Földmővek, földmunkák II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földmővek, földmunkák II."

Átírás

1 Földmővek, földmunkák II.

2 Földanyagok tervezése, kiválasztása

3 Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként való általános alkalmasság szerint Építéstechnológiai célú minısítések A terep és a feltalaj minısítése A földanyagok fejthetıségének minısítése A földanyagok tömöríthetıségének minısítése Vízmozgásokkal kapcsolatos minısítések A talajok vízvezetı-képességének minısítése földmővekhez A talajok erózióérzékenységének minısítése földmővekhez A fagyveszélyesség minısítése A talajok térfogat-változási hajlamának minısítése Egyéb földmőanyagok alkalmasságának megítélése Kohósalakok Újrahasznosítandó építıanyagok Származékanyagok Geomőanyagok Az alkalmazható geomőanyagok funkciói és fajtái Geomőanyagok elıírandó jellemzıi az egyes útépítési alkalmazásokhoz Geotextíliák erısségének osztályozása

4 A talajok alkalmassága földmőépítés szempontjából Talajösszetétel jellemzıi, állandósága szemeloszlás plaszticitás - konzisztencia mállási hajlam szerves-anyag tartalom Talajállapot állandósága duzzadási hajlam vízérzékenység fagyveszélyesség Technológia feltalaj fejthetıség, tömöríthetıség Funkcionális követelmény teherbírás áteresztıképesség

5 A talajok minısítése a fölmőanyagként való általános alkalmasság szerint Az általános alkalmasság minısítése azt jelenti, hogy az anyag felhasználható-e a szokványos technológiák és minıségi követelmények alkalmazásával a földmő valamely részében, ill. ez csak speciális kezeléssel lehetséges-e, T rr 90 % tömörségő beépítéssel tartósan biztosítja-e a szokásosan elvárt mechanikai és hidraulikai paramétereket.

6 A földmőanyagként való felhasználás minısítése M-1 Kiváló földmőanyagok a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha C u 6 és szemeloszlásuk folytonos. M-2 Jó földmőanyagok a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha C u 6 és szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk folytonos, a vegyes szemcséjő, 5 S 0,063 15% jellemzıjő talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk folytonos, a mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 200 mm-nél. M-3 Megfelelı földmőanyagnak minısítendık a durva szemcséjő, S 0,063 5 % jellemzıjő talajok, ha 3 C u < 6 és szemeloszlásuk hiányos, a vegyes szemcséjő, 5 S 0,063 15% jellemzıjő talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk hiányos, a vegyes szemcséjő, 15 S 0, % (és I P 10 %) jellemzıjő talajok (erısen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 8 w 18 %, a finom szemcséjő talajok, 10 < I P 25 % jellemzıjő talajok, ha 10 w 20 %, a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 200 mm-nél. M-4 Elfogadható földmőanyagnak minısítendık a durva szemcséjő, kissé szerves talajok, ha C u > 3, finom szemcséjő a 25 < I P 40 % jellemzıjő talajok, ha 12 w 24 %, a mállásra nem hajlamos, kissé változó szemeloszlású kızettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 320 mm-nél.

7 A földmőanyagként való felhasználás minısítése M-5 Kezeléssel alkalmassá tehetı földmőanyagok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha C u < 3, a vegyes szemcséjő, 15 S 0, % (és I P 10 %) jellemzıjő talajok (erısen iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha w < 8 %, illetve w > 18 % a finom szemcséjő, 10 < I P 25 % jellemzıjő talajok, ha 7 < w < 10 %, illetve 20 < w < 24 %, a finom szemcséjő, 25<I P 40 % jellemzıjő talajok, ha 8 < w < 12 %, illetve 24 < w < 28 %, az aprózódásra és mállásra enyhén hajlamos és/vagy változékony szemeloszlású kızettörmelékek. M-6 Földmőanyagként nem hasznosítható talajnak tekintendık a finom szemcséjő, 10 < I P 25% jellemzıjő talajok, ha w 7 %, illetve w 25 %, a finom szemcséjő, 25 < I P 40% jellemzıjő talajok, ha w 8 %, ill. w 30 %, a finom szemcséjő, I P > 40% jellemzıjő talajok, a közepesen és nagyon szerves talajok, a szikes talajok, a mállásra hajlamos talajok vagy kızetek, azok a talajok, melyeknek a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz térfogatsőrősége kisebb ρ dmax < 1,65 g/cm 3. A talajok besorolásakor a kitermelési és a beépítési viszonyokat is mérlegelni kell. Egy talaj besorolása javítható, ha azt a tervezı speciális vizsgálatokkal meggyızıen igazolja.

