Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele"

Átírás

1 Konduktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele (E1) A konduktív ellenállás: lineáris kétpólus Az izzólámpa: nemlineáris, de szimmetrikus karakterisztikájú kétpólus. A növekvő áramerősség melegíti az izzószálat, a fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggése miatt megváltozik az ellenállás. Az ellenállás-változás független a kétpóluson átfolyó áram irányától, ezért a karakterisztika szimmetrikus. A mérés két részből áll a) A konduktív ellenállás karakterisztikájának felvétele. b) Az izzólámpa karakterisztikájának felvétele. A karakterisztika felvételnél a tájékoztatóban ismertetett A kapcsolás szerint végezzük a mérést. A mérendő mennyiségek nagyságrendje és a használt műszerek tulajdonságai olyanok, hogy ekkor nincs szükség a mért értékek korrigálására. Feszültségre kapcsolás mindkét esetben csak a gyakorlatvezető oktatók ellenőrzése után történhet. a) feladatnál előre kiszámítandó az ellenállás és teljesítményadatokból a képpólusra megengedett legnagyobb áram vagy feszültségérték. Ezt méréskor nem szabad túllépni. b) feladatnál az izzólámpa üzemi feszültségét mérésnél ne lépjük túl. A mérési eredményeket mind az a), mind a b) feladatnál az I. sz. táblázatba jegyezzük fel, s mindkét karakterisztikát egyetlen koordináta-rendszerben ábrázoljuk. Használt feszültség: max 10 V szabályozható egyenfeszültségű tápegységről. Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele (E1) 1 V feszültségmérő LDV több méréshatárú 1 A áramerősségmérő LDA ,03-15 A 1 R ellenállás M1-4 3,75 ohm, 15 W (dobozban) 1 R fémszálas izzó M5-2 6 V, 15W 1 DC tranzisztoros tápegység 5 mérőzsinór Feszültségforrás: egyenáramú tranzisztoros tápegység

2 Konduktív ellenállás és parázsfénylámpa feszültség-áram karakterisztikájának felvétele (E6) A konduktív ellenállás: lineáris kétpólus A parázsfénylámpa: nemlineáris, általában nem szimmetrikus karakterisztikájú kétpólus. A parázsfénylámpában egy bizonyos feszültség elérése után a nem-önálló kisülés önálló kisülésbe megy át. Amíg a nem-önálló kisülésben az áramerősség kisszámú töltéshordozó miatt rendkívül kicsi, az önálló kisülésben az ütközési ionizáció révén a töltéshordozók száma hatványozottan megszaporodik, és az áram ugrásszerűen megnövekedik. Az áramot fényjelenség kíséri. Az ún. gyújtási feszültségnél indul meg az önálló kisülés. Csökkentve a feszültséget az önálló kisülés az előbbinél kisebb, ún. kioltási feszültségnél megszűnik. Az áramerősség igen meredek emelkedése miatt gyakorlatilag elég tág határok között változik. Ezért a parázsfénylámpát feszültségstabilizásra lehet használni. Ha nem gondoskodunk az áram korlátozásáról, sorbakapcsolt ellenállás beiktatásával, a parázsfénylámpa felrobban. Ezt a karakterisztika felvételénél sem hagyhatjuk el. Ez az ellenállás képezi mérendő konduktív ellenállásunkat is. A mérés három részből áll a) A potenciométeres kapcsolás összeállítás után a potenciométer kimenő kapcsaira feszültségmérőt kapcsolunk és meggyőződünk a feszültség szabályozhatóságáról. b) A konduktív ellenállás (a védő ellenállásként kapcsolt ellenállás) karakterisztikájának felvétele. c) A védőellenállással sorbakapcsolt parázsfénylámpa karakterisztikájának felvétele. A karakterisztika-felvételt a tájékoztatóban ismertetett A kapcsolásban végezzük! Ekkor a mért áram vagy feszültség értékek korrekciójára nincs szükség. A feszültségre kapcsolás mindhárom esetben csak a gyakorlatvezető oktató ellenőrzése után történhet! b) mérésnél előzőleg az ellenállás adataiból határozzuk meg a megengedhető legnagyobb áram vagy feszültségértékeket. c) mérésnél a maximálisan megengedhető áramerősség 11 ma. A növekvő feszültségértékekhez tartozó áramerősség-értékeken kívül határozzuk meg a gyújtási és kioltási feszültséget is. Mind a b) mind a c) feladat mérési eredményeit az I. sz. táblázatba jegyezzük fel és mindkét görbét egyetlen koordináta-rendszerben ábrázoljuk. A jegyzőkönyv elkészítésekor megszerkesztendő a parázsfénylámpa védőellenállás nélküli karakterisztikája. Ez pontról-pontra megszerkeszthető úgy, hogy az előtéttel ellátott parázsfénylámpán lévő feszültségből levonjuk az előtét ellenálláson levő feszültséget, amely ugyanakkora áramerősséghez tartozik. Használt feszültség: 200 V egyenfeszültség (anódpótlóról) szabályozott 1 feszültségmérő LDV ,3-750 V 1 áramerősségmérő M ,03-15 A 1 potenciométer 10 kohm, 25 W 1 ellenállás (dobozban) M 5-9 2,0 kω; 0,25 W 1 parázsfénylámpa M anódpótló STA /2 7 mérőzsinór Feszültségforrás: anódpótló 300 V= szabályozott

3 Konduktív ellenállás és germánium-dióda feszültség-áram karakterisztikájának felvétele (E8) A konduktív ellenállás: lineáris kétpólus A germánium-dióda: nem lineáris, aszimmetrikus karakterisztikájú kétpólus. Aszimmetrikus, mert a rajra átfolyó áramerősség lényegesen függ a rákapcsolt feszültség polaritásától. Ezen tulajdonság alapján az ilyen kétpólusok egyenirányítóként nyernek alkalmazást. Ennek megfelelően beszélünk nyitó- és záróirányú kapcsolásról és karakterisztikáról. Nyitóirányban az ellenállás igen kicsi, ezért a karakterisztika felvételnél a diódával védőellenállást kapcsolunk sorba. Egyben ez a védőellenállás a mérendő konduktív ellenállás is. A mérés három részből áll: a) A potenciométeres kapcsolás összeállítása után a potenciométer kimenő kapcsaira feszültségmérőt kapcsolunk és meggyőződünk a feszültség szabályozhatóságáról. b) A konduktív ellenállás (a védőellenállásként kapcsolt ellenállás) karakterisztikájának felvétele. c) A védőellenállással sorba kapcsolt germánium-dióda karakterisztikájának felvétele. A feszültségre kapcsolás mindhárom esetben csak a gyakorlatvezető oktatók ellenőrzése után történhet. Mindkét (b és c) mérési feladatnál az áramerősséget 150 ma-ig (0,15 A) szabályozzuk. Katalógus szerint ennél a típusnál (GDK-3) a nyitóirányú áram megengedett legnagyobb értéke: 300 ma. A záróirányú legnagyobb feszültség: 225 V. c) mérésnél csak nyitóirányú karakterisztikát vegyünk fel. Az ezt követő záróirányú kapcsolást csak az aszimmetriáról való meggyőződés miatt állítsuk össze. Mind a b, mind a c mérési feladat mérési eredményeit az I.sz. táblázatba jegyezzük fel, és mindkét görbét egyetlen koordinátarendszerben ábrázoljuk! A jegyzőkönyv elkészítésekor megszerkesztendő a germánium-dióda védőellenállás nélküli karakteisztikája. Ez pontról pontra megszerkeszthető úgy, hogy az előtéttel ellátott diódán lévő feszültségből levonandó az előtét-ellenálláson levő azon feszültség, amely ugyanakkora áramerősséghez tartozik. Használt feszültség: 6 V egyenfeszültség 1 feszültségmérő LDV ,3-750 V 1 áramerősségmérő LDA ,03 A-15 A 1 tolóellenállás /4 200 ohm 578 W 1 ellenállás (dobozban) 10 ohm 8 W 1 germánium-dióda (dobozban) 7 mérőzsinór 9 kábelsaru Feszültségforrás: 6 V = akkumulátorról

4 Ellenállásmérés Wheatstone-hídban (EKM-híd) (E9) 1. A kész híd alkalmas ohm ellenállások mérésére 0,03% pontossággal. 2. A mérendő ellenállást az alsó jobb szélen levő X közbeiktatásával. 3. A mérőarányt a híd jobboldali részén levő dugaszolókkal lehet beállítani. (Wheatstone-hídmérésnél a "WH" dugó legyen bedugva.) A dugaszok melletti számok ohmokban mutatják az ellenállásokat. A hídon fel van tüntetve az útmutató szerinti jelöléssel, hogy melyik az R1, R 2, R 3, ellenállás. Ennek alapján számíthatjuk az ismeretlent. R 4 1 szorítókhoz kell csatlakoztatni vezetékek 100 ohmnál kisebb arányellenállást ne használjunk a tápfeszültséget szolgáltató zseblámpa-elem felesleges terhelése miatt. 4. A többi kapcsolási elem helye könnyen megtalálható a feliratok alapján. 5. A mérés megkezdése előtt a forgókaros változtatható ellenálláson állítsunk be 10 ohmot kezdő értéknek. 6. A híd tápfeszültségét 4,5 voltos telep adja. Ezt csak akkor kapcsoljuk be, ha már mérünk és rögtön kapcsoljuk ki, ha már befejeztük a mérést, vagy a hidat nem használjuk. 7. A galvanométert a hídba a bal alsó sarokban levő G 0,1 és G nyomógomb (háromállású) segítségével kapcsolhatjuk ki vagy be. A mérés elején, amikor még messze vagyunk az egyensúlyi helyzettől (nagy a híd árama), először mindig a G0,1 gombot kapcsoljuk, ilyenkor előtét kapcsolódik a műszer elé. Ha már elég jól megközelítettük az egyensúlyt, a G nyomógombot is benyomjuk és az egyensúlyt tovább finomítjuk. MÉRÉSI FELADATOK 1. a) A huzalok ellenállását legalább két (R3, R 4 ) ellenállás értéknél megmérjük. A mérési eredmények középértékét vesszük. b) Megmérve a huzalok hosszát és átmérőjét, kiszámítjuk a fajlagos ellenállást. 2. Az izzólámpa ellenállását közepes ( ohm) ellenállás értéknél megmérjük és kiszámítjuk az üzemi ellenállás értékét a lámpára ráírt üzemi adatokból. Végül képezzük az R/Rü hányadost. A galvanométert mérés után zárjuk rövidre! 1 Wheatstone-híd MWT 0090/78 5 dekádos 1 galvanométer M /1955 R b =1320 ohm 1 izzó/mérndő ell./ M V, 100 W 3 mérendő ellenállás I II III huzal vas réz kanthal 1 mérőszalag 1 mikrométer mm 1 zseblámpaelem 6 mérőzsinór

5 Nyúlásmérő elem relatív ellenállás változása és fajlagos megnyúlása közötti összefüggés meghatározása (E11) A befogott tartó (konzol) alsó és felső lapjára ragasztott nyúlásmérő elemek fajlagos hosszváltozását egy feszítő csavar elforgatásával hozhatjuk létre, amely által létrehozott f elmozdulást közvetlenül mérhetjük. ε = a tartó méretei: v = 4 mm, l = 105 mm. A felső elem a kísérleti összeállításban rövidülést szenved (ε < 0) az alsó nyúlást (ε >0). Először a kb. 300 ohm ellenállású nyúlásmérő elem pontos ellenállásértékét határozzuk meg. Az f = 0-hoz tartozó ellenállás: R OX, és a R X = R X R OX R X ellenállás-változásból a R OX relatív ellenállásváltozás számítható. Összeállítás és mérés v 2 l f 1. A hídhoz csatlakozunk az áramforrással (B jelű kapcsok), a nyúlásmérő elem kivezetésével (X jelű a 100 kapcsok) és dugaszolással = = 0, 1 értéket állítjuk be. R kezdő értéke néhány ezer ohm b 1000 legyen. 2. Bekapcsoljuk a fénymutatós galvanométer világítását és a galvanométer fénymutatóját 1 -ös érzékenységnél a galvanométer nullázó gombjának finom elforgatásával nullára állítjuk. 3. A galvanométert a híd (G jelű kapcsaira) kapcsoljuk. Az érzékenységszabályozót I állásba állíjuk. 4. A híd bal alsó sarkában lévő nyomógomb (G) finom lenyomása mellett figyeljük a galvanométer kitérését. 5. A karok elforgatásával 0-ra állítjuk a galvanométert, majd ezt a nullázást az érzékenységszabályozó 2, 3, 4, 5 állásainál fokozatosan finomítjuk. 6. Eddig a feszítő csavarral még nem deformáltuk a lemezt f = 0 így a meghatározott ellenállásérték a R OX = X WO = R. b 7. Ezután fokozatosan 0,5 mm-enként növeljük f értékét kb. 6-8 mm-ig és mérjük a hozzájuk tartozó R X értékeket. f R a b R X a = R b R X = R X R OX R R X OX ε = v 2 l f A jegyzőkönyvben a rövid leírás és vázlat mellett végezzük el a fenti táblázat kitöltéséhez szükséges R X számításokat, és mellékeljük mm-papíron az = g /ε/ függvényét ábrázoló grafikont. R OX A galvanométert mérés után zárjuk rövidre!

