GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA"

Átírás

1 GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ: TSPC KFT Győr, Ezerjó u. 10. Felelős tervező: Kádár Mihály É/ TARTÓSZERKEZET: EXON 2000 KFT Bp., Pannónia utca 18. Szántó László ( )

2 Győr Város Új Sportkomplexuma Módosított építési engedélyezési tervdokumentáció A tervezésnél alkalmazott szabványok Tartószerkezeti műszaki leírás MSZ-EN Eurocode 0 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ-EN Eurocode 1 A tartószerkezeteket érő hatások MSZ-EN Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése MSZ-EN Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése MSZ-EN Eurocode 7 Geotechnikai tervezés MSZ-EN Eurocode 8 Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 1. Tervezett épület A tervezett sportkomplexum, a kiírásban szereplő sportágaknak helyet adva, több önálló épületből, ill. az ezeket részlegesen összekötő előcsarnokból áll. A Központi épületben kapott helyet a Tornacsarnok és egy Multifunkciós csarnok, melyhez az előcsarnok kapcsolja hozzá a Teniszcsarnokot és a Judo-csarnokot. Az Atlétikai csarnok önálló épületként kerül felépítésre. A módosított engedélyezési dokumentáció az Atlétika épületét érinti, a továbbiakban kizárólag ezzel foglalkozik. 2. Alapozási technológia, talajmechanikai szakvélemény megállapításai A vizsgált terület geotechnikai adottságai a térségre jellemzően átlagosak. A változatos felépítésű talajkörnyezet a homokos kavicstól sovány agyagig terjedően minden talajtípus és azok változatos átmenetei alkotják. A fedőrétegek jellemzően vegyesen települt, laza, ill. puha finomszemcsés homok, iszapos homok és homokos iszap rétegek. A fedőrétegek alatti kavicsterasz közepesen tömör kavicsos homok és homokos kavics rétegekből áll. A talajvíz a Rábca tartósan mesterségesen fenntartott 111,00 mbf szintje esetén eléri a jelenlegi terepszintet, így a maximális talajvízszint is 111,00 mbf szinten vehető fel. Alapozásra a fedőrétegek alatti kavics homok javasolható 105,10-107,40 mbf szinten. Az alapozási sík elérése kavicscölöpökkel, dugócölöpökkel, kútalapokkal és fúrt cölöpalapozással lehetséges. Az optimális alapozási módot az építéskori talajvízállás határozza meg. A tervezés során a talajvízszinttől független fúrt cölöpalapozás alkalmazását irányoztuk elő. A speciális mélyépítési technológia felhasználását a víztelenítés elhagyhatósága és az optimális anyagfelhasználás indokolja. A mélyalapozási szerkezetek felett mon. vb. fejtömbök és talpgerendák készülnek, melyek biztosítják a földrengési igénybevételekre az alapozási szerkezetek vízszintes összekötését. A csarnok földszinti padlószerkezete ágyazott, lágyvasalású mon. vb. padlószerkezetként készül.

