(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.1369."

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (X. 05.) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Enying Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzatát a) eft költségvetési kiadással b) eft költségvetési bevétellel és c) eft költségvetési hiánnyal fogadja el. (2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását eft-ban, ebből a)költségvetési kiadást eft-ban, melyből aa) működési költségvetési kiadást eft-ban ab) felhalmozási költségvetési kiadást eft-ban b) működési hitel törlesztést eft-ban c) fejlesztési hitel törlesztést eft-ban hagyja jóvá. (3) A R. 3. -a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: (2a)A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét eft-ban, ebből a)költségvetési bevételét eft-ban, melyből aa) működési költségvetési bevételét eft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét eft-ban b) működési hitel bevételét eft-ban c) fejlesztési hitel felvételt eft-ban hagyja jóvá. (2b) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét eft-ban hagyja jóvá. (4) A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az önálló intézmény finanszírozását eft-ban állapítja meg. A zárolt ezer Ft intézményi kiadás a hivatal költségvetésében, céltartalékként kerül kimutatásra. 2. A R. a következő 6. -sal egészül ki: 6. Enying Város Önkormányzatának évi előirányzat-módosításait a 9. melléklet tartalmazza. 3. A R. 13. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásokat zárolja EFt összegben. A melléklet 1/3

2 szerinti zárolások a mellékletben megjelölt jogcímnek megfelelően képviselő-testületi döntés alapján szabadíthatók fel. A adóbehajtásból származó bevételek teljesülése esetén felszabadítandó zárolt kiadások felszabadítása a zárolás arányában történhet. 4. (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 2/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 2/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 2/C. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 2/D. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7)A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R. 3/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a) a R. 8. (4) bekezdésében a 2/A. szövegrész helyébe a 3. szöveg, b) a R. 8. (4) bekezdésében a 2/B. szövegrész helyébe a 4. szöveg, c) a R. 3. (7) bekezdésében a 2/C. szövegrész helyébe a 5. szöveg, d) a R. 12. (1) bekezdésében a 2/D. szövegrész helyébe a 6. szöveg, e) a R. 3. (5) bekezdésében a 3. szövegrész helyébe a 7. szöveg, f) a R. 3. (6) bekezdésében a 3/A. szövegrész helyébe a 8. szöveg, g) a R. 5. (1) bekezdésében a 4. szövegrész helyébe a 9. szöveg, h) a R. 7. -ában a 5. szövegrész helyébe a 10. szöveg, i) a R. 8. (1) bekezdésében a 6. szövegrész helyébe a 11. szöveg, j) a R. 9. (1) bekezdésében a 7. szövegrész helyébe a 12. szöveg, k) a R. 10 (1) bekezdésében a 8. szövegrész helyébe a 13. szöveg lép. (3) Hatályát veszti a R.15. (2) bekezdése. Melléklet Tóth Dezső polgármester Szörfi István jegyző Kihirdetve: október 05. Szörfi istván jegyző 2/3

3 Melléklet átszámozások, átnevezések 1->1 2->2 2A->3 2B->4 2C->5 2D->6 3->7 Enying Város Önkormányzatának évi bevételi és kiadási mérlege 3A->8 'Enying Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege 4->9 5->10 Enying Város Önkormányzatának évi előirányzat felhasználási és likviditási terve 6->11 'Enying Város Önkormányzatának évi gördülő tervezése 7->12 Enying Város Önkormányzatának évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei 8-> 13 Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9-> 14 3/3

4 ! # % & ( () + ) #,.)/ (, 0 1 2# 2)5)2+. & ())! & (,) & ()) (& &&(+ )+ ) 2+?1?1 3 4 )52+ (,6) Α ) )2>)),+ 9 ) 0?11 1?8 0?11 1?8 0?11 1?8 0?11 1?8 Β) ) )Α,+ 3/ ) < ) + 0 : )( Χ+) #3: 76,)?7?7?7?7 8 #3:)52+ Β).),)52+ =<+&)52+?0?0?0?0?0?0?0?0 7 (+) &. /)),+2+.Ε+22)) )2+ 7?87 7?87 7?87 7?87 0 Ε) ΙΒϑΚ%(#%Ε.ϑ 2+ Λ+2+?0 8??0 8??0 8??0 8? 22,; < )???? 22,;6 ) 0? 0? 0? 0? 8 ( ,; < ) 0 22,;6 ) 0./ &,(!+ &,(!+ &!(!) &!(!) = ) >)45 # % # % % & ()) +( & (, & ()) +( &,( & ()) (+&!!(!+ & ()) ( +!+(! &5,2+ 1? 1? 1? 1? Ε) 6ΦΓ(% Ε#ΒΗ?7?7?7?7????

5 ! # % & ( () + ) #,.)/ (, # % # % % 01 22,; < )???? 0 22,;6 ) )24) 42+ 0? 0? 0? 0? 0./< )4?0?0?0?0 08 Μ4 Λ2Α)???? 07 % /5 <4 0? 0? 0? 0? 1 425)24) 42+ 0? 0? 0? 0? 1 6Ε 62 2)24) ϑ 3: 08?11 08?11 08?11 08? )?80?80?80? ) ) ) 5(+ 2Α) 8?1 8?1 8?1 8?1 1 Φ ) Φ 2) Ι?? 8? 8? # 2)5Φ 2+ 62???? # 2)5Φ 2+ Λ/.???? 2 +(! +(! & (&& & (&& +(! +(! & (&& & (&& 0 ΓΝΚ= ΕΒ&Ν::ϑ ϑκοπϑ3ν( (!!(,!) 1 2(/#,Λ ) 2/ 8 8 7?8 7?8 9) +, )+ 1 1 Γ ) Χ+4) ) &)+ ) ) (/2 / ) 8 8?88?88.Γ Α+6))Θ )?01?01?7?7 8 )Α, ) )6 7 )Α, )).6) 1?7 1?7 1?7 1?7 )Α, )).6. Θ?1?1?1?1 )Α, )).63+) 1 1 5) ). Θ ) Ε#( 0 ΦΓ&( &( & &( & &( & &( &?

6 ! # % & ( () + ) #,.)/ (, # % # % % :; Π) )Α ) ) &( & 0 &( & 0 &( & 0 &( & ) )32 ) )Ε>6 ) )=) Ε )Α )?? 1???? 1???? 1???? 1?? ΒΑ <.))4)2+???? !(!!(!!&(,!!&(,! 2!(!!(! &(,! &(,! # 2 );#3:5/) ) ) 1? ? Ε/ ), )= +& 6, Ε,;) )) 36871?871?871?871? Ε,;Β,,36871 Ε22. Θ)).6) Ε22. Θ)).6.)) 3: 88771? 0?8 0?8? 0?8 0?8? 0?8 0?8? 0?8 0?8 Ε22. Θ)).6) ?? 80 Ν%Ρ+))?? 81 = ) 0 0 Γ ) # ) + 0?0 0?0 8 ()22) ) <= ( ( Ν ) )?? 8 >=? = 5 5 & &!(&!(& 7 22,; < ) 70 22,;6 )ΦΓ(% #Β 71 22,;6 )ΒϑΚΝ3(ΦΚΓΡ9(3:Β:?? 7 # Χ+) ).)2>) 08?7 0 08?7 0 =. Θ/ )+ ϑ&ε +. Θ/ )+ ϑ&ε + &&(, &&(,!,(&!!,(&!

7 7! # % & ( () + ) #,.)/ (, 7 01=? )ΙΒϑΚ% : 6> # % # % % > =?1 6 )!(,) )!(,)!(!( &!(,& &!(,& &)(& &)(&?? 7? 7?,(&,(&,(& (&!(&? 0,(&,(&?!(& 22,; < )? 0? 0? 0?? 0 22,;6 ) 1 0> 56Α%5 Β < Χ2 9 8::; : 7 & ()) ( (+ (&!(!&,(+ ( )(+ (,)()

8 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % # % Γ # <) 0 22,; /+),5>)0 ++ =>4,5> 8 ) 264) 7 ϑ) < )) #, )) )4 3: )25>> 1 ΝΠΠ9.> 1 1 ( ) (Ε )ΕΒ+Α )0 &> > )) 7 ()22) ) >6 6% (! (+ 0 1 Β) ))Β) )Λ/+ Ε)) ( Β) )Λ + Ε)) Ε6 +/+ ( /.)6( /.) /+? 8?0?7?017?0?7 :4= =? + ) /Α+Λ.+)+ (Ε) 8 #Β3# )?? 7 Ν+) ) ==? ( ( 0 3 )6Β) / 0 5 = Ε 5Ε.) ΕΦΝ3: 01 0 )) )/ 0 ()46 / 0 (ΦΝ3: 08 8?. 1 Γ /.)/ 1 10 ϑ) 11 &+) 1 54> 5%>5. ) 22,; /+),5>) >5> ?88?87 0?1?87?011?011 = ϑ 26 )?? ϑ 26 ) 0? 0??8 +( +?8?8? )( +?8 >)&>.)Α5?? >!( ++(!), 0? 01? 0?? 00?110 00?110

9 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % ))6+ =<6 +)/ 0 3+% 2)),) >. Θ Α/Β)/ Β).),/ )22,; +101 Β).),/ 7 Θ5Α))6)? ( )( 1??710.),/ = 1! >)2/?70 Β).),/ ) 8? Σ / )? 8 3+Α/ 7 ϑ)65) ) 188 # %! Α/ # Π&Ε#Π ΦΠ(Φ:=Σ& ϑκ ΒΑ </.)2,+Α ) ) 0> 6Α% Β 8 # % 8ΦΗΙ:::; : 7Γ 8 # =Β Γ <) 81 =>4,5> 8 &+ ) ) 62 Υ5 5 <)?7 > =??1, (+,, (+, =< )) )6) 4 1?8 1?8!(, +(& =<6 +)//5?? 0? 0? &? 8? 8 3+Α/Β)/ ()& 8? 08?7 0 (&& 8 8 3/.). Θ ) Υ/ ) ϑ)?8??8 88?7 88 =< )) ) 1?8 1?8 87 ))6+Τ 0? 7? 7 Θ5Α)6+Τ?00? ). Θ ) ) )??? (&? ?.? (! (!?? Μ ) 1?18 1?18 Ε+/?? 76,)2)) 1?8 1?8 Π2> 4/ΝΠΠ9) )?? +(++, 1?7 8?0? 0 &( & 1? 8 0?1 7?

10 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % 70! 6 )?70 1? 71 5) )) )))Θ5Θ 1?10 1?10 7,6>4 ) Α,) 7 :%% 7 :% 78 :% (!&! ( <) 0?0 0?8 =>4,5>?10?1 5 <)?70?818 3/.). Θ ) Υ/ ) 0 >)6+ (,) 1 =>6>.)4 / +, Θ5Α)6+ (& (!+) <) 7?8?7 7 =>4,5>?88?70 5 <)?07?07 /+ )?787?787 ( )Α,+ ) 0 >)6+ (,) 1 =>6>.)4 / +, Α ( ( 3 5 <) =>4,5> 8 5 <) 0?11 0?11 7 ;> )(,! (! 3 5 <) 1? 0 1?1 =>4,5>??7 5 <) 1?0 1? 0 0 /+ ) 0?80 0?80 1 ( )Α,+ ) 1 0 ))6+ )& )& Μ )5)4 < ) ) /.). Θ ) Υ/ )(#% 0 8=?6,!(+!!,!(+!! <)?? 0 =>4,5> 1?0 1? <) :46 ϑ:4 (&&! (&&! 07 5 <)?? 1 /+ )?0?0 1 ( )Α,+ ) 1 ))6+ 1 #?.5 ϑ8α> (,& (,& 1 5 <)???? 1 8 ), ), 18 5 <) > 1Α ( ( 5 <) 0?10 0?10 1Α ) ) 5 <) Β ()! ()!