6 1 Wheatstone-híd YTW dekádos 1 galvanométer GF érzék 1 o = 2,4 x 10-8 A 1 állvány mérőórával o 1 = 0,01 mm 1 próbatest befogó 2 db nyúlásmérő bélyeggel 350 ohm 4 mérőzsinór 1 zseblámpa

7 Nyúlásmérő elem relatív ellenállás (12) 1 Wheatstone-híd YTW dekádos 1 galvanométer GF érzék 1 o = 2,4 x 10-8 A 1 állvány mérőórával o 1 = 0,01 mm 1 próbatest befogó 2 db nyúlásmérő bélyeggel 120 ohm 4 mérőzsinór 1 zseblámpa

8 Feszültségmérő hiteles kompenzációs módszerrel (E 12) Az YTWK-1 típusú forgókaros Thomson-Wheatstone híd és kompenzátor. Alkalmas ellenállás mérésre, ohm tartományban, 0,1%-án nagyobb pontossággal és feszültségmérésre mv. Jelen mérésben kompenzátorként feszültségmérésére használjuk. 1. A kompenzátor üzemmódot öt darab dugasznak a K sorba való dugaszolásával választjuk meg, majd a segédáram jegyzetben IK beállítását végezzük el. Segédáram-beállítás 2. A normálelem feszültségét meghatározzuk (leolvassuk). 3. A készülék jobb felső két karjával a feszültség 5. és 6. számjegyét beállítjuk. 4. Az E n -E x -T-W kapcsolót E n -re állítjuk. 5. Az áramforrást (4,5 V-os elem) ellenállásszekrény (Rsz sorba kapcsolásával a kompenzátor B kapcsaira kötjük. Polaritásra ügyeljünk!) 6. Az ellenállásszekrényen ohm ellenállást állítottunk be. 7. A kompenzátor G jelű kivezetéseire galvanométert, E n jelűekre pedig a normálelemet kapcsoljuk. 8. A kompenzátor bal alsó sarkában lévő nyomógombot finoman benyomva figyeljük a galvanométert és annak kitérését az Rsz (ellenállásszekrény) szabályozásával csökkentjük (nullázás). Ezt a durva nullázást a nyomógomb további, ütközésig való benyomásával (a gomb elforgatásával ezt a helyzetet rögzíteni is lehet) tovább finomítjuk. A nullázás eredménye az, hogy a segédáramot hat számjegy pontossággal I=0, ma-re állítottuk be. A segédáram beállításánál a kompenzátor öt alsó fogókarjával beállított R ellenállás értéke tetszőleges lehet. A továbbiakban az R sz ellenállást nem változtatjuk! Feszültségmérés 9. A kapcsolót En-ről E x -re állítjuk. 10. A mérendő feszültséget az Ex kapcsokra csatlakoztatjuk 11. A bal oldali alsó nyomógombot finoman lenyomjuk és a galvanométert az alsó forgókarok forgatásával (R) először durván, majd a nyomógomb ütközésig való lenyomásával finoman nullázzuk. Ekkor az ismeretlen fesz. Ex (a jegyzetben U x ) U x = I K R = 10-4 R x (Volt) Hitelesítés 12. A potenciométer, a hitelesítendő voltmérő és a két normálellenállás segítségével elkészítjük a tájékoztatóban megadott összeállítást és annak kimenő Ux kapcsait a kompenzátor E x kapcsaira kötjük. 13. A normálellenállás P-P kapcsai árammal nem terhelhetők, azokról csak feszültség vehető le. Az áramkör összeállításánál csak I-I kapcsokat használjuk. 14. A potenciométert tranzisztoros stabilizált kisfeszültségű tápegységről üzemeltetjük. 15. A potenciométerrel a feszültségmérőn tetszőleges skála kitérést állítottunk be. (Célcserű 0-tól 150-ig 10 osztásonként haladni.) Mérjük 9-11 szerint a különböző kitérésekhez tartozó U x feszültséget. A műszert a 15 V-os méréshatáron hitelesítjük! A galvanométert mérés után zárjuk rövidre!

9 1 kompenzátor YTWK dekádos 1 G galvanométer EKM =5,5x10-7 A 1 Rsz ellenáll.szekrény FOK dekádos 1 R potenciométer ohm, 600 W 1 U N normálelem E=1, V 20 o C-on 1 RN2 normálellenálás 4074 R=10 ohm 20 o C-on 1 V voltmérő EKM ohm V, 7, U 0 zseblámpaelem dobozban 4,5 V 16 mérőzsinór 1 Anódpótló TR V, 2,5 A

10 Áramerősségmérő hitelesítése kompenzációs módszerrel (E 13) 1. A kompenzátoron két dugaszt a K jelű nyílásba dugunk. 2. A normálelemet POLARITÁSHELYESEN rákapcsoljuk a kompenzátor E n sarkaira. 3. A normálelem feszültségének számjegyeit a kompenzátor ellenállásain beállítjuk úgy, hogy a 4 kompenzáló körben folyó áram erőssége majd a méréskorol ma legyen. (Tehát 1,0..x 10 ohm) 4. A galvanométert rákapcsoljuk a kompenzátor GALV. feliratú kapcsaira. 5. A segédtelepet (elem 4,5 V) POLARITÁSHELYESEN a kompenzátor Telep k kapcsaira kapcsoljuk. 6. A szab. kapcsokra kötött szekrényből annyi ellenállást kapcsolunk be, hogy a telep feszültség hatására a kompenzátoron (amelynek az ellenállása kb ohm) és a vele sorbakapcsolt ellenállásszekrényen az áramerősség közelítőleg 1 ma legyen. A pontos beállítász az EN E X kapcsoló E N állásba való hozatala után a szabályozó ellenállás változtatásával érjük el. (Nullázás.) Nullázás és E X -re való átkapcsolás után a kompenzátor mérésre kész állapotban van. 7. A normálellenállás (100 ohm), a tolóellenállás és a hitelesítendő árammérő sorbakapcsolásával összeállítjuk a mérendő kört, amelynek áramforrása ugyanolyan, mint a kompenzátoré. A feszültséget a normálellenállás sarkairól vesszük le és innen POLARITÁSHELYESEN átkapcsoljuk a kompenzátor E csatlakozópárjához. X 8. A méréskor a galvanométer segítségével, a kompenzátor gombjainak forgatásával nullázunk. A GALV. feliratú kapcsolókulcs közép helyzetében ( Ω) még nincs bekapcsolva a galvanométer. Először az 50 kω oldalra billentjük a kapcsolókulcsot. Ekkor a galvanométert egy 50 kω-os ellenállás védi bekapcsolt állapotban. Ebből a helyzetből csak akkor billentsük át a kapcsolót a 0 Ω helyzetbe, amikor már csak néhány skálaosztásnyi a galvanométer kitérése. Ezután 0 Ω állásában finom kiegyenlítést (nullázást) végezhetünk. Mérés A hitelesítendő ampermérő 15 ma végkitérésű. A hitelesítéskor ma-es lépésekkel végezzük el a hitelesítést. 1 kompenzátor EKM dekádos 1 G galvanométer GF =1,15x10 1 RSZE ellenáll.szekrény FOK dekádos o 1 UN normálelem E=1,01859 V, 20 C 1 normálelem ohm 1 áramerősségmérő EKA mv/5 ohm 1 R SZE tolóellenállás ohm 2 Uo zseblámpaelem 4,5 V 13 mérőzsinór

11 1 kompenzátor YTWK dekádos 1 G galvanométer EKM =5,42x10-7 A 1 RSZE ellenáll.szekrény FOK dekádos o 1 UN normálelem E=1,01859 V, 20 C 1 RN normálellenállás ohm 1 A áramerősségmérő EKA mv/5 ohm 1 R SZ tolóellenállás ohm 2 Uo zseblámpaelem 4,5 V 14 mérőzsinór

12 Mágnesezési és hiszterézis-görbe felvétele (E 19) A) Előkészület 1. Összeállítjuk a mágnesező áramkört (próbatest gerjesztő-tekercs, áramerősség mérő, fokozatosan szabályozható ellenállás-doboz). A flux-mérőt még nem kötjük be a mérőtekercs áramkörébe. 2. A gyakorlatvezető jelenlétében feszültségre kapcsolunk. A feszültséget beállítjuk: az ellenállás fokozat legkisebb értékénél a gerjesztő áram értéke 15 ma legyen.(5z a legnagyobb gerjesztő áram a mérés során.) 3. A fenti beállítással a próbatestet előmágnesezzük. Ezt megszüntetendő, váltakozó árammal lemágnesezést kell végeznünk. 4. Az előzőleg összeállított áramkörben a fokozatkapcsolóval az áramot 0-ra állítjuk be, majd kivesszük a próbatestet az összeállításból. 5. A lemágnesezéshez tolóellenállásból és váltakozó áramú áramerősség mérőből az alábbi összeállítást készítjük el. A feszültség-osztó kapcsoláson P 1 tolóellenállással az áramerősséget lassan 0-ról 0,8 A értékig, majd visszafelé ugyancsak lassan 0-ig változtatjuk. Ezzel a lemágnesezést elvégezzük. 6. A próbatestet visszaépítjük az eredeti (egyenáramú) áramkörbe, a mérőtekercs sarkaira rákapcsoljuk a flux-mérőt és elkezdjük a mérést. B) MÉRÉS 1. A fokozat kapcsoló minden fokozatának a kapcsolásánál figyeljük a flux-mérő mutatójának az ugrását. (Célszerű a mutató kezdő és véghelyzetét leolvasni.) Ha ezt egyetlen lépésnél is elmulasztjuk teljesen elölről kell kezdeni a mérést: a lemágnesezéssel. Az áramerősség mérő leolvasására bőven van idő, annak a mutatója nem változtatja a helyzetét. 2. Az ellenállást R max -tól R min -ig változtatva meghatározzuk az első mágnesezés görbéjét. 3. Ezután visszafelé Rmin-tól R max -ig szabályozva az ellenállást eljutunk az I=0 gerjesztőáramhoz. Ekkor megcseréljük a próbatekercsben a gerjesztő kör kapcsainak pólusait (ezzel értjük el az ellentétes irányú gerjesztést) és R max -tól R min -ig szabályozva eljutunk az ellentétes irányú maximáló gerjesztőáram értékhez. Így megkapjuk a hiszterézis-görbe felső szakaszát. 4. Az első (3) pontnak megfelelően (I=C-nél póluscserét alkalmazva) megkapjuk a hiszterézis-görbe alsó szakaszát is. A mellékelt vázlat alapján a próbatest adatait meghatározhatjuk, ezeket jegyezzük fel, mert az ábrázolandó H és B értékeket mérési eredményeink alapján még számítanunk kell. A próbatest olyan, hogy a fluxus sűrűség jó közelítéssel állandónak tekinthető. A H=mI/l összefüggésben az ½ nem a tekercs hossza, hanem mint általában zárt vasmagos tekercsnél a közepes erővonal hossz. A próbatest A n = 3000 N =100 A A 7 55 n A N ,5 7 22,5 30

13 Mágnesezési- és hiszterézis-görbe feltétele 1 fluxusmérő =1,5x10-4 Vs 1 mv-mérő EKA mv; 5 ohm 1 csengőreduktor dobozban M11T V; 3V; I=0,8 A 1 R sz fokozatkapcsoló doboban F-3 6 mérőzsinór x40 V Lemágnesező hely 1 P tolóellenállás /2 600 ohm 1 A-mérő HLA ,5-1 A 5 mérőzsinór KÖZÖS

14 II. Labor Mágnesezési- és hiszterézis-görbe feltétele (5) 1 fluxusmérő =1,5x10-4 Vs 1 mv-mérő EKA mv; 5 ohm 1 csengőreduktor dobozban M11T V; 3V; I=0,45A 1 R sz fokozatkapcsoló doboban F-4 6 mérőzsinór 1 stabilizátor (közös) 2 x 40 V Lemágnesező hely 1 P tolóellenállás ohm 1 A-mérő HLA ,5-1 A 5 mérőzsinór

15 Kondenzátor kisütő áramának időbeli változása (23) 1. Elkészítjük a mérési jegyzet kapcsolási vázlata szerinti összeállítást úgy, hogy az áramforrás egyik ágába egy szabályozó ellenállást kötünk. Így a kisütő áram kezdeti értékét tetszőlegesen választhatjuk meg. (Célszerű a műszeren 100 skálaosztást, azaz 10 ma-t megválasztani.) Ügyeljünk arra, hogy bekapcsolás előtt a szabályozható ellenállás (P) a maximális értékre legyen beállítva. 2. A gyakorlatvezető ellenőrzése és feszültségforrásra kapcsolás után a K nyomógomb lenyomásával elkezdődik a kondenzátor feltöltése. A feltöltés után a ma mérő a kezdeti kisütő áramot mutatja. 3. A nyomógomb felengedése után (t = 0) kezdődik a kondenzátor kisütése. (A stopperórát mérés után járó állapotban tegyük el!) Kondenzátor kisütő áramának időbeli változása (23) 1 C kondenzátor C 0,022 F 1 ma-mérő EKA 75 mv, 5ohm 1 R Ω ellenállás dobozban 65 ohm 1 R ellenállás dobozban 220 ohm 1 P potenciométer dobozban 1 kohm, 12W 1 K kapcsoló 1 stopperóra 60 8 mérőzsinór 1 laposelem 4,5 V

16 TEKERCS ÖNINDUKCIÓJÁNAK ÉS ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE E25 A váltakozó áramú híd táp- és nullázó egységének leírása A mérésnél található berendezés három egymáshoz csatlakozó egységből áll. I. Stabilizált egyenfeszültségű tápegység. II. Hangfrekvenciás generátor (f=1000 Hz). III. Hangfrekvenciás erősítő, kimenetén a feszültséget érzékelő műszerrel. Ez utóbbinak az előlapján baloldalt az erősítő két bemeneti kapcsa. Ezeket csatlakoztatjuk a híd nullázó pontjaihoz. Középen az erősítés szabályozó potenciométer. Ezzel szabályozzuk a nullázás érzékenységét. A jobboldali két hivelyről vehető le a hidat tápláló hangfrekvenciás feszültség. A mérés végrehajtása Az ismeretlen tekercs adatait (L i r) ismert normál tekercs (L ni r n ) segítségével akarjuk meghatározni. 1. Rövid vezetékkel összeállítjuk az (L i r) R 1 R 2 R k (L ni r n ) kört. (Az ellenállásszekrényekből kidugaszolunk néhány száz ohm-nyi R1 és R 2 értéket, az R k kezdetben 0 legyen.) 2. Megkeressük a betáplálásnak megfelelő pontokat, és ezekre csatlakozunk a mérőegység jobboldali két kapcsáról. 3. Megkeressük azokat a pontokat, amellyel a nullműszerhez kell csatlakoznunk. Ezeket összekötjük a mérőegység két baloldali kapcsával. 4. A középső potenciométerrel a nullműszer érzékenységét úgy állítjuk be, hogy a műszer mutatója kb. a skála közepén álljon. Ekkor R 1 változtatására a műszer reagálni fog. 5. R1 majd R k változtatásával nullázzuk a hidat. Közben az érzékenység-szabályozó potenciométerrel fokozatosan növeljük a nullázás érzékenységét. A híd akkor van kiegyenlítve, ha maximális érzékenység mellett a műszer a minimális kitérést mutatja. 6. A mérés eredménye alapján meghatározhatók a tekercs adatai (L; r). Mivel a tekercs impedanciájának abszolút értékére a Z = r + ω L ωl összefüggés közelítéssel érvényes, most már módunkban áll R 1 =ωl megválasztásával (ekkor a híd érzékenysége nagyobb) további méréseket végezni és ekkor R 2 -t választjuk változónak. Ezek a mérések (két-három) már pontosabb eredményeket szolgáltatnak az ismeretlenre.

17 TEKERCS ÖNINDUKCIÓJÁNAK ÉS ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE E25 db megnevezés jel tipus gyárt.sz. lelt.sz. jellemző műszaki adatok 1 L n, r n önind. tekercs Hv r = 148,7 Ω 1 R 1 ellenállásszekrény EKM , Ω 1 R 2 ellenállásszekrény EKM , Ω 1 R k ellenállásszekrény FOK dekádos 1 L, r önind. tekercs M2L N nullindikátor + tápegység 10 csatlakozózsinór

18 E.26. A KONDENZÁTOROK JELLEMZŐINEK MÉRÉSE A váltakozóáramú híd táp- és nullázó egységének leírása A mérésnél található berendezés három egymáshoz csatlakozó egységből áll. I. Stabilizált egyenfeszültségű tápegység II. Hangfrekvenciás generátor /f = 1000 Hz/ III.Hangfrekvenciás erősítő, kimenetén a feszültséget értékelő műszerrel. Ez utóbbinak az előlapján baloldalt az erősítő bemeneti kapcsai. Ezeket csatlakoztatjuk a híd nullázandó pontjaihoz. Középen az erősítés szabályozó potenciométer. Ezzel szabályozzuk a nullázás érzékenységét. A jobboldali két hüvelyről vehető le a hidat tápláló hangfrekvenciás feszültség. A mérés végrehajtása Az ismeretlen kondenzátor jellemzőinek meghatározásához ismert C ni R n adatokkal rendelkező kondenzátort alkalmazzuk. 1. Rövid vezetékkel összeállítjuk a /C i R / - /R 1 - R 2 - /C ni R n / Az ellenállás szekrényekből néhányszáz ohm-nyi R1 és R 2 értékeket dugaszolunk ki. 2. A Cn-nel párhuzamosan kapcsoljuk az R k ellenállást, amelyet kezdetben nagy /kω nagyságú/ értékre állítjuk be. /kb.: kω/ 3. Megkeressük a kör betáplálásának megfelelő pontjait és ezeket összekötjük a mérőberendezés hangfrekvenciás feszültséget szolgáltató /jobboldali/ kapcsaival. 4. Megkeressük a kör azon pontjait, amelyekkel a nullműszerhez kell csatlakoznunk és ezeket a hangfrekvenciás erősítő /baloldali/ bemenő kapcsira kötjük. 5. A középen lévő potencióméterrel a nullműszer érzékenységét úgy állítjuk be, hogy a műszer mutatója kb. a skála közepén álljon. Ekkor R 2 változtatására a műszer reagálni fog. 6. R2 majd R k változtatásával nullázzuk a hidat. Közben az érzékenység szabályozó potencióméterrel fokozatosan növeljük a nullázás érzékenységét. A híd akkor van kiegyenlítve, ha maximális érzékenység mellett a műszer a minimális kitérést mutatja. 7. A mérés eredménye alapján meghatározhatók a kondenzátor adatai /C i R/. Igen gondos mérés mellett is előfordulhat, hogy az R értékek nagy szórást mutatnak. Ez nem a mérés hibája, hanem az R /a kondenzátor veszteségi ellenállásának szokták nevezni/ természetében rejlik. Mivel a kondenzátor impedanciájának abszolút értékére a R + ω R C 1 Z = ω R C ωc I összefüggés jó közelítéssel érvényes, így már módunkban áll R = 1 ωc megválasztásával /ekkor a híd érzékenysége nagyobb/ további méréseket végezni és ekkor az R-t választjuk változónak, Ezek a mérések már pontosabb eredményeket adnak a kapacitásra.

19 E.26. KONDENZÁTOROK KAPACITÁSÁNAK ÉS ÁTVEZETÉSE RECIPROKÁNAK A MÉRÉSE db megnevezés jel. tip. gyártsz. lelt.sz. jellemző műsz. adatok 1 R 1 ellenállásszekrény ZWAR 0, ohm 1 R 2 ellenállásszekrény ZWAR 0, ohm 1 R k ellenállásszekrény FOK dekádos 1 C n, R n kondenzátor 2343 Onl µf 1 C R kondenzátor M N nullindikátor + tápegység 10 mérőzsinór

20 Soros rezgőkör rezonancia-görbéjének felvétele (E 27) 1. Mérőeszköz (METEX MS 9150-es univerzális műszer) megismerése. 2. Az univerzális műszer bekapcsolása és a generátor feszültségének és frekvenciájának mérése, gyakorlatvezető jelenlétében. A kimenő jelet állítsa 3 V-ra. 3. A soros kapcsolás összeállítása és a generátorfeszültség rákapcsolása a körre. 4. A kondenzátor feszültségének mérése a kézi digitális multiméterrel. 5. A rezonancia-görbe felvétele csillapítás nélkül. A csillapító ellenállást (R) 0-ra állítjuk a fokozatkapcsolóval. Először 600 Hz-től 1600-Hz-ig 50 Hz-es lépésekkel mérünk. A rezonanciafrekvencia és a félértékszélesség durva meghatározása után egy szűkebb Hz-es intervallumban a pontok felvétele 20 Hz-es lépésekben, végül a rezonancia-frekvencia körül 6-8 mérés 10 Hz-es lépésekben. 6. Mindig mérjük mindkét feszültséget, a generátorét illetve a kondenzátorét 7. Ismételje meg a mérést egy csillapító ellenállás beiktatása mellett az előbb leírt módon. 8. Ábrázolja a kondenzátor-feszültség és a generátor-feszültség hányadosát a frekvencia függvényében. Határozza meg a rezonancia-frekvencia,. és a sávszélességet valamint az ismeretlen induktivitást. C = 250 nf Soros rezgőkör rezonancia-görbéjének felvétele (13) 1 univerzális mérőműszer METEX 0,2 Hz 2 MHz 1 digitális multiméter METEX HG V 1 L, r önindukciós tekercs dobozban M 2L-3 1 R, fokozatkapcsoló dobozban M 11F-7 10 x 100 ohm 1 C kondenzátor dobozban M nf 1 csatlakozózsinór 1 koaxális kábel 6 mérőzsinór

21 A METEX MS-9195-es univerzális műszer használata A készülék alábbi három részét használjuk: 1. Függvénygenerátor, amely szinuszjelet, négyszögjelet, háromszögjelet, aszimmetrikus szinuszjelet, fűrészfogjelet, impulzusokat és TTL-szintű négyszögjelet képes előállítani hét frekvenciatartományban 0,2 Hz 2 MHz. 2. Frekvenciaszámláló: mérési tartomány 5 Hz 1,3 GHz. 3. Digitális multiméter: feszültségmérés max. 1000V DC, 750V AC, árammérés DC/AC max 20A, ellenállásmérés 40MΩ-ig, kapacitásmérés 400µF-ig, illetve logikai szintvizsgálatokra. A soros-párhuzamos RLC körök rezonanciájához szükséges jeleket a függvénygenerátor szolgáltatja. Ezt az 50-es gombbal kapcsolhatjuk be, illetve ha az 1-es kijelző nem üzemel, akkor ellenőrizzük, hogy be vannak-e kapcsolva a 52, 53-as kapcsolók (az egyik a frekvenciagenerátort kapcsolja, a másik a számlálót). Mivel ebben a mérésben nincs szükségünk a DC tápegységre, 42-es kijelzőn látható feszültség értéket csökkentsük a minimálisra a 43-as potenciométerrel. A kijövő szinuszos jelet a 18-as BNC csatlakozóról tudjuk levenni. Ehhez egy BNC végű koaxiális kábelre van szükség, melynek másik végén két banándugó található. A kimeneti ellenállás-kapcsoló gombot (27) kiengedett állapotba állítsuk (50 Ω). A 28-as gombbal tudjuk beállítani azt, hogy a számláló a kijövő jel frekvenciáját jelenítse meg. Ehhez azonban a 6-os gomb fölötti LED-nek világítania kell, ez jelzi azt, hogy a kijelző éppen frekvenciát mér. A 3-as csatornaválasztó gombbal az A csatornát válasszuk, a 4-es gate gombbal pedig 0,1 µs-ot. Először célszerű megmérni a frekvenciagenerátorból kijövő jel nagyságát. A 37-es forgókapcsolóval válasszuk ki a V jelet, hiszen váltakozó feszültséget akarunk mérni, és kapcsoljuk be a digitális multimétert a 35-ös nyomógombbal. Ez a műszer többfunkciós, így megfelelő körültekintéssel használjuk, különben téves értéket olvashatunk le. Alapbeállítás szerint bekapcsoláskor, ha már V-re állítottuk a kapcsolót, akkor egyenáramot lehet mérni. Ezért a 32-es jelű gombbal át kell váltanunk AC mérésre. Ezt a kijelző jobb oldalán jelzi az AC felirattal. (A felső sarokban láthatjuk a mért értéket dbben kijelezve.) Csatlakoztassuk a koaxiális kábel két banándugóját a digitális multiméter 40, 41-es bemenetére. Változtassuk a kijövő jel nagyságát a 19-es jelű gombbal, és állítsunk be 3V-os feszültséget. A kimenő jel frekvenciáját tartományonként előválaszthatjuk a 26 gombsorral, x1-től x1mhz-ig dekádonként. A tartományokon belüli szabályozást a 24-es gomb segítségével végezhetjük el. Válasszuk ki a x1k állást.

22 Soros rezgőkör rezonancia-görbéjének felvétele (14) 1 univerzális mérőműszer METEX 0,2 Hz 2 MHz 1 digitális multiméter METEX HG V 1 L, r önindukciós tekercs dobozban M 2L-4 1 R, fokozatkapcsoló dobozban M 11F-4 10 x 100 ohm 1 C kondenzátor dobozban M nf 2 csatlakozózsinór 2 koaxális kábel 7 mérőzsinór

23 Párhuzamos rezgőkör rezonancia-görbéjének felvétele (E28) 1. A hangfrekvenciás generátor csatlakozó zsinórját a hálózatba dugjuk és az előlapon levő kapcsolóval bekapcsoljuk a készüléket. (ON) 2. A jobboldali sávváltó (Hz) kapcsolóval a 630-2k Hz-es frekvenciatartományt választjuk meg. 3. A feszültséget a 600 Ω jelű egymás fölött levő csatlakozóhüvelyekről vesszük le. 4. A kijövő feszültséget mérő csővoltmérő szürke fokozat-kapcsolóját 100 V-ra, a vele koaxiális piros kapcsolót 600 Ω-ra állítjuk. 5. Összeállítjuk a rezgőkört a mérési tájékoztató kapcsolási vázlata szerint. 6. Az összeállítás és a gyakorlatvezető ellenőrzése után csatlakozunk a hanggenerátorhoz. 7. A rezgőkör csillapító ellenállását (R) először O-ra állítjuk be a fokozat-kapcsolóval. 8. A LEVEL gombbal durván és a FINE LEVEL gombbal finoman szabályozhatjuk a kijövő feszültséget, amit úgy állítunk be, hogy a mérési összeállításban szereplő áramerősség-mérőkön jól leolvasható kitéréseket kapjuk. (max. 100 V) 9. A frekvenciaskála közepén levő gombbal a frekvenciát szabályozhatjuk. 10. Jól megválasztott mérési pont alapján a rezonanciagörbe megrajzolható. 11. A mérést még egy másik csillapító ellenállás (R) mellett is végezzük el. (A kapacitás nagysága: 48 nf) Párhuzamos rezgőkör rezonancia-görbéjének felvétele (E28) 1 G hangfrekvenciás TR-0105 generátor 1 A milliampermérő EKM 10; 50mA 1 A milliampermérő EKM 10; 50mA 1 Rj fokozatkapcsoló dobozban M 11-F10 10x100 ohm 1 C kondenzátor dobozban M nf 1 L, r önindukciós tek. dobozban M 2L-10 1 csatl. zsinór 7 mérőzsinór

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00

Az átkapcsoló. Izzófoglalat E 10 Műszaki adatok: max. feszültség: 42V 06170.00. Izzófoglalat E 14. max. feszültség: 42V 06171.00 Elektromos kapcsolódoboz rendszer Az elektromosságtani bevezető kísérletekhez: Alkalmazható tanulói és bemutató kísérleteknél, rögzítés»pass«kettős karmantyúval Ütésálló műanyag ház érintésbiztos zárt

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6207 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 37A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90BS Digitális Multiméter TARTALOMJGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A biztonságos használat érdekében és hogy a műszer minden funkcióját használja, kövesse figyelmesen az ebben a részben leírtakat.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

Rend.sz. 12 23 75 Többcélú mini mérõmûszer automatikus méréshatár váltással, MN16 modell

Rend.sz. 12 23 75 Többcélú mini mérõmûszer automatikus méréshatár váltással, MN16 modell Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 EXTECH MN16 DIGITÁLIS MULTIMÉTER KÉSZLET Rend.sz. 12 23 75 Többcélú

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) Miskolci Egyetem Elektrotechnikai- Elektronikai Intézeti Tanszék MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) A mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott

Részletesebben

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Összeállította: Mészáros András, Horváth Márk 2015.08.26. A laboratóriumi foglalkozásokkal kapcsolatos általános tudnivalók: E.1 A foglalkozások megkezdésének

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési jegyzőkönyv segédlet Dr. Kuczmann Miklós Válogatott mérések Villamosságtanból Győr, 2009 A mérési segédlet L A TEX szerkesztővel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

DR. KOVÁCS ERNŐ TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE MISKOLCI EYETEM ÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR ELEKTROTECHNIKI- ELEKTRONIKI TNSZÉK DR. KOÁCS ERNŐ TRNZISZTOROS KPCSOLÁSOK MÉRÉSE illamosmérnöki BSc alapszak Nappali tagozat MÉRÉSI UTSÍTÁS 2007. MISKOLCI

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték azonosító LZG-1 DMM Rend. szám: 10 08 78 KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag

Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag 2. ábra: Ellenállások színkódja Conrad mérés és vizsgálat alapvető tanulócsomag Bevezetés A szakkereskedelemben számtalan multiméter vár arra, hogy Ön sok különféle mérést végezhessen az elektronikus alkatrészeken

Részletesebben

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz.

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Függvénygenerátor, FG-8202 Rend.sz.: 12 31 13 Az útmutatóban foglaltaktól

Részletesebben

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A - AC, DC, 500 mw érzékeny DC tekercs vagy bistabil egytekercses változat - Biztonsági leválasztás a VDE 0160 / EN 50178 és VDE 0700 / EN 60335

Részletesebben

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás Digitális multiméter AX-572 Használati utasítás 1. BEVEZETÉS Az AX-572-es mérımőszer egy 40mm-es LCD-vel szerelt, elemes tápenergia ellátású, stabil multiméter, mellyel DC/AC feszültség, DC/AC áramerısség,

Részletesebben

AX-T520 Használati útmutató

AX-T520 Használati útmutató AX-T520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsággal kapcsolatos információk...3 2. A készülék leírása...5 3. A készülék kezelése...6 4. Műszaki paraméterek...9 5. Elem- és biztosítékcsere...13

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6300B Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Parázsfény-lámpa feszültség-áram karakterisztikájának felvétele 1. A mérés célja, elve A parázsfény-lámpa speciális fényforrás, amelyben nem a szokásos izzószál sugárzása

Részletesebben

55-ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A

55-ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A -ös sorozat - Miniatûr ipari relék 7-10 A - NYÁK-ba építhetõ - AC vagy DC kivitelû tekercsek - Alapszigetelés a VDE 0435 szerint - Foglalatok és kiegészítõk: 86, 94 és 99 sor. - Bemártó tisztításra alkalmas

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990C Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT

SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT SZABÁLYOZHATÓ DC TÁPEGYSÉG DPD SOROZAT 3 KIMENETES, LABORATÓRIUMI MINŐSÉG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM 1. Bevezetés 2. Információk, és biztonságra vonatkozó tanácsok 3. Általános tanácsok 4. Műszaki paraméterek

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08

UEP 01/1. Unicontact Embedded PSTN modem. Kezelési és karbantartási útmutató. Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08 UEP 01/1 Unicontact Embedded PSTN modem Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. UEP-070828-000-01-1M 2007/08 TARTALOMJEGYZÉK UEP 01/1... 1 Ismertető, biztonsági előírások... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése...

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések Győr, 2005. 1. Bevezetés A laboratóriumban elvégzendő mérési gyakorlat a Méréstechnika I. tantárgy része. A laboratóriumi

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 830B Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM Az AZT 3/0 típusú elektronikus autonóm zárlati tartalékvédelem különleges, ám igen fontos feladatot lát el. Nem lehet kizárni ugyanis olyan rendellenességet, amelynek

Részletesebben

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A 72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A . = 2.4.. = = 2.4 2.4 -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-0 - 6 A.3..2 Standard teljesítményrelé, dugaszolható és NYÁK-ba szerelhetõ, a legtöbb nemzeti tanúsítvánnyal A választható érintkezõ

Részletesebben

71-es sorozat - Villamos felu gyeleti relék 10 A

71-es sorozat - Villamos felu gyeleti relék 10 A Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit A jelalaktól fu ggetlen mérési módszer, 500

Részletesebben

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név: Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név: Előzetes kérdések: Írja az áramköri jelhez a dióda és a tranzisztor lábainak elnevezését! Kell ügyelni a nf kapacitású

Részletesebben

Hibakeresési és javítási útmutató Akkutöltő és gyorsindító készülékhez

Hibakeresési és javítási útmutató Akkutöltő és gyorsindító készülékhez Hibakeresési és javítási útmutató Akkutöltő és gyorsindító készülékhez 1. Előszó Jelen javítási útmutatót azért adtuk ki, hogy elérhetővé tegyük a Bosch SL48100E típusú akkutöltő és gyorsindító készülék

Részletesebben

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsöveket alapvetően erősítő feladatok ellátására használhatjuk, azért mert már a működésénél láthattuk, hogy

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

T E R M É K I S M E R T E T Ő

T E R M É K I S M E R T E T Ő T E R M É K I S M E R T E T Ő INDUKTÍV KÖZELÍTÉSKAPCSOLÓK Fémes anyagok jelenlétének, közelítésének, helyzetének jellemzésére alkalmasak. Mechanikus működésű jeladók, végálláskapcsolók helyettesítésére

Részletesebben

Keverő erősítők. Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P

Keverő erősítők. Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P Használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Keverő erősítők Típusok: CTA-1000P CTA-1200P CTA-2500P CTA-3500P JELLEMZŐK: 1. Három mikrofon bemenet, két külső műsorforrás

Részletesebben

Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitális multiméter AX-100 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Biztonsági tudnivalók 1. Ne kapcsoljon a bemenetre a méréshatárokat meghaladó értékeket! 2. Az áramütés veszélyének elkerülésének érdekében a 36V DCV

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A. 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A. 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték. Professzionális Analóg Multiméter / MODEL: HD-390A HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. LEÍRÁS A műszert professzionális és hobby felhasználásra tervezték. A műszerrel mérhető mennyiségek: - Egyen és váltófeszültség

Részletesebben

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék

83- 83-as sorozat - Időrelék 8-12 - 16 A 83.01 83.02. Felu gyeleti és időrelék - Időrelék 8-12 - 16 A 83- Egy vagy többfunkciós időrelék Kivitelek: többfunkciós 8 választható funkcióval vagy egyfunkciós Nyolc időzítési tartomány, 0,05 s-tól 10 napig Többfeszu ltségű: (24...240) V

Részletesebben

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A Különbözõ funkciójú felügyeleti és mérõrelék 71.11.8.23.1 71.11.8.23.11 Feszültségfelügyelet Pozitív biztonsági logika, a felügyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkezõ nyit A jelalaktól független

Részletesebben

67.22-4300 67.23-4300. 2 NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei

67.22-4300 67.23-4300. 2 NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei 50 -es teljesítményrelék NYÁK-ba szereléshez, inverterekben történő alkalmazásra 2 vagy 3 záróérintkező (hídérintkezők) nyitott érintkezők távolsága 3 mm, a VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2 szerint

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

Rendelési szám: 100879

Rendelési szám: 100879 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 VOLTCRAFT LSG-4 DMM típusú vezetékkereső készülék Rendelési szám:

Részletesebben

Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel

Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel Meß- und Regelgeräte GmbH A-1232 Wien, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefon: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefon/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 10 A

60-as sorozat - Ipari relék 10 A -as sorozat - Ipari relék 10 A - Dugaszolható relék - AC vagy DC kivitelû tekercsek - Alapszigetelés a VDE 0435 szerint - Zárható teszt nyomógomb - Foglalatok és tartozékok: 86, 90 és 99 sorozatok.12.12-5200.13-2

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás VERTESZ Felhasználói Leírás felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1.A készüléken található jelölések jelentése...3 1.2.Biztonsági figyelmeztetés... 3 1.3.A készülékek rendeltetése...

Részletesebben

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS

SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK. Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) FONTOS SZERKEZETI ELEMEK ÉS FUNKCIÓJUK ADÓ Vezeték nélküli FM sztereo fejhallgató HA-W500 RF (EG) Megrend. szám: 35 04 38 Figyelem Elektromos áramütés, tűzveszély elkerülésére az alábbiakra ügyeljünk: 1. Burkolatát

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszolós felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán építjük meg. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A -as sorozat - Ipari relék - 0 A..3 Dugaszolható ipari relék AC vagy DC kivitelû tekercsek Alapszigetelés az EN 0- (VDE 035) szerint Zárható teszt nyomógomb és mechanikus kapcsolási állapot látjelzés Választható

Részletesebben

44.52 44.62. 2 váltóérintkező, 6 A 5 mm-es lábkiosztás NYÁK-ba vagy foglalatba

44.52 44.62. 2 váltóérintkező, 6 A 5 mm-es lábkiosztás NYÁK-ba vagy foglalatba 44- - Miniatűr print-/dugaszolható relék 6-10 44- szomszédos érintkezők között növelt villamos szilárdságú (2.500 V C) relék 44.52 44.62 DC vagy érzékeny DC tekercs, 500 mw Biztonsági leválasztás az EN

Részletesebben

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód)

Elektromos áramellátás. Elektród hegesztés (MMA mód) Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék megfelelő használatának érdekében olvassa át az útmutatót. Ezek az inverteres készülékek hordozhatók, léghűtésesek, egyenárammal

Részletesebben

Használati útmutató. 1.0 verzió 2002. október

Használati útmutató. 1.0 verzió 2002. október Használati útmutató 1.0 verzió 2002. október TARTALOMJEGYZÉK 1. KEZELŐSZERVEK... 2 2. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK... 4 2.1. BASSZUSGITÁR CSATLAKOZTATÁSA... 4 2.2. BILLENTYŰS HANGSZER, DJ-KEVERŐPULT STB. KIMENETI

Részletesebben

T Ö R P E M O T O R O K

T Ö R P E M O T O R O K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 T Ö R P E M O T O R O K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Törpemotorok fogalma...3 Reluktancia motor...3 Árnyékolt pólusú motor...3 Szervomotorok...4

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

4 ½ számjegyes digitális multiméter. Model AX-8450. Használati útmutató

4 ½ számjegyes digitális multiméter. Model AX-8450. Használati útmutató 4 ½ számjegyes digitális multiméter Model AX-8450 Használati útmutató A dokumentum története A használati útmutató nyomtatási időpontja és a sorszáma az aktuális kiadást jelentik. A nyomtatás időpontja

Részletesebben

GTA 290 7 607 792 038

GTA 290 7 607 792 038 Végerõsítõ GTA 290 7 607 792 038 Kezelési és beszerlési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 Bevezetés Fogadja jókívánságainkat e kiemelkedõ minõségû GTA teljesítményerõsítõ beszerzése alkalmából! Azzal,

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál

Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál Elektromágnesesség tanulói kísérletek Önindukció bekapcsolásnál P1356200 Ha egy egyenáramú áramkörben tekercs található, az áramkör zárásakor felépül a tekercs mágneses tere, és önindukciós feszültséget

Részletesebben

2. ábra: A belső érintkezősorok

2. ábra: A belső érintkezősorok 1.1 Dugaszolós felület A kísérleteket egy labor kísérleti kártyán építjük meg. A 2,54 mm raszteres, 270 kontaktusos dugaszoló felület biztosítja az alkatrészek biztos összekötését. Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél 71- - Villamos felu gyeleti relék 10 A 71- Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A

55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A 55-ös sorozat - Miniatűr ipari relék 7-10 A Miniatűr ipari relék dugaszolható vagy NYÁK csatlakozással AC vagy DC kivitelû tekercsek Védettségi mód: az 55.12, 55.13, 55.14 típusoknál bemártó tisztításra

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

E9 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

E9 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék E9 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Ellenállás-mérés Wheatstone-híd kacsolásban. A mérés célja, elve Fontos feladat az elektronikában az egyes áramköri elemek ellenállásának meghatározása. Ennek egyik

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PROCAR GÉPKOCSI MULTIMÉTER DA830

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PROCAR GÉPKOCSI MULTIMÉTER DA830 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PROCAR GÉPKOCSI MULTIMÉTER DA830 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele előtt,

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék TRACO Budapest Kft. MŰSZA ISMERTETŐ Motorvédő relék A motorvédő reléket egyfázisú és háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Segítségükkel elősegíthető a motorok hatékony és hibátlan működése.

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

COMPUTHERM Q3. digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q3. digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q3 digitális szobatermosztát Kezelési útmutató Megújult külsővel! A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti a www.quantrax.hu és a www.computherm-hungary.hu

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró

A dugaszolható panel. Alkatrészek. A hangszóró Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Tranzisztoros rádió A rádióépítő készlet különleges vonzereje abban

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék

Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék Felhasználói kézikönyv #3 Verzió SCSSoft Kft. 2002. Tartalomjegyzék: Az illesztőegység... 3 Illesztőegység csatlakozói, kezelőszervei, jelzései...

Részletesebben

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán)

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán) Rendeltetés Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT digitális multiméter Rend. sz.: 12 44 01 VC 130 12 44 02 VC 150 12 44 03 VC 170 Elektromos mennyiségek mérése és

Részletesebben