk, U T éréke szohőmérsékleen 26 mv. Tpszl szerin z (1) egyenle széles rományhálóz rnszformáor egyenirányíó szűrő feszülség silizáor fogyszó 1. ár Az egyenirányíó ármkör egy vgy ö megfelelően kpcsol diódáól áll. Ismerees, hogy diód (melynek rjzjele 2. árán láhó) kkor engedi á z ármo, h z nód (A jelzésű) kivezeése poziív, min kód. A diódán áfolyó I D árm ngyság [ T ] I = I exp( U/ U ), (1) D 0 1 A K 2. ár 211

2 n elég jól leírj diódák I(U) krkeriszikájá, h U T helyée egy (30-50) mv közöi éréke írunk. Szűrőkör hiányán egy ohmikus ellenállású fogyszón áfolyó árm egyirányú ugyn, de inenziás zérus és csúcsérék közö állndón válozik. Ez válozás (lükeés) z egyenirányíó uán kpcsol szűrőármkör csökkeni megfelelő érékűre. A legegyszerű szűrési ( simíási ) mód z, mikor z erhelőellenállássl kondenzáor köünk párhuzmosn. Ezen, ápegység úgyneveze pufferkondenzáorán, erhelés mérékéől függően fellépő periodikus feszülségválozás úgófeszülségnek nevezik. Pufferkondenzáorkén állán elekroli-kondenzáorok lklmznk, melyek kpciás ( ) µf romány esik. Az elekroli-kondenzáorok polriás függőek, rjzjelük 3. árán láhó. A házr (esre) 3. ár szerel kivezeés mindig negív pólus. A megengedenél ngyo feszülség vgy fordío feszülségpolriás eseén kondenzáor felronh! 1. Egyus egyenirányíó kpcsolás A 4. árán z ohmos ellenállás-erhelésű ( ), pufferkondenzáor nélküli egyenirányíó kpcsolás, vlmin feszülség- és ármlefolyásánk időeli válozás láhó. A rnszformáor szekunder ekercsén megjelenő U s feszülség negív félperiódusink időrm l z erhelésen nem folyik árm. U U s ( U ki) U e ~ D I ki U D U s U ki U eff Tr I I ki I eff 4. ár A kimenei feszülség lükeése ngyméréken csökkenheő z erheléssel párhuzmosn kpcsol C p pufferkondenzáorrl (l. 5. ár). A diód rnszformáor szekunder ekercse poziív félperiódusi egy részidőrm l C p pufferkondenzáor öli, és egyúl erhelés ármá is izosíj. A ovái időpillnokn erhelésen pufferkondenzáor kisüő árm folyik ová. Terhelés nélkül C p pufferkondenzáor csúcsfeszülségre ölődik fel. 212

3 U U ki U e ~ Tr I D U s D U s I U C D C p U ki I ki I I D I D I ki U eff U 1 2 1, 2, I eff 5. ár A diód kkor nyi ki, mikor rnszformáor szekunder ekercsén mérheő U s feszülség ngyo lesz, min kondenzáor U C (=U ki ) feszülsége. A diódán áfolyó I D árm 1 időpillnól kezdve gyorsn növekszik, mjd csökken és 2 időpillnn, mikor rnszformáor feszülsége már lig hldj meg kondenzáor feszülségé, gykorlilg zérussá válik. A kondenzáor feszülsége 1 időpillnól kezdve növekszik 2 időpillnig, mjd kövekező ölés kezdeéig csökken. A fogyszó ármá z ölés fedezi eljes periódusidő ( 1 -ől 1 -ig) l, mi 1 időpillnól 2 időpillnig áfoly diódán. Eől kövekezik, hogy diódánk rövid ideig igen ngy ármok kell elviselnie úlmelegedés nélkül. Az z idő, meddig diód öli kondenzáor, függ kondenzáor kpciásáól. Ngy kondenzáor csk kevéssé sül ki, ezér 1 későn kezdődik, 1 2 (= 1 2) kicsi, és diód árm ngy. (A ekpcsoláskor fellépő egyszeri ármlökés éréke z álgárm 100-szoros is lehe.) A záróirányn kpcsol diódán (U s éréke negív) jelenős U D feszülség esik. Az 5. árán emuo kpcsolásnál legngyo zárófeszülség éréke erhelés nélküli eseen lép fel, mely rnszformáor csúcsfeszülségének készerese. A C pufferkondenzáoron (vgy z R p erhelőellenálláson) fellépő periodikus feszülségválozás, úgófeszülsége, U -vel jelölük, melye önyire csúcsól-csúcsig dnk meg. U eff (illeve I eff ) periodikusn válkozó kimenő feszülség effekív éréké jelöli, zz nnk z egyenfeszülségnek z éréké, mely T periódusidő l ugynn z ellenállásn ugynkkor hő ermelne. A C p kondenzáor srkin fellépő feszülségválozás egyszerűen megecsülheő. Legyen fogyszó álgos árm I f (megjegyezzük, hogy I f I eff ). Ekkor kondenzáor ölésválozás Q = I f T kis, hol T kis kondenzáor kisüésének ideje. Az 5. áráól láhó, hogy T kis még egyoldls egyenirányíásnál is jó közelíéssel egyenlő hálózi feszülség T periódusidejével, ehá 213

4 Q I f Tkis I f T U = U = =. (2) C C C p p p 2. Kéus, középpon-leágzású egyenirányíó kpcsolás A 6. árán kéus, középpon-leágzású és ellenállás erhelésű egyenirányíó kpcsolás, vlmin ennek jellkji láhók. A rnszformáor szekunder oldl ké ekercsől áll, melyek zonos feszülsége szolgálnk. Ez középleágzásos szekunder ekercsű hálózi rnszformáor ellenüemen áplálj és D 2 jelű diódákól álló egyus egyenirányíó, mely közös erhelésre dolgozik. A diód n félperiódusn nyi, mikor z A pon feszülsége K és B ponhoz viszonyív poziív, D 2 diód pedig kkor, mikor B pon poziív, min másik keő. U, I U s1 I D2 U e~ A U s1 U s2 Tr B I D1 I D2 K D 2 U ki U I D1 U ki U eff D 2 6. ár Ugynennek kpcsolásnk szűrő-kondenzáorrl elláo válozá és jellkji 7. ár muj. Az egyus egyenirányíáshoz képes kéus egyenirányíássl kise úgófeszülség érheő el. A úgófeszülség kiszámíás mos is z előző gondolmeneel végezheő el, csk mos T helye ennek felével kell számolni. 3. Grez-hídegyenirányíó kpcsolás H nincs középpon leágzású rnszformáor, kkor négy diód felhsználásávl lehe kéus egyenirányíás elérni. Ez kpcsolás (l. 8. ár, jellkji illeően 8. ár) Grez-kpcsolásnk nevezik. Een kpcsolásn mikor rnszformáor szekunder ekercsének A ponj poziív, min B, z árm pufferkondenzáor hiányán 214

5 - - D 2, z ellenkező félperiódusn pedig D D 3 úon folyik. A C p pufferkondenzáor i is z egyenfeszülség lükeésé csökkeni. U, I U s1 I D2 I D1 U e ~ Tr U s1 U s2 D 2 I C C p Uki U U eff U D 2 7. ár U s I A D D 3 U C U U mx U e~ U s D2 I C Tr B D 4 C p Uki I D I C /D 2 D 3 /D 4 /D 2 D 3 /D 4 /D 2 U min 8. ár 4. Villrd-feszülségkészerező egyenirányíó kpcsolás A feszülségsokszorozó egyenirányíó kpcsolások, melyek közül z láikn egye muunk e, kis erhelőármoknál lklmzzák. Ezeken kpcsolásokn kondenzáorok feszülségsokszorozás melle szűrés feldá is elláják, ezér z egyenirányíó és szűrő részeke nem lehe egymásól széválszni. 215

6 A Villrd-feszülségkészerező egyenirányíó kpcsolás egy egyfokozú feszülségkészerező ármkör, melynek elvi rjz és jellkji 9. árán láhók. Amikor rnszformáor szekunder kivezeésének 0 jelű ponj poziív z 1 jelzehez viszonyív, C 1 kondenzáor diódán kereszül közel csúcsfeszülségre ölődik fel. A kövekező félperiódusn 2 és 0 pon közö C 1 kondenzáor és rnszformáor U s feszülségének összege lép fel. Amikor rnszformáor eléri csúcsfeszülsége: U = U U 2U. (3) 20 C1 smx smx U 3 U I ki C 1 D 2 U e ~ U s C 2 Uki Tr 0 I 2 1 U C2 I D U C1 U eff I eff 9. ár A C 2 kondenzáor D 2 diódán kereszül ekkor közelíőleg erre feszülségre ölődik fel. Az U 20 = U D feszülség ehá z U 1 C1 egyenfeszülség áll poziív feszülségengelyen elol U s csúcsérékű szinuszos feszülség lesz, mi poziív csúcsoknál készerese z U s szekunder feszülség csúcsérékének (l. 9. ár 2-es göre). [A (3) összefüggés, vlmin z z köveők érelmezéséhez vegyük figyeleme, hogy rnszformáor szekunder ekercse, C 1 kondenzáor és diód áll lkoo ármkören Kirchhoff II. örvényé lklmzv, árendezés uán dódik.] U = UC 1 Us mx sinω (4) 5. Szályozo ápegységek A legegyszerű feszülségszályozó kpcsolások ké csopor oszhók: párhuzmos és soros szályozók. Párhuzmos szályozásnál ápfeszülség egy soros, R S ellenálláson á ju fogyszór, mivel párhuzmosn kpcsolódik szályozó elem (pl. egy Z-diód). Ennél kpcsolásnál felesleges feszülség z ellenálláson esik és szályo- 216

7 zó elem mindig nnyi ármo vesz fel, mennyi feszülség állndó szinen rásához szükséges. A párhuzmos szályozás elve 10. árán láhó. A 10. árán szályozó elem D Z -vel jelöl Z-diód, 10.c árán pedig egy rnziszoról és Z-diódáól álló egyszerű kpcsolás. Különöző feszülségek silizálásr különöző ípusú Z-diódák gyárnk. Z-diódás silizálásnál rr kell vigyázni, hogy diódán hővé lkuló eljesímény, mi z áhldó árm és diódán eső feszülség szorz, még rövid ideig se hldj meg diód megengede eljesíményé. silizállápegység R S szályozó elem silizálln ápegység szályozó elem R S D Z U ref T R S DZ T R S R 1 D Z c c 10. ár 11. ár T H silizálln ápegység feszülsége U e érékkel ingdozik, és Z-diód árm nem úlságosn sok válozik, kkor könnyű megmuni, hogy fogyszór juó feszülség U ki ingdozás U ki rz = R r S Z U e, (5) hol r Z Z-diód dinmikus ellenállás. A U ki / U e rány gykorln közöi érék. Soros silizálásnál felesleges feszülség egy dinmikusn válozó ellenállású lkrészen (rendszerin egy soros áeresző rnziszoron) esik. A szályozó rendszer úgy válozj z áeresző rnziszoron ájuó ármo, hogy fogyszór mindig kíván fe- 217

8 szülség jusson. A kimenő feszülség állndó szinen rásához szükség vn egy olyn feszülségre is, mellyel z összehsonlív megállpíhó, hogy z éréke jó-e, vgy sem. Az összehsonlíás lpjául szolgáló feszülsége referenci feszülségnek nevezzük. A 11. árán soros szályozás elvi vázl, 11. árán legegyszerű elvi, c árán gykorli megvlósíás láhó. A és c árákon soros szályozó elem egy rnziszor, melynek kollekor és ázis közöi feszülség széles rományn dinmikusn válozh, ázis és z emier közöi feszülség lig válozik. A c árán referencifeszülsége egy párhuzmos szályozó (R S és D Z ) állíj elő. Ez mjdnem minden soros szályozó kpcsolásnál így vn: referencifeszülsége egy párhuzmos jellegű szályozó szolgálj. Megjegyezzük, hogy soros szályozó kpcsolás krékos párhuzmos szályozóvl szemen, ui. nem vesz fel felesleges ármo, csk feszülségölenek megfelelő energi vész el. A gykorln ennél onyolul, jo kpcsolások hsználnk. A 12. árán egy művelei erősíő egy Z-diódás silizáoról kpj referencifeszülsége. A kimenő feszülség z egyenes erősíő kpcsolásnk megfelelően hol U Z Z-diódán eső feszülség. U ki R1 R2 = U R 1 Z, (6) T R S R 2 R 2 D Z R 1 R 1 D Z RS c R R 1 D Z RS 12. ár d A 12. árán láhó kpcsolás mjdnem eljesen megegyezik 12. árán láhóvl, z egyelen különség z, hogy Z-diód is silizál feszülségről kpj z ármo, ezér 218

