3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK"

Átírás

1 3. KÉTTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK 3.1. BEVEZETÉS Kéttámaszú öszvérgerendák pozitív nyomaték hatására kialakuló ellenállását vizsgálva, meghatározható a hajlító nyomaték, függőleges nyíró erő és kombinációjuk következményei. Képlékeny méretezés elveit alkalmazzuk. A méretezési módszer kétszeresen szimmetrikus acélszelvényt használ, teljes nyíró kapcsolati elemekkel, a nyomott öv pedig a betonlemez. A betonlemezben az együttdolgozó szélességet és a maximális hosszirányú nyíró erőt definiáljuk. Vizsgáljuk a használhatósági határállapot szempontjait. A 3.1 ábra kéttámaszú öszvérgerendát mutat, teljes nyíró kapcsolati elemekkel. A 3.2 ábra az alkalmazott jelöléseket mutatja. 3.1 ábra Öszvérgerendák tipikus keresztmetszetei

2 3.2 Jelölések Teljes nyíró kapcsolati elemek esetén a nyíró kapcsolati elem teljes hosszirányú nyírási ellenállása (R q ), mely eloszlik a maximális pozitív nyomaték és a gerenda megtámasztása között, nagyobb, vagy egyenlő (R s = Af y /γ a ) az acélszelvény ellenállásával, amikor a képlékeny semleges tengely a betonlemezben van, vagy (R c = 0,85 b eff h c f ck /γ c ) a betonlemez ellenállása, ha a képlékeny semleges tengely az acélszelvényben van Teherbírási határállapot A 3.3 ábra mutatja a különböző vizsgálandó keresztmetszeteket, a III kritériumot, mely a hosszirányú nyírási ellenállást vizsgálja, más fejezetben ellemezzük. A 3.4 ábra mutatja a nyíró kapcsolati elem csúszás hatására kialakúló viselkedését.

3 3.3 ábra Kéttámaszú öszvérgerenda vizsgálati kritériumai: I - pozitív hajlító nyomaték, II - függőleges nyírás, III - hosszirányú nyírás 3.4 ábra Nyíró kapcsolati elem teher - csúszás viselkedése A 3.4 ábrában: Load - Teher; Slip - Csúszás.

4 A 3.3 ábra megoszló teher hatására vizsgálandó keresztmetszeteket mutatja, azonban koncentrált erők esetén kialakulnak olyan zónák, ahol a maximális nyomaték és maximális nyíró erő együtt működik, hatnak egymásra. Ilyen helyzetet mutat a 3.5 ábra I + II keresztmetszeti zónája. A koncentrált és vonalmenti erők környezetei további vizsgálatokat kívánnak. 3.5 ábra Maximális nyomaték és függöleges nyíró erő kombinációjának mértékadó keresztmetszete: I + II keresztmetszet Statikailag határozott tartó esetében a hajlító nyomaték meghatározása az egyensúlyi állapotokból egyszerű feladat. A keresztmetszet feszültség állapotának a meghatározására képlékeny viselkedés tételezhető fel. Ennek a módszernak az az előnye, hogy az ellenállás meghatározása a törésnél kialakúló maximális nyomaték alapján lehetséges. Az acélkeresztmetszeteket négy osztályba soroljuk az öv és/vagy a gerinc nyomott zónái szerint. A képlékeny alapon tervezett kéttámaszú gerenda tervezésénél az 1 és 2 osztály használató. A 2 osztály csak akkor használható, ha nincs elfordulási képesség követelmény: (3.6 ábra) 1 osztály: képlékeny keresztmetszet, a képlékeny tervezés során a képlékeny csukló megfelelő elfordulással rendelkezik. 2 osztály: kompakt keresztmetszetben kialakulhat a képlékeny ellenállás, de az elfordulási képesség korlátozott.

5 3.6 ábra Nyomaték - elfordulási görbe 1 és 2 osztályú keresztmetszetekre A nyomott acél öv, ha a beton övhöz csatlakozik feltételezhető, hogy 1 osztályú. A 3.1 táblázat szerint besorolható az acélgerinc nyomott része. A pozitív nyomaték tartományában szimmetrikus keresztmetszet esetén a nyomott lemezrész a tartó magasságának a felénél mindíg kisebb. A szélesség - vastagság arány kisebb, mint 83ε, így a gerinc instabilitása IPE szelvényekre (EN )és HE szelvényekre (EN ) nem kritikus. Mivel a pozitív nyomaték tartományában a nyomott öv oldalirányban megtámasztott, nem szükséges a kifordulás vizsgálata. A gerinc nyírási horpadását és a lemez beroppanását azonban vizsgálni kell az Eurocode 3 szerint Használhatósági határállapot Kéttámaszú gerendák esetén a betonlemez nyomott és a beton repedése nem mértékadó. Csak a lehajlásokat és rezgéseket kell vizsgálni NYOMOTT BETONÖV TERVEZÉSI SZEMPONTJAI Együttdolgozó szélesség A 3.7(a) ábra egy tipikus széles nyomott betonlemezt és acélszelvényt mutat. Egy ilyen rendszerben a "shear lag" (nyírási eltolódás) okozhatja, hogy a nyomott öv teljes szélessége nem dolgozik. [1] Ezt a jelenséget kéttámaszú tartó hosszának egy bizonyos részében mutatja a 3.7(b) ábra.

6 3.7 ábra Betonlemez öv A 3.7 ábrában: Mean bending stress in compression flange - Nyomatéki feszültség a nyomott övben; (a) Effect of shear lag - Shear lag hatása; Deformed shape - Deformált alak; Midspan - Támaszközép; Point load - Koncentrált teher; Uniform load - Megoszló teher; Support - Támasz; (c) Variation of effective width - Együttdolgozó szélesség változása.

7 A maximális tengelyirányú erő a támaszközepén alakul ki, a támaszoknál zérus. A hosszirányú erők változását a betonlemez síkjában működő nyírás okozza. A 3.7(b) ábra a létrejövő deformációt mutatja, ez nem összeillő az egyszerű hajlítás elmélettel, amelyben feltételezik, hogy a kezdetben sík keresztmetszet a hajlítás után is sík marad. A betonlemez végei ténylegessen kevésbé merevek, és így a hosszirányú hajlítási fszültség nem egyenletes eloszlást mutat. Egyszerű elmélet b eff, együttdolgozó szélességet használ, alkalmazva a GHJK terület és ACDEF terület egyenlőségét. A b eff /b v, arány nemcsak a rendszer relatív dimenzióitól is függ, henem a teher jellegétől, a megtámasztási viszonyoktól és a keresztmetszettől, a 3 7(c) ábra kéttámaszú tartó esetére mutatja a b v /L, arány alakulását, vagyis a gerendák távolsága és a támaszköz arányát különböző terhelések esetére. A legtöbb szabvány nagyon egyszerű formulákat ad az együttdolgozó szélességre, bár ez esetenként nem gazdaságos. Az Eurocode 4 kéttámaszú tartóra, az acélgerinc mindkét oldalára értéket ír elő az együttdolgozó szélességre, de nem nagyobbat mint a szomszédos gericek távolságának a fele, és a széleken nem nagyobbat a betonlemez konzol méreténél. Az l o, a hajlító nyomatéki ábra zérus helyeinek a távolságának távolsága. Jelenleg ez a támaszköz. Az egysterűsítés érdekében konstans együttdolgozó szélességet tételezünk fel Maximális hosszirányú nyírás a betonlemezben A betonlemezben egy komplex, térbeli erő elrendeződés alakul ki a nyírási kapcsolati elemek környékén. Ennek a viselkedésnek az az oka, hogy a hajlító nyomatékok és a függöleges nyíró erők párhuzamosak, valamint merőlegesek a tartóra. Nehéz találni fizikai modellt erre a komplex feszültség eloszlásra, és ezért a legtöbb tervezési szabály empirikus. Két tervezési kritérium azonosítható: hosszirányú nyírás a betonlemezben, a nyírási felületeket a 3.8 ábra mutatja. a beton repedése. 3.8 ábra Nyírási tönkremenetel síkjai

8 Lehetséges elkerüli ezeket a tönkremeneteleket megfelelő keresztirányú vasalással, és a kapcsolati elemek távolságának megválasztásával. Néhány esetben kielégíthetők ezek a kritériumok a betonlemez vastagság, vagy ellenállás növelésével. Ha a kapcsoló elemeket hegesztik, vagy átlövik a betonlemez egy folytatólagos profillemezén, akkor az acél-lemez keresztmetszetét számításba lehet venni mint keresztirányú vasalás. 33. MÉRETEZÉSI FOLYAMAT A méretezés során vizsgálandó teherbirási és használhatósági határállapotok. Teherbirási határállapot Öszvérgerenda teherbirási határállapotának a vizsgálata során a mértékadó keresztmetszetek ellenállását, a nyírási ellenállást. (3.3 ábra) A tényezőkkel felszorzott terhekből számított erők és nyomatékok kisebbek (vagy egyenlők), mint a tervezési ellenállás. Kifejezhető: S d R d ahol S d a belő erők és nyomatékok tervezési értéke R d az ellenállás tervezési értéke. Az S d, meghatározható, a statikai rendszer geometriai adatai és a terhek tervezési értékeinek ismeretében. A terhek karakterisztikus értékeit az Eurocode 1 adja meg. Kéttámaszú tartóra, megoszló teher esetén a következő kombináció számítható: S d = (l 2 /8){γ G ΣG kj + γ Q (Q k1 + ΣQ ki )} (3.1) amely, alkalmazva az Eurocode 4 előírásait: S d = (l 2 /8){1,35ΣG kj + 1,50(Q k1 + ΣQ ki )} (3.2) ahol G k,j az állandó teher karakterisztikus értéke Q k,l egy kiemelt változó teher karakterisztikus értéke Q k,i az összes többi változó teher karakterisztikus értéke.