8 Fizikai mállás Megengedhetı szemcseaprózódás

9 Jellemzés A szervesanyag-tartalom ( 2 mm) tömegszázalékban Kissé szerves 2 6 Közepesen szerves 6 20 Nagyon szerves > 20

10 2,0 1,9 S r =0,95 ρd g/cm 3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, w % Q A duzzadás jelensége A Q pont jellemzıi talajfajta homok, iszap sovány agyag kövér agyag w % I c - - 0,75 0,85 ρ d g/cm 3-1,7 1,5 T rρ %

11 Tömörségcsökkenés duzzadás hatására ( I 0, ) B Tr ρ = A. c A % B % I p % I p %

12 A talajok térfogat-változási hajlamának minısítése D-1 Nem térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe I P < 15 %, iszap+agyag-tartalma S 0,063 < 40 %. D-2 Kissé térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 15 I P < 20 %, lineáris zsugorodása ε l < 3 %. D-3 Közepesen térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 20 I P < 30 %, lineáris zsugorodása 3 ε l < 6 % D-4 Nagyon térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe 30 I P < 40 % lineáris zsugorodása 6 ε l < 9 %. D-5 Különösen térfogatváltozó a talaj, ha plaszticitási indexe I P 40 %, lineáris zsugorodása ε l 9 %.

13 Agyagok beépíthetısége agyagfajta felsı 100 cm töltéstest sovány közepes kövér nedves oldalon túltömörítve speciális vizsgálatok alapján nem szabad beépíteni nedves oldalon tömörítve nedves oldalon túltömörítve speciális vizsgálatok alapján I p <40 %-ig

14 Az erózió- és vízérzékenység megítélése Kritikus talajok alacsony plasztikus indexő talajok homoklisztek, iszapok Védekezés megfelelı tömörség egyenletes lefolyást biztosító rendezett felület ideiglenes takarás pl. fóliával, textíliával gyors füvesítés

15 Erózióérzékenység minısítése E-1 Erózióérzékeny a talaj, ha egyidejőleg teljesül: C U < 15 és S 0,063 > 5, S 0,125 S 0,02 > 50 % S 0,063 S 0,002 > 2 S 0,002 I P < 15 % esetén E-2 Nem erózióérzékeny a talaj, ha durvább szemcsékbıl áll, kevesebb benne a homok és iszap, mint amit az elıbbi definíció megad, finomabb szemcsékbıl áll a talaj, több benne az agyag, mint amit az elıbbi definíció megad.

16 A talajok vízvezetı-képességének minısítése V-1 Vízszállító a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója k m/s, durva szemcséjő és kavicstartalma S 2,0 80 %. V-2 Jó vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója < k < m/s, kavics és/vagy homok alkotja és iszap+agyagtartalma S 0,063 < 5 %. V-3 Közepesen vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója 10-9 < k < m/s, vegyes szemcséjő és 5 S 0,063 < 40 %, továbbá I P < 10 %. V-3 Gyengén vízvezetı a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója < k < 10-9 m/s, finom szemcséjő és 10 < I P < 30 %. V-3 Vízzáró a talaj, ha vízáteresztı-képességi együtthatója k < m/s, finom szemcséjő és I P 30 %.

17 Fagyveszélyesség A fagyveszélyesség minısítése X-1 fagyálló X-2 fagyérzékeny X-3 fagyveszélyes Megnevezés homokos kavics kavicsos homok homok iszapos kavics iszapos homok A szemeloszlás jellemzıi 0,02 mm-nél 0,1 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka Plaszticitási index I P, % < 10 < sovány agyag közepes agyag kövér agyag > 30 iszapos kavics > 20 iszapos homok > 15 > 40 finom homok < 10 > 50 iszapos finom homok > iszap Ha egy talaj kétféle besorolást is kaphatna, akkor a kedvezıtlenebbet kell mértékadónak tekinteni.

