A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)"

Átírás

1 - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására pedig csökken. Kivétel a víz 0-4 ºC között. Lineáris hőtágulásról akkor beszélünk, ha a táguló anyag hosszérete jelentősen eghaladja a többi (szélesség, agasság) éretet. Szilárd anyag (fé) és folyadék lineáris hőtágulása l = l0 T A hosszváltozás ( l) értéke függ: - az anyag kezdeti hosszától (l0) A egnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi inőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - a hőérsékletváltozás értékétől ( T). A lineáris hőtágulási együttható egutatja, hogy ennyivel változik eg egységnyi (1, 1 c, 1 ) hoszszúságú, adott anyagi inőségű rúd hossza 1 ºC-os hőérsékletváltozás hatására. Pl. Al =, Ha 1 hosszú aluíniu vezeték 1 ºC-kal felelegszik, akkor a hosszúsága C, rel (, rel, azaz 0,04 -rel) növekszik. 1 d = 10-1 ; 1 c = 10 - ; 1 = 10-3 Megjegyzés: Fé esetén a lineáris hőtágulási együtthatót táblázatból kikereshetjük, folyadéknál a térfogati hőtágulási együtthatók táblázatából (β) határozhatjuk eg, βfolyadék = 3 folyadék alapján. Szilárd anyag (fé) és folyadék térfogati hőtágulása = β 0 T A térfogatváltozás ( ) értéke függ: - az anyag kezdeti térfogatától (0) A tágulás utáni végső térfogat: - az anyagi inőségtől (β - térfogati hőtágulási együttható) = 0 (1 + β T) - a hőérsékletváltozás értékétől ( T). A térfogati hőtágulási együttható egutatja, hogy ennyivel változik eg egységnyi (1 3, 1 c 3, 1 d 3, 1 3 ) térfogatú, adott anyagi inőségű folyadék vagy test térfogata 1 ºC-os hőérsékletváltozás hatására. Pl. βaceton = 1, Ha 1 3 térfogatú aceton 1 ºC-kal felelegszik, akkor a térfogata C 1, rel (1,43 d 3 -rel) növekszik. 1 d 3 = ; 1 c 3 = 10-3 d 3 ; 1 3 = 10-3 c 3 Megjegyzés: Folyadék esetén a térfogati hőtágulási együtthatót táblázatból kikereshetjük, szilárd halazállapotú testeknél a lineáris hőtágulási együtthatók táblázatából ( ) határozhatjuk eg, βszilárd = 3 szilárd alapján.. Gázok állapotváltozásai A gáz akkor van egyensúlyi állapotban, ha inden pontjában ugyanakkora a nyoás és a hőérséklet. A gázok viselkedése bonyolultabb. Egy gáz úgy is képes tágulni, hogy közben hőérséklete csökken. Állapotjelzők A nyoás (Megjegyzés: A nyoóerő indig erőleges a nyoott felületre.) - hőérséklet (T) - nyoás (p) - térfogat () - töeg (). p = nyoás Fny = nyoóerő Kiszáítása: Fny Mértékegysége: p A = nyoott felület A N A gáz állapotát (egyensúlyi állapotban) ezek az állapotjelzők egyértelűen eghatározzák, a gáz állapotának változását az állapotjelzők változása utatja. A hőérséklet érésére a Celsius skála helyett az abszolút hőérsékleti skálát (Kelvin skála) használjuk. Hőérsékleti skálák A Celsius skála alappontjai: - a jég olvadáspontja - ezt választjuk 0 ºC-nak - a víz forráspontja - ezt választjuk 100 ºC-nak. A két alappont közötti részt 100 egyenlő darabra osztjuk Ezt nevezzük 1 ºC-nak. Az abszolút hőérsékleti (Kelvin) skála: - alappontja a világegyeteben lehetséges legalacsonyabb hőérséklet - ezt választjuk 0 K-nek. A két skála beosztása egegyezik, 1 ºC hőérsékletváltozásnak 1 K hőérsékletváltozás felel eg. Átváltás: 0 K = 73 ºC, tehát 73 K = 0 ºC vagyis T(ºC) = T(K) 73 ill. T(K) = T(ºC) + 73 Állapotváltozások Az állapotváltozások közben a négy állapotjelző (hőérséklet, nyoás, térfogat, töeg) közül legalább kettő indig egváltozik. Pa

2 IZOBÁR állapotváltozás (izobár = állandó nyoás) - hőérséklet (T) - változik - nyoás (p) - állandó - térfogat () - változik - töeg () - állandó. Ha a hőérsékletet Kelvinben adjuk eg, akkor a két változó ennyiség ( és T) hányadosa állandó (egyenes arányosság van közöttük). Az állapotváltozás során a gáz a (1; T1) állapotjelzőkkel jelleezhető 1. állapotból, a (; T) állapotjelzőkkel jelleezhető. állapotba ent át. Szabály: = állandó 1 Gay-Lussac I. törvénye T T1 T IZOCHOR állapotváltozás (izochor = állandó térfogat) - hőérséklet (T) - változik - nyoás (p) - változik - térfogat () - állandó - töeg () - állandó. Ha a hőérsékletet Kelvinben adjuk eg, akkor a két változó ennyiség (p és T) hányadosa állandó (egyenes arányosság van közöttük). Az állapotváltozás során a gáz a (p1; T1) állapotjelzőkkel jelleezhető 1. állapotból, a (p; T) állapotjelzőkkel jelleezhető. állapotba ent át. p p Szabály: = állandó 1 p Gay-Lussac II. törvénye T T1 T IZOTERM állapotváltozás (izoter = állandó hőérséklet) - hőérséklet (T) - állandó - nyoás (p) - változik - térfogat () - változik - töeg () - állandó. Ha a hőérsékletet Kelvinben adjuk eg, akkor a két változó ennyiség (p és ) szorzata állandó (fordított arányosság van közöttük). Az állapotváltozás során a gáz a (p1; 1) állapotjelzőkkel jelleezhető 1. állapotból, a (p; ) állapotjelzőkkel jelleezhető. állapotba ent át. Szabály: p = állandó p1 1 = p Boyle-Mariotte törvényei Azt a grafikont aelyen az állapotváltozás végighalad, izoterának nevezzük. ÁLTALÁNOS állapotváltozás (A grafikon két izoterát érint. T1 < T) - hőérséklet (T) - változik - nyoás (p) - változik - térfogat () - változik - töeg () - állandó. Ha a hőérsékletet Kelvinben adjuk eg, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gáz nyoásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos a gáz hőérsékletével, vagyis a (p ) szorzat és a T hőérséklet hányadosa állandó. Az állapotváltozás során a gáz a (p1; 1; T1) állapotjelzőkkel jelleezhető 1. állapotból, a (p; ; T) állapotjelzőkkel jelleezhető. állapotba ent át Szabály: p T = állandó p1 1 T 1 = p T - - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály Egyesített gáztörvény 1 p p p T 1 T T 1 T.. p T T p 1 1. p p T1 T p 1 1. p 1 p p p p p

3 - 3 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály Az állapotegyenlet (állapotváltozás közben a gáz töege is változhat, inden állapotra külön írjuk fel) - hőérséklet (T) - változhat - nyoás (p) - változhat - térfogat () - változhat - töeg () - változhat. Az állapotegyenlet felírható több alakban is. n = anyagennyiség, R = általános gázállandó (R = 8,314 N = a részecskék száa, - p = n R T M = oláris töeg (1 olnyi ( db) részecske töege), J ), k = Boltzann-állandó (k = 1, J ) ol K K NA = (Avogadro szá) N - p = R T ahol n = M M N A - p = N k T 3. A gázok belső energiája A gáz belső energiáját a (pontszerűnek tekinthető) gázrészecskék rendezetlen ozgásából szárazó ozgási energiák összege adja. Figyelebe kell venni a haladó és forgó ozgást is, ezért az egyatoos gázoknál (He) a szabadsági fokok száa f = 3 (csak a haladó ozgás száít), a kétatoos gázoknál (O) f = 5 (a haladó és forgó ozgás is száít), a bonyolultabb olekuláris gázoknál (etán/ch4) f = 6. Az N db részecskéből álló gáz belső energiája is felírható több alakban: - Eb = f N k T - Eb = f - Eb = f - Eb = f p M R T n R T A hőtan I. főtétele A gázok belső energiáját echanikai és terikus úton (unkavégzéssel, pl. összenyoással, ill. elegítéshűtés útján) lehet egváltoztatni. A gáz belső energiájának egváltozása ( Eb) egyenlő a gáznak terikus úton átadott hőennyiség (Q) és a belsőenergia-változást okozó echanikai unka (W) előjeles összegével. Eb = Q + W = Eb Eb1 A terodinaika (hőtan) első főtétele a terodinaikai rendszerekre kiondja az energiaegaradást, vagyis azt, hogy az energia a terodinaikai folyaatok során átalakulhat, de ne keletkezhet és ne veszhet el. Ez alapján ne lehet olyan gépet készíteni, ai több unkát végez, int aennyi energiát fölvesz a környezetétől (ne létezik elsőfajú örökozgó). Egy ilyen gép hatásfoka nagyobb lenne 100%-nál. A terikus folyaatok iránya, a hőtan II. főtétele Terikus kölcsönhatás közben indig a elegebb test ad át energiát a hidegebb testnek. Az energiacserének ez az iránya - agától, külső beavatkozás nélkül - ne egfordítható. A echanikai energia teljes egészében belső energiává alakulhat, de a belső energia ne alakulhat vissza teljes egészében echanikai energiává. Ez alapján ne lehet olyan gépet készíteni, aely a környezetéből felvett hőenergiát veszteségek nélkül unkavégzésre tudja fordítani (ne létezik ásodfajú örökozgó). Egy ilyen gép hatásfoka pontosan 100% lenne.

4 - 4 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály II. ELEKTROSZTATIKA Elektroos töltés, elektroos állapot A terészetben bizonyos elei részecskék (elektron, proton) rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal, aelyet az elektroos töltés szóval írunk le. Kétféle elektroos töltés létezik: pozitív (+) és negatív ( ). A töltés is egaradó ennyiség, töltés a seiből ne keletkezik és ne is vész el. Zárt rendszerben az összes töltés ennyisége állandó. A kiterjedt testek töltése a bennük levő részecskék töltéseinek összeadódásából szárazik, így egy test lehet elektroos szepontból seleges is, ha a benne levő részecskék összes pozitív és negatív töltése egegyezik. A testek (anyaguktól függően) dörzsöléssel elektroos állapotba hozhatók, Ha egy seleges testről elektronokat szakítunk le, akkor a test elektronhiányos (pozitív) állapotba, ha többlet elektronokat viszünk rá, akkor elektrontöbbletes (negatív) állapotba kerül. Az elektroos töltés jele: Q Mértékegysége: C (Coulob) Qelektron = Qproton = 1, C Elektroos kölcsönhatás Az elektroos töltések között kölcsönhatás jön létre, elyet a töltést körülvevő eletroos ező közvetít. Az azonos előjelű töltések között taszítás, a különböző előjelűek között vonzás lép fel. Coulob törvénye (pontszerű töltések esetén) A két elektroos töltés között fellépő vonzó-, vagy taszítóerő nagysága függ a töltések értékétől és a közöttük levő távolságtól. Q q ahol: Q és q a két ponttöltés értéke, Fe = k r a két töltés távolsága, r k = N /C (arányossági tényező). Az elektroos térerősség (pontszerű töltés esetén) Megutatja az egységnyi próbatöltésre ható erő nagyságát és irányát. Jele: E F Q ahol: q a pontszerű próbatöltés értéke, E = = k Q a ezőt létrehozó ponttöltés értéke, q r k = N /C (arányossági tényező). A térerősség vektorennyiség, iránya egegyezik a pozitív próbatöltésre ható erő irányával. Megutatja az egységnyi felületen (erőlegesen) áthaladó elektroos erővonalak száát. Mértékegysége: [E] = N C Az elektroos ező szeléltetése Az elektroos ező erővonalakkal történő szeléltetésekor a ező inden pontjában: - az erővonalak iránya egegyezik a térerősség irányával, - az erővonalak sűrűsége egegyezik a térerősség nagyságával. Hoogén a ező, ha az elektroos erővonalak párhuzaosak, egyirányúak és indenhol egyenlő sűrűségűek. Pontszerű töltés(ek) és síkleez elektroos ezője pontszerű pontszerű pozitív síkleez pozitív töltés negatív töltés két különböző töltés két azonos töltés

5 - 5 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály Az elektroos fluxus A (A) felületen (erőlegesen) áthaladó összes erővonal száát adja eg. Jele: Ψ (Pszí) Ψ = E A Mértékegysége: [Ψ] = N C Az elektroos ező unkája hoogén elektroos ezőben Az elektroos ező a benne levő töltésre erőt fejt ki, és elozdítja azt az A pontból a B pontba, iközben unkát végez rajta. Ha a töltés elozdulása egegyezik a térerősség irányával, akkor a végzett unka így száítható: WAB = F dab = E q dab ahol F a q nagyságú töltésre ható erő, dab a q töltés elozdulása (az A és B pontok távolsága), E a térerősség.. Ha a töltés elozdulása a térerősség irányával α szöget zár be, akkor: WAB = F dab cos α Az elektroos feszültség hoogén elektroos ezőben (a térerősséggel kifejezve) Az előzőek alapján - ivel WAB = E q dab = UAB q - a hoogén ező két pontja között a feszültség: UAB = E dab illetve UAB = E dab cos α A kondenzátor, a kondenzátor energiája A kondenzátor elektroos töltés felhalozására, tárolására használható. A síkkondenzátor leezei között hoogén elektroos ező alakul ki. A kondenzátor feltöltése közben indkét leezen ugyanakkora, de ellentétes előjelű töltés halozódik fel ( + Q; Q). Az egyik leezen levő töltés és a leezek közötti feszültség hányadosa állandó érték, ezt nevezzük a kondenzátor kapacitásának. Jele: C C = U Q d A A kondenzátor kapacitása egyenesen arányos a leezek felületének nagyságával (A), fordítottan arányos a köztük levő távolsággal (r), és attól is függ, hogy a leezek között ilyen szigetelőanyag van ( r). C = 0 r d A 0 = a vákuu dielektroos állandója, r= a szigetelőanyag relatív dielektroos állandója. A kondenzátor feltöltéséhez (a töltések szállításához) unkát kell végezni, ezért a feltöltött kondenzátor energiát tárol. Ec = ½ C U Áraforrás Állandó elektroos ezőt biztosító berendezés. A kéiai elven űködő áraforrást galvánelenek nevezzük. Ilyenek pl. a különféle eleek (ceruzaele), akkuulátorok (obiltelefonban, gépkocsiban). Az elektroos ára A töltések rendezett, egyirányú ozgását elektroos áranak nevezzük. A féekben a szabad elektronok, folyadékokban (elektrolitokban) általában különféle ionok ozdulnak el. Árakör Az elektroos ára folyaatos fennaradásához és felhasználásához árakörre van szükség. Az árakör részei: áraforrás, fogyasztó, vezeték, kapcsoló.

6 - 6 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály Áraköri alapennyiségek Áraerősség Megutatja, hogy a vezető keresztetszetén 1 ásodperc alatt hány Coulob töltés áralik át. Jele: I Kiszáítása: áraerősség = Mértékegysége: s C = A (aper) átáralott töltés Q I = eltelt idő t Pl. I = 6 A = 6 C/s A vezető keresztetszetén 1 s alatt 6 C töltés áralik át. ( s alatt 1 C áralik át, ) Feszültség Megutatja, hogy ennyi unkát végez az elektroos ező két pont között, 1 C töltés átszállítása közben. Jele: U Kiszáítása: feszültség = Mértékegysége: s J = (volt) végzett unka UAB = átszállíto tt töltés W AB q Pl. UAB = 4 = 4 J/C Az elektroos ező 4 J unkát végzett, iközben átszállított 1 C töltést az A pontból a B pontba. ( C átszállítása közben 48 J unkavégzés történik, ) Oh törvénye Egy vezetőn átfolyó ára erőssége egyenesen arányos a vezetőn eső feszültséggel. Mivel a két ennyiség egyenesen arányos, hányadosuk állandó. Ezt az állandót a fogyasztó ellenállásának nevezzük. Ellenállás Megutatja, hogy ekkora feszültség esetén lesz a fogyasztón átfolyó ára erőssége 1 A. Jele: R Kiszáítása: ellenállás = Mértékegysége: A = Ω (oh) feszültség áraerösség R = I U Pl. R = 1 Ω = 1 /A A fogyasztóra 1 feszültséget kell kapcsolni ahhoz, hogy a rajta áthaladó ára erőssége 1 A legyen. (4 esetén A lesz az áraerősség, ) Fées vezetődarab ellenállása Fées vezetőben a ozgó elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető részecskéivel, ozgásukkal szeben ellenállás lép fel. Ez az ellenállás (R - rezisztencia) függ a vezető: hosszától, (l) - inél hosszabb a vezető, annál nagyobb az ellenállása (R egyenesen arányos l-el) keresztetszetétől, (A) - inél vastagabb a vezető, annál kisebb az ellenállása (R fordítottan arányos A-val) anyagától. ( ) - fajlagos ellenállás, ne a sűrűséget jelenti. R = A l A fajlagos ellenállás egutatja, hogy ekkora az ellenállása az 1 hosszú, 1 keresztetszetű, adott anyagi inőségű vezetékdarabnak. Pl. Al = 0,07 Ω Az 1 hosszú, 1 keresztetszetű aluíniuvezeték ellenállása 0,07 Ω. A ásik értékegység: Ω. Átszáítás: 1 Ω = 10 6 Ω Al = 0,07 Ω =, Ω

7 Elektroos unka és teljesítény FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály Az elektroos ező a töltések szállítása közben unkát végez a fogyasztón. (W = U Q és Q = I t alapján) We = U I t A értékegységek közötti összefüggés alapján: 1 J = 1 A s A teljesítény hagyoányos értelezése (egutatja az időegységre eső unkát) itt is érvényes. P = Pe = U I A értékegységek közötti összefüggés alapján: 1 W = 1 A A W itt ne a unka jele, hane a Watt (teljesítény) értékegység rövidítése (1 J = 1 W s). Fogyasztók soros kapcsolása Egy árakörben több fogyasztót összekapcsolva akkor ondjuk, hogy sorosan vannak kapcsolva, ha az árakört az áraforrás egyik pólusától végigjárva ne találunk egyetlen elágazást se. A továbbiakban csak két fogyasztó esetét vizsgáljuk, de a szabályok ugyanúgy érvényesek több fogyasztóra is. Mivel az elektronoknak csak egy útjuk van, ezért inden elektron indkét fogyasztón (és a vezetéken is) áthalad, tehát az áraerősség az árakör inden pontjában ugyanakkora. I = I1 = I Ha különbözik a fogyasztók ellenállása, akkor a negyobb ellenálláson több unkát kell végezni ugyanannyi elektron (töltés) átszállítása közben. A feszültség definíciója alapján a nagyobb ellenállású fogyasztón, ahol több unkát kell végezni, nagyobb feszültség esik. A fogyasztókon végzett összes unka kiszáításához az egyes unkákat összeadjuk (Wö = W1 + W), ehhez pedig az áraforrás szolgáltatja az energiát, tehát az áraforrás feszültsége (U0) egegyezik a fogyasztókon érhető feszültségek összegével. U0 = U1 + U A két fogyasztó helyettesíthető egy (eredő = Re) ellenállású fogyasztóval, aely ugyanazokat az áraköri viszonyokat (U; I) hozza létre az árakörben, int a két fogyasztó. Oh törvényének felhasználásával: R = U 0 = I U1 1 U I U I U I = R1 + R tehát az eredő ellenállás Re = R1 + R A sorosan kapcsolt fogyasztókat csak egyidejűleg tudjuk űködtetni, ha valaelyiket kikapcsoljuk, akkor egszakad az árakör és a ásik se fog űködni. Fogyasztók pűrhuzaos kapcsolása Fogyasztók párhuzaos kapcsolása csak akkor lehetséges, ha elágazást hozunk létre az árakörben. Előnye a soros kapcsoláshoz képest, hogy a fogyasztók egyástól függetlenül üzeeltethetőek. Az elágazásnál az elektronok csak az egyik ágon haladhatnak (ne tudnak osztódni). Azon az ágon alakul ki nagyobb áraerősség, aelyben a fogyasztó ellenállása kisebb. A két ellékágban összesen annyi elektron halad, int aennyi a főágban. I = I1 + I A feszültség definíciója alapján (AB pontok között értelezzük), ha az A és B pontnak a két elágazási pontot tekintjük, belátható, hogy indkét fogyasztóra ugyanakkora feszültség jut, int az áraforrásra. U0 = U1 = U A két fogyasztó helyettesíthető egy (eredő = Re) ellenállású fogyasztóval, aely ugyanazokat az áraköri viszonyokat (U0; I) hozza létre az árakörben, int a két fogyasztó. Megjegyzés: Re < R1 és Re < R = Re = R1 R R e R1 R R R 1 W t

8 - 8 - FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály ezetési jelenségek Folyadékban akkor jöhet létre vezetés (folyhat ára), ha van benne elozdulásra képes pozitív vagy negatív ion. Az elektroos ező hatására az elektrolit ionjai a egfelelő pólus felé vándorolnak a folyadékban elektroos ára folyik. A töltéshordozó ionok az elektródákon selegesítődnek és anyagkiválás jön létre. Ezt a folyaatot elektrolízisnek nevezzük. Faraday a kiválasztódó anyag és az átáralott töltés ennyiségének egérésével, eg tudta határozni az elei töltés nagyságát, aelynek (abszolút)értéke 1, C. Az elei töltés pontos és közvetlen egérése Robert A. Millikan nevéhez fűződik. (Nobel-díj) Gázban is csak akkor jöhet létre vezetés, ha van benne elozdulásra képes pozitív vagy negatív ion. A folyadékokhoz képest új jelenség, hogy ha a gázionok az elektroos ező hatására felgyorsulnak, a létrejövő ütközések újabb ionokat hozhatnak létre (ütközési ionizáció), iközben a gázatook egy része agasabb energiájú állapotba kerül (gerjesztődik), aely fénykibocsátással jár. A kibocsátott fény színe függ a gerjesztett gáz anyagi inőségétől. ákuuban csak akkor jöhet létre vezetés, ha oda töltéshordozókat juttatunk. Ez általában terikus eisszióval (felizzítunk egy vákuuban levő férudat, aelyből töltéshordozók lépnek ki), vagy fotoeisszióval (fény hatására lépnek ki töltéshordozók a vákuuba helyezett katódból) történik. A terikus eisszió gyakorlati alkalazása a katódsugárcsövekben, a fotoeisszióé a fotocellákban történik. Tiszta félvezetőben (szilíciu kristály = Si) a hőozgástól szabaddá váló elektronok és a helyükön létrejövő pozitív lyukak képesek vándorolni, ha feszültséget kapcsolunk a félvezető kristályra. Ezt nevezzük sajátvezetésnek. Szennyezett félvezetőben, a bevitt szennyezőanyag vegyértékelektronjainak száa határozza eg a kialakuló vezetés típusát. Ha a szennyezőanyagnak a félvezetőkristálynál több vegyértékelektronja van (foszfor = P), akkor n-típusú, ásként elektronvezetés, ha kevesebb vegyértékelektronja van (Bór = B), akkor p-típusú, vagyis lyukvezetés jön létre. n-típusú p-típusú Gyakorlati alkalazás: Egyrétegű félvezető a fotoellenállás és a terisztor. Ezeknél a egvilágításra, illetve a elegítésre bekövetkező ellenálláscsökkenést hasznosítják. Kétrétegű félvezető a dióda, aely egy p-típusú és egy n-típusú rétegből áll. Egyenirányításra használják. Hárorétegű félvezető a tranzisztor, aely lehet npn, vagy pnp típusú. A háro réteg elnevezése: eitter (E), bázis (B) és kollektor (C). A tranzisztort áraváltozások felerősítésére használják.

9 A FIZIKAI MENNYISÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály NEE JELE MÉRTÉKEGYSÉGE KISZÁMÍTÁSA TÖMEG g; kg = a F TÉRFOGAT c 3 ; d 3 ; 3 NYOMÁS p N Pa HŐMÉRSÉKLET T ºC; K SŰRŰSÉG g kg 3 3 c d = TÖLTÉS Q C ERŐ F N Q q F k r TÉRERŐSSÉG E N F Q E k C q r FELSZÍN A c ; d ; FLUXUS Ψ (Pszí) N C Ψ = E A KAPACITÁS C C = F (Farad) Q C = U FESZÜLTSÉG U J = C W U = = E d Q ÁRAMERŐSSÉG I A = s C I = t Q ELLENÁLLÁS R Ω = A (Oh) R = I U ENERGIA, MUNKA E, W J = C = A s = W s Ee =We = U I t TELJESÍTMÉNY P J W = (Watt) s E P = e W = e = U I t t IDŐ t s; in.; h Megjegyzés: d a töltés - elektroos ező két pontja közötti - elozdulását jelenti. Figyelj arra, hogy a betűk ikor jelölnek fizikai ennyiséget, és ikor értékegységet! Pl.: C = a kapacitás jele, de a töltés értékegysége is. Ha előtte van egy szá, akkor biztosan értékegység. C 6 C C = 6 = = 6 F(arad) Ilyenkor az első C a fizikai ennyiséget (kapacitás), a 6-os utáni C pedig a 1 C 6 C értékegységet (töltés) jelöli. (A kondenzátor kapacitása 6 =, ahol a töltés ennyisége 6 C.) 1 Az E jelölhet térerősséget és energiát is, stb. A ellékelt próba feladatsort egoldva hozd el a vizsgára!

10 PRÓBA FELADATSOR Hőtan FIZIKA - SEGÉDANYAG osztály 1. Egy 4 hosszú fécsövet 1 C-ról 36 C-ra elegítettek fel. Mennyivel változott a hossza, ha a lineáris hőtágulási együttható értéke: 1, / C?. Mennyivel változik a lápában levő 40 c 3 petróleu térfogata, ha 1 C-ról 56 C-ra nő a hőérséklete? A petróleu térfogati hőtágulási együtthatója 0, / C? A lápa hőtágulásától eltekintünk. 3. A szódásszifon patronjában 3 c 3 térfogatú, 18 C hőérsékletű, Pa nyoású gáz van. Aikor kiszúrjuk a patront, a gáz térfogata 60 c 3 -re nő. Mekkora lesz a gáz hőérséklete, ha nyoása a norál légköri nyoás nagyságára, 10 5 Pa-ra csökken? Rajzold eg az állapotváltozás p grafikonját! 4. Egy vízszintes, indkét végén nyitott üvegcsőbe, két higanycsepp közé 4 c 3 levegő van bezárva. A rendszer hőérsékletét 0 C-ról 10 C-ra növelve, ekkorára nő a bezárt levegő térfogata? A légnyoás értéke 100 kpa. Az üvegcső és a higany hőtágulásától eltekintünk. 5. Hány Kelvin fokra elegedett fel az a 450 K hőérsékletű gáz, aelynek a tágulása során 500 d 3 -ről 800 d 3 -re növekedett a térfogata? A gáz nyoása a folyaat során végig ugyanakkora. 6. Egy hajó gázt tartalazó, zárt, 300 literes féhordókat szállít, aelyek a napsütésben 330 K-re elegedtek fel, így bennük a gáz nyoása ost 0 kpa. Mekkora lesz abban a hordóban a nyoás, aelyiknek a hőérséklete a tengerbe esés után 30 K-nel csökken? A hordó hőtágulásától eltekintünk. (1 liter = 1 d 3 ) 7. Egy légbuborék 0 élységből eelkedik a felszínre. Benne a nyoás 300 kpa-ról 100 kpa-ra csökken. Mekkora lesz a buborék térfogata a vízfelszín elérésének pillanatában, ha eredetileg 8 c 3 volt a térfogata? A víz hőérséklete a élységgel ne változik. 8. A grafikon alapján válaszold eg az alábbi kérdéseket! a. Hogyan változott a hőérséklet?... b. Hány Kelvinnel változott?... c. Lehet-e izoter az állapotváltozás?... d. Lehet-e izochor az állapotváltozás? Egy palackban 5 ol, 7 ºC-os, egyatoos hidrogén gáz van. Száold ki a gáz belső energiáját! J R = 8 ; k = 1, J ol K K 10. Mennyi a belső energiája 8 3 térfogatú, 10 6 Pa nyoású atoos oxigén gáznak? Elektroosságtan 1. a. Milyen ódon jöhet létre vezetés a folyadékokban? b. Írd le röviden az elektrolízis lényegét!. Szeléltesd egyás közelében levő pozitív és negatív töltés elektroos ezőjét! 3. Egyástól 4 távolságra levő pontszerű testek töltése C és C. Mekkora és ilyen irányú erő lép fel közöttük? k = N /C 4. Határozd eg az elektroos ező térerősségének nagyságát abban a pontban, aelyben a 10-7 C töltésű részecskére N erő hat! 5. Határozd eg az elektroos ező térerősségének nagyságát a 10 7 C töltésű részecskétől -re? 6. Mekkora a kondenzátorban tárolt energia, ha a kondenzátor kapacitása F és a leezek közötti feszültség 0? Mennyi töltést tárol a kondenzátor? 7. Mekkora az áraerősség abban a vezetékben, aelynek keresztetszetén 5 s alatt 1 C töltés áralik át? 8. Mekkora az ellenállása annak a fogyasztónak, aelyen 0 feszültség ellett 0,4 A erősségű ára érhető? Mennyi unkát végez az elektroos ező, iközben átszállít 5 C töltést a fogyasztón? 9. Mekkora erősségű ára halad át 0 feszültség hatására azon a fogyasztón, aelynek ellenállása 4400 Ω? Mekkora teljesíténnyel üzeel ez a fogyasztó? Rajzolj egy ilyen árakört! 10. Mekkora feszültségről üzeeltetjük azt a fogyasztót, aelynek ellenállása 95 Ω, iközben 4 A erősségű ára érhető rajta? Mennyi energiát vesz fel a fogyasztó a hálózatból 6 h alatt? T (ºC) t (s)

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása A testek elektromos állapotát valamilyen közvetlenül nem érzékelhető

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János Szakképző Iskola és ban 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2.

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromos áram, áramkör, ellenállás Elektromos áram, áramkör, ellenállás Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Gépjármű elektronika laborgyakorlat Elektromos autó Tartalomjegyzék Elektromos autó Elmélet EJJT kisautó bemutatása

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Szaktanári segédlet FIZIKA 10. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia 1 Tartalom Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok... 2 1-2. Elektrosztatika... 4 3. Egyszerű áramkörök... 9 4. Ohm

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? 1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms c. 1mC 1 A = d. 1 ms A 1mC 1 m = 1 ns 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma? ( q = 1,6 *10-16 C) - e

Részletesebben

Fizika 10. osztály. 1. Gay-Lussac I. törvénye... 2. 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása... 4. 3. Folyadék fajhőjének meghatározása...

Fizika 10. osztály. 1. Gay-Lussac I. törvénye... 2. 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása... 4. 3. Folyadék fajhőjének meghatározása... Fizika 10. osztály 1 Fizika 10. osztály Tartalom 1. Gay-Lussac I. törvénye........................................................ 2 2. Szilárd test fajhőjének meghatározása...........................................

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő

Lázmérő. Bimetáll hőmérő. Digitális hőmérő. Galilei hőmérő. Folyadékos hőmérő A hőmérséklet mérésére hőmérőt használunk. Alaontok a víz forrásontja és a jég olvadásontja. A két érték különbségét 00 egyenlő részre osztották. A skála egy-egy beosztását ma Celsiusfoknak ( C) nevezzük.

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csordásné Marton Melinda Fizikai példatár 4 FIZ4 modul Elektromosságtan SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999 évi LXXVI

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp?

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp? 1. Egy gazdának nyulai és sirkéi vannak. A jószágoknak összesen 20 feje és 54 lába van. Miből van több sirkéből vagy nyúlból? 2. Egy gazda 420 t gabonát terelt. Hároszor annyi búza terett, int zab. Árpából

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok lektro- és irányítástechnika. jegyzet-vázlat 1. Félvezetı anyagok - elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetık félvezetık szigetelı anyagok - vezetık: normál körülmények között

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások Fizika - 7. évfolyam 1. Az anyag belső szerkezete légnemű, folyékony és szilárd halmazállapotban 2. A testek mérhető tulajdonságai

Részletesebben

21. A testek hőtágulása

21. A testek hőtágulása 21. A testek hőtágulása Végezzen el két kísérletet a hőtágulás jelenségének szemléltetésére a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával! Magyarázza meg a kísérleteknél tapasztalt jelenséget! Soroljon

Részletesebben

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra)

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Fizika 2 2 2 2 1 9. osztály B változat

Részletesebben

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb rezgőmozgást végeznek, az anyag felmelegszik. A világító volfram-izzólámpa

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

feladatmegoldok rovata

feladatmegoldok rovata feladatmegoldok rovata Kémia K. 588. Az 1,2,3 al megszámozott kémcsövekben külön-külön ismeretlen sorrendben a következő anyagok találhatók: nátrium-karbonát, nátrium-szulfát, kalciumkarbonát. Döntsd el,

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

Áramvezetés Gázokban

Áramvezetés Gázokban Áramvezetés Gázokban Líceumban láthattuk több alkalommal az elektromos áram hatásait, mikor fémes vezetőre egyen-, vagy váltóáramot kapcsolunk. Megfigyelhettük a hőtermelés és hő elnyeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanári segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot

Részletesebben

[ Q] Fajlagos hıkapacitás meghatározása. Mérési eljárások a fajlagos hıkapacitás mérésére. Fajlagos hıkapacitás meghatározása keverési módszerrel

[ Q] Fajlagos hıkapacitás meghatározása. Mérési eljárások a fajlagos hıkapacitás mérésére. Fajlagos hıkapacitás meghatározása keverési módszerrel - 1 - Fajlagos hıkaacitás eghatározása A fizikában általános fogalo a testek tehetetlenségének értéke. Mennél nagyobb egy test töege, annál nagyobb erı kell a egozdításához. Mennél nagyobb egy test villaos

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 9. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása Készítette: Hornich Gergely, 2013.12.31. Kiegészítette: Mosonyi Máté (10., 32. feladatok), 2015.01.21. (Talapa Viktor 2013.01.15.-i feladatgyűjteménye

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

Összetett hálózat számítása_1 Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint a körben folyó áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás felhasználásával

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

- 1 - Tubics József K. P. K. P.

- 1 - Tubics József K. P. K. P. - - Tubics József.A. CSOPORTOSÍTSA A KÉTPÓLUSOKAT ÉS ÉRTELMEZZE AZ EGYES CSOPORTOK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAIT! MAGYARÁZZA EL A NORTON ÉS A THEVENIN TÉTELT, MUTASSON PÉLDÁT ALKALMAZÁSUKRA! ISMERTESSE A GYAKORIBB

Részletesebben

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. KF 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007.DECEMBER 6. EHA kód:.név:.. g=9,81m/s 2 ; R=8,314J/kg mol; k=1,38 10-23 J/K; 1 atm=10 5 Pa M oxigén =32g/mol; M hélium = 4 g/mol; M nitrogén

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Bizonyítsa méréssel, hogy a ferdére állított csben mozgó buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez! Készítsen

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

TestLine - balla tesztje-04 Minta feladatsor

TestLine - balla tesztje-04 Minta feladatsor 2016.06.24. 10:05:14 Mitől függ a fémes vezető ellenállása? (Több válasz is lehetséges.) 1. 1:56 Normál F z átfolyó áram áthaladási idejétől. vezető hosszától (e.a). vezető hosszától (f.a). vezető anyagától.

Részletesebben

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc.

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc. Vllamosságtan Dr. adács László főskola docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mal: Honlap: elkrad@un-mskolc.hu www.un-mskolc.hu/~elkrad Ajánlott rodalom Demeter Károlyné - Dén Gábor Szekér Károly

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

Hõszivattyús légkondícionáló berendezések

Hõszivattyús légkondícionáló berendezések Hõszivattyús légkondícionáló berendezések Terékválaszték 20 Hûtõteljesítény, k Professional On/Off. oldal R4 ~2 ~2,5 ~,5 ~5 Terékválaszték 20 Oldalfali split klía, hõszivattyús Fisher rt On/Off 14. oldal

Részletesebben

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk. 1) Villamos töltések rekombinációja a) mindig energia felszabadulással jár; b) energia felvétellel jár; c) nincs kapcsolata

Részletesebben

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok taszítják egymást,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanulói segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Gáztörvények. Alapfeladatok

Gáztörvények. Alapfeladatok Alapfeladatok Gáztörvények 1. Ha egy bizonyos mennyiségő tökéletes gázt izobár módon három fokkal felhevítünk, a térfogata 1%-al változik. Mekkora volt a gáz kezdeti hımérséklete. (27 C) 2. Egy ideális

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSGA 006. május 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

A SZUPRAVEZETÉS. Fizika. A mágneses tér hatása a szupravezető állapotra

A SZUPRAVEZETÉS. Fizika. A mágneses tér hatása a szupravezető állapotra Fizika A SZUPRAVEZETÉS A szupravezetés jelenségét 80 évvel ezelőtt fedezték fel, de az azóta eltelt idő alatt semmivel sem lankadt a fizikusok érdeklődése e témakör iránt. A szupravezetők tanulmányozása

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Fizika!" Mechanika és hőtan. Baló Péter KOMPETENCIAALAPÚ AP 091403. Fizika 9. Mechanika és hőtan

Fizika! Mechanika és hőtan. Baló Péter KOMPETENCIAALAPÚ AP 091403. Fizika 9. Mechanika és hőtan AP 091403 KOMPETENCIAALAPÚ Baló Péter könyve egy merőben újszerű tankönyv: a tananyag felépítésében szakított a mechanika hagyományos kinematika, dinamika, energia témájú felosztásával. Helyette egy-egy

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. FIZIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat

Részletesebben

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es Országos

Részletesebben

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás Elektronika I Dr. Istók Róbert II. előadás Tranzisztor működése n-p-n tranzisztor feszültségmentes állapotban p-n átmeneteknél kiürített réteg jön létre Az emitter-bázis réteg között kialakult diódát emitterdiódának,

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverı kis papírdarabkákat messzirıl magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés MÁGNESESSÉG A mágneses sajátságok, az elektromossághoz hasonlóan, régóta megfigyelt tapasztalatok voltak, a két jelenségkör szoros kapcsolatának felismerése azonban csak mintegy két évszázaddal ezelőtt

Részletesebben

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC) Laboratóriumi gyakorlatok Mérési útmutató 3. Hall-szondák alkalmazásai a. Félvezető

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 131 ÉRTTSÉGI VIZSGA 013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN 2007. február 6. 1 Pálinkás József: Fizika 2. XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN Bevezetés: Az előző fejezetekben megismertük, hogy a kvantumelmélet milyen jól leírja az atomok és a molekulák felépítését.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

Kémia Kutasi, Istvánné dr.

Kémia Kutasi, Istvánné dr. Kémia Kutasi, Istvánné dr. Kémia Kutasi, Istvánné dr. Publication date 2014 Szerzői jog 2014 Kutasi Istvánné dr. Tartalom Bevezetés... vi I. Általános kémia... 1 1. Az anyagmegmaradás törvényei... 4 1.

Részletesebben