9 Az R d, keresztmetszet tervezési ellenállásának a meghatározásához az anyag szilárdságok tervezési értékei és a geometriai adatok szükségesek. Egy anyagtulajdonság tervezési értékét a karakterisztikus érték osztva a parciális biztonsági tényezővel, ezek a tényezők az anyag tulajdonságokra (és szilárdságokra) a következők: Kombináció Szerkezeti acél Beton Vasalás Acél profil-lemez Általános γ a = 1,0 γ c = 1,5 γ s = 1,15 γ ap = 1,0 Más γ M, értékek, pl. a nyírási kapcsolati elemek (fejescsap, feszített csavar, stb) az Eurocode 4 - ben találhatók. A tervezési ellenállás meghatározását 3.4 fejezet mutatja. A 3.3 ábra I keresztmetszetének nyomatéki ellenállását a (3,3) - (3.9) egyenletek adják. Használhatósági határállapot Öszvérgerenda használhatósági határállapotának a vizsgálata során a használati állapotokra ki kell mutatni, hogy a lehajlások és a rezgések nem haladnak meg egy megengedett értéket, és a beton repedése korlátozott. Az E d, a teher hatás tervezési értéke kissebb (vagy egyenlő) C d, nominális értéknél (vagy R d, kapcsolodó függvénynél): E d C d or, E d R d 3.4. KÉPLÉKENY MÉRETEZÉSI MÓDSZER Pozitív hajlító nyomaták Egy kéttámaszú tartó teherbirási ellenállása meghatározható a mértékadó keresztmetszet nyomatéki ellenállása segítségével. [2] A keresztmetszet nyomatéki ellenállását a következő feltételezések alapján lehet meghatározni: a. A nyíró kapcsoló elemek képesek átadni törésig az erőket az acél és beton között (teljes értékű nyírási kapcsolat). b. Nem következik be csúszás az acél és a beton között (teljes együttdolgozás). c. A beton húzásra nem teherbíró. d. A hajlítás hatására kialakuló alakváltozások arányosak a semleges tengelytől mért távolsággal, más szavakkal a keresztmetszet sík marad a tönkremenetelig. e. A σ a, feszültség és az ε a alakváltozás közötti kapcsolatot az acélra a 3.9a ábra mutatja. f. A σ c feszültség és az ε c alakváltozás közötti kapcsolatot a betonra 3.9b ábra mutatja.

10 3.9 ábra Képlékeny méretezésnél használt feszültség - alakváltozási összefüggések A 3.9 ábrán: Stress - Feszültség; Strain - Alakváltozás; Real - Valóságos; Idealised - Idealizált; Modulus of elasticity - Rugalmassági modulus. Mindkét szerkezeti anyagra feltételezik, hogy tökéletesen képlékeny, és ezért az alakváltozás nem korlátos. Ez a feltételezés hasonló, amikor a képlékeny nyomatékot számoljuk az 1. keresztmetszeti osztály esetében. Az f ck, maximális beton feszültség nem-konzervatív feltételezésen alapul, bár a gyakorlat nem mutat jelentős túlbecslést. Egy konzervatív feszültség becslést használunk a betonra: (kf ck ). Kisérleti adatok alapján k = 0.85 értéket használunk a képlékeny méretezésnél. Ez a feltételezés akkor használható, ha a felső öv kisebb, vagy egyenlő az alsó övvel, egyébként ez az eset az általános.

11 Ezeket a feltételezéseket alkalmazva a feszültségi diagrammokat ábrák mutatják. Nyilvánvalóan az M c, nyomatéki ellenállás meghatározása függ a semleges tengely helyétől, amelyet a beton és az acél keresztmetszeti részek viszonya határoz meg. Két eset határozható meg: a. a semleges tengely a betonlemezben van: 1. a betonlemez folytonos részében (R s < R c ; l ábra) 2. a betonlemez bordában (R s = R c ) 3.10 ábra Képlékeny feszültség elrendezés, ha a semleges tengely a betonlemezben van b. a semleges tengely az acélszelvényben van: 1. az acélszelvény övében (R s > R c > R w ; 3.11 ábra) 2. az acélszelvény gerincében (R s > R c < R w ; 3.12 ábra)

12 3.11 ábra Képlékeny feszültség elrendezés, ha a semleges tengely az acélszelvény övlemezébe esik

13 3.13 ábra A keresztmetszet képlékeny feszültség elrendezése hajlítás és függöleges nyírás esetén Szimmetrikus acélszelvény és teljes nyíró kapcsolat esetén a képlékeny nyomatéki ellenállás a tartó különböző elemei ellenállásának figyelembevételével felírható: Betonlemez öv ellenállása : R c = b eff h c 0,85 f ck /γ c Acélöv ellenállása : R f = b t f f y /γ a Nyíró kapcsolat ellenállása : R q = N Q Acélszelvény ellenállása : R s = A f y /γ a Hengerlési sugarak nélküli gerinc magassága : R v = d t w f y /γ a

