1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!"

Átírás

1 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti erőhatás alapján definiáljuk. Egy amper azon állandó villamos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságúnak tekinthető, elhanyagolhatóan kicsiny köt keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 méter távolságban levő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként 2*10-7 newton erőt hoz létre. 2. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R1 és R2) esetén! A levezetéshez szükséges kapcsolást rajzolja meg! Adott: U g, R 1, R 2 R e = R 1 + R 2 I = U g / (R 1 + R 2 ) U 2 = I * R 2 = U g / [ ( R 1 + R 2 ) * R 2 ] 3. Vezesse le az áramosztó képletet két ellenállás (R1 és R2) esetén! A levezetéshez szükséges kapcsolást rajzolja meg! 4. Írja fel egy terhelt feszültségosztóra a feszültségosztó képletet! A szükséges kapcsolást rajzolja meg!

2 5. Írja fel a 44a ábrán látható kétlépcsős feszültségosztóra a feszültségosztó képletet! 6. Írja fel a 44b ábrán látható kapcsolás esetén a 6 ohmos ellenállás áramát áramosztó képlet segítségével! Kérdés: R2-n átmenő áram nagysága. (R3 R4) R1 = 1,2Ω 2Ω = 0,75Ω Az áramosztó képletet felírva a 6Ω-os ellenállásra: I 6Ω = 6*(0,75 / (0,75+6) = 0,66A I (R3 R4) R1= 6*(6 / (0,75+6)) = 5,33A 7. Határozza meg a 45a ábrán látható kétpólus eredő ellenállását! (4Ω+4Ω) (4Ω+12Ω) = 5,33Ω 8. Határozza meg a 45b ábrán látható kétpólus eredő ellenállását! (4Ω 4Ω) + (4Ω 12Ω) = 5Ω

3 9. Rajzoljon fel egy egyenáramú hídkapcsolást és vezesse le a kiegyenlítés feltételét jelentő összefüggés! Tételezzük fel, hogy a középső hídág árama zérus: I R5 = 0! Ekkor a híd kiegyenlített, és U AB =I R 5*R 5 =0 is teljesül, tehát R 2 és R 4 ellenállások (, valamint R 1 és R 3 ellenállások) feszültsége azonos: U R2 =U R4. Az I R5 =0 feltétel azt is jelenti, hogy az R 1 és R 2 illetve R 3 és R 4 ellenállások árama azonos, tehát sorbakapcsolhatók ( b. ). Írjuk fel az R 1 és R 2 ellenállások, valamint az R 3 és R 4 ellenállások áramát: I 1 =U 0 / (R 1 +R 2 ) I 2 =U 0 /(R 3 +R 4 ) Az R 2 és az R 4 ellenállások (, valamint R 1 és R 3 ) feszültsége azonos: U R2 = I 1 *R 2 = U 0 * ( R 2 / (R 1 +R 2 )), illetve U R4 =I 2 *R 4 =U 0 *(R 4 /(R 3 +R 4 )). Mivel U R2 =U R4, U 0 *(R 2 /(R 1 +R 2 ))= U 0 *(R 4 /(R 3 +R 4 )). Az U 0 -lal egyszerűsítve, majd rendezés után R 2 *R 4 -el is egyszerűsítve kapjuk: R 2 *R 3 =R 1 *R 4. Tehát a híd kiegyenlített, ha a szemközti ágak ellenállásainak szorzata megegyezik. Kiegyenlített híd esetén az eredő ellenállás a b. ábra alapján, ha a zérus áramnak megfelelően a híd keresztágát szakadással helyettesítjük. R e =(R 1 +R 2 ) (R 3 +R 4 ). Kiegyenlített híd esetén az eredő ellenállás a c. ábra alapján, ha a zérus feszültségnek megfelelően a híd keresztágát rövidzárral helyettesítjük: R e =(R 1 R 3 )+(R 2 R 4 ). Természetesen a két változat azonos eredményt ad.