9 sil referencifeszülsége szolgál. A művelei erősíők csk kicsiny (mximum 20 ma) árm előállíásár lklmsk. H fogyszónk ngyo ármr vn szüksége, kkor z előző kpcsolás egy emierköveővel kell kiegészíeni (l. 12.c ár). Ennél kpcsolásnál fogyszó egy rnziszoron kereszül kpj z ármo. A kimenő feszülsége művelei erősíő figyeli és ennek megfelelően vezérli rnziszor ázisfeszülségé. Ilyen kpcsolások inegrál formán is gyárnk. Ekkor feszülségsilizáláshoz egyelen inegrál ármkör kell lklmzni (l. 12.d árán). Megjegyezzük, hogy z inegrál ármkörös feszülségsilizáorok kifogásln működésének feléele, hogy silizálln emenő feszülség leglá 3 V-l ngyo legyen, min kimenő feszülség. II. A mérés menee Az egyes egyenirányíó kpcsolások feszülség és ármerősség jellkjink vizsgálá, illeőleg mérésé késugrs oszcilloszkóppl végezzük. Az oszcilloszkóp feszülség időeli válozásánk vizsgálár lklms készülék, ezér z ármmérés feszülség mérésre vezejük vissz. Ehhez z egyenirányíó kpcsolások egyes elágzási olyn ismer kis érékű (r «) ohmos ellenállás ikunk e, mely z ármkör prméerei gykorlilg nem válozj meg, ugynkkor elegendő érékű hhoz, hogy I éréke U r /r-ől meghározhó legyen. A 13. árán láhó kpcsolásn z r ellenállás diódán, z r' kondenzáoron áfolyó árm időeli válozásánk egyidejű vizsgálá eszi leheővé. A ár diódán áfolyó árm és fogyszón eső feszülség válozásánk egyidejű vizsgáli leheőségé muj. Y 1 Y 1 Tr Tr U e~ U s Y 2 r r' Cp U e~ U s r Cp Y ár Mivel z oszcilloszkóp (Y 1 és Y 2 ) függőleges emeneeinek egyike közös 0 -, vgy földpoenciálon lévő pon, ezér függőleges erősíők egyiké (Y 2 ) inverz (/ ) mód célszerű ákpcsolni (l. A kódsugár-oszcilloszkóp, mérések oszcilloszkóppl című gykorlo). A ovái kpcsolások vizsgálánál z előzőeken vázol módon végezheő el mérés. Figyelemmel zonn rr, hogy közös földpoenciálon lévő pon helyelen kilkíás 219

10 rövidre zár ármkör hozh lére, jánlos mérőkör előzees megervezése, vlmin ekpcsolás megelőzően gykorlvezeő véleményének kikérése. Feszülségsilizáló kpcsolások vizsgálához kpcsolás emeneére egy silizálln feszülsége kell kpcsolni. Erre célr z 5. árán láhó kpcsolás célszerű ( nélkül) hsználni. A feszülségsilizáló kpcsolások lpveően kéféle szemponól szokás vizsgálni: 1. Hogyn efolyásolj emenő feszülség ingdozás kimenő feszülség ingdozásá? 2. Hogyn efolyásolj z fogyszón áfolyó árm megválozás silizál feszülségéréké? A emenő és kimenő feszülség ingdozás egyidejűleg oszcilloszkópon mérheő. Ennél vizsgálnál ügyeljünk rr, hogy z oszcilloszkóp mindké emeneéhez rozó földpon kpcsolás ugynzon ponjához cslkozzon. A silizálln feszülség ingdozás erhelő árm válozásávl (mely ngyságáól függ), illeve szűrő kondenzáor cseréjével efolyásolhó. Feldok: Az lái feldok elvégzése során koordináengelyeken ünesse fel z U, I és mér érékei is, ováá indokolj kpo eredményei! 1. Tervezze meg és rjzolj le 4. árán láhó egyenirányíó lpármkör erhelőellenállásán eső feszülség, vlmin diód árm oszcilloszkópon láhó jellkjink vizsgálához szükséges kpcsolásá! Rjzolj le z oszcilloszkópon láhó jellkok ké lényegesen különöző éréke melle! 2. Isméelje meg feni feldn fogllk z 5. árán megdo ármkör eseéen és C p ké-ké lényegesen különöző érékpárji melle is! Hározz meg kido pufferkondenzáorok egyikének lklmzás eseén z U úgófeszülség erhelőellenállásól vló függésé! Az oszcilloszkóppl kpo mérési eredményei hsonlís össze (2) összefüggésől ecsül érékekkel! Ez uói mérés eseén z I f meghározásához forgóekercses ármmérő hsználjon! 3. Tervezze meg és rjzolj le 6. árán láhó egyenirányíó lpármkör erhelőellenállásán eső feszülség, vlmin diód árm oszcilloszkópon láhó jellkjink vizsgálához szükséges kpcsolásá! Rjzolj le z oszcilloszkópon láhó jellkok ké lényegesen különöző éréke melle! 4. Isméelje meg feni feldn fogllk z 7. árán megdo ármkör eseéen és C p ké-ké lényegesen különöző érékpárj melle is! Hározz meg kido pufferkondenzáorok egyikének lklmzás eseén z U úgófeszülség erhelőellenállásól vló függésé! Az oszcilloszkóppl kpo mérési eredményei hsonlís össze (2) összefüggésől ecsül érékekkel! Ez uói mérés eseén z I f meghározásához forgóekercses ármmérő hsználjon! 220

