ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása"

Átírás

1 ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+ F ALAPÍTVÁNY M3/02. melléklet ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása (A MAGASÉPÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ ÉPÍTÉSI, BONTÁSI ÉS GYÁRTÓI SELEJT HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁHOZ, KÖTŐANYAG NÉLKÜL FELHASZNÁLHATÓ TERMÉKEK IRÁNYELVEI) Készült az Újra felhasználható Építőanyagok Osztrák Szövetsége és az Újra felhasználható Építőanyagok Osztrák Minőségvédelmi Szövetsége által megjelentetett és rendelkezésre bocsátott,1996. júliusi állapot keltű kiadvány felhasználásával.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Alkalmazási terület Definíció A szemhalmazokkal szemben támasztott követelmények Elnevezések Minőségi osztályok Halmazsűrűség Fagyás elleni biztonság Fagyállóság Szennyező anyagok Összeférhetőség a környezettel Vizsgálati eljárás Mintavétel Vizsgálati módszer A gyártás ellenőrzése Első vizsgálat (alkalmassági bizonyítvány) Önellőrzés (belső ellenőrzés) Külső ellenőrzés A végrehajtási rendelkezések Minőségi alapelv A védjegyhasználat jogának odaítélése Használat Felügyelet Szabálysértések szankcionálása Véleményeltérések A használati jog visszaadása Megjelölés Vonatkozó szabványok és egyéb szabályozások... 2

3 1. Bevezetés A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztálya felkérésére az Épületfenntartási K+F Alapítvány az Újra felhasználható Építőanyagok Osztrák Minőségvédelmi Szövetsége nyomdokán az újrahasznosítható építőanyagok minőségének meghatározására és az ily módon garantált minőségű termékek megjelölésére az újra felhasználható építőanyagok mint másodlagos nyersanyagok minőségjelével, ÚTMUTATÓ-kat készít. Az ÚTMUTATÓ-k, valamint az azokban foglalt minőségvédelmi és ellenőrzési rendelkezések szabályozzák a visszanyert építőanyagok vizsgálatának módját és mértékét. Ezeknek az ÚTMUTATÓ-knak az a célja, hogy az előállításnál mindig azonos eljárási módszereket alkalmazzanak és ezzel megteremtsék az egységes jelölés és értékelés alapjait. Az építési és bontási hulladékok feldolgozásának az a célja, hogy elérjék azt a minőségi színvonalat, amely az újra feldolgozott építőanyagok későbbi felhasználási céljához szükséges. Az ÚTMUTATÓ magyar honosított szövegváltozatát az Épületfenntartási K+F Alapítvány készítette, illetékes szakértők bevonásával. 3

4 2. Alkalmazási terület Ez az ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) az újrahasznosítható magasépítésből származó, építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékanyagok (MÉH) mint másodlagos nyersanyagok minőségi követelményeit valamint a vizsgálatukra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza az alábbi területeken alkalmazott anyagokra: - tömörített feltöltések: pl. zajvédelmi töltések, közműárkok (fagyhatár mélysége alá), útépítési töltések; - nem tömörített feltöltések: pl. háttöltések, feltöltések; - hidraulikus kötésű felhasználások, kivéve azok, melyeket az MSZ EN 206-1:2002 szabályoz. 3. Definíció Ennek az ÚTMUTATÓ-nak értelmében az újra felhasználható építőanyagok mint másodlagos nyersanyagok olyan szemhalmazok és szemcsoportok, amelyek a magasépítésből származó hulladék ásványi anyagokból származnak: - építmények és építményrészek visszabontásából 1), - tégla-, cserépgyártás, betontermék előregyártás során keletkezett selejtből, valamint ezek további feldolgozásával keletkeznek és eleget tesznek 4. fejezetben leírt követelményeknek (pl. újra felhasználható betonból, falazatból vagy természetes kőzetből tört zúzalék).. 4. A szemhalmazokkal szemben támasztott követelmények 4.1. Elnevezések MÉH = újrahasznosítható, magasépítésből származó, építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékanyagok 2) 1. táblázat MÉH / szemszerkezet (mm) MÉH 0/8 MÉH 0/16 MÉH 0/22 MÉH 0/32 MÉH 0/45 MÉH 0/63 IIb minőségi osztály szemnagyság eloszlás (leszállított állapotban meghatározva) a szállítási feltételek szerint Szemmegoszlási görbék az Irányelvnek megfelelően, lásd az ábrát IIb minőségi osztály szemnagyság eloszlás (leszállított állapotban meghatározva) a szállítási feltételek szerint a szállítási feltételek szerint 2. táblázat Szemszerkezet (mm) Szitán áteső szemcse (tömeg%) Szitán fennmaradó szemcse (tömeg%) MÉH anyagok MÉH 8/16 MÉH 16/32 MÉH 32/ ) 10 4) 8/16 16/32 32/63 1): Ezen Útmutató alkalmazásánál bontott építési hulladék alatt általában a magasépítmények, közlekedési létesítmények (utak, vasútak stb.) bontásából keletkezett, veszélyes hulladékot és aszfaltot nem tartalmazó törmelékeket értjük. 2): Hivatkozunk az Újra felhasználható építési és bontási hulladékokra vonatkozó Útmutatókra, amelyek az BAKG újra felhasználható építőanyagot többek közt a következőképpen definiálják: Újra felhasználható, betonból, aszfaltból és természetes kőből álló, tört vegyes zúzalék keverék, amely másodlagos nyersanyagként újra hasznosítható. 3): A szitán áthulló szemcse legfeljebb 50%-a lehet az alatta elhelyezkedő szitán belül! 4): Csak a legközelebbi nagyobb szitán belül! 4