18 Kohósalakok A kohósalakok általában akkor építhetık be, ha környezetvédelmi szempontból elfogadhatóak, szemeloszlásuk a talajokéhoz hasonló mértékben állandó, szemcséik szilárdak, nem aprózódnak, a 0,125 mm alatti frakció a módosított Proctorvizsgálat után nem lesz nagyobb, mint a döngölés elıtti érték 150 %-a, az izzítási veszteségük legfeljebb 10%, vízfelvétel és -leadás után csak annyira változnak meg, hogy beépíthetıségük még nem lehetetlenül el. Elınyös lehet osztályozó berendezésekkel stabilizálni az összetételüket. Az ilyen osztályozott kohósalakok kiváló töltésképzı anyagoknak minısíthetık, melyeket a felsı földmő-részekbe célszerő beépíteni. A kohósalakok beépíthetısége, tömöríthetısége hasonló a talajokéhoz, ennek megfelelıen lehet beépítési technológiáikat és minısítésüket megtervezni, de ezeket mindig próbabeépítéssel kell véglegesíteni. Minıségellenırzésük tervezésekor gondolni kell arra, hogy teherbírásuk az idıvel a hidraulikus kötés révén javul.

19 Újrahasznosítandó építıanyagok Közéjük tartoznak a következık: útbontásból származó vegyes anyagok, betontörmelékek épületek, mérnöki szerkezetek bontásából, vegyes építési törmelékanyagok, építési tevékenység melléktermékei. Ezeket az anyagokat általában talajként kell vizsgálni és besorolni. Külön figyelmet kell fordítani összetételük és szemeloszlásuk változékonyságára, a beépítés közbeni aprózódásukra, valamint a nagyon nagy törmelékdarabokra. Célszerő akár ismételt törıgépes kezelésük, amivel stabilizálható a szemszerkezetük, a további aprózódás korlátozható, és a különleges mérető darabok kérdése is megoldható (kivétellel vagy aprítással).

20 Származékanyagok Ezen anyagok közé soroljuk a következı ipari melléktermékeket, hulladékanyagokat, égési termékeket, melyek alkalmazásra már van tapasztalat: erımővi pernyék, bányameddık, egyéb hulladékanyagok. Az erımővi pernyék szemeloszlása általában az iszapokéhoz hasonló. A kıszén elégetésébıl származók puccolán-reakciókat is mutatnak. A tömöríthetıségük különbözik a talajokétól, azt elsısorban eredetük, összetételük, kémiai tulajdonságaik és koruk határozzák meg. Ezért a beépítési technológiáikat és követelményeiket próbabeépítés alapján kell megállapítani. Más pernyék, például hulladékégetık hamuja is alkalmazható lehet, de ezek változékony összetétele különösen gondos elızetes vizsgálatokat kíván. A bányameddık általában a szénbányászat és -feldolgozás melléktermékeiként keletkeznek. Többnyire nagyon vegyes összetételőek, az agyagkı törmelékeitıl a kimosott finom szemcséig sokféle anyagot tartalmazhatnak. Nagy tömörítési energiával magas tömörséget (T rρ > 95 %) elérve lehet megfelelı töltést készíteni belılük. E körben szóba jöhetnek másfajta, korábban még nem használt hulladékanyagok is, ha szemeloszlásúk viszonylag állandó, beépítésüket jogszabály vagy mőszaki szabályozó anyag nem tiltja, nem tartalmaznak 200 mm-nél nagyobb átmérıjő darabokat, kémiai tulajdonságaik is megfelelıek, környezetkárosító hatásuk nincs, utólagos roskadásuk, aprózódásuk, mállásuk megfelelı beépítéssel szabályozható. Az ilyen anyagok alkalmazásáról csak a felhasználási cél és az anyag sajátosságai alapján megtervezett, speciális vizsgálatok és próbabeépítés alapján szabad dönteni.

