KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat v1 Kötélszerkezetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek"

Átírás

1 KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk miatt, a nagy karcsúságuk és a belső szerkezetük okán nem alkalmasak nyomás felvételére, de maga a felhasznált anyag más geometriával alkalmas lehetne erre (pl. acél). Az, hogy nincs lehetőségünk nyomóerő felvételére erősen meghatározza a szerkezet geometriáját: olyan elrendezést kell találunk, ami mellett a szerkezet alkalmas a terhek felvételére. Ha gerendaként szeretnénk beépíteni egy kötelet, azaz két pont közé kifeszített kötelet szeretnénk teherhordó szerkezetként használni, könnyű elképzelni, hogy a ráhelyezett teher hatására a kötél nagy alakváltozásokat fog szenvedni. A teher hatására a kötél úgynevezett kötélgörbe alakot vesz fel, ami megegyezik a támaszok közé képzelt egyenes tengelyű tartón a teher hatására kialakuló nyomatéki ábrával. Az, hogy mennyit lóg be a kötél a teher hatására, attól függ, hogy milyen hosszú volt eredetileg a kötél. A kötélben ébredő erő annál nagyobb lesz, minél laposabban fut a kötél, hiszen az erő függőleges komponense adott, a vízszintes komponens és az eredő annál nagyobb, minél hegyesebb szögben fut a kötél. Kötélgörbe alak kialakulása Ha a kötél deformálatlan hossza éppen megegyezik a támaszközzel, akkor is lehajlik a teher hatására, különben nem lenne képes a teher egyensúlyozására: a kötélben csak normálerő ébredhet, és a függőleges terhet csak a normálerő függőleges komponense egyensúlyozhatja. A teher hatására a kötél megnyúlik, a deformált hossz nagyobb lesz a támaszköznél, és így kialakul a kötélgörbe. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a két pont között elhelyezett kötél nagyobb 1

2 a) N=0 deformáció nélkül nem alkalmas a tengelyére merőleges tehernek a felvételére. A szokványos statikai vagy szilárdságtani módszerekkel nem vizsgálható az egyensúly, csak a nagy elmozdulások figyelembevételével. Szokás nagy elmozdulások elméletéről, vagy geometriai nemlinearitásról is beszélni ezeknél a feladatoknál. b) N>0 b) a) Megfeszített és megfeszítetlen kötél erő-elmozdulás diagramja Érdekes, hogyha megfeszítjük a kötelet, akkor is csak nagyobb deformáció után képes a teher felvételére, de ugyan akkora teher hatására a deformáció kisebb lesz. Ez azért van, mert a deformálatlan hossz kisebb a támaszköznél, és az egyensúlyozáshoz szükséges függőleges erőkomponens már kisebb elmozdulás esetén kialakul. Ez azt is jelenti, hogy a megfeszített kötél merevebb a megfeszítetlen kötélnél, és furcsa módon az egyenes megfeszített kötélnek a tengelyére merőlegesen is van merevsége. Ezt a merevséget geometriai merevségnek nevezzük. A megfeszített kötélre úgy tekinthetünk, hogy kétféle merevséggel rendelkezik: az egyik a szokásos megnyúlással szembeni ellenállás, a másik a kötélben működő erő irányának a megváltoztatásával függ össze, hiszen ehhez is erőre, munkavégzésre van szükség. A geometriai merevségnek fontos a szerepe a végeselemes számításokban is. Ha megfeszítetlen térbeli kötélszerkezetet vizsgálunk, melynek elemei a szerkezet egy részén egy síkban esnek, akkor erre a síkra merőlegesen nem lesz merevsége a szerkezetnek, ami instabillá teszi a feladat megoldását. Jó eséllyel nem lehet megoldani a feladatot. Ha figyelembe vesszük a geometriai merevséget, akkor kiegészül a merevség a síkra merőleges komponenssel és a feladat megoldhatóvá válik. A kereskedelmi programok legnagyobb része nem veszi számításba a geometriai merevséget, ezért nem képes megbízhatóan számítani a kötélhálók erőjátékát. A Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe c. tárgyban számítottuk a kötélszerkezet alakváltozásait. Azt tapasztaltuk, hogy az alakváltozások 2

