Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn"

Átírás

1 Támfal építés monitoring védelmében a Budapest körüli M0 útgyűrűn Construction works and monitoring of a retaining wall on the M0 motorway ring around Budapest SZILVÁGYI László, WOLF Ákos Geoplan Kft, H-1119 Budapest, Pajkos utca 28, +36-1/ , Abstract The M0 ring road around Budapest has recently been widened between the M1 and M6 motorways. In the surrounding area of section the widening was planned in the previously made cut, which lost its stability during construction in The previous slope failure and the great depth of the new cut has gained great attention from all participants of the project. This article discusses the designer's experiences from the structural design of the retaining structure to the construction phase. Összefoglaló A Budapestet elkerülő M0 útgyűrű átadás alatt álló M1-M6 autópályák közötti szakaszán, az km szelvény térségében az út szélesítése az 1993-ban megcsúszott bevágási rézsű felé történt. A korábbi mozgás, a nagy mélységű bevágás a projekt valamennyi részvevője figyelmét magára vonzotta. Jelen cikk a megvalósult szerkezet tervezésétől a kivitelezési tapasztalatokig számol be a támszerkezetről. Kulcsszavak M0 útgyűrű, támfal, monitoring 1. BEVEZETÉS A Budapestet körül ölelő M0 útgyűrű jelenleg átadás alatt álló, M1-M6 autópályák közötti szakaszán a meglévő 2x2 sávos autóutat 2x3 sáv + leállósáv szélességűre bővítik. A szélesítés a teljes hosszon a szelvényezés szerinti bal irányba, északi oldalra történik, mely az Anna-hegy térségében ( km szelvény között) a hegy felé történő építést jelent Rézsűcsúszás 1993 Ezen a szakaszon a pálya nagy mélységű bevágásban halad, mely 1993 év végén a kivitelezés során megcsúszott. Az szeptember hónapban 1:1,5 hajlással, 3 m széles padkával kialakított, maximálisan 16 m mélységű bevágás térségében október elején jelentős mennyiségű (~120 mm) csapadék hullott. Ezt követően, október 5-én a rézsű 60 m-es szakaszon rogyásszerűen lecsúszott (1. kép). A mozgás folyamatosan terjedt tovább, november végére elérte a lejtő tetejét, hossza meghaladta a 160 m-t (2. kép). A mozgás következtében a domboldalon több, közel függőleges repedés alakult ki, némelyik elérte a néhány deciméter szélességet és a több méteres mélységet is. A hegyoldal stabilitását az eredetinél laposabb, 1:3 hajlású rézsűvel, lábánál 3 m koronaszélességű kőrakat megtámasztással biztosították (4. kép). Az így kialakított felszín az eredetihez képest jelentős önsúlycsökkenést eredményezett. A rekultivált domboldalon a kivitelezés befejezése után is folyamatos mozgást tapasztaltak. A mozgások követésére április-május hónapban a BME Felsőgeodéziai Intézete alappont hálózatot létesített. A csapásirányban 5 sorban telepített db, 1 m mélységre lefúrt vasbeton oszlopokra helyezett mérőpontok mozgását hó között mérték.

2 1. kép: Az első csúszás (1993) 2. kép: A csúszás továbbterjedése (1993) 3. kép: Repedések a domboldalon 4. kép: A biztosított rézsű A mérési eredmények alapján a kőrakat mozdulatlan maradt, stabil megtámasztást biztosított a domboldalnak, lökhárítóként működött. Ugyanez mondható el a hegy tetején letelepített pontsorozatról is, melynek mozgása a szezonális hatásokból származó mozgások mértékét nem haladta meg. A rézsűcsúszás az első károsodás határain túl nem terjedt. A mérési intervallum alatt a hegyoldal középső zónájában elhelyezett pontok elmozdulása volt a legjelentősebb, abszolút nagysága 60 cm körül alakult, melyből 20 cm függőleges elmozdulásként jelentkezett. Vélhetően az utómozgások az első károsodás hatására fellazult zónák és a kőrakat mögé beépített háttöltés tömörödéséből, a repedések záródásából keletkeztek. A mérési eredménysorokat tekintve másfél év alatt a mozgások sebessége jelentős mértékben csökkent, azonban vélhetően ekkor még a teljes mozgás nem játszódott le. A becslések szerint azonban 0,5-1 éven belül a mozgások már befejeződtek. A domboldalt a kivitelezés befejeztével nem növényesítették, szabadon hagyták év végén a rézsűben eróziós nyomokat találtak, mely a humuszolás és a növénytelepítés hiányának tudható be. Időközben a domboldalt természetes eredetű akácerdő borította be Új pálya geometriai kialakítása A bővítés a hegy felé készült, így a korábban megcsúszott, a pályától távolodva emelkedő felszínbe bevágva kellett építeni az új pályát. A bevágási mélységet növeli, hogy az adott szakaszon a keresztirányú vízelvezetést a bal pálya irányába oldották meg. Az adott szakaszon eredetileg is megtámasztó szerkezet mellett döntöttek a rézsűs kialakítással szemben. Az eredeti támfalszerkezet kontúrvonalát és az új pályát mutatja az 1. ábra, mely érzékelteti, hogy a földmű tükör kialakításához 6-7 m mélységű bevágást kellett készíteni, a pályától távolodó felszínemelkedés miatt jelentős földmunkaigényt támasztva. A kivitelezés kezdeti stádiumában az eredeti elképzelésekkel ellentétben a megtámasztó szerkezet teljes háttérterületén leirtották a növényzetet. E körülmény a biztonságot növelő további rézsűlaposítást tett lehetővé, így a csatlakozó terep hajlását 1:2,5 dőléssel alakították ki.