5 4.2. Minőségi osztályok Az építési- és bontási hulladékok újrahasznosítása ÚTMUTATÓ-ból kiindulva a MÉHanyagok alkalmazási területét az alábbi minőségi osztályokba sorolják: IIb minőségi osztály: III. minőségi osztály: tömörített feltöltésekhez való építőanyagok: pl. zajvédelmi töltések, lefolyóárkok (fagyhatár mélység alatt), útépítés; tömörítetlen feltöltésekhez való építőanyagok: pl. háttöltések, feltöltések. 0/22 Szemmegoszlási görbe Szitán átesett tömeg% IIb minőségi osztály 1.ábra Szitaméret Névleges méret mm-ben Négyzet alakú szitalyuk Megjegyzés: Magyarországon az útépítésben szokásos szitaméret értékek: 0,09; 0,2; 0,63; 2; 5; 8; 12,5; 16; 20; 25; 35; 45 5

6 0/32 Szemmegoszlási görbe Szitán átesett tömeg% IIb minőségi osztály 2.ábra Névleges méret mm-ben Szitaméret Négyzet alakú szitalyuk 0/45 Szemmegoszlási görbe Szitán átesett tömeg% IIb minőségi osztály 3.ábra Névleges méret mm-ben Szitaméret Négyzet alakú szitalyuk 0/63 Szemmegoszlási görbe Szitán átesett tömeg% IIb minőségi osztály 4.ábra Névleges méret mm-ben Szitaméret Négyzet alakú szitalyuk Megjegyzés: a hazai gyakorlatban a 0/63-at és ettől nagyobb szitaméreteket nem alkalmazzák 6

7 4.3. Halmazsűrűség Ezt a jellemző értéket depónianedves és száraz állapotban kell meghatározni és megadni Fagyás elleni biztonság A fagyásnak ellenálló besoroláshoz az MÉH szemhalmazoknál, a 0,02 mm szemek aránya < 3,0 tömeg %. Nagyobb szállítási mennyiségek esetében, valamint egyben a fagyás elleni biztonság gyorsabb meghatározása érdekében meg kell állapítani a 0,06 és 0,02 mm nagyságú szemek közötti összefüggést Fagyállóság Ezt a tulajdonságot csak akkor kell meghatározni, ha a megfelelő MÉH-szemszerkezetet hidraulikusan kötött teherbíró rétegként alkalmazzák továbbá szükség esetén abban az esetben, amikor a feltöltések fagyásnak kitett tartományában alkalmazzák az MSZ :1987 szerinti Szennyező anyagok A jelen ÚTMUTATÓ értelmében újrahasznosításra alkalmatlan szennyező anyagnak számítanak például a következők: azbesztcement, aszfalt, fémek, műanyagok (fóliák), bitumentartalmú építőanyagok, gipsz építőelemek (gipszpallók vagy gipszlapok), a fa építőelemek (pl. padlók), a hidraulikusan kötött faanyag és papír. A szennyező anyagok meghatározása úgy történik, hogy ezeket kézzel, szemrevételezés alapján elkülönítik, utána megszárítják és lemérik (MÉH < 4 mm szemnagyság esetében legalább 3 dm 3, egyébként legalább 10 dm 3 ). A határértékeket a következőképpen határozzák meg: Nyerstömörség < 1 kg / dm 3 Nyerstömörség > 1 kg / dm 3 < 1 térfogat% mintavételenként < 1 tömeg% mintavételenként 4.7. Összeférhetőség a környezettel A környezettel való összeférhetőségnél elsősorban a beépítési viszonyok meghatározóak. Az osztrák szabályozás szerint, speciális esetekben az alábbi eluátum paraméterek érvényesek (hasonló, a környezettel való összeférhetőségre vonatkozó hazai szabályozás nincs): - ph-érték - elektromos vezetőképesség, - összes szénhidrogén, - PAK (policiklikus szénhidrogén), - klorid, - szulfát, - ólom összesen, - króm összesen, - réz összesen. 7

8 5. Vizsgálati eljárás 5.1. Mintavétel A mintavétel az MSZ EN 933-1:1998 szerint történik Vizsgálati módszer Az egyes vizsgálati eljárásokat és módszereket a következő, 3. számú táblázat foglalja össze: 3. táblázat Vizsgált paraméter Vizsgálati módszer Követelmény Szemnagyság eloszlás MSZ EN 12620: ábra Szitán fennmaradó /áthulló 4.2. pont 2. táblázat szemek Halmazsűrűség MSZ EN :2000 5) Fagyás elleni biztonság 4.4. pont 4.4. pont Fagyállóság 4.5. pont 4.5. pont Szennyező anyagok 4.6. pont 4.6. pont Összeférhetőség a környezettel Hazai szabvány nincs Ib eluátum-osztály 6) 5) A sáv szélességét kérésre be kell mutatni / igazolni kell. 6) Ha és amennyiben a jövőben hazai szabályozás is megjelenik, az Útmutató ajánlása: A magasabb eluátum-osztályba sorolt, újra felhasználható építőanyagok alkalmazása a talajvíz ingadozás tartományán kívül csak akkor megengedett, ha az eluátum mért értékei az anyagra jellemző paraméterek esetén (ph-érték, elektromos vezetőképesség, klorid, szulfát, összes szénhidrogének) maximálisan a IIa eluátum-osztályra megállapított határértékeket érik el. Az összes többi meghatározott paraméter esetében az Ib eluátum-osztály legmagasabb megengedett határértékei érvényesek. Ha az újra felhasználható építőanyagok alkalmazásával épített gáttöltések beépítési magassága az 1,0 m-t meghaladja, akkor megfelelő ellenőrző intézkedésekre (pl. mérőszondák, mérőkutak stb.) van szükség. Amennyiben a mérési eredmények alapján a talajvízre káros hatás várható, meg kell tenni a szükséges lépéseket ennek megakadályozására. 6. A gyártás ellenőrzése Az előírt követelmények és tulajdonságok igazolása érdekben meghatározták az alkalmazandó vizsgálati eljárásokat és az ellenőrzés gyakoriságát Első vizsgálat (alkalmassági bizonyítvány) A kijelölt minőségvédelmi szervezet (pl.: ÉMI Kht.) az első vizsgálat végrehajtásával akkreditált vizsgálati és ellenőrző állomásokat bíz meg. Az első vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy az ellenőrzés előfeltételei (pl. az önellenőrzés lehetősége az üzemben vagy megbízott laboratóriumok által, műszaki előfeltételek, gépi berendezések) és az újrahasznosítható építőanyagokra előírt követelmények teljesíthetők-e. A külső ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálati rendelkezéseknek megfelelően, az elvégzendő vizsgálatokhoz a termékekből mintákat kell venni. A minőségjelzés kérelmezőjének alkalmat kell adni arra, hogy a mintavételnél jelen legyen. A mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt minden érintettnek alá kell írnia. A vizsgálat eredményét elküldik a kijelölt minőségvédelmi szervezetnek és a minőségjelzés használójának. 8