14 Teljes gerinc magasság ellenállása : R w = R s - 2 R f ahol A acélszelvény területe b acélöv szélessége b eff betonlemez együttdolgozó szélessége h acélszelvény teljes magassága h p acél profil-lemez magassága h c betonlemez magassága az acél profil-lemez felső övétől d hengerlési sugarak nélküli gerinc magasság f ck beton henger-szilárdságának karakterisztikus értéke M pl acélszelvény képlékeny nyomatéki ellenállása N két mértékadó keresztmetszet közötti nyírási hosszra eső nyíró kapcsolati elemek száma Q egy nyíró kapcsoló elem ellenállása t f acélöv vastagsága t w gerinc vastagsága ε = Teljes nyíró kapcsoló elemet használunk, amikor R q, nagyobb (vagy egyenlő) R c, és R s., közül a kissebbel. A betonlemez csak beton, vagy acél profil-lemezzel kialakított öszvérlemez merőleges a tartóra. Az egyenletek konzervatívok abban az esetben, ha a profil-lemez párhuzamos a tartóval, és annak magasságában elhelyezkedő beton elhanyagolásra kerül az R c, ellenállás meghatározásánál. Öszvér keresztmetszet M c, pozitív nyomatéki ellenállását, kétszeresen szimmetrikus acélszelvény, teljes nyíró kapcsolat esetén, meghatározható: a1. eset: A pozitív hajlítási nyomaték ellenállása (3.10 ábra), ha a semleges tengely a betonlemezbe esik, R s < R c: IM pl.rd = R s z

15 ahol: z = h/2 + h p + h c - x/2 x = (Af y /γ a ) / (b eff kf ck /γ c ).h c = (R s /R c ).h c M pl.rd = R c (h/2 + h p + h c - R s.h c /2R c ) (3.3) a2. eset: Ha a semleges tengely az öszvérlemez profil-lemezébe esik, R s = R c és (3.3) átírható: IM pl.rd = R s (h + 2h p + h c )/2 vagy, M pl.rd = R s.h/2+ R c.(h c /2 + h p ) (3.4) b1. eset: Ha a semleges tengely az acélövbe esik, R s > R c > R w. A normálerők egyensúlyából meghatározható az acélövben kialakuló R tengelyirányú normálerő (3.11 ábra): R c + R = R s - 2 R + R 2 R = R s - R c R = (R s - R c )/2 Az R tengelyirányú erő helye a felső acélövben van, a magassági helyzete: (Rt f )/R f = (R s - R c ).t f /2R f.ezért a nyomatéki ellenállás egyenlő a (3.4) - ben adott értékkek minusz (2R)½(R s - R c ).t f /2R f egyenlő (R s -R c ) 2.t f /4R f (3.11 ábra) Ez felírható: M pl.rd = R s.h/2+ R c (h c /2 + h p ) - (R s - R c ) 2.t f /4R f (3.5) b2. eset: Ha a semleges tengely az acélszelvény gerincében van, R s > R c < R w. Ebben az esetben a gerinc egy része nyomott, ez befolyásolhatja a gerinc osztályba sorolását. A gernc nem-teljesen effektív ("non-compact webs") más, további vizsgálatok szükségesek. Ha a gerinc magasság - vastagság kisebb, vagy egyenlő 83ε/(1-R c /R v ) - nál,ahol ε =, a keresztmetszet kompakt gerince, a teljes magasság effektív. A pozitív nyomaték ellenállása: (3.12 ábra)

16 3.12 ábra Képlékeny feszültség elrendeződés, ha a semleges tengely az acélgerincbe esik M pl.rd = R c z + M pl,n-red.rd = R c.(h + 2 h p + h c )/2+ M pl,n-red.rd (3.6) ahol: M pl,n-red.rd = acélszelvény képlékeny nyomatéki ellenállása az.r c. normál erővel redukálva. Az Eurocode 3 szerint hengerelt I és H acélszelvények képlékeny nyomatékát redukálva normál erővel közelítőleg meghatározható: M pl,n-red.rd = 1,11 M pl.a.rd (1 - R c /R s ) M pl.rd (3.7) Így az ellenállás felírható:

17 M pl.rd = R c.(h + 2 h p + h c )/2 + 1,11 M pl.a.rd (1 - R c /R s ) (3.8) M pl,n-red.rd feírható, mint M pl.a.rd - (R c 2 /R v 2 )(d/4) Ebben az esetben a nyomatéki ellenállás: M pl.rd = R c.(h + 2 h p + h c )/2 + M pl.a.rd - (R c 2 /R v 2 )(d/4) (3.9) A pozitív nyomaték ellenállás formuláit a 3.2 táblázatban foglaltuk össze Függöleges nyírás A 3.3 ábra II keresztmetszetében csak függüleges nyíró erő működik. A betonlemez részvétele a függőleges nyíró erő felvételében kis mértékű, és nehezen meghatározható, ezért elhanyagolható. Ezért, csak az acélszelvény gerince, és az öv csatlakozó részei kapcsolódnak be a teherviselésbe. A függőleges nyírási ellenállás az Eurocode 3 szerint meghatározható: V pl,rd = A v f y /(γ a 3) (3.10) Az A v, nyírt felület hengerelt I, H és U szelvények (a szelvények gerincével párhuzamos terhelés) esetén: 1,04 h t w. Továbbá, acélgerinc nyírási horpadási ellenállását ellenőrizni kell, merevítés nélküli esetben: d/t w >69ε. Megoszló teherrel terhelt, kéttámaszú tartó esetében, közbenső keresztirányú merevítés nélkül, teljes értékű nyíró kapcsolati elemekkel rendelkező esetben az Eurocode 4 a következő egyszerűsített formulákat adja: w 1,5 V Rd = V pl,rd (3.11) 1,5 < w< 3,0 V Rd = V pl,rd (3/ w + 1/5 w - 1,3) (3.12) 3,0 < w < 4,0 V Rd = V pl,rd 0,9/ w (3.13) Az Eurocode 3 szerint a w gerinc karcsuság legyen: w = {f y / 3τ cr } 1/2 4 (3.14) A gyakorlatban egy I szelvényű tartónál a támaszoknál általában van keresztirányú merevítés, de nincs közbenső merevítés. Ilyen esetben a τ cr, rugalmas, kritikus nyírási ellenállása meghatározható: τ cr = (3.15)

18 Ha a tényezőkkel növelt V Sd, belső erő kisebb mint V cr = d t w τ cr, akkor a nyíró kapcsolati elemeket egyenletesen lehet elosztani, ha nem, akkor több elemre van szükség Függöleges nyírás és hajlító nyomaték kombinációja Ahol a V Sd függöleges nyíró erő meghaladja a (3.10) egyenlettel megadott V pl.rd képlékeny nyírás felét, szükséges ezt a hatást a képlékeny nyomatéki ellenállásra figyelembe venni. Ezen két hatás maximuma a 3.5 ábra I+II keresztmetszetében jelentkezik. A következő módszerek használhatók ilyen esetben: Ha az öszvérgerenda semleges tengelye a betonlemezbe, vagy az acélszelvény övébe esik, használhatók a (3.3) - (3.5) egyenletek, ahol az R s helyére az acélszelvény redukált ellenállása írandó: R s,red = R s - (2V Sd /V Rd - 1) V pl.rd, ha : 0,5 < V Sd /V Rd 1 (3.16) Ebben az esetben az acélszelvény gerincének a középső szakasza veszi fel a függöleges nyíró erőt. A gerinc ezen szakaszának hossza : (2V Sd /V Rd - 1) h feltéve, hogy ez a hossz zérus, amikor V Sd /V Rd = 0.5 és egyenlő h - val, ha V Sd /V Rd = 1,0. Ha az öszvérgerenda semleges tengelye az acélszelvény gerincébe esik a (3.8) és (3.9) egyenletek használhatók, ahol M pl.rd helyére az Eurocode 3 szerint egy redukált képlékeny nyomatéki ellenállás írható, a feltételezhető feszültség eloszlást a 3 13 ábra mutatja: A függöleges nyírás felvételére az acél gerinc középső része szolgál. A gerinc keresztmetszeti tényezőjét redukálni kell: ¼t w ( (2V Sd /V Rd - 1) h) 2 ha 0,5 < V Sd /V Rd 1 (3.17) így: ¼t w h 2 (1 - (2V Sd /V Rd - 1) 2 ) (3.18) Ha a ρ. egyenlő (2V Sd /V Rd - 1) 2 - val, a gerinc keresztmetszeti tényezője felírható: ¼t w h 2 (1 - ρ ) Más szavakkal, lehetséges a függöleges nyíró erő hatását figyelembe venni, a gerincre vonatkozó tervezési folyási feszültség (1 - ρ) tényezővel módosítva, az A v (1 - d o /d) területre, ahol d o az a gerinc magasság, melyet M pl.rd.számításánál nem veszünk figyelembe. A függöleges nyíró erő redukáló hatását a képlékenynyomatéki ellenállásra meghatározhatjuk: M pl,v-red.rd = {1 - ρ(1 - d o /d).a/(2a - A v )}.M pl.rd (3.19)

19 Ezeket a szabályokat a 3.14 ábra mutatja, ahol ρ = 1.esetén M pl.rd a képlékeny nyomatéki ellenállás ÖSSZEFOGLALÁS 3.14 ábra Hajlítás és függöleges nyírás ellenállása Öszvérgerenda pozitív hajlító nyomatéki ellenállását képlékeny méretezés segítségével határozható meg, feltételezve, hogy az acél keresztmetszetek 1, vagy 2 osztályba tartoznak Az Eurocode 4 egy egyszerűsített formulát ad a betonlemez együttdolgozó szélességre, amely az acélszelvénnyel együtt alkotja az öszvérgerendát, ez a "beton öv" hordja a hosszirányú nyírást és megreped. Az öszvértartó tervezése során ki kell mutatni, hogy a működő hatások kisebbek a tervezési ellenállásnál. Különböző kifejezések adottak a pozitív nyomatéki ellenállás meghatározására, ezek a semleges tengely (betonlemezben, acélövben, acél gerincben) elhelyezkedéséből számíthatók. Az Eurocode 4 egyszerű formulát ad a megoszló teherrel terhelt, kéttámaszú öszvérgerenda nyírási ellenállásának a meghatározására, ha teljes értékű nyíró kapcsoló elemeket használunk. Nagy nyíró erő és nyomaték együttes jelenléte esetén az acél gerinc egy része hordja a nyírási hatást, és így a nyomatéki ellenállás csökken IRODALOM [1] Dowling, P. J., Knowles, Owens, G., "Structural Steel Design", Steel Construction Institute, 1988 (UK).

20 [2] Stark, J.W.B., van Hove, B. W. E., "Composite Steel and Concrete Beams with Partial Shear Connection", HERON, TNO-Building and Construction Research/TU-Delft publication, 2nd quarter 1990 (UK). További irodalmak 1. Bode, "Verbundbau, Konstruktion und Berechnung", Werner Verlag, 1987 (Germany). 2. Stark, J. W. B.; "Introduction of Eurocode 4, General Methods of Design of Composite Construction", IABSE Short Course, Brussels, September 1990, IABSE Report No. 61, ISBN Verbundträgen im Hochbau. Theoretische Grundlagen, Beispiele, Bemessungstabellen, Schweinerische Zentralstelle für Stahlbau, Bericht A3, Narayanan, R. (ed), Composite Steel Structures. Advances in Design and Construction. Proceedings of the International Conference, Cardiff, UK, July Elsevier Applied Science, London. 3.1 táblázat Maximális szélesség - vastagság arányok acél gerincre

21 A 3.1 táblázatban: Webs: Internal elements perpendicular to axis of bending - Gerinc: Belső lemezelem merőleges a hajlítási tengelyre; Class - Osztály; Stress distribution in element - Feszültség eloszlás az elemekben; Bending - Nyomaték; Compression - Nyomás; Combined bending and compression - Hajlítás és nyomás kombinációja; 3.2 táblázat Pozitív hajlítási ellenállás értékei R s < R c R s = R c R s > R c > R w R s > R c < R w vagy: és tömör gerincek

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Oktatási segédlet ACÉLSZERKEZETI ELEMEK TERVEZÉSE TŰZTEHERRE AZ EUROCODE SZERINT a Nemzetközi Hegesztett Szerkezettervező mérnök képzés hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 2014-1 - 1 Bevezetés

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 2. Előadás Eurocode bevezetés Keresztmetszetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

1. ÖSZVÉRSZERKEZETEK 1.1. BEVEZETÉS

1. ÖSZVÉRSZERKEZETEK 1.1. BEVEZETÉS 1. ÖSZVÉRSZERKEZETEK 1.1. BEVEZETÉS A külön-külön is teherviselő acél és vasbeton-szerkezeti elemek együttdolgozásából kialakuló szerkezeteket öszvérszerkezeteknek nevezzük. Az így kialakuló szerkezetek

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK A C É L S Z E R K E Z E T E K I. BMEEOHSAT17 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi ejlesztése HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban

Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése III. feszültségi állapotban /Határnyomaték számítás/ 4. előadás A számítást III. feszültségi állapotban végezzük. A számításokban feltételezzük, hogy: -a rúd

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Profil oktatási program 010 indab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel indab Kft. 1 1. A statikai tervezés eszközei a indabnál indab vékonyfalú acélszelvények (burkolati lemezek

Részletesebben

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17.

Acélszerkezetek. 2. előadás 2012.02.17. Acélszerkezetek 2. előadás 2012.02.17. Méretezési eladat Tervezés: új eladat Keresztmetszeti méretek, szerkezet, kapcsolatok a tervező által meghatározandóak Gazdasági, műszaki, esztétikai érdekek Ellenőrzés:

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám

Előadó: Dr. Bukovics Ádám SZÉCHYI ISTVÁ GYT TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása: 6. LŐADÁS [] Dr. émeth Görg: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó - Platth Pál: Acélszerkezetek

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK.

Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ. VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az EC és az MSZ összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK. Dr. habil JANKÓ LÁSZLÓ VASBETON SZILÁRDSÁGTAN az EUROCODE 2 szerint (magasépítés) Az és az összehasonlítása is TANKÖNYV I. AZ ÁBRÁK N Ed M Edo (alapérték, elsőrendű elmélet) Mekkora az N Rd határerő? l

Részletesebben

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Vasbetontartók vizsgálata az Eurocode és a hazai szabvány szerint Vasbetontartók vizsgálata az Eurocoe és a hazai szabvány szerint Dr. Kiss Zoltán Kolozsvári Műszaki Egyetem 1. Bevezetés A méretezési előírasok betartása minenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is.

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása

Födémszerkezetek 2. Zsalupanelok alkalmazása Födészerkezetek 1. A beton Évkönyv 000-ben Dr. László Ottó és Dr. Petro Bálint egy kiváló összeoglalást adtak a beton, vasbeton és eszített vasbeton ödéekrl, elyet jól kiegészít Dr. Farkas György ejezete,

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe

OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe 1 OC-görbe, működési jelleggörbe, elfogadási jelleggörbe Németül: OC-kurve, Annahmekennlinie, OC-Funktion Angolul: Operating characteristic curve Franciául: Caractéristique de fonctionnement, courbe d

Részletesebben

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása

A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása 3. FEJEZET A szilárdságtan alapkísérletei I. Egyenes rúd húzása, zömök rúd nyomása 3.1. Az alapkísérletek célja Hétköznapi megfigyelés, hogy ugyanazon szilárd test alakváltozásainak mértéke függ a testet

Részletesebben

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE

5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5. TÖBBTÁMASZÚ ÖSZVÉRGERENDÁK RUGALMAS ANALÍZISE 5.1. BEVEZETÉS Öszvérgerendák rugalmas analízise általánosabban alkalmazható, mint a képlékeny analízis. Nyomaték átrendeződés bekövetkezhet, a közbenső

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

Meglévő acél keretszerkezetek határállapotainak vizsgálatai

Meglévő acél keretszerkezetek határállapotainak vizsgálatai Meglévő acél keretszerkezetek határállapotainak vizsgálatai A merevítő rendszer átalakítása, a burkolat hatása PhD. értekezés tézisfüzete Radnay László Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

IX. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár IX. Reinforced Concrete Structures Vasbetonszerkezetek - Vasbeton keresztmetszet nyírási teherbírása - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft. TALAJ ÉS SZERKEZET KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI VASBETON LEMEZALAPOZÁSÚ VÁZAS ÉPÜLETEK ESETÉN COMPARITIVE TESTS OF SOIL AND STRUCTURE INTERACTION IN CASE OF FRAMED STRUCTURES WITH RAFT FOUNDATION

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII.

Reinforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. VIII. einforced Concrete Structures II. / Vasbetonszerkezetek II. einforced Concrete Structures II. VIII. Vasbetonszerkezetek II. - Vasbeton rúdszerkezetek kélékeny teherbírása - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 9. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. ukovics Ádám 9. LŐADÁS Az ábrák forrása: [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II. II. Reinforced Concrete Structures I. Vasbetonszerkezetek I. - A beton fizikai és mechanikai tulajdonságai - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com Mobil: 6-3-743-68-65

Részletesebben

III. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

III. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár III. Reinforced Concrete Structures I. Vasbetonszerkezetek I. - A betonacél és a feszítőbetét fizikai és mechanikai tulajdonságai, korróziós folyamatok - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

Részletesebben

Tartószerkezetek IV. 2014/2015 I. félév. Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem

Tartószerkezetek IV. 2014/2015 I. félév. Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Előadás /2 2014. szeptember 12., péntek, 9 50-11 30, B-1 terem Tetőszerkezetek I. Másodlagos tetőszerkezeti elemek tervezése Rácsos gerendatartók kialakítása és méretezése (3. előadás) Papp Ferenc Ph.D.

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre

A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre A.7. A képlékeny teherbírás-számítás alkalmazása acélszerkezetekre A.7.1. A szerkezeti acélfajták anyagjellemzői A képlékeny teherbírás-vizsgálat acélszerkezeti alkalmazásának legfontosabb feltétele az

Részletesebben

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei

Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében. PhD értekezés tézisei Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében PhD értekezés tézisei KÉSZÍTETTE: Pálinkás

Részletesebben

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid

Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid SZENNYVÍZTISZTÍTÓK MUNKAHÉZAG KIALAKÍTÁSAI HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN Keszler András, Majtényi Kolos, Szabó-Turák Dávid Bau-Haus Kft. A vízzáró betonszerkezetek munkahézag kialakításánál gyakran elfelejtjük,

Részletesebben

HLC falcsavar. Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC. Alapanyag vastagsága, a horgony tengely- és peremtávolsága M8 10 M6 8 M12 16 M16 20 M10 12

HLC falcsavar. Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC. Alapanyag vastagsága, a horgony tengely- és peremtávolsága M8 10 M6 8 M12 16 M16 20 M10 12 HLC falcsavar Elhelyezésre vonatkozó adatok, HLC Menetméret d [mm] M5 6,5 Fúrószár névleges átmérője d o [mm] 6,5 (1/4 ) M6 8 M8 10 M10 12 M12 16 M16 20 8 10 12 16 20 Fúrószár vágási átmérője d cut [mm]

Részletesebben

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS Schöck BOLE előnyei az építés helyszínén Egyszerű beépíthetőség A statikai igénybevétel szerint összeszerelt beépítéskész

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

1. gyakorlat Bevezetés

1. gyakorlat Bevezetés Acélszerkezetek (I.) 1. gyakorlat Bevezetés Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 1. A szerkezeti acélok mechanikai tulajdonságai

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = 120 20-2. a s,min = ρ min bd = 0,0013 1000 96 = 125 mm 2,

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék LEMEZEK. ;2 ) = 2,52 m. 8 = 96 mm. d = 120 20-2. a s,min = ρ min bd = 0,0013 1000 96 = 125 mm 2, . fejezet:.1. Hajlított lemezkeresztmetszet ellenőrzése Adatok C0/5 4/K beton f cd 13,3 N/mm B0.50 betonacél f yd 435 N/mm c nom 0 mm betonfedés Terhelés: p Ed 1 kn/m Alsó lemezvasalás y irányban : Ø8/150

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján

Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki Kar SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK Draskóczy András VASBETONSZERKEZETEK PÉLDATÁR az Eurocode előírásai alapján LEMEZEK OSZLOPOK,

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT 3 4.GYAKORLAT III. feszültségi állpot képlékeny feszültségi állpot A vsetonszerkezeteket teerírási tárállpotn III. feszültségi állpot feltételezésével méretezzük. A vsetonszerkezetek keresztmetszeti méretezési

Részletesebben

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm.

Legkisebb keresztmetszeti méretek: 25 cm-es falnál 60 25 cm (egy teljes falazó elem) 30 cm-es falnál 50 30 cm 37,5 cm-es falnál 40 37,5 cm. Statika Tartalom Falazott szerkezetek...4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel...8 Pu 20/25 jelű YTONG kiváltógerenda...9 Pu 20/30 jelű YTONG kiváltógerenda...10 Pu 20/37,5 jelű YTONG kiváltógerenda...11 Pu

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. A felületszerkezetek csoportosítása Felületszerkezetek Sík középfelület Görbült középfelület (héjszerkezet) Tárcsa Lemez Egyszeresen görbült Kétszeresen

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM térbeli hajlított rúd ÓE-A03 alap közepes haladó VEM

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem

Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan, MOGA C;t;lin. Kolozsvári M=szaki Egyetem Többtámaszú öszvértartók elemzése képlékeny tartományban az EUROCODE 4 szerint Plastic Analysis of the Composite Continuous Girders According to EUROCODE 4 Dr. MOGA Petru, Dr. KÖLL7 Gábor, GU9IU :tefan,

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. STNA252

Vasbetonszerkezetek II. STNA252 Szilárdságtan és Tartószerkezet Tanszéke Vasbetonszerkezetek II. STNA5 Pécs, 007. november STNA5 Szerző: Kiss Rita M. Műszaki rajzoló: Szabó Imre Gábor ISBN szám: Kézirat lezárva: 007. november 30. STNA5

Részletesebben

Feszítőbetét erőátadódási hossza acélszál erősítésű betonban

Feszítőbetét erőátadódási hossza acélszál erősítésű betonban Feszítőbetét erőátadódási hossza acélszál erősítésű betonban Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai docens Mély- és Szerkezetépítési Tanszék 1 A feszítés elve K Teher K s s 2 A feszítés elve K Teher

Részletesebben

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ]

Megjegyzés. Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat. RRfa gerendák típusai. Tört tengely, alul lekerkítve. Szilárdsági osztályok [N/mm 2 ] Megjegyzés Mérnöki faszerkezetek - gyakorlat a 2009. november 4. v 1.2 A gyakolat fóliái nem tartalmazzák a teljes anyagot Az esetleg előforduló hibákat kérem jelezzék a molnar@vbt.bme.hu címen RRfa gerendák

Részletesebben

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő

Részletesebben

Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra

Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra Az alakítási textúra hatása a saválló acélokban végbemenő fázisátalakulásokra Nagy Erzsébet 1, Dr. Mertinger Valéria 2, Dr. Tranta Ferenc 3, Sólyom Jenő 4 1 doktorandusz hallgató, 2 egyetemi adjunktus,

Részletesebben

1. A MÉRNÖKI TERVEZÉS ELMÉLETE

1. A MÉRNÖKI TERVEZÉS ELMÉLETE MA_1 1. A MÉRNÖKI TERVEZÉS ELMÉLETE Minden mérnöki tervezéshez elméleti ismeretek szükségesek, amelyek nemcsak műszaki részletismereteket ölelnek fel, hanem tágabb körű tudást is tartalmazniuk kell. A

Részletesebben

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

XI. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár XI. Reinforced Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Teherbírái é haználhatóági határállapotok - Dr. Kovác Imre PhD tanzékvezető főikolai tanár E-mail: dr.kovac.imre@gmail.com Mobil: 06-30-743-68-65

Részletesebben

Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése

Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése Acél trapézlemez gerincű öszvér és hibrid tartók vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése ÚNKP-17-3-IV Jáger Bence doktorjelölt Témavezető: Dr. Dunai László Kutatási programok 1) Merevített gerincű I-tartók

Részletesebben

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata -

VII. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata - VII. Reinforced Concrete Structures II. Vasbetonszerkezetek II. - Gombafejek igénybevételei, síklemezek átszúródás és átlyukadás vizsgálata - Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár E-mail: dr.kovacs.imre@gmail.com

Részletesebben

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó

VASBETON LEMEZEK. Oktatási segédlet v1.0. Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas György. Budapest, 2001. május hó BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke VASBETON LEMEZEK Oktatási segédlet v1.0 Összeállította: Dr. Bódi István - Dr. Farkas Görg Budapest, 001. május

Részletesebben