11 5. Állís össze 8. árán láhó ármkör és C p ké-ké lényegesen különöző érékpárjávl! Ezek külön-külön örénő ekpcsolásávl rjzolj le erhelőellenálláson eső feszülség, vlmin pufferkondenzáor ármánk z oszcilloszkópon láhó jellkjá! 6. Állís össze 9. árán láhó ármkör! Legyen C(= C 1 = C 2 ) kido pufferkondenzáorok egyike, melyhez válsszon ké lényegesen különöző erhelőellenállás! Mindké eseen rjzolj le erhelőellenálláson eső feszülség, vlmin D 2 diód ármánk z oszcilloszkópon láhó jellkjá, és ecsülje meg kimenő feszülség effekív éréké! Ez uói hározz meg = eseen is! 7. Vizsgálj meg 10., 11.c, 12., és c kpcsolások eseén, hogy mikén efolyásolj emenő feszülség ingdozás kimeneen mérheő feszülsége! Részleezve: ) A kido mérőálán állís össze z 5. ár szerini egyus, silizálln ápegysége. Az árán szereplő helyée 10., 11. és 12. árán lévő összeállíások loldlon lévő és kpcsi kerülnek mjd előjelhelyesen. Az új helye 10., 11. és 12. árákon láhó. ) Kpcsolj silizálln ápegységre 10. árán láhó silizáor. Legyen R s = 680 Ω. A simíó kondenzáor és z új erhelés rendre z lái álázn láhó párosíásn épíse e C p és helyée. C p (µf) (Ω) α) 0 β) γ) δ) A emenő feszülsége [U e ()] silizálln ápegység kimenee szolgálj, míg kimenő feszülsége [U ki ()] -ről vehejük le. Az α), β), γ) és δ) eseeken oszcilloszkóppl vizsgálj meg z U e () és U ki () feszülségeke. Rjzolj le z oszcilloszkóp képernyőjén láhó jellkok úgy, hogy z összerozó párok [U e () és U ki ()] egyzon árár kerüljenek. A feszülség- és idő engelyeke skálázz. (A késői feldok során is ennek megfelelően járjon el.) A γ) és δ) eseeken hározz meg z U úgófeszülsége, melye szükség szerin z oszcilloszkóp AC üzemmódján is mérjen meg. A (4) formuláól számís ki r Z -. Becsülje meg γ) és δ) eseeken erhelésen áfolyó árm effekív éréké. (A kido zener-diód leörési feszülsége 5,6 V.) c) A mérőálán kpcsolj össze 11.c ár szerini silizáor. Legyen R s = 680 Ω. Az oszcilloszkópon láhó U e () és U ki () jelpárok C p = 220 µf, = 330 Ω, illeve C p = 220 µf, = 100 Ω simíás-erhelés eseén rjzolj le. Hározz meg mindké eseen úgófeszülsége és ecsülje meg erhelésen áfolyó ármerőssége. (A BD 239 rnziszor hűőord nélkül 1 W-ig erhelheő!) d) A 12. ár szerini kpcsolásn legyen R s =1kΩ, C p =22µF; 220 µf; 440 µf; = 600 Ω; 900 Ω; 1800 Ω és U ki = 10 V, mely uóiól dódón R 1 =56kΩ, R 2 =46kΩ. Az oszcilloszkópon láhó jellkok C p = 220 µf és = 600 Ω, illeve = 1800 Ω válszás eseén jegyzőkönyvéen rjzolj le. (A µa 741-es művelei erősíő mximális kimenő árm 20 ma.) 221