3 A korábban károsodott rézsűbe történő nagy mélységű bevágás mind a Beruházó, a Mérnök, mind pedig a Vállalkozó részéről kiemelt figyelmet kapott. 2. TALAJADOTTSÁGOK 1. ábra: Jellemző keresztszelvény (5+360 km szelvény) 2.1. Feltárások A tervezési szakaszban a domboldal nagyátmérőjű fúróberendezéssel nem volt megközelíthető, nagy mélységű talajmechanikai feltárás csak a padkáról és a dombtetőn húzódó erdei útról volt mélyíthető. A rézsűben csak kisátmérőjű fúróberendezéssel és dinamikus verőszondával lehetett vizsgálatot készíteni, mely pontos, részletes eredményt a rétegződés tekintetében nem tudott hozni. Ennek következtében a tendertervi megtámasztó szerkezet tervezésekor a talajmechanikai modell a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot tartalmazott. A Vállalkozásba adás után lehetőség nyílt a domboldal két szelvényben (5+350 km és km szelvényekben) történő nagyátmérőjű talajmechanikai fúrással, statikus és dinamikus szondázással való vizsgálatára, a talajrétegződés pontos feltárására és ez alapján a megtámasztó szerkezet optimalizálására. Az új és régi feltárások helyét mutatja a 2. ábra. 2. ábra: Feltárások helyszínrajza 2.2. Rétegződés A feltárási eredmények alapján a területen az agyag és szemcsés rétegek váltakozva, a jelenlegi felszín lejtésével közel párhuzamos dőlésben települtek. Az km szelvényben készült rétegszelvényt mutatja a 3. ábra, mely jól érzékelteti a rétegdőlést és a talajok váltakozását. Az agyag és szem-

4 csés talajok a domboldalon összefüggő rétegeket alkotnak. A területen települt talajokra a mikro rétegzettség és a meszes kötés jellemző. A felszínen található szemcsés réteg alatti, legfelső agyag felszíne a vizsgált szakasz középső részén, az km szelvények közötti részen van a legmélyebben, onnantól mindkét irányban folyamatosan emelkedik, egy széles vápát alkotva a területen. 3. ábra: Talajrétegződés km szelvény Valamennyi feltárás teljes mélységig száraz állapotot észlelt, azonban a rétegdőlés, valamint az agyag és a szemcsés talajok váltakozása rétegvíz szivárgás előfordulását eredményezheti Nyírószilárdsági paraméterek A talajvizsgálatok készítésénél nagy hangsúlyt fektettünk a rézsűállékonyság vizsgálatához szükséges nyírószilárdsági paraméterek minél pontosabb és megbízhatóbb meghatározására. Ennek megfelelően a kötött talajokból triaxiális vizsgálatokat, a szemcsés talajmintákon dobozos nyírást hajtottunk végre. Az eredmények pontos kiértékelését szolgálták a helyszíni szondázási vizsgálatok is. A 4. ábrán mutatjuk a kötött és szemcsés talajokon végzett nyírószilárdsági vizsgálati eredményeket és az ezek alapján a számításhoz felvett karakterisztikus értékeket. A bemutatott kedvező nyírószilárdságok a rétegek tömegére vonatkoznak, mely alapján megállapítható, hogy tömeges leromlásból származó csúszásra nem kell számítani. E kedvező adottságokat támasztották alá a szondázási eredmények is, a statikus és a dinamikus szonda vizsgálatok is 5-8 m mélységben elakadtak. [kpa] G5350/3-6,3-tr G5400/1-3,3-tr G5400/2-6,4-tr G5400/2-9,3-tr G5400/2-10,5-ny G5400/2-12,3-tr Karakterisztikus érték Kötött talaj [kpa] G5350/1-8,5-tr G5350/2-11,5-ny G5350/3-17-ny Karakterisztikus érték Szemcsés talaj k = 25 c k = 40 kpa 100 k = 34 c k = 10 kpa [kpa] [kpa] 4. ábra: Kötött és szemcsés talajok nyírószilárdsági paraméterei