3 hatására megváltozik a szerkezet erőjátéka, pontosabban a kötélben ébredő erők: nagyobb lesz a belógás, meredekebb lesz a kötél és így csökken a kötélerő. Egy lépésben ki sem tudjuk számítani a kötél végső geometriáját és a benne ébredő erőt, több lépésben kell elvégezni a számításokat. Mivel a belógás lépésről lépésre nő, a kötelekben működő erő lépésről lépésre csökken, ami számunkra kedvező. Elmondhatjuk, hogy minél lágyabb a szerkezet, annál nagyobbak lesznek az alakváltozások, és annál kisebbek lesznek a szerkezetben működő erők. Azért ezzel vigyázzunk, ha túlságosan lágy a szerkezetünk, akkor ugyan kisebbek lesznek a belső erőink, de az alakváltozásaink túl nagyok, ráadásul a szerkezetünk érzékeny lesz a dinamikus hatásokra (pl. szélteher). Érdekes még, hogy az alakváltozások hatására a húzott szerkezetben csökkennek az igénybevételek, így a szerkezet általában nem mehet tönkre stabilitásvesztéssel, ellentétben a nyomott szerkezetekkel. Minden szerkezet alakja változik a terhek hatására, és ez mindig megváltoztatja a szerkezetben működő erőket, de ez általában elhanyagolható. Azonban a kábelek teherbírása nagy a keresztmetszeti méretükhöz képest, és emiatt a terhek hatására a megnyúlásuk is nagy. Ha összehasonlítjuk a normál szerkezeti acéllal azt láthatjuk, hogy a szilárdság és a rugalmassági modulus aránya ~350/200000=0,17% a normál acélnál, a sodronyköteleknél pedig ~1500/150000=1%, azaz a szakító erőhöz tartozó megnyúlás kb. ötszörös a sodronyköteleknél. A gondolatmenetet onnan indítottuk, hogy két pont közötti távolságot gerendaként hidaljuk át egy kötéllel. Azonban fontos észrevenni, hogy a kötél nem csak függőleges, hanem vízszintes erőt is átad a támaszra, tehát a "gerenda" mindkét oldalán szükség van vízszintes megtámasztásra is. Ráadásul a vízszintes támaszerő rendszerint nagyobb is a függőleges támaszerőnél, különben a szerkezet belógása túlságosan nagy lenne. 3

4 Alaktartás Épületeknél általában nem megengedett, hogy a tartószerkezetek túl nagy alakváltozást szenvedjenek. Valami módon biztosítanunk kell a szerkezetünk alakját, hogy a lehetséges teherelrendezések esetén a szerkezet alakja csak kis mértékben változzon meg. Ballasztsúly Ha a szerkezet alakját egy olyan nagyobb teher határozza meg, ami sokkal nagyobb a többi lehetséges tehernél, akkor a többi teher hatására már csak kis mértékben módosul a szerkezet alakja. A megoldás hibája, hogy az egyébként könnyű kötélszerkezetet nehézzé kell tennünk ahhoz, hogy jól használhassuk. Akkor lehet kedvező ez a megoldás, ha a ballasztsúlynak funkciója van. Pl. sportcsarnokokat építettek így: forgásfelület szerkezetről középre belógatott ballasztsúly biztosítja az alaktartást, ahol a ballasztsúlyt gépészet vagy éppen közvetítő állás biztosítja. Merev szerkezettel való összeépítés Az alaktartást úgy is biztosíthatjuk, hogy olyan szerkezettel építjük össze a kötéltartónkat, amelynek van hajlítási merevsége. Ekkor a merev szerkezet egyszerre ballasztsúly is, hiszen egy hajlítási merevséggel rendelkező szerkezet önsúlya általában nagy. Alvaro Siza: Portugál pavilon az 1998-as liszaboni EXPO-ra A merev szerkezettel való összeépítés esetén nem mindig egyértelmű, hogy kötélszerkezetről, vagy kötéllel kiváltott, aláfeszített hagyományos szerkezetről van-e szó. Ha a terhek felvételéhez szükséges alakváltozási energia nagyobb részt a hajlításból származik, akkor kötél kiváltásról beszélhetünk, ha a kötélben ébredő normálerőkből, akkor merev 4

5 szerkezettel összeépített kötélszerkezetről. Másként fogalmazva, ha a kötélszerkezetet arra használjuk, hogy javítsuk a hajlított szerkezetünk erőjátékát, akkor kötél kiváltásról beszélünk. Ha a kötél erőjátéka a domináns, akkor merev szerkezettel összeépített kötéltartóról. Kötél-rácsostartók Tisztán kötélszerkezettel is megoldható az alaktartás. Ha a tartókötelet lefeszítjük egy ellentétes görbületű kötéllel, akkor a lefeszítő kötél is biztosíthatja az alaktartást. A szokásos elnevezés a tartókötél és a lefeszítő kötél, mely arra utal, hogy a jellemzően gravitációs terheinket a lefelé hajló kötél hordja, miközben a felfelé hajló kötél az alaktartást biztosítja. Az angol elnevezések talán szerencsésebbek: a snow-cable hordja a lefelé mutató terheket és a wind-cable hordja a felfelé mutató terheket. A feszítő- és a tartókábel egymáshoz képest többféleképen is elhelyezkedhet: bármelyik lehet felül, akár össze is metsződhetnek. Az egymáshoz képesti helyzet határozza meg azt, hogy a rácsrudakban húzás vagy nyomás ébred. Általában a statikailag határozott rácsozás a szerencsés, de az összekötő kábelek lehetnek statikailag túlhatározott, labilis rendszerben is, azaz létrás kialakítással, de ekkor előfeszítés nélkül nem lehet alaktartó a szerkezet. A kötél rácsostartókat egyébként is mindenképen össze kell feszíteni. Erre azért van szükség, mert ha rácsostartóként gondolunk a szerkezetre, akkor az egyik öv mindenképen nyomott volna. Ezt kábeleknél nem engedhetjük meg, ezért legalább akkora erővel elő kell feszítenünk a kábeleket, amekkora nyomóerő ébredne bennük a terhek hatására. A rácsrudak igénybevételei általában sokkal kisebbek az öveknél, ezért itt megengedett a nyomott rudak alkalmazása, természetesen hajlító merevséggel rendelkező keresztmetszettel. 5