21 Talaj neve állapota tızeg, laza homok tömör mészkı, andezit Térfogatsőrőség Kohézió kg/m kg/m 3 < 2,5 MN/m 2 > 5000 MN/m 2 Kézi fejtés eszköze Fejtési osztály az MSZ szerint I. VII. lapáttal, ásóval csak robbantással

22 A földanyagok tömöríthetıségének minısítése T-1 Jól tömöríthetı talajok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha C U 15, ill. ha 6 C U < 15 és a szemeloszlás folytonos, a vegyes szemcséjő talajok, ha S 0, % és a víztartalom is kedvezı. T-2 Közepesen tömöríthetı talajok közé sorolhatók a durva szemcséjő talajok, ha egyenlıtlenségi mutatójuk 6 C U < 15, a vegyes szemcséjő talajok, ha S 0, % és a víztartalom még elfogadható, a finom szemcséjő talajok, ha I P 25% és a víztartalom kedvezı. T-3 Nehezen tömöríthetı talajok közé sorolandók a durva szemcséjő talajok, ha 3 < C U < 6, a finom szemcséjő talajok, ha I P 25% és a víztartalmuk még elfogadható. a finom szemcséjő talajok, ha 25 < I P 40% és a víztartalmuk kedvezı. T-4 Nem tömöríthetı talajoknak tekintendık a durva szemcséjő talajok, ha C U < 3 és kezeléssel nem javítható, a finom szemcséjő talajok, ha víztartalmuk kedvezıtlen és kezeléssel sem javítható, a választott rétegvastagsághoz képest túlzottan nagy mérető szemcséket tartalmazó anyagok.

23 Proctor-vizsgálat ρd g/cm 3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 ρdmax=1,94 w= w %

24 Tömörségi követelmények építmény földmő tömörségi fok típus zóna T r ρ % altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 töltéstest út aszfalt burkolat alatti felsı 50 cm beton burkolat alatti felsı 50 cm 96 padka 96 altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 vasút töltéstest 90 a földmő felsı 50 cm-nyi zónája 95 híd háttöltés 95 ár- altalaj felsı 50 cm-nyi zónája 85 védelmi vízzáró test (agyagmag) 90 töltés töltéstest 85 épület alap alatti talajcsere 95 alapozás padozat alatt feltöltés 95 közmő a közmő körüli 0,50 m-nyi zóna 95

25 d g/cm 3 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 módosított Proctor S r =1,0 eredeti Proctor w % Tömöríthetıség w opt (terep) w opt (Proctor) 0,8<I c <1,5 esetén lehet T rr >90% 3<U<7 lehet, de nehéz, U<3 kezeléssel

26 Teherbírás - E 2 -modulus ellentartás erımérı hidraulikus sajtó elmozdulás magasító mérı tárcsa s mm 0,0 0,5 1,0 1,5 p kn/m s2 2r=300 óratartó ábra. A tárcsás terhelés 2,0 E 2 = 2 1 µ 2. r. π. p. 15,. p. r 4 s s 2 2 E 2elıírt 65 MPa E terv =40 MPa E 2 [MPa] = 10 CBR[%] 2/3

27 Talajcsoport Tájékoztató adatok a hazai talajok tervezési teherbírási modulusának meghatározásához Tájékoztató tervezési teherbírási modulus E 2 [MN/m 2 ] Víztartalomnövekmény w opt -hoz képest w [ % ] Jel Megnevezés Jellemzés NK K NK K I II III IV V A teherbírás-csökkenés mértéke E 2 /w [MN/m 2 /%] iszapos homokos D max = 60mm kavics S 2 =35-70, S 0,1 =15-30, S 0,02 =7-15 % homokos D max = 60mm kavics S 2 =20-55, S 0,1 =7-20, S 0,02 <7 % kavics és homok I., II. és IV. csoportba talajok nem tartozó szemeloszlás homokliszt I p <5 % S 0,02 <10 % iszapos homokliszt I p =5-10 % VI iszap I p =10-15 % VII VIII IX sovány agyag, I p =15-20 % közepes agyag, I p =20-30 % kövér agyag I p =30-40 % NK: Kedvezıtlen éghajlatú területeken, nedves vidéken, 600 mm feletti évi átlagos csapadékú területeken, kedvezıtlen víztelenítéső útszakaszokon, (bevágásban, töltésbevágás átmenetben), a III.-IX. talajok esetében a pályaszint alatti 2,0 m-nél magasabb mértékadó talajvízszintnél. K: Kedvezı éghajlatú és hidrológiai adottságú területeken, száraz vidéken, 600 mm alatti évi átlagos csapadékú területeken, kedvezı víztelenítéső útszakaszokon, a III.-IX. talajcsoportok esetében a pályaszint alatt 2,0 m-nél mélyebb mértékadó talajvízszintnél