5 A kedvező adottságú talajrétegek ellenére a lejtő irányú rétegdőlés, valamint a szemcsés és kötött rétegek egymásra települése a felső szemcsés rétegeknek az agyag felszínén való lecsúszása veszélyét rejti magában. Az 1993-ban bekövetkezett káresemény elemzése is hasonló mozgásképet valószínűsített. 3. TERVEZÉS, MODELLEZÉS Az új feltárások lehetőséget adtak arra, hogy a hegyoldal talajrétegződését az állékonyságvizsgálatokhoz elegendő mélységig megismerjük, a talajokon végzett laboratóriumi vizsgálatokkal azok nyírószilárdsági paramétereit kellő alapossággal meghatározzuk. Ezek alapján van mód a teljes hegyoldal megfelelő modellezésére, az állékonyságvizsgálat részletes elvégzésére. A korábbi feltárások, rendelkezésre álló eredmények alapján vizsgálatunkat megelőzően a hegyoldal rétegződését csak becsülni lehetett, és a talajok nyírószilárdsági paramétereit irodalmi adatokra támaszkodva lehetett felvenni. A jelenség vizsgálatát PLAXIS V8 véges elemes programmal végeztük. A talajt felkeményedő (Hardening soil - HS) anyagmodellel jellemeztük, az állékonyság vizsgálatot -c redukcióval végeztük, amely a biztonságot a n hányadosként adja meg, mely az Eurocode-7 által elő- ctényl tg tényl cszüks tg szüks írt 3. tervezési módszernek megfelelő. A legkedvezőtlenebb szelvényt, az km szelvényt modelleztük, amelynek térségében következett be év végén a káresemény, és itt a legvastagabb a felső szemcsés réteg vastagsága. A tervezési szakasz két vége geometriailag és a felső kavics réteg vastagságát tekintve ettől eltér, melyre jelen cikkben csak érintőlegesen térünk ki Bemenő paraméterek A modellezéshez a helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján az 1. táblázatban feltűntetett talajmodellt vettük fel. A modell elvi elrendezését és a véges elemes hálót az 5. ábra mutatja. Alkalmazott talajmodell 1. táblázat: Talaj megnevezése Térfogatsúly Kohézió Belső súrl. szög Kezdeti húrmod. Összeny modulus Teherment. modulus sat c E 50 E s E ur [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] [ ] [MN/m 2 ] [MN/m 2 ] [MN/m 2 ] homokos durva kavics homokos durva iszap homokos sov-köz agyag hom. durva iszap - isz. fi. homok sovány agyag iszapos fi-köz homok homokos iszap kavicsos homok kőrakat Korábbi mozgás modellezése Első lépésben a korábbi mozgások modellezését tartottuk szükségesnek, hiszen ezek elemzésével kaphatunk reális képet a már eddig bekövetkezett és ezután várható jelenségekről, illetve ez ad módot a talajfizikai paraméterek pontosítására is. Két korábbi mozgást különböztethetünk meg: a kivitelezés során, év végén, rögtön a megnyitást követő rézsűcsúszást és a laposított rézsű utómozgását. Előbbi elemzésétől eltekinttettünk, hiszen hasonló geometriai viszonyok (16 m mélységű padkás, 1:1.5 hajlású bevágás) és terhelési helyzet már nem állhat elő. Az akkori elemzések, vizsgálatok azt mutatták, hogy a felső szemcsés rétegen keresztül a víz az agyag felszínére jutott, s azt feláztatva

6 lerontotta nyírószilárdságát. A stabilizáló szerkezet is ezen felső, potenciálisan lecsúszó talajtömeg megtámasztását célozta meg. Az 1. pontban ismertetett, a helyreállítást követő alakváltozás a korábban bekövetkezett nyírt (reziduális nyírószilárdsággal rendelkező) felületen való utómozgásként tekinthető. A lassú mozgás egyik okaként a kőrakat mögötti visszatöltés nem megfelelő tömörsége valószínűsíthető, mely idővel tömörödött, valamint a rézsű kiszáradásával és az új feszültségállapotok kialakulásával a mozgások befejeződtek. Ezen deformációk modellezése indokolt, hiszen a bővítés során hasonló geometriai viszonyok állnak elő. Az új pálya építésével járó földkiemelés során hasonló, nem kívánt mechanizmusok bekövetkezését kell megakadályozni. Ezt úgy vettük számításba, hogy a kőrakatot és a háttöltést az első futtatásnál kiiktattuk, ennek geometriai modelljét szemlélteti a 6. ábra. 5. ábra: Elvi elrendezés, véges elemes háló 6. ábra: Korábbi mozgás vizsgálata - elvi elrendezési vázlat Első számításunk során azt vizsgáltuk, hogy tömeges leromlást feltételezve mekkora biztonság és milyen törési kép adódik, melyre n = 2,1 biztonságot kaptunk. A 7. ábrán látható tönkremeneteli mozgáskép a felső szemcsés fedőréteg elöl elhelyezkedő, háttöltés mögötti meredek rézsűjének tönkremenetelét mutatja. A teljes hegyoldalon bekövetkező nagy körcsúszólapos csúszáshoz, a rétegek tömeges leromlásához ennél nagyobb biztonsági tényező tartozik. E mozgáskép és biztonsági tényező igazolta a korábbi feltételezéseket, miszerint az 1993-ban bekövetkezett tönkremenetel és a jelenlegi veszélyként jelentkező rézsűállékonysági probléma is blokkos eredetű mozgásként kezelendő. Azaz a felszínen található szemcsés rétegeken keresztül beszivár-

7 gó víz az agyag felszínét feláztatja, felpuhítja, nyírószilárdságát lerontja, mely felületen a szemcsés rétegsor lecsúszni képes. 7. ábra: Korábbi mozgások modellezése - gyenge réteg nélküli állékonyságvesztés Ennek modellezésére a PLAXIS véges elemes programban a felső agyag zóna réteghatárára határfelületi (interface) elemet raktunk be, mely révén az agyag réteg nyírószilárdságának egy részét tudtuk számításba venni a réteghatáron. Célunk olyan arányszám (R inter ) meghatározása volt, melynél a biztonság n = 1,1-1,2 közé esik, azaz stabil-labil határállapotot feltételezhetünk. A 8. ábrán látható tönkremeneteli mozgásképhez (n = 1,7) az agyag nyírószilárdságának 37%-ra való csökkenésére volt szükség. A kőrakat figyelembe vételével a biztonsági tényező n = 1,35-re növekszik, és a csúszólap a kőrakat mögött kifut a felszínre, mely markánsan mutatja a lábmegtámasztás szerepét. Megjegyezzük, hogy vélhetően ennél nagyobb a biztonság, mert a nyírt felület azóta konszolidálódott, a nyírószilárdsága feljavult, a növényzettel borított felületen jelentős vízmennyiség az agyag felszínre beszivárogni nem volt képes. 8. ábra: Korábbi mozgás modellezése - gyenge sík figyelembe vételével (R inter = 0,37) Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható tehát, hogy a hegyoldal állékonysági problémája blokkos rézsűcsúszásként analizálható, a megtámasztó szerkezetnek ilyen mozgás megakadályozása a feladata. A jelenleg alkalmazott kőrakat megtámasztás egyrészt súlyánál fogva, másrészt pedig az alapsíkon fellépő súrlódási erővel képes a megfelelő hatást elérni. Ugyanakkor a helyreállítást követően további előnyt jelentett, hogy mind a kőrakat, mind pedig a rézsű felületére jutó csapadék elvezetése biztosított volt, így az nem tudott az agyag felszínére jutni, azt feláztatva annak nyírószilárdságát lerontani, és így egy csúszólapot indukálni.

8 3.3. Tervezett szerkezet kiválasztása Az új feltárási, laborvizsgálati eredmények, illetve a bemutatott állékonyság analízis alapján a tervezendő megtámasztás feladata a mozgási mechanizmusból adódóan a csúszási felületen fellépő jelentős nyíróerő átadása a mélyebben fekvő talajzónára. Értelemszerűen a szerkezetre gyenge sík figyelembe vétele nélkül is jelentős földnyomás hatna a jelentős háttérterület révén. Fontos szempont volt továbbá, hogy az alkalmazandó megoldásnak a hátulról érkező szivárgó rétegvizek átvezetését mindenkor biztosítania kell. A geometriai adottságok miatt az építés közbeni állapotra függőleges munkatér határoló szerkezet építésére volt szükség. Ugyanakkor a tönkremeneteli mechanizmus alapján az állékonysággal szembeni biztonságra a legideálisabb egy, a kőrakathoz hasonló megtámasztó tömeg elhelyezése, mely súlyánál fogva és az alapsíkon fellépő súrlódási erővel képes elviselni az őt érő hatásokat. A csak függőleges falú megtámasztás esetében a nagy nyíróerő felvétele jelentős keresztmetszeti méreteket tesz szükségessé. E körülmények ismeretében javasoltuk azt a kombinált megoldást, mely építés közbeni állapotban az összefogó fejgerendából hátrahorgonyzott hézagos cölöpfalként biztosítja az állékonyságot, míg végleges állapotban a horgonyok szerepét a cölöpfal elé helyezett tömeg veszi át. A horgonyok tartós szerkezetként való alkalmazását a korrózióvédelmi követelmények gazdaságossági szempontból ellehetetlenítik, hazánkban horgonyokat egy eset kivételével csak ideiglenes szerkezetként alkalmaztak. A helyette szükséges tömeg elhelyezése fenntartást nem igénylő megoldást jelent. Ugyanakkor a biztonság növelése érdekében a horgonyok a hosszú idő alatt bekövetkező kúszási és korróziós tönkremenetel révén fokozatosan adják át a terhelést Modellezés Az egyes szerkezeti elemek geometriai, szerkezeti méreteinek, anyagának megválasztása a tervezés fő feladata, melyet a véges elemes modellezéssel végeztünk el. A hézagos cölöpfalat a Vállalkozóval egyeztetve D = 80 cm átmérőjű folyamatos spirállal fúrt (CFA) cölöpökkel terveztük, melyet a modellbe helyettesítő folytonos fallal, gerendaelemként vittünk be. Az előzetes számítások alapján az egyedi cölöpre jutó maximális nyomatéki igénybevétel tervezési értéke M d = knm, ez, valamint a potenciális csúszólap deklarálta a cölöpök hosszát és egymástól mért tengelytávolságukat. A horgonyok hosszát és dőlését úgy kellett megválasztani, hogy a befogott szakasz minimum 2/3-a az alsó szemcsés rétegbe fogjon be. Valamennyi rendelkezésre álló talajfeltárást alapul véve = 25 -os dőlésű, 16 m szabad és 6 m befogott, injektált hosszal lehetett ezt biztosítani. E méretek alapján a tervezés során maximális erőként F d = kn-nal volt megengedhető, mely megszabta a horgonyok tengelytávolságát. A véges elemes modellezés adta lehetőséggel élve a kivitelezési fázisokat egy-egy számítási lépéssel vettük figyelembe az alábbiak szerint: 1. Cölöpözési lavírsík kiemelése 2. Cölöpözés 3. Horgonyzási lavírsík kiemelése 4. Horgonyzás 5. Földkiemelés - 1. ütem 6. Földkiemelés - 2. ütem 7. Támfalépítés 8. Horgony eltávolítása Az utómozgás a káreseményt követően, annak nyírt felületén alakult ki, illetve az első omlás hatására a felszínen jelentős méretű repedések keletkeztek, melyek egészen az agyag felszínéig leértek, és a csapadéknak szabad utat biztosítottak. A kivitelezés során a felszínt rendezték, repedések nem voltak várhatóak, így a csapadék nem érheti el koncentráltan az agyag felszínét. Ezek alapján a végleges szerkezet ellenőrzése és optimalizálása során a korábban visszaszámolt R inter = 0,37 arányszám helyett, az agyag réteg nyírószilárdságának 45 %-át (R inter = 0,45) vettük figyelembe. Megjegyezzük, hogy a mozgásképre ezen változásnak nincsen hatása, csak a biztonsági tényezőben van szerepe. A szerkezet megfelelőségét elsősorban a potenciális csúszólap alakja definiálja, amennyiben a szerkezetet az nem kerüli meg, a megtámasztás megfelelőnek tekinthető.

9 3.5. Mintakeresztszelvény, számítási eredmények A tervezés, modellezés során, a középső szakaszra meghatározott mintakeresztszelvényt a 9. ábra szemlélteti. A cölöpök hosszára a csúszólap és a 6-7 m mélységű földkiemelés figyelembe vételével 12 m adódott legideálisabbnak. A számított igénybevételek felvételéhez a cölöpök tengelytávolságát t = 1,4 m-re választottuk meg, azaz a cölöpök között 60 cm tiszta távolság adódott, mely biztosítani képes a hátulról érkező rétegvizek kivezetését. A horgonyok tengelytávolságát a megválasztott geometriai kialakítással az egyedi horgonyra jutó igénybevételek alapján L = 2,5 m-ben határoztuk meg. Az útpálya és a cölöpfal közötti távolság minimalizálása, illetve a megtámasztó tömeg maximálása érdekében a kőrakat pálya felőli oldalának megtámasztására súlytámfal, a Vállalkozó döntése értelmében máglyafal került betervezésre. A máglyafal előnye, hogy a kőrakatra és az elemes szerkezetre hulló csapadék kivezetését a szerkezeten keresztül lejtbetonnal meg lehet oldani, így nincsen szükség eltakart szivárgó rendszer kiépítésére. 9. ábra: Mintakeresztszelvény A végleges kialakítással végzett számítások eredményeit a ábrák mutatják be. Az eredményekkel kapcsolatosan az alábbi megállapítások tehetők: Gyenge sík figyelembe vételével mind építés közbeni, mind végleges állapotban a csúszólap a megtámasztó szerkezet mögött fut ki a felszínre, azaz a megoldás elegendő megtámasztást biztosít. A biztonsági tényező mindkét esetben értelemszerűen azonos, értéke: n = 1,5. Építés közbeni állapotban, a legmélyebb kiemelés mellett a számított vízszintes elmozdulás 1,5 cm-nél kisebb, mely a szerkezet szempontjából megengedhető. 10. ábra: Teljes földkiemelés, vízszintes elmozdulás ábra, gyenge sík figyelembe vétele nélkül