6 A rácsrudak elrendezése szempontjából elkülöníthetünk rácsos, létrás és sugaras elrendezést. Egyrétegű kötélhálók Ha a kötélrácsostartó tartó és lefeszítő kötelei nem egy síkban helyezkednek el, hanem térbeli szerkezetet alkotnak, akkor el is hagyhatjuk az összekötő rácsrudakat, és készíthetünk egy egyrétegű kötélhálót. Az így kialakított felületnek hiperbolikusnak kell lennie ahhoz, hogy a két irányú hálózat egymást megfeszíthesse. Lehetséges elliptikus felület kialakítása is, de ekkor szükségünk van egy olyan külső hatásra, ami egyensúlyt tart a kötelekben működő erőkkel. Ilyenek a légtartós szerkezetek, amikről részletesebben a ponyvaszerkezeteknél lesz majd szó. Az egyrétegű kötélhálót kialakíthatjuk két irányban futó kötelekkel és három irányban futó kötelekkel is. Ha csak kétirányú hálózatunk van, akkor a szerkezetünknek nem lesz nyírási merevsége, a felület labilis. Ez azt jelenti, hogyha a hálózat által kifeszített felületre vonatkoztatott főfeszültségek irányai nem esnek egybe a kötélhálóval, akkor a kötélháló nagy deformációkat szenved, a szálak "zárnak". Ha háromirányú kötélszerkezetet készítünk, akkor úgy tekinthetjük, mintha a felületen minden irányban közel azonos merevségünk lenne, és nyíró merevségünk is volna. Látszólag előnyösebb a három irányú hálózat alkalmazása, azonban ezeknek a szerkezeteknek a kialakítása költségesebb. A kétirányú hálózatnál pedig viszonylag könnyű úgy felvenni a kötélirányokat, hogy azok a folytonos héjfelületre számított főfeszültségek közelében legyenek. 6

7 A kétirányú egyrétegű kötélhálózatok legjellemzőbb elrendezései a következők: alaprajzi vetületében merőleges hálózat; főgörbületi hálózat; geodetikus hálózat, négyszög hálózatból kialakított felület. Az alaprajzi vetületében merőleges hálózat akkor kedvező, ha a felület görbületei viszonylag kicsik. Továbbá az ilyen hálózatok vizsgálata, illetve a kezdeti alak felvétele egyszerűbb ilyen kötélhálózat esetén. Erről a szabadon formált héjfelületeknél már volt szó. Ennek a szempontnak addig nagy volt a jelentősége, amíg nem terjedtek el a nagyteljesítményű számítógépek. A főgörbületek általában közel esnek a főfeszültségekhez, ezért kedvező, ha a köteleinket is a főgörbületek irányába futtatjuk. Az egymást keresztező kábelek egymásra merőlegesek ebben az esetben. Ha a kábeleink nem a főirányokba futnak, akkor nyíróerőt is kell egyensúlyoznunk. Ha csak két irányú hálózatunk van, akkor a hiányzó nyírási merevséget az előfeszítés (geometriai merevség) helyettesíti, és nagyobb nyíróerők esetén nagyobb előfeszítésre lesz szükségünk ahhoz, hogy a szerkezet deformációi elfogadhatóan kicsik legyenek. (Nagyon nagy deformációkkal általában fel lehetne venni bármilyen terhet.) Ha egy kötélhálót a felületen belül árboccal támasztunk alá, akkor a szinguláris pont miatt érdemes főgörbületi hálót választani, így a nagyobb erőket nagyszámú kötél veszi fel. A geodetikus vonal a görbült felület két pontja között húzható legrövidebb vonal. Szépészeti szempontból nézve, ha a geodetikus vonalak végpontjait jól vesszük fel a peremeken, akkor szép hálózatot kapunk. Fizikailag úgy kaphatjuk meg a geodetikus vonalakat, ha csúszós felületen két pont között kifeszítünk egy kötelet. Ha így hozunk létre egy kétirányú hálózatot, akkor a feszítés hatására az egymást keresztező kábelek között nem lép fel erő, csak a felületre merőleges kapcsolati erő működik. 7