28 vizsgálandó paraméterek a földanyagok alkalmasságának elbírálásához azonosítás szemeloszlás plasztikus index víztartalom Proctor-vizsgálat kötött talajok konzisztenciája tömöríthetıség és ρ dmax célvizsgálatok CBR, k, ϕ, c, E 2, stb.

29 Földmővek minıségellenırzése

30 Ellenırizendı jellemzık a geometriai méretek ellenırzése, koronaszélesség, illetve a láb- és a körömtávolságok a koronaszint és a rézsőfelszín magassága a tömörség ellenırzése a céljellemzık ellenırzése teherbírás vízzáróság

31 Tömörségi fok Tömörségellenırzés radiometriás mérés vagy mintavétel alapján (T rρ ) Folyamatos tömörségellenırzés gyorsulás-mérés (CCC) alapján Penetrációs mérés (CMV, RMV, OMEGA) dinamikus szondaszerő eszközök (Panda) N 10 Technológiaellenırzés

32 Tömörségértékelés Mindegyik ρ d értékhez ρ dmax is egyedi vizsgálattal határozandó meg, ha nagyon változékony a talaj, ill. ha vita van. Valamely ρ d -hoz a ρ dmax azonosító vizsgálat, ill. az azonosító paraméterek és ρ dmax elızetesen megállapított korrelációs kapcsolata (pl. ρ dmax =f(u)) alapján vehetı fel, ha trendjelleggel változik a talaj. Valamely ρ d -hoz ρ dmax közelítı azonosítás, ill. ρ dmax elızetesen közelítıleg felmért változásai alapján vehetı fel, ha trendszerően kissé változó a talaj és kevésbé jelentıs a kérdés.

33 Tömörségértékelés A ρ d és a ρ dmax halmazok hasonlítandók össze, s ekkor a tömörségi fok a T r ρ =ρd / ρ dmax sρ ρ paraméterő normális eloszlás elemzésével értékelhetı, ha véletlenszerően és nem elhanyagolható mértékben változik ρ dmax is. s + ρ Valamennyi ρ d értékekhez azonos ρ dmax veendı fel az elızetes Proctor vizsgálatok átlageredményeként, s T ha gyakorlatilag homogén a talaj és azonos a tömörítési technológia. = T rρ d d 2 ρ dmax dmax 2

34 Tömörség értékelés terv alapján (hely, darabszám) kiegészítı és speciális vizsgálatok szükség esetén szakértıi szemle a mérések mellett nagyon fontos, személyes felelısség-vállalás elengedhetetlen statisztikai szemlélettel és módszerekkel 1 T T 1, n s T

35 Teherbírásmérés ellentartás erımérı hidraulikus sajtó elmozdulás magasító mérı tárcsa s mm 0,0 0,5 1,0 1,5 p kn/m s2 2r=300 óratartó ábra. A tárcsás terhelés 2,0 E 2 = 1 µ 4 2. π.p. 2.r s 2 1,5.p. r s 2

36 Töltésalapozás

37 Töltésépítés gyenge talajon Talajmechanikai problémák Alaptörés Szétcsúszás Kitolódás Süllyedés Konszolidáció Kúszás Technológiai problémák A felszín lecsapolása Felszín letermelése Munkagépek mozgatása Drénezés megoldása Töltésanyag védelme

38 Rotációs mozgás Talajmechanikai problémák Töltés Süllyedés Puha altalaj Nagymértékő, egyenlıtlen és idıben elhúzódó süllyedés az altalaj összenyomódása miatt

39 Megoldási lehetıségek a feladat kikerülése építésszervezési megoldások szerkezeti megoldások elızetes talajjavítások Kombinációk!

40 A feladat kikerülése helyszínrajzi elkerülés talajcsere (teljes, részleges) kiemelés hídra

41 Építésszervezési megoldások lépcsıs építés többlettöltés (elıterhelés)

42 Lépcsıs építés töltésmagasság m ,0 2,0 biztonság 20 1, idı hónap süllyedés cm drénezetlen nyírószilárdság kpa Alkalmazás: ha nagy a talajtörés veszélye, de ha idı van

43 Többlettöltés töltésmagasság m idı hónap süllyedés cm Alkalmazás: ha a süllyedés lezajlását kell gyorsítani, de nincs talajtörési veszély

44 Szerkezeti megoldások töltésmagasság optimalizálás laposabb (padkás) töltésrézső töltéssúly csökkentése geomőanyagok alkalmazása

45 A töltésmagasság optimalizálása gyenge altalajon való építés esetében 3 4 m magas töltés a talajtörés veszélye és a várható süllyedés így viszonylag még kicsi a jármővek dinamikus hatásai már nem hatnak a gyenge altalajra ki tud alakulni megfelelı átboltozódás a különösen magas (10 15 m-es) töltéseket kerülni kell A rézsőhajlás csökkentése a talajtöréssel szembeni biztonságot növeli a süllyedések alakulását gyakorlatilag nem befolyásolja osztópadkával megoldható A töltéssúly csökkentése a talajtörési és süllyedési gondokat egyaránt csökkenti könnyő töltésanyagok (kohósalakok, pernyék, habszerő anyagok) kikönnyítés (üres győrők) Geomőanyagok alkalmazása geotextília, georács, geocella fektetése a felszínre talajtörés elleni védelem, a süllyedéseket nem befolyásolják az általuk felvett húzóerı akadályozza a töltéstest elmozdulását

46 Tipikus geohab-töltés

47

48 L 1 L 2 S t ϕ G t H N t T δ a u G a β c u N a K a L 1 c u

49 Elızetes talajjavítások talajcsere mélytömörítés döngöléssel mélytömörítés vibrációval kavicscölöpözés vibrációval kıtömzsök készítése döngöléssel függıleges drénezés betoncölöpözés mélykeverés

50 Mélyvibrálás altalajba lehajtott speciális szárnyas vibrátor vagy felülrıl vibrált rudazattal az elérhetı max. mélység kb. 20 m, 3,0 m-nél kisebb mélység esetén nem célszerő Döngölés (dinamikus konszolidáció) 8-20 tonnás tömegek m magasságból való ejtegetése a hatásmélység 5-10 m, függ a talajtól és ejtési energiától laza szemcsés talajok kötött talajok tömörítés kavicscölöpök vagy kıtömzsök Csökkenthetı a talajtörés veszélye és a süllyedés

51

52

53 Függıleges szalagdrén t ö l t é s agyag talaj szemcsés talaj

54 betonból vagy javított talajból Cölöpök

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.: A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Lektor: Dr. Csorja,

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. MGIN5 modul A mezőgazdasági utak alépítményei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA ÚTÉPÍTÉSI FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÚTPÁLYASZERKEZETEK ÉLETTARTAMÁVAL 1 1 2 2 1 3 3 4 4 2 KOCKÁZAT, BIZTONSÁG 5 5 Mintacím ÖSSZEVETÉSE szerkesztése

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Cölöpözési technológiák

Cölöpözési technológiák Cölöpözési technológiák Cölöpök anyaguk szerint fa-, acél-, beton-, vasbeton-, A készítés módja szerinti csoportosítás elıregyártott -, helyben készített cölöp talajhelyettesítéssel készülı cölöpök, amelyek

Részletesebben

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz Budapest 2006 Készítette: Subert István - 1 - Subert István Próbatömörítés eljárási utasítása

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Regionális Mobillabor

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés FÖLDMUNKAGÉPEK A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE 1 Készítette: Dr. Péterfalvi József, Dr. Kosztka Miklós: ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS, ERDÉSZETI UTAK ÉPÍTÉSE c. egyetemi tankönyv alapján ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE Az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a

Részletesebben

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 9 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 1.1. A talajok összetétele... 10 1.1.1. A talajok fázisos összetétele... 10 1.1.2. Szemszerkezeti összetétel...

Részletesebben

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL (...) Az elvégzendı feladat meghatározása Feladat a C szakaszon található 129, 130 és 131 sz.

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN

GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-0 VÍZMOZGÁSOK A TALAJBAN Wolf Ákos Vízmozgások okai és következményei Vízmozgások okai Vízmozgások következményei Gravitáció Kapillaritás Termoozmózis Elektroozmózis Szemcsék szívóatása

Részletesebben

Földművek, földmunkák

Földművek, földmunkák Földművek, földmunkák Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TPA HU Kft. Budapest Laboratórium (Budapest Egység: 1097 Budapest, Illatos út 8.; Szeged Egység:

Részletesebben

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba 7. A talaj fizikai tulajdonságai Dr. Varga Csaba Talajfizikai jellemzők Szemcseösszetétel (textúra) Talajszerkezet Térfogattömeg, tömörség Pórustérfogat Vízgazdálkodási jellemzők Levegő és hőgazdálkodás

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Földművek, földmunkák I.

Földművek, földmunkák I. 1 Földművek, földmunkák I. Napjaink néhány jellemző földmű építési feladata 2 Magassági vonalvezetés Helyszínrajzi vonalvezetés Pályaszerkezet Gazdaságos és környezetbarát tervezés Útkorszerűsítések. Vasútkorszerűsítések.

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

A cölöpök törıerejének számítási lehetıségei

A cölöpök törıerejének számítási lehetıségei Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Szemináriumvezetı dr. Szabó Imre egyetemi tanár Miskolc 2007. június

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS 2016. március 18. Alagútfejtési eljárások 2 Alagútépítési eljárások 3 Tradicionális alagútépítés Pajzsos alagútépítés Biztosítás Alagút-fejtés

Részletesebben

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%)

Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás. természetes víztartalom, w (%) kötött talajok: folyási és plasztikus határ, w,w (%) 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1., K épület magasföldszint 1/A Fúrásszelvény 1.F. j. fúrás Helyszín: Budapest III. kerület, Római-part Dátum: 2012.09.27. Törzsszám: Rajzszám: Méretarány: 2.1 M=1:50 Megjegyzés:

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra Dr. Németh Róbert Prof. Dr Takáts Péter Szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

Földművek, földmunkák

Földművek, földmunkák Földművek, földmunkák Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ISBN 978-963-8251-71-8 NYOMDAI MUNKÁK: INNOVA-PRINT

Részletesebben

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra

Talajmechanika. A termõréteg alatti finomszemcsés üledékrétegek (homok, homokliszt, homoklisztes homok) jó állapotúak, tömörek, alapozásra Talajmechanika Az ingatlan talajmechanikai vizsgálatát az ARGON-GEO Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 134.) végezte el 2000. februárjában A talajfeltárások 10 mérési ponton 5,0 15,0 méter közötti mélységben,

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Vizsgálati módszer a dinamikus tömörség- és teherbírás mérésére kistárcsás könnyő-ejtısúlyos berendezéssel Test Method for Dynamic

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba

11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása. Dr. Varga Csaba 11. A talaj víz-, hő- és levegőgazdálkodása Dr. Varga Csaba A talaj vízforgalmának jellemzői A vízháztartás típusát a talajszelvényre ható input és output elemek számszerű értéke, s egymáshoz viszonyított

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter

A tárgyról. hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter A tárgyról 3 konzultáció Vizsgálati stratégiák, vonatkozó szabványi környezet, szabványok értelmezése, példák jegyzőkönyvekre, a mérési adatok értelmezésére, 1. hf kiadása Talajmechanikai alapok a fejlett

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton.

A beszéd célú telefonellátottság jónak mondható, az ISDN és értéknövelt adatszolgáltatás biztosítható a hálózaton. KÖZLEKEDÉS A tervezési terület a község keleti részén fekszik, az 5605 j. összekötõ út északi oldali teleksora fölött. Megközelítése az Árpád utcából nyíló földúton nehézkes lenne, ezért új, megfelelõ

Részletesebben

Színesfémek forgácsolása

Színesfémek forgácsolása Színesfémek forgácsolása Szerzı: Dr. Maros Zsolt Lektor: Prof. Dr. Horváth Mátyás Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Színesfémek forgácsolásának sajátosságai 3 2. Alumíniumötvözetek csoportosítása 4 3. Alumíniumötvözetek

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. -Tervezésialapelvek, műszakivédelemkialakítása, vízrendezés,

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Földművek, földmunkák I.

Földművek, földmunkák I. Földművek, földmunkák I. Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról - 1 - Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról Budapest, 1952. szeptember 29. Az Építéshelyi anyagvizsgálati módszerek kutatása témakörben kísérleteket

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Rugalmas ágyazású gerenda számítása Eredmények

Rugalmas ágyazású gerenda számítása Eredmények Tarcsai út. 157/18 Budapest Üzletközpont Black Rose Rugalmas ágyazású gerenda számítása Eredmények A számítás lefutott. Altalaj vizsgálat tipikus kombinációja : HHÁ: Q3:G1+G2+Q4 Számítás 1 Név : Analysis

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Innovia Minõségellenõrzõ Technológiai és Innovációs Kft. (2541 Lábatlan Dunapart hrsz. 1605/2) akkreditált mûszaki

Részletesebben

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek Csőanyag, csőstatikai statikai ismeretek BME Vízi V KözmK zmű és Környezetmérnöki Tanszék Anyaga szerint Csövek csoportosítása sa fémes anyagú, cement kötőanyagk anyagú, kerámia és, műanyag csöveket Falszerkezet

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK V Í Z É P Í T É S PMKGNB 250 segédlet a PTE PMMK építőmérnök hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

MÉHSEJT PP Ilyen könnyő a szilárdság

MÉHSEJT PP Ilyen könnyő a szilárdság MÉHSEJT PP Ilyen könnyő a szilárdság A méhsejt gyártás alapanyaga polipropilén, egy termoplasztikus, újrahasznosított anyag a poliolefinek termékcsoportjából. A méhsejt PP szerkezeti félkész gyártmány,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz

Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések. Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz Vízzel oltó tőzvédelmi berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008/2009. tanév tavasz A vonatkozó rendelet: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról Az

Részletesebben

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 2. sz. Függelék DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 1. Földrajzi adottságok Dorog város közigazgatási területe, Gerecse, Pilis, és a Visegrádi hegység találkozásánál fekvő Dorogi medencében helyezkedik

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1173/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 1 (1033 Budapest, Laktanya u. 33.)

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+ F ALAPÍTVÁNY M3/02. melléklet ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása (A MAGASÉPÍTÉSBŐL

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek

Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek Szabványos és fejlett geotechnikai laborvizsgálati módszerek 1 Laborvizsgálatok 2 Talajazonosító vizsgálatok Víztartalom Szemeloszlás Konzisztencia határok Térfogatsűrűség Hidraulikai jellemzők vizsgálata

Részletesebben

UTB Envirotec H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 DN400 DN150 DN200 KŐAGYAG TERVEZETT BEKÖTÉS, TISZTÍTÓIDOM JELE 86.68 TETŐSZINT 86.63 85.10 0+125.6 5 TERVEZETT GRAVITÁCIÓS CSATORNA TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA NÉVLEGES ÁTMÉRŐ mm-ben, ANYAG FOLYÁSFENÉK SZINT

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft.

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Budapest Bevezető, előzmények A földművek, közúti- a vasúti- és

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

3. Földanyagok tervezése, kiválasztása

3. Földanyagok tervezése, kiválasztása 1 3. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földművek szerkezetének és építésének tervezése 2 ÚT 2-1.222:2006 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 1. Általános elvek, követelmények

Részletesebben