3 A tervezett létesítmény szeizmikus tervezéshez szükséges talajgyorsulás referenciaértéke a szeizmikus zónatérképről olvasható le. A horizontális gyorsulás értékek 50 évre vonatkoznak 10 %- os meghaladási valószínűség mellett (PNCR), ami a visszatérési periódus értékét TNCR = 475 évben állapítja meg. A horizontális gyorsulás a vizsgált terület estében agr = 0,12 g-re vehető fel (3. zóna) az MSZ EN :2008 szabvány (A tartószerkezetek tervezése földrengésre) alapján. Az EUROCODE 8 szerint a talajosztályok a szerint használatosak, hogy miként befolyásolják a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatást. A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert talajjellemzők alapján a C típusú altalajosztályba soroljuk. 3. Az épület általános kialakítása Az atlétika épülete a nyitott sportpálya hosszoldala mellé tervezett földszint + emelet kialakítású kiszolgáló épület. Az épület funkció szerint a földszinten kiszolgáló helységeknek, egy atlétikai bemelegítő résznek, illetve a gépészeti központnak ad helyet. Az épület közbenső, 1. emeleti szintjén az irodai funkcióhoz tartózó helyiségek, öltözők, illetve a média számára fenntartott helyiségek helyezkednek el. Az 1. emeleti szintet két lépcsőszerkezeten, illetve egy lifttel lehet megközelíteni. 4. Az alkalmazott szerkezeti rendszer Alapozás A felmenő épületrészek függőleges teherhordó szerkezetei alatt a terheléseknek megfelelő darabszámú fúrt cölöpök készülnek, melyek mon. vb. cölöpfejekkel kerülnek összefogásra. A cölöpfejeket a homlokzatok mentén körbefuttatott talpgerendák, illetve a földszinti terek vasalt padlólemeze fogja össze. Az alapozási szerkezet a teljes épület alatt egy dilatációs egységként készül! A mon. vb. alapozási szerkezetekhez (cölöpfejek) az egy. vb. pillérek egy. vb. kehelynyakak segítségével kapcsolódnak. Az egy. vb. kehelynyakak a cölöpfejekhez a betonperem 5 cm-es benyújtásával és túlnyújtott vasalással kapcsolódnak. E mellett a A pillérek felülete a befogás hosszában, valamint az egy. vb. kehelynyakak belső felülete vízszintesen bordázott kialakítású. A bordázatok és a kiöntés biztosítja a kehelynyakak és a pillérek közötti kapcsolatot. Az épület padlólemeze rugalmasan ágyazott lemezként kerül kialakításra, a felmenő szerkezethez igazodóan 3 dilatációs egységre bontva! Felmenő szerkezetek Az egy. vb. pillérvázas szerkezeti rendszerű épület 6,00 (7,15+10,95) m-es raszterosztással, ~160,50 18,60 m befoglaló mérettel, hosszirányban három dilatációs egységre bontva készül. A szerkezeti dilatációk az A10-es illetve az A18-as raszterekben lettek kialakítva, szerkezetkettőzéses dilatációképzéssel. A földszinti futópálya és a földszinti gépészeti helyiség két szint magas terek, az épület többi földszinti helyiségei felett födémszerkezet készül. Az épület alapvetően osztófödémes csarnokszerkezetként került megtervezésre. Az alapszerkezet az egy. vb. homlokzati pillérek és a haránt irányban elhelyezett szintén egy. vb., vegyes vasalású (lágyvasalás és feszítőpászma), változó magasságú T keresztmetszetű szelemenek által alkotott keretszerkezetekből áll. Az egy. vb. szelemnek két irányú 3%-os lejtése adja a fedés lejtésének irányát. A fedés a szelemenekre támaszkodó acél trapézlemez fedéssel kerül kialakításra. Földszint feletti födémszakaszok Az épület alapterületének egy részén jellemzően a pálya felőli hosszoldal mentén közbenső födémszerkezettel egy emeleti szint is kialakításra kerül. A földszinti terek feletti födémszakaszok jellemzően egy. vb. gerendákra támaszkodó egy. vb. felülbordás feszített zsalupanelek, mon. felbetonnal kiegészítve. A födém öszvastagsága 22 cm. Építési állapotban (terhelés: zsalupanel önsúly + felbeton önsúly) az egy. vb. gerendák és zsalupallók kéttámaszú szerkezetként működnek, végállapotban a rétegrendi terhekre illetve a födémszerkezet hasznos terheire a gerendák és a 22 cm összvastagságú lemezszerkezet többtámaszú szerkezetként viselkedik. Ez a típusú födémszerkezet nem igényel zsaluzatot, gazdaságosságát ez indokolja mind költségileg, mind időarányosan. Az általános elvtől eltérően az A25-A27 rasztereken lévő az Ac-Ab raszterek közötti 10,95 m-es fesztávolságú födémgerendákat a felbeton megszilárdulásáig alá kell dúcolni!

4 Zsalupaneles födémszerkezet Zsaluzat építésére a lépcsőszerkezetek illetve a liftakna körüli (A11-A12; A23-A24 raszterközök) födémszakaszok kivitelezésekor lesz szükség: ezekben a rasztermezőkben a födémlemez 22cm vastagságú egységesen monolit szerkezet. A födémlemezek a számozott raszterek mentén kiosztott ~7,15m elméleti fesztávú előregyártott (50x50cm), kiharapott tartóvégű gerendákra támaszkodnak. Ezek a gerendák jellemzően kéttámaszú szerkezetek. Az Aa raszteren mind a hossz-, mind a haránt irányú gerendák a pilléren kialakított rövidkonzolra kerülnek letámasztásra, míg az Ab raszteren a hosszirányú gerendák a pilléren kialakított rövidkonzolra, a haránt irányú gerendák központosan ülnek fel. A letámaszkodásoknál a vízszintes erőket felvevő pillér-gerenda, ill. rövid konzol-gerenda kapcsolat hüvelyes dorrnis megoldással készül. Ab raszteri pillér-gerenda kapcsolat Aa raszteri pillér-gerenda kapcsolat Az A25-A27 raszterközben a földszint feletti födémszerkezetre a teljes épületszélességben szükség van. Itt az előzőekben tárgyalt haránt irányú gerendák folytatásaként egy-egy 10,95 m elméleti fesztávolságú előregyártott gerenda kerül elhelyezésre. Az Aa-Ab raszterközi gerendák (50x50cm) építési állapotban kéttámaszú szerkezetek, végállapotban a rétegrendi és függesztett terhelésre, ill. a hasznos terhelésre az Ab raszteri pillér fölött többtámaszúsodik. Az Ab-Ac raszterközi 10,95 m fesztávú gerendákat építési állapotban, amíg a födémszerkezet felbetonja a megfelelő szilárdságot el nem éri, teherhordó módon alá kell támasztani legalább 3 helyen. A zsaluzat eltávolítható, ha a födémszerkezet felbetonjának nyomószilárdsága elérte a C25/30 betonosztályhoz tartózó értéket!

5 Ab raszteri pillér-gerenda-gerenda kapcsolat A főtartókra merőleges irányban a födémszéleken egy. vb. peremgerenda kerül végigvezetésre, mely felett koszorú jellegű monolit felbeton készül. A húzóerő felvételére a továbbmenő előregyártott pilléreken csőátvezetés készítendő, melyen a hosszvasalás folytonosan átvezetendő és utólag injektálandó. Opciós megoldásként a csőátvezetések helyett, a pillérekben előre elhelyezett és méretezett szerelvények beépítése, illetve a felbeton vasalás helyszínen való hozzáhegesztése is megfelelő műszaki megoldás. Zárófödém A zárófödém acél trapézlemezfedéses könnyűszerkezetes tetőszerkezet, mely a felső síkon két irányban 3% lejtésképzéssel kialakított előregyártott, ~18,10m fesztávolságú, változó magasságú ( cm), T keresztmetszetű gerendákra ültetve helyezkedik el. Az egy. vb. szelemenek kiosztása követi a hosszirányú 6,00 m-es alaprasztert. A T tartók feszített előregyártott szerkezetek, a tartó felső övének síkjában dilatációnként végigvezetett acélszerkezetű nyomócsővekkel, illetve a csomócsövek közé beépített körszelvényű, feszítőszemmel ellátott, húzott pótátlós merevítési rendszerrel tárcsamerevvé téve. A T keresztmetszetű tartók terheiket az Aa illetve az Ac raszteri előregyárott pillérsorokra továbbítják. A pillérfejezet villás véggel készül, melyek közé ül be a kiharapott tartóvégű szelemen. A pillér-gerenda kapcsolatot a gerinc felfekvése mellett a pillérvillák és a szelemen fejlemezének hüvelyes-dornis kapcsolata biztosítja. Ab raszteri pillér-gerenda-gerenda kapcsolat Előtetőszerkezetek, falvázgerendák, másodlagos tartószerkezetek Jellemzően az épület pálya felőli oldalán, illetve a bejárati sáv (A25-A26 raszterköz) utcafrontján ~1,80m kinyúlású, acélszerkezetű előtető szerkezetek létesülnek. Az acélszerkezetű (HEA-200 szelvényű) konzolok a bejárat feletti szakaszon pillérosztásban, a pillérbe fogott szerkezetként, míg a pálya felőli oldalon pillérosztásban és ennek felében készülnek. A befogott csomópontot az előregyártott pillérekbe és a peremgerendákba helyezett szerelvény, és a szerelvényhez helyszínen illesztett előtető szelvény alkotja. A kapcsolatok hőhíd-megszakító elemekkel kerülnek megoldásra.