8 Ha síkban kialakítunk egy négyszög hálózatot, akkor azt tetszőleges térbeli görbült felületre rá tudjuk feszíteni. Természetesen a négyzetekből rombuszok lesznek. Ilyenek például a kötélhálókkal rokon lécrács héjak. Kötélhálóknál praktikus lehet ez a megoldás, ha négyzetes raszterben előregyártott hálózatból szereljük össze a szerkezetünket. Ilyen például a halászhálók mintájára gyártott webnet, mellyel változatos geometriájú fedéseket alakítanak ki. A KÖTÉL, MINT ÉPÍTŐELEM A tartószerkezeti kötelek felépítése A történelem folyamán állati és növényi eredetű anyagokból készítettek köteleket. Ma is elterjedtek a kenderkötelek. A modern kötelek műanyagokból vagy acélból készülnek általában. A régi és az új kötelek is hasonlóan készülnek: vékony szálakat sodornak össze úgy, hogy kialakuljon egy hosszú, hajlékony, de lehetőleg nagy húzószilárdságú szerkezeti elem. A tartószerkezet építésben ma elsősorban acél kábeleket használunk, de műanyag kötelek is előfordulnak elsősorban ideiglenes szerkezeteknél. Az acél sodronykötelek úgy épülnek fel, hogy a szálakból pászmákat sodornak, majd a pászmákból újabb sodrással összeállítják a kötelet. Ahhoz, hogy a sodrat egyben maradjon, az elemi szálakat a sodrással ellentétes irányban meg kell csavarni. A szálak és a pászmák lehetnek különböző méretűek és elrendezésűek. Készítenek olyan kábeleket is, amiknek a szálai nem is kör keresztmetszetűek, hanem profilozottak. Az ilyen szálakat általában zárt kötelekhez használják, melyeket olyan helyen 8

9 használják, ahol fontos, hogy a kötél kevésbé koszolódjon. A tömörebb kialakítás következtében a kötél keresztmetszetének kitöltöttsége nagy a zárt kötelek esetén, ezért az átmérőhöz viszonyított teherbírás is nagy ezeknél a köteleknél. A jobb hajlíthatóság érdekében a kötelek középső részébe gyakran tesznek kender vagy gumi kötelet. Ettől lágyabb lesz a kötél szerkezete. Ez fontos lehet akkor, amikor mozgó szerkezetet készítünk, de szerelés közben is könnyebbséget jelent a hajlékonyság. Ezt a szálat a kötél lelkének is nevezik. A szálakhoz nagy szilárdságú acélt használnak. Az elemi szálak szakítószilárdsága N/mm 2 között van. A kötél keresztmetszeti területére vonatkoztatva N/mm 2 szakítószilárdságot vehetünk figyelembe tekintettel arra, hogy a teljes keresztmetszet nem kitöltött, és a sodrás is csökkenti a szilárdságot. Minden kötélre külön meghatározzák a szakítóerőt. A kötél általában hasonlóan viselkedik, mint egy konzol: ha a kötél szakad, akkor nincs "pótkötél", azaz olyan lehetséges statikai elrendezés, ahol a szerkezet még állékony lehet akár csak ideiglenesen is. Ezért az üzemben felszerelvényezett köteleket rendszerint próba terhelik. A kötelek teherbírásának parciális tényezője építészeti alkalmazásnál 2 körül van, valamint a kapcsolatok gyengítése miatt szokás 10%-al csökkenteni a teherbírást. (Pl. a Pfeifer cég 1,5-ös parciális tényezőt ír elő a saját kapcsolóelemeivel felszerelvényezett kötelekre, ami igen kedvező érték.) A Pfeifer cég zárt kötelei Ha összevetjük azonos átmérőjű (a) S235-ös anyagminőségű köracél húzási teherbírását és egy (b) 1500 N/mm 2 szakítószilárdságú kábel húzószilárdságát, akkor hasonló értéket kapunk: (a) 0,9x360/1,25=260 N/mm 2 ; (b) 0,5x0,9x1500/2=337 N/mm 2. Ennek ismeretében vajon mi értelme kötelet alkalmaznunk? Hiszen a nagy szilárdságú alapanyag ellenére alig van teherbírás többletünk. Rendszerint akkor használunk 9

10 kötelet, amikor nagyon hosszú vagy nagyon hajlékony elemek beépítésére van szükség. Egy kötél akár végtelen hosszú is lehet. Az elemi szálakat a gyártás közben hegesztéssel toldják (ez nem jelenti azt, hogy a kész kötél is hegeszthető volna), és ha a szálak toldása elég messze van egymástól, akkor a kötél teljes értékűnek tekinthető. A beépítés jellege határozza meg azt, hogy milyen sűrűn lehet toldani az elemi szálakat. A két véglet a felvonókba beépített kötél, amiben nem lehet toldás és a dinamikus hatásnak nem kitett szerkezetek (tipikusan az építészeti alkalmazások). A kötelek többféle felületkezeléssel készülhetnek. Az erősen bordázott felület miatt a festés nem a legjobb megoldás, de időnként alkalmazzák. Ha lehetőség van a folyamatos zsírozásra vagy olajozásra, akkor nincs szükség további felületvédelemre. Ez a megoldás inkább csak mozgó gépészeti berendezéseknél lehetséges. Tartószerkezeteknél leggyakoribb a horganyzott kábel alkalmazása. A horganyzás hosszútávon tartós védelmet biztosít. Azért óvatosnak kell lenni, mert pl. talajjal érintkezve viszonylag hamar elkorrodál a horganyzással védett kábel is. Megbízható és szép megoldás a rozsdamentes acél kábel. Azonban ezek a kötelek gyengébbek és nagyon drágák (az árkülönbség 3-4-szeres!). Ha építészetileg igényes helyen használunk kötelet, akkor számításba jöhet a rozsdamentes kábel, de 5-10m-es távolságból már alig lehet megkülönböztetni a rozsdamentes és a horganyzott kábelt. 10