12 e) A 12. ár szerini kpcsolásn szereplő érékek, illeve úmuások zonosk d) feldn leírkkl. f) A 12.c ár szerini kpcsolásn legyen R s =1kΩ, C p =22µF; 220 µf; 440 µf; = 100 Ω; 150 Ω; 330 Ω és U ki = 10 V. Az oszcilloszkópon láhó jellkok C p = 220 µf és = 100 Ω, illeve = 330 Ω válszás eseén jegyzőkönyvéen rjzolj le. Kérdések: 1. Befolyásolj-e hőmérsékle válozás kimenőfeszülség ngyságá? 2. Milyen hássl vn pufferkondenzáor és erhelőellenállás ngyság úgófeszülségre? 3. Akkumuláorok öléséhez szükséges-e szűr (simío) egyenfeszülség? 4. Sorolj fel zon (elvégze) loróriumi gykorlok, hol egyenirányío feszülsége hsznál. Ezek közül hol vol szükség feszülség-silizáor lklmzásár is? Indokolj válszá! 5. Állndó erhelés eseén diódán mikor ngyo csúcsárm, ngyo vgy kise kpciású kondenzáor eseén? 6. Állndó erhelés eseén z álgfeszülség éréke függ-e pufferkondenzáor kpciásánk ngyságáól? 7. Állndó erhelés és do pufferkondenzáor lklmzás eseén z egyus (5. ár), vgy kéus (8. ár) egyenirányíó kpcsolás effekív feszülségének z éréke ngyo? Ajánlo irodlom: 1. Török M.: Elekronik, JATEPress, Szeged, Ferenczi Ö.: Tápegységek mőröknek, Műszki Könyvkidó, Budpes,

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

5.3 Erővel záró kötések

5.3 Erővel záró kötések 5.3 Erővel záró köések Az erővel záró köésekben z elemeke olyn mérékben szoríják össze, hogy felfekvő felüleükön ébreő súrlóás elmozulásuk megkályozz. Teherbírásuk z összeszoríó erő ( felülei nyomás) és

Részletesebben

Mátrixok és determinánsok

Mátrixok és determinánsok Informtik lpji Mátriok és erminánsok számok egyfjt tábláztát mátrink hívjuk. mátriok hsználhtóság igen sokrétő kezdve mtemtikávl, folyttv számítástechnikán és fizikán keresztül, egészen z elektrotechnikáig.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL 23. ISMEKEDÉS A MŰVELETI EŐSÍTŐKKEL Céltűzés: A műveleti erősítők legfontosabb tlajdonságainak megismerése. I. Elméleti áttentés A műveleti erősítők (továbbiakban: ME) nagy feszültségerősítésű tranzisztorokból

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI

24. MŰVELETI ERŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI 24. MŰVELETI EŐSÍTŐK ALKALMAZÁSAI élkitűzés: Az elektroniki gondolkodásmód fejlesztése. I. Elméleti áttekintés A műveleti erősítőkkel (továikn ME) csknem minden, nem túlságosn ngyfrekvenciás elektroniki

Részletesebben

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok

Ptolemaios-tétele, Casey-tétel, feladatok Kutov ntl Ptolemios, sey, feldtok Kutov ntl (Kposvár) Ptolemios-tétele, sey-tétel, feldtok Ptolemios-tétel: H egy konvex négyszög szemközti oldli és, ill. és d; átlói e és f, kkor + d e f. Egyenlőség kkor

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK we-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STTIK 47. RÁCSOS TRTÓK rácsos tartók két végükön csuklókkal összekötött merev testekől állnak. z így

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Ó é ü ú á á á á Í ő é á é ú á á á é é ü á é á á ľ á óľ ľ Ó ő ł ĺ á ü é éľ ü é ú á á á á ľ á á á ű é á é Ę ú á á ö á á ö á é é ó ó á á á é é á é á á ö á é á é á á á í á áĺ Íá á á ľ ő ó á é ő é é é á ő á

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Elektromágneses indukció (Vázlat)

Elektromágneses indukció (Vázlat) Elekromágneses ndukcó (Vázla). z elekromágneses ndukcó és annak fajá. mozgás ndukcó 3. Lenz-örvény 4. yugalm ndukcó 5. Időben válozó mágneses mező álal kele elekromos mező ulajdonsága 6. Kölcsönös és önndukcós

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész

ismerd meg! A digitális fényképezgép VII. rész ismerd meg! A digiális ényképezgép VII. rész 3.5.3. Mélységélesség A képérzékel síkjábn kelekez kép szigorún véve cskis beállío ávolságr ekv árgyknál éles. Az ennél közelebb és ávolbb lev árgyk képe z

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

Készítette: Mike Gábor 1

Készítette: Mike Gábor 1 A VALÓSÁGOS FESZÜLTSÉGGENEÁTO A soros kapcsolás modellje és a vele kialakío valóságos eszülséggeneráor erhel üzemmódja lényegéen evezeője a émes vezeőjű ávielechnikai modellnek. A származaás a kövekező:

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA I.