4 10. Határozza meg a 45 a), b), c) ábrán látható kétpólus eredő ellenállását! 45. a) lásd 7. feladat; 45. b) lásd 8. feladat; 45. c) Először megnézzük, hogy kiegyenlített-e a hídkapcsolás. 4Ω * 12Ω = 8Ω * 6Ω? Igen, egyenlő. Tehát a híd kiegyenlített, ha a szemközti ágak ellenállásainak szorzata megegyezik. A 2Ω-os ellenállás szakadással helyettesíthető. R e =(R 1 +R 2 ) (R 3 +R 4 ) R e =(4Ω +8Ω) (6Ω+12Ω) = 12Ω 18Ω = 7,2Ω R e =(R 1 R 3 )+(R 2 R 4 ) R e =(4Ω 6Ω)+(8Ω 12Ω) = 2,4Ω+4,8Ω = 7,2Ω 11. Egy R t ellenállással terhelt 12V üresjárási feszültségű 2Ω belső ellenállású feszültséggenerátor hatásfoka 50%. Mekkora a hasznos teljesítmény? A fogyasztóra jutó hasznos teljesítmény az alábbi képlettel lehet kiszámolni: P h =I 2 t * R t = ( U 2 0 /(R t +R b ) 2 ) * R t A terhelő ellenállást nem tudjuk, legalábbis nincs megadva, de mivel tudjuk, hogy a hatásfoka 50%, akkor azt is tudjuk, hogy ilyenkor illesztés helyzete forog fenn. Ekkor azt is tudjuk, hogy R t =R b Ekkor behejettesítve az eredmény: P h = ( 12 2 /(2Ω+2Ω) 2 ) * 2Ω = 18W 12. Egy valóságos feszültségforrás üresjárási feszültsége 12V. 10Ω-os terhelő ellenállás esetén árama 1 A. Adja meg a valóságos generátor helyettesítő kapcsolását! Adott: U 0 = 12V; R t =10Ω ; I=1A Kiszámolhatjuk a többi értéket is. U k =R t *I=10Ω*1A= 10V Kirchoff-al U b is meghatározható: U b =2V Tudjuk az U b -t és a rajta áthaladó áramot, kiszámolhatjuk az ellenállását is, ami 2Ω (megjegyzés: szerintem elég ennyi, de nem tuti)

5 13. Egy 24V üresjárási feszültségű valóságos feszültségforrást terhelő 10 ohmos ellenállás teljesítménye 40 W. Mekkora a generátor belső ellenállása? U 0 =24V; R t =10Ω; P g =40W Képlet: P h = ( U 2 0 /(R t +R b ) 2 ) * R t 40W= (24 2 /(10Ω+R b ) 2 ) * 10Ω 40=(576/(10+R b ) 2 ) * 10 40=5760/(10+R b ) 2 /*(10+R b ) 2 40*(10+R b ) 2 = 5760 / osztunk 40-el (10+R b ) 2 = *10*R b + R 2 b = 144 / -144 #nullára redukálunk, megoldó képletet alkalmazzuk Eredmény: R b1 =2Ω R b2 = -44Ω Negatív ellenállást (tudtommal) nem értelmezünk.tehát a megoldás: R b =2Ω 14. Rajzolja fel egy U b belső feszültségű és R b belső ellenállású valóságos generátor kapocsfeszültség-áram diagramját! Írja fel az U k ( I ) összefüggést is! Képlet: I = Ub / (Rb+Rt) U k =Ub - 4* Rb 15. Rajzolja fel valóságos feszültségforrás kapocsfeszültségének és hasznos teljesítményének változását a terhelő áram függvényében!