6 A konzolvégeket nyomást felvenni képes szelvénnyel kell összekötni (U-szelvény), és a szerkezetek vízszintes irányú merevségét egységenként és dilatációnként elhelyezett, feszítőszemmel ellátott, húzott pótátlós körszelvényű merevítésekkel kell biztosítani! Az épület homlokzatát függőleges irányú könnyűszerkezetes szendvicspanelburkolat képezi. A panelek ~9,00m magasságú, háromtámaszú szerkezetek. Ahol a homlokzaton nincs földszint feletti osztófödém, ott a födémsík magasságában pillérek között elhelyezett, fektetett HEA-200 szelvényű, acélszerkezetű szelvény biztosítja a panel vízszintes merevségét. Tetőszinten szintén kiegészítő acélszelvényű gerendák betervezése vált szükségessé. Ezek a kéttámaszú, fektetett szelvényű tartók mindenhol csuklós kapcsolattal (utólag dűbelezett) kapcsolódhatnak az előregyártott pillérekhez. Függőleges tartószerkezetek, merevítő rendszer Az épület függőleges tartószerkezete egy. vb., alul befogott felül kilendülő vasbeton pillérvázas szerkezeti rendszerű. A pillérek és a vízszintes, jellemzően szintén előregyártott tartószerkezetek megfelelő merevségű kapcsolatait hagyományos hüvelyes-dornis, utólag injektált kapcsolatok biztosítják. A pillérek előregyártott kehelynyakakba helyezendők el. A megfelelő erőátadás érdekében a kehelynyak belső fele bordázott felület. A pillér kehelynyakba kerülő külső kerülete is bordázott felülettel kell készüljön az MSZ EN szabvány ide tartózó fejezeteinek betartása mellett. A bordázatok közötti kapcsolatot legalább az alacsonyabb betonszilárdsági értékekkel rendelkező szerkezetnek (kehelynyak - pillér) megfelelő szilárdságú kiöntőhabarcs helyszíni injektálása biztosítja. A szerkezeti dilatáció menti pillérek, a szeizmikus határállapothoz tartózó elmozdulásértékeken felüli minimális dilatációs hézag alkalmazása mellett készülnek. Ezeknél a pilléreknél a megfelelő merevségű befogást az alaptestekbe épített tőcsavarok, és a pillérbe épített pillérpapucs, mind csavaros toldás biztosítja. Ab raszteri pillér-gerenda kapcsolat Aa raszteri pillér-gerenda kapcsolat 5. Tartószerkezetek tűzvédelme A módosított engedélyezési terv részeként dokumentált tűzvédelmi tervfejezetben foglalt tűzállósági elvárások az EC szabványsorozatban foglalt méretezési eljárások alkalmazásával kerültek figyelembe véve. Az acélszerkezetek esetében a szükséges tűzállósági követelmények tűzvédelmi bevonat alkalmazásával került biztosításra.

7 6. Figyelembe vett hatások, kiindulási teherparaméterek kivonata Állandó terhelések: RÉTEGRENDI ÁLLANDÓ TERHELÉSEK P1 Padlóburkolat 2 cm burkolat 25 k N/m 3 0,50 k N/m 2 7 cm vasalt cementesztrich 24 k N/m 3 1,68 k N/m 2 6 cm EPS 0,1 k N/m 3 0,01 k N/m 2 15 cm padlólemez k N/m 3 programban Rétegrendi teher 2,19 kn/m 2 1,35 K1 Földszint feletti födémszakaszok 2 cm burkolat 25 k N/m 3 0,50 k N/m 2 8 cm vasalt cementesztrich 24 k N/m 3 1,92 k N/m 2 5 cm EPS lépéshangszigetelés 0,1 k N/m 3 0,01 k N/m 2 22 cm födémszerkezet k N/m 3 programban cm függesztett teher k N/m 3 0,50 k N/m 2 Rétegrendi teher 2,93 kn/m 2 1,35 T1 Tetőburkolat 9 cm (0-18cm) kőzetgyapot hőszigetelés lejtéskorrekció 1,5 k N/m 3 0,14 k N/m 2 26 cm kőzetgyapot hőszigetelés 1,5 k N/m 3 0,39 k N/m 2 cm trapézlemez k N/m 3 0,15 k N/m 2 cm függesztett teher k N/m 3 0,50 k N/m 2 Rétegrendi teher 1,18 kn/m 2 1,35 P1 K1 T1 SZÁMÍTÁSNÁL FIGYELEMBE VETT RÉTEGRENDI ÁLLANDÓ TERHELÉSEK Padlóburkolat 2,25 kn/m 2 1,35 Földszint feletti födémszakaszok 3,00 kn/m 2 1,35 Tetőburkolat 1,25 kn/m 2 1,35 I Válaszfalak EGYÉB ÁLLANDÓ JELLEGŰ TERHEK 1,00 kn/m 2 1,35 Hasznos terhelések: SZÁMÍTÁSNÁL FIGYELEMBE VETT HASZNOS TERHELÉSEK γ Q Ψ 0 Ψ 1 Ψ 2 irodák, öltözők, kiszolgáló helyiségek B osztályú hasznos terhelés 3,00 kn/m 2 1,50 0,7 0,5 0,3 raktárak, szertárak E1 osztályú hasznos terhelés 5,00 kn/m 2 1,50 1,0 0,9 0,8 gépészeti területek E2 osztályú hasznos terhelés 5,00 kn/m 2 1,50 1,0 0,9 0,8 Szélteher: SZÉLTEHER - KERESZTIRÁNY kiindulási adatok: referencia magasság: 9,50 m beépítettségi kategória: III. C dir = 0,85 érdességi tényező (c r ): 0,74 C season 1 domborzati tényező (c 0 ): 1,00 Terv. i. 50 év alapértékű szélsebesség (v b ): 20,1 m/s q pe torlónyomás csúcsértéke 0,42 kn/m 2 függőleges szerkezetek: c pe10 nyomási tényezők függőleges falak, h/d= 0,447 γ w A B C D E -1,20-0,80-0,50 0,73-0,35 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 A B C D E -0,51-0,34-0,21 0,31-0,15 [kn/m 2 ] lapostetők: c pe nyomási tényezők lapostetők mellvédekkel hp/h= 0,1 γ w F G H I (+) I (-) -1,20-0,80-0,70 0,20-0,20 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 F G H I (+) I (-) -0,51-0,34-0,30 0,08-0,08 [kn/m 2 ] d= 19 m e=min(b v. 2h) 17 e<d ψ 0 0,60 b= 165 m hp= 0,85 m ψ 1 0,20 h= 8,50 m ψ 2 0,00

8 SZÉLTEHER - HOSSZIRÁNY kiindulási adatok: referencia magasság: 9,50 m beépítettségi kategória: III. C dir = 0,85 érdességi tényező (c r ): 0,74 C season 1 domborzati tényező (c 0 ): 1,00 Terv. i. 50 év alapértékű szélsebesség (v b ): 20,1 m/s q pe torlónyomás csúcsértéke 0,42 kn/m 2 függőleges szerkezetek: c pe10 nyomási tényezők függőleges falak, h/d= 0,052 γ w A B C D E -1,20-0,80-0,50 0,70-0,30 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 A B C D E -0,51-0,34-0,21 0,30-0,13 [kn/m 2 ] lapostetők: c pe nyomási tényezők lapostetők mellvédekkel hp/h= 0,1 γ w F G H I (+) I (-) -1,20-0,80-0,70 0,20-0,20 W e szerkezetre ható szélteher 1,50 F G H I (+) I (-) -0,51-0,34-0,30 0,08-0,08 [kn/m 2 ] d= 165 m e=min(b v. 2h) 17 e<d ψ 0 0,60 b= 19 m hp= 0,85 m ψ 1 0,20 h= 8,50 m ψ 2 0,00 Hóteher: kiindulási adatok: HÓTEHER: tengerszint (Adriai) feletti magasság A: 112,00 maf γ s szél miatti tényező C e : 1,00 szokásos hőmérsékleti tényező C t : 1,00 tető hajlásszöge α 1 : 10 μ 1 tető alaki tényező 0,8 μ 2 S k tető alaki tényező felszíni hóteher karakterisztikus értéke 1,25 kn/m 2 S hóteher tartós/ideiglenes állapotra: S : 1,00 kn/m 2 1,50 hófelhalmozódás meghatározás: (előtetőszerkezeteken) magasabb épületrész hossza b 1: 19,00 m γ s alacsonyabb épületrész hossza b 2: 2,00 m magasság különbség h: 5,50 m magasabb tető hajlása α 1: 0 alacsonyabb tető hajlása α 2: 0 l s hófelhalmozódás hossza 11,00 m μ w hófelhalmozódáshoz tető alaki tényező 1,91 μ s lecsúszó hó alaki tényező 0,00 S hófelhalmozódás magaslat mellett: S max : 2,39 k N/m 2 1,50 hófelhalmozódás kifutó szakaszon: S min : 2,13 k N/m 2 1,50