11 A kötelek kapcsolatai A kötelek belső szerkezetéből adódóan a kapcsolatok kialakítása nehéz: a hagyományos acélszerkezeti megoldásokat nem alkalmazhatjuk. Nem hegeszthetünk, és nem alakíthatunk ki csavaros kötéseket a kötélen. Két alapvető kapcsolási mód van: hurkot alakítunk ki a kötél végére, vagy kiegészítő elemmel látjuk el. Fuxolás: a kötelek végét szétbontják, és a hurok nyakánál összefonják a szálakat önmagukkal A hurkos kötések az egyszerűbbek. Ilyenkor a kötelet átfordítjuk a rögzítési ponton, és önmagával kapcsoljuk össze. Három alapvető elkészítési mód van: a fuxolás, a préselés és a bilincs alkalmazása. A fuxolás a hurok kialakításának ősi módja. A kenderkötelek végeit is így zárták le a régi időkben. A kötél végét szét kell bontani, majd a hurok nyakánál össze kell fonni a szálakat önmagukkal. A kapcsolatot a szálak közötti súrlódás adja, de megfelelő fonási technikával a kötél teherbírásával egyenértékű kapcsolat alakítható ki. A kapcsolat előnye, hogy nem épül be külön elem, és viszonylag lágy marad a kapcsolat környéke is, és így az elemi szálak kevésbé sérülékenyek. Hátránya, hogy a fonás lassú, körülményes feladat. Préselés: alumíniumhüvelyt préselnek a kötélpárra, mely során súrlódásos kapcsolat jön létre A préseléses kapcsolatot a mai szakzsargon gyakran fuxolásnak nevezi, de ez helytelen szóhasználat. A préselés során egy alumínium hüvelyt préselnek a kötélre, azaz a kötélpárra. A préselés nem csak súrlódásos kapcsolatot hoz létre: a nagy nyomás hatására az elemi szálak egymással és a hüvellyel is fémes kötést létesítenek. A kapcsolat előnye, hogy gyorsan és megbízhatóan készíthető. Hátránya, hogy a kapcsolat környékén felkeményedik az anyag, ezért a kapcsolat érzékeny lesz a dinamikus hatásokra. Ma elsősorban ilyen kötéllezárásokat alkalmazunk. A helyszínen rendszerint nincs mód és hely a préselésre valamint nincs 11

12 idő a fuxolásra. Bilinccsel készíthetünk ilyenkor hurkot. A bilincs egy U alakú csavarból és egy öntvény nyeregből áll. A nyereg és az U talpa közé kerül be a két toldandó szál egymás fölé. Az összekapcsolást az összeszorított elemek közötti súrlódás biztosítja. Az U felülete sima, a nyereg viszont bordázott. A kapcsolatnak így van egy erős oldala (a nyereg) és van egy gyenge oldala (az U csavar). A kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a nyeregbe mindig az a kötél szár feküdjön, amelyikben a nagyobb erő van. A gyártók megadják, hogy adott kapcsolat típusnál hány darab bilincsre van szükség ahhoz, hogy a kapcsolat egyenszilárdságú legyen a kötéllel. Elvileg kötél toldására is használható lenne a bilincs, de a tapasztalat szerint nem megbízhatóak az ilyen kapcsolatok. A bilinccsel készített kapcsolatok előnye, hogy viszonylag gyorsan elkészíthetőek a helyszínen. A préselt kapcsolathoz hasonlóan itt is roncsolódnak a kötél elemi szálai. A bilincsel készített kapcsolatok nem túl szépek, igényes építészeti környezetbe kerülendő az alkalmazásuk. Préselt kapcsolatoknál alkalmazott hüvelyek Kötélszív A hurkos kapcsolatoknál, és általában minden kötél kapcsolatnál ügyelni kell arra, hogy a kötél ne törjön éleken. Az élek erősen rongálhatják a kötél szálszerkezetét és tönkretehetik az elemi szálakat. Adott átmérőhöz és adott szálszerkezethez mindig tartozik egy sugár, amin már biztonsággal át lehet fordítani. Ezt azonban a gyártok ritkán közlik. A legmegbízhatóbb módon úgy vehetjük fel az átfordítási sugarat, hogy megkeressük az adott kötélátmérőhöz tartozó kötélszívet, és annak az ívét használjuk. A kiegészítő elemmel készített kapcsolatok alkalmazása esetén a kötél egyenesen maradó végére kerül egy kapcsoló elem. Az ilyen kapcsolat lehet préselt vagy kiöntött. A kapcsoló elem vége bármilyen hagyományos acélszerkezeti megoldással készülhet, tipikus a menetes szár és a villás kapcsolat. A préselt kapcsolatoknál egy olyan hüvelybe vezetjük a kötél végét, 12

13 amely hüvelynek a másik végén rajta van egy kapcsolóelem. A hurkos préselt kapcsolathoz hasonlóan nem csupán a súrlódás, hanem bizonyos fémes kötés is kialakul az elemi szálak és a hüvely között. A kötéllel egyenszilárdságúak ezek a kapcsolatok is. Ellenmenetes feszítőcsavarok A kiöntött kapcsolatoknál egy esztergált vagy öntvény fej készül, ami egy kúp alakú lyukon fogadja a kötelet. A kötelet szétbontott szálakkal helyezik a kúpba, és kiöntik forró fémmel. Az így kialakuló "dugó" megolvasztja kicsit az elemei szálakat is, és így fémes kötés jön létre a szálak és a kapcsoló elem között. Ez a kapcsolat is egyenszilárdságú a kötéllel. Préselésnél a kötél végére kapcsolt menetesszár Hosszállítás A köteleket mindig úgy kell beépítenünk, hogy lehetőségünk legyen a feszítésre. A kötél természeténél fogva nagyon hajlékony, a kapcsolatai is "lötyögősek", ezért nagyon pontosan legyártott kötélhossz esetén is szükség van a befeszítésre. A korábbiak szerint kötélszerkezeteink megfelelő statikai működéséhez is szükség van előfeszítésre. A hosszállítás legegyszerűbb módja a bilincses hurkos kapcsolat alkalmazása. Ilyenkor a helyszínen állíthatjuk be a kötél hosszát. Ha a 13

14 visszafordított kötélszár végére egy segédhurkot teszünk, akkor a beépítés közben megfeszíthetjük a kötelet egy csörlő segítségével. Ez a megoldás utólagos feszítésre is alkalmas. Másik egyszerű megoldás az ellenmenetes feszítőcsavar alkalmazása. Egy kengyelbe befut két csavar, aminek ellentétes irányú a menetemelkedése. Ha tekerjük a kengyelt, az egyik irányban közelednek, a másik irányban távolodnak a csavarok. A csavarok vége többféle kialakítással készülhet. Jellemzően hurkok vagy kampók készülnek, de vannak villás kapcsolatok is. A hurok és a villa alkalmazása a legkedvezőbb. Kampót tartószerkezetekbe lehetőleg ne alkalmazzunk, ha mégis, a kampó öntvény legyen. A csavar saját anyagából visszahajlított kampók teljesen megbízhatatlanok. Préselésnél gyakran kapcsolnak menetesszárat a kötél végére, ami alkalmas lehet a hosszállításra. Az ilyen kapcsolatoknál mindenképen érdemes kontraanyával (dupla anyával) rögzíteni a kapcsolatot, hogy a dinamikus hatások ne lazíthassák fel az anyát. Bilincses, hurkos kapcsolat alkalmazása hosszállításra 14

15 Folyamatosan vezetett kötelek A kötelekben rendszerint nagy erő fut. A kötél méretéhez képest nagy kapcsolóelemekre van szükség az erő bevezetésére más szerkezetbe. Ezért ha lehetőség van rá, biztosítani kell a kábel folytonosságát, és ekkor csak a csatlakozó elemre átadódó erőt kell felvennie a kapcsolóelemnek. Kábelfolytonosság biztosítása Rudakon átfordított köteleknél és összetett kötéltartóknál az a legjobb, ha a becsatlakozó elem a kötélszárak szögfelezőjében fut. Így minimalizálhatjuk a kapcsolóelemekre jutó erőt. Felhasznált és ajánlott irodalom: Pelikán József: Szerkezettervezés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest Kollár Lajos: Mérnöki építmények és szerkezetek tervezése. Akadémiai Kiadó, Michael Seidel: Tensil Surface Structures. Ernst & Son, Berlin, Rúdon átforduló kötélszerkezet kapcsolata Ábrák, forrásképek: Horváth Imola Emese rajzai Tanszéki archívum Hegyi Dezső archívuma 15

PONYVASZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Ponyvaszerkezetek

PONYVASZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Ponyvaszerkezetek PONYVASZERKEZETEK Sátorszerkezet a sivatagban A ponyvaszerkezetek rokonok a kötélszerkezetekkel: a kötélszerkezetekhez hasonlóan a ponyva is csak húzóerő felvételére alkalmas, ezért hasonló konstrukciók

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Fülöp Attila * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Nagy terek lefedésének egyik lehetséges módja acél térrácsos tetoszerkezet alkalmazása. A térrácsos lefedéssel

Részletesebben

0. MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8.

0. MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8. 0. MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8. MPT-Tartórendszer 9. Légtechnika 10. Lefolyócső-csatlakozók

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár TARTÓK web-lap : www.hild.gyor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 19. TARTÓK FOGALMA: TARTÓK A tartók terhek biztonságos hordására és azoknak a támaszokra történő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

MÜPRO. MPC-rendszerkomponensek. MÜPROtect típus C320. MPR-rendszerkomponensek. MPC-rendszersínek 1 2. Menetes szárak 20. MPC-sínkonzolok 3 4

MÜPRO. MPC-rendszerkomponensek. MÜPROtect típus C320. MPR-rendszerkomponensek. MPC-rendszersínek 1 2. Menetes szárak 20. MPC-sínkonzolok 3 4 0. MÜPRO 1. Zajcsillapítás 2. Tűzvédelem 3. Csőbilincsek 4. Szerelősínek 5. Szerelési anyagok 6. Fix- és elmozduló megfogások 7. Nehéz csőrögzítés 8. MPT-Tartórendszer 9. Légtechnika 10. Lefolyócső-csatlakozók

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM térbeli hajlított rúd ÓE-A03 alap közepes haladó VEM

Részletesebben

Oldható kötések készítése

Oldható kötések készítése Szalayné Kovács Eszter Oldható kötések készítése A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-36

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja 1970. IX. 22. (CE-781) Nemzetközi osztályozás: G Ot n 1/00, G 01 n 3/00, G 01 n 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) Hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás,

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés

1 ábra a) Kompaundálás kétcsigás extruderben, előtermék: granulátum, b) extrudált lemez vákuumformázásának technológiai lépései, c) fröccsöntés 1. Hőre lágyuló kompozitok előállítása és feldolgozása Tevékenység: A lecke áttanulmányozása után, a követelményekben meghatározottak alapján rögzítse, majd foglalja össze a lecke tartalmát, készítsen

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken Ritzelés körkéses rizelőgépeken - 1 - Ritzelés körkéses ritzelőgépeken 1 Bevezető A ritzen német szó hasítást, karcolást jelent. Nyomdai körökben ritzelés (riccelés) alatt leginkább öntapadó anyagok öntapadó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 582 01 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 582 01 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modul: 6236-11 Állványzatok

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A nyírás ellenőrzése

A nyírás ellenőrzése A nyírás ellenőrzése A nyírási ellenállás számítása Ellenőrzés és tervezés nyírásra 7. előadás Nyírásvizsgálat repedésmentes állapotban (I. feszültségi állapotban) A feszültségek az ideális keresztmetszetet

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Móra Ibolya Éva. Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat. tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás

MUNKAANYAG. Móra Ibolya Éva. Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat. tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás Móra Ibolya Éva Pillérzsaluzati rendszerek.a zsaluzat tipusa, szerkezeti kialakítása, felhasználás módja, szereléstechnológiai utasítása. A követelménymodul megnevezése: Rendszerzsaluzat építése, bontása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Betonacél toldás Ancon toldókkal

Betonacél toldás Ancon toldókkal Betonacél toldás Ancon toldókkal Betonacél átlapolással vagy toldóelemmel? Tervezők és kivitelezők egyre gyakrabban találkoznak azzal a problémával, főleg karcsú betonszerkezetekben, hogy a hagyományos

Részletesebben

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet)

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) Az épületek műszaki tartalma. Az épületek értelmezhetők a külső környezettől sík vagy görbült felületekkel elválasztott térrendszerként is.

Részletesebben

Geberit HDPE lefolyórendszerek katalógus

Geberit HDPE lefolyórendszerek katalógus lefolyórendszerek katalógus 2006-2007 lefolyórendszerek katalógus - 2006-2007 Geberit Kft. 1117 Budapest Budafoki út 97. Tel.: 204-4187 Fax: 204-4190 sales.hu@geberit.com www.geberit.hu Geberit Kft. 0612

Részletesebben

Z U H A N Á S G Á T L Ó K

Z U H A N Á S G Á T L Ó K Összeraktuk a legjobbakat! Z U H A N Á S G Á T L Ó K ÉPÍTŐKNEK - BONTÓKNAK - KARBANTARTÓKNAK - MAGASBAN DOLGOZÓKNAK Testhevederzet Munkaöv Deréköv Rögzítőkötél Energiaelnyelő Statikus kötél Karabíner Hevedergyűrű

Részletesebben

Tető nem állandó hajlású szarufákkal

Tető nem állandó hajlású szarufákkal 1 Tető nem állandó hajlású szarufákkal Már korábbi dolgozatainkban is szó volt a címbeli témáról. Most azért vettük újra elő, mert szép és érdekes ábrákat találtunk az interneten, ezzel kapcsolatban, és

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása 4. A szükséges kötözésmennyiség számítása Ha kötözéssel kívánjuk megakadályozni mind a rakomány csúszását, mind a felbillenését, a következőképpen járjunk el: Számítsuk ki a csúszás megakadályozásához

Részletesebben

Szerelés, tárolás, karbantartás

Szerelés, tárolás, karbantartás Szerelés, tárolás, karbantartás TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános tudnivalók 1.1 Szállítás...3 1.2 Rakodás...3 1.3 Tárolás...4 1.4 Szereléshez szükséges szerszámok...4 2. Szerelési útmutató 2.1 Előkészítő lépések...5

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

3. MECHANIKUS HAJTÁSOK

3. MECHANIKUS HAJTÁSOK PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 1 1/6 3. MECHANIKUS HAJTÁSOK Különböző munkagépek (járművek, daruk, szállítószalagok, keverők stb.) meghajtásához meghajtógépeket használnak,

Részletesebben

Ponyvagarázs. Összeszerelési útmutató. Verzió: 480 cm X 250 cm X 180(220) cm Dátum: 2009. december 10. Készítette: minimumgarazs.

Ponyvagarázs. Összeszerelési útmutató. Verzió: 480 cm X 250 cm X 180(220) cm Dátum: 2009. december 10. Készítette: minimumgarazs. Ponyvagarázs Összeszerelési útmutató Verzió: 480 cm X 250 cm X 180(220) cm Dátum: 2009. december 10. Készítette: minimumgarazs.hu 2 Biztonsági előírások Ellenőrizze a ponyvagarázs csomagolásaiban található

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása Szám János Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló)

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Gyenes Róbert Geodézia 4. GED4 modul Vízszintes helymeghatározás SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Alak- és helyzettűrések

Alak- és helyzettűrések 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet-

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) 1. A program telepítése A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

CB200 / CB200-T HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNIVERZÁLIS HAJLÍTÓGÉP ÁLLVÁNNYAL VAGY MUNKAPADI RÖGZÍTÉSSEL

CB200 / CB200-T HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNIVERZÁLIS HAJLÍTÓGÉP ÁLLVÁNNYAL VAGY MUNKAPADI RÖGZÍTÉSSEL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

CITYLINE. Fény, haladás, könnyedség CITYLINE az új dimenzió, a formaszabadság. CITYLINE a modern sáv felülvilágító rendszer az Indu-Light-tól.

CITYLINE. Fény, haladás, könnyedség CITYLINE az új dimenzió, a formaszabadság. CITYLINE a modern sáv felülvilágító rendszer az Indu-Light-tól. Fény, haladás, könnyedség az új dimenzió, a formaszabadság. a modern sáv felülvilágító rendszer az Indu-Light-tól. meghívja Önt Egy kényelmes sétára a süßeni járdatető alá. átfed. Mégpedig a Richard Burger

Részletesebben

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472

Önálló szellõzõvezeték 90 perc 472 Mûszaki adatok PROMATECT-H lapcsík (tokozás) PROMATECT -AD lapcsík, d = 40 mm PROMATECT csíkok acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd a G1-G7 részleteket) acél huzalkapcsok ill. gyorscsavarok (lásd

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS NEMESACÉL KOMPENZÁTOROK

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS NEMESACÉL KOMPENZÁTOROK Kezelési és szerelési utasítások 1/6 KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS NEMESACÉL KOMPENZÁTOROK 1. Általános utasítások A nemesacél-kompenzátorok a modern csővezeték-technológia nélkülözhetetlen elemei. Feladatuk

Részletesebben

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA Minősítések: Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Oroszország, Csehország A Deltabeam egyelőre nem rendelkezik magyarországi minősítéssel (2010 folyamán várható).

Részletesebben

A cölöpök definiciója

A cölöpök definiciója Cölöpalapozás A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöpcsúcson és a cölöpköpenyen függőleges méretére általában H>5.D jellemző a teherbíró réteg mélysége és a befogás szükséges

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

2. AZ ANYAGMOZGATÓ GÉPEK ELEMEI

2. AZ ANYAGMOZGATÓ GÉPEK ELEMEI 1. oldal. AZ ANYAGMOZGATÓ GÉPEK ELEMEI Az anyagmozgató gépek néhány különleges emelő- és szállítógéptől eltekintve az általánosan ismert gépelemekből építhetők fel. Mégis vannak olyan gépelemek, amelyek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő nagytáblás álmennyezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I.

MUNKAANYAG. Sulyok Mirtill. Tűzvédő nagytáblás álmennyezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. Sulyok Mirtill Tűzvédő nagytáblás álmennyezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Speciális burkolat készítése I. A követelménymodul száma: 0468-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája Szabó László Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása 9. JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONTOK FORGALOMSZABÁLYOZÁSA...1 9.1. ALAPFOGALMAK...1 9.1.1. Elnevezések...1 9.1.2. A forgalomirányítással összefüggő alapfogalmak...2 9.1.3. Működtetési módok...3 9.2. JELZŐLÁMPÁS

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Makai Zoltán, Sápi Zsombor, Székely András, Székely Béla, Tarcsai Roland Az Amber One projekt célja egy elektromos sportautó prototípusának

Részletesebben

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések Ismétl tlés I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések (mérőtorony) 2 Egyszerű eszközök Egyszerű

Részletesebben

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

5. gyakorlat. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Acélszerkezetek (I.) 5. gyakorlat Csavarozott és hegesztett tt kapcsolatok k Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék A kapcsolatok kialakítására

Részletesebben

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat) Tengelyek fogalma, csoportosítása Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. A tengelyeket

Részletesebben