6 16. Ismertesse a szuperpozíció elvét! Mi a feltétele annak, hogy egy áramkörben alkalmazhassuk a szuperpozíció elvét? A szuperpozíció elve olyan általános fizikai elv, mely minden lineáris fizikai rendszerre alkalmazható. Kimondja, hogy a gerjesztés külön-külön hozzák létre hatásaikat, és ezek a hatások irányhelyesen összegződnek. Villamos áramkörökben a gerjesztések a generátorok forrásmennyiségei, azaz az ideális feszültséggenerátor forrásfeszültsége, illetve az ideális áramgenerátor forrásárama. A hatások az áramkör ágáramai. Ezt azt jelenti az áramkörökben, hogy a generátor forrásárama. A hatások az áramkör ágáramai. Ez azt jelenti az áramkörökben, hogy a generátorok külön-külön hozzá létre az egyes ágakban a saját részáramaikat, és az ágakban folyó áramok ezen részáramok előjelhelyes összegei. A ha a generátorok hatását külön-külön akarjuk vizsgálni, az áramkörben csak egy generátor maradhat, a többi nem dolgozhat. A feszültséggenerátor akkor nem dolgozik, ha nem hoz létre potenciálkülönbséget, tehát a feszültsége nulla. A nem dolgozó (dezaktivizált) feszültséggenerátor rövidzár. Az áramgenerátor akkor nem dolgozik, ha nem kényszerít áramot a körre, az árama nulla. Egy ág árama nulla, ha az ág szakadt, tehát a nem dolgozó áramgenerátor szakadás. A megoldás menete: 1. A többgenerátoros áramkörből annyi egygenerátoros áramkört hozunk létre, amennyi a körben lévő generátorok száma. Mindegy csak a kiválasztott egyetlen generátor fog dolgozni, csak annak hatását vesszük figyelembe, míg a többit helyettesítjük. Tehát az ideális nem dolgozó feszültséggenerátorokat rövidzárral és az ideális áramgenerátorokat, ha nem dolgoznak szakadással helyettesítjük. A valóságos generátorok belső ellenállásait függetlenül attól, hogy dolgozik-e a generátor változatlanul figyelembe veszzük minden egygenerátoros hálózatba. 2. Az egygenerátoros áramkörben a generátor felül kiszámoljuk az eredő ellenállást, majd a feszültséggenerátor áramát, illetve az áramgenerátor feszültségét. A Kirchoff törvények egymás utánni alkalmazásával az egygenerátoros kör valamennyi árama meghatározható. Ezek a részáramok, melyek tényleges irányát az egygenerátoros körben egyértelműen meghatározhatjuk, hiszen az áramkör egyetlen generátora biztosan termelő, tehát árama és feszültsége ellentétes irányú. 3. Az ugyanazon ágban folyó részáramokat előjelhelyesen összeadjuk. Ez azt jelenti, hogy az eredeti többgenerátoros körben felvesszük a tényleges ágáramok tetszőleges referenciairányát, és a részáramokat ehhez viszonyítjuk. Az összegzésnél azt a részáramot vesszük pozitív előjellel figyelembe, mely iránya az ágáram felvett (bejelölt) irányával. Ily módon az ágáramok előjelhelyes értékét kapjuk.

7 17. Írja fel a Millman-tételt, az összefüggésben szereplő mennyiségek jelölését megfelelő áramköri rajzon azonosítsa! A többgenerátoros, ún. két csomópontos (vagy két csomópontossá alakítható)áramkörök hálózatszámítási tétele a Millmann-tétel. Énnél a módszernél ismeretlennek a két csomópont közti feszülséget vesszük fel. Tehát a csomóponti potenciálok módszerének alkalmazása egy speciális struktúrájú, a gyakorlatban igen gyakran előforduló hálózatra. Ahol: n: a generátort tartlamazó ágak száma k: az összes ágak száma R i : az egyes ágak (eredő soros) ellenállása U 0i : a generátorok forrásfeszültségének előjeles értéke. A levezetésből következik, ha a generátorfeszültség iránya megegyezik az U 00 feszültség vonatkozási irányával, akkor pozitív előjellel, ha azzal ellentétes, akkor negatív előjellel kell figyelembe venni. A végeredmény, az U 00 feszültség értékére negatív eredményt kapunk, az azt jelenti, hogy a két csomópont közti feszültség tényleges iránya a felvett vonatkozási iránnyal ellentétes. Tehát a Millmann-tétel egyetlen végképletet jelent a két csomópont közti feszültségre. 18. Fogalmazza meg, mit értünk egy periodikus áram effektív értékén? Mi a csúcstényező? A váltakozó áram effektív értéke a jel egy periódusra vett négyzetes átlaga, mely megadja azt az egyenáramot, amely egy ellenálláson periódusidő alatt a periodikus árammal azonos mennyiségű hőt termel. A váltakozó áram középértékeinek viszonyát a forma- és a csúcstényező fejezi ki. A csúcstényező (k cs ) a csúcsérték és az effektív érték hányadosa: k cs = I cs / I >= 1