9 Szeizmikus terhek kiindulási paraméterei: FÖLDRENGÉS PARAMÉTEREK: kiindulási adatok: Talajtípus : C 1. típus Nehézségi gyorsulás (g): 9,81 m/s 2 Talajgyorsulás az alapkőzeten (P NCR :10%; T NCR :475) (a gr ): 0,12 Épület fontossági osztály : II. közönséges épület (nem tartozik más kategóriába) Épület fontossági tényező ( g I ): 1,00 Igénybevételek meghatározásához: Viselkedési tényező (q ): 1,50 30%-os meghaladási valószínűségi szorzó (f 30 ): 0,70 Tervezési talajgy. igénybevételhez (a g = g I * g * a gr * f 30 ): 0,824 m/s 2 Elmozdulások meghatározásához: Viselkedési tényező elmozduláshoz (q d ): 1,50 Csökkentőtényező elmozduláshoz ( n ): 0,50 Axisban beállított viselkedési tényező elmozduláshoz (q d * n / f30): 1,07 Tervezési talajgy. elmozduláshoz (a gd = g I * g * a gr ): 1,177 m/s 2 Számításainkat Axis Vm végeselemes modellező program segítségével végeztük. Az épület térbeli modellje az összes jellemző tartószerkezeti elem figyelembevétele mellett készült. 7. Mellékelt tartószerkezeti elrendezési tervek S-A-1 Atlétika épülete Elrendezési rajzok S-A-2 Atlétika épülete Metszetek Budapest, augusztus 27. Szántó László statikus vezetőtervező épület-, és tartószerkezeti szakértő kamarai szám: Melléklet: Szerkezeti elrendezési rajzok (2 db A3-as oldal)

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10. CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 2014. február 10. 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK

4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK 4.2. ELİREGYÁRTOTT VB. FÖDÉMEK 4.2.1. ALAPFOGALMAK: ELİREGYÁRTÁS, FESZÍTÉS A monolit vb. födémek rengeteg elınye (kisebb födémvastagság, egyszerő konzolképzés, többtámaszúsíthatóság, kétirányú teherhordás

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez " STEEL " Tervezı Iroda BT. 6723. Szeged, Mária u. 5. Tel.: -2626-938 SZERKEZETI MŐLEÍRÁS a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 0392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez Kiindulási adatok ±0,00=

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) A következı oldalakon található mellékletek vázlatos ismertetést adnak az egyes födémrendszerekrıl, jó támpontot nyújtva az adott épületeknél

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tartalom: Címlap Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Tartószerkezeti műszaki leírás Szerkezeti kiviteli tervek ( 1 db A/4) ( 1 db A/4) ( 3 db A/4) ( 17 lap) Építész

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ

STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ SZUMMAPLAN Mérnök Szolgáltató Kft. Levelezési cím, iroda: H-8776 Bocska, Ady Endre u. 13. Tel: +36-93-950-219 Mobil: +36-30-6500534; E-mail: szummaplan@gmail.com STATIKAI ENGEDÉLYEZÉSI MUNKARÉSZ Murakeresztúr,

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005.

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK 2005. 1. Adott egy lejtős terület, lejtőirányú réteghajlással, ahol lakóparkot építenek. A területet alulról patak határolja. G) A Bizottság által megadott talajrétegződés figyelembevételével

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása, terhei Dr. RADNAY László PhD. Főiskolai Docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Csarnoképületek kialakítása Adott egy belső

Részletesebben

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében

ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében Horváth Tamás Alkalmazható ÉPÍTÉSI RENDSZEREK az Épületszerkezettan 2. gyakorlati feladat keretében segédlet Széchenyi István Egyetem, Gy r Épülettervezési és Építészeti Tanszék 2008. február 27. Gyártó

Részletesebben

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA Minősítések: Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Oroszország, Csehország A Deltabeam egyelőre nem rendelkezik magyarországi minősítéssel (2010 folyamán várható).

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS 2016. március 18. Alagútfejtési eljárások 2 Alagútépítési eljárások 3 Tradicionális alagútépítés Pajzsos alagútépítés Biztosítás Alagút-fejtés

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS

TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS TERVPÁLYÁZATI MŰ LEÍRÁS KONCEPCIÓ Telepítés a kapu A Ludovika Akadémia történeti és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Campus tervezett új épületei a környező utcák felől védik és zárják körül az Orczy kertet.

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

TETŐTÉR I EMELET ELŐTÉR TETŐTÉR +4,84 5 I EMELET +1,61 5 ELŐTÉR 3 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 170 3 9*30,7=276 170 120 30 120 0 120 120 322 8 147 30 7 30 7 30 7 30 7 +4,84 5 147 453 TETŐTÉR

Részletesebben

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak.

A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tévesen lett feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/15 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft. 2010. október.

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft. 2010. október. Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából bohn Mélyépítı Kft. 2010. október. Tartalom 1. Egy technológia, a Jet Grouting 1.1 Technológiai ismertetés

Részletesebben

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 2014/15-2-É-06 Megrendelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY Vállalkozó: Vedres Béla Készült: 2014/15 2. félév

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései 2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hőtıház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hőtıház épületében keletkezett

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Óceánárok u. Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

Darupályák tervezésének alapjai

Darupályák tervezésének alapjai Magasépítési Acélszerkezetek B/6 előadás Darupályák tervezésének alapjai készítette: Dr. Kovács Nauzika 2009.10.14. 1 Tartalom Szerkezeti kialakítás Híddaruk, Szelvények, kapcsolatok, megtámasztások, Darusín

Részletesebben

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4

A04. Lőportár Lőtér Budapest XI. kerület, Szerémi út R10 R11 R1 R1 R1. Komplex II. - Ipartanszék Konzulens: Gaul Cicelle. A1 metszet M= 1 : 50 A02 CS4 R1 Talajon fekvő kőburkolatú padló 2cm Nox gránit kőburkolat 1cm flexibilis ragasztóhabarcs felületsimítás és ragasztás 5cm aljzatbeton, padlófűtés cm vasalt aljzatbeton R2 Talajon fekvő greslap burkolatú

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Építész műleírás és tanulmány Bányászati múzeum

Építész műleírás és tanulmány Bányászati múzeum Építész műleírás és tanulmány Bányászati múzeum Diplomamunka Csermák Dávid Tartalom Építészeti műleírás 3 A helyszín bemutatása 4 A terv fejlődésének bemutatása 8 Bányászati múzeumok 11 Alkalmazott műszaki

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

VARIOMAX födémzsaluzat

VARIOMAX födémzsaluzat VARIOMAX födémzsaluzat HT fatartóval Termékismertetõ és használati útmutató 2005 április Hünnebeck Hungaria Kft. Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók oldal Termékjellemzõk 2 Építõelemek 3-6 Használat és felépítés

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %. napirendi pont Tárgy: A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Sibrik M. út- MÁV, Ferihegyi

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78478-1-15/2010. Üi: Márta Gabriella (EJT) Csökli Gabriella, Kardos Sándor (VVO) Dr. Szorcsik Attila (KVO) Tárgy: Vízjogi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK ELŐREGYÁRTOTT VASBETON SZERKEZETEK Szerkezetépítés I. Széchenyi István Egyetem Győr. Előadó: Koics László TARTALOM 1. Felhasználási terület 2. Csarnokszerkezetek típusai 3. Tervezés alapjai, megrendelői

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben