Információs Technológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs Technológia"

Átírás

1 Információs Technológia A C programozási nyelv (Típusok és operátorok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék 2010 szeptember 30.

2 Deklaráció és definíció Deklaráció Minden névről meg kell mondani mire szeretnénk használni, mert ennek a hiányában a fordító nem tud mit kezdeni az adott névvel A név tulajdonságai a következők : típus, tárolási osztály, láthatóság Nem történik memória foglalás Definíció Ha az a cél, hogy a deklarációnak megfelelő objektum is létrejöjjön a memóriában akkor DEFINÍCIÓT kell alkalmazni. A DEFINÍCIÓ olyan DEKLARÁCIÓ, amely helyfoglalással jár. Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 2 / 28

3 A C nyelv típusai Skalár (egyszerű típus) Aritmetikai típusok Egész jellegű típusok char int enum Lebegőpontos típusok float double Mutató típusok Összetett típus Összeállított típusok Tömb típusok Structúra (struct) típusok Unió (union) típusok Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 3 / 28

4 Alaptípusok, Típusmódosítók, Típusminősítők, Típuselőírás Alaptípusok char int float double enum struct union void (típusnév hiánya; üres típus) Típusmódosítók short (a tárolási hosszat szabályozza) long (a tárolási hosszat szabályozza) signed (előjeles) unsigned (előjel nélküli) Típusminősítők: const (olyan objektum definiálható, amely nem változatható meg (olvasható objektum)) Típuselőírás: (alaptípus, típusmódosítók, típusminősítők) Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 4 / 28

5 Változók mérete (sizeof operátor) sizeof kifejezés sizeof(típus) sizeof(char) 1 byte (8 bit) sizeof(short) 2 byte (16 bit) sizeof(long) 4 byte (32 bit) sizeof(short) sizeof(int) sizeof(int) sizeof(long) Az int mindig az adott arcitektúrán a gépi szó mérete Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 5 / 28

6 Típusok helyfoglalása (32 bites rendszert használva) bool char, unsigned char, signed char short, unsigned short int, unsigned int intn long, unsigned long float double long double long long 1 byte 1 byte 2 bytes 4 bytes 1, 2, 4, or 8 bytes depending on the value of n ( intn is Microsoft-specific.) 4 bytes 4 bytes 8 bytes 8 bytes Equivalent to int64 Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 6 / 28

7 Az MS Visual Studio-ban használható típusok (Nem csak ANSI C típusok) Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 7 / 28

8 Egész típusok short int long SCHAR_MAX 127 Maximum signed char value SCHAR_MIN -128 Minimum signed char value UCHAR_MAX 255 (0xff) Maximum unsigned char value CHAR_BIT 8 Number of bits in a char USHRT_MAX (0xffff) Maximum unsigned short value SHRT_MAX Maximum (signed) short value SHRT_MIN Minimum (signed) short value UINT_MAX (0xffffffff) Maximum unsigned int value ULONG_MAX (0xffffffff) Maximum unsigned long value INT_MAX Maximum (signed) int value INT_MIN Minimum (signed) int value LONG_MAX Maximum (signed) long value LONG_MIN Minimum (signed) long value CHAR_MAX 127 (255 if /J option used) Maximum char value CHAR_MIN -128 (0 if /J option used) Minimum char value MB_LEN_MAX 2 Maximum number of bytes in multibyte char I64_MAX Maximum (signed) int64 value I64_MIN Minimum (signed) int64 value _UI64_MAX 0xffffffffffffffff Maximum (unsigned) int64 value Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 8 / 28

9 Lebeg?pontos típusok float double long double DBL_DIG 15 # of decimal digits of precision DBL_EPSILON e-016 Smallest such that 1.0+DBL_EPSILON!=1.0 DBL_MANT_DIG 53 # of bits in mantissa DBL_MAX e+308 Maximum value DBL_MAX_10_EXP 308 Maximum decimal exponent DBL_MAX_EXP 1024 Maximum binary exponent DBL_MIN e-308 Minimum positive value DBL_MIN_10_EXP (-307) Minimum decimal exponent DBL_MIN_EXP (-1021) Minimum binary exponent _DBL_RADIX 2 Exponent radix _DBL_ROUNDS 1 Addition rounding: near FLT_DIG 6 Number of decimal digits of precision FLT_EPSILON e-07F Smallest such that 1.0+FLT_EPSILON!=1.0 FLT_MANT_DIG 24 Number of bits in mantissa FLT_MAX e+38F Maximum value FLT_MAX_10_EXP 38 Maximum decimal exponent FLT_MAX_EXP 128 Maximum binary exponent FLT_MIN e-38F Minimum positive value FLT_MIN_10_EXP (-37) Minimum decimal exponent FLT_MIN_EXP (-125) Minimum binary exponent FLT_RADIX 2 Exponent radix FLT_ROUNDS 1 Addition rounding: near Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 9 / 28

10 Karakterkonstansok alakja, speciális értékek Egyszerű karakterek: Például: a kis a betű Például: : kettőspont spec. karakter escape kódja \ aposztróf \a alarm hangjelzés \b backspace visszatörlés \f form feed lapdobás \n new line újsor jel \r carriage return kocsi vissza \t horizontális tabulátor \v vertikális tabulátor \\ backslash \ \" idézőjel \? kérdőjel Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 10 / 28

11 Karakterkonstansok alakja, speciális értékek 2 numerikus escape karakterek \0 nulla értékű karakter \10 oktális 10 (8 decimális) értékű karakter \x10 a 10 hexadecimális (16 decimális) értékű karakter Kiterjesztett karakterkészlet alklamazásakor: L A Számításnál a... char típusú értéket előbb automatikusan mindig... int típusúvá alakítja, majd azzal számol. Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 11 / 28

12 Tárolási osztály A deklarációban a típust megelőző néhány alapszó: auto, register, static, extern Az objektum tárolásával, láthatóságával, élettartamával kapcsolatban tartalmaz előírásokat auto register static extern Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 12 / 28

13 Karaktersorozat tárolása, ábrázolása Nincsen karakter sorozat típus Macskakörmök (") közé zárt karaktersorozat Nyomtatható karakterekből: "Alma" Speciális szekvenciákból: "\talma\a\n" Haxadecimális vagy oktális számjegyekből: "\111\0111" Kiterjesztett karakterkészlet alkalmazása esetén L"Alma" A karaktersorozatot egy 0 \0 érték zárja le Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 13 / 28

14 Felsorolt típusok enum azonosító felsorolás Olyan egyedi típus, melynek értékkészlete a névvel megadott értékek halmaza Példa: enum evszak {tavasz, nyar, osz, tel} automatikusan 0, 1, 2, 3 Példa: enum evszak {tavasz, nyar=4, osz, tel} automatikusan 0, 4, 5, 6 Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 14 / 28

15 Példák egyszerű változók definiálására Egyszerű változó: egy egész vagy lebegőpontos érték tárolására alkalmas <tárolási osztály> típus <típus...> változónév <kezdőérték> <,...>; Példa: int alpha; int beta=50; int delta; int alpha, beta=50, delta; extern int gamma; register int epsilon; Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 15 / 28

16 Saját típus létrehozása Érvényes típusokhoz szinonim nevet rendel hozzá typedef Példa: unsigned long double \\ típusnév, ami meghatároz egy típust unsigned long double valtozo; \\ definíció, itt a valtazo \\ kezdőérték nélküli változó typedef unsigned long double tipusom; \\ Típus deklarálása tipusom voltozom; \\ Változó definiálása Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 16 / 28

17 Konstansok definíciója Konstansok, értékadás const Példa: const int konstansom; konstansom=4; const int konstansom=4; # makro Példa: #define KONSTANSOM 1 enum típus Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 17 / 28

18 Értékadás Konstansok, értékadás A bal oldal azt az objektumot jelöli ki (címzi meg) a memóriában, ahova a jobb oldalon megadott kifejezés értékét be kell tölteni = jel az értékadás operátora objektum = érték; (változó/kifejezés) = (változó/kifejezés); Példa: i = 5; i = j; Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 18 / 28

19 Operátorok Operátorok Aritmetikai operátorok (+ - * / %) Relációs operátorok ( < <= > >= ==!= ) Logikai operátorok ( &&! ) Bitenkénti operátorok (& ) Léptető operátorok (» «) Értékadó operátorok ( = += *=...) Feltételes operátor (?:) Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 19 / 28

20 Operátorok Aritmetikai és relációs operátorok Aritmetikai operátorok + összeadás - kivonás * szorzás / osztás egészek között: egészrész (5 / 2 2) % maradék képzés (5 % 2 1) Relációs operátorok (eredmény: 1/0 true/false) Az ANSI C-ben nincsen logikai változó < kisebb <= kisebb vagy egyenlő > nagyobb >= nagyobb vagy egyenlő == egyenlő! = nem egyenlő Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 20 / 28

21 Logikai operátorok Operátorok Logikai vagy: kifejezés1 kifejezés2 Példák: a < 3 a > 5 c > 3 a > 5 if (a < 3 a > 5) c = 8 ; Logikai és: kifejezés1 && kifejezés2 Logikai tagadás:! kifejezés Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 21 / 28

22 Bitenkénti operátorok Operátorok & bitenkénti és 3&5 1 bitenkénti vagy bitenkenti kizáró vagy bitenkenti negálás (egyes komplemens) 3 4 Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 22 / 28

23 Léptető operátorok Operátorok << logikai tolás balra 0-kat léptet be 2 hatványaival való szorzás Példa: (előjelnélküli 8 bites) = 5 5 << = 10 5 << = = << = << = 0 >> logikai tolás jobbra 0-kat léptet be 2 hatványaival való osztás Példa: (előjelnélküli 8 bites) = 5 5 >> = 2 5 >> = = 4 4 >> = 2 4 >> = 1 4 >> = 0 Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 23 / 28