9 Az első vizsgálat negatív eredménye esetén haladéktalanul ismételt vizsgálatot kell végrehajtani. A kijelölt minőségvédelmi szervezet további vizsgálatokat rendelhet el. Ha a második, ismételt vizsgálat is sikertelen, akkor a vizsgálatot abbahagyják és ezt a tényt az okok megadásával írásban közlik a vállalattal és a kijelölt minőségvédelmi szervezettel. Az első vizsgálatot üzemenként és granulátum fajtánként (a 4.1. pont szerint) egyszer és a számításba vett vizsgált szemnagyság osztályonként kell elvégezni. A minőségjel megadásának előfeltétele az első vizsga sikeres teljesítése. A végrehajtandó vizsgálatokat a vizsgálati rendelkezések 3. táblázata (5.2. pont) tartalmazza. Az alkalmazandó eljárási módokat a végrehajtásra vonatkozó rendelkezések (7. pont) írják elő Önellőrzés (belső ellenőrzés) A minőségjelzés használója köteles önellenőrzést végezni és saját magának folyamatosan ellenőrizni kell a meghatározott követelmények betartását. Ha maga az üzem nem képes az önellenőrzés végrehajtására, akkor egy laboratóriumot kell megbízni ezzel a feladattal. A kijelölt minőségvédelmi szervezetet írásban tájékoztatni kell a laboratórium megbízásáról, a kísérleti intézet nevének, címének, valamint a megbízás tárgyának megadásával. A vizsgálati eredményekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ehhez használatos formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza: - az anyag és a mintavételi hely megnevezése; - a végrehajtott vizsgálat; - a vizsgálatot végző személy neve, hely és dátum; - kiértékelés a megadott követelményekkel történő összehasonlítás útján; - jelentés a hiányosságokról a hibaelhárító intézkedések feltüntetésével. Amennyiben az önellenőrzés eredménye szerint nem teljesülnek a Minőségi Rendelkezésekben előírt vizsgálati követelmények, akkor a minőségjelzés használója haladéktalanul köteles minden üzemen belüli intézkedést megtennie a hiányosságok kiküszöbölése érdekében. A vizsgálati eredményeket és a vizsgálati dokumentációkat negyedévente el kell küldeni a kijelölt minőségvédelmi szervezetnek és azokat legalább öt évig meg kell őrizni. Az elvégzendő vizsgálatokat a Vizsgálati Rendelkezések 3. és 4. számú táblázatai mutatják be. Az alkalmazandó eljárási módokat a végrehajtási rendeletek (7. pont) írják elő. 4. táblázat Az ellenőrzések gyakorisága az önellenőrzés keretében Vizsgált paraméter Mennyiségi küszöb, gyakoriság tonnánként Kinyerés, leszállítás Fajtaidegen alkotóelemek Halmaz súlya Összeférhetőség a környezettel Szemnagyság megoszlása szemrevételezés alapján naponta 1 x tonnánként 1 x tonnánként 1 x tonnánként csak a IIb minőségi osztály esetén 1 x tonnánként 9

10 6.3. Külső ellenőrzés A kijelölt minőségvédelmi szervezet a külső ellenőrzés elvégzésével akkreditált vizsgáló és ellenőrző állomásokat bíz meg. Ezek a vizsgálatokat a külső ellenőrzés keretén belül folytatják le. A külső ellenőrzés annak megállapítására szolgál, hogy a felügyelet előfeltételei, valamint az újra felhasználható építőanyagokra előírt követelmények teljesülnek-e. Az elvégezni kívánt vizsgálatokhoz mintát kell venni az érintett termékekből. A minőségjelzés kérelmezőjének lehetőséget kell biztosítani arra, hogy jelen legyen a mintavételnél. A mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni és ezt minden részvevőnek alá kell írnia. A vizsgálat eredményét megküldik a kijelölt minőségvédelmi szervezetnek és a minőségjelzés használójának. Az előírt vizsgálat negatív eredménye esetén haladéktalanul ismételt vizsgálatot kell végezni, a kijelölt minőségvédelmi szervezet további vizsgálatokat rendelhet el. Ha a második megismételt vizsgálat is sikertelen, akkor az ellenőrzést abbahagyják és erről az okok megadásával írásban értesítik a vállalatot és a kijelölt minőségvédelmi szervezetet. Az elvégzendő vizsgálatokat a 3. táblázat paramétereire vonatkozóan évente kétszer (minden félévben) el kell végezni. Amennyiben, különleges esetben egy megfelelőség tanúsítással ellátandó építőanyagból évente tonnánál kevesebbet állítanak elő, akkor a külső felügyelettől a 2. félévben el lehet tekinteni. Az 1. félévben azonban minden esetben el kell végezni a külső felügyelettel a vizsgálatot. Az alkalmazandó eljárásokat a végrehajtási rendelkezések (7. pont) írják elő. 7. A végrehajtási rendelkezések 7.1. Minőségi alapelv A minőségjelzés minőségi alapelve a Magasépítésből származó, újra hasznosítható építési-, bontási- és selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása tárgyú ÚTMUTATÓ minőségvédelmi és vizsgálati rendelkezésekből áll. Ezeket a technikai haladáshoz igazodva folyamatosan kiegészítik és továbbfejlesztik A minőségjelzés (védjegy) használat jogának odaítélése A kijelölt minőségvédelmi szervezet kérésre megadja a cégeknek azt a jogot, hogy használja a Minőségjelzés az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és selejt hulladékok, feltöltések alkalmazási terület jelzést A kérelmet írásban, a kijelölt minőségvédelmi szervezethez kell benyújtani. A kérelmet a kötelező jogi előírásnak megfelelően a kijelölt minőségvédelmi szervezet kérelmezési formanyomtatványán ( Kötelezettségvállalási Nyilatkozat ) kell benyújtani A kérelmet a kijelölt minőségvédelmi szervezet vizsgálja meg. A kijelölt minőségvédelmi szervezet akkreditált vizsgálati és felügyeleti helyeket jelöl ki az első vizsgálat végrehajtására. Ezek a bevizsgáló helyek jogosultak a kérelmező építési helyszíneit, létesítményeit és termékeit előzetes bejelentés nélkül, a minőségügyi és vizsgálati rendelkezéseknek megfelelően ellenőrizni. Joguk van a kérelmező építési 10

11 helyszíneinek, létesítményeinek és üzemeinek megtekintésére és mintavételre a kérelmező termékeiből, valamint a minőségügyi és vizsgálati rendelkezésekben említett dokumentumok bekérésére és megtekintésére. A vizsgálat eredményéről tanúsítványt állítanak ki, melyet a kérelmezőnek és a kijelölt minőségvédelmi szervezetnek elküldenek Használat A minőségjelzés felhasználói a minőségjelzést csak olyan termékekhez használhatják, melyek a minőségügyi és vizsgálati rendelkezéseknek megfelelnek (lásd az ÚTMUTATÓ 8. pontját) Amennyiben a minőségjel használati jogát jogerősen bevonják, vissza kell adni a védjegyhasználatot odaítélő okiratot. A további felhasználás nem megengedett. Visszatérítés, kártérítés joga kizárt. Ezek a szabályozások érvényesek akkor is, ha a minőségjelzés használati joga egyéb módon szűnik meg Felügyelet A kijelölt minőségvédelmi szervezet jogosult és egyben köteles ellenőrizni a minőségügyi védjegy használatához szükséges alkalmazási és minőségügyi rendelkezések betartását Minden minőségjelzés használó saját maga gondoskodjon arról, hogy betartsa a minőségügyi és vizsgálati előírásokat. Köteles önellenőrzéseket (belső ellenőrzéseket) végezni, az önellenőrzések eredményeit gondosan felírni és ezeket a feljegyzéseket legalább öt évig megőrizni. A kijelölt minőségvédelmi szervezet vagy meghatalmazottja bármikor jogosult betekinteni ezekbe a feljegyzésekbe. A minőségjelzés használóját továbbá kötelezik arra, hogy a minőségvédelem alatt álló termékeit külsőleg megvizsgáltassa azokkal az akkreditált vizsgálati- és ellenőrzési hivatalokkal, melyeket a kijelölt minőségvédelmi szervezet ezzel a feladattal megbíz. Az önellenőrzést és a külső ellenőrzést nem végezheti el ugyanaz az ellenőrző hivatal. A vizsgálat költségeit a jelzés használója viseli A vizsgálatot végző személy jogosult arra, hogy a jelzés használójának üzemideje alatt, annak építési helyszínein vagy üzemében vizsgálatokat hajtson végre, mintákat kérjen be vagy mintavételt végezzen. A bekért mintákat haladéktalanul vizsgálni kell, és a vizsgálatot végző személy rendelkezésére kell bocsátani A vizsgálatok módját, mértékét és gyakoriságát a jelen ÚTMUTATÓ rendelkezései szabályozzák Amennyiben egy vizsgálat eredménye negatív, a kijelölt minőségvédelmi szervezet a vizsgálat megismétlését kezdeményezi. A jelzés használója szintén kérelmezheti a vizsgálat megismétlését A külső ellenőrzés minden vizsgálati eredményéről bizonyítványt kell kiállítani. A kijelölt minőségvédelmi szervezet és a jelzés használója ebből egy-egy példányt kap Szabálysértések szankcionálása Amennyiben a minőségbiztosításnál hiányosságokat állapítanak meg, a kijelölt minőségvédelmi szervezet intézkedéseket tesz ki, melyek foka a szabálysértés súlyosságának függvénye. Ezek általában a következők: Pótlólagos (járulékos) kötelezettségek megállapítása az önellenőrzés keretében 11

12 A külső ellenőrzések számának növelése Írásbeli figyelmeztetés A minőségjelzés meghatározott időtartamra szóló vagy tartós megvonása A pontban felsorolt intézkedések egymással összekapcsolva is alkalmazhatók Azoktól a minőségjelzés használóktól, akik ismételten vagy súlyosan megsértik a 7.3. vagy 7.4. pontban leírt rendelkezéseket, a minőségjelzés használati jogát meghatározott időtartamra vagy tartósan megvonják. Ugyanez vonatkozik azokra a minőségjelzés használókra, akik a vizsgálatok elvégzését késleltetik vagy megakadályozzák Az intézkedések meghozatala előtt az érintettet meg kell hallgatni Sürgős esetekben a kijelölt minőségvédelmi szervezet a minőségjelzés használati jogát azonnali hatállyal, ideiglenesen megvonhatja Véleményeltérések A jelzés használói a szankcionálás ellen a kézbesítést követő 14 napon belül véleményeltérést nyújthatnak be a kijelölt minőségvédelmi szervezethez. A véleményeltérést minden esetben egyeztetni kell A használati jog visszaadása Amennyiben a használati jogot megvonták, a jog ismételt odaítélése iránti kérelmet legkorábban a minőségjelzés megvonását követően 3 hónappal lehet újra benyújtani. A minőségjelzés használati jogának ismételt odaítélését a 7.2. pont szabályozza, melynek során a kijelölt minőségvédelmi szervezet jogosult kiegészítő rendelkezéseket hozni. 8. Megjelölés Azok az újrahasznosítható építőanyagok, melyek alkalmasságát a jelen ÚTMUTATÓ-nak és a vizsgálati rendelkezéseknek megfelelően igazolták, megjelölhetők az Újrahasznosítható építőanyagok minőségjelzésével. A minőségjelzéssel együtt meg kell adni az újra felhasználható építőanyag mindenkori osztályba sorolását. Azokat az újrahasznosítható építőanyagokat, melyeket nem ezeknek a minőségi és vizsgálati rendelkezéseknek megfelelően felügyelnek, a minőségjelzés használóinak külön fel kell sorolni és/vagy meg kell jelölni. RECYCLING 12

13 9. Vonatkozó szabványok és egyéb szabályozások MSZ EN 12620:2003 MSZ EN 933-1:1998 MSZ EN :2000 MSZ EN 1936:2000 MSZ EN 206-1:2002 MSZ 15032:1986 MSZ 15105:1965 ÚT :1998 MSZ :1987 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A halmazsűrüség és a hézagtérfogat meghatározása Természetes építőkövek vizsgálata. Az anyagsűrüség, a testsűrüség, a nyílt porozitás és az összes porozitás meghatározása Beton.1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség Földmunkák és földművek fogalom meghatározásai Építőipari földmunkák Útépítési zúzott kőanyagok Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Termékek mintavétele és minősítése 13

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+F ALAPÍTVÁNY. M3/03 melléklet

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+F ALAPÍTVÁNY. M3/03 melléklet ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+F ALAPÍTVÁNY M3/03 melléklet ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) A magasépítésből származó, újra hasznosítható építési, bontási és gyártói selejt hulladékok cement kötőanyaggal való felhasználására

Részletesebben

Aszfaltkeverő telepek üzemi gyártásellenőrzése, CE jel Orbán Balázs, HAPA MAÚT konferencia 007. 0.. Az előadás az alábbi témákkal foglalkozik:. Az aszfaltkeverék-gyártás minőségbiztosítása ma és holnap.

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794 E-mail: info@emi.hu Honlap:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 2 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata TARTALOM 1. A Sugárvédelmi Szabályzat célja,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0606 Közlekedésépítő technikus általános feladatai 0606/3 Közlekedésépítésirányítás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2003. (V.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Bujtosi Városliget vállalkozói célú hasznosításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00016-7/2016 ÉTDR azonosító: 201500069079 ÉTDR iratazonosító: IR-000014039/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-012 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal:1/1 Bevezetés Oldalak száma Tartalomjegyzék 1 1. Érvényesség 1 2. A bemutatása 1 3. Meghatározások 1 Minőségirányítási Kézikönyv 4. Minőségirányítási rendszer 8 5. A vezetőség felelősségi

Részletesebben

Alkalmazások Hilti-megoldások Felhasználási terület

Alkalmazások Hilti-megoldások Felