Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán"

Átírás

1 Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán

2 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok tömörségének meghatározása 4. A földmű méretezési teherbírási modulusának meghatározása 5. A földmű teherbírásának javítása 6. Fagyvédelem 7. A pályaszerkezet víztelenítése 8. A földmunkák végrehajtása 9. Példa követelmények előírására 2

3 A földművek építéséről általában Az út építési költségének %- át a földmű építés teszi ki. A burkolat lehajlásának %-a földműből adódik. Amennyiben a lehajlás túl nagy, akkor nagy húzófeszültség, megnyúlás keletkezik, ami rongálódáshoz vezet. Mivel a legnagyobb mennyiségben földet építünk be az útépítés során, ennek mozgatása meghatározó költség. Elsődleges cél, hogy a nyomvonal környezetében lévő talajt használjuk. Fontos nyomvonal tervezési szempont (volt?), a földmű tömegegyensúly alkalmazása, valamint a töltésépítésre alkalmatlan területek elkerülése.

4 A földművek építéséről általában Útépítési földművek esetén az alábbi részeket különböztetjük meg: - töltéstalp (eredeti talaj felső cm-es része) - töltéstest - védőréteg (felső 50 (100) cm-es réteg) - egyéb földmű részek (padka, elválasztó sáv, hát- visszatöltés, stb.) Földművekhez felhasználható anyagok: - földanyagok, tört anyagok -geoműanyagok - származékanyagok, ipari melléktermékek, másod nyersanyagok

5 Talajok jellemzése A durva és vegyes szemcséjű anyagok szemeloszlását az egyenlőtlenségi mutató [ C u = d 60 /d 10 ] illetve a görbeségi mutató [ C c = (d 30 ) 2 / (d 60 *d 10 ) ] jellemzi.

6 Talajok jellemzése A durva és vegyes szemcséjű anyagok szemeloszlását folyási határ (w L ) az a víztartalom, amely mellett a Cassagrandecsészébe kent mintában meghúzott barázda 25 ütés hatására 10 mm hosszban folyik össze. A sodrási határ (w p ) az a víztartalom, amelyből a talajból kisodort 3 mm vastag szálak éppen töredezni kezdenek. Az index jellegű talajfizikai jellemzőket a kötött talajok besorolására, állapot-jellemzésére használjuk. Plasztikus index: Ip = w L w p, azaz a folyási-, és sodrási határ különbsége.

7 Talajok jellemzése A talaj tömörsége és a száraz térfogatsúly Az útépítések földművének tömörítésekor a tömörség jellemzésére a tömörített talaj térfogatsúlyát használjuk. A földmű víztartalma igen változékony lehet, ezért az összehasonlítás érdekében mérőszámul a talaj száraz térfogatsúlyát használjuk ρ o [g/cm 3 ] jelzéssel, kiiktatva a w [%] víztartalom hatását. A száraz térfogatsúlyt közvetlenül számíthatjuk: ρ o = G o / V ahol: G o - a zavartalan talajminta 105 o Chőmérsékleten kiszárított száraz súlya [g], V - a minta eredeti térfogata (pl. mintavételi kiszúró-henger köbtartalma) [cm 3 ] A nedves sűrűség és w % ismeretében is számolható: ρ o = ρ / (1 + w% / 100)

8 Talajokat osztályozása szemcseméretük alapján A talajok osztályozása szemcseméretük alapján MSZ szerint: durva szemcséjű (szemcsés) talajokat szemmegoszlásuk alapján, ha s 0,063 agyag-iszap tartalmuk 40 % és Ip plasztikus indexük 40 %, finom szemcséjű (kötött) talajokat plaszticitási jellemzőjük alapján, ha s 0,063 agyag-iszap tartalmuk 40 % és Ip plasztikus indexük 10 %, vegyes szemcséjű talajok esetén szemeloszlás és plaszticitási jellemzők figyelembe vételével, ha a fenti két szempont szerint nem egyértelmű a besorolás.

9 Szemcseméretek megnevezése Szemcsék méretének megnevezése (e-ut [ÚT :2007] szerint) Szemcse csoport Nagyon durva Durva Finom Szemcse frakció Jelölés Szemcse méret [mm] Kőtömb (Large Boulders) LBo > 630 Görgeteg (Boulders) Bo Macskakő (Cobble stones) Co Kavicsok (Gravel) Gr 2 63 Durva kavics (Coarse Gravel) CGr Közepes kavics (Medium Gravel) MGr 6,3 20 Finom kavics (Fine Gravel) FGr 2 6,3 Homokok (Sand) Sa 0,063 2 Durva homok (Coarse Sand) CGr 0,63 2 Közepes homok (Medium Sand) MGr 0,2 0,63 Finom homok (Fine Sand) FGr 0,063 0,2 Iszapok (Silt) Si 0,002 0,063 Durva iszap (Coarse Silt) CSi 0,020 0,063 Közepes iszap (Medium Silt) MSi 0,0063 0,020 Finom iszap (Fine Silt) FSi 0,0020 0,0063 Agyag (Clay) Cl 0,002

10 Általános összetételű talajok besorolása

11 Talajok szemeloszlásának jellemzése A durva és vegyes szemcséjű anyagok szemeloszlását az egyenlőtlenségi mutató C u illetve a görbeségi mutató C c alapvetően a tömöríthetőséget mutatják. Szemeloszlási görbe alakja C u C c SZ-1 Lapos > SZ-2 Elnyúló 6 15 < 1 SZ-3 Meredek < 6 < 1 SZ-4 Hiányos Rendszerint nagy Akármennyi, általában < 0,5

12 A földműanyagok alkalmasságának megítélése e-út [ÚT ] Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai útügyi műszaki előírás szerint: A talajok földműanyagként való felhasználás szempontjából az alábbiak szerint minősíthetők: M-1 kiváló földműanyag M-2 jó földműanyag M-3 megfelelő földműanyag M-4 elfogadható földműanyag M-5 kezeléssel alkalmassá tehető földműanyag M-6 földműanyagként nem hasznosítható

13 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-1 kiváló földműanyag durva szemcséjű, s 0,063 5 % talajok, ha egyenlőtlenségi mutatójuk C u 6, és szemmegoszlásuk folytonos. (Kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok.)

14 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-2 jó földműanyag durva szemcséjű, s 0,063 5 % talajok, ha C u 6, és ha szemmegoszlásuk hiányos, illetve ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk folytonos (Kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok.) vegyes szemcséjű 5 s 0, % talajok, ha szemmegoszlásuk folytonos (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok.) mállásra nem hajlamos, folytonos szemcse összetételű kőzettörmelék, ha legnagyobb szemnagyságuk nem nagyobb 200 mm-nél.

15 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-3 megfelelő földműanyag durva szemcséjű, s 0,063 5 % talajok, ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk hiányos (Kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok.) vegyes szemcséjű 5 s 0, % talajok, ha szemmegoszlásuk hiányos (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok.) vegyes szemcséjű 15 s 0, % és Ip 10 talajok, ha 8 w 18 % (erősen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok.) mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelék, ha legnagyobb szemnagyságuk nem nagyobb 200 mm-nél.

16 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-4 elfogadható földműanyag durva szemcséjű, kissé szerves talajok, ha C u >3 finom szemcséjű 25 < Ip 40 % talajok, ha 12 w 24 % mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kőzettörmelék, ha legnagyobb szemnagyságuk nem nagyobb 320 mm-nél.

17 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-5 kezeléssel alkalmassá tehető földműanyag durva szemcséjű talajok, ha C u >3 vegyes szemcséjű 15 s 0, % és Ip 10 talajok, ha w < 8 vagy w > 18 % (erősen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok) finom szemcséjű 10 < Ip 25 % talajok, ha 7 < w < 10 % illetve 20 < w < 24 % finom szemcséjű 25 < Ip 40 % talajok, ha 8 < w < 12 % illetve 24 < w < 28 % Aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos, és/vagy változékony szemeloszlású kőzettörmelék.

18 A földműanyagok alkalmasságának megítélése M-6 földműanyagként nem hasznosítható finom szemcséjű 10 < Ip 25 % talajok, ha w 7 % illetve w 25 % finom szemcséjű 25 < Ip 40 % talajok, ha w 8 % illetve w 30 % finom szemcséjű Ip > 40 % talajok, közepesen és nagyon szerves talajok szikes talajok mállásra hajlamos, talajok vagy kőzetek olyan talaj amelyik módosított Proctor vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsúlya ρ max < 1,65 g/cm 3

19 A talajtömörség meghatározása Fontos, hogy a földmű jól legyen tömörítve. A tömörítetlen földmű mozgásai, lehajlása jelentős, ennek hatására a pályaszerkezet alaprétege hamarabb megy tönkre (repedések, deformáció, kifáradás ) A rosszul tömörített földmű utántömörödik, és ha ezt képesek is követni a pályaszerkezeti rétegek, akkor is hullámosodás és egyenetlenség alakulhat ki a burkolat felületén. A jó tömörítéssel: -nő a belső súrlódás, - megjavul a kohézió, - a nyírószilárdság nő, - az összenyomhatóság csökken, - a vízérzékenység csökken.