8 19. Definiálja az egyszerű, vagy elektrolitikus középértéket periodikus jelek esetén, és az ábrán látható jelalakra számítsa ki! A váltakozó áram egyszerű középértéke a jel egy periódusra vett átlaga: Az egyszerű középértékét elektrolitikus középértékének is nevezik. Az elnevezésnek az a magyarázata, hogy az I e -vel azonos nagyságú időben állandó egyenáram elektrolízis során a periódusidő alatt ugyanannyi töltést (anyagmennyiséget) szállít, mint a vizsgált periodikus áram. U e *T = 20*(T/2) 10*(T/2) U e =(20-10)/2 = 5V 20. Definiálja az effektív értéket periodikus jelek esetén, és az ábrán látható jelalakra adja meg számszerűen is! Fizikailag, az effektív érték azt az egyenáramot jelenti, amely egy ellenálláson a periódusidő alatt a váltakozó áram által termelt hővel azonos mennyiségű hőt termel. U 2 * T = 20 2 * (T/2) * (T/2) U 2 = 400 / /2 = 250V 2 U = 15,81 V 21. Egy szinuszos váltakozó áramú kör számításakor egy ág áramának komplex effektív értékéül: ( -2 + j ) A-t kaptunk. Írja fel az áram időfüggvényét! ( f = 50Hz ) I(komplex) = ( -2 + j ) I = gyök( ) = gyök(5) = ~ 2,236A Az áram fázisszöge: φ = arctg( Im / Re ) = arctg (1/2 ) = -26,56 o φ= -0,463 rad A áram időfüggvénye: 2 * 5 * sin(ωt 26,56 o ) A = 3,16 * sin(314t 0,463) A 50Hz esetén : 314 rad/sec

9 22. Egy veszteséges tekercset 12V-os egyenfeszültségre kapcsolva az áram 2A. Ha a tekercs 12V-os 50Hz-es szinuszos váltakozó feszültségre kapcsoljuk, az áramerősség 1,2A. Mekkora a tekercs reaktanciája az adott frekvencián?

10 23. Egy C= 1 µf-os kondenzátor árama: i(t) = 10sinωt ma; ω = 1000 rad/sec. Mekkora a kondenzátor maximális energiája? 24. Mi az impedancia és mi a mértékegysége? Határozza meg az alábbi kapcsolást helyettesítő soros impedanciát! R s = 1 kω, R p = 2kΩ, ω= /sec, C= 0,5 µf. Az ellenállás, az induktív reaktancia és a kapacitív reaktancia közös elnevezés: impedancia. Jelölése: Z, mértékegysége: az ohm. Tehát a fogyasztó átfolyó áram és a kapcsain megjelenő feszültség hányadosa a fogyasztó impedanciájával egyenlő: U / I = Z Ezt az összefüggést hívjuk a váltakozó áramú körök skalár Ohm-törvényének, mivel az összefüggésben szereplő valamennyi mennyiséget csak a nagyságával adjuk meg. 25. Rajzolja meg az alábbi váltakozó áramú kapcsolás fázorábráját! 26. Rajzolja fel egy f=50hz-es szinuszos váltakozó feszültségre kapcsolt induktivitás pillanatnyi teljesítményének időfüggvényét, bejelölve a periódusidőt és a maximális teljesítményt. Az induktivitás (induktivitás =tekercs) reaktanciája 10Ω, áramának csúcsértéke 2A. Periodikusan termelő és fogyasztó Teljesítmény maximális értéke a meddő teljesítmény (Q). Q=U * I = X L * I 2 = U 2 / X L I^ = 2A Behelyettesítve: Q = X L * I 2 = 2 * 10Ω = 20 var

11 27. Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt soros RLC kör elemeinek feszültsége: U R =80V; U C =80V; U L =20V. Hány volt feszültségre kapcsoltuk az áramkört? U k = 80 80j + 20j = 80-60j U k = ( ) = 100V 28. Számítsa ki az alábbi váltakozó áramú hídkapcsolás eredő impedanciáját! Megvizsgáljuk, hogy ez a hídkapcsolás kiegyenlített-e 10*10 = 10j(tekercs) * -10j(kondi) 100 = 10j * (-10j) 100 = 100. Tehát a híd kiegyenlített, ezért a középső ágat ( 20Ω os kondi helyét) szakadással helyettesíthetjük. Majd a soros részeket összeadjuk és a két párhuzamos ágat -oljuk. (10+10j) (10-10j) = 10Ω 29. Rajzolja fel egy ideális soros rezgőkör Z (ω) és I (ω) diagramját!

12 30. Rajzolja fel egy ideális párhuzamos rezgőkör Z (ω) és I (ω) diagramját! 31. Rajzolja fel egy valóságos soros rezgőkör Z (ω) és I (ω) diagramját! 32. Hogyan helyettesíthető egy ideális párhuzamos rezgőkör egy rezonancia frekvencián? Válaszát indokolja! 33. Hogyan helyettesíthető egy ideális párhuzamos rezgőkör a rezonancia frekvenciánál alacsonyabb frekvencián? Válaszát indokolja! 34. Hogyan helyettesíthető egy ideális párhuzamos rezgőkör a rezonancia frekvenciánál magasabb frekvencián? Válaszát indokolja! 35. Írja fel az alábbi ábrán látható kétpóluspárok komplex üresjárási (feszültség) átviteli karakterisztikáját! (bode)

13 36. Rajzolja meg a fenti kétpoluspárok esetén az átviteli karakterisztika amplitúdóját a lgω függvényében! Jelölje be a törésponti frekvenciát és adja meg az asszimptóták meredekségét! 37. ω= 1000 r/s esetén mekkora az adott kétpóluspár csillapítása? ( G=? db ) 38. Mekkora ω körfrekvencián lesz az adott kétpóluspár csillapítása G= -20 db? 39. Mekkora ω körfrekvencián lesz a fenti kétpóluspár csillapítása G= -3 db? 40. Mekkora w körfrekvencián lesz az adott kétpóluspár kimeneti feszültsége a bemeneti feszültség 0.01-e? 41. Ábrázolja a feszültségátvitel amplitúdó karakterisztikáját! Elegendő a törtvonalas közelítés megadása, de adja meg a töréspontok helyét.

14 42. Rajzoljon egy egyszerű alul áteresztő szűrőt! 43. Egy R=10Ω-os ellenállás feszültségének időfüggvénye: u(t) = *sinωt + 80*sinωt + 40*sin2ωt [V]. Határozzuk meg az ellenállás áramának effektív értékét! I=? 44. Ideálisnak tekinthető tekercs feszültségének időfüggvénye: u(t) = 60*sinωt + 80*sinωt + 40*sin2ωt [V]. L=10mH, ω=1000 rad/sec (szerk. megj: ω=1000 1/sec-el egyezik, csak eltérő jelölést használ a könyv és tanárnő) Írja fel az áram időfüggvényét! I(t) =? 45. Egy ideális kondenzátor feszültsége: u(t) = *sinωt + 80*sinωt + 40*sin2ωt [V]. C= 25 µf, ω=1000 rad/sec Írja fel az áram időfüggvényét! I(t)=? 46. Számítsa ki az alábbi feszültség effektív értékét! u(t) = *sinωt + 20*sin2ωt [V]. 47. Mekkora az alábbi az alábbi feszültség effektív értéke: u(t) = *cosωt + 80*sinωt + 40*sin2ωt [V]. 48. Mekkora lesz a kimeneti üresjárási feszültség effektív értéke a fenti RC-kör esetén, ha: u(t) = *sinωt + 10*sin2ωt [V], és ω= 1000 rad/sec. 49. Egy soros RLC kör (R=10Ω, C= 10 µf) u(t) = U 0 + u 1m sinωt + u 3m sin3ωt feszültséggel táplálva az áram alakja i(t) = i 1m sin(ωt+φ) + i 3m sinωt. (ω=314 rad/sec) Mekkora az induktivitás, L=?

15 50. Egy sorosan kapcsol RLC tagra (R=10kΩ) 100V nagyságú egyenfeszültséget kapcsolunk. A bekapcsolás után 10ms-mal az áram 3.68 ma. Mekkora a kapacitás értéket: C=? 51. Egy soros RC tagra (R=5kΩ, C= 10µF) a t=0 pillanatban egyenfeszültséget kapcsolunk. Mekkora a feszültségforrás feszültsége, ha 50ms elteltével az áram erőssége 7.36mA? 52. Egy soros RL tagra (R=10Ω) 100V nagyságú egyenfeszültséget kapcsolunk. A bekapcsolás után 10ms-mal az áram 6,32A. Mekkora az induktivitás; L=? 53. Egy kondenzátor 1kΩ-os ellenálláson keresztül sütünk ki, az áram időfüggvénye i(t)= 0,1e -t/t [A], T=0,1ms. Mekkora töltés volt kondenzátoron? 54. Egy 100V feszültségre kötött 100µF-os kondenzátort egy 1kΩ-os ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi az ellenálláson hővé alakuló energia? 55. Határozza meg az alábbi áramkör időállandóját a bekapcsolási folyamat során! 56. Határozza meg az alábbi áramkör időállandóját a kikapcsolási folyamat során! 57. Határozza meg az alábbi áramkör időállandóját a bekapcsolási folyamat során! 58. Rajzolja meg az alábbi függvénnyel adott áram időfüggvényét! I(t) = 6-2*e -t/2ms /ma/.

16 59. Írja fel az alábbi függvénnyel adott áram időfüggvényét! 60. Ha ismert egy áram kezdeti és állandósült értéke, az áramkör időállandóját, és tudjuk, hogy egy tárolós a kapcsolás, hogyan írható fel az áram időfüggvénye? 61. Hogyan számítható ki az induktivitás, illetve a kapacitás energiája? 62. Miért nem változhat ugrásszerűen az induktivitás árama, illetve a kapacitás feszültsége? 63. Hogyan helyettesíthető az energiamentes induktivitás és kapacitás? 64. Hogyan helyettesíthető a nem energiamentes induktivitás és kapacitás? 65. Egy soros RL tagra (R=10Ω, X L =20Ω) u(t)= 2 * 220*sin(314t + Ψ) [V] feszültséget kapcsolunk. Mekkora Ψ bekapcsolási fázisszög esetén nem lesz az áramnak tranziens összetevője? 66. Egy soros RLC kör csillapított saját körfrekvenciája ω CS =800 rad/sec, ellenállása R=12Ω, induktivitása L=10 mh. Mekkora az áramkör kapacitása; C=? 67. Egy soros RLC körre 10V-os egyenfeszültséget kapcsolunk t=0-ban. Előzőleg a kör energiamentes volt. R=100Ω, L=0,1H C=10µF. A bekapcsolás során kialakulhat-e a kondenzátoron 10V-os nagyobb feszültség? Válaszát indokolja! 68. Soros RLC körre (R=100Ω, L=20mH, C=15µF) 100V egyenfeszültséget kapcsolunk. Az átmenet során az áram maximuma 0,8 A. Mekkora a kondenzátor feszültsége az áram maximumának pillanatában? 69. Rajzolja fel jellegre helyesen egy energiamentes, soros RLC kör egyenfeszültségre a kör áramának időfüggvényét, ha R=200Ω, L=50mH, C=200µF!

17 70. Az alábbi kétpóluspárok bemenetére egységugrás jelet kapcsoljunk. A kapcsolás előtt a kétpóluspárok energiamentesek. Írja fel a kimeneti feszültség időfüggvényét és ábrázolja azt!

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Példafeladatok. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN. Váltakozóáramú hálózatok VÁLTAKOZÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK DR.

Példafeladatok. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN. Váltakozóáramú hálózatok VÁLTAKOZÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK DR. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Példafeladatok Váltakozóáramú hálózatok 1 2015.12.02.. Feladat 1 Azonos frekvenciájú váltakozó feszültségek összegzése U 2 = U 2 e jφ 2 = U 2 cos φ 2

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

RC és RLC áramkörök vizsgálata

RC és RLC áramkörök vizsgálata dátum:... a mérést végezte:... RC és RLC áramkörök vizsgálata legalapvetőbb RLC áramkörök ellenállásból, induktivitásból (tekercs) és kapacitásból (kondenzátor) állnak. Ezek bemenetén és kimenetén mérhető

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája SOOS C-KÖ Ellenállás, kondenzátor és tekercs soros kapcsolása Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros - és soros C-körben egyértelművé vált, hogy a tekercsen késik az áram a feszültséghez képest, a

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati OKTATÁSI

Részletesebben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben ElMe 6. labor 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültség-áram jelleggörbéjét! 5. Hogyan szokás közelíteni a számítások során a dióda karakterisztikáját? 4. Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Villamos ív előállító berendezés tervezése és szimulációja Beleon Krisztián BSc villamosmérnök szakos hallgató Eckl Bence

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési jegyzőkönyv segédlet Dr. Kuczmann Miklós Válogatott mérések Villamosságtanból Győr, 2009 A mérési segédlet L A TEX szerkesztővel

Részletesebben

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Berta Miklós 1. Billenőkörök A billenőkörök pozitívan visszacsatolt digitális áramkörök. Kimeneti feszültségük nem folytonosan változik, hanem két meghatározott

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

R 2 R 1 I R 3 R U 1 L U 2

R 2 R 1 I R 3 R U 1 L U 2 1. Mi a villamos térerısség definíciója? 2. Mi a mágneses indukció definíciója? 3. Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó részeit: Mennyiség Jele Mértékegysége (SI alapegységekkel) töltés Q E feszültség

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

12. GYAKORLÓ FELADATOK ÉS MEGOLDÁSAIK

12. GYAKORLÓ FELADATOK ÉS MEGOLDÁSAIK . GYKORLÓ FELDTOK ÉS MEGOLDÁSIK z itt szereplõ feladatok az egyes fejezetek tematikáihoz alkalmazkodó csoportosításban és sorrendben lettek összeállítva. *-gal jelölt *G. i. j. számozású feladatok megoldásai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérések célja: A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének gyakorlása A mérések tárgya: A mérést végezte: A mérések helye: A mérések

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsöveket alapvetően erősítő feladatok ellátására használhatjuk, azért mert már a működésénél láthattuk, hogy

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék Harmonikus jelenségek. Fázisjavítás Dr. Dán András egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi d á Egyetem Villamos Energetika Tanszék Harmonikus definíció Periódikus időfüggvény Legyen ω 1 az

Részletesebben

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A A szinuszosan váltakozv ltakozó feszülts ltség Ellenáll ok a váltakozó áramú körben = Összeállította: CSSZÁ ME SZTE, Ságvári E. Gyakorló Gimnázium SZEGED, 006. május ( = sin( 314, 16 nduktív v ellenáll

Részletesebben

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. 1) Villamos töltések rekombinációja a) mindig energia felszabadulással jár; b) energia felvétellel jár; c) nincs kapcsolata

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA 1.) Egy NPN bipoláris tranzisztor U BE feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA 2.) 230V effektív értékű szinuszos feszültség

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési

Részletesebben

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata 5.19. Frekvencia- és kapacitásmérő analóg kijelzéssel Univerzálisan használható frekvencia- és kapacitásmérő tömbvázlata látható a 96. ábrán. Ez a mérési összeállítás a digitális és az analóg mérési módszerek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet Hegedűs József Villamos műszerek A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések Győr, 2005. 1. Bevezetés A laboratóriumban elvégzendő mérési gyakorlat a Méréstechnika I. tantárgy része. A laboratóriumi

Részletesebben

Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű

Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű TÓTH MKKL SÁNDOR Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű stabilizátor ETO 621.316.722.1 Az MKKL Optikai Mérések Osztályán néhány évvel ezelőtt kapcsolóüzemű stabilizátorokkal váltottuk fel azokat az

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot

Részletesebben

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz Fazekas István 2011 R1 Tartalomjegyzék 1. Hangtani alapok...5 1.1 Periodikus jelek...5 1.1.1 Időben periodikus jelek...5 1.1.2 Térben periodikus

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi elépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió) 3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, R és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió Zoli 2009. október 28. 1 Tartalomjegyzék 1. Frekvenciafüggő elemek, kondenzátorok és tekercsek:

Részletesebben

Elektrotechnika jegyzet

Elektrotechnika jegyzet SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ATOMATIZÁLÁSI TANSZÉK Elektrotechnika jegyzet Elektrotechnika jegyzet Készítette: dr. Hodossy László fiskolai docens eladásai alapján Tomozi György Gyr, 4. - - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése Elektromechanika 5. mérés Egyenáramú motor mérése 1. Ismertesse az egyenáramú gépek kedvező tulajdonságait, adjon meg alkalmazási területeket! Egyenáramú gépek esetében mind az állórészt, mind pedig a

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Parázsfény-lámpa feszültség-áram karakterisztikájának felvétele 1. A mérés célja, elve A parázsfény-lámpa speciális fényforrás, amelyben nem a szokásos izzószál sugárzása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) Miskolci Egyetem Elektrotechnikai- Elektronikai Intézeti Tanszék MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) A mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott

Részletesebben

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai 1. feladat: Számítsuk ki egy cm átmérőjű, cm hosszú, 1 menetes tekercs fluxusát, ha a tekercsben,1 -es áram folyik! N I 1 3,1 H = = 5. l, m Vs B = µ H = 4π 5 = π. m Φ