GAZDASÁGI MATEMATIKA I. GAZDASÁGI MATEMATIKA I.. A HALMAZELMÉLET ALAPJAI. Hlmzok A hlmz, hlmz eleme lpfoglom (nem deniáljuk ket). Szokásos jelölések: hlmzok A, B, C (ngy bet k), elemek, b, c (kis bet k), trtlmzás B ( eleme z

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 99. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012

LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 LF-022 LJ-024 LJ-0225 S LJF-012 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Fgor mosogtógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet lpján, mint gyártó

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK endszerek Tanszék HİMÉSÉKLETFÜGGİ ELLENÁLLÁSOK Alapfogalmak és meghaározások ELLENÁLLÁS-HİMÉİK (Elmélei összefoglaló) Az ellenállás fogalma és egysége Valamely homogén, végig állandó kereszmeszeő vezeı

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

É É Á Á Ádm s Ádm Kft ű ü ö ü Á ű ú ü ö ú ű ü ű ö ü ö ö ú Ü ú ú Ü ü É ű Ú ü űí Ú Í ü ö ü ö ú ö ö ü ö ö ű ü ö Í Ü ö ü ü ö ű ö Ü ü Ü ö ö ö Á ö Ű ü ö Ü ú ö ú ö Í ü Ü Ü ú ü ü ö ö ö Ü ö Ü Í ű ü ö É ö Ü Í ö

Részletesebben

Ü Í ö ü ö Ö ó í ü ó ö ö í ö í ü ó ó ó í ö ó ö ö ö Ö ü ü í ü ó í í ó É í ó í ó ö í ó ó í ö ó í ó ó ó ú í í ó í ű ó í ó í ó ú í í ö ó ü ö ú ó í ó üí í ó í ó Í ó ö í ó í ó ü ó ó í ó ö ó ó ü í í í ü í í ó

Részletesebben

ú ű í Á ű í ű ü í í í Ö Ö Ö É í ú ú ú ú í ü Ö ű í í í í É í í í íí í í Ö í í í É í í í í í Ö í í Á í í í í í í ú í ü ü ű í ű í íü ü ű ü í í í ú ú ú ú ü ú ú í ú ú ú í ü í í í í ú Ö í ú ú í ű ű ű í É í ü

Részletesebben

Í Í Í Ú É ü Ú ü Ú ű ü ü Ö ü ü ü Í Í É Ö ü Ú Ö Ú ü Ö ü ü ü ü ü ű Ö Ö ü É ü ü Ö Í Ú ű Í É É ű É Í Í Í Í ü Ú É Ú Ö Í ü ü ü ü Ó ü Í ü Í Ó ü ü ű ü ű Í ü Ö ű ü Í ü Ú ü Ú ü ű ű Í ű Ú Ú Ú É ü ü ű ű Ü ű ü Ó ü Í

Részletesebben

Á Ö Á ű ö ő Á Á ú ű ú ű ú ű ő ő ő ö ú ö ő ö ú ö ő ő ű ő ü Ó ú ő ú ű ö ü ö ö ü ő ü ö ö ú ő ö ü ű ö ö ű ö ú ú ü ö Í ő ö ő ö Í ö ö ő ő ű ö ö ü ő ü ő ö ü ű ö ú ö ű ö ő ü ö ö ú ö ö ő ü ö ő ö ű ö ö Í ű ö ő Í

Részletesebben

Á ö ö Á ü É ö í ü ü ö Ó ö ö í í ú ú í ö ö í ö Ó í í ö í ö Á ö Ó ö ü ö ú í ö í ö Á í ú ö ö ü Á ü ö ü í ö í í ö ö ö ü ü ü í í ü ö ö íü í ü ú ü ü í í Á í ö í ú í ö í í ü í í ü ü ö ű ü í í í ü í í í í í ú