20 A talajtömörség meghatározása A tömörséget a legnagyobb száraz térfogatsúlyhoz, ρ 0max - értékéhez viszonyítva számítjuk. A módosított Proctor vizsgálattal meghatározott ρ 0max értékét tekintjük 100 %-os tömörségnek. A görbe maximuma meghatározza a w opt [%] optimális víztartalmat, amely mellett a legnagyobb tömörséget lehet elérni.

21 A talajtömörség meghatározása A görbe maximuma meghatározza tehát a w opt [%] optimális víztartalmat, amely mellett a legnagyobb tömörséget lehet elérni. Ha pl. 90 %-os tömörségi fokot írtunk elő, akkor ρ o90 = 0,90 ρ omax nagyságú száraz térfogatsúlyt kell létesíteni. Az ábrán az ennek megfelelő vízszintes vonal két helyen metszi a Proctor-görbét: a metszéspontok levetítése megmutatja azt a víztartalomintervallumot, amelyen belül a megadott, kívánt tömörséget el lehet érni.

22 A talajtömörség meghatározása A tömörítés eredményét három tényező befolyásolja: a víztartalom nagysága a talajfajta sűrűsége, [g/cm 3 ] a tömörítési munka nagysága Kivitelezéskor a földtömörítés eredményességét a tömörségi fok, más néven relatív Proctor-tömörség értékével fejezzük ki, amely a száraz- és a legnagyobb száraz térfogatsúly százalékos aránya. - ha az optimális víztartalomtól a kisebb víztartalmak irányába térünk el, akkor a száraz szemcsék belső súrlódása megnő, sokkal több tömörítő munkára van szükség, - ha a nagyobb víztartalmak irányába térünk el, akkor rendszer közelít a 2 fázisú állapothoz, beépítéskor kitér ( gumizik ) a tömörítő eszközök alól, ekkor ezért nem lehet megfelelő tömörséget elérni.

23 A talajtömörség mérése Kiszúróhengeres mintavétel: Térfogatot adja a henger Tömegmérés ρ w Szárítás w% Ezekből számolható a ρ 0 száraz térfogatsúly, majd a tömörség. Szemcsés talaj esetén nagy a bizonytalanság, ezért ballonos mérés.

24 Gumiballonos mérés: A talajtömörség mérése Minta kiemelése Tömegmérés ρ w Szárítás w% Térfogatmérés ballonnal. Ezekből számolható a ρ 0 száraz térfogatsúly, majd a tömörség.

25 A talajtömörség mérése Víztartalom, tömörség izotópos eszközzel Lapszonda térfogatsűrűséget 137-Cs gamma izotóppal, víztartalmat 241-Am-Be neutron sugárforrással lehet mérni. Mélységi szonda

26 A talajtömöríthetőség szerinti besorolása T-1 Jól tömöríthető anyagok: durva szemcséjű talajok, ha C u 15, illetve ha 6 C u <15 és a szemmegoszlás folytonos, vegyes szemcséjű talajok, ha s 0,063 40, és a víztartalom is kedvező. T-2 Közepesen tömöríthető anyagok: durva szemcséjű talajok, ha 6 C u <15, vegyes szemcséjű talajok, ha s 0,063 40, és a víztartalom még elfogadható, finom szemcséjű talajok, ha Ip 25 és a víztartalom kedvező. T-3 Nehezen tömöríthető anyagok: durva szemcséjű talajok, ha 3 C u <15, finom szemcséjű talajok, ha Ip 25 és a víztartalom még elfogadható, finom szemcséjű talajok, ha 25 < Ip 40 és a víztartalom kedvező. T-4 Nem tömöríthető anyagok: durva szemcséjű talajok, ha C u < 3, és kezeléssel nem javítható, finom szemcséjű talajok, ha víztartalmuk kedvezőtlen, és kezeléssel sem javítható, a választott rétegvastagsághoz képest túlzottan nagy méretű szemcséket tartalmazó, anyagok.