Részletesebben

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Összeállította: Mészáros András, Horváth Márk 2015.08.26. A laboratóriumi foglalkozásokkal kapcsolatos általános tudnivalók: E.1 A foglalkozások megkezdésének

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

Gondolatok a fázisjavításról

Gondolatok a fázisjavításról Gondolatok a fázisjavításról 1 / 3 2016.02.27. 13:46 Gondolatok a fázisjavításról 2009. március 23. hétfő, 08:15 Írta: Net Admin 0 Hozzászólások A technika szakadatlan fejlődése a villamos iparnak olyan

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag 2. ábra: Ellenállások színkódja Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag Bevezetés A szakkereskedelemben számtalan multiméter vár arra, hogy Ön sok különféle mérést végezhessen az elektronikus alkatrészeken

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

Jármőipari EMC mérések

Jármőipari EMC mérések Jármőipari EMC mérések (EMC-jelő mérés) Készítette : Szőcs László 2008 A mérés a Robert Bosch Kft. támogatásával jött létre. 1. A mérés célja A mérés célja az EMC méréstechnika gépjármő iparban használatos

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele Konduktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele (E1) A konduktív ellenállás: lineáris kétpólus Az izzólámpa: nemlineáris, de szimmetrikus karakterisztikájú kétpólus.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok 5. A fényforrások működtető elemei 5.1 Foglalatok A foglalatok a fényforrások mechanikai rögzítésén kívül azok áramellátását is biztosítják. A különböző foglalatfajták közül legismertebbek az Edison menetes

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

- 1 - Tubics József K. P. K. P. - - Tubics József.A. CSOPORTOSÍTSA A KÉTPÓLUSOKAT ÉS ÉRTELMEZZE AZ EGYES CSOPORTOK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAIT! MAGYARÁZZA EL A NORTON ÉS A THEVENIN TÉTELT, MUTASSON PÉLDÁT ALKALMAZÁSUKRA! ISMERTESSE A GYAKORIBB

Részletesebben

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése.

26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK. Célkitűzés: A hálózati egyenirányító és stabilizáló alapkapcsolások és jellemzőinek megismerése, illetőleg mérése. 26. HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK Célkiűzés: A hálózi egyenirányíó és silizáló lpkpcsolások és jellemzőinek megismerése, illeőleg mérése. I. Elmélei áekinés Az elekronikus készülékek működeéséhez legöször egyenfeszülségre

Részletesebben

Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés. Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód:

Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés. Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód: Minta Írásbeli Záróvizsga és MSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök alapképzés Debrecen, 0000. 00. 00. Név: Neptun kód: A kidolgozáshoz kövesse a szabvány géprajz szabályait, valamint figyeljen az

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel

Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel Danyek Miklós Gazdag Ferenc Handl Péter diplomtervező egyetemi hallgatók 2000.június 18.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316,

Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316, D. EDL ICHÁD BME Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék Kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorok túlterhelés elleni védelme ETO 621.376.722.1:621.316, A -félvezető kapcsolóeszközök fejlődésének következtében

Részletesebben

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése.

Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. Labor tápegység feszültségének és áramának mérése. (Ezek Alkotó gondolatai. Nem tankönyvekbıl ollóztam össze, hanem leírtam ami eszembe jutott.) A teljességre való törekvés igénye nélkül, néhány praktikus

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung

2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung 2.9C LCR híd mérőműszer kit dr. Le Hung A 2.9C LCR híd mérőműszer kit (gyakran még RLC mérőnek is hívják, vagy más néven LC mérő, ellenállás mérő (R), egyben in-circuit ESR mérő) egy precíziós mérőműszer,

Részletesebben

4.2. Villamos gyújtóberendezések (Második rész)

4.2. Villamos gyújtóberendezések (Második rész) .2. Villamos gyújtóberendezések (Második rész) Bár hagyományos megszakítós gyújtású járművet már kb. másfél évtizede nem gyártanak, még is ahhoz, hogy a korszerű rendszerek működését megérthessük, az alap

Részletesebben

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL 23. ISMEKEDÉS A MŰVELETI EŐSÍTŐKKEL Céltűzés: A műveleti erősítők legfontosabb tlajdonságainak megismerése. I. Elméleti áttentés A műveleti erősítők (továbbiakban: ME) nagy feszültségerősítésű tranzisztorokból

Részletesebben