10 11. ábra: Teljes földkiemelés, állékonyság vizsgálat, gyenge sík figyelembe vételével (n = 1,5) 12. ábra: Végleges állapot állékonyság vizsgálata gyenge sík figyelembe vétele nélkül (n = 2,0) 13. ábra: Végleges állapot állékonyságvizsgálata gyenge sík figyelembevételével (n = 1,5) A horgonyok minden esetben a csúszólap alatt végződnek, mely igazolja a megfelelő hossz- és dőlésválasztást. Itt megjegyezzük, hogy e szempontból más horgonydőlés és hossz is választható lenne, azonban a rétegződés miatt indokolt a bemutatott geometria alkalmazása. A cölöphossz választást igazolja a gyenge sík figyelembe vétele nélkül végzett végleges állapothoz tartozó állékonyságvizsgálat ábrája, miszerint a cölöp a csúszólap alá ér. A bemutatott modellezés - mint már korábban jeleztük - geometriai és talajadottsági szempontok alapján a középső, kb m-re tekinthető érvényesnek. A két záró szakasz, az km és az km szelvények között a terepszint fokozatosan csökken, míg a felső agyag réteg felszíne magasabbra kerül. Ezen kedvező eltérések lehetőséget biztosították a szerkezet gazdasá-

11 gosabbá tételét, mely az induló részen nagyobb cölöp tengelytávolságot jelentett, míg a végén, ahol a szintkülönbség jelentősen csökken, a cölöpfal elhagyható volt. 4. KIVITELEZÉSI TAPASZTALATOK A korábbi helyszíni tapasztalatok, a rézsűkárosodás a szokásosnál fokozottabb kivitelezési monitoring mérés végzését tette indokolttá. A korábbi mozgások okaként valószínűsített rétegvíz szivárgások ellenőrzésére 2 db 3-3 szűrőzött szinttel ellátott piezométer cső került telepítésre. A háttérterület mozgásának követésére 3 db inklinométer csövet építettünk ki úgy, hogy kettő közvetlenül a cölöpfal mögötti zóna alakváltozását mutassa, míg a harmadik olyan helyre került, mely az első csúszás során is már stabil állapotban maradt. A szerkezet mozgásának mérésére a cölöpösszefogó fejgerendába mérőcsapokat telepítettek. A méréseket folyamatosan a kivitelezés alatt végeztük. A kivitelezés év elején indult meg, folyamatát az képek illusztrálják. A cölöpözési lavírsík kialakítását követően a cölöpök lehajtására március hónapban került sor. A horgonyokat a következő két hónapban telepítették és feszítették meg (5. kép). A tervezett teljes földkiemelést július hónapra végezték el (6. kép). A korábbi megtámasztást biztosító kőrakat elhordására ezt követően került sor, a befogott szerkezet előtti kőrakat és máglyafal kivitelezése 2011-ben történt. A teljes szerkezet nyár végére készült el. 5. kép: Hátrahorgonyzott fejgerenda 6. kép Kiemelt munkaterület A cölöpfal homlokfelületén kirajzolódó talajkép (ld. 7. kép) igazolta a geotechnikai feltárások alapján felvett geometriai modell helyességét. A felső agyag réteg felszíne az km szelvényben volt a legmélyebben, onnan mindkét irányban fokozatosan emelkedett így képezve egy természetes vápát. A cölöpfal két végénél az agyag felszíne eléri a fejgerendát, mely a jól megválasztott lehatárolást jelzi. 7. kép Cölöpfal homloknézet panorámakép A földkiemelés első fázisában a cölöpfal homlokfelületén kb cm vastag talajtakarót hagytak. A csapadékos időszakokat követően a homlokfelület felső zónájában rendre vízszivárgás jelent meg, mely a felszíni beszivárgásnak, és az agyag réteg felszínén való rétegvíz szivárgásnak az eredménye (8. kép). Ennek következtében először csak egy-egy foltban, majd szinte a teljes hosszon a

12 felső szemcsés réteg a cölöpfal homlokfelületéről leválva a kiemelt földműre, illetve a lejtbetonra hullott (9. kép). 8. kép: Vízszivárgás a cölöpök között 9. kép: Leomlott talajtömbök 10. kép: Elkészült szerkezet Pályára merőleges mozgások elmozdulás [mm] Pályával párhuzamos mozgások elmozdulás [mm] mélység [m] -8 mélység [m] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 14. ábra: Inklinométer mérési eredmények az km szelvényben A kivitelezés során végzett monitoring mérések rendellenességet nem mutattak. A piezométer csövek valamennyi alkalommal száraz állapotot tükröztek, az inklinométer mérések, és a fejgerenda

13 geodéziai mérése stabil állapotot mutattak. A horgonykészítés során az I1 jelű, az km szelvényben telepített inklinométer cső megsemmisült, vélhetően a fúrás során eltalálták, majd az injektálás hatására a cső cementhabarccsal feltöltődött. A 14. ábra az I2 jelű, az km szelvényben a cölöpfal mögé telepített mérőcső mozgását érzékelteti. Az első 4 mérés során tapasztalt változó irányú, 5 mm-en belüli abszolút mozgás nem utal rézsűcsúszásra. Ez egyrészt a mérési hibából, másrészt a kivitelezés hatásából (talajtömeg fellazulása, horgonyok feszítése során való tömörödés ), harmadrészt pedig a cső hőmérsékleti hatásokra bekövetkező kismértékű deformációból adódhat. A rézsű rendezése során a mérőcsövet védő kútgyűrűt elsodorták, ennek következtében a felső 70 cm-es csőszakasz letörött. Ennek hatása jelenik meg az 5. méréstől a cső felső kb. 4 m-es szakaszának kitérésében. 5. ÖSSZEFOGLALÁS 1993 év végén az M0 útgyűrű első ütemének kivitelezése során, az Anna-hegy térségében készült nagy mélységű bevágás megcsúszott. A terület állékonyságát a rézsű laposításával és a lábnál kőrakat megtámasztással biztosították. A jelenleg átadás alatt álló M0 útgyűrű bővítése során a meglévő pályát az adott szakaszon a hegy felé szélesítették, mely a korábban károsodott rézsűben 6-7 m mélységű bevágás kialakítását tette szükségessé. A tervezés során a hegyoldalt nagyátmérőjű fúróberendezéssel nem lehetett megközelíteni, azonban a Kivitelezői jelenlét a bejutást elősegítette. Így két szelvényben készített geotechnikai feltárások eredményei alapján lehetőséget adott a hegyoldal részletes állékonyságvizsgálatára, a megtámasztó szerkezet optimalizálására. Az új feltárások és laboratóriumi vizsgálatok megteremtették a korábbi kivitelezés során bekövetkezett károsodásos szakasz geotechnikai viszonyainak alaposabb megismerését, a korábbi mozgások és a várható mechanizmusok modellezését és a megtámasztó szerkezet optimalizálását. A választott összetett szerkezet építési és végleges állapotban más módon veszi fel a földnyomásokat. Ideiglenes állapotban fejtömbből hátrahorgonyzott hézagos cölöpfal biztosítja a hegyoldal állékonyságát, míg végleges állapotban a horgonyokat a cölöpök elé helyezett tömeg helyettesíti. Ugyanakkor a horgonyok a szerkezet elkészülte után bennmaradnak és fokozatosan kúszási és korróziós folyamatok miatti teherfelvevő képesség csökkenésük folytán adják át a terhelést. A kivitelezési tapasztalatok igazolták a feltárások alapján felvett geotechnikai modell helyességét, a cölöpfal homlokfelületén kirajzolódó agyag felszín az km szelvény környezetében van a legmélyebben, onnan mindkét irányba fokozatosan emelkedik. Az így kirajzolható kötött zóna felszínén több helyen nedvesedés volt tapasztalható, mely a felszíni beszivárgással magyarázható. E felület jelzi az egykori mozgást kiváltó rossz réteg helyzetét, összhangban a fúrások alapján felvett számítási modellünkkel.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft. TALAJ ÉS SZERKEZET KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI VASBETON LEMEZALAPOZÁSÚ VÁZAS ÉPÜLETEK ESETÉN COMPARITIVE TESTS OF SOIL AND STRUCTURE INTERACTION IN CASE OF FRAMED STRUCTURES WITH RAFT FOUNDATION

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról

Mérnökgeológiai jelentés a Balatonakarattya volt MÁV üdülő területének tervezett beépítéséhez szükséges vizsgálatokról BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 463-2043 http://www.epito.bme.hu/geotechnika-es-mernokgeologia-tanszek Mérnökgeológiai

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása Molnár Bence Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME FTVV Kft. Az M0 Északi Duna hídról, melyet Megyeri hídnak neveztek el (1. ábra), az elmúlt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

Magasépítési vasbetonszerkezetek

Magasépítési vasbetonszerkezetek Magasépítési vasbetonszerkezetek k Egyhajós daruzott vasbetoncsarnok tervezése Szabó Imre Gábor Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék Rövid főtartó

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK A PÁLYAÉPÍTÉSBEN ÉS FENNTARTÁSBAN SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY KARBANTARTÁSÁNAK ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Részletesebben

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3

Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 ZAGYTÁROZÓGÁT ALATTI PÓRUSVÍZNYOMÁS VÉGESELEMES MODELLEZÉSE NUMERICAL MODELING FOR PORE PRESSURE PREDICTION UNDER TAILINGS DAM Turai Péter 1 Dr. Nagy László 2 Dr. Takács Attila 3 1 MSc. hallgató, BME,

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

Pozsár László - Tóth Gergő

Pozsár László - Tóth Gergő Georáccsal erősített talajtámfal, avagy egy két éve lezárt pálya újbóli forgalombahelyezése Pozsár László - Tóth Gergő Geo-Terra Kft. - Gradex Kft. A 70. sz. Budapest-Nyugati PU-Szob vv. Vác Verőce állomásköz

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. MGIN5 modul A mezőgazdasági utak alépítményei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 81/2015. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 azonosítószámú

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshely fejlesztés tervezési program jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

M0 AUTÓPÁLYA SZÉLESÍTÉS AZ ANNA-HEGYI CSÚSZÁS TÉRSÉGÉBEN M0 MOTORWAY BROADENING IN THE AREA OF ANNA- HILL SLOPE FAILURE

M0 AUTÓPÁLYA SZÉLESÍTÉS AZ ANNA-HEGYI CSÚSZÁS TÉRSÉGÉBEN M0 MOTORWAY BROADENING IN THE AREA OF ANNA- HILL SLOPE FAILURE M0 AUTÓPÁLYA SZÉLESÍTÉS AZ ANNA-HEGYI CSÚSZÁS TÉRSÉGÉBEN M0 MOTORWAY BROADENING IN THE AREA OF ANNA- HILL SLOPE FAILURE Neumann Tamás 1, Wolf Ákos 1 1 Geoplan Kft. ÖSSZEFOGLALÁS 1993 év végén az M0 útgyűrű

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Pápateszéri Téglaipari Kft. 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. Tel./Fax: (89) 352-152 Bakonytherm Födémrendszer használati és kezelési útmutatója! 1 Alkalmazási és tervezési útmutató Bakonytherm födémrendszer

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32

12x16,5=1,98 4,50/2 25 17 43 5 7 cm aszfalt (2 réteg ű) 4-15 cm védőbeton B 140 1 cm szigetelés. 2 cm aszfalt. 1cm 106,39 72. 2,5 (11cm) 1:1,5 103,32 6/ 0 OLDLNÉZET M = : HOSSZMETSZET ( Duna fel ő l ) ( hídtengelyben ) KERESZTMETSZET M = :,,00 (,0/),00/ (,0/) 6 9,00,6, 0 x6,=,9,/ cm aszfalt ( réteg ű) - cm védőbeton 0 cm szigetelés cm kitöltő beton

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Oszvald Tamás Sycons Kft.

Oszvald Tamás Sycons Kft. PARTFAL STABILIZÁSI MUNKÁK KULCSON REMEDIATION OF KULCS SŐTÉR SÉTÁNY LANDSLIDE AREA Oszvald Tamás Sycons Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A Duna jobb partját Budapest és Mohács között 200 km hosszon 20-50 m magasságú

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA

A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA Pál Gábor igazgató Hunyadi László tervező Dési Attila Speciálterv Kft. A GYULAI FEHÉR-KÖRÖS-HÍD FELÚJÍTÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE RECONSTRUCTION AND STRENGTHENING OF THE FEHÉR-KÖRÖS BRIDGE AT GYULA 2010 őszén

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmányterv kiegészítő vizsgálata Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Forrás-völgy csapadékvíz elvezetéssel

Részletesebben

Al15/237,2009. líudapcst, Tárgy: Javaslat az Óhegy park elzárt területének rendezésére és a pinceveszély-elhárítási feladatok folytatására

Al15/237,2009. líudapcst, Tárgy: Javaslat az Óhegy park elzárt területének rendezésére és a pinceveszély-elhárítási feladatok folytatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Al15/237,2009.

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MELLÉKLET: Tervezői nyilatkozat, kamarai igazolás Emlékeztetők, jegyzőkönyvek

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Fülöp Attila * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Nagy terek lefedésének egyik lehetséges módja acél térrácsos tetoszerkezet alkalmazása. A térrácsos lefedéssel

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Szerelés, tárolás, karbantartás

Szerelés, tárolás, karbantartás Szerelés, tárolás, karbantartás TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános tudnivalók 1.1 Szállítás...3 1.2 Rakodás...3 1.3 Tárolás...4 1.4 Szereléshez szükséges szerszámok...4 2. Szerelési útmutató 2.1 Előkészítő lépések...5

Részletesebben

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter A tárgyról 3 konzultáció Vizsgálati stratégiák, vonatkozó szabványi környezet, szabványok értelmezése, példák jegyzőkönyvekre, a mérési adatok értelmezésére, 1. hf kiadása Talajmechanikai alapok a fejlett

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

HATÁROZAT. fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Ügyiratszám: VI-R-039/01385-6/2013. Tárgy: Körös toroki Partfürdő fürdővíz profiljának felülvizsgálata Ügyintéző: Dóczi Brigitta Hiv.

Részletesebben

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés

Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Nyékládháza Város új Településrendezési eszközök készítése Környezeti értékelés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető 2 1.1. Előzmények 2 1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5.: Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Lektor: Dr. Ottófi, Rudolf Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Budapest-Kelenföld (bez.) - Tárnok (bez.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése

Részletesebben