11 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % 1 5 <)?7?7 Β5 + ) + ) 3/.). Θ ) Υ/ ) <) &(! &(! 7 5 <)?1?1 9 Βϑ:Β (+,+ (+,+ 5 <) 0?88 0?88 /+ ) 0?8 0?8 0 ( )Α,+ ) =>4,5> 5 <)2Μ : (+! ( <)?80 8? 7 =>4,5>?8? 5 <) Κ () () 5 <)? 71? 71 0 > <) := (,) )(! =>4,5> 0?7 0?7 ϑ/)α55> 0?88 0?88 8 ϑ/)α5 )) /.). Θ ) ). Θ 8? 01? 8 Κ))).)) 8 ς4) >)).)?? 8 ς )) )).)?? 80 ςωλω)).) ς )) ) 7? 7? 8,)Θ5?? 8 ς Χ+) ) 0 8 ς Γ )?8 88 Π)6) ) Α+?? 87 7 Π)6) ) ϑ/)α5?0?0 7 ϑ/)α5 ))? 10? 10 7 ϑ ) ).)2) ϑ ) ϑ ) / ) 71 Ε )) ΚΑ # ) + 0?0 7 ( 4 ) ( ) 77 Ε)Α5, )?1?1 ( ) ) 0 ( < ) % + ) 0 Ε )2 ) 1 3/.). Θ )6 ). Θ (! Ν ) )? : %Λ ) (&) ))(& 3 5 <)?7? 8

12 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % 8 =>4,5> 8? 7? 7 5 <) 8?178 7?1 ))6+ Θ5Α)6+ 1 <= &(,,(!& 3 5 <) 7?08 7?7 =>4,5>?1? 5 <) 0?0 1?7 8 Β:= )(), ),(!, <)?8?1 =>4,5>?? 5 <)?007?007 ))6+ 0 Θ5Α)6+ 1 :; %15.% 544 (&!!(,) 3 5 <)?77 8? =>4,5>?80 1?70 5 <)22, ) ) 1? 1?17 8 ))6+ 0 Θ5Α)6+ 0 :;.% &(,) <) 0?87 0 =>4,5>? <) 0 07 :;)6 (), () <) 0? 8 0?70 1 =>4,5> 0? 0? <)? 0? 0 10 :; =Β (, ( <) 7?70?1 1 =>4,5>?8? 1 5 <) :; 1 Β?. (! ( ) <)?81 8? =>4,5> 1?? 5 <) 1 1 :;. Β?. ( ( 3 5 <)?? 0 =>4,5> 1 5 <)?111?111 Ν #8 ( & ( 3 5 <)?7?10 =>4,5> 1? 1? <)?8? 07 7 ))6+ Θ5Α)6+ Ν #!(,+ +(& 3 5 <)?0?1 0 =>4,5>?8?0 1 5 <) 8?7 8?7 ))6+ Ν8 (,! &( +) <) 8?0 7?1 7 =>4,5>?1?0 7

13 % /! # % ΕΒ Φ=Β 8 05= % 5 <) 0?8 0?81 ))6+ 0 Θ5Α)6+ 1 #=<10>4 (! () 3 5 <) 1?07? 1 =>4,5> 1?70 1? 8 5 <)?8?8 8 3/.). Θ ) Υ/ ) 7 Ε+ ) 8 ))6+ 8 Ι <)??8 80 =>4,5> 8? 1 7? <)?1?1 8 5 <) 2 2) 8 3/.). Θ ) Υ/ )?8 8 Ε+ )?8 88 Ν Α <) 11?17 1? 7 =>4,5>?17?8 7 5 <)?11?11 7 3/.). Θ ) Υ/ ) 70 Ε+ ) 71 0> 6Α% Β 7 :%% 8ΦΗΙ:::; ++(+! + )( +) <) 18? 1?1 7 =>4,5>?0? 78 5 <)?8 0?7 77 3/.). Θ ) Υ/ ) 8? 0? 0 ))6+?8?8 0 ) ) Θ5Α) /.). Θ )65) ). Θ? 01,6>4 ) Α,) 0 8ΦΗΙ:::; : 7 (&!(!&! (,)() <) 0? 17?80 0 =>4,5> 11?? 08 5 <) 7?7 00? 07 3/.). Θ ) Υ/ ) 17??07 0 3/.). Θ )6 ). Θ? 0 ϑ)? 88?7 0 =< )) ) 1?8 1?8 0 0 ))6+ 01?1 8?8 0 1 Θ5Α)6+?00?77 0 ) ) 1 1 0! 6 )?70 1? 0 5) )) )))Θ5Θ 1?10 1?10 0 8,6>4 ) Α,)

14 0 0 1.%6! # % & ( Π = Γ Ν Μ Ξ Κ 05= : # =< )+))6=Ε 1?8 0Β </2,+Α )ΝΕΜ?? 08 1Μ )ΝΕΜ?11 1?18 1?18 Κ, +=Ε?? #3: )ΝΕΜ? 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 1?8 0?1 =)Β=Ε? 08?1?1?1? 8ΝΠΠ96>)/=Ε???8?8?8?8?8?8?8?8?8?8?8?8?8?8?0 79 Ε?11 1 =>6>.4)44 /?1?7?? ,,,,,,,,, / / / / 0 ++(! &() )(!, +(&!!(!,+,(,,,(,,,(,,,(,,,(,,,(,, &( + (+, (+, (+, (+

15 1 1 1.% Γ 22 +)))546)Β </.)2,+,Λ ) 2.4 2>) ) 6+ΛΚ, +/6+Λ+ 3.) 2,+Α ) =, )+))6 )0 ) Β </.)2,+Α )0 ) 0Μ/ )0 ) 1Κ, +/0 ) 76,)). #3:0 ) =)>.+Α0 ) ΝΠΠ96>)/0 ) 9 54Α )3 4 )/52,+Α ) +) ) ) Φ54 0 ) =>6>.4)4 /0 ) 4 Β).),6Θ5Α) <?.4 Β 3+Α.))2>) ) + ) )+Α2>)/))) Λ.), )Α ))

16 ! Ο=Β # Α )Α5Λ+ Α ) )) /, ) )) ; Π)) ) ) /Α )Λ)6Θ5Α)Θ5.) ) )) ; &4Λ /5 <42)Α+ Λ )) )) 04 1 >)4?? /< )4 /5 << /4 Λ2Α) ) Λ)))Α)24) 42+ 2,Θ5+ Λ )) )) () ) Λ() ) 6)#3:ΛΣ Λ 8 Γ+ )Ε.)4ΛΕ)2 7 2Θ5+ +.) ) ))??

17 %84 />.=Β5! # <, 3 :. 2 > 3 < 9, 3 :. 2 > !! #?!!! %& %?)!! ( )! )! +,.?!!?!! ) +!! +!! 6&2 > )! )! /#+,.%/ 0! 1?!!!?!!! 23 +!! +!! 4 #?!!!?!!! + 5,2#!!!! )?!!!?!!! & 01 %2+345/ / 0 62?/!?/! 7! 893: 2 /?!!! 893: ; 0?/ 0?/ 893:?)?) 893: + &?/?/ 893: ) <2 ) 0 ) 0 893: 2 / / 893: / 6 : )!/ )!/ 893: 0 &: +) +) 893:! 2?? 893: & = : 2 0?) 0?) 893: : & : +! ) ;?+!)?+!) 893: # %& / ; ) ) 893: 0()&! % < 9=9 = /! /! 893: % < 0> : % <: # : % < 893: #+,.%/ 893:

18 ! # <, 3 :. 2 > 3 < 9, 3 :. 2 > ΑΒΧ ) ;?!?! 893: &2 &2 / ; ) ) 893: 0& 01 %2+345/ +!7 + ;?? 893: +Ε + ;?!?! 893: + 67((8 9 +

19 < Χ2 9 8Γ 0 < )2+ 1 #22,; < ). Θ #22,;6 ). Θ #22,; < ). Θ )! % & (,?80 &,( 8?00 Φ )5) < )2+ 1?8 1?70 8 #22,;6 ). Θ >) (! & (&& Φ ) + ) #22,; < ). Θ 18?0 18?0 1?0 1?0 #22,;6 ). Θ &( & &( & 1 Ε )Λ 5+ ) ) Φ )5)6 2+?0?0 0Κ )) ) Ε ) < < )2+!(!?!&(,! 0? 7 Ε ) <6 )2+ 1?0 4 =. Θ/ )+ ϑ&ε +. Θ/ )+ ϑ&ε = 5 5 &!(& 1 #22,; < ). Θ #22,;6 ). Θ? # &&(,!,(&! > =?1 6 )!(,)!( 8 01=? > &!(,& &)(& 0,(&!(& 0 #22,; < ). Θ? 0? 0 #22,;6 ). Θ 00 < Χ2 9 8::; : ΦΗΙ:Π8Γ <) 0 =>4,5> 0 5 <) 08 3/.). Θ ) 07 =< ) 1 =< )) ) 1 ))6+ 1 ) ) (&!(!& 0? 11? 7?7 17?? 1?8 01?1 (,)() 17?80? 00??07 88?7 1?8 8? Θ5Α)6+ 11! 6 ) 1 3/.). Θ )65) ). Θ?00?70?77 1?? 1 1 5) )) )))Θ5Θ 5) )) )+5Θ 1?10 1? ΦΗΙ:Π8::; : 7 (&!(!& (,)() 1?8 0? 1?8? 0? 1?70

20 =? #! # =?Γ # # =? # # 0 )2+ 1?8? 3 5 <) 0?07 17?80 1 Φ )5) )2+ 1?8 1?70 =>4,5> 11?? = )Ε ) 18?0 1?0 5 <) 7?7 00? = ). Θ ) <2+? 0? 3/.). Θ ) 17??07 Β ) +/ ) ϑ)? 88?7 8Ε ).)+)) ) 7= )/ +? 0? =? (,(& ()(+! (,(, (+( 0 = ). Θ 7?7?10 =< )) ) 1?8 1?8 1! ( (& (+() ()( ( (, 8 01 =?Γ # # 01 =? Γ # # 7 =4 )2+ 2,6. Θ 0? 0? ))6+ 01?1 8?8 Ε )6 ). Θ Θ5Α)6+?00?77 Ε ) <6 )2+ 1?0! 6 )?70 1? 0 ) ),5 2+?0?0 3/.). Θ )65) ). Θ? 1 )+/ ) ) ) 1 Ε ).)+)) )? )/ + 8 #! 01 =?,(! (+ 7 0 ). Θ6+? 7? 5) )) )))Θ5Θ 1?10 1? =? (,,(, 01 =?!,(+ &(&

21 0 % 0 0 < # (( ) () ( & 8 (+!(), ()( (&!(!& (,)() 8 (,,( + (,)() /

22 7 7,! # % & ( Π = Γ Ν Μ Ξ Κ 3 Ε Ο Β Ψ Ρ 84) 4) 14) Φ)) 84) 4) 14) Φ)) 84) 4) 14) Φ)) 84) 4) 14) Φ)) 84) 4) 14) Φ)) 84) 4) 14) Φ)) )!& & 0 1 # 0 0 Λ 0Λ 0 0Λ 0 0Λ 0 0Λ 0 0Λ :% #=<1 0>4Ν Ι , Λ 0 0 & <= 7 Β:= # Γ & 5& & ) )5&, ) 5& & ) )5& ) +5& ),5&

23 61! # % & ( Π = Γ & > Γ 0 8?1 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 1?01 18?7 & ( ), 1Ε??80?80?80?80?80?80?80?80?80?80 0?0,(, 0?877 0?877 8?877 8?877?8?8?8?8?8?8?8 8?818 +( )) 3/.. Θ )????????????70 &&( & ϑ) 0? ( 8= ) ) 1?8, (+, 7 > ) (, +!()! +()! +()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! )(,! (+(&! 01 Γ )Λ6Θ5Α) 0?71 8?811 )(!) )?70 ()& 0 5) )) ) 0?7 0?7 0?7 0? (! 1 01 ()! (,) (,) (,) (!!,(+ & % 8 > Γ 7 ) 2+ 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8?00 8? (&( ) ϑ+/ ) =. Θ 77? 108 1? 1??7?7?7?7?7?7?7?81!&( + 2, )? &(, 0= / +? 0,(& 1 > ) (, +!()! +()! +()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! + ()! )(,! (+(&! 01 Γ. Θ 2+2, (& Ε ) 8,2+ 0? 0?? 0??7 ()& 7Ε.)+)) & 0. Θ?11 0?1 &!(,& , (!! (+,,, (+,,, (,,, (&!!,(+ 00 % 01 0 Φ 9!!!!!!!!!!!! 07 5: Φ 9>:

24 077;0:25:

25 // > Φ < Ε Η #, %, %, < =?Γ # Ε+ Ε+ 0 )2+ 1?8?? 1Φ )5) )2+ = )Ε ) 1?8 1 0? 1 0? 18?0 18? 18? = ). Θ ) <2+ Β ) +/ )??? 8Ε ).)+)) ) 7= ). Θ = ). Θ = )/ + 7?7? 0? 0? =? 0 01 =?Γ 1=4 )2+ 2,6. Θ ( (& # 0? ()!( ( (! Ε )6 ). Θ Ε ) <6 )2+ ) ), )+/ )?0?? 7Ε ).)+)) ) ). Θ6+? )/ + 01 =? 0 < 1 (, (&!(!& &( (( &( (!(! 3 5 <) =>4,5> 5 <) 83/.). Θ ) 0?07 1? 1? 1?01 1?? 8?177 08? 1??1?? 7ϑ) 0Ε+ + 0 =< )) ) 0=< )) ) 0? 1?8 0??71 7?7 0? (+(&! (+(&, (+( # 01?1???00?70 5) )) )))Θ5Θ 1?10 1?10 1? Γ 0 ))6+ 0 Θ5Α)6+ 0! 6 ) 083/.). Θ )65) ). Θ ) )) )+5Θ !,(+ )(! )(! (&!(!& (( (!(!

26 Α%4 Θ %%Α% ΒΒ 4Β Θ5/

27 %Β 0 1! # % & ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β!ϑ, ; 1Γ =82/Β 0 7 ΒΦΚ Μ &+) 80Λ 5> Λ 78Λ ΕΒ+Α ) Λ 4 25) 8Λ Β) ) Λ ( /.) Λ!+ )+ Λ#Β3# Ζ3 Λ Β) ) 08Λ : 7Λ(. Θ Χ+/ ) Λ Χ++ ) Π)4 11Λ / Λ ΦΚ Υ80 >)2/ 70Ζ.), [ 3+ΑΥ Λ Υ8 70 ΦΚ >)//Υ 70Λ.), Υ8[ 3+Α 70Λ = ) Β Ε)> + 7ΦΚ 5Υ0Υϑ ,5) 3: ΒΒ) / 3+Α ) Υ?? ( (+ &(!)+( + & ()) +&( 00?110 00?110 00?110

28 ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β,5) = ) Α ) Β 5&Υ Β & ϑκυ?? ΦΚ 0.4=82/% 0 0.4=82/<= ),/2+.),7 Υ100 08?7 0 08?7 0 Β8ΦΚ +Υ087 07Ω Γ 0 5+Π)4 Μ=&+ 0 0 ΦΚ Υ )4Υ Ι 8 0,5 Ν%Ρ+))Υ Μ &+2 Υ 2Υ11??,5 = ) = ) Υ %ΒΓ,5 Β < 817[ 0 Π)) Υ817,5 =>6>.)4 / Β) ),5 Μ ? 0? 0? 0 Υ 0[ Μ &+ 0 0,5 : [ ϑυ,5 Π)6) + Λ 0 Υ &Υ7,5 Χ++ ) 188[ Μ=&+ 9) +, 9) +,+ Β8ΦΚ 0 ΦΚ ϑ65 Υ188,()Υ7 Υ1 +

29 ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β 0,5 )Α)Υ 3 Υ 8 0,5 )Α)Υ177 Χ+ Υ ::; : 7?17?11 187?187 7?7?8 8?08 0 0,5 Χ+) ) Χ+) ) ,5 Γ ) Γ )6?8?8?8 0 0,5,5 (/#, Γ +) Υ Ε /2?7?7 0 Γ +6 >Υ81 [ 00 & 0 01 ::; : 7 0 Γ (!+( ) &,(+&!,(,,(+ +(, 0 70,5 Μ &+/ Υ [ & 0 Ι ,5 Ι / Β Γ +Υ00Λ (/)Α;Υ8Λ3. Υ1[ & 8 1 )

30 ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β 70,5 &Υ ;/ ; 1Λ#3:// 8Λ2))88Λ 5 Λ 76,)Λ.)),01Λ 4 00Λ.),Υ88Λ = +&Υ010Λ(+ Υ07Λ3 4Υ81Λ Β Υ78ΛΒ,,71Λ : Υ71ΛΧ+ Υ0 Λϑ)Υ1 Λ % > ΤΕ ;/ ; Λ#3://Λ 2)) 7Λ 5Λ 76,)7Λ.)), 11Λ 4 0Λ.),Υ 8Λ= +& Υ70Λ(+Υ Λ 3 4Υ ΛΒ ΥΛΒ,,7Λ : Υ7ΛΧ+Υ78Λ ϑ)υ 08Λ% > 10 1?800 0?0? 0? Ι,5 1 70,5 =. +) 0Λ ) + 8&Υ 0Υ8 # ) + 00Ν ) ( 8 # ) + 00Ν ) ( ? 1? 1? ,5 5Υ1 Χ+4Υ

31 ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β 1 70,5 &.),2Υ 1 70,5 5Υ Μ &+! ) /

32 ( )! # <.=Β 8.=Β # # 6 Β 18 ::; : ,5 Υ #,, ++))6 ) / +24 :ΒΑ1 4%Γ,5 Β) /)) 3+Α)>) Υ ));ϑ/ ) ](/.)446) ); Υ Σ + 5Υ108Λ=+ 665) ) Β,Υ88Λ Ε>5/Υ107# 2 Υ0Ε ;Υ ](/.)44 ) ); 3+ 0Λ Σ + 108Λ 3+2> ) Υ 8 ::; : Ε.) 8Λ Ε)5Υ100Λ2Υ Λ 25)) Υ?07? 08 7?0 87?1?8 817? Ε.) Λ#+) 0 )Υ 0 8 = )Υ1 Β )> 70 0,)+ ) Υ1Λ2Υ ::; : 7?07?071 7?78 87?1?8 817?187?????08?7 7?80 87?1?8 817?187 0

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!

, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0! !!#!! % & (! )!!! ) +, &!!! )! ),!% ), &! )..! ). /% 0) / # ) ( ), 1!# 2 3 4 5 (!! ( 6 # 7!# &!!,!! 6 ) &! & 6! ) &!! #! 7! 8!!,!% #(( 1 6! 6 # &! #! # %& % ( % ) ) 0!! ) & 6 # &! #! 7.!#! 9 : %!!0!!!,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Újgörög nyelv emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. ÚJGÖRÖG NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg

Részletesebben

Használati útmutató. LabelManager 280

Használati útmutató. LabelManager 280 Használati útmutató LabelManager 280 Copyright 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Minden jog fenntartva. A Newell Rubbermaid, LLC előzetes írásos engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum vagy szoftver bármely

Részletesebben

ÚJGÖRÖG NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÚJGÖRÖG NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Újgörög nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 19. ÚJGÖRÖG NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

WINNERS. Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. Sigma Alpha Epsilon alpha Kappa Delta Phi Sorority, Inc. Kappa Delta

WINNERS. Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. Sigma Alpha Epsilon alpha Kappa Delta Phi Sorority, Inc. Kappa Delta 2 WINNERS Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. Sigma Alpha Epsilon alpha Kappa Delta Phi Sorority, Inc. Kappa Delta 3 WINNERS Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. Phi Delta Theta Alpha Kappa Delta Phi Sorority,

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Előadó: Dr. Bukovics Ádám SZÉCHYI ISTVÁ GYT TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása: 6. LŐADÁS [] Dr. émeth Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek

Részletesebben

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY /CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM ELAATOK II. ré KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY . elaa: árcá egelykapcoló Tegelykapcolók A ábrá lévı árcá egelykapcolóval yoaéko áraauk á. A egao aaokkal, haárouk eg a cavarok

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete,

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

! " #$ . / / 0. / / 1 2

!  #$ . / / 0. / / 1 2 ! " #$ % & ' ( & ) & * & & ( + & ' ( & ) &, ( - & & &. / / 0. / / 1 2 3 & -, ) & #4 5 6!" #$!%!&!!'"!" ( )%!*+!(,*)%*)-. /0!)! / 1 2!(*+(! / 3! / 4*! /5 4!"-!! /5 4!"!! /5 6 ) /5 4!"!! /5 7 )! )%-!")!

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKNAK VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKKAL VALÓ SZÉTES BVÍTÉSEIRL

VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKNAK VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKKAL VALÓ SZÉTES BVÍTÉSEIRL 2 HUBER LÁSZLÓ VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKNAK VÉGES CIKLIKUS CSOPORTOKKAL VALÓ SZÉTES BVÍTÉSEIRL 995 BARÁTOMNAK ÉS URANITA TESTVÉREMNEK SZERETETTEL 995. 2. 08. Mota 3 Köszönettel tartozom Corrádi Keresztélynek

Részletesebben

Hálók kongruenciahálója

Hálók kongruenciahálója Hálók kongruenciahálója Diplomamunka Írta: Skublics Benedek Témavezet : Pálfy Péter Pál Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézet 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Hálók kongruenciái 3 1.1. A

Részletesebben

Egy rejtélyes Babits kézirat megfejtése Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól 1

Egy rejtélyes Babits kézirat megfejtése Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól 1 1 Kelevéz Ágnes: Egy rejtélyes Babits kézirat megfejtése Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól 1 Filológiai felfedezésekre általában feltáratlan hagyatékok szisztematikus átvizsgálásakor,

Részletesebben

A KISEBB GÖRÖG TRAGIKUSOK TRÓPUSAI

A KISEBB GÖRÖG TRAGIKUSOK TRÓPUSAI ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL 08ZTÁLYTITKÁR. XIII. KÖTET. XI. SZÁM. A KISEBB GÖRÖG TRAGIKUSOK TRÓPUSAI

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

DIFFERENCIAEGYENLETEK

DIFFERENCIAEGYENLETEK DIFFERENCIAEGYENLETEK A gazdaság változómennyiségeit (jövedelem, fogyasztás, beruházás,...) általában bizonyos időszakonként (naponta, hetente, havonta, évente) figyeljük meg. Ha ezeket a megfigyeléseket

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 1

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2006 (1.26) számú rendelete A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

1 Budapest Hegyeshalom

1 Budapest Hegyeshalom HIRDETMÉNY Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Bp. Déli - Hegyeshalom vasútvonalon Budaörs-Biatorbágy állomások között 2010. november 12-én 0 00 -tól 2010. november 13-án 24 00 -ig pályaépítési munkálatok

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET ε ε hullámegelet: Mérökizikus szak, Optika modul, III. évolam /. élév, Optika I. tárg GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 6. AJÁNLOTT SZAKIRODALOM: ELMÉLETI ALAPOK Maxwell egeletek E(

Részletesebben

Munkapiaci áramlások Magyarországon

Munkapiaci áramlások Magyarországon Kónya István MTA-KRTK Közgazdaságtudományi Intézet és Közép-európai Egyetem 2015.11.13 MTA KRTK KTI Motiváció Munkapiaci áramlások központi szerepe Munkapiac keresési modellje Munkanélküliség és aktivitás

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár FORGÁCSOLÁSELMÉLET Frgáclózerzámk élgemetriája Oktatái egédlet Özeállíttta: Prf. Dr. Kundrák Ján egyetemi tanár Dr. Dezpth Itván tanzéki mérnök Miklc, 2007. 1. Frgácló zerzámk élgemetriája (imétlé) 1.1.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: 6. emelet 25. lakás Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak Fogaskeék hajtások I. alapfogalmak A fogaskeekek csopotosítása A fogaskeékhajtást az embeiség évszázadok óta használja. A fogazatok geometiája má a 8-9. században kialakult, de a geometiai és sziládsági

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Földvár Terv Kft Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 5 lakásos társasház Paks, Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 864. Viczai János GT/17-0469

Részletesebben

PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI ALAPJAI I. TÉTELEK ÉS DEFINÍCIÓK

PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI ALAPJAI I. TÉTELEK ÉS DEFINÍCIÓK PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI ALAPJAI I. TÉTELEK ÉS DEFINÍCIÓK Szerkesztette: Bókay Csongor 2012 tavaszi félév Az esetleges hibákat kérlek a csongor@csongorbokay.com címen jelezd! Utolsó módosítás: 2012. június

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.

Részletesebben

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45...

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45... Minta ZH BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS VEZETI SZÁMVITEL TANSZÉK Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból 2008. október 28. Kérjük, a dolgozat megkezdése eltt az alábbi adatokat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika. TFBE3 Szűrők TFBE3 Elektronika. nalóg elektronika ismétlődő feladatai, szűrők Szűrő: Olyan elektronikus rendezés, amely a menetére kapcsolt jelből csak a szűrőre jellemző frekenciasába eső

Részletesebben

Fourier-transzformáció

Fourier-transzformáció EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KAR Simon Péter Fourier-transzformáció Ez a tanulmány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült (a támogatás száma:

Részletesebben

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

2. Interpolációs görbetervezés

2. Interpolációs görbetervezés 2. Interpolációs görbetervezés Gondoljunk arra, hogy egy grafikus tervező húz egy vonalat (szabadformájú görbét), ezt a vonalat nekünk számítógép által feldolgozhatóvá kell tennünk. Ennek egyik módja,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I. 2009. Budaesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra I. 009. Balczó Márton Istók Balázs Lohász Máté Márton Nagy László Dr. Régert Tamás Suda Jenő Miklós Dr. Szabó K. Gábor

Részletesebben

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.)

Részletesebben

A szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása

A szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása 4. FEJEZET szilárdságtan alapkísérletei II. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rudak csavarása 4.. Vékonyfalú körgyűrű keresztmetszetű rúd csavarása 4... kísérlet leírása és eredményei. Tekintsük a 4.. ábrán

Részletesebben

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, Debrecen, Bem tér 18/A RAICS@TIGRIS.KLTE.HU Ajánlott irodalom Raics P.: Atommag- és részecskefizika. Jegyzet. DE Kísérleti

Részletesebben

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/ Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/. Coulomb törvény: a pontszerű töltések között ható erő (F) egyenesen arányos a töltések (Q,Q ) szorzatával és fordítottan arányos a

Részletesebben

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Szilárdságtan. Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Miskolci Egetem GÉÉMÉRNÖKI É INORMTIKI KR ilárságtan (Oktatási segélet a Gépésmérnöki és Informatikai Kar sc leveleős hallgatói résére) Késítette: Nánori riges, irbik ánor Miskolc, 2008. Een kéirat a Gépésmérnöki

Részletesebben

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17.

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17. Acélszerkezetek 2. előadás 2012.02.17. Méretezési eladat Tervezés: új eladat Keresztmetszeti méretek, szerkezet, kapcsolatok a tervező által meghatározandóak Gazdasági, műszaki, esztétikai érdekek Ellenőrzés:

Részletesebben

# $% $& %&' '&( )* "++! * # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++!

# $% $& %&' '&( )* ++! * # * 0 $& ( 2++, 23 42(+ 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # ++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 ++! !"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++

Részletesebben

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése Az optikai jelátvitel alapjai A fény két természete, terjedése A fény kettős természete 1. A fény: - Elektromágneses hullám (EMH) - Optikai jelenség Egyes dolgokat a hullám természettel könnyű magyarázni,

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1 emelet 4. Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

4. előadás. Vektorok

4. előadás. Vektorok 4. előadás Vektorok Vektorok bevezetése Ha adottak a térben az A és a B pontok, akkor pontosan egy olyan eltolás létezik, amely A-t B- be viszi. Ha φ egy tetszőleges eltolás, akkor ez a tér minden P pontjához

Részletesebben

Gravitáció mint entropikus erő

Gravitáció mint entropikus erő Gravitáció mint entropikus erő Takács Gábor MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport ELFT Elméleti Fizikai Iskola Szeged, Fizikai Intézet 2012. augusztus 28. Vázlat 1. Entropikus erő: elemi

Részletesebben

ADDITÍV KONVOLÚCIÓS ÖSSZEGEK SPEKTRÁLIS FELBONTÁSA

ADDITÍV KONVOLÚCIÓS ÖSSZEGEK SPEKTRÁLIS FELBONTÁSA ADDITÍV KONVOLÚCIÓS ÖSSZEGEK SPEKTRÁLIS FELBONTÁSA HARCOS GERGELY Ha a(n) eg számelméleti függvén, akkor természetes feladat a a(m)a(n)w(m, n) m±nh alakú additív konvolúciós összegek vizsgálata. Ha W :

Részletesebben

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2

=... =...e exponenciális alakú a felírása. komplex számok nagyságai és x tengellyel bezárt szögei. Feladat: z1z 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaso eyetem aapépésben (BS épésben) éstvevı ménöhaató sámáa (0) Matemata aapo A eméet édése öött seepehetne

Részletesebben

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható.

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MECHANIKA - REZGÉSTAN ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Eméet édése és váaszo eyetem aapépzésben (BS épzésben) észtvevő ménöhaató számáa () Adja me az anya pont defníóját! defníó:

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK JÁRMŰRENDSZEREK. I. rész: Vasúti járműrendszerek

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK JÁRMŰRENDSZEREK. I. rész: Vasúti járműrendszerek BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK JÁRMŰRENDSZEREK I. rész: Vasúti járműrendszerek Dr. Zobory István egyetemi tanár BUDAPEST 2008 Az anyag számítógépi

Részletesebben

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje

Járműpark üzemeltetési rendszere vizsgálatának Markov típusú folyamatmodellje Széchenyi Isván Egyeem Járműpark üzemeleési rendszere vizsgálaának Markov ípusú folyamamodellje Dr. Zvikli Sándor f. anár Széchenyi Isván Egyeem, Győr Közlekedésudományi konferencia Győr, 2 március 24-25

Részletesebben

Tulajdonjogi intézmények. A közpolitika mozgatórugói. Finanszírozási szerződés. Közpolitika és vállalatfinanszírozás

Tulajdonjogi intézmények. A közpolitika mozgatórugói. Finanszírozási szerződés. Közpolitika és vállalatfinanszírozás Közpolitika és vállalatfinanszírozás Vállalati pénzügyek és politikai gazdaságtan Vállalati pénzügytan 3. Intézményi, szaályozói környezet ETE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet REZGÉSCSILLAPÍTÁS. Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József. Miskolci Egyetem Oktatási segélet REZGÉSCSILLAPÍTÁS a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly, Dr. Farkas József Miskolci Egyetem 4 - - A szerkezeteket különböző inamikus hatások

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Ψ N (r 1 s 1, x 2 x N )Ψ * N(r 1 s 1, x 2 x N ) ds 1 dx 2 dx N (1) A sűrűségmátrixok

Ψ N (r 1 s 1, x 2 x N )Ψ * N(r 1 s 1, x 2 x N ) ds 1 dx 2 dx N (1) A sűrűségmátrixok Csonka Gábo Sűűségmátixok Az elektonsűűség A Scödinge-egyenlet megoldásako kapott N elektonos hullámfüggvény, Ψ N (x, x x N ), ismeetében elméletileg bámely fizikai mennyiség váható étéke meghatáozható

Részletesebben

1.sz. melléklet %*), *)"-),).%-/%0!!&/!.-

1.sz. melléklet %*), *)-),).%-/%0!!&/!.- 1sz melléklet!#$!%%&'())+ %), )-),)%-/%0!!&/!- )&/)1%&23!%4-,%'!-/+!# $%&'()'!+'()$$),-/- -0123 4))$+'()$4+4))) 1)&0+ )-)+')-,6+%- 6+7+-28%-%( ( 9 6,7 6,7 88 )$)7$)4(4!)+77)+$$),-9,8:! -;/ ')))$474)'7$))))))

Részletesebben

Ftéstechnika I. Példatár

Ftéstechnika I. Példatár éecha I. Példaár 8 BME Épülegépéze azé éecha I. példaár aralojegyzé. Ha özeoglaló... 3.. Hvezeé...3.. Háadá....3. Hugárzá...6.. Háoáá....5. Szgeel axál hleadáához arozó ül áér....6. Bordázo vezeé.... Sugárzá...5.

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

Gépészmérnöki alapismeretek példatár

Gépészmérnöki alapismeretek példatár 45037 Gépészmérnöki alapismeretek példatár (A borítóra kerülő "fülszöveg") Ez a jegyzet a Budapesti Mûszaki Egyetemen az elsőéves gépészmérnök hallgatók számára ajánlott, a Gépészmérnöki alapismeretek

Részletesebben

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot Fényforrások Fény (foton) kibocsátás: lktromos töltésk sbsségváltozása révén. Trmikus (fkt) sugárzó: magas hőmérséklt foton misszió Elktromos kisülés: Félvztő fényforrás: injkciós lktroluminszcncia Lézr

Részletesebben

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód:

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód: E-1 oldal Név:. EHA Kód: 1. Írja fel a tölté-megmaradái (folytonoági) egyenletet. (5 %)... 2. Határozza meg a Q = 6 µc nagyágú pontzerű töltétől r = 15 cm távolágban az E elektromo térerőég értékét, (

Részletesebben

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK /CSK ISKOLI HSZNÁLTR / ECHNIK / STTIK ÉS SZILÁRDSÁGTN / ELDTOK ÖSSZEÁLLÍTOTT: SZEKERES GYÖRGY . eladat: Cı ellenırzé, ébredı fezültégekre. z " é " pontok közé hegeztett cı tengelyére merılegeen hegeztett

Részletesebben

1. El szó. Kecskemét, 2005. február 23. K házi-kis Ambrus

1. El szó. Kecskemét, 2005. február 23. K házi-kis Ambrus . Elsó olgoat témájául solgáló utatásoat egrést még a buaesti Silártestfiiai Kutatóintéet munatársaént etem maj eg utatással fejlestéssel foglaloó magáncég (& Ultrafast asers Kft.) olgoójaént jelenleg

Részletesebben

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 2014-1 - 1 Bevezetés

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

vizsgálata többszintű modellezéssel

vizsgálata többszintű modellezéssel Mágneses nanoszerkezetek elméleti vizsgálata többszintű modellezéssel Szunyogh László BME TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék ELFT Anyagtudományi és Diffrakciós Szakcsoportjának Őszi Iskolája,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VÉGTELENÜL RENDEZETLEN KRITIKUS VISELKEDÉS Iglói Ferenc, Kovács István MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

VÉGTELENÜL RENDEZETLEN KRITIKUS VISELKEDÉS Iglói Ferenc, Kovács István MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont VÉGTELENÜL RENDEZETLEN KRITIKUS VISELKEDÉS Iglói Ferenc, Kovács István MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Elôzmények A fázisátalakulások és kritikus jelenségek a mindennapi életben is gyakran elôforduló

Részletesebben

Információs Technológia

Információs Technológia Információs Technológia A C programozási nyelv (Típusok és operátorok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010 szeptember

Részletesebben

Tartalom. 1. Számítógéppel irányított rendszerek 2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét állapottér

Tartalom. 1. Számítógéppel irányított rendszerek 2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét állapottér Tartalom 1. Számítógéppel irányított rendszerek 2. Az egységugrásra ekvivalens diszkrét állapottér 2015 1 Számítógéppel irányított rendszerek Számítógéppel irányított rendszer blokkvázlata Tartószerv D/A

Részletesebben