Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása"

Átírás

1 Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete, az oszlopokkal közvetlenül alátáasztott utóeszített ödéekrl. A sokéle beton- és vasbeton ödéképzési lehetség közötti jobb eligazodást, a szerkezeti ód egválasztását próbálja segíteni A. Pauser (bécsi egyete agasépítés, ipari építés intézetének proesszora) könyve Beton i Hochbau, Handbuch ür den konstruktiven orentwur (Beton a agasépítésben, a szerkezeti eltervezés kézikönyve).1.1 ejezetében: A ödéek ködési ódja és koncepciója. A agyarországon olyó közelúlt és jelen nagy bevásárló központok, ipari létesítények építkezéseinek ödészerkezetei jól utatják a jelenlegi tendenciákat, elyek közül háro jellez típus különösen kieelkedik üreges eszített ödéeleekkel képzett ödéek (különösen a Ferrobeton extrudált eljárással készült ödéeleei) TT panelos ödéek (ASA, Ferrobeton, STR Bp. 1.) zsalupallós ödéek (esterödé, Trigon, ONIA, Filigra, Kaiser, eszített pallók). Ezen ödétípusok versenyeznek rendszeresen a onolitikus sík vagy alulbordás ödéekkel. A onolitikus ödéek statikai tervezését nagyon egkönnyítette a véges ele ódszer, különösen a iatalabb statikus generáció elszeretettel alkalazza a gépi száítást. Több káreset utatta a kritika nélküli gépi száításba vetett bizalo veszélyeit. Az elregyártott eleekkel kobinált onolitikus vasbeton szerkezetek (szinte kivétel nélkül indig együtt dolgozik az elregyártott szerkezeti ele a onolitikus betonnal, tiszta elregyártott szerkezet közbens ödéeknél csak kivételes esetben ordul el, ha ás ne, a hézagkiöntések onolitikusak) tervezése, száítása, alkalazása körül sok a bizonytalanság. Kevés az ide tartozó szakkönyv, oktatási anyag. Az Eurocode -1- ejezete ég a ai napig se kapható agyarul, holott ez a ejezet szabályozza ezt az építési ódot. A PLAN 1. érnök Kt.-hez (ilyen szerkezeteket rendszeresen tervez iroda) érkez kérdések töege ösztönzött bennünket arra, hogy közkinccsé tegyük legalább részben a tapasztalatainkat. A ellékletben a néet intapéldát (Beton Kalender 1976; Litzner intapéldái közül) közöljük. A intapéldához tudni kell, hogy a néetek az EC beton nyírási alsó határértékét, a τ Rd értékét csökkentették, így pl. a C 0/5 beton esetében az EC τ Rd 0,4 N/ értékével szeben a néet NAD τ Rd 0,8 N/ -t enged csak eg. A példa így is tanulságos lehet (és nyilván ne kívánunk állást oglalni, kinek van igaza).. Zsalupanelok alkalazása A zsalupanelok (elees ödéek, részben szerelt ödéek, Filigran, Onia, Kaiser, esterödé, Trigon ödé, sokéle név isert, i a zsalupaneles ödéek elnevezésnél aradunk) alkalazása az 50-es évekre nyúlik vissza. A agyar szárazású Kellner István az 50-es években szabadalaztatta az acél térrács gyártását. Kezdetben a béléstestes ödéek gerendáihoz alkalazta a néet Filigrán cég. A robotok egjelenése a 90-es évek elejétl orradalasította a gyártást. A béléstestes ödéeket a nyugati országokban egyre inkább kiszorította a nagy elület pallógyártás. Ezeket az elregyártott pallókat a ár szinte teljesen autoatizált üzeekben gyártják. Ennek köszönheten pl. Néetországban a ár a közbens ödéek építésében 50 % eletti a zsalupanelok részesedése. 1