Részletesebben

É Ú Í ű ű É ű ű ű ű Í ű ű ű Ó Ú É Ő Ó Á Á Á Á Á Á Í Á Á Á É Á Í Á Á É Á Á ű Ő Á Ő ű Á Á Ú Á Á Á Á Á Ú Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Ú ű Á É Á ű Ú Ő Ú Á ű Í ű Í Á Í ű Í Í Í ű ű Á Ú ű Í Á Í ű ű ű Á ű ű Í ű Í Í Í

Részletesebben

í ö ö ú Ú ö ú ö Ú Í í Ü ú Ú í ö ü ö í Ú Ú ö ö í Ű Í ü Ö ű ü Í Í í ü ü ú ú í ú í í Í í ü ü ö Ú Ü í Ü Ü ö ö í ü Í Ő Ő ö Ü ö ű í í ü ű Ű Ú ű Ü í űí ö ű Ú ú ü ö ü Ő Ü ö Í Ü Íű Ő Á í í Í ű ö ö í í ö ü í ű Í

Részletesebben

í í Í ű í Ó ő í Í ü í Í ü Ö í É í ő ő í ü ő ü ü É Í ü í í ü ő ő í í í í í Ó Í í ü ő í ü Ó Ö ő ü í ü Í Ó Í Í ő Ó í í ü í Ö í ő í Í í Ö Í ő ű ő ő í í í ő í í ő ő í í ő í ő í ő Í ő Í í í Í ü ü ü í ő í í í

Részletesebben

TopComfort és TopPrestige bejárati ajtók

TopComfort és TopPrestige bejárati ajtók Értékes lumíniumjtók rendkívül gyorsn 4 hét kedvezœ áron szállítási htáridœ bejárti jtók A HÖRMANN lumínium bejárti jtók rövid htáridœs gyártási progrmj egyedülálló minœségben. Ngyszerı megoldás! A Hörmnn-nk

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT 3 4.GYAKORLAT III. feszültségi állpot képlékeny feszültségi állpot A vsetonszerkezeteket teerírási tárállpotn III. feszültségi állpot feltételezésével méretezzük. A vsetonszerkezetek keresztmetszeti méretezési

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

1. példa. 2. példa. értelemszerően. F 2.32. ábra

1. példa. 2. példa. értelemszerően. F 2.32. ábra . péld Htározzu meg z.. árán láthtó tégllp lú eresztmetszet és y tengelyre számított másodrendő nyomtéit! d dy (.) épler szerint y dy y d y 0 0 értelemszerően y. péld Steiner-tétel (.. éplet) llmzásávl

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012

Konfár László Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára. sokszínû. munkafüzet. Harmadik, változatlan kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2012 Konfár László Kozmáné Jk Ágnes Pintér Klár sokszínû munkfüzet 8 Hrmdik, változtln kidás Mozik Kidó Szeged, 0 Szerzõk: KONFÁR LÁSZLÓ áltlános iskoli szkvezetõ tnár KOZMÁNÉ JK ÁGNES áltlános iskoli szkvezetõ

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A vezetői munka alapelemei - Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai

A vezetői munka alapelemei - Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai A vezetői muk lpelemei - Dötéselmélet, dötéshoztl lehetséges útji Szkgyógyszerész-jelöltek képzése Király Gyul Az operációkuttás rövid Mérföldkövek törtéete II. világháború ltt strtégii és tktiki ktoi

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. március 10. MA - 5. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/47 Tartalom I 1 Elektromos mennyiségek mérése 2 A/D konverterek

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

ű Ö ű ű Ú Ú ű

ű Ö ű ű Ú Ú ű ű Ö ű ű Ú Ú ű Á Á Ö Ö Ö Ö Ö Ö Á Ö Á Á Á Ú Á Á Á Á Ö ű ű Á ű ű ű Ö Ö Á Á Á Á Á ű Ú Ö ű Ú Ú ű Ú Á Á ű ű ű ű ű ű Á ű ű Á Á Ő Á Á Á Á Á Á Ö Á ű ű Ö Ö ű Ú Ö Ú ű Ú ű ű ű ű ű Ö Á Ú ű Á Ö Á Ú Á Á Á Á Á Á Ö Ö Á

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK . Lortóriumi gykorlt LMÉLTI ALAPFOGALMAK. Műveleti erősítők A műveleti erősítőket feszültség erősítésre, összehsonlításr illetve különöző mtemtiki műveletek elvégzésére hsználják (összedás, kivonás, deriválás,

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi elépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben