- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v"

Átírás

1 - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító gépekre felfogott, két félből álló célszerszáok segítségével történik. A célszerszáok aktív eleei az esetek többségében a unkadarabok negatív ásai, az alakítási folyaat pedig lényegében egy pozitív ásolat készítése. A szerszáfelek rendszerint egyenes vonalú alternáló relatív ozgást végeznek, és az alakképzési folyaat az alternáló ozgás egyik holtpontjában fejeződik be. Kevéssé gyakori, - de a fejlődés egyik iránya ez hogy a szerszá és a unkadarab ne-egyenesvonalú, térbeli relatív ozgása generálja a unkadarabot. A szerszá a folyaat közben indig csak a unkadarab egy kis részeleével érintkezik, tehát annak ne a negatív ása. Ennek az elvnek alapján tervezhetők olyan alakítási eljárások és gépek, elyek univerzális szerszákészleteket alkalazva ne teszik szükségessé a célszerszáok tervezését és gyártását. Ilyen ódon pusztán a relatív térbeli ozgások irányításával, (vagyis szoftveresen) egoldhatják az egyedi jellegű gyártást autoatizálva. Az ilyen jellegű gépekből, egfelelő anyagozgató berendezésekkel kobinálva, rugalas gyártócellák építhetők fel. Az alakító gépeket a fenti elveken túl száos elv alapján lehet osztályozni. Ilyen például a technológiai folyaat, ely szerint beszélhetünk például a süllyesztékes kovácsolás, a hideg térfogatalakítás vagy a leezalakítás gépeiről. eloszthatók a eghajtás ódja szerint echanikus, hidraulikus, elektrodinaikus vagy pneuatikus gépekről. A gép elrendezése (fekvő, álló, ferde) vagy a gépállvány konstrukciója (C állvány, zárt keret, két oszlop, négy oszlop stb) azaz együttesen a orfológiája is lehet szepont, és így tovább. A leggyakoribb, isételt alternáló szerszáozgással űködő gépeket a felhasználásukat egszabó karakterisztikájuk alapján osztályozzuk. E szerint az alakító gépek lehetnek energia, elozdulás vagy erőkarakterisztikájú gépek. A karakterisztika itt azt jelenti, hogy elyik az a gépjellező, elyet a gépen beállítani, szabályozni lehet. Ez a felosztási ód független a technológiától és a orfológiától. 3.1 Energiakarakterisztikájú gépek Kalapácsok. Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, elynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy töegű, v sebességű úgynevezett edve és egy töegű, v sebességű üllő alkotja, ahol v lehet zérus, és lehet ne zérus és v -el azonos vagy ellentétes értelű (előjelű).

2 - III. - v unkadarab A legegyszerűbb eset, ha v =. Ekkor a befektetett energia v W =, a unkadarab alakváltoztatására fordított energia legyen W. Az ütés után a és a töegek együtt ozdulnak el valailyen vk közös sebességgel. Az ipulzus egaradás törvénye alapján v ( ) v + v = vk + (3.1) A veszteségként száítható (sőt a talajba jutható, környezetkárosító rezgést okozó) energia: ( + ) vk Wk = (3.) 3.1 ábra A kalapács elve ivel W = W + Wk, írható, hogy az ütés hatásfoka, figyelebe véve, hogy v = : W Wk W η = = (3.3) W W A (3.1)-ből kifejezve v k -t, behelyettesítve (3.)-be ajd az energiákat (3.3)- ba kapjuk, hogy η = (3.4) + E szerint pusztán a edve és üllő töeg-arányának egválasztásától jelentősen függ a gép hatásfoka. A kívánatos arány = ( 3 5). A kalapácsok szerkezeti felépítését eghatározza, hogy szabadalakításra vagy süllyesztékes kovácsolásra kívánják-e felhasználni. A szabadalakító kovácsolásnál az üllő jól körüljárhatósága iatt nyitott a gépkeret. A edve a tartó-és ozgatószerkezetével együtt az üllőtől elkülönítve van alapozva. A süllyesztékes kovácsológépeken ezzel szeben a süllyesztékfelek pontos összevezethetősége iatt zárt gépkeretet kell alkalazni, ely az üllővel együtt egységes egészet alkot.(3. ábra)

3 - III ábra A szabadalakító (bal) és a süllyesztékes (jobb) kalapács vázlata A süllyesztékes kovácsoló gépek esetében alkalazott, pontos összevezetést biztosító zárt gépkeret szerves egységet alkothat az üllővel, úgy, hogy a egfelelő töegarány biztosításán túl szükségtelenné teheti a élyalapozást. (3.3 ábra) A fenti gépelrendezés lényege, hogy a gép nincs ereven a talajhoz, vagy egy élyalaphoz rögzítve, hane rugókon áll. Az töegű edvét a p p nyoású gáz expanziójából eredő a rendszerben belső erő gyorsítja lefelé. Ez az erő azonban az töegű gépkeretet is gyorsítja ellentétes irányban. A ozgás közben a rendszer súlypontja helyben arad. elírható az ipulzustétel: v + v = ahonnan 3.3 ábra Az üllő és gépkeret együttes egyenletből: v = v (3.5) Ha a edve lökete s és a gépkeret elozdulása s, akkor a fenti ds dt ds = dt aiből

4 - III. 4- s = s (3.6) Ha egy szokásos rövidlöketű kalapács adataival száolunk, akkor / 3, s = 3, ezekkel s = 1. A gép tehát kb 1-es aplitúdóval fel-le ugrál. A 3.3 ábrán szibólikusan jelölt rugókat és lengéscsillapítókat ezek iseretében lehet lengéstani alapon éretezni. Az ábra szerinti elrendezés jó éretezés esetén ne károsítja a környezetet. A jelenlegi gyakorlatban kétféle korszerűnek ondható süllyesztékes kalapács található az üzeekben. Az első az u.n hosszúlöketű kalapács, ely felépítésében hasonlít a 3. ábra jobboldalán beutatott géphez.(3.4.ábra) Jellegzetessége a hosszú, 1 körüli löket. A () edvét nagyon kis átérőjű (3) dugattyúrúddal és dugattyúval eelik fel kisennyiségű, de nagynyoású olajjal. A kis folyadékennyiség teszi lehetővé a viszonylag nagy percenkénti ütésszáot. A dugattyú felett (4) nitrogénpárna van. A edve eelésekor kopriált gáz 3.4.ábra. Hosszúlöketű kalapács expanziója gyorsítja a edvét. Az ilyen gépeknél a edve beütési sebessége kb 7 /s. A hidraulikus eszközöket a gép tetején helyezik el. A gép hátránya a dugattyúrúd fokozott. fáradt törési érzékenysége Ez utóbbi hátrány elkerülésére szolgál az u.n. rövidlöketű kalapács, elynek jellegzetessége a viszonylag igen nagy dugattyúrúdátérő. A lökethossz indössze 3 körüli. A nagyéretű süllyesztékes kovácsdarabok kovácsolására szolgálnak az ellenütős (kétedvés) kalapácsok. A lényege az, hogy a két közel azonos, egyással szeben ozgó edve úgyond a levegőben ütközik, ezért ebből nincs a környezetet terhelő rezgés 3.5 ábra. Rövidlöketű kalapács a egozgatott esetenként rendkívül nagy (pld

5 - III. 5-5 kj) ozgási energiák ellenére. Az ellenütős kalapács elve a 3.6 ábrán látható. A két edve közül általában az egyik a közvetlenül, a ásik a közvetetten ozgatott töeg. Az ábrán beutatott legegyszerűbb esetben közvetlenül az 1 töeg van ozgatva (régebben gőzzel, anapság elegített levegővel vagy 1 nagynyoású gázzal). Ezen a legegyszerűbb konstrukción a közvetett ozgatást úgy valósították eg, hogy a két edvét nagyszilárdságú acélszalag és görgők segítségével összekötötték (Béche kalapács). Az ilyen kalapácsoknál annak érdekében, hogy alapállapotban nyitott legyen a gép, az alsó edve kb 1%-al nehezebb. A korszerű gépeknél a két edve kapcsolatát ás ódon oldják eg, speciális echanizusokkal vagy 3.6 ábra Kétedvés (ellenütős) kalapács hidropneuatikus áttételekkkel Csavarorsós sajtók. Az energiakarakterisztikájú gépek következő csoportját a csavarorsós sajtók azon változatai képezik, elyeknek legalább egy állandóan forgó lendkerekük van, és az ebben tárolt ozgási energiát akár teljes egészében is, egy alakítási űvelet energiaigényének fedezésére fel lehet használni. Legrégebbi változata az u.n. frikciós sajtó. A gép vázlata a 3.7. ábrán látható. A gépen háro lendkerék van. A két közös vízszintes tengelyű dörzskerék vízszintesen ide-oda eloz- 3.7.ábra A hárotárcsás frikciós sajtó vázlata dítható, és ezzel a függőleges tengelyű lendkerék egyik vagy ásik irányban forgatható. A lendkerék tengelye egy ne-önzáró

6 - III. 6- csavarorsóban (rendszerint hárobekezdéses, eredek eelkedésű) folytatódik, elynek anyája a gépkeretben van rögzítve. Ha tehát a csavarorsó forog, a lendkerék függőlegesen ozog a forgásiránytól függően fel vagy le. A tengely (csavarorsó) ásik végére csatlakozik a gép edvéje. ivel ilyen gépeket, helyenként korszerű irányítástechnikával felszerelve ég a ai napig is használnak, érdees a fő jellezőit eghatározni. Az ütési energia attól függ, hogy a dörzskerék és a lendkerék hol és ennyi ideig érintkeztek. Az érintkezés helyén (eltekintve az esetleges egcsúszástól) a dörzskerék és lendkerék kerületi sebessége azonos, tehát a 3.7 ábra jelöléseivel írható, hogy ha az n, n 1 fordulat/perc ben adott, akkor v k rπn1 Dπn = = (3.7) 6 6 ahonnan r n = n D 1 Ha a csavar eelkedése α, a csavarorsó középátérője d o, eneteelkedése h = d oπtgα, akkor a csavarorsó Φ szögelfordulásához d o h x = Φ tgα = Φ π dφ πn tengelyirányú elozdulás tartozik. ivel a szögsebesség ω = =, ezért a dt 6 edve sebessége: dx dt h dφ π dt hn v = = = = 6 h 3 r D n 1 (3.8) A beütési sebesség legnagyobb értéke az D r = T helyen van, ezzel: hn1 D v T ax = (3.9) 3D Ez a technológiai fontos érték a szokásos gépek esetén,1 1 /s. Ezt az elrendezést ár ne gyártják, helyette a közvetlen eghajtású gépeket alkalazzák. A gép vázlata a 3.8 ábrán látható.

7 - III. 7- A gép lelke itt is egy eredek eelkedésű, általában háro bekezdéses ne önzáró csavar, ely az előzővel ellentétben a gépállványban van csapágyazva. Az orsót egy tárcsa elrendezésű otor hajtja. A otor forgórésze, a rotor egyben a gép lendkereke, elyet a sztátor tekercsei ívalakban fognak közre. A csavar anyája, ely a forgást haladó ozgássá alakítja, a edvében van. A gép ozgását a edve útjában elhelyezett érintkezés nélküli induktív vagy kapacitiv jeladók segítségével lehet vezérelni. Az energiát lényegében a otor bekapcsolásának idejével, illetve a otor forgásirányának átkapcsolásával, erősáraú elektronikus vezérléssel lehet szabályozni. 3.8 ábra Közvetlen hajtású csavarorsós sajtó A gép jellezői az ütési energia és a egengedett axiális erő. Ez utóbbi kapcsolatban van a gép erevségével, vagyis a gép eredő rugóállandójával. A erevség inden alakítógép fontos jellezője. eghatározása az alakító erő helyén történő, isert erővel történő terheléssel (pld hidraulikus hengerrel) és az ezen a helyen bekövetkező, rugalas alakváltozás okozta f elozdulás érésével lehetséges. A érés egisétlése különböző terhelésekkel egy gépjellező f diagraot eredényez, elynek jellegzetes alakja a 3.9. ábrán látható. f f e f o 3.9 ábra. Sajtológép jellegzetes erevségi ábrája Az terhelő erő hatására létrejövő elozdulás két részből áll: egy az erőfolyaba eső illesztési hézagok és egyéb kotyogások összenyoódásából álló f és a rugalas deforációkból adódó f e. A rugalas elozdulás és a terhelő erő között jó közelítéssel lineáris kapcsolat van, vagyis = C tot f e (3.1)

8 - III. 8- ahol C tot [kn/] a gép eredő erevsége. inél nagyobb, annál laposabb a fenti ábra szerinti egyenes, annál pontosabb lehet a gép. A gép űködése során kifejtett erő ne csak a unkadarabot alakítja képlékenyen, hane a gépet is rugalasan. Az ehhez szükséges unka W el f e 1 = df e = Ctot f edf e = Ctot = f e = (3.11) C tot A képlékeny alakítási űveletre írható, hogy a folyaatra jellező erő szerszáelozdulás diagra alatti terület helyettesíthető az átlagos erő és az alakítási úthossz szorzatával (3.1.ábra) ax W = ds s (3.1) pl = Bevezetve az eljárásra jellező, az átlagos és a axiális ax viszonyát jellező W pl = = (3.13) ax s ax s tényezőt, írható, hogy 3.1.ábra Alakítási folyaat jellegzetes W pl = sax (3.14) erő-elozdulás függvénye Az alakítási folyaathoz tehát a gépnek a képlékeny alakításhoz és a rugalas deforációhoz szükséges energiát kell biztosítania, vagyis (3.11) és (3.14) figyelebe vételével: W = W ax el + W pl = + Ctot s ax a W energiájú gépre jellező axiális erő: ax = C tot W C tot + ( s) s (3.15) Bár a közvetlen hajtású csavarorsós sajtó energiakarakterisztikájú gép, jellező adataként legtöbbször égis az üzeszerűen egengedett axiális erőt adják eg, és csak ásodik adat az energia. Ha tehát az erő adott felső korlát, akkor a gépet csak olyan alakítási folyaatokra szabad alkalazni, aelyeknél az alakítási út hossza (a edve fékútja) a fenti képletből száítható kritikus értéknél nagyobb: s defor 1 W ax s = in (3.16) ax Ctot

9 - III. 9- A gép szélsőséges igénybevételt szenved el, ha a géppel úgy ütnek, hogy nincs a edve alatt unkadarab, tehát az ütés energiáját teljes egészében a gépállványnak kell felvennie. Ekkor a (3.15)-ben s =, tehát = C W (3.17) extre tot A csavarorsós sajtóval alakítás hatásfoka indezekkel W pl W Wel Wel η = = = 1 (3.18) W W W A közvetlen hajtású csavarorsós sajtók csakne inden alakítási űvelethez használhatók, hátrányuk csak a viszonylag kisebb percenkénti ütésszá, valaint az, hogy egfelelő pontosság érdekében az alakító erők eredőjének hatásvonala egybe kell hogy essen a csavarorsó tengelyével. 3. Löketkarakterisztikájú gépek 3..1 orgattyús echanizussal űködő sajtók alapegyenletei. Az alkatrészgyártásban alkalazott sajtológépek zöe echanikus sajtó, aelyek többsége a forgattyús echanizus elvén alapul. A forgattyús echanizus vázlata a 3.11.ábrán látható. Az ábra jelöléseivel írható, hogy a edve alsó holtponttól ért x ω távolságát az alábbi elei geoetriai R összefüggősből lehet eghatározni: R R' α R + L = R cos α + L cosψ + x L L' T ψ v L ahonnan ( 1 cosα ) + ( 1 cosψ ) x = R L (3.) továbbá írható, hogy R sinα = L sinψ (3.1) A edve sebessége (3.)-ból: x dx dα dψ v = = R sin α + L sinψ (3.) dt dt dt 3.11 ábra A forgattyús echanizus

10 - III. 1- A (3.11)-ből kapjuk, hogy: dψ R cosα dα = (3.3) dt L cosψ dt dα Bevezetve a szokásos ω = jelölést, behelyettesítve (3.3)-at (3.)-be, rendezve dt kapjuk, hogy ( α ψ ) sin + v = Rω (3.4) cos ψ A echanizus jellezésére gyakran alkalazzák a R sinψ λ = = ennyiséget. L sinα A echanizust hajtó nyoaték teljesíténye a súrlódási veszteségek elhanyagolásával azonos a gépnek az alakításra fordítható teljesítényével: P = ω = v Az ábra jelöléseivel TR ω = v = TR (3.4) felhasználásával ebből ( α + ψ ), tehát: TRω cosψ = = T (3.5) v sin Közelítő száításoknál azzal egyszerűsíthetünk, hogy a sajtológépeknél nagyságrendileg λ,1. 1, tehát ψ indig sokkal kisebb, int α. Ezért durva közelítésként úgy vesszük, hogy cosψ 1és sin( α + ψ ) sinα (a gépszerkezettanban ez az u.n végtelen hajtórúd, ely a valóságban a kulisszás echanizusokban testesül eg). E szerint a forgattyús sajtó karakterisztikája a T (3.6) sinα egyenlettel írható le. A fenti képlet szerint a echanizus az alsó holtpontjában, ahol α, a gép végtelen nagy erőt képes leadni. Ez arra int, hogy egyrészt szükség van egy a gép szilárdsági ellenőrzéséhez elengedhetetlen éretezési (névleges, egengedhető) erőre, ásrészt olyan üzeviteli előírásokra, elyek egakadályozzák azt, hogy a gép összetörje saját agát. A névleges sajtolóerőre vannak olyan egállapodások, elyek a edvének az alsó holtponttól ért adott távolságához, ások a forgattyúkar adott szögállásához

11 - III. 11- rendelik a névleges sajtolóerőt. A legtöbb európai gépgyár az alsó holtpont elötti 3 os szöget használja. Ezzel ugyanis sin 3 =. 5, tehát a névleges o sajtolóerő n T = = T = (3.7) o sin 3 R A gép karakterisztikája T = 1kN feltételezésével az alábbi ábrán látható: 1 1 [kn] 8 6 =T/sinα = =T n T = kn alsó holtponttól ért szög α o 3.1.ábra A forgattyús sajtó jelleggörbéje A szögekkel jellezett edve-pozíció ne érzékelteti a valódi elozdulások arányait. Az átszáításra a (3.) egyenlet szolgálhat, ely az eddig is használt közelítésekkel R( cosα ) h x 1 = (3.8) -ra egyszerűsödik. Ha a példaként választott gép lökete s = R =, akkor a fenti diagra a ábrán láthatóra ódosul. Ha a fenti egyenletbe behelyettesítjük a névleges sajtolóerőt kijelölő 3º-ot, akkor h = 13, 4 adódik, ai a felvett löket indössze 6.7%-a. E szerint a sajtológépet a névleges sajtolóerővel csak a löket 6.7%-ában használhatjuk. h n =. 67s (3.9) A 3.13 ábrán látható vonalak határgörbék, aelyek az alakítási folyaatokra jellező erő-elozdulás függvények felső burkológörbéi. Az alakítási folyaatot úgy kell a gépen elhelyezni, hogy az a határgörbe alatt aradjon (3.14.ábra)

12 - III n [h] [h] [kn] az alsó holtponttól ért távolság h [] 3,13 ábra Erő-elozdulás jelleggörbe A sajtoláshoz szükséges energiát a forgattyús sajtó kineatikai láncában lévő, állandóan forgó eleek ozgási energiái, illetve ezek liitált csökkentése biztosítják. A gép 3.15 ábrán látható n száú forgó eleeinek a főtengelyre redukált ozgási energiája E = i = n i= 1 θ ω i i θω = (3.3) ahol ω a főtengely szögsebessége. ivel a forgó eleek tehetetlenségi n nyoatéka állandó, a kicsatolható energia a forgó eleek szögsebességének csökkenésével jár. A forgó eleek, így a lendkerekek, fogaskerekek, stb közvetlen kapcsolatban vannak a hajtóotorral, ezért az eleek fordulatszáának,67s h csökkenése a hajtóotor egengedett szlipjétől függ. A hajtóotor teljesítényének eghatározása azon alapszik, hogy a gépnek egy löket alatt 3.14 ábra. Az alakítási folyaatra jellező axiu függvény és a terhelhetőségi határgörbe W = h =. 67s (3.31) energiát kell (lehet) leadnia. Ezt az energiát az alatt az idő alatt kell a otornak a forgó rendszerbe visszatáplálni, aíg a edve az alsó holtpontból a felsőig visszajár. n n n n

13 - III Ha a gép percenkénti névleges löketszáa n, akkor egy löket ideje t l =, a n visszajárás ideje ennek fele. A otor teljesítényigénye tehát (3.9) és a hajtóű η hatásfokának figyelebe vételével: Wn nhn 3 n sn P = = =.3.1 (3.3) tl 6 η η η n Ha [ n ] = kn, [ s ] = és [ n ] = 1/ perc, akkor [ P ] = W otor lendkerék Ha a otor teljesíténye ennél kisebb, akkor a gép autoata üzeódban néhány löket fogaskerék után lefullad. Ennek elkerülése érdekében inden esetben ki lendkerék tengelykapcsoló kell száítani a folyaat p W unkaszükségletét (ely a fogaskerék 3.14 ábrán berajzolt görbe fék alatti terület). Ha ez kisebb, int a (3.31)-el kiszáolt névleges unka, és a fenti teljesítény kritériu is teljesül, akkor a folyaat üzebiztos. Ha a 3.14 ábra szerinti statikai feltételek teljesülnek, de a fenti energetikaiak ne, akkor is lehet sajtolni, de ne autoata üzeódban. Azaz egy sajtoló űvelet után csak a akkor szabad isét sajtolni, ha ábra orgattyús sajtó eghajtása a lelassult forgó eleek visszanyerik az eredeti fordulatszáaikat. (nagyon jól hallható). Az ehhez szükséges idő a következő ódon száítható. Legyen a otorra egengedett fajlagos fordulatszácsökkenés (szlip) n ω δ = = n ω (3.33) A rendszer ozgási energiájának változása (3.3)-ból, felhasználva (3.3)-t és P egyenlővé téve az alakítási folyaat W unkaszükségletével: de = θωdω = θω δ = Eδ = W p (3.34) A képletből látszik, hogy adott egengedett szlip ellett annál nagyobb a sajtó unkavégző képessége, inél nagyobb a forgó eleekben tárolt energia. Ezért

14 - III. 14- építenek olyan gépeket, aelyekben a kineatikai láncba, a szükségletekhez igazodóan be lehet kapcsolni újabb lendkereket is. A lelassult rendszer visszapörgetéshez szükséges teljesítény ezzel P = de dt Eδ = t ahonnan az időszükséglet (azért száoljuk, ert a terelékenységet befolyásolja) Eδ t = P W P P otor η (3.35) 3.. Excentersajtók alapegyenletei. Az excentersajtó olyan forgattyús sajtó, elynek R forgattyúkör sugara egy állítható excenter segítségével változtatható. Annak érdekében, hogy a echanizus alsó holtpontja ne változzon eg, a hajtórúd L hossza is, egy enetes orsó és anya segítségével változtatható, az elozdult holtpont utánállítható. A forgattyúkör sugarának csökkentésének két célja van. Az első az a unkavédeli szabály, hogy inden sajtolási űveletet a lehető legkisebb lökettel kell végrehajtani, ert ezzel csökkenthető a gépkezelők csonkolásos kézsérülésének esélye. A löket iniális nagyságát az elő- és készgyártány biztonságos szerszába adagolhatósága, illetve onnan eltávolíthatósága (u.n. elvezetése) határozza eg. A löketállítás ásik, űszaki oka azon alapszik, hogy a gépre jellező ' névleges sajtolóerő és a hajtónyoaték állandó, ezért a forgattyúsugár R-ről R -re ' csökkentésével a 3.11 ábrán T-vel jelölt tangenciális erő T -re nő: = = TR T ' R ' ' T R = ' ' T = (3.36) R R továbbá, a névleges sajtolóerő állandósága iatt az átállított echanizusban ' ne az alsó holtpont elötti 3 -nál hane ettől eltérő α -nél van a jelleggörbe etszéspontja: ' T T n = = = (3.37) o ' ' ' sin 3 sinα R sinα A echanizus a teljes löket alatt ( sin α ' = 1 ) képes a névleges sajtolóerőt produkálni, ha a forgattyúkör sugarát legalább ' TR R R = = (3.38) n T -re állitjuk. Ez az előző példa adataival 5. Az átállított echanizus jelleggörbe egyenlete az alsó holtponttól ért szög függvényében:

15 - III. 15- ' = (3.39) ' R sinα ' ' ivel az alsó holtponttól ért távolság: h = R ( 1 cosα ), ezért ennek függvényében is ábrázolható az erő. Az összehasonlítás kedvéért berajzoltuk a két görbét a 3.16 és 3.17 ábrába, ha a forgattyúkör sugara 1 -ről 5 -re változik. 3 5 sajtolóerõ [kn] 15 1 R=1 T=1kN névleges ' R ' =5 T=4kN alsó holtponttól ért szög α o 3.16.ábra A forgattyúkör sugarának hatása az excentersajtó jelleggörbéjére 3 5 sajtolóerõ [kn] 15 1 R=1 T=1 kn névleges ' R ' =5 T ' =4 kn alsó holtponttól ért távolság h [] 3.17 ábra A forgattyúkör sugarának hatása az excentersajtó erő alakítási út görbéjére

16 - III. 16- A fenti két ábra azt utatja, hogy az excentersajtó forgattyúkör sugarának (a löket felének) 1 -ről 5 re csökkentésével a névleges sajtolóerő hatótávolsága ről a löket teljes 5 hosszára, 6.7%-ról 1%-ra nőtt. Az átállítással fokozottan egnő a túlterhelés veszélye, hiszen a gép a egengedett névleges sajtolóerő négyszeresét képes leadni, ugyanakkor a szilárdságtani terhelhetősége ne nőtt eg. Ugyan ez vonatkozik a unkavégző képességre, az se lett nagyobb! Egy hagyoányos C állványos excenter sajtó rajzát utatja a ábra. 3.. Könyökeelős sajtók 3.18 ábra. Hagyoányos körhagyó sajtó. A könyökeelős sajtó (KES) egy lehetséges elrendezése látható a β L1 3,19.ábrán. A könyökeelőt ott használjuk, ahol rövid úton nagy erőkre van szükség. Ilyen eljárás pld a tubusok L folyatása, elyhez fekvő elrendezésű α KES-t, vagy a pénzérék R dobornyoása, elynél függőleges L elrendezésű KES-t alkalaznak. ψ A KES echanizusa az elrendezéstől és a karok arányától függően sokféle lehet. inden egoldásnál ások a sebességi és erőviszonyok. Ennek egfelelően a KES ábra. A könyökeelős echanizus elrendezése az alakítási eljárástól függő lehet. A echanizus analízisével itt ne foglalkozunk, de felhívjuk az olvasó figyelét, hogy a szűkebb, a gépek és

17 - III. 17- echanizusok eléletével illetve analitikus echanikával foglalkozó szakirodaloban bőségesen foglalkoznak a téával. 3.3 Erőkarakterisztikájú gépek Hidraulikus sajtók A tipikus erőkarakterisztikájú sajtológép a hidraulikus sajtó. Az alakítástechnikában kétféle hidraulikus sajtót (HS) használnak. Az első a szabadalakító kovácsolásban alkalazott, főleg egyedi- és nagyéretű kovácsolt előgyártányok készítésére alkalas, rendszerint rendkívül nagy éretű (több eelet agas) és nyoóerejű kovácsprés. Nyoóereje elérheti a GN (1 N, 1 tonna) nagyságrendet. Többnyire vízzel vagy eulzióval űködik, a folyadéknyoás 1 bar körüli. A hagyoányos kovácsprés elrendezése a 3..ábrán látható. 3. Hidraulikus kovácsprés A kovácsprés jellezője a négy oszlopon (4) egvezetett a (6) nyoófej, elynek elkülönített egy búvárdugattyús () nyoóhengere (1), és többhengeres visszahúzó rendszere (8..11) van. A folyadékellátást állandóan űködtetett dugattyús szivattyúk biztosítják, elyek akkuulátort töltenek fel. A szivattyú és az akkuulátor rendszerint térben el van különítve a sajtológép(ek)-től. Az utóbbi időben kétoszlopos és alsó hajtású gépeket építenek. Ennek előnye, hogy elég nagy hely arad a nagyéretű unkadarabokat ozgató anipulátornak. A A, p, v anipulátor és a gép együttesen progravezérelhető, aely a Vezérlés csakne autoatizált egyedi gyártást teszi lehetővé. A kovácsprés speciális változata a főleg az aluíniu- és Tápegység szinesfé kohászatban P, Q használatos, fekvő elrendezésű extrudáló sajtó. A ásik, a gépipari alkatrészgyártásban alkalazott HS, ettől 3..ábra Hidraulikus sajtó jelentősen különbözik. Kisebb éretű, nyoó-ereje ritkán nagyobb 1 N nál. Egyetlen, differenciál-dugattyús unkahengere a visszahúzási feladatokat is ellátja. A Differenciál dugattyú Akkuulátor

18 - III. 18- hidraulikus tápegység a gép integráns része, a hidraulika folyadék ásványolaj szárazék, vagy szintetikus anyag. A hidraulikus rendszer nagyon jól vezérelhető, ezért terészetes a gép száítógépes felügyelete és progravezérelhetősége. A gép változó nyoású- és ennyíségű folyadék igényét ez esetben is akkuulátor alkalazásával lehet kiegyenlíteni. Az itt alkalazott akkuulátorok leginkább a szokásos gázpalackokhoz hasonlóak. A hidraulikus sajtók jellezője a p nyoás. Ha a differenciál-dugattyú alatti nyoást p -al jelöljük, és a dugattyú alsó felülete A, akkor a gép által kifejtett erő = pa p A (3.4) A A p szorzat el kell hogy érje a a edve-dugattyú-szerszá rendszer súlyát, ert ez biztosítja a lezuhanás elleni védelet akkor is, ha a tápegység ne űködik. Ennek érdekében a visszafolyó ágba egy nyoásszabályozót kell elhelyezni, ai a körben iniu p nyoást tart fenn. A edve sebessége v, akkor a teljesítény P = v = pav p (3.41) Av = pq pq ivel rendszerint p Q pp pq, ezért a tápegység teljesítényigénye legalább pq. Ez egyben azt jelenti, hogy a gép vagy kis erővel de nagyobb sebességgel, vagy nagy erővel, de lassan dolgozik. E iatt építenek két tápegységes HS kat. A kis nyoást, de nagy folyadékennyiséget csavarszivattyúval, a nagy nyoást és kis folyadékennyiséget pedig dugattyús- vagy fogaskerék szivattyúkkal állítják elő. A nagy nyoás ellett nagy sebességet csak viszonylag rövid úton lehet fenntartani. A rövid út a következőkből adódik: A nagy sebesség iatt egnövekedett folyadékennyiség többletet az akkuulátorban tárolt folyadék szolgáltatja. A folyadék feletti gázpárna nyoása, ai azonos a folyadéknyoással, a folyadékelvétel során a gáztörvényeknek egfelelően csökken, jó közelítéssel úgy, int egy adiabatikus expanzió során. Az akkuulátorból kivehető folyadékennyiséget ez a nyoáscsökkenés korlátozza. Ha a egengedett nyoáscsökkenés kisebb, akkor a kivehető folyadékennyiség, és ezzel a sajtó lökete is kisebb és fordítva. A hidraulikus sajtó előnye, összehasonlítva a echanikus sajtóval a nagyon jó szabályozhatóság, továbbá az a biztonság, ely ebből adódik: ez a gép ne töri össze sajátagát. Ennek az ára a viszonylag kisebb terelékenység illetve nagyobb teljesítényigény egyrészt, ásrészt a lényegesen agasabb szaktudást igénylő karbantartás igényesség.

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

KÜLDETÉSÜNK. Márkajelzés 1952

KÜLDETÉSÜNK. Márkajelzés 1952 Ö N J Á R Ó Ö N T Ö Z Ő G É P E K KÜLDETÉSÜNK Napjainkban RM a világ egyik legfontosabb, öntözőgépek gyártásával foglalkozó, a világ több int 40 országában jelenlévő vállalkozása. Az alapítás évétől, 1952-től

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rezgésdiagnosztika. 1. Bevezetés. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Rezgésdiagnoszika. Bevezeés rezgésdiagnoszika a űszaki diagnoszika egy eghaározo erülee. gépek állapovizsgálaánál alán a legelerjedebb vizsgálai ódszer a rezgésérés. Ebben a jegyzeben először a rezgésérés

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

R ND D ZE Z RE R LMÉLET

R ND D ZE Z RE R LMÉLET 0..05. RENDSZERELMÉLET Környezetgazdálodási Agrárérnö MSc Sza 3. félév A rendszer fogala A rendszer egyással ölcsönhatásban álló elee együttese A rendszer és örnyezete: a rendszer határvonalána ijelölése,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán. SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktori értekezés Bártfai Zoltán Gödöllő 001 A doktori program címe: Agrárenergetika és Környezetgazdálkodás

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I.

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Szegedi Tudoányegyete Mérnöki Kar Műszaki Intézet TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-015-0006 Növényteresztés gépei I. készítette: Dr. Molnár Taás Géza P.D főiskolai docens SZEGED 015 Tartalojegyzék Tartalojegyzék...

Részletesebben

6. Számitási gyakorlatok

6. Számitási gyakorlatok űvelettani érési és száítási útutató 6. Száitási gyakorlatok 6.. közegek fizikai tulajdonságainak eghatározása int iseretes, a űvelettanban, úgy egyfázisú, int többfázisú közegekkel dolgozunk. Ezek a közegek

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 00 május 9 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Oldja meg a rendezett valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! + y = 6 x + y = 9 x A nevezők miatt az alaphalmaz

Részletesebben

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 Tartalomjegyzék 1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 1.1. Hullámhajtóművek... 8 1.. Ciklohajtóművek... 11 1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások... 13 1.4. Felhasznált

Részletesebben

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA SZERZŐK: DR. BALPATAKI ANTAL DR. BÉCSI TAMÁS KÁROLY JÓZSEF RAJZOLÓK: MÁRTON GERGELY SZENTANNAI GÁBOR

Részletesebben

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. Anyagmozgatás és gépei tantárgy 3. témakör Egyetemi szintű gépészmérnöki szak 3-4. II. félé MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék - 1 - Graitációs szállítás Jellemzője: hajtóerő nélküli,

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan tanszék Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Összeállította: Dr. Stampfer Mihály Pécs, 0. . A fogaskerekek előtervezése.

Részletesebben

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áraláskeltőkhöz 1 597 0720 HU 02.2013 hu Telepítési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Telepítési útutató betonlábazatokhoz SB 900-1200

Részletesebben

A műszaki rezgéstan alapjai

A műszaki rezgéstan alapjai A műszaki rezgéstan alapjai Dr. Csernák Gábor - Dr. Stépán Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék 2012 Előszó Ez a jegyzet elsősorban gépészmérnök hallgatóknak

Részletesebben

1. Melyik területet kell öntözni?

1. Melyik területet kell öntözni? 1. Melyik területet kell öntözni? Rajzolja le kertjének alaprajzát (ideális esetben -papírra) 1:100 (1 c 1 ), vagy 1:200 (1 c 2 ) éretarányban. Jelölje be az öntözendő és ne öntözendő felületeket. Rajzolja

Részletesebben

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása Mintavételi teli ódszerek I Mintavétel tel a populáció elterjedési területe (legtöbbször túl nagy ahhoz hogy az egészet egintázzuk) intavételi terület (inden esetben kisebb, int a populáció elterjedési

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE

CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE FAVA XVII. KONFERENCIA SZÉKELY FERENC DSc. HYGECON Kutató és Szolgáltató Kft. Budapest fszekely@vnet.hu SIÓFOK 2010 MÁRCIUS 24-25 Csáposkút sematikus

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

Beszerelési és üzemeltetési útmutató Az eredeti útmutató fordítása

Beszerelési és üzemeltetési útmutató Az eredeti útmutató fordítása ABS XRCP 250-800 erülőotoros recirkulációs szivattyú 2508-0000 1 597 2508 HU 01.2016 hu Beszerelési és üzeeltetési útutató Az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Beszerelési és üzeeltetési útutató

Részletesebben

A betont óvatosan kell a kábelekre fektetni, a szerszámokkal különös körültekintéssel kell bánni, hogy a kábelek sérülését elkerüljük!

A betont óvatosan kell a kábelekre fektetni, a szerszámokkal különös körültekintéssel kell bánni, hogy a kábelek sérülését elkerüljük! 101 Általános Ruopvarning szerelési útutató 41 A deviflex fûtôkábelek és devireg terosztátok szerelésénél indig figyelebe kell venni a helyi építési elôírásokat, szabványokat. Hálózatra kötést, üzebehelyezést

Részletesebben

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata X. Fénypolarizáció X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata A polarizáció a fény hullámtermészetét bizonyító jelenség, amely csak a transzverzális rezgések esetén észlelhető. Köztudott, hogy csak a

Részletesebben

ISMÉT FÖLDKÖZELBEN A MARS!

ISMÉT FÖLDKÖZELBEN A MARS! nikai Vállalat, Audió, EVIG Egyesült Villamosgépgyár, Kismotor- és Gépgyár, Szerszámgép Fejlesztési Intézet (Halásztelek), Pestvidéki Gépgyár (Szigethalom), Ikladi ûszeripari ûvek (II), Kôbányai Vas- és

Részletesebben

Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése

Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése Tudományos diákköri dolgozat Írta: DOMBI PÉTER Témavezetô: DR. OSVAY KÁROLY JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Szeged 1998.

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTETTE: HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 Pécs, János u. 8. 2016. árcius hó HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 11/1. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Fénytan 1 Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből) Feladatok F. 1. Vízszintes asztallapra fektetünk egy negyedhenger alakú üvegtömböt, amelynek függőlegesen álló síklapját

Részletesebben

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK II./. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK A FOGASKEREKEK FUNKCIÓJA ÉS TÍPUSAI : Az áéel (ahol az index mindig a hajó kereke jelöli): n ω i n ω A fogszámviszony (ahol az index mindig a kisebb kereke jelöli):

Részletesebben

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ RUUKKI SZENVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ TERMÉKKATALÓGUS 2013 Ruukki szendvicspanelek a tökéletes egoldás projektje száára Szendvicspaneljeink sokoldalú előre gyártott szerkezeti eleek, elyek

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

Szigetelőanyag termékkatalógus. Érvényes 2015. július 1-től

Szigetelőanyag termékkatalógus. Érvényes 2015. július 1-től Szigetelőanyag terékkatalógus Érvényes 201. július 1-től Ásványgyapot szigetelések 1 2 Hő-, hang- és tűzvédeli szigetelések Ajánlott URSA terékek 1 2. Beépített tetőtér szigetelése ( =0,032 0,039 W/K)

Részletesebben

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x = 2000 Írásbeli érettségi-felvételi feladatok Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a egyenletet! cos x + sin2 x cos x +sinx +sin2x = 1 cos x (9 pont) 2. Az ABCO háromszög

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

BBBZ kódex -------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBBZ kódex ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.3 Különleges propulziós eszközök A hajócsavartól eltérő propulziós eszközök kialakulása A hajók mechanikus eszközökkel történő hajtása a legrégibb idők óta foglalkoztatta az embereket, és több-kevesebb

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

JÁRMŰVEK, MEZŐGADASÁGI GÉPEK 12. évfolyam 1965. 11. szám. 423-426. oldalak

JÁRMŰVEK, MEZŐGADASÁGI GÉPEK 12. évfolyam 1965. 11. szám. 423-426. oldalak JÁRMŰVEK, MEZŐGADASÁGI GÉPEK 12. évfolyam 1965. 11. szám. 423-426. oldalak BELEDI DEZSŐ okl. gépészmérnök VÍZSUGÁR HAJTÁS ALKALMAZÁSAI A HAZAI KISHAJÓ-ÉPÍTÉSBEN A Magyar Hajó-és Darugyár Váci Gyáregységénél

Részletesebben

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete,

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 0 5 E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - - Tartalomjegyzék Villamos gépek fogalma, felosztása...3 Egyfázisú transzformátor felépítése...4

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

Hõszivattyús légkondícionáló berendezések

Hõszivattyús légkondícionáló berendezések Hõszivattyús légkondícionáló berendezések Terékválaszték 20 Hûtõteljesítény, k Professional On/Off. oldal R4 ~2 ~2,5 ~,5 ~5 Terékválaszték 20 Oldalfali split klía, hõszivattyús Fisher rt On/Off 14. oldal

Részletesebben

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest, 2012. - 1 -

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest, 2012. - 1 - VIZSGABIZTOS KÉPZÉS 09_2. Kormányzás Kádár ehel Budapest, 2012. - 1 - 1.) A közúti járművek kormányzásával szembeni általános követelmények A közúti járművek kormányzásának az alábbi általános követelményeknek

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési útmutató

Beépítési és üzemeltetési útmutató 15972512 HU 04.2015 1169-00 hu Beépítési és üzeeltetési útutató www.sulzer.co 2 Beépítési és üzeeltetési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) Merülő Keverő Típus ABS XRW: 210 300 400 650 Tartalojegyzék

Részletesebben

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK A ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖVÉNYEK Elektromos töltés, elektromos tér A kémiai módszerekkel tová nem ontható anyag atomokól épül fel. Az atom atommagól és az atommagot körülvevő elektronhéjakól áll. Az atommagot

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

HŐTAN Oktatási segédanyag

HŐTAN Oktatási segédanyag Eergeikai Géek és Redszerek aszék HŐAN Okaási segédayag Kézira Szerkeszee: dr. Zsebik Albi Faluskai Norber Budaes, 003. jauár Hoa_.do.do Eergeikai Géek és Redszerek aszék aralojegyzék. Alafogalak.....

Részletesebben

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav)

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) 1. Bevezetés Folyadékot szállító csővezeték rendszerekben számos helyen felléphet a kavitáció jelensége, mely során a helyi nyomás a folyadék

Részletesebben

Előadó: Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens. Széchenyi István Egyetem, Győr. kerékteljes

Előadó: Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens. Széchenyi István Egyetem, Győr. kerékteljes Görgős s fékpadok, f kerékteljes kteljesítmény mérésm FELHASZNÁLÁSI SI TERÜLET Teljesítm tménymérő pad megválasztott paraméterek teljesítm tmény-vetületének értékelése hengerteljesítm tmény-különbség g

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet udapest Műszaki Főiskola ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika 4. előadás Összeállította: Langer ngrid őisk. adjunktus Háromázisú hálózatok gyakorlatban

Részletesebben