2 A zsalupanelok alkalazásának egyik elee a betonacél térrács, ketts unkcióval: szerelési állapotban a térrács erevíti a betonpanelt, lehetvé téve, hogy cca. 5 c leezvastagság ellett is cca. 6 hosszban (ill. ersebb térrácsokkal ég nagyobb hosszokban is) az eleek szállíthatók, ozgathatók, beeelhetk legyenek cca. -kénti alátáasztás ellett végleges állapotban a térrács biztosítja az elregyártott palló-onolitikus beton jobb együttdolgozását. A ranciák ár a 70-es években (a ranciák int a eszített vasbeton éllovasai) gyakran alkalazták a eszített pallókat, térrács nélkül (int pl. PPB ödé agyarországon is isert). Ahogy egyre inkább terjedt az elregyártott onolitikus vegyes szerkezet, úgy szaporodtak a kutatások, elyek az elregyártott onolitikus beton együttes alkalazását kutatták. A eszítés alkalazását gazdaságossági egontolások ellett különösen a ödélehajlások csökkentési szándéka otiválta. A kutatások eredényének integy összegezése jelent eg az EC hivatkozott ejezetében. Ily ódon legálissá vált bizonyos esetekben, elegenden kicsi nyíróeszültségek esetében az összeköt vasalás elhagyása. A eszített zsalupallók alkalazásának a rancia példákon túl az egyik legisertebb képviselje az osztrák Oberndorer Eurodech ödérendszere. a ár agyarországon is gyárt hasonlót a SZEBETON, SZOBETON, ÉPELE (pl. Szobeton eszített ödéeleeit építette be ASA Kt. Teesváron a Kronberg-Schubert gyártócsarnok közbens ödééhez). A rövid történeti áttekintés után vizsgáljuk eg közelebbrl a zsalupanelos ödészerkezeteket.. Szerkezeti kialakítás zsalupanelekkel A zsalupanelos ödékialakítás kérdése elválaszthatatlan az alátáasztó ödégerendáktól. Csupán a ödéleezt tekintve a alig tud egy szerkezet, legyen az onolitikus vagy elees ödé, az üreges ödépallókkal versenyezni. Ferrobeton üreges ödépallói, az etruder eljárásnak köszönhet agas betonszilárdság, kedvez súly-inercia, eszítés révén olyan kedvez teherbírási, alakváltozási értékeket adnak elyekkel a onolitikus vagy részben onolitikus szerkezetek aligha tudnak versenyezni. ásképpen áll a dolog, ha az alátáasztó gerendákkal együtt vizsgáljuk a kérdést. Ilyenkor, különösen, ha a gerenda lelógása építészeti, épületgépészeti okokból ersen korlátozott, ár versenyképes lehet a zsalupaneles ödé, ert ekkor a onolitikus elbeton egyben a gerenda els nyoott övét képezheti. A roániai öldrengés veszélyes területeken a onolitikus összekötés alapvet követelény, így ott sok esetben a zsalupaneles ödékonstrukció került eltérbe (újabban az üreges ödépanel-onolitikus elbeton együttdolgoztatása is eltérbe került: ETRO áruház Bukarest, 10 esztáv, 0 c vastag Ferrobeton üreges panel + 10 c onolitikus elbeton)..1 Kroberg-Schubert Teesvár ödée. etro Bukarest III. ödée 1.1 Tartószerkezet leírása Adott egy 5 táaszú, 4 ödéezs szerkezet, 5,1 gerendaosztással, egy irodaépület közbens ödééhez. (1.Ábra) - Elregyártott vasbeton ödégerendák 7,0 táaszközzel - Elregyártott 5c vastag vasbeton zsalupallók - onolit vasbeton leez a gerendával és a zsaluzó pallóval együttdolgozva 1.Ábra

3 A elbeton C0/7 B elregyártott palló C0/ elregyártott ödégerenda C45/ Hatások, biztonsági tényezk Hasznos teher Q,75kN k,1 - szerelt válaszal pvc burkolattal γ 1,5 G -EC táb.. 1,50 γ Q Ψ 1 0,5 - gyakori hatáskobináció Ψ 0, - kvázi állandó hatáskobináció 1.1. Betontakarás A palló EC 4.1 táblázata alapján, száraz környezetben, bels térben helyezkedik el. Ez alapján a iniális betontakarás: in c 15 Ezt az értéket a éreteltérések iatt növelni kell. Elregyártott szerkezetnél ez a növekény: 5. no c Anyagok Beton: - elregyártott palló és elbeton: C0/7 - elregyártott ödégerendák: C45/55 Betonacél: BSt 500 S és a hegesztett háló BSt 500 (B60.50 ill. BHB SZ szerint) 1. Zsalupalló 1..1 Pallóvastagság, önsúly Kiindulásként a ödévastagságot h17 c ben állapítjuk eg. (6 c elregyártott palló + 11 c elbeton) Födéönsúly G k :

4 G k 0,17 1,45 5, 7 kn ahol G k 45 kn, 1, a burkolat, vakolat, szigetelés súlya 1.. Igénybevételek eghatározása A keresztetszetek éretezését használati és teherbírásai határállapotokra végezzük. terhelési esetet különböztettünk eg: 1. Terhelési eset: Állandó terhelés az összes ezben. Terhelési eset: Q k, 1 elrendezése axiális táaszponti nyoaték elérésére. Terhelési eset: Q k, 1 elrendezése axiális eznyoaték elérésére 1.1 Táblázat Határállapot T.E. Használati B [ kn] Teherbírási A B, bal Sd, [ kn] [ kn] [ kn] B Sd, A Sd, [ kn] [ kn] 1-15,7 11,5-17,66-1,4 15,55 -,85-8,65 5,5-8,7-1,98 8,0-1,09 -,79 6,0-7,78-5,69 9,45-11,67 Σ -4, 5,00-6,94 A B táaszpont húzott vasainak száításakor a teherbírási határállapotból adódó nyoatékot Sd, B 15%-kal csökkenthetjük : / EC P(1) / Sd, B 0,85 4, 9, 09 Hozzátartozó reakcióerk: G d kn + Q kn d 1,5 5,7 + 1,5,75 11,8 0,5 5,1 11,8 9,09 / 5,1 4,58kN Sd, A Sd, B, bal 0,5 5,1 11,8 9,09 / 5,1 5,94kN 1.. Teherbírási határállapot szerinti éretezés hajlításra a) Kiinduló adatok 0 /15 0 N cd beton nyoószilárdságának tervezési értéke 500 /1,15 45 N yd acél olyási határának tervezési értéke d h noc φ / 17,0 0,5 14, 5c / φ 10 vaskeresztetszetre/ b) B táaszpont eletti éretezés A leezek és a pillérek onolitikusan kapcsolódnak. A táasznál a éretezés a táasz széleinél érvényes nyoatékra végezhet: Bbal 4

5 µ k x Sds * Sd, B a s 9,09 + 5,94 0,15,70kN * Sd, B ω 0,066, ,107 0,65 11,8 4,91 / 8,16 kn <,70kN ( 1,0 0,145 0) / 0,06 0, ,5 0 / 45 4,17 c / Elogadott háló R44: 150 6,5d / 6,5 / 50 5, 5 c) éretezés a ezben ax µ k Sds x a Sd, 6,44 10 ω 0,066 0,107 x 5,0 ( 11,8 ) / 6,44kN ( 1,0 0,145 0) / 0,06 0, ,5 0 / 45 4,40c Elogadott háló 44/94: 150 6,5d 00 6, 0 / 1..4 Teherbírási határállapot szerinti éretezés nyírásra a) B táaszpont eletti éretezés A táaszhoz közeli erk közvetlen átadódása iatt egn a nyírási teherbírás. Ezért egoszló terhelés esetén a táasztól d távolságra ellép nyíróervel száolhatunk. τ Sd ρ Sd, B, Bal Rd l 5,94 11,8 0,8 N 4,4 / ( ,5) 0, 00 A Beton teherbírása: κ 1, + 40 ρ + 0,15 σ Rd1 0,8 ( 0,15 + 0,145 ),45 kn [ τ Rd ( 1) cp ] 0,15 bw d ( 1,6 0,145) ( 1, ,0) 1,0 0, kN > Sd, B, Bal b) A kapcsolati hézag nyírási teherbírásának igazolása A legnagyobb nyoatéknál a nyoott beton agassága x 14,5 0,107 1, 6c azaz az F c nyoóer a onolit betonban ködik, ezáltal τ Sdj 1,0,45 10 /(1,0 0,96 0,145) 0,4N / ivel τ Rd 0,8 N/, így ég sia els azaz pl. extruder eljárással készített leez esetén is egelel a τ Sdj elvételére az összeköttetés tapadás révén összeköt vasalás nélkül. égis ajánlatos az összeköt elületet legalább érdesre készíteni Feszültségkorlátozás használati körülények között Erre az igazolásra itt nincs ég EC () alapján 1..6 Repedezettségi határállapotok a) igazolás a statikailag éges vasalásra Ne éges az igazolás ivel a leez vékonyabb 0c-tl és egyéb követelényeket is betartottuk /EC 4.4..(1)/ 5

6 b) iniális vasalása A iniális vasalás ellzhet, ha a terhel ozgás elég kicsi ahhoz, hogy valószínleg ne okozzon repedést /EC 4.4..(4)/ 1..7 Lehajlások vizsgálata a) elzetes egjegyzés A leezvastagságra a 1..1 pontban 17 c-t eltételeztünk tapasztalati úton. Az ebbl adódó hasznos agasság 14,5 c. Ha a beruházónak is egelel ez a ödévastagság, akkor ne éges a további száítás. Itt azonban elvégezzük az EC szerint éges száításokat. b) lehajláskorlátozás a karcsúság korlátozásával A leezekre eltételezhetjük, hogy egyhén igénybevettek ρ l < 0,5% EC 4.1 Táblázata alapján: le d 51 16c > 14c c) alakváltozások ellenrzése száítással ( ) r κ l 1 e ahol k- terheléstl és rendszertl ügg változó 1 - görbület az adott ezben ( ) r Lehajlásokat elegend a kvázi állandó terhelésre száolni: B F β k 5 15,7 0,,79 16,87kN B q F ( 11,5 + 0, 6,) ( 5,7 + 0,,75) 16,87 1, 1,78 ( 1 0,1 β ) 0, ,78kN beton rugalassági tényezje: E 000 N c kúszási tényez:, 0 ϕ zsugorodási érték: ε cs 0,4 10 húzószilárdság:,, 9 N ct betonacél S500: E N s α e E ( 1 + ϕ ) S 18, 75 E c repesztnyoaték:,9 0,17 10 / 6 hasznos agasság: d 14, 5c vasalás cr c egl a 4,4 (ezben) s 6

7 1. Táblázat Görbület következénye I Határállapot II Határállapot F 1, 78kN, ,45 10 ε cs 0, ,05 10 ε,65 10 F + cs 14,50 10 Az I eszültségi határállapotban a keresztetszet száításakor a ezvasalás kedvez hatását elhanyagoltuk. A száítással kapott repesztnyoaték kicsivel nagyobb int a eznyoaték így a I és II eszültségi állapotok szuperpozícióját ne alkalazzuk. ( 1 ) 1 (, ,5) 10 9,08 10 / r 0,0091 9, ax 1 a zsaluzat túleelése ne lehet nagyobb int a esztáv Szerkezet kialakítása a) lehorgonyzási hossz alapértéke l b 0,65 0,5 45 4, 0c /EC 5./,0 a l d 14,5 /EC (1)/ b) háló lehorgonyzása A táasz elett lehorgonyzandó er: a F l S Sd, A kn d Sd, A 5,0 Sd, A 5, as, l b,in yd 0,7 4 0,6,c 4,4 iniális érték: lb, in 0, l b 0, 4 10,c > 10φ 10 0,65 6,5c 4 0,6 c 45 > 10c 10c éges lehorgonyzási hossz A táasz elett közvetlen egtáasztás iatt: l b, A 10, 7, 0c c) háló lehorgonyzása B táasz elett lb, B 10 φ 10 0,65 6, 5 d) iniális vashányad a b d s 0,6 c 0, ,5 in, 0 yk 14,5 c l -szerese 50 7

8 á a eglév: a c s 4,4 1. Födégerenda 1..1 Statikai rendszer, éretek Egy kéttáaszú gerendáról van szó l e 7, esztávval és az 1. Ábrán látható éretekkel. A elbetonnal kiegészített elregyártott keresztetszetet úgy száoljuk, intha egységesen állították volna el. Abból indulunk ki, hogy a elbeton és az elregyártott ele között lehetséges az erátadódás. Az eleéreteket tapasztalati úton tételeztük el. E eltételezések helyességét az 1..4 pontban ellenrizzük. 1.. Hatások, igénybevételek a) hatások önsúly G k: leezrl: 5,7 5,1 1, 5,0 kn ( 0, + 0,) gerendaönsúly: 0,4 5,0 kn G k 0 kn : 8, változó terhek: Q k, 1 : leezrl: Q k 0 kn, 1,75 5,1 1, 17, b) igénybevételek használati határállapotra gyakori erhatásokra: ( 8 + 0,5 17) 7,, gyak 0, 0 8 kvázi állandó erhatás alatt: ( 8 + 0, 17) 7,, áll 80, 0 8 kn kn c) igénybevételek teherbírási határállapotra 7, Sd ( 1, ,5 17) 77,0kN Sd 7, 8 ( 1, ,5 17) 498,0kN 1.. Teherbírási határállapot szerinti éretezés hajlításra együttdolgozó leezszélesség: b b + 0, l 0, + 0, 7, 1,74 d 50,c η 0,498 ω 0,065 k k e Sds x z 0,10 0,96 ( 1,74 0,50 0) A 0, , s w e 0, ,15 c 8

9 elogadott vasak: φ 8 és x 0,10 50, 5, c φ 5 7,0c 1..4 Teherbírási határállapot szerinti éretezés nyírásra a) hajlításból adódó nyíróer A táasztól d távolságra ellép nyíróer: ( 1,5 8,0 + 1,5 17) ( 0,50 + 0,1) kn Sd 77 1 A nyoott betonrudak dlésszöge Θ 9,( cot Θ 1,5) Rd bw z ν cd cotθ + tanφ ahol ν hatékonysági tényez: ck 0 ν 0,7 0,7 0,55 > 0, , 0,96 0,50 0,55 0 Rd 570kN,05 φ 1 / 0 üggleges kengyelekre: Asw 1,1 10 Rd z ywd cotθ 0,96 0, ,5 97kN s 0, b) gerinc és öv közötti nyírás Az öv keresztetszetében köd hosszirányú er axiális értéke: 498 F d, ax 0,5 516kN 0,96 0,50 Az egységnyi hosszra jutó értékadó csúsztatóer: Fd,ax 516 kn Sd 144 EC (4,) a 0,5 7, Rd Rd v 0,,5 τ cd Rd h A + s 0, 0 0,17 10 s k T 1,8 µ 0,7 - durván egunkált elület v h 0,144 0,17 Sdj Sd yd 0,85 N 680kN > Sd,5 0,8 0, ,4 10 τ ( b h c) j j ,4 10 0,7 45 1,8 0,8 1,0 N Rdj + < 0,5 0,55 0 τ 0,17 c) együttdolgozás vizsgálata Az F nyoóert a elbeton veszi el (x5,c<11c) c 0,1 1,0,8 N Sdj 0,1 0,96 0,50,6 ρ j 0,005 (φ 1 / 0) 0 1 -σ 0 τ ( b j 1c ) N τ 1,8 0,8 0,005 0,7 45,1 N, 8 N Rdj + < Táaszközelben a kengyelsrséget 18c-re csökkentsük 11kN 5,5 N 9

10 ,6 ρ j 0,0059 (φ 1 /18) 18 1 τ 1,8 0,8 + 0,0059 0,7 45 Rdj,1 N 1..5 Feszültségkorlátozás használati körülények között Az EC () pontban elsorolt eltételeket betartottuk ezért itt nincs ég eszültségellenrzésre Repedezettségi határállapot a) igazolás a statikailag éges vasalásra acéleszültség kvázi állandó terheléskobinációra:, áll 0,8 σ 15 N S 4 A z ,96 0,50 S bordás acélbetétek távolsága EC 4.11Tábl.: s 0 >> s ax eglév b) iniális vaskeresztetszet EC 4.4..(4) szerint ne éges ellenrizni 1..7 Alakváltozási határállapotok alakváltozás ellenrzése a karcsúság korlátozásával As 7 ρl,06% > 1,50% - ersen igénybevett gerenda b d 6 50, w l alapérték18 EC 4.1 d F, gyak 0,0 σ 4 A z ,96 0,50 S S N A elsöv és a gerendaszélesség aránya nagyobb int, ezért az l alapértéket 0,8-al kell szorozni; d A esztáv nagyobb int 7,0, ezért az l 7 alapértéket -val kell szorozni; d esztáv ax eglév l ,8 15 d 7, EC 4.4..()(4) 70 d 48c 15 d h d 57 6,6 50,40c 48c 1 > 1..8 Szerkezet kialakítása a) lehorgonyzási hossz alapértéke yd lb φ, , c φ 8 vasra és bd a1 0,5 z cotθ 0,5 0,96 0,5 1,5 0, lehorgonyzandó er: a1 0, Ft Sd 1 18,0kN d 0,504 0,18 10 A 45 4,c C 45 -es betonra 50 10

11 A ezben lév acélkeresztetszet legalább egynegyedét el kell vezetni a táaszokig és ott le kell horgonyozni. Esetünkben φ 8 t vezetünk végig. eglév l b A S 1,0 76, 1,c, 1, 0c iniális érték: lb, in 0, l b 0, 76,,9c > 10φ 10,8 8c > 10c 10c közvetlen egtáasztás iatt: l ba 8 18, 7c 11

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján LEMEZEK OSZLOPOK,

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 2014-1 - 1 Bevezetés

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369.

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (X. 05.) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2100. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = 120 20-2. a s,min = ρ min bd = 0,0013 1000 96 = 125 mm 2,

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = 120 20-2. a s,min = ρ min bd = 0,0013 1000 96 = 125 mm 2, . fejezet:.1. Hajlított lemezkeresztmetszet ellenőrzése Adatok C0/5 4/K beton f cd 13,3 N/mm B0.50 betonacél f yd 435 N/mm c nom 0 mm betonfedés Terhelés: p Ed 1 kn/m Alsó lemezvasalás y irányban : Ø8/150

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK.

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK. Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az és az összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK N Ed M Edo (alapérték, elsőrendű elmélet) Mekkora az N Rd határerő? l

Részletesebben

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára A magyar szabvány és az EC bevezet összehasonlítása építtetk számára 1. Bevezetés A 90-es évek kezdete óta egyre több beruházó és építtet akar Magyarországon építeni. Közülük általában keveset tudnak a

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0! !!#!! % & (! )!!! ) +, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). /% 0) / # ) ( ), 1!# 2 3 4 5 (!! ( 6 # 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! 8!!,!% #(( 1 6! 6 # &! #! # %& % ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!!!,

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

A cölöpök definiciója

A cölöpök definiciója Cölöpalapozás A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöpcsúcson és a cölöpköpenyen függőleges méretére általában H>5.D jellemző a teherbíró réteg mélysége és a befogás szükséges

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK 3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK 3.1. BEVEZETÉS Kéttámaszú öszvérgerendák pozitív nyomaték hatására kialakuló ellenállását vizsgálva, meghatározható a hajlító nyomaték, függőleges nyíró erő és kombinációjuk

Részletesebben

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm. Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata -

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata - VII. Reinforced Concrete Structures II. Vasbetonszerkezetek II. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com

Részletesebben

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban /Határnyomaték számítás/ 4. előadás A számítást III. feszültségi állapotban végezzük. A számításokban feltételezzük, hogy: -a rúd

Részletesebben

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS Schöck BOLE előnyei az építés helyszínén Egyszerű beépíthetőség A statikai igénybevétel szerint összeszerelt beépítéskész

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Előadó: Dr. Bukovics Ádám SZÉCHYI ISTVÁ GYT TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása: 6. LŐADÁS [] Dr. émeth Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Vasbetonszerkezetek II. STNA252 Szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszéke Vasbetonszerkezetek II. STNA5 Pécs, 007. november STNA5 Szerző: Kiss Rita M. Műszaki rajzoló: Szabó Imre Gábor ISBN szám: Kézirat lezárva: 007. november 30. STNA5

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH Schöck Isokorb, WO, WU és BH SCHÖCK ISOKORB Ábra: Schöck Isokorb KX 10/7 10 ÚJ! Már minen teherbírási osztály kapható HTE moullal. Tartalom olal Schöck Isokorb föémugrás lefelé..........................................................

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ A segédlet nem helyettesíti az építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozó

Részletesebben

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem Oktatási segélet REZGÉSCSILLAPÍTÁS a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József Miskolci Egyetem 4 - - A szerkezeteket különböző inamikus hatások

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata

Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata Vasbeton gerendák kísérleti és elméleti nyírásvizsgálata DRASKÓCZY András egy.adjunktus BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék EMT 2011 Csíksomlyó Draskóczy A.: Vasbeton gerendák nyírása 1. oldal

Részletesebben

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke VASBETON LEMEZEK Oktatási segédlet v1.0 Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas Görg Budapest, 001. május

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY /CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM ELAATOK II. ré KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY . elaa: árcá egelykapcoló Tegelykapcolók A ábrá lévı árcá egelykapcolóval yoaéko áraauk á. A egao aaokkal, haárouk eg a cavarok

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF) * a moduláris DOMINÓ család sorozatos statikai számítás/ellenőrzés és gyakorlati kísérletek több, mint 20évnyi kiforrott gyümölcse, így a modul DOMINÓK építés-szerelési rendszere egy teljes, mintegy 2

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai, Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, betontörténelem...5 1.1. A beton é vabeton fogalma...5 1.. Vabeton zerkezetek oportoítáa...6 1.3. A vabeton előnyö tulajdonágai...7 1.4. A vabeton hátrányo tulajdonágai...7

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

Vállalat-felvásárlás. Alapvető motivációk. Menedzseri ellenállás. Kérdéskörök. Felvásárlások tiszta elmélete. Vállalati pénzügytan 12.

Vállalat-felvásárlás. Alapvető motivációk. Menedzseri ellenállás. Kérdéskörök. Felvásárlások tiszta elmélete. Vállalati pénzügytan 12. Vállalat-felvásárlás Vállalati pénzügytan 12. Vállalat-felvásárlás ELTE TáTK Közgazdaságtudoányi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonóia

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika

4.4 Oszlop- és pillérzsaluzó elemek. 4.5 Koszorúelemek. 5. Tartószerkezeti tervezési szabályok: statika c./redônykávás áthidalók A rednykávás FABETON áthidaló homogén keresztmetszetû, így biztosítja a redôny mögötti faltest hôhídmentességét. Statikai szempontból önhordó, kéttámaszú gerendaként viselkedik,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó

Részletesebben

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) A következı oldalakon található mellékletek vázlatos ismertetést adnak az egyes födémrendszerekrıl, jó támpontot nyújtva az adott épületeknél

Részletesebben

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG 1 Dr. Kausay Tibor A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG A beton legfontosabb tulajdonsága általában a nyomószilárdság, és szilárdság szerinti besorolása szempontjából

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı? Vas és szén Anyagismeret, anyagkivála sztás Dr. Horváth László Vegyi összetétel és hatása az acél tulajdonságaira Acél szennyezıi, ötvözıi Gyártástechnológia hatása Hımérséklet, kristályszerkezet Szerkezeti

Részletesebben

CsAvArbiztosítási rendszer

CsAvArbiztosítási rendszer CsAvArbiztosítási rendszer A mûködési elv Az alátétek a lejtős fogazású belső felülettel, egymással szemben összeragasztva kerülnek értékesítésre, így megkönnyítve az első felszerelést és megakadályozva

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid SZENNYVÍZTISZTÍTÓK MUNKAHÉZAG KIALAKÍTÁSAI HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid Bau-Haus Kft. A vízzáró betonszerkezetek munkahézag kialakításánál gyakran elfelejtjük,

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ]

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ] Megjegyzés Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat a 2009. november 4. v 1.2 A gyakolat fóliái nem tartalmazzák a teljes anyagot Az esetleg előforduló hibákat kérem jelezzék a molnar@vbt.bme.hu címen RRfa gerendák

Részletesebben

A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre

A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre A.7.1. A szerkezeti acélfajták anyagjellemzői A képlékeny teherbírás-vizsgálat acélszerkezeti alkalmazásának legfontosabb feltétele az

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással ETA 11/0030 CSOMAGOLÁS Doboz + Ce papír + bit SPECIÁLIS ACÉL nagy rugalmasságú acél (lehetővé teszi a fa mozgását) és nagy ellenállású (f y,k = 1000 n/mm

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.

Részletesebben

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás)

Óravázlat. emeletráépítés miatt - erıtani körülmények (statikai váz) változása (pl. pillérritkítás, falkiváltás) Tartószerkezetek megerısítése, átalakítása Elıadás BMGE Hidak és Szerkezetek Tanszéke 2008.09.22. 12 00 15 00 Kmf. 16. Elıadó: Iványi János okl. szerkezetépítı mérnök EUROPA-Mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz

Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Néhány szakmai értékelő gondolat az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat egyes előírásaihoz Országos Tűzvédelmi 2011. szeptember 15-16. Rendező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Előadó: dr. Bánky Tamás

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése

Részletesebben

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár IX. Reinforced Concrete Structures Vasbetonszerkezetek - Vasbeton keresztmetszet nyírási teherbírása - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben