BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/

2 Acélszerkezetek I előadási vázlatok Készítette: Dr. Dunai László, egetemi tanár Ea: Témakör 1. Acélszerkezeti oktatás bevezetése, acélszerkezetek méretezési elvei Általános bevezető a tárgról és az acélszerkezeti oktatásról. Az acél, mint építőanag; gártás, szövetszerkezet, mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezetek méretezési elvei: határállapotok.. Szerkezeti elemek, húzott rúd, nomott rúd 1 Szerkezeti elemek osztálozása; igénbevétel; viselkedés; teherbírási határállapot. Központosan húzott rúd: szerkezeti kialakítás, viselkedés, méretezés. Stabilitási határállapotok. Elágazási határállapot: az Euler-rúd kihajlása. 3. Szerkezeti elemek, húzott rúd, nomott rúd Központosan nomott rúd: szerkezeti viselkedés, méretezési háttér. Szabvános méretezési eljárás síkbeli kihajlás esetén. A kihajlási hossz értelmezése és meghatározása. 4. Tömör gerendatartók 1 Tömör gerendatartó szerkezeti kialakítása. Hajlított nírt szerkezeti elem viselkedése. Keresztmetszeti osztálozás. Rugalmas méretezés: hajlítási és nírási ellenállás. 5. Tömör gerendatartók, gerendakiordulás 1 Képléken méretezés: hajlítási és nírási ellenállás. Gerendakiordulás: viselkedés, méretezési háttér. 6. Gerendakiordulás Gerendakiordulás szabvános méretezés: általános és egszerűsített eljárások, szerkesztési szabálok vizsgazártheli Példák: húzott, nomott rúd, gerenda keresztmetszeti ellenállás (lsd. külön segédanagban). 8. Acélszerkezetek kapcsolatai Acélszerkezeti kapcsolatok kialakítása és osztálozása. Mechanikus kapcsolatok szerkezeti kialakítása, alkalmazási területei. Hegesztett kapcsolatok technológiai háttere, varratok típusai, alkalmazási területei. 9. Hegesztett kapcsolatok viselkedése és méretezése Hegesztési varratok méretezési elvei: viselkedés, határállapot, méretezés. Húzott/nomott szerkezeti elemek hegesztett kapcsolatai: kialakítás, méretezés. 10. Csavarozott kapcsolatok viselkedése és méretezése Csavarozott kötések méretezési elvei: viselkedés, határállapot, méretezés. Húzott/ nomott szerkezeti elemek csavarozott kapcsolatai: kialakítás, méretezés. 11. Lemezhorpadás Lemezhorpadás: jelenség, jellemzés, méretezési elvek. 1. Rideg törés és áradás Acélszerkezetek áradási és ridegtörési jelensége vizsgazártheli Példák: gerendakiordulás, csavarozott és hegesztett kapcsolatok (lsd. külön segédanagban). 14. Acélszerkezetű épületek, hidak és egéb építmének diaképes bemutató Acélszerkezetek osztálozása. Az acélszerkezetek alkalmazási területei; előnök, hátránok. Alkalmazási példák bemutatása.

3

4 1. előadás Acélszerkezeti oktatás bevezetése, acélszerkezetek méretezési elvei Bevezetés: Cél: acél tartószerkezetek kialakításának, szerkezeti viselkedésének, méretezésének oktatása. A tananag elépítése: anag termék szerkezeti elem + kapcsolat szerkezet acél: gártástechnológia: igénbevételi mód szerkezeti unkció mechanikai tulajdonság szelvének szerkezeti viselkedés konstruálás méretezési jellemzők méretezési eljárás méretezés Az acél, mint építőanag: vas acél melegen kovácsolható / hengerelhető vasötvözet: C < 1,7% szerkezeti acél C: ~0, 0,4% belső összetétel kristálos szerkezet / vas nem szabálos szerkezet krisztallit szemcse Mechanikai tulajdonságok szövetszerkezet Statikus jelleggörbék húzó jelleggörbék (σ ε) p aránossági határ oláshatár u szakítószilárdság ε u szakadási núlás E tgα rugalmassági modulus ν harántkontrakciós ténező 1

5 Függ: ~ kiértékelés módja (A 0, A) ~ próbatest (alak, méret) ~ hőmérséklet ~ szakítás sebessége Folás: kristálszerkezeti csúszás merev szövetszerkezet olás eltűnik rideg acélanag ~ nag C tartalom ~ hidegalakítás ~ hőkezelés (edzés) egezménes oláshatár + níró jelleggörbék olás, illetve törés eltétele + nomó jelleggörbék általánosítás kísérleti eredmének alapján Feltétel: ~ anagi pont eszültségállapota határozza meg ~ homogén, izotróp anag Folási határgörbe Huber Mises Henck éle olási eltétel síkbeli eszültségi állapot σ 1 σ 1 σ + σ x x σ σ σ + σ + 3 τ x τ x 3 kísérletek korrekciók

6 eszültségszámítás határgörbék bizontalanságok pontos eszültségszámítás? abszolút határgörbe gakorlati méretezés eszültség, igénbevétel (számítási segédmenniség) gakorlati határgörbe (kísérleti alapon meghatározott) > modell hiba kompenzáció < Szerkezeti acélok ajtái: Anagminőség szabván (MSz EN 1005, 10113) S35, S75, S355 karakterisztikus érték, u tól - ig határok között, C tartalom, alakváltozási képesség, Acélszerkezetek méretezésének alapjai Cél: a szerkezet kellő biztonságának igazolása az élettartam során Stratégia: erőtani követelmének meghatározása teherbírási használhatósági követelmének számszerű megogalmazása számítás szabvános eljárás kísérlet a követelmének teljesítésének igazolása Szerkezet + hatások Terhelési olamat Szerkezet + anag + terhelési mód Határállapotok deiniálása Szerkezeti analízis Állapotjellemzők (igv. esz., elm., alakv.)? Kellő biztonság megítélése Állapotjellemzők korlátai Időben változó statikus terhelési olamat: A(t) action hatás következméne (állapotjellemző): E(t) eect o action legkedvezőtlenebb értéke: E a határállapot korlátja ellenállás: R resistance Követelmén: E R 3

7 Statisztikai elemzés: valószínűségi méretezési módszer túllépési valószínűség túl nem lépési valószínűség Aelső Aalsó A t K kockázat! Statisztikai adatok hiána élvalószínűségi módszer A t tönkremenetel valószínűsége determinisztikus állapotjellemzők alapján követelmének igazolása ~ kiindulási adatbázis ~ matematikailag kezelhető statisztikai eloszlás eltételezése ~ karakterisztikus értékek meghatározása (determinisztikus jellemzők) a méretezés alapja Centrális biztonsági ténezős eljárás: R E γ c - centrális biztonsági ténező ~1,8 -,4 γ c Egséges biztonsági ténezős eljárás: R R k R eng R γ k R1 4

8 Osztott vag parciális biztonsági ténezős eljárás: γ R K Ek MSz, EC γ R Eurocode: hatás γ hatás karakterisztikus értékének bizontalansága γ Sd modell bizontalansága ellenállás γ m anagjellemzők karakterisztikus értékének bizontalansága γ Rd ellenállás számítás bizontalansága γ F γ M E R hatás következméne határállapot korlátja állapotjellemző elm., alakv., esz., igv. ellenállás tönkremenetellel szemben!bizontalanságok! hatás karakterisztikus értéke? γ anagjellemzők karakterisztikus értéke? γ m hatás következméne ellenállás számítás modell? modell? > kompatibilitás < számítási modell szemi empirikus modell γ Sd γ Rd γ F γ M Ed γ E K R K Rd γ M 5

9 -3. előadás Szerkezeti elemek, húzott rúd, nomott rúd Szerkezeti elemek rúd igénbevétel + viselkedés + határállapot szerkezeti elem húzott rúd (N + ) nomott rúd (N - ) hajlított gerenda (M, V) kölcsönhatások Központosan húzott rúd Szerkezeti viselkedés határállapot deiniálása keresztmetszet szerkezeti elem Szerkezeti elem viselkedés keresztmetszet Tönremenetel: szilárdsági határállapot első olás F korlátozatlan olás F pl méretezési eljárás képléken törés F u Méretezés: N Ed N t,rd húzóerő tervezési értéke (teherből) húzási ellenállás tervezési értéke 6

10 ( N N ) N t, Rd min pl, Rd ; u, Rd N N pl, Rd u, Rd A γ γ M0 olási tönkremenetel parciális biztonsági ténező (1,0) M 0 0,9Anet u γ γ M törési tönkremenetel parciális biztonsági ténező (1,5) A net A A M hasznos keresztmetszet A b. t A n. d 0. t A max( A II, A III ) +erde törési vonal hatása külpontosan húzott rúd, de méretezésben: N u, Rd β A γ net M u (β ~ 0,4 0,7) Központosan nomott rúd Bevezetés: Szilárdsági határállapot Lokális szerkezeti elem anagi pontjára vonatkozó tönkremenetel anagtulajdonság Stabilitási határállapot Globális szerkezeti elemre vag szerkezetre vonatkozó tönkremenetel anagtulajdonság szerkezet merevségi jellemzői 7

11 Jelenség: Jellemzés: egensúl elágazás F cr posztkritikus viselkedés tartalék méretezési eljárás képléken instabilitás F u Szerkezeti példák: lemez héj kihajlás nomott rúd horpadás lemez héj 8

12 Kihajlásvizsgálat: Szerkezeti viselkedés jellemzői méretezési eljárás Kiindulás: tökéletes szerkezet Euler rúd perekt ~, idealizált~ egenes tengel központos normálerő lineárisan rugalmas anag sajáteszültségmentes F cr EI π l szilárdsági tönkremenetel σ cr π EI A l π E λ tökéletes szerkezet -rugalmas- λ l i i I A λ karcsúsági ténező Kísérleti eredmének reális (valós) imperekt szerkezet Reális szerkezet: anagmodell 9

13 külpontosság sajáteszültségek + F nomóerő σ 0,5. a km. eg része nem dolgozik I I lecsökken 10

14 Méretezés: Imperekciók igelembevétele kísérletek statisztikai elemzés közelítő matematikai képlet (görbe illesztés) méretezési határgörbék N Ed N b,rd nomóerő tervezési értéke kihajlási ellenállás tervezési értéke N b, Rd A χ 1.,. és 3. osztálú szelvénre, illetve AA e 4. osztálú szelvénnél γ M 1 ahol A a teljes keresztmetszeti terület A e az eektív keresztmetszet területe (lásd későbbiekben) γ M1 stabilitási tönkremenetel parciális biztonsági ténezője (1,0) χ kihajlási csökkentő ténező λ λ λ anagminőség λ1 keresztmetszet / gártástechnológia kihajlás tengele π E λ1 π λ 1 E 11

15 a) b) t nő c) d) t nag! 1

16 Karcsúság meghatározása: általános deiníció: l viszonított karcsúság: λ λ i λ1 E π σ cr ahol szilárdsági tönkremenetelhez tartozik σ cr stabilitási tönkremenetelhez tartozik Rúdkihajlás: σ σ cr cr π E l i π E más megtámasztási viszonok σ cr λ l λ ν i π E ν l i ν. l kihajlás hossz, ν beogási ténező Alapesetek: 13

17 Szemlélet: Szerkezeti elem: csatlakozó elemek rugómerevség F cr π ν l π EI ν ( l) EI F cr általános deiníció Egéb hatások: változó merevség változó normálerő 14

18 keresztmetszet egséges keresztmetszet kétszeres szimmetria síkbeli kihajlások vag tiszta elcsavarodó kihajlás egszeres szimmetria síkbeli kihajlás vag térbeli elcsavarodó kihajlás 15

19 4. előadás Tömör gerendatartók 1. Tömör gerendatartók hajlított nírt szerkezeti elemek Bevezetés: A const. I max! I/A vékon, magas gerinc nag keresztmetszetű övek I szelvén Szerkezeti kialakítás: Késztermék tartó Melegen hengerelt I, U I/A arán! Hidegen hajlított C, Z, Σ Összetett szelvénű tartó gerinclemezes tartó szögecselt hegesztett 16

20 Gerincnak kialakítás Szerkezeti viselkedés: hajlítás M nírás V hajlítás nírás kölcsönhatás M-V koncentrált erőbevezetés F Hajlítás: Feltételek: anag: képléken alakvált. képesség keresztmetszet: nem következik be lemezhorpadás lemez b/t arán! 17

21 Lemezhorpadás szerepe keresztmetszet osztálozás Képléken lemezhorpadás Rugalmas képléken lemezhorpadás Rugalmas lemezhorpadás Nírás rugalmas képléken τ V S I t V pl 3 A w 3 18

22 Hajlítás és nírás kölcsönhatása: rugalmas Képléken: M, V M pl, V pl Síkbeli eszültségállapot képléken határgörbe Koncentrált erőbevezetés: rugalmas σ z + σ x, τ, képlékenségi eltétel képléken lokális képléken állapot + lemezhorpadás Méretezés: Feltétel: keresztmetszet tönkremenetel Globális és lokális stabilitási tönkremenetel nem következik be rugalmas horpadás (4. keresztmetszeti osztál) Szilárdsági határállapot 1,, 3 keresztmetszeti osztálok kiordulás Rugalmas módszer: első olás határállapota σ x. Ed / γ M 0 + σ z, Ed / γ M 0 σ x. Ed / γ M 0 σ z. Ed / γ M τ Ed / γ M 0 1,0 az 1-3 osztálokra mindig alkalmazható biztonság javára közelít képléken tartalék! 19

23 5. előadás Tömör gerendatartók, gerenda kiordulás 1. Méretezési módszer: Keresztmetszeti ellenállás 1,. keresztmetszeti osztál korlátozatlan olás határállapota 3. keresztmetszeti osztál első olás határállapota (rugalmas) Hajlítás: M M Ed c, Rd 1,0 keresztmetszet hajlítási ellenállásának tervezési értéke 1. és. keresztmetszeti osztál: M c, Rd W pl γ ahol W pl a képléken keresztmetszeti modulus M 0 3. keresztmetszeti osztál: M c, Rd Wel,min ahol W γ el a rugalmas keresztmetszeti modulus M 0 W W el el,min z I max W pl. S 0 Nírás V V Ed c, Rd 1,0 keresztmetszet nírási ellenállásának tervezési értéke 0

24 rugalmas τ Ed 1,0 3 γ M 0 τ Ed VEd S I t τ Ed V A Ed w ha A A w 0,6 A w h w. t w A : eg öv keresztmetszeti területe képléken V c, Rd A v Vpl, Rd A v nírt keresztmetszeti terület 3 γm 0 nírási horpadás! h w /t w arán Hajlítás és nírás kölcsönhatása: A hajlítás és az egidejűleg működő nírás kölcsönhatását csak akkor kell számításba venni, ha V Ed 0,5 V c, Rd különben: (1-ρ). ahol: V ρ V Ed pl, Rd 1 x szimmetrikus I szelvén esetén: M, V, Rd W pl, A w 4 t w γm 0 ρ de M, V, Rd Mc, Rd 1

25 Megjegzések: lukgengítés hatása koncentrált erő 4. km. osztál horpadás nírási horpadás kéttengelű hajlítás további kölcsönhatások húzott öv képléken törés ellenőrzése F Rd későbbi tananag Tömör gerendatartó méretezése: elt.: km. 1,, 3. keresztmetszeti osztál globális és lokális stabilitásvesztés kizárva Szerkezeti analízis: Statikai modell teherkombinációk szerkezeti analízis rugalmas (mindig) képléken statikailag határozatlan szerkezet igénbevételek átrendeződése 1. és. keresztmetszeti osztál Igénbevételek tervezési értéke: M Ed, V Ed Méretezés: ellenőrzés adott szerkezeti kialakítás tervezés keresztmetszeti méret meghatározása teherbírási vizsgálatok: M max M Ed M c,rd V max V Ed V c,rd (M, V) max M Ed M,v,Rd (V Ed )

26 Gerendák kiordulásvizsgálata: oldaliránban megtámasztatlan tömör gerendatartó Szerkezeti viselkedés: kiindulás: tökéletes szerkezet (ld. nomott rúd) 3 elmozdulási komponens 3 egensúli egenlet > M cr M cr π π EI z GI t + EI w l l GI t tiszta csavarási tag EI w gátolt csavarási tag I t csavarási inercia I w torzulási modulus tiszta csavarás csak níróeszültség gátolt csavarás normáleszültség is! A keresztmetszet síkból való kilépése gátolt. Valóságos szerkezet: imperekciók kísérlet kiordulási határgörbék M cr M π E cr σ cr W λlt λ LT π E W M cr λ LT π π E W M cr E M W cr Méretezés: M M Ed b,rd 1,0 kiordulási ellenállás tervezési értéke 3

27 M b, Rd χ LT W γ M1 ahol W az erős tengelre vonatkozó keresztmetszeti modulus: W W pl 1. és. keresztmetszeti osztál esetén, W W el 3. keresztmetszeti osztál esetén, W W e, 4. keresztmetszeti osztál esetén, kiordulási csökkentő ténező. χ LT Kiordulási görbék görbe választás hengerelt I a b hegesztett I c d χ LT λ LT meghatározása általános módszer: α szilárdsági u λ LT α teherparaméter α stabilitási cr alapesetek közelítő módszer, táblázat végeselemes analízis EC3 nincs javaslat; szakirodalom alapján M cr összetett képlet; ügg: - teher támadáspontja - nomatéki ábra alakja - megtámasztások (elordulás, öblösödés) 4

28 6. előadás Gerendakiordulás. Eurocode 3 kiordulásvizsgálati módszerei Általános módszer M M Ed b,rd 1,0 M b, Rd χ LT W γ M1 ahol W az erős tengelre vonatkozó keresztmetszeti modulus: W W pl 1 és. keresztmetszeti osztál esetén, W W el 3. keresztmetszeti osztál esetén, W W e, 4. keresztmetszeti osztál esetén, kiordulási csökkentő ténező. χ LT λ LT - kiordulási görbék, ~keresztmetszet, ~típus, ~ geometriai arán W λ LT - viszonított kiordulási karcsúság, M cr M cr a hajlított gerenda rugalmas kiordulási kritikus nomatéka. M cr - ügg nomatékeloszlás megtámasztási viszonok teher támadáspontja Közelítő képlet: M cr C π EI z k I w ( k L) GIt ( C z 3 ) ( 3 g C z j C zg C z j ( k L) kw I z π EI z ) eltételek oldaliránban megtám. változó nomaték min. 1x szimmetrikus keresztmetszet állandó keresztmetszet hajlítás szimmetria síkban (xz sík; tengel körül) ahol: L I z oldaliránú megtámasztás tengeltávolsága nomott öv a genge tengelre vonatkozó inercianomaték, 5

29 I t a csavarási inercianomaték, amelnek értéke nitott vékonalú szelvének esetén 1 3 I t biti (itt bi és ti a szelvént alkotó lemezek szélességi mérete és vastagsága), 3 hengerelt szelvének esetén szelvéntáblázatból vehető, I w a torzulási (öblösödési) modulus, közelítő képlete kétszeresen szimmetrikus I-szelvénekre I w I z ( h t 4 ) értéke általában ugancsak megtalálható szelvéntáblázatokban, z g közvetlen teher pozíciója ha nincs közvetlen teher 0 z j x szimmetria esetén 0 1x szimmetria esetén lásd szakirodalom C 1, C és C 3 a nomatéki ábrának a vizsgált szakaszon (tehát két szomszédos oldaliránú megtámasztás között) érvénes alakjától, valamint k értékétől üggő ténezők k a vizsgált tartószakasz végkeresztmetszeteinek elordulás elleni megogása(z tengel körül) mindkét vég teljes értékű megogása esetén k0,5 két szabad rúdvég esetén k1,0 k w a vizsgált tartószakasz végkeresztmetszeteinek vetemedés (öblösödés) elleni megogását jellemző szám: mindkét vég teljes értékű megogása esetén k w 0,5 (a keresztmetszeti pontok síkból való kilépése gátolt) két szabad rúdvég esetén k w 1,0 6

30 Közvetlenül terhelt gerenda: Közvetlenül nem terhelt gerenda: Egszerűsített módszer helettesítő nomott öv kihajlásvizsgálata (övmerevségvizsgálat) 7

31 kiordulás nomott öv kihajlás! vizsgálat: M M Ed b,rd 1,0 de M b, Rd M c, Rd M b, Rd k l χ W γ M1 ahol χ kihajlási görbék segítségével ( d hegesztett, c - hengerelt) k l 1,1 módosító ténező a keresztmetszet hajlítási ellenállása M c,rd χ λ k c L i z z c λ 1 viszonított karcsúság nomott öv síkbeli kihajlás hajlítás síkjára merőlegesen z ahol L c k c i,z a nomott öv oldaliránú megtámasztásai közötti távolság a nomatéki ábra alakjától üggő korrekciós ténező I z i z a helettesítő T-keresztmetszet inerciasugara A z λ k c Lc λ i λ z 1 c0 M M c, Rd, Ed maximális nomaték az oldaliránú támaszok között Ha: L i karcsúsági paraméter λ λ + 0,1 0, 5 M c 0 LT,0 z c, Rd c 0,5 λ 1 a kiordulás nem mértékadó. kc M, Ed 8

32 8. előadás Acélszerkezetek kapcsolatai A kapcsolat unkciója: - Bekötés: szerkezeti elem szerkezeti elem 1 - Illesztés: szerkezeti elem 1 szerkezeti elem 1 Szerkezeti kialakítás: kapcsolóelem módja - Mechanikus kapcsolóelem (diszkrét) - Hegesztési varrat (oltonos) Az erőátadás módja: - nírt - húzott A kapcsolat részei: - elemvég - kötés (kapcsolóelem, varrat) - erőátadó elem (heveder, homloklemez, csomólemez) Mechanikus kapcsolatok kapcsolóelemek - szögecs - csavar Szögecselés: - zömítés - zsugorodás Szerkezeti viselkedés: - nírt erőátadás: palástnomás + nírás (súrlódás) - húzott erőátadás: nem ej lepattanás 9

33 Csavarozás: Hatlapejű csavarok - Közönséges csavar Furat átmérő: d 0 d+ (1,, 3) mm (illesztett csavar d d 0 ) Jelölés: M(d), szilárdság, szabván, hossz d 1, 14, 16, 0,, 5, 7 Szilárdság: ( ub, b x* ub ) (3.6), (4.6), 5.6, 8.8 ub 500 N/mm b 0,6* ub 300 N/mm Szerkezeti viselkedés: - nírt erőátadás palástnomás + nírás - nírt erőátadás húzott erőátadás - Nagszilárdságú eszített csavar (NF) Nagszilárdságú csavaranag + előeszítés csavarana nomaték eszítőerő a csavarszárban Szilárdság: (8.8), 10.9, 1.9 Szerkezeti viselkedés: - nírt erőátadás súrlódás nomóerő + elületkezelés palástnomás + nírás megcsúszás - húzott erőátadás 30

34 Hegesztett kapcsolatok Hegesztés: a kapcsolatot az atomok közötti kötőerők biztosítják. acél megolvasztása magas hőmérsékleten elektromos ív heganag (olékon) szilárdulás varrat Eljárások: - Kézi bevontelektródás ívhegesztés o ívstabilizálás o védelem szenneződés ellen o beedződés csökkentése o tisztítás o ötvözés o elületalakítás - Poralatti hegesztés - Védőgázas ívhegesztés Varrat: hőbevitel alapanag + hozanag lehülés heganag varrat - varrathibák, varratvizsgálat - hegeszthetőség (technológia + anag C e ) - szerkezeti hatások: zsugorodási sajáteszültségek, deormációk 31

35 Varrat típusok: - sarokvarrat egmásra merőleges elületek által létrehozott sarkokban - tompavarrat tompán ütköztetett elületek között T kötés Párhuzamos kötés: 3

36 9. előadás Hegesztett kapcsolatok viselkedése, méretezése Statikusan terhelt hegesztett kapcsolat tönkremenetele: - varratmenti alapanag tönkremenetele varratvizsgálat - varrat (heganag) tönkemenetele törési eltétel képléken törés kísérletek törési határelület méretezési módszer Kísérletek törési határgörbe: 1. Sarokvarrat hossztengelre merőleges teher: τ, σ F, α teher ψ törési keresztmetszet középsík - iktív hasznos keresztmetszet - iktív eszültségkomponensek 33

37 Kísérleti határgörbe: peroid ellipszis σ R τ + wm R w τm 1,0 σ + λ τ R wm ahol λ R R wm wτm. Tompavarrat hossztengellel párhuzamos és merőleges teher: σ,τ C τ σ σ τ C + Rwm R w τm 1, 0 (V) (M) σ,τ C arána változtatható σ + λ C τ C ahol λ C R R Rwm wm wτm 34

38 3. σ, τ, τ C kölcsönhatás σ + 3 ( τ + τ C ) R wm Megjegzés: σ C nincs hatása a statikus törésre! Törési határgörbe méretezés: varrat középelület eszültségkomponensek varrattörés ellenőrzése: EC3 általános módszere: σ + 3 ( τ + τ C ) w u β γ M u szakítószilárdság (gengébb alapanag) γ M 1,5 β w 0,8 1,0 az anagminőségtől ügg σ γ u M EC3 egszerűsített módszere: Fw, Ed Fw, Rd vw, d a F w,ed : ajlagos erő eredője, F w,ed F/l [N/mm] F w,rd : ajlagos varratellenállás u vw,d : varrat nírási szilárdság vw, d β γ 3 w M 35

39 Sarokvarratok méretezése: Hasznos méret: a min. 3mm Hasznos hossz: l teljes méretű a varrat - varratvég kráterképződés (hossza: a) - min. 30 mm, illetve 6a - hosszú varrat > 150a eszültségeloszlás! csökkentés az ellenállásban: β Lw,1 0, L j 1, 150 a 36

40 Tompavarrat méretezése: Hasznos méret: ~ teljes beolvadású tompavarrat: a t min ~ részleges beolvadású tompavarrat: a beolvadási méret megbízhatóan elérhető beolvadási mélség részleges beolvadású tompavarrat méretezés: ~ teljes beolvadású tompavarrat alapanag tönkremenetel (nem varratvizsgálat) ~ részleges beolvadású tompavarrat a méret: hegesztéstechnológia méretezés általános vag egszerűsített módszer alapján 37

41 10. előadás Csavarozott kapcsolatok viselkedése, méretezése Osztálozás: erőátadás módja + viselkedés nírt: húzott: nírt és húzott: A osztálú csavar nem eszített nírás és palástnomás B osztálú csavar eszített Használhatósági határállapot: súrlódás megcsúszás Teherbírási határállapot: nírás + palástnomás C osztálú csavar eszített súrlódás (hhá, thá) D osztálú csavar nem eszített E osztálú csavar eszített A D B E C E Nírt típusú csavarok + statikus teher tönkremenetel méretezés Kapcsolóelem viselkedése: nírás palástnomás Összetett eszültségi állapot Törési eltétel Kísérletek 38

42 Alapanag tönkremenetel - luk oválosodás palástnomás képléken deormáció - alapanag szakadás húzott rúd képléken törés - alapanag kiszakadás nírás Méretezés: Kapcsolóelem ellenállása: Nírás: F v, Rd 0,6 n A γ M ub ub csavaranag szakítószilárdság d π 4 39

43 Palástnomás: k α d t Fb 1 b u i ub, Rd α b alapanag v. csavar, max. 1 γ M u + szerkesztési szabálok d 0 : lukátmérő e 1, p 1 : szélső, belső csavar Σt i min(t 1 + t, t 3 ) k1 max,5 de e, ill. p üggvénében szélső belső csavar min. távolság max. távolság hosszú kapcsolat teherbírás számítási eltétel korrózió nírási ellenállás csökkentése Kapcsolóelem viselkedése: súrlódás nomóerő + súrlódási ténező súrlódó erő erőátadás olamatos gengített keresztmetszetre kisebb erő jut húzott rúd viselkedése módosul Méretezés: Kapcsolóelem súrlódási ellenállása: F s, Rd k µ Fp, C n γ s M 3 µ súrlódási ténező (0, 0,5) F p,c 0,7 ub A s eszítőerő n 1 vag több tapadású csavar k s lukméret üggvéne (normál: 1,0) γ M3 1,1 40

44 + húzott rúd ellenállás: N net, Rd Anet C osztál γ M 0 gengített keresztmetszet korlátozatlan olási határállapota. Húzott/nomott szerkezeti elemek csavarozott kapcsolat méretezés csavarkép: szerkesztési szabálok húzott elem, illetve hevederlemez ellenőrzése N t,rd N Ed eg kapcsolóelem ellenállása - nírás: F v,rd - palástnomás: F b,rd,i min! közbenső, szélső csavar teljes csavarkép ellenállása ΣF b,rd,i N Ed ha F v,rd F b,rd,i ellenőrzés egébként: min (F v,rd, F b,rd,i ) szükséges csavarszám N Ed ( N t, Rd ) n sz n alk (csavarkép tervezés) min( F, F ) b, Rd, i v, Rd minden csavarra (szélső közbenső) uganaz 41

45 11. előadás Lemezhorpadás Jelenség: hossziránú igénbevétel nomóeszültség σ x níró igénbevétel níróeszültség τ xz keresztiránú igénbevétel nomóeszültség σ z 4

46 Jellemzés: stabilitási határállapot elágazási határállapot Kiindulás: - tökéletes szerkezet kritikus teherintenzitás - hossziránú nomóeszültség Jellemzők: b/t: szélesség/vastagság α a/b: hossz/szélesség 3 E t D lemezmerevség 1 (1 ν ) σ cr π D b t π E 1 (1 ν ) t b k α h k + h α posztkritikus határállapot eszültségátrendeződés kihorpadt rész inaktív élek mentén növekvő eszültségek 43

47 ok: húzó membrán igénbevétel kialakulása a horpadás következtében dolgozó keresztmetszeti rész Ténleges szerkezet: - geometriai hibák (w 0 ) - sajáteszültségek - rugalmas képléken anagviselkedés Méretezési elvek: lemezkarcsúság rúd analógia: σ cr π E t b 1 (1 ν ) λ p π E k λ p 1 (1 ν ) b k t 3,3 b k t λ p λ p λ 1 általános deiníció: λ p σ cr π E 1 ( 1 ν ) t b k 3,3 b 1 k t λ 1 Eektív (hatékon, dolgozó) lemezszélesség b σ av be σ max 44

48 σ max tönkremenetel eltétele b e b σ cr 1 0, σ cr Kísérletek: imperekciók hatása Méretezés menete: b e ρ b λ p lemezkarcsúság ψ eszültségeloszlás b e eektív keresztmetszet ellenállás 4.km osztál Megtámasztási viszonok hatása: Tiszta esetek: Nírási horpadás: lemezkarcsúság λ w 3 τ cr τ cr π E 1 (1 ν ) t b k Posztkritikus tartalék húzott sáv 45

49 + lehorgonzás övek merevítőbordák megelelő kialakítás posztkritikus tartalék Eurocode 3: λ w χ w ellenállás szerkezeti kialakítás imperekciók 46

50 1. előadás Rideg törés és áradás Rideg törés: Jelenség: képléken törés rideg törés acél: nem állandó anagtulajdonság a ridegség/szívósság pl. hőmérséklet, sebesség szívós anag hídkatasztróák rideg törés kutatás Beolásoló ténezők: - kiindulás: anagi oltonossági hián (hiba) mindig van! eredet: repedés, bemetszés, korróziós góc - tovaterjedés eltételei o ridegen viselkedjen az anag o nag intenzitású níró/húzóeszültség rideg viselkedés - térbeli eszültségi állapot σ 1 ~ σ ~ σ 3 σ 1 + σ + σ 3 σ 1σ σ 1σ 3 σ σ 3 Képléken állapot nem tud kialakulni rideg 46

51 - terhelési sebesség képléken állapot kialakulása ~ inkubációs és olási idő nag sebesség u gorsabb, mint az inkubációs idő törés olás nélkül következik be - hőmérséklet: csökkenő hőmérséklet nő és u gorsabban és u közelít Jellemzés: rideg viselkedés jellemzése ~ állapotténezők - eszültségállapot minősége (w) - terhelés sebessége (v) - hőmérséklet (T) Pellini diagram : - hőmérséklet - hiba menete - eszültség intenzitás adott: terhelés sebessége anag, próbatest 47

52 - NDT Nil-Ductilit Transition Temperature Ridegtörési Átmeneti Hőmérséklet - a i nő rideg töréshez szükséges eszültség csökken - min. ~ 0, szükséges a terjedéshez - kellően nag hőmérséklet nincs rideg törés (FTP) Ridegtörés elkerülése védekezés anagkiválasztás adott szerkezet + üzemi körülmének Charp próba ütő hajlító munka hőmérséklet + lemezvastagság 48

53 Fáradás: Jelenség: ismétlődő igénbevétel ~ eszültség < statikus törőeszültség statikus törés u N ismétlés esetén < u eszültségszinten törés Folamat: 1. repedés kialakulás/vag kezdeti hiba. repedés terjedés/lassú olamat 3. áradt törés/hirtelen lecsökkent keresztmetszet 49

54 Jellemzés: Konstans amplitúdójú eszültségtörténet Kísérlet: σ min const. változó σ max áradási élettartam N ciklusszám Wöhler görbe (S N görbe) áradási szilárdság ~N10 7 σ max < R k a repedés nem terjed *10 6 hidak méretezése áradásra 50

55 σ min, σ átl hatása: σ min σ max u statikus σ min 0 lüktető árasztás σ átl 0 lengő eszültség Goodman diagram: Fáradási vag tartamszilárdságra Fáradási károsodás: σ i eszültséglengés ismétlési szám: n i áradási élettartam: N i Károsodás: n N i i ni Több eszültség spektrum: N Palmgren Miner hipotézis: ni Fáradt törés: 1, 0 N i i 51

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17.

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17. Acélszerkezetek 2. előadás 2012.02.17. Méretezési eladat Tervezés: új eladat Keresztmetszeti méretek, szerkezet, kapcsolatok a tervező által meghatározandóak Gazdasági, műszaki, esztétikai érdekek Ellenőrzés:

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Előadó: Dr. Bukovics Ádám SZÉCHYI ISTVÁ GYT TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása: 6. LŐADÁS [] Dr. émeth Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Mechanika II. Szilárdságtan

Mechanika II. Szilárdságtan echanika II. Szilárdságtan Zalka Károl / q / B Budapest, 05 Zalka Károl, 05, e-kiadás Szabad ezt a kiadvánt sokszorosítani, terjeszteni és elektronikus vag bármel formában tárolni. Tilos viszont a kiadvánt

Részletesebben

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 2014-1 - 1 Bevezetés

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Vasbetonszerkezetek II. STNA252 Szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszéke Vasbetonszerkezetek II. STNA5 Pécs, 007. november STNA5 Szerző: Kiss Rita M. Műszaki rajzoló: Szabó Imre Gábor ISBN szám: Kézirat lezárva: 007. november 30. STNA5

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. ukovics Ádám 9. LŐADÁS Az ábrák forrása: [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Tartószerkezetek IV. 2014/2015 I. félév. Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem

Tartószerkezetek IV. 2014/2015 I. félév. Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Tetőszerkezetek I. Másodlagos tetőszerkezeti elemek tervezése Rácsos gerendatartók kialakítása és méretezése (3. előadás) Papp Ferenc Ph.D.

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke VASBETON LEMEZEK Oktatási segédlet v1.0 Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas Görg Budapest, 001. május

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok

Részletesebben

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete,

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

1. gyakorlat Bevezetés

1. gyakorlat Bevezetés Acélszerkezetek (I.) 1. gyakorlat Bevezetés Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1. A szerkezeti acélok mechanikai tulajdonságai

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı? Vas és szén Anyagismeret, anyagkivála sztás Dr. Horváth László Vegyi összetétel és hatása az acél tulajdonságaira Acél szennyezıi, ötvözıi Gyártástechnológia hatása Hımérséklet, kristályszerkezet Szerkezeti

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK 3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK 3.1. BEVEZETÉS Kéttámaszú öszvérgerendák pozitív nyomaték hatására kialakuló ellenállását vizsgálva, meghatározható a hajlító nyomaték, függőleges nyíró erő és kombinációjuk

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr.

Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr. Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr. Horváth László) Jelen segédanyag nem pótolja, legfeljebb kiegészíti a gyakorlati

Részletesebben

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem Oktatási segélet REZGÉSCSILLAPÍTÁS a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József Miskolci Egyetem 4 - - A szerkezeteket különböző inamikus hatások

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPELEMEK SZERKESZTETTE SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPELEMEK SZERKESZTETTE SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPELEMEK SZERKESZTETTE SZEKERES GYÖRGY GÉPELEMEK ALAPVETİ FOGALMAK: Gépek: Azokat az egyszerőbb vagy bonyolultabb munkaeszközöket, melyekkel megváltoztatjuk az anyagok alakját,

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezetek modellezése Tartószerkezetek modellezése 20. Elıadás A kapcsolatok funkciója: - Bekötés: 1 2 - Illesztés: 1 1 A kapcsolás módja: - mechanikus (csavar, szegecs) - hegesztési varrat 1 A kapcsolatok részei: - Elemvég

Részletesebben

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Miskolci Egetem GÉÉMÉRNÖKI É INORMTIKI KR ilárságtan (Oktatási segélet a Gépésmérnöki és Informatikai Kar sc leveleős hallgatói résére) Késítette: Nánori riges, irbik ánor Miskolc, 2008. Een kéirat a Gépésmérnöki

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Az ismételt igénybevétel hatása. A kifáradás jelensége

Az ismételt igénybevétel hatása. A kifáradás jelensége Az ismételt igénybevétel hatása A kifáradás jelensége 1 A kifáradás jelensége Azt a jelenséget, amikor egy anyag az ismételt igénybevételek során bevitt, halmozódó károsodások hatására a folyáshatárnál

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

Oszlopok. Dr. Németh György főiskolai docens. Oszloptípusok

Oszlopok. Dr. Németh György főiskolai docens. Oszloptípusok Dr. émet Görg ősko docens Oszopok Oszoptípusok Sttk váz szernt: ngoszop (mndkét végén csukós) eogott oszop Keresztmetszet szernt: ándó keresztmetszetű (druztn csrnok, vg ks druteer) épcsőzetesen vátozó

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Gépszerkezettan tanszék Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez Összeállította: Dr. Stampfer Mihály Pécs, 0. . A fogaskerekek előtervezése.

Részletesebben

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH

Schöck Isokorb KX-HV, KX-WO, KX-WU és KX-BH Schöck Isokorb, WO, WU és BH SCHÖCK ISOKORB Ábra: Schöck Isokorb KX 10/7 10 ÚJ! Már minen teherbírási osztály kapható HTE moullal. Tartalom olal Schöck Isokorb föémugrás lefelé..........................................................

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

10. OPTIMÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A MŰVELET-ELEMEK TERVEZÉSEKOR

10. OPTIMÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A MŰVELET-ELEMEK TERVEZÉSEKOR 10. OPIMÁLÁSI LEHEŐSÉGEK A MŰVELE-ELEMEK ERVEZÉSEKOR A technológiai terezés ezen szintén a fő feladatok a köetkezők: a forgácsolási paraméterek meghatározása, a szerszám mozgásciklusok (üresárati, munkautak)

Részletesebben

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F)

Darupályatartók. Dr. Németh György főiskolai docens. A daruteher. Keréknyomás (K) Fékezőerő (F) Dr. émeth Görg főiskoli docens Drupáltrtók s f c 6vg e f sz c/ >,5 e s ~,.. A druteher Q 4 4 eréknomás () Fékezőerő (F) F Oldlerő () Biztonsági ténező dru fjtájától (híddru/függődru) és névleges teherírástól

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján LEMEZEK OSZLOPOK,

Részletesebben

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK, Fafizika 10. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A szils zilárdsági és rugalmassági gi vizsgálatok konkrét céljai lehetnek

Részletesebben

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369.

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (X. 05.) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2100. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Poack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Gépszerkezettan tanszék Glöckler László MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár Pécs 00. Szerző: Glöckler László főiskolai adjunktus Pécsi

Részletesebben

HA 8 önzáró, kampós horgony

HA 8 önzáró, kampós horgony HA 8 gyűrűs / kampós horgony HA 8 önzáró, kampós horgony Horgonytípusok HA 8 R1 Előnyök - 8 mm-es horgony beton mennyezetekhez - kézi elhelyezés - utánfeszítés HA 8 H1 Beton Húzott öv a) Sorozat rögzítés

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE

BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BORDÁZOTT LEMEZEK ÉS HÉJAK OPTIMÁLIS MÉRETEZÉSE PhD értekezés Készítette: VIRÁG ZOLTÁN ISTVÁN okleveles gépészmérnök SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Néhány érdekes függvényről és alkalmazásukról

Néhány érdekes függvényről és alkalmazásukról Néhán érdekes függvénről és alkalmazásukról Bevezetés Meglehet, a középiskola óta nem kedveltük az abszolútérték - függvént; most itt az ideje, hog változtassunk ezen. Erre az adhat okot, hog belátjuk:

Részletesebben

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék BME - MET 2014 / 2015. - gyakorlat Készítette: Dr. Csanaky Judit Emília, BME Építőmérnöki

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára A magyar szabvány és az EC bevezet összehasonlítása építtetk számára 1. Bevezetés A 90-es évek kezdete óta egyre több beruházó és építtet akar Magyarországon építeni. Közülük általában keveset tudnak a

Részletesebben

Gépszerkezettan. A gépelemek méretezésének alapjai

Gépszerkezettan. A gépelemek méretezésének alapjai Gépszerkezettan A gépelemek méretezésének alapjai 1. A gépelemek méretezésének alapjai A gépalkatrészeket leggyakrabban szilárdsági alapon, a megengedhető feszültség figyelembevételével méretezzük. Szükséges:

Részletesebben

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása 3. FEJEZET A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása 3.1. Az alapkísérletek célja Hétköznapi megfigyelés, hogy ugyanazon szilárd test alakváltozásainak mértéke függ a testet

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

A környezeti energiák passzív hasznosítási lehetősége Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti

A környezeti energiák passzív hasznosítási lehetősége Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti környezeti eneriák passzív hasznosítási lehetősée Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnö Kar Épületeneretikai és Épületépészeti Tanszék szikra@et.bme.hu 2012. Forráserőssé alakulása szórt és

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com ACÉLSZERKEZETEK I. - 7. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Hegesztés Hegesztés: "homogén", anyagi kapcsolat, az

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: 6. emelet 25. lakás Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Fülöp Attila * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Nagy terek lefedésének egyik lehetséges módja acél térrácsos tetoszerkezet alkalmazása. A térrácsos lefedéssel

Részletesebben