27 A talaj teherbírási modulus meghatározása A pályaszerkezet méretezésénél a földmű várható legkedvezőtlenebb teherbírási modulusát vesszük alapul. Ez a talajfajtán kívül a talaj tömörségétől és a külső körülmények (hidrogeológiai környezet, vízelvezetés, fagyhatás, stb.) által befolyásolt víztartalomtól függ. D, E, K és R forgalmi terhelési osztályok esetén a talaj teherbírási modulusát mindig helyszíni méréssel esetleg laboratóriumi vizsgálattal kell meghatározni. A, B és C forgalmi terhelési osztályokban elég, ha a (vizsgálat nélkül) a talajra jellemző teherbírást vesszük alapul. Tájékoztató adatok a hazai talajok E 2 teherbírási modulusának meghatározásához:

28 Talajcsoport Tájékoztató tervezési teherbírási modulus, E 2, MN/m 2 Víztartalom növekmény w opt hoz képest, w % Jel megnevezés jellemzés NK K NK K Teherbírás csökkenés mértéke E 2 / w I II homokos kavics homokos kavics, kavicsos homok 40 < s 2,0 < < d max < 63 mm S 0,063 < 5 % < C u 60 < s 2,0 < 80 6,3 < d max < 20 mm S 0,063 < 5 % < C u III kavics, homok I.-II. és IV.-VI. csoportba nem sorolható IV iszapos homok I p < 5 % S 0,02 < 10 % V iszapos finomhomok 80 % < s 0,2 0,20 < d max < 0,63mm 15 < s 0,063 < 40 % I p < 5 % VI homokos iszap 80 % < s 0,2 0,20 < d max < 0,63mm 40 < s < 70 % 0,063 I p < 5 % VII iszap 10 < I p < 15 % VIII sovány agyag 15 < I p < 20 % IX közepes agyag 20 < I p < 30 % X kövér agyag 30 < I p < 40 %

29 Jelölések: NK: Kedvezőtlen éghajlatú területeken, nedves vidéken, 600 mm feletti évi átlagos csapadékú területeken, kedvezőtlen víztelenítésű útszakaszokon (bevágásban, töltésbevágás átmenetben) a III.-X. talajok esetében a pályaszint alatti 2,0 méternél magasabb mértékadó talajvízszint esetén. K: Kedvező éghajlatú és hidrológiai adottságú területeken, száraz vidéken, 600 mm alatti évi átlagos csapadékú területeken, kedvező víztelenítésű útszakaszokon a III.-X. talajok esetében a pályaszint alatti 2,0 méternél mélyebb mértékadótalaj vízszint esetén.

30 A CBR vizsgálat előkészítése Laboratóriumi CBR vizsgálat A talaj optimális tömörítési víztartalmát előzőleg Proctor-vizsgálattal megállapítjuk, a víztartalmat w opt értékre, majd ennél 2 3 %, valamint 4 6 %-kal magasabb értékre állítjuk be. Így legalább 9 mintát készítünk, ezeken megmérjük a CBR értéket, mintát véve a hengerekből, utólag meghatározzuk a minták száraz térfogatsúlyát és w [%] víztartalmát. A fémsablonban lévő anyagba 50 mm átmérőjű acél-hengert nyomunk be 1,25 mm/perc előtolási sebességgel és felvesszük a p nyomó modulus, és s süllyedés görbét.

31 A CBR vizsgálat kiértékelése A mért görbét összehasonlítjuk a tömör zúzottkő réteg nemzetközileg elfogadott standard görbéjével. Az s1 = 2,5 mm és az s2 = 5,0 mmes süllyedés értékeknél leolvassuk az erőt, ebből számoljuk a p értékeket. Ezeket százalékosan viszonyítjuk a standard görbe p = 70 és p = 105 kn/m2 értékeihez. A két arányszám közül a kisebbet fogadjuk el a talaj CBR értékeként. A talaj statikus teherbírási modulus értéke a CBR- értékből az alábbi tapasztalati képlettel számítható: E 2talaj = 10 (CBR) 2/3, [MN/m2]

32 A CBR vizsgálat kiértékelése A talaj értékelése a CBR szám szerint közelítőleg a következő: CBR érték: 2 4 % gyenge, rossz altalaj 5 7 % közepesen gyenge altalaj 7 15 % megfelelő altalaj % jó altalaj A földmű teherbíró-képessége erősen változik a tömörségtől, (száraz térfogatsúlytól) és a w [%] víztartalomtól függően, a teljes CBR vizsgálat célja az, hogy különböző ρ o és w adatok esetére is meghatározzák a CBR értékek változását. A talaj statikus teherbírási modulus értéke a CBR- értékből az alábbi tapasztalati képlettel számítható: E 2talaj = 10 (CBR) 2/3, [MN/m2]

33 Tárcsás teherbírás vizsgálat

34 Tárcsás teherbírás vizsgálat Tárcsás teherbírásmérésnél egy 2r = 30 cm átmérőjű merev acéltárcsát - hidraulikus emelő és erőmérő dinamométer közbeiktatásával - egy terhelő tömeg segítségével (megrakott tehergépkocsi vagy henger) két lépcsőben terheljük. 1.) A p terhelést 0,3 MN/m 2 értékig fokozva 0,05 MN/m 2 lépcsőkben adjuk rá a tárcsára. Ennek hatására létrejön egy s1 értékű süllyedés. 2.) Tehermentesítünk, majd 0,1 MN/m2 lépcsőkben újra terhelünk. Ez s2 értékű süllyedés A Boussinesq féltér alapján:

35 Tárcsás teherbírás vizsgálat A hazai gyakorlatban a földmű teherbírásának jellemzésére az E2 modulust használjuk. ha E2 értéke: MN/m2 gyenge teherbírású talaj MN/m2 közepes teherbírású talaj MN/m2 jó teherbírású talaj A földműre ráépített újabb szemcsés rétegen -például fagyvédő-rétegen - kb. kétszeresen nagyobb E2 érték mérhető.

36 A földmű teherbírásának fogalmai

37 Teherbírás javítás Új pályaszerkezet méretezésénél a talaj tervezési teherbírási modulusa a földmű felszínén legalább E 2m = 40 MN/m 2 legyen. (Az építéskor legalább E 2é = 50 MN/m 2 értéket kell elérni!) Ha ez a követelmény nem teljesíthető, akkor javítóréteget kell tervezni és építeni. A javítóréteg vastagságát (HJ, [cm]) a mellékelt ábra alapján kell meghatározni, a kapott értéket 5 cm-re felfelé kerekítve kell megadni.

38 Többrétegű építés esetén egyenértékű modulust határozunk meg

39 Fagyvédelem A fagy földműbe való behatolása; a levegő hőmérsékletétől, a talaj összetételétől, a talaj hézagtartalmától, a talaj víztartalmától egyaránt függ.

40 A talajok minősítése fagyveszélyesség szempontjából a.) Szemcsés talajok: Száraz állapotban ömlesztett halmazt alkotnak, ezért szemeloszlásuk határozható meg. a talaj A fagyveszélyessé g mértéke megnevezése szemeloszlásának jellemzése 0,02 mm-nél 0,10 mm-nél kisebb szemcsék, m% fagyálló homokos - kavics, kavicsos -homok, homok < 10 % < 25 % fagyérzékeny iszapos kavics % 25-40%> iszapos homok % %> iszapos kavics > 20% > 40 % fagyveszélyes iszapos homok >15 % > 40 % finomhomok <10 % > 50% Iszapos homokliszt >10 % > 50%

41 b.) Kötött talajok: fagyveszélyesség szempontjából a plasztikus indexük alapján kell minősíteni. a talaj Fagyveszélyesség mértéke megnevezése plasztikus indexe, I p % fagyérzékeny sovány agyag, közepes agyag kövér agyag % % > 30% fagyveszélyes iszapos- finomhomok iszap, 5 10 % %

42 Fagykár veszély: Akkor áll fenn ha; aföldmű fagyzónába tartozó része fagyérzékeny, vagy fagyveszélyes talajból áll, a fagyzónába tartozó talajba a talajvízből kapilláris úton, oldalról a padkából, vagy felülről a repedéseken keresztül víz juthat és dúsulhat fel. (Kapilláris úton akkor, ha 30 évre visszamenően a talajvíz a pályaszintet 2 méternél jobban megközelíti) a hidegmennyiség elegendő (tartós hidegek) ahhoz, hogy jéglencse kialakuljon. A fagyási gócok eltávolítják egymástól a talajszemcséket, szívóhatás jön létre, a környezetben lévő víz a fagyási góc irányába mozog. A jég térfogat-növekedése megemeli a pályaszerkezetet. (Fagykár a forgalom nagyságától függetlenül is előállhat.)

43 Olvadási kár: A fagyperiódus(ok) után a fagyott talaj felenged. A felülről, oldalról bejutó víz hatására a földmű víz-tartalma megnövekedhet, az olvadás következtében felszabaduló víz csak lassan tud eltávozni. Az olvadási zóna alatt lévő réteg esetleg még fagyott, vízzáró jellegű. ) A megnövekedett víztartalmú földmű teherbírása lecsökken, a forgalom hatására káros mértékű deformációk keletkeznek a pályaszerkezetben.

44 Védekezési módok fagy-, és olvadási károk ellen fagykár ellen; a pályaszerkezet alá fagyvédő réteg építése talajvízszint süllyesztés, vagy a rétegvíz esetén annak elvezetése szivárgóval, az útpályaszerkezet szintje legalább 2 méterrel feljebb helyezkedjen el a talajvízszint fölött

45 Olvadási kár ellen; a.) Új utak építése esetén: ha fagyérzékeny, vagy fagyveszélyes a talaj, akkor fagyvédő réteget kell tervezni, építeni, vízzáró padkaburkolat tervezése építése, megfelelő víztelenítési rendszer tervezése, építése és folyamatos fenntartása.

46 b.) Régi utak esetében: 2 m-nél kisebb bevágásokban 1:10 hajlású részű kiképzése, hófogó erdősávok telepítése, a hó rendszeres eltakarítása a padkáról, a víztelenítési rendszer minden elemének folyamatos karbantartása, olvadási periódusban forgalom korlátozás, a pályaszerkezet megerősítése.

47 Fagyvédő réteg méretezése Fagyvédő réteget akkor kell építeni, ha a földmű építéséhez fagyérzékeny, vagy fagyveszélyes talajt kényszerülünk használni. A fagyvédő réteg szükséges vastagsága függ; a fagyhatárövezettől, és/vagy a tengerszint feletti magasságtól a földmű talajának veszélyességi fokozatától (fagyérzékeny fagyveszélyes) a forgalmi terhelési osztálytól.

48 Éghajlati övezetek: I. övezet: Dunántúl 300 m Bf. alatti területe II. övezet: A Duna-Tisza közének az M3 autópályától délre, és a Tiszántúlnak a Sebes Köröstől délre terjedő területe, valamint a Dunántúl 300 m Bf. feletti területei. III. övezet:az Északi Középhegység és a Tiszántúlnak a Sebes Köröstől északra fekvő területe.

49 A fagyvédő-rétegek vastagsági irányértékei Forgalmi terhelési osztályok Éghajlati övezet A és B C és D E, K, R Talaj jellemző fagyérzékeny fagyveszélyes fagyérzékeny fagyveszélyes fagyérzékeny fagyveszélyes F fagyvédelmi vastagság cm (irányérték) I II III

50 A fagyvédő réteg méretezése A fagyvédő réteg szükséges vastagságát (h v ) a következő számítással kell meghatározni: h v h = F f ) ( i i ahol: h v - a védőréteg vastagsága [cm], F - az éghajlati körülményeket jellemző fagyvédelmi vastagság [cm], h i - az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága [cm], f i - az egyes pályaszerkezeti rétegek fagyvédelmi jellemzője, amely figyelembe veszi a pályaszerkezeti réteg hőszigetelő képességét, hajlítószilárdsági tulajdonságát és vízzáróságát.

51 Komplex fagyvédelmi jellemző (f tényező) (ÚT Utak geotechnikai tervezése szerint) A pályaszerkezeti réteg f Zútottkő, mechanikai stabilizáció 1,0 Cementtel stabilizált talaj 1,1 Aszfaltmakadám, cementel stabilizált homokos kavics Beton burkolatalap, C-12 minőség 1,3 Beton burkolatalap, C-12 minőség felett 1,4 Hengereltaszfalt, öntöttaszfalt 1,5 1,2

52 Megjegyzések: A számítással adódó fagyvédő réteg vastagságot 5 cm-re kerek értékre kell felvenni. A fagyvédő réteg legkisebb technológiai vastagsága 15 cm lehet. Ezt a legkisebb vastagságot kell tervezni akkor, ha a méretezéssel adódó vastagság 8 17 cm. A javítóréteg vastagsága beszámítható a fagyvédő réteg vastagságába, ha a beépített anyag a fagyvédelemre vonatkozó előírásokat kielégíti és ugyanabból az anyagból készül, mint a fagyvédő réteg. Ez fordítva is érvényes: a fagyvédő réteg vastagsága beszámítható a javítóréteg vastagságába, ha anyaga a teherbírás javítására megfelelő.

53 A pályaszerkezet víztelenítése A földmű állékonysága szempontjából a pályaszerkezet aljáról a víz kivezetése és az út mentén összegyűjtött vizek elvezetése is nagy jelentőséggel bír. régen: szikkasztó árkok. (Hiba: a környezetben a talaj elázik, rézsűcsúszást, magas talajvizet előidéző állapot) ma: burkolt befogadó árkok (övárok nem készülhet burkolás nélkül bevágásban, mert a környékén áztatná el a rézsűt)

54 50! Töltésben lévő pályaszerkezet víztelenítés paplanszivárgóval.

55 min. 0,50 A pályaszerkezet víztelenítés bevágásban. (Burkolt árok)

56

57

58

59 Talpszivárgók elhelyezése

60 Példa követelmények előírására Példa a földmű követelményére a Félmerev útpályaszerkezet nagymodulusú aszfalttal történő építése tárgyú NIF Zrt MSZF szerint: Tükör szinten követelmény: E 2 80 MN/m 2, ha szükséges, akkor ez a földű felső 15 cm-es részének cementstabilizációjával kell kialakítani, ha a legfelső 15 cm-es réteg cementstabilizációs réteg, akkor az fagyvédelmet is biztosít, ha a legfelső 15 cm-es réteg szemcsés anyagból épül, akkor annak a fagyvédő rétegre előírt tulajdonságokat is teljesíteni kell, a felső 50 cm-es réteg töltésben és bevágásban egyaránt csak kiváló fagyálló anyagból épülhet, a felső 50 cm alatt lévő 50 cm-es réteg töltésben jó minőségű anyagból épülhet, bevágásban talajjavítással, stabilizációval jó minőségűvé kell tenni, ha ez nem valósítható meg, akkor talajcsere szükséges. 60

61 Példa követelmények előírására Követelmények: Teherbírási követelmények; tükörszinten: E 2 80 MN/m 2 Tükörszinttől -15 cm mélységben: E 2 60 MN/m 2 Tükörszinttől -50 cm mélységben: E 2 40 MN/m 2 Tükörszinttől -100 cm mélységben:e 2 30 MN/m 2 (töltésben) Tömörségi követelmények; a földmű felső 100 cm-ében lévő rétegek esetében: T rρ 97 %, a -100 cm alatti töltéstest: T rρ 85 % legyen. 61

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. MGIN5 modul A mezőgazdasági utak alépítményei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.: A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Lektor: Dr. Csorja,

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE 1 Készítette: Dr. Péterfalvi József, Dr. Kosztka Miklós: ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS, ERDÉSZETI UTAK ÉPÍTÉSE c. egyetemi tankönyv alapján ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE Az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba 7. A talaj fizikai tulajdonságai Dr. Varga Csaba Talajfizikai jellemzők Szemcseösszetétel (textúra) Talajszerkezet Térfogattömeg, tömörség Pórustérfogat Vízgazdálkodási jellemzők Levegő és hőgazdálkodás

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS 2016. március 18. Alagútfejtési eljárások 2 Alagútépítési eljárások 3 Tradicionális alagútépítés Pajzsos alagútépítés Biztosítás Alagút-fejtés

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK A PÁLYAÉPÍTÉSBEN ÉS FENNTARTÁSBAN SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY KARBANTARTÁSÁNAK ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4. MGIN4 modul A mezőgazdasági utak keresztmetszete SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TPA HU Kft. Budapest Laboratórium (Budapest Egység: 1097 Budapest, Illatos út 8.; Szeged Egység:

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA ÚTÉPÍTÉSI FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÚTPÁLYASZERKEZETEK ÉLETTARTAMÁVAL 1 1 2 2 1 3 3 4 4 2 KOCKÁZAT, BIZTONSÁG 5 5 Mintacím ÖSSZEVETÉSE szerkesztése

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN

GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-0 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN Wolf Ákos Vízmozgások okai és következményei Vízmozgások okai Vízmozgások következményei Gravitáció Kapillaritás Termoozmózis Elektroozmózis Szemcsék szívóatása

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32 6/ 0 OLDLNÉZET M = : HOSSZMETSZET ( Duna fel ő l ) ( hídtengelyben ) KERESZTMETSZET M = :,,00 (,0/),00/ (,0/) 6 9,00,6, 0 x6,=,9,/ cm aszfalt ( réteg ű) - cm védőbeton 0 cm szigetelés cm kitöltő beton

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Regionális Mobillabor

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap

Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. 2015. év május hó 20. nap Név :Balatoni Kölyök Labdarúgó Klub Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Cím :Balatonfüred, 5454/2hrsz Kelt: 2015. év május hó 20. nap A munka leírása: Parkolók és közlekedési utak kialakítása Készült: kivitelezési

Részletesebben

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés FÖLDMUNKAGÉPEK A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

ÁRVÍZI TÖLTÉSEK GEOTECHNIKAI GYENGEPONTJAINAK VIZSGÁLATA ÉS NUMERIKUS MODELLEZÉSE AZ ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSI PROJEKT KERETÉBEN

ÁRVÍZI TÖLTÉSEK GEOTECHNIKAI GYENGEPONTJAINAK VIZSGÁLATA ÉS NUMERIKUS MODELLEZÉSE AZ ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSI PROJEKT KERETÉBEN ÁRVÍZI TÖLTÉSEK GEOTECHNIKAI GYENGEPONTJAINAK VIZSGÁLATA ÉS NUMERIKUS MODELLEZÉSE AZ ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSI PROJEKT KERETÉBEN Bálintné Hegedűs Katalin Németh Gyula Viziterv Environ Kft.

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft.

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Budapest Bevezető, előzmények A földművek, közúti- a vasúti- és

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ISBN 978-963-8251-71-8 NYOMDAI MUNKÁK: INNOVA-PRINT

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 9 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 1.1. A talajok összetétele... 10 1.1.1. A talajok fázisos összetétele... 10 1.1.2. Szemszerkezeti összetétel...

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember)

Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) 4 AZ ASZFALT PÁLYASZERKEZETEK ELÕNYEI Készült az Eurobitume és az EAPA közös munkájaként (2004 szeptember) I. Teljes élettartam alatti költségek 4 II. Pályaszerkezet-tervezés 11 III. Aszfaltkeverékek közutak

Részletesebben

Közlekedési utak építése

Közlekedési utak építése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építıgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstudományi ismeretek Közlekedési utak építése 3. Burkolat készítés technológiája és gépei

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. -Tervezésialapelvek, műszakivédelemkialakítása, vízrendezés,

Részletesebben

Földművek, földmunkák I.

Földművek, földmunkák I. Földművek, földmunkák I. Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Talajok osztályozása az új szabványok szerint

Talajok osztályozása az új szabványok szerint Talaj- és kőzetosztályozás Talajok osztályozása az új szabványok szerint :5 Geotechnikai vizsgálatok. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN ISO 14688-2:5 Geotechnikai vizsgálatok. 2. rész: Osztályozási

Részletesebben

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 463-2043 http://www.epito.bme.hu/geotechnika-es-mernokgeologia-tanszek Mérnökgeológiai

Részletesebben

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Kerámia A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2007. március. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl. gránit kvarc

Részletesebben

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%) 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1., K épület magasföldszint 1/A Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás Helyszín: Budapest III. kerület, Római-part Dátum: 2012.09.27. Törzsszám: Rajzszám: Méretarány: 2.1 M=1:50 Megjegyzés:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek Csőanyag, csőstatikai statikai ismeretek BME Vízi V KözmK zmű és Környezetmérnöki Tanszék Anyaga szerint Csövek csoportosítása sa fémes anyagú, cement kötőanyagk anyagú, kerámia és, műanyag csöveket Falszerkezet

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

11. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

11. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 11. tétel Aszfalttípusok csoportosítása, aszfaltburkolatok építése Jellemezze az aszfalttípusokat az alkalmazott kötőanyag fajtája és alkalmazási hőmérséklet szerint, a készítési és beépítési technológia

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető 2 1.1. Előzmények 2 1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba 11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása Dr. Varga Csaba A talaj vízforgalmának jellemzői A vízháztartás típusát a talajszelvényre ható input és output elemek számszerű értéke, s egymáshoz viszonyított

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek 1 Laborvizsgálatok 2 Talajazonosító vizsgálatok Víztartalom Szemeloszlás Konzisztencia határok Térfogatsűrűség Hidraulikai jellemzők vizsgálata

Részletesebben

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel Szakdolgozat A dolgozatot készítette: Bernát Mária Geokörnyezetmérnöki

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Hasznos információk, ötletek a felhasználáshoz. Ismertető Geohumus használatáról füvesítés esetén

Hasznos információk, ötletek a felhasználáshoz. Ismertető Geohumus használatáról füvesítés esetén Hasznos információk, ötletek a felhasználáshoz Ismertető Geohumus használatáról füvesítés esetén 1 Információ a Geohumus használatáról, füvesítés esetén A Geohumus optimálisan használható gyeptéglázás

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn

Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Construction works and monitoring of a retaining wall on the M0 motorway ring around Budapest SZILVÁGYI László, WOLF Ákos Geoplan Kft,

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az öntözés alapfogalmai. 34.lecke Az öntözés kialakulása hazánkban 1937 Öntözésügyi

Részletesebben

. Szelvényszám Szélesség TÖLTÉS BEVÁGÁS Egyes Összes A töltés A leásás Szelvény szelvény közép Szelvény szelvény Térfogat közép fené magassága felül mélysége Térfogat -ken távolság területe területe méterben

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata

Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata Nobuyuki Sato Hachinohe Institute of Technology, Graduate School, Civil Engineering

Részletesebben

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter A tárgyról 3 konzultáció Vizsgálati stratégiák, vonatkozó szabványi környezet, szabványok értelmezése, példák jegyzőkönyvekre, a mérési adatok értelmezésére, 1. hf kiadása Talajmechanikai alapok a fejlett

Részletesebben