24 Operátorok Értékadó operátorok és kifejezések Az értékadás is kifejezés Többszörös értékadás. Példa: a = b = c = 12; Minden kétoperandusú operator kombinálható az értékadással. Kifejezés1 operátor= Kifejezés2 + - * / %» «& Tömörebb írásmód. Egyszerű optimalizálási lehetőség. Példák: i+=4 i=i+4 i*=j i=i*j x/=y x=x/y Zárójelezésre ügyelni kell!!! x*=y+1 x=x*(y+1) Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 24 / 28

25 Feltételes kifejezés operátor (?:) Operátorok Kif1?Kif2:Kif3 Példa: z=(a>b)?a:b; if (a>b) z=a; else z=b; Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 25 / 28

26 A ++ és operátor Operátorok ++ inkrementáló (növelés eggyel) - - dekrementáló (csökkentés eggyel) Prefix forma: ++i és i Példa: int j, i = 5; j = ++i; i értékét 1-gyel megnöveljük Kiértékeljük az operandust: i-t, ami most 6, ez lesz a ++i kifejezés értéke j-be a kiértékelt jobbérték kifejezés értékét, a 6-ot másoljuk Postfix forma: i++ és i Példa: int j, i = 5; j = i++; j-be a kiértékelt jobbérték kifejezés értékét, a 5-t másoljuk kiértékeljük az operandust: i-t, ami most 6, ez lesz az i++ kifejezés értéke i értékét 1-gyel megnöveljük Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 26 / 28

27 Operátorok Precedencia és a kiértékelés sorrendje Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 27 / 28

28 Példaprogram Operátorok #include <stdio.h> void main(void) { int a, b; do { scanf("%d %d", &a, &b); if (a > b) printf("a nagyobb szám: %d\n", a); else printf("a nagyobb szám: %d\n", b); } while ( a > 0 ); } // Tömörebb formában #include <stdio.h> void main(void) { int a, b; do { scanf("%d %d", &a, &b); printf("a nagyobb szám: %d\n", (a>b)?a:b); } while ( a > 0 ); } Fodor A. (Pannon Egyetem) Információs technológia 2009 október 28 / 28

zt

zt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % $ % (!$ $ &% ) $ $ *) $ $ $ $ $ $ +) $ $ $ $ $ $,) $ $ $ $ $ $ -) $ $ $ $ $ $!) $ $ *) $ $ $ +) $ $ $,) $ $ $ -) $ $ $ () $ $ *) $ $ $ +),) -) &) $ $ *) +),)!

Részletesebben

新・解きながら学ぶC言語

新・解きながら学ぶC言語 330!... 67!=... 42 "... 215 " "... 6, 77, 222 #define... 114, 194 #include... 145 %... 21 %... 21 %%... 21 %f... 26 %ld... 162 %lf... 26 %lu... 162 %o... 180 %p... 248 %s... 223, 224 %u... 162 %x... 180

Részletesebben

得 到 了 補 償. 對 於 武 姜 而 言, 莊 公 與 自 己 的 關 係 並 不 親 密, 而 共 叔 段 又 是 自 己 向 來 疼 愛 有 加 的 兒 子, 所 以, 對 莊 公 提 出 再 怎 麼 無 理 的 要 求, 武 姜 也 不 會 覺 得 有 什 麼 不 妥 之 處, 而 對 共

得 到 了 補 償. 對 於 武 姜 而 言, 莊 公 與 自 己 的 關 係 並 不 親 密, 而 共 叔 段 又 是 自 己 向 來 疼 愛 有 加 的 兒 子, 所 以, 對 莊 公 提 出 再 怎 麼 無 理 的 要 求, 武 姜 也 不 會 覺 得 有 什 麼 不 妥 之 處, 而 對 共 左 傳 - 鄭 伯 克 段 於 鄢 人 物 心 理 1021141 林 詩 倩 一. 緒 論 鄭 伯 克 段 於 鄢, 及 共 叔 段 之 亂, 是 魯 隱 公 元 年, 即 公 元 前 722 年, 春 秋 初 年 在 鄭 國 國 內 發 生 的 一 場 內 亂. 武 姜 成 為 武 公 夫 人 並 先 後 為 武 公 生 下 了 兩 個 兒 子, 長 子 莊 公 由 於 腳 先 出 來 造 成

Részletesebben

一 耀 州 青 瓷 的 裝 飾 手 法 與 紋 飾 種 類 耀 州 窯 的 裝 飾 紋 樣, 豐 富 多 變, 而 且 題 材 內 容 廣 泛, 組 合 形 式 多 樣, 圖 案 形 象 優 美, 令 人 賞 心 悅 目, 並 且 反 映 了 當 時 社 會 的 審 美 趣 味 和 理 想 裝 飾

一 耀 州 青 瓷 的 裝 飾 手 法 與 紋 飾 種 類 耀 州 窯 的 裝 飾 紋 樣, 豐 富 多 變, 而 且 題 材 內 容 廣 泛, 組 合 形 式 多 樣, 圖 案 形 象 優 美, 令 人 賞 心 悅 目, 並 且 反 映 了 當 時 社 會 的 審 美 趣 味 和 理 想 裝 飾 宋 代 耀 州 青 瓷 的 紋 飾 風 格 與 意 義 曾 肅 良 英 國 萊 斯 特 大 學 博 物 館 學 博 士 國 立 台 灣 師 範 大 學 美 術 研 究 所 助 理 教 授 摘 要 中 國 的 飲 茶 之 風, 興 於 唐 而 盛 於 宋, 特 別 是 宋 代 宮 廷 禁 苑 和 地 方 官 吏 文 人 學 士 的 尚 茶 崇 茶, 以 品 茶 為 雅 尚 的 觀 念 與 作 法, 使

Részletesebben

1911 年 武 汉 起 义, 广 东 独 立 胡 汉 民 任 总 督, 陈 任 广 东 军 政 府 外 交 部 副 部 长 陈 不 愿 做 官, 几 个 月 后 即 辞 职 1915 年 与 李 煜 堂 设 立 上 海 保 险 公 司, 陈 任 主 席 1921 年 孙 中 山 就 任 非 常 大

1911 年 武 汉 起 义, 广 东 独 立 胡 汉 民 任 总 督, 陈 任 广 东 军 政 府 外 交 部 副 部 长 陈 不 愿 做 官, 几 个 月 后 即 辞 职 1915 年 与 李 煜 堂 设 立 上 海 保 险 公 司, 陈 任 主 席 1921 年 孙 中 山 就 任 非 常 大 近 代 新 会 名 人 事 迹 张 云 田 : 新 会 县 双 水 区 人, 中 国 同 盟 会 员 华 侨 镇 南 关 起 义 烈 士 张 云 田 少 年 受 其 父 教 育, 精 通 文 翰, 其 时 深 受 外 国 嘲 笑 中 华 民 族 为 东 亚 病 夫 之 辱, 因 而 弃 文 就 武, 中 武 秀 才 中 年 时 结 交 三 合 会 兄 弟, 立 志 革 清 兴 华, 参 加 孙 中

Részletesebben

新版 明解C言語入門編

新版 明解C言語入門編 328, 4, 110, 189, 103, 11... 318. 274 6 ; 10 ; 5? 48 & & 228! 61!= 42 ^= 66 _ 82 /= 66 /* 3 / 19 ~ 164 OR 53 OR 164 = 66 ( ) 115 ( ) 31 ^ OR 164 [] 89, 241 [] 324 + + 4, 19, 241 + + 22 ++ 67 ++ 73 += 66

Részletesebben

新・明解C言語入門編『索引』

新・明解C言語入門編『索引』 !... 75!=... 48 "... 234 " "... 9, 84, 240 #define... 118, 213 #include... 148 %... 23 %... 23, 24 %%... 23 %d... 4 %f... 29 %ld... 177 %lf... 31 %lu... 177 %o... 196 %p... 262 %s... 242, 244 %u... 177

Részletesebben

## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *. 3. 3 *..# 4 #$ 3 ( 5 ) ### 4 $ # 5, $ ## # 4 $# 5 ( %

## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *. 3. 3 *..# 4 #$ 3 ( 5 ) ### 4 $ # 5, $ ## # 4 $# 5 ( % # # $ %& $ %# ( $ # ( # $ ( $ $ ( ( % ( $ ( $ ( ( % ( % $ ( $ ( ( $ ( ( ( & ( ( ( $ ( ( % %# ( ( $ ( %# % ## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *.

Részletesebben

! # % % & # # % #!& % &# % &# % % % # %& ( (!& (! & & % % #!! ) %&! *& % %! % %!! # % %!! %*!& % &# % &# ) ) ( % # # ) % ( (!& (! (!! # % % #!! # ( &!

! # % % & # # % #!& % &# % &# % % % # %& ( (!& (! & & % % #!! ) %&! *& % %! % %!! # % %!! %*!& % &# % &# ) ) ( % # # ) % ( (!& (! (!! # % % #!! # ( &! !#!#!%!&!& #!#!#!#!#!#!! #!% # ( )! & & % & ) % ( %! # )& ) &!) &!% )& )! )!!% & ( (!&!&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )! % * % * ( & )!! % & # %! %! )! % * % * ( & )!! % & # %! %! # )! % * % *

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4D5A46CA1D0A740A4E5A5FEB6B02E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4D5A46CA1D0A740A4E5A5FEB6B02E646F63> 我 讀 孔 子 ( 第 六 屆 ) 征 文 比 賽 獲 獎 作 文 選 集 澳 門 人 文 科 學 學 會 主 辦 澳 門 基 金 會 教 育 暨 青 年 局 贊 助 2008 11 1 一 等 獎 ( 以 下 以 下 按 照 學 校 筆 劃 順 序 排 列 ) 將 心 比 心, 推 己 及 人 王 錦 江 ( 培 正 中 學 ) 己 所 不 欲, 勿 施 於 人 聖 人 孔 子 這 句 只 有 八

Részletesebben

Microsoft Word - d.doc

Microsoft Word - d.doc 我 看 > 之 感 想 7B 蔡 進 軍 電 視 連 續 劇 在 校 園 出 現 了 一 股 熱 潮 現 象 同 學 們 無 論 在 小 息 或 午 膳 時 間 爭 相 討 論 項 羽 劉 邦 的 英 雄 氣 概 這 現 象 形 成 了 一 種 風 氣, 一 種 誘 惑, 什 至 是 壓 力 不 看 似 乎 是 一 大 憾 事, 到 底 該 劇 有

Részletesebben

新版 明解C++入門編

新版 明解C++入門編 511!... 43, 85!=... 42 "... 118 " "... 337 " "... 8, 290 #... 71 #... 413 #define... 128, 236, 413 #endif... 412 #ifndef... 412 #if... 412 #include... 6, 337 #undef... 413 %... 23, 27 %=... 97 &... 243,

Részletesebben

$$() * * ) ) + + +, ) - ),,, ) ). /, ) ) ). /01(). /,,. / ) ), ) ), + + ) ), ) ) ) ) ), $ ( ) $ $ $ ( ) * $ $ * * (, -. -/01/. (, -. * $ ) ( + $ $ ( ) $ ** $ $ $ $ ** ** + $ ), $ $ ( )) * ( * + $ $ (

Részletesebben

中 国 中 西 医 结 合 杂 志 年 月 第 卷 第 期!" 通 透 性 增 加 产 生 蛋 白 水 解 酶 促 进 血 管 内 皮 细 胞 有 丝 分 裂 内 皮 细 胞 从 基 底 膜 上 迁 移 到 血 管 周 围 间 隙 粘 附 聚 集 重 构 为 三 维 管 腔 并 与 周 围 血 管

中 国 中 西 医 结 合 杂 志 年 月 第 卷 第 期! 通 透 性 增 加 产 生 蛋 白 水 解 酶 促 进 血 管 内 皮 细 胞 有 丝 分 裂 内 皮 细 胞 从 基 底 膜 上 迁 移 到 血 管 周 围 间 隙 粘 附 聚 集 重 构 为 三 维 管 腔 并 与 周 围 血 管 中 国 中 西 医 结 合 杂 志 年 月 第 卷 第 期!" 学 术 探 讨 冠 心 病 的 治 疗 性 血 管 新 生 与 活 血 化 瘀 段 练 熊 兴 江 王 阶 摘 要 治 疗 性 血 管 新 生 /) '0 1/ * ' 是 冠 状 动 脉 硬 化 性 心 脏 病 * '( '/) *! / * ) '/ ' + 治 疗 的 新 策 略 而 活 血 化 瘀 治 法 对 于 + 的 基 础

Részletesebben

第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的

第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报

Részletesebben

# # # # # # # # # % # & # & # # # () # (( # * * (( # (+ # ( (# # (# # (# # ( # ( +) (

# # # # # # # # # % # & # & # # # () # (( # * * (( # (+ # ( (# # (# # (# # ( # ( +) ( # # # # # # # # # % # & # & # # # () # (( # * * (( # (+ # ( (# # (# # (# # ( # ( +) ( # +) # +( # ++ # + + # + # +# # + # +% +& # +& # + # + # ) ( # ( # + # # # # # # ) ( # + # # # # + # # # # # # #

Részletesebben

6 22 22 23 23 24 24 1., 2., 3., 24 26 26 28 30 31 31 31 32 32 34 34 1. 2., 3.,, 34 37 37 39 40 43 44 2

6 22 22 23 23 24 24 1., 2., 3., 24 26 26 28 30 31 31 31 32 32 34 34 1. 2., 3.,, 34 37 37 39 40 43 44 2 1 1 1., 2.,, 3., 1 3 3 5 7 9 11 11 12 12 13 13 1., 2.,, 3., 13 15 15 18 19 21 1 6 22 22 23 23 24 24 1., 2., 3., 24 26 26 28 30 31 31 31 32 32 34 34 1. 2., 3.,, 34 37 37 39 40 43 44 2 44 45 45 47 1., 2.

Részletesebben

! "#$ %$ $ 资 料 与 方 法 $ 调 查 对 象 全 国 东 北 华 北 华 东 西 北 西 南 和 中 南 六 个 大 区 个 省 自 治 区 直 辖 市 * 个 城 市 中 的 & 所 医 院 参 加 了 本 次 调 查 各 省 省 会 城 市 的 医 学 院 校 附 属 医 院 省

! #$ %$ $ 资 料 与 方 法 $ 调 查 对 象 全 国 东 北 华 北 华 东 西 北 西 南 和 中 南 六 个 大 区 个 省 自 治 区 直 辖 市 * 个 城 市 中 的 & 所 医 院 参 加 了 本 次 调 查 各 省 省 会 城 市 的 医 学 院 校 附 属 医 院 省 ! "#$ %$ $ 临 床 研 究 中 国 住 院 新 生 儿 流 行 病 学 调 查 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 新 生 儿 学 组 摘 要 目 的 通 过 全 国 范 围 内 城 市 医 院 住 院 新 生 儿 的 调 查 以 了 解 我 国 目 前 住 院 新 生 儿 的 疾 病 谱 及 转 归 方 法 抽 取 全 国 个 省 和 自 治 区 的 * 个 城 市 中 的 & 所

Részletesebben

论 文 :?,,,,,,,,,, (, ),, ( ),,,,,,,, (, ) : (, ),,, :,, ;,,,,

论 文 :?,,,,,,,,,, (, ),, ( ),,,,,,,, (, ) : (, ),,, :,, ;,,,, :? * 珠 江 三 角 洲 农 民 工 工 资 的 决 定 模 型 刘 林 平 张 春 泥 : 本 文 通 过 对 珠 江 三 角 洲 农 民 工 问 卷 调 查 资 料 的 回 归 分 析, 构 建 了 一 个 决 定 农 民 工 工 资 水 平 的 模 型 本 文 发 现, 人 力 资 本 中 的 教 育 年 限 培 训 工 龄 等 变 量 对 农 民 工 工 资 有 显 著 的 正 向 影

Részletesebben

年 月 日 本版责编 李敏 本版校对 褚奕君 四年前的一场车祸 让家住杨舍镇聚龙社区的惠老伯险些失去生命 抢救过 突发事 新鲜事 感人事 有趣事 来后 生活完全不能自理 但是经过老伴包阿姨四年如一日的悉心照料 生命之 %&'# 花又在惠老伯身上绽放 生命因爱更坚强 '# 月 %# 日 下 午 阳 光

年 月 日 本版责编 李敏 本版校对 褚奕君 四年前的一场车祸 让家住杨舍镇聚龙社区的惠老伯险些失去生命 抢救过 突发事 新鲜事 感人事 有趣事 来后 生活完全不能自理 但是经过老伴包阿姨四年如一日的悉心照料 生命之 %&'# 花又在惠老伯身上绽放 生命因爱更坚强 '# 月 %# 日 下 午 阳 光 ) 年 月 日 # 长 江 村 党 委 书 记 长江润发集团董事长 第 ### 期 # 市领导视察庆典活动准备情况 书写更加壮丽的篇章 本 报 讯 记 者 钱 志 阳 昨 天 上午 市委副书记# 市长王翔带领 市委办# 市府办# 文广# 财政# 公 安# 行管等部门负责人对我市撤县 建市 $% 周年庆典#$%& %张家港 长 江文化艺术展示暨经贸周准备情况 进行了视察& 庄中秋' 钱学仁# 周 群信#

Részletesebben

untitled

untitled 22 B 7 037160901616 60901617 60901618 60901619 60901610 037163715000 450016 2 22 B 7 037160901616 60901617 60901618 60901619 60901610 037163715000 450016 3 22 B 7 037160901616 60901617 60901618 60901619

Részletesebben

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平

四川汉墓中所反映的南传早期佛像艺术/范小平 巴蜀地区汉画女性神仙形象研究 胡 蔚 内容摘要 女性神仙形象是汉画经常表现的对象 具有独特的审美与思想内涵 值得列为 专门类型进行研究 本文通过对汉代巴蜀地区画像砖和石棺 崖棺上的女性神仙形象进行研 究 能加深认识汉人的思想观念 更深入地了解汉代巴蜀地区的社会状况 关键词 巴蜀 汉画 女性 神仙 作者简介 胡蔚 女 1973 年生 四川博物院副研究员 汉代画像以其分布广 历史悠久 包含了丰富的历史文化信息而备受世人嘱目

Részletesebben

幻灯片 1

幻灯片 1 白 色 花 诗 集 人 民 文 学 出 版 社 1981 年 出 版 共 收 七 月 派 诗 人 阿 垅 鲁 藜 孙 钿 彭 燕 郊 方 然 冀 汸 钟 瑄 郑 思 曾 卓 杜 谷 绿 原 胡 征 芦 甸 徐 放 牛 汉 鲁 煤 化 铁 朱 健 朱 谷 怀 罗 洛 等 二 十 人 的 诗 作 一 百 十 九 首 集 名 出 自 阿 垅 未 入 选 的 一 首 诗 中 要 开 作 一 枝 白 色 花

Részletesebben

第 期 邸 志 欣 等! 复 杂 山 前 带 地 震 勘 探 采 集 技 术 的 实 践 与 认 识 " 剧 烈 以 上 条 件 给 山 前 带 地 震 采 集 观 测 系 统 设 计 及 炮 检 点 布 设 地 震 波 激 发 接 收 噪 声 压 制 静 校 正 处 理 等 带 来 了 诸 多 问

第 期 邸 志 欣 等! 复 杂 山 前 带 地 震 勘 探 采 集 技 术 的 实 践 与 认 识  剧 烈 以 上 条 件 给 山 前 带 地 震 采 集 观 测 系 统 设 计 及 炮 检 点 布 设 地 震 波 激 发 接 收 噪 声 压 制 静 校 正 处 理 等 带 来 了 诸 多 问 第 " 卷 第 期 " 年 月 石 油 物 探 &869%: ; 8%:& 8 8; 5 '!"!! 文 章 编 号 " 复 杂 山 前 带 地 震 勘 探 采 集 技 术 的 实 践 与 认 识 邸 志 欣 丁 伟 王 增 明 敬 朋 贵 刘 斌 陈 吴 金! 中 国 海 洋 大 学 山 东 青 岛! 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 胜 利 石 油 管 理 局 地 球 物 理 勘

Részletesebben

Microsoft Word - 合教秘[2016]109号.doc

Microsoft Word - 合教秘[2016]109号.doc 附 件 1 一 县 区 教 育 主 管 部 门 肥 东 县 教 育 体 育 局 包 河 区 教 育 体 育 局 瑶 海 区 教 育 体 育 局 经 开 区 社 会 发 展 局 蜀 山 区 教 育 体 育 局 长 丰 县 教 育 体 育 局 庐 阳 区 教 育 体 育 局 肥 西 县 教 育 局 新 站 区 社 会 事 业 局 高 新 区 社 会 事 业 局 二 学 校 肥 东 县 草 庙 学 校 合

Részletesebben

目 錄 一 廈 村 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 二 屏 山 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 三 覲 廷 書 室 喬 愈 二 聚 星 樓 的 P.1-12 P.13-18 P.19-22 對 聯 橫 匾 和 碑 文 四 結 語 五 鳴 謝 及 組 員 名 單 P.23 P.

目 錄 一 廈 村 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 二 屏 山 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 三 覲 廷 書 室 喬 愈 二 聚 星 樓 的 P.1-12 P.13-18 P.19-22 對 聯 橫 匾 和 碑 文 四 結 語 五 鳴 謝 及 組 員 名 單 P.23 P. P.1 目 錄 一 廈 村 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 二 屏 山 鄧 氏 宗 的 對 聯 橫 匾 和 碑 文 三 覲 廷 書 室 喬 愈 二 聚 星 樓 的 P.1-12 P.13-18 P.19-22 對 聯 橫 匾 和 碑 文 四 結 語 五 鳴 謝 及 組 員 名 單 P.23 P.24 P.2 > 屏 山 是 香 港 歷 史 最 悠 久 的 方 ㆒, 新 界 五

Részletesebben

办 公 厅 关 于 取 消 调 整 非 行 政 许 可 审 批 项 目 的 通 知 ( 川 办 发 2013 59 号 ) 四 川 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 第 二 批 取 消 调 整 行 政 审 批 项 目 的 通 知 ( 川 办 发 2013 60 号 ) 资 阳 市 人 民 政

办 公 厅 关 于 取 消 调 整 非 行 政 许 可 审 批 项 目 的 通 知 ( 川 办 发 2013 59 号 ) 四 川 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 第 二 批 取 消 调 整 行 政 审 批 项 目 的 通 知 ( 川 办 发 2013 60 号 ) 资 阳 市 人 民 政 乐 至 县 人 民 政 府 文 件 乐 府 发 2014 16 号 乐 至 县 人 民 政 府 关 于 印 发 县 级 部 门 保 留 取 消 和 调 整 的 行 政 审 批 行 政 许 可 事 项 的 通 知 各 乡 镇 人 民 政 府, 县 级 各 部 门 ( 单 位 ): 为 进 一 步 提 高 行 政 服 务 效 能, 优 化 环 境, 根 据 四 川 省 人 民 政 府 关 于 做 好 市

Részletesebben

待 所 21 19098 2155104784996 北 京 博 锐 尚 格 节 能 技 术 股 份 有 限 公 司 22 57045 6688104558152 北 京 天 雄 诚 信 数 码 科 技 有 限 公 司 23 74617 8802104752011 中 建 二 局 装 饰 工 程 有

待 所 21 19098 2155104784996 北 京 博 锐 尚 格 节 能 技 术 股 份 有 限 公 司 22 57045 6688104558152 北 京 天 雄 诚 信 数 码 科 技 有 限 公 司 23 74617 8802104752011 中 建 二 局 装 饰 工 程 有 北 京 市 小 客 车 指 标 调 控 管 理 信 息 系 统 单 位 普 通 指 标 配 置 分 期 编 号 :201506 分 期 描 述 :2015 年 第 06 期 单 位 普 通 摇 号 分 期 指 标 配 置 日 期 :2015-12-26 数 据 生 成 时 间 :2015-12-26 10:15:56 有 效 单 位 申 请 编 码 总 数 :84719 配 置 单 位 指 标 总

Részletesebben

Microsoft Word - 3C.doc

Microsoft Word - 3C.doc 3C 張 汶 軒 農 曆 新 年 每 年 團 年 飯, 我 們 每 個 人 都 做 最 拿 手 的 菜 色 和 甜 點 很 快 便 到 了 年 廿 九 我 們 一 家 做 的 是 餃 子 和 湯 丸 而 我 最 喜 歡 的 就 是 做 湯 丸, 因 為 它 最 容 易 做 快 和 味 道 好 湯 丸 的 做 法 是 這 樣 的 先 把 糯 米 粉 調 和 暖 水, 然 後 把 它 攪 拌 好, 把

Részletesebben

(Microsoft Word - \244\345\266\260\244\273)

(Microsoft Word - \244\345\266\260\244\273) 文集目錄 校長序言 編者的話 校園生活 開學了 開學了 上體育課 在學校午膳 伙伴閱讀計劃 小女童軍集會 毋忘母校 學校與我 學校與我 學校與我 足球達人 運動達人 運動達人 我的同學 一年級 一年級 一年級 一年級 一年級 二年級 五年級 五年級 五年級 六年級 六年級 六年級 六年級 六年級 陳海琳 黃偉晋 黃偉晋 許子翹 列榮彰 鍾凱盈 梁煒諾 徐迪龍 溫樂君 賴進嘉 馮兆基 黃家勁 郭嘉寶

Részletesebben

桥 的 一 位 长 白 剑 派 名 宿 看 中, 收 为 弟 子 这 位 长 白 剑 派 的 名 宿 行 辈 甚 高, 从 不 示 人 姓 名, 也 是 他 兄 弟 有 缘, 在 青 龙 桥 一 呆 七 年 廿 年 前 他 兄 弟 初 人 江 湖, 在 紫 荆 关 南 的 西 陵 旷 地 上, 双

桥 的 一 位 长 白 剑 派 名 宿 看 中, 收 为 弟 子 这 位 长 白 剑 派 的 名 宿 行 辈 甚 高, 从 不 示 人 姓 名, 也 是 他 兄 弟 有 缘, 在 青 龙 桥 一 呆 七 年 廿 年 前 他 兄 弟 初 人 江 湖, 在 紫 荆 关 南 的 西 陵 旷 地 上, 双 标 题 > 苍 穹 神 剑 作 者 : 古 龙 第 一 章 星 月 双 剑 第 二 章 勤 修 苦 练 第 三 章 人 心 难 测 第 四 章 飘 然 老 人 第 五 章 再 入 江 湖 第 六 章 爱 情 的 幼 苗 第 七 章 英 雄 识 英 雄 第 八 章 武 当 之 行 第 九 章 武 当 大 会 盟 第 十 章 大 战 天 阴 教 标 题

Részletesebben

击 剑, 他 一 剑 能 刺 穿 大 将 身 上 的 铁 甲, 也 能 刺 穿 春 风 中 的 柳 絮 你 若 是 他 的 朋 友, 遇 着 他 心 情 特 别 好 的 时 候, 他 也 许 会 赤 手 空 拳 跃 入 黄 河 捉 两 尾 鲤 鱼, 在 从 水 里 跃 出 抓 两 只 秋 雁, 为

击 剑, 他 一 剑 能 刺 穿 大 将 身 上 的 铁 甲, 也 能 刺 穿 春 风 中 的 柳 絮 你 若 是 他 的 朋 友, 遇 着 他 心 情 特 别 好 的 时 候, 他 也 许 会 赤 手 空 拳 跃 入 黄 河 捉 两 尾 鲤 鱼, 在 从 水 里 跃 出 抓 两 只 秋 雁, 为 标 题 > 欢 乐 英 雄 作 者 : 古 龙 郭 大 路 与 王 动 燕 七 与 蚂 蚁 林 太 平 元 宝 女 人 和 狗 第 一 章 女 人 和 钱 第 二 章 第 三 章 麦 老 广 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 第 九 章 第 十 章 第 十 一 章 第 十 二 章 金 子 与 面 子 第 十 三 章 金 子 与 教

Részletesebben

唐宋八大家.doc

唐宋八大家.doc 唐 宋 八 大 家 目 录 名 称 的 起 源...1 韩 愈 (768-824)...1 柳 宗 元 (773-819)...2 欧 阳 修 (1007-1072)...4 苏 洵 (1009 1066)...5 苏 轼 (1037-1101)...8 苏 辙 (1039-1112)...11 王 安 石 (1021-1086)...12 曾 巩 (1019-1083)...18 概 括...20

Részletesebben

A5-«e¨¥¥Ø¿ý-5000w-990921

A5-«e¨¥¥Ø¿ý-5000w-990921 > 項 目 郵 地 局 銀 行 合作金庫 點 服務時間/內容 肆 醫療保健小常識 週一至週五(09:00-17:00) > 週一至週五(09:00-15:30) 24 小時 便利商店 週一至週日(00:00-24:00) 醫療用品 週一至週日(00:00-24:00) 何謂血壓 指心臟收縮或舒張時 血液作用於動脈血管壁的壓力 一般正常成人的收 縮壓應控制在 130

Részletesebben

壹 前 言 一 寫 作 動 機 日 本 推 理 小 說, 雖 說 是 日 本 大 眾 文 學 的 主 流, 但 是 在 台 灣 卻 是 一 個 特 殊 的 存 在 由 我 身 邊 在 看 日 本 推 理 小 說 的 同 好 寥 寥 無 幾 便 可 得 知, 在 台 灣 日 本 推 理 小 說 似 乎

壹 前 言 一 寫 作 動 機 日 本 推 理 小 說, 雖 說 是 日 本 大 眾 文 學 的 主 流, 但 是 在 台 灣 卻 是 一 個 特 殊 的 存 在 由 我 身 邊 在 看 日 本 推 理 小 說 的 同 好 寥 寥 無 幾 便 可 得 知, 在 台 灣 日 本 推 理 小 說 似 乎 投 稿 類 別 : 文 學 類 篇 名 : 揭 開 日 本 推 理 小 說 的 面 紗 作 者 : 新 竹 女 中 陳 思 璇 高 二 六 班 指 導 老 師 : 劉 麗 卿 老 師 壹 前 言 一 寫 作 動 機 日 本 推 理 小 說, 雖 說 是 日 本 大 眾 文 學 的 主 流, 但 是 在 台 灣 卻 是 一 個 特 殊 的 存 在 由 我 身 邊 在 看 日 本 推 理 小 說 的 同

Részletesebben

第 期 周 超 英 等 甜 瓜 黑 斑 病 菌 的 生 物 学 特 性 及 室 内 药 剂 筛 选 * /3 / /5%.5 %: ' ' &-20 - &%3 - -- /%&% /.&.. 5 /05/ 07 /0/%&% /.&.38 /% -/.&.. 5 /05/ 07 05/ /8 00

第 期 周 超 英 等 甜 瓜 黑 斑 病 菌 的 生 物 学 特 性 及 室 内 药 剂 筛 选 * /3 / /5%.5 %: ' ' &-20 - &%3 - -- /%&% /.&.. 5 /05/ 07 /0/%&% /.&.38 /% -/.&.. 5 /05/ 07 05/ /8 00 第 卷 第 期 年 月!" # $ $" $"!%&' %' 文 章 编 号 ( * ) ' ' (''' 甜 瓜 黑 斑 病 菌 的 生 物 学 特 性 及 室 内 药 剂 筛 选 周 超 英 赵 杰 唐 赵 莲 支 月 娥 ' 上 海 市 浦 东 新 区 农 业 技 术 推 广 中 心 上 海 ' 上 海 市 浦 东 新 区 青 少 年 活 动 中 心 上 海 ' 上 海 交 通 大 学 农 业

Részletesebben

4 中 南 大 学 学 报 医 学 版 摘 要 目 的 探 讨 早 发 性 精 神 分 裂 症 患 者 在 静 息 状 态 下 是 否 存 在 脑 功 能 连 接 异 常 以 及 异 常 区 域 的 定 位 方 法 采 用 第 版 美 国 精 神 障 碍 诊 断 与 统 计 手 册 ( * ) (

4 中 南 大 学 学 报 医 学 版 摘 要 目 的 探 讨 早 发 性 精 神 分 裂 症 患 者 在 静 息 状 态 下 是 否 存 在 脑 功 能 连 接 异 常 以 及 异 常 区 域 的 定 位 方 法 采 用 第 版 美 国 精 神 障 碍 诊 断 与 统 计 手 册 ( * ) ( 中 南 大 学 学 报 医 学 版 3! + )! + - + - %$ 58: 58:7& * 1:D * $%&' 1&! & )& "# ( &!& )#% & '& '#! & #& & " ( ) 5*( )/ + ( / + + 6') * )* ) ; + *6 / + * ) *+ ' 6') * )+ * ) 6 9, * : + * ) *+ ) /+( * ( / * ) (

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1D5AEDBAA4BD3ACAD64B6EAA1D6AA76C0F8A1D5C470AF66A1D6B0DFA440AABAA4E8BEAFA148A1D5A46AB6C0AFBBA1D6A8D3AA76C0F8A1D5C470AF66A1D6A641A5CEA1D5A661B6C0AFBBA142B6C0B373AFBBA1422E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1D5AEDBAA4BD3ACAD64B6EAA1D6AA76C0F8A1D5C470AF66A1D6B0DFA440AABAA4E8BEAFA148A1D5A46AB6C0AFBBA1D6A8D3AA76C0F8A1D5C470AF66A1D6A641A5CEA1D5A661B6C0AFBBA142B6C0B373AFBBA1422E646F63> < 桂 枝 茯 苓 圓 > 治 療 < 癥 病 > 唯 一 的 方 劑?< 大 黃 粉 > 來 治 療 < 癥 病 > 再 用 < 地 黃 粉 黃 連 粉 黃 柏 粉 甘 草 粉 > 勝 於 < 桂 枝 茯 苓 圓 > 千 百 倍 主 講 者 : 廖 桂 聲 中 西 醫 師 廖 桂 聲 中 醫 診 所 www.lkscmc.com.tw 台 北 市 立 仁 愛 醫 院 兼 任 主 治 醫 師 子 宮

Részletesebben

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

Részletesebben

(Microsoft Word -

(Microsoft Word - 980415 梯 次 全 國 高 中 職 閱 讀 心 得 寫 作 比 賽 作 者 章 馨 宇 書 名 改 變 心 境, 就 能 改 變 困 境 班 級 普 一 善 書 籍 作 者 黛 恩 參 賽 標 題 改 變 心 境, 就 能 改 變 困 境 出 版 單 位 普 天 出 版 社 名 次 第 三 名 出 版 年 月 2008 年 5 月 10 日 初 版 一 相 關 書 訊 : 本 文 所 闡 述

Részletesebben

<4D F736F F D20322EBBF8AABDA9CAAFE1B4D5AAA2BB50A74BACCCADB7C0E3AABAAF65AF662E646F63>

<4D F736F F D20322EBBF8AABDA9CAAFE1B4D5AAA2BB50A74BACCCADB7C0E3AABAAF65AF662E646F63> 僵 直 性 脊 椎 炎 與 免 疫 風 濕 的 疾 病 廖 桂 聲 / 桃 園 廖 桂 聲 中 醫 診 所 院 長 不 管 是 退 化 性 觀 節 炎 ' 關 節 變 形 的 類 風 濕 性 關 節 炎 ' 僵 直 性 脊 椎 炎 ' 痛 風 ' 紅 斑 性 狼 瘡 等 等 的 疾 病, 都 是 人 體 免 疫 系 統 出 了 狀 況 的 疾 病, 現 代 醫 學 都 把 這 些 疾 病 歸 類 為

Részletesebben

#. #. # #. /0* # # # # # /0* /12345416 04787948: # # )*+,- *:87712 # # # # */0* # # # # # ) # * /0* # )*+,- # )*+,- * ) ) * ) )*+,- # # # /0* # # # /0

#. #. # #. /0* # # # # # /0* /12345416 04787948: # # )*+,- *:87712 # # # # */0* # # # # # ) # * /0* # )*+,- # )*+,- * ) ) * ) )*+,- # # # /0* # # # /0 - 5 # ) # *+,-./0123 ) # 011* -1 /## # 112 2 2 # # 3)4+1-*# # # /..,252)2 # -))+ - # -))2 1 - # # # /.. # # /.. # # # /.. ## # # ))* +, # # 112 2 2 -.# # # # /.. # # # # /.. # /.. # #,252)2 -))2 1 # #

Részletesebben

zt

zt !# #! !! #! $!!!!!!! % #! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!#$ % % #!& ( ( #! !!#$ % %! & & &( )*) )*) +( )*) #! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

! # % % % % % % % % %

! # % % % % % % % % % 一 叶 知 秋 从 一 个 乡 镇 的 村 庄 选 举 看 中 国 社 会 的 制 度 变 迁 周 雪 光 本 文 通 过 中 国 北 方 一 个 乡 镇 村 庄 选 举 的 个 案 研 究 分 析 讨 论 了 基 层 选 举 这 一 制 度 的 历 史 演 变 过 程 特 别 是 在 年 的 最 新 一 轮 选 举 中 正 式 选 举 制 度 的 实 施 有 了 重 要 突 破 镇 政 府 在 很

Részletesebben

$%& ()* +, + + +, + + +, + +, -.+, + + /, + -./-., + + /, /, 0 1, -., + + 2 2 + 2 + 2 +, + + / +, 3 $ $ %% %% & ( & & & * ( * ) $ $ % & % % $ % % % $ % $ % % % (( $ % % % % ) % % % (( % (( % $ % $ %

Részletesebben

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月 ' 文 章 编 号 )* +,-/0)1 融 资 融 券 背 景 下 证 券 配 对 交 易 策 略 研 究 基 于 协 整 和 距 离 的 两 阶 段 方 法 胡 伦 超 余 乐 安 汤 铃 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 北 京 北 京 化 工 大 学 经 济 管 理 学 院 北 京 * 摘 要 国 内 融 资 融 券

Részletesebben

C/C++语言 - C/C++数据

C/C++语言 - C/C++数据 C/C++ C/C++ Table of contents 1. 2. 3. 4. char 5. 1 C = 5 (F 32). 9 F C 2 1 // fal2cel. c: Convert Fah temperature to Cel temperature 2 # include < stdio.h> 3 int main ( void ) 4 { 5 float fah, cel ;

Részletesebben

理 L~ 胆 有 纪 嚣 中 国 共 产 党 早 期 的 主 要 领 导 人, 伟 大 的 马 克 思 主 义 者, 卓 越 的 无 产 阶 级 革 命 家 理 论 家 和 宣 传 家, 中 国 革 命 文 学 事 业 的 重 要 奠 基 人 一 一 瞿 秋 白 同 志 诞 辰 110 周 年 暨

理 L~ 胆 有 纪 嚣 中 国 共 产 党 早 期 的 主 要 领 导 人, 伟 大 的 马 克 思 主 义 者, 卓 越 的 无 产 阶 级 革 命 家 理 论 家 和 宣 传 家, 中 国 革 命 文 学 事 业 的 重 要 奠 基 人 一 一 瞿 秋 白 同 志 诞 辰 110 周 年 暨 陈 铁 健, 却 因 为 多 余 的 话 一 度 被 误 为 多 余 的 人 著 品 理 L~ 胆 有 纪 嚣 中 国 共 产 党 早 期 的 主 要 领 导 人, 伟 大 的 马 克 思 主 义 者, 卓 越 的 无 产 阶 级 革 命 家 理 论 家 和 宣 传 家, 中 国 革 命 文 学 事 业 的 重 要 奠 基 人 一 一 瞿 秋 白 同 志 诞 辰 110 周 年 暨 伟 大 的 五

Részletesebben

FY.DOC

FY.DOC 高 职 高 专 21 世 纪 规 划 教 材 C++ 程 序 设 计 邓 振 杰 主 编 贾 振 华 孟 庆 敏 副 主 编 人 民 邮 电 出 版 社 内 容 提 要 本 书 系 统 地 介 绍 C++ 语 言 的 基 本 概 念 基 本 语 法 和 编 程 方 法, 深 入 浅 出 地 讲 述 C++ 语 言 面 向 对 象 的 重 要 特 征 : 类 和 对 象 抽 象 封 装 继 承 等 主

Részletesebben

西 北 植 物 学 报 卷 土 壤 中 过 量 的 盐 分 会 破 坏 植 物 细 胞 中 活 性 氧, 的 产 生 和 清 除 的 动 态 平 衡 状 态 导 致 植 物 体 内 积 累 高 浓 度 的 活 性 氧 物 质 包 括 超 氧 阴 离 子 过 氧 化 氢 和 羟 基 自 由 基 等 这

西 北 植 物 学 报 卷 土 壤 中 过 量 的 盐 分 会 破 坏 植 物 细 胞 中 活 性 氧, 的 产 生 和 清 除 的 动 态 平 衡 状 态 导 致 植 物 体 内 积 累 高 浓 度 的 活 性 氧 物 质 包 括 超 氧 阴 离 子 过 氧 化 氢 和 羟 基 自 由 基 等 这 西 北 植 物 学 报 文 章 编 号 盐 穗 木 过 氧 化 氢 酶 基 因 的 克 隆 与 功 能 分 析 彭 丹 张 霞 张 富 春 新 疆 大 学 生 命 科 学 与 技 术 学 院 新 疆 生 物 资 源 基 因 工 程 重 点 实 验 室 乌 鲁 木 齐 摘 要 利 用 同 源 基 因 克 隆 法 从 新 疆 荒 漠 盐 碱 地 多 年 生 灌 木 盐 穗 木 中 克 隆 获 得 盐 穗

Részletesebben

.' 6! "! 6 "'' 6 7% $! 7%/'& 人 类 非 洲 锥 虫 病 又 称 昏 睡 病 是 布 氏 锥 虫 冈 比 亚 亚 种!! 或 布 氏 锥 虫 罗 得 西 亚 种 "#$$ %! &'!!! 感 染 引 起 的 一 种 寄 生 虫 病 以 采 采 蝇! 为 传 播 ' 媒

.' 6! ! 6 '' 6 7% $! 7%/'& 人 类 非 洲 锥 虫 病 又 称 昏 睡 病 是 布 氏 锥 虫 冈 比 亚 亚 种!! 或 布 氏 锥 虫 罗 得 西 亚 种 #$$ %! &'!!! 感 染 引 起 的 一 种 寄 生 虫 病 以 采 采 蝇! 为 传 播 ' 媒 ) 文 章 编 号 '.')) 论 著!"#$%&' ' ' ' ' '!"# ' $%& ' ' '8 目 的 对 ' 例 输 入 性 非 洲 锥 虫 病 患 者 进 行 实 验 室 诊 断 与 病 原 体 鉴 定 方 法 收 集 患 者 的 临 床 发 病 与 流 行 病 学 调 查 资 料 采 集 血 样 脑 脊 液 瑞 氏 吉 氏 染 色 涂 片 后 镜 检 用 布 氏 锥 虫 表 达 位

Részletesebben

<BDD7A4E5A5D8BFFD2E786C73>

<BDD7A4E5A5D8BFFD2E786C73> M001 洪 惠 真 楊 玲 珿 性 號 和 文 體 對 台 灣 高 中 學 生 語 言 閱 讀 策 略 的 影 響 九 0 六 M002 柯 亦 雯 楊 玲 珿 國 中 生 知 覺 風 格 偏 好 與 英 語 成 就 及 學 習 策 略 之 相 關 研 究 九 一 六 M003 蔡 麗 凰 楊 玲 珿 圖 畫 呈 現 在 不 同 文 類 對 高 中 生 英 文 聽 力 之 影 響 ( 二 本 )

Részletesebben

第 期 熊 安 萍 等 *1$ 文 件 系 统 中 范 围 锁 机 制 的 应 用 研 究! 锁 命 名 空 间 '+'($($ 描 述 了 资 源 和 锁 的 集 合 它 同 时 在 客 户 节 点 和 服 务 节 点 存 在 不 同 之 处 只 是 利 用 一 个 数 据 标 识 来 有 效 区

第 期 熊 安 萍 等 *1$ 文 件 系 统 中 范 围 锁 机 制 的 应 用 研 究! 锁 命 名 空 间 '+'($($ 描 述 了 资 源 和 锁 的 集 合 它 同 时 在 客 户 节 点 和 服 务 节 点 存 在 不 同 之 处 只 是 利 用 一 个 数 据 标 识 来 有 效 区 第 卷 第 期 重 庆 邮 电 大 学 学 报 自 然 科 学 版 年 月!"#$" %$&'$ ''())$($*($'('+$$,-./0 1' 文 件 系 统 中 范 围 锁 机 制 的 应 用 研 究 熊 安 萍 葛 军 邹 洋 重 庆 邮 电 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 学 院 重 庆! 摘 要 分 布 式 锁 机 制 是 分 布 式 文 件 系 统 的 重 要 机 制 *1$

Részletesebben

Microsoft Word - 2014閱讀參考答案.docx

Microsoft Word - 2014閱讀參考答案.docx 根 據 下 列 三 篇 作 品, 回 答 所 附 問 題 : 甲 所 有 的 樹 都 是 用 點 畫 成 的, 只 有 柳, 是 用 線 畫 成 的 別 的 樹 總 有 花 或 者 果 實, 只 有 柳, 茫 然 地 散 出 些 沒 有 用 處 的 白 絮 別 的 樹 是 密 碼 緊 排 的 電 文, 只 有 柳, 是 疏 落 的 結 繩 記 事 別 的 樹 適 於 插 花 或 裝 飾, 只 有 柳,

Részletesebben

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf)

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf) 1847-1852 1872 20 1 1896 8000 20 1896 1950 1 1896 1896 13 1900 1900 3 20 2 4 1910 1950 3 1911 1 2 3 4 1927 4 20 300 6 1906 1930 7 1911 5 1919 8 1914 9 1920 10 11 1902 200 6 12 1930 7 " # #! $! 14 15! "!

Részletesebben

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短 N 古 不 讲 结 仅 湖 独 桑 A : 兼 社 a 北 e 现 古 编 M 4 卷 4 期 同 济 大 学 学 报 会 科 学 版 V 0 L 4 N 0 4 0 3 8 月 o n g j U n v e r s t y J o u r n a o c c n c e e c t o A u n g 0 3 发 展 之 源 与 流 西 方 文 学 中 的 个 悠 久 的 文 学 传 统 杨 法

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578C657B3C8C077C0B8BB50BAD6ABD8B3C8C077C0B8B6C7A9D3A4A7BADEBF732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578C657B3C8C077C0B8BB50BAD6ABD8B3C8C077C0B8B6C7A9D3A4A7BADEBF732E646F63> 台 灣 傀 儡 戲 與 福 建 傀 儡 戲 傳 承 之 管 窺 金 清 海 高 雄 縣 鳥 松 國 中 校 長 國 立 高 雄 師 範 大 學 台 灣 語 言 及 教 學 研 究 所 兼 任 助 理 教 授 摘 要 本 論 文 分 二 部 份, 前 段 部 份 介 紹 中 國 傀 儡 戲 的 發 展 簡 史 及 其 在 台 之 發 展 後 段 部 份, 從 傳 台 背 景 民 俗 信 仰 儀 式 劇

Részletesebben

20160310194320_題目卷

20160310194320_題目卷 國 二 歷 史 B4 L3 練 習 卷 年 班 座 號 : 姓 名 : 一 單 一 選 擇 題 州 (D) 南 京 1. ( ) 義 和 團 給 中 國 帶 來 了 嚴 重 的 後 果, 但 不 包 括 下 列 何 者? (A) 列 強 畫 分 勢 力 範 圍 (B) 拆 除 北 京 至 出 海 口 的 炮 臺 (C) 各 國 駐 兵 北 京 (D) 巨 額 賠 款 10. ( ) 下 列 對 興

Részletesebben

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

Részletesebben

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034BEC7A67EABD7C2E0BEC7A6D2BA5DB3E6313034303733312DA5BFBD54AAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034BEC7A67EABD7C2E0BEC7A6D2BA5DB3E6313034303733312DA5BFBD54AAA92E646F63> 國 立 宜 蘭 大 學 104 學 年 度 轉 學 招 生 錄 取 名 單 ZA1. 日 間 學 制 電 機 工 程 學 系 二 年 級 104ZA20058 林 佐 正 取 生 104ZA20064 梁 元 瀚 正 取 生 104ZA20047 盛 宏 淵 正 取 生 104ZA21001 李 湘 台 正 取 生 104ZA20032 蔡 明 憲 正 取 生 104ZA20055 賴 亮 杰 正

Részletesebben

平 肝 潜 阳 方 对 偏 头 痛 肝 阳 上 亢 证 大 鼠 血 淋 巴 细 胞 蛋 白 质 表 达 的 影 响 钟 广 伟 等 3 ( +( *+* ** *66 )+* + 8#,5%< (, %95( ( /+ '( *( 6(6++*#!+ 5 6*+' 6*+) ;+( '+ 8:7)*

平 肝 潜 阳 方 对 偏 头 痛 肝 阳 上 亢 证 大 鼠 血 淋 巴 细 胞 蛋 白 质 表 达 的 影 响 钟 广 伟 等 3 ( +( *+* ** *66 )+* + 8#,5%< (, %95( ( /+ '( *( 6(6++*#!+ 5 6*+' 6*+) ;+( '+ 8:7)* 3 中 南 大 学 学 报 医 学 版 平 肝 潜 阳 方 对 偏 头 痛 肝 阳 上 亢 证 大 鼠 血 淋 巴 细 胞 蛋 白 质 表 达 的 影 响 钟 广 伟 胡 建 军 陈 泽 奇 罗 艳 红 张 莺 尹 耀 慧 李 炜 易 振 佳 陈 国 林 中 南 大 学 湘 雅 医 院 中 西 医 结 合 研 究 所 急 诊 科 长 沙 4 摘 要 目 的 探 讨 平 肝 潜 阳 方 对 偏 头 痛

Részletesebben

年 第 期 许 德 刚 基 于 遗 忘 因 子 -./ 算 法 的 自 适 应 直 达 波 对 消 技 术 * 达 站 周 围 的 环 境 可 能 比 较 复 杂 来 自 近 距 离 不 同 固 定 物 体 所 反 射 的 多 径 信 号 也 强 于 回 波 信 号 大 大 影 响 了 雷 达 的

年 第 期 许 德 刚 基 于 遗 忘 因 子 -./ 算 法 的 自 适 应 直 达 波 对 消 技 术 * 达 站 周 围 的 环 境 可 能 比 较 复 杂 来 自 近 距 离 不 同 固 定 物 体 所 反 射 的 多 径 信 号 也 强 于 回 波 信 号 大 大 影 响 了 雷 达 的 第 期 年 月! " #$ %# &' # 工 程 与 应 用 # $$ # #( )*$### 基 于 遗 忘 因 子 算 法 的 自 适 应 直 达 波 对 消 技 术 许 德 刚 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 + 研 究 所 合 肥 ++ 摘 要 在 以 民 用 广 播 电 视 及 &, 等 信 号 为 照 射 源 的 无 源 雷 达 系 统 中 由 于 发 射 信 号 为 连

Részletesebben

Microsoft Word - 103鐵路佐級-國文(二)

Microsoft Word - 103鐵路佐級-國文(二) 103 年 特 種 考 試 交 通 事 業 鐵 路 人 員 考 試 試 題 等 別 : 佐 級 鐵 路 人 員 考 試 類 科 : 事 務 管 理 機 械 工 程 機 檢 工 程 電 力 工 程 電 子 工 程 養 路 工 程 科 目 : 國 文 ( 包 括 公 文 格 式 用 語 ) 一 單 一 選 擇 題 : 下 列 成 語, 沒 有 錯 別 字 的 選 項 是 : 手 屈 一 指 載 罪 立

Részletesebben

背 景 资 料 水 浒 传 写 的 是 北 宋 宣 和 年 间 (1119~1121 前 后 ) 宋 江 等 聚 众 起 义 的 故 事 全 书 描 写 北 宋 末 年 以 宋 江 为 首 的 一 百 零 八 人 在 山 东 梁 山 泊 聚 义 的 故 事 故 事 在 宋 史 和 宋 人 笔 记 里

背 景 资 料 水 浒 传 写 的 是 北 宋 宣 和 年 间 (1119~1121 前 后 ) 宋 江 等 聚 众 起 义 的 故 事 全 书 描 写 北 宋 末 年 以 宋 江 为 首 的 一 百 零 八 人 在 山 东 梁 山 泊 聚 义 的 故 事 故 事 在 宋 史 和 宋 人 笔 记 里 水 浒 传 作 者 简 介 施 耐 庵 ( 约 1296~1370) 中 国 元 末 明 初 作 家 名 子 安, 一 说 名 耳 兴 化 ( 今 江 苏 兴 化 县 ) 人, 原 籍 苏 州 相 传 施 耐 庵 是 水 浒 传 的 作 者 明 嘉 靖 十 九 年 (1540), 高 儒 百 川 书 志 载 : 忠 义 水 浒 传 100 卷 钱 塘 施 耐 庵 的 本 罗 贯 中 编 次 嘉 靖

Részletesebben

19 20 21 22 23 24 25 产 品 出 口 企 业 当 年 减 半 缴 纳 企 业 所 得 税 的 核 准 外 商 投 资 企 业 财 产 转 让 收 益 分 期 计 入 应 纳 税 所 得 额 的 核 准 外 商 投 资 企 业 技 术 开 发 费 加 计 扣 除 的 核 准 财 政

19 20 21 22 23 24 25 产 品 出 口 企 业 当 年 减 半 缴 纳 企 业 所 得 税 的 核 准 外 商 投 资 企 业 财 产 转 让 收 益 分 期 计 入 应 纳 税 所 得 额 的 核 准 外 商 投 资 企 业 技 术 开 发 费 加 计 扣 除 的 核 准 财 政 序 号 批 次 项 目 名 称 设 定 依 据 或 备 注 1 第 一 批 2 (10 项 ) 3 2002.11 对 指 定 企 业 经 营 高 税 率 贵 重 产 品 出 口 退 税 的 对 列 名 企 业 销 售 以 出 顶 进 国 产 棉 退 ( 免 ) 税 的 对 列 名 炼 油 厂 销 售 以 产 顶 进 成 品 油 免 税 的 国 家 税 务 局 对 外 经 济 贸 易 部 关 于 明

Részletesebben

学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2016 年 1 月 14 日 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次

学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2016 年 1 月 14 日 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 内 部 资 料 注 意 保 存 渊 第 三 期 冤 中 共 六 盘 水 市 委 讲 师 团 编 2016 年 3 月 15 日 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 辑 音 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 淫 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2 冤 淫

Részletesebben

Microsoft Word - 临政办发12.doc

Microsoft Word - 临政办发12.doc 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 文 件 临 政 办 发 2016 12 号 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 临 沂 市 乡 村 教 师 支 持 计 划 (2015-2020 年 ) 实 施 细 则 的 通 知 各 县 区 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 临 沂 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会, 临 沂 经 济 技 术 开

Részletesebben

中共山东省委高校工委

中共山东省委高校工委 关 于 印 发 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 的 通 知 青 岛 淄 博 威 海 日 照 滨 州 市 委 高 校 工 委, 各 高 等 学 校 党 委 : 现 将 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 印 发 你 们, 请 认 真 学 习 领 会, 抓 好 贯 彻 落 实 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 1

Részletesebben

标题

标题 河 北 省 人 民 政 府 冀 政 函 2016 10 号 河 北 省 人 民 政 府 关 于 提 请 审 议 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 的 议 案 省 人 大 常 委 会 : 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 已 经 2016 年 2 月 23 日 省 政 府 第 76 次 常 务 会 议 通 过, 现 提

Részletesebben

目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基

目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算

Részletesebben

ᄐ↓ᅯᄎ2015ᅣ↑ᄇ﾿ᅢᅤᅯ녜 ̄

ᄐ↓ᅯᄎ2015ᅣ↑ᄇ﾿ᅢᅤᅯ녜 ̄ 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 最 高 人 民 检 察 院 概 况 一 主 要 职 能 二 单 位 构 成 第 二 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费

Részletesebben

科学技术部2013年度部门预算

科学技术部2013年度部门预算 1 目 录 第 一 部 分 中 国 侨 联 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六

Részletesebben

一、二○○二年学校工作的简要回顾

一、二○○二年学校工作的简要回顾 北 华 校 字 [2016]13 号 北 华 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 办 法 为 做 好 我 校 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作, 规 范 招 生 工 作 程 序, 加 强 招 生 制 度 建 设, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的

Részletesebben

Microsoft Word - 白俄罗斯公司法汉语译文2015年7月15日修改版.docx

Microsoft Word - 白俄罗斯公司法汉语译文2015年7月15日修改版.docx 白 俄 罗 斯 共 和 国 公 司 法 条 目 第 一 章 总 则 第 1 条 关 于 公 司 的 基 本 规 定 第 2 条 白 俄 罗 斯 共 和 国 关 于 公 司 的 立 法 第 3 条 本 法 的 适 用 范 围 第 4 条 公 司 的 名 称 和 住 所 第 5 条 公 司 的 责 任 第 6 条 公 司 的 代 表 处 和 分 公 司 第 7 条 子 公 司 第 8 条 附 属 公 司

Részletesebben

第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 气 象 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ; 制 定 发 布 气 象 工 作 的 规 章 制 度 技 术 标 准 和 规 范 并 监 督 实 施 ; 承 担

第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 气 象 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ; 制 定 发 布 气 象 工 作 的 规 章 制 度 技 术 标 准 和 规 范 并 监 督 实 施 ; 承 担 中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 二 机 构 设 置 第 二 部 分 中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表

Részletesebben

数学与统计学院教师支部“两学一做”学习教育实施计划

数学与统计学院教师支部“两学一做”学习教育实施计划 数 学 与 统 计 学 院 教 师 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 实 施 计 划 根 据 中 共 中 央 办 公 厅 关 于 在 全 体 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 方 案 的 精 神 和 普 院 党 发 2016 13 号 文 件 关 于 印 发 < 在 全 校 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲

Részletesebben

无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 国 有 资 产 管 理, 合 理 配 置 和 有 效 使 用 国 有 资 产, 确 保 国 有 资 产 安 全 与 完 整, 保 障 和 促 进 学 校 各 项 事 业 发 展, 根

无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 国 有 资 产 管 理, 合 理 配 置 和 有 效 使 用 国 有 资 产, 确 保 国 有 资 产 安 全 与 完 整, 保 障 和 促 进 学 校 各 项 事 业 发 展, 根 无 锡 职 业 技 术 学 院 文 件 锡 职 院 资 2016 2 号 关 于 印 发 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 的 通 知 各 部 门 各 院 部 : 现 将 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 无 锡 职 业 技 术 学 院 2016 年 3 月 28 日 - 1 - 无 锡 职 业 技

Részletesebben

省安委会2015冬防工作方案.doc

省安委会2015冬防工作方案.doc 山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 文 件 鲁 安 发 2015 39 号 山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 关 于 印 发 2015 年 全 省 冬 春 火 灾 防 控 工 作 方 案 的 通 知 各 市 人 民 政 府 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府, 省 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 各 大 企 业, 各 高 等 院 校 : 为 切 实

Részletesebben

南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层 次 人 才 及 队 伍 建 设

南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层 次 人 才 及 队 伍 建 设 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 南 昌 大 学 人 事 处 2015 年 7 月 南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层

Részletesebben

国家邮政局2010年部门预算

国家邮政局2010年部门预算 国 家 邮 政 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 国 家 邮 政 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 邮 政 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经

Részletesebben

国家邮政局2010年部门预算

国家邮政局2010年部门预算 浙 江 省 邮 政 管 理 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四

Részletesebben

11韶关市人力资源和社会保障局权责清单

11韶关市人力资源和社会保障局权责清单 社 会 保 障 局 权 责 清 单 ( 2015年 版 ) 韶 关 市 人 民 政 府 前 言 编 制 权 责 清 单 是 国 家 省 市 部 署 的 一 项 重 大 改 革 任 务 2015 年 8 月, 市 委 办 和 市 政 府 办 联 合 印 发 关 于 推 行 市 县 政 府 工 作 部 门 权 责 清 单 制 度 有 关 工 作 的 通 知 对 权 责 清 单 工 作 进 行 了 部 署

Részletesebben

三亚市政府投资建设项目代建制管理工作介绍

三亚市政府投资建设项目代建制管理工作介绍 三 亚 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2015 年 9 月 一 代 建 制 的 定 义 二 代 建 范 围 规 定 三 代 建 单 位 入 库 资 格 及 要 求 四 代 建 单 位 的 职 责 七 代 建 单 位 管 理 费 拨 付 和 计 算 五 代 建 项 目 组 织 实 施 程 序 六 资 金 管 理 与 监 督 八 项 目 前 期 费 用 及 工 程 款 拨 付 九 代 建 项 目

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBB7B9FAD6D832303135CBB6CABFB8B4CAD4B7BDB0B8312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBB7B9FAD6D832303135CBB6CABFB8B4CAD4B7BDB0B8312E646F63> 生 物 地 质 与 环 境 地 质 国 家 重 点 实 验 室 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 方 案 为 了 保 证 我 室 本 年 度 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 顺 利 进 行, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的 通 知 ( 教 学 2014 13 号 ) 和

Részletesebben

目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 1

目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 1 教 育 部 2013 年 部 门 预 算 二 〇 一 三 年 四 月 十 八 日 目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 11 财 政 拨 款

Részletesebben

标题

标题 前 言 规 章 制 度 是 指 一 个 集 体 为 了 一 个 共 同 的 目 标, 要 求 成 员 共 同 遵 守 的 规 则, 法 规, 也 是 这 个 集 体 按 一 定 程 序 办 事 的 规 章, 具 有 一 定 的 约 束 力 和 强 制 性 建 立 建 全 规 章 制 度 能 保 证 各 项 工 作 有 秩 序 有 成 效 地 进 行, 使 工 作 科 学 化 规 范 化, 提 高 工

Részletesebben

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 600873 2014 年 第 三 季 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报

Részletesebben

目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平 调 整 情

目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平 调 整 情 2008 年 度 电 价 执 行 情 况 监 管 报 告 国 家 电 力 监 管 委 员 会 二 九 年 十 月 目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平

Részletesebben

西安邮电学院本科教学工作简报

西安邮电学院本科教学工作简报 西 安 邮 电 学 院 本 科 教 学 工 作 简 报 (2011 年 第 一 期 ) 西 安 邮 电 学 院 教 务 处 2011 年 7 月 本 期 要 目 教 学 新 闻 王 曙 燕 教 授 荣 获 陕 西 省 教 学 名 师 称 号 2010 2011 年 中 央 财 政 专 项 资 金 项 目 使 用 及 申 报 情 况 人 民 邮 电 出 版 社 西 安 邮 电 学 院 教 材 出 版

Részletesebben

密 级:

密  级: 中 国 保 监 会 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 O 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 二 预 算 编 报 范 围 三 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公

Részletesebben

市六届人大--次

市六届人大--次 市 六 届 人 大 七 次 会 议 文 件 (20 20) 附 件 清 远 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 附 件 目 录 一 一 般 公 共 预 算 1-80 ( 一 )2015 年 清 远 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 1-10 ( 二 )201 2015 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情

Részletesebben

目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信 业 合 同 格 式 条 款 专 项 整 治 二

目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信 业 合 同 格 式 条 款 专 项 整 治 二 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 年 度 报 告 (2014 年 ) 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 市 场 规 范 管 理 司 目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信

Részletesebben

中国文联部门预算

中国文联部门预算 中 国 文 联 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 〇 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 : 中 国 文 学 艺 术 界 联 合 会 基 本 情 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 :2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四

Részletesebben

( 十 ) 其 他 会 计 工 作 第 四 条 单 位 不 得 任 用 ( 聘 用 ) 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员 从 事 会 计 工 作 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员, 不 得 从 事 会 计 工 作, 不 得 参 加 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试

( 十 ) 其 他 会 计 工 作 第 四 条 单 位 不 得 任 用 ( 聘 用 ) 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员 从 事 会 计 工 作 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员, 不 得 从 事 会 计 工 作, 不 得 参 加 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试 会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 (2012 年 12 月 6 日 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 令 第 73 号 公 布 根 据 2016 年 5 月 11 日 财 政 部 关 于 修 改 < 会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 > 的 决 定 修 改 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 会 计 从 业 资 格 管 理, 规 范 会 计 人 员 行 为, 根 据

Részletesebben

附 件 : 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 根 据 佛 山 市 顺 德 区 教 育 事 业 发 展 十 二 五 规 划 2015 年 顺 德 区 教 育 工 作 意 见 的 文 件 精 神 和 上 级 教 育 主 管 部 门 工 作 要 求, 结 合

附 件 : 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 根 据 佛 山 市 顺 德 区 教 育 事 业 发 展 十 二 五 规 划 2015 年 顺 德 区 教 育 工 作 意 见 的 文 件 精 神 和 上 级 教 育 主 管 部 门 工 作 要 求, 结 合 主 动 公 开 佛 山 市 顺 德 区 教 育 局 文 件 顺 教 2015 23 号 顺 德 区 教 育 局 关 于 印 发 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 的 通 知 各 镇 ( 街 道 ) 教 育 局 区 属 学 校 : 现 将 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 印 发 给 你 们, 请 认 真

Részletesebben

<C1ACD6DDCAD0CAD0B3A1BCE0B6BDB9DCC0EDBED6C8A8D4F0C7E5B5A5A3A8B9ABCABEA3A92E786C73>

<C1ACD6DDCAD0CAD0B3A1BCE0B6BDB9DCC0EDBED6C8A8D4F0C7E5B5A5A3A8B9ABCABEA3A92E786C73> 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 编 2016 年 2 月 29 日 类 别 数 量 合 计 拟 调 整 后 保 留 拟 调 整 小 计 取 消 下 放 转 移 提 请 或 调 整 事 项 行 政 许 可 9 9 1 行 政 处 罚 951 951 行 政 强 制 37 37 行 政 征 收 4 4 行 政 给 付 0 0 行 政 检 查 47 47 行 政 确 认 1 1 行 政 裁 决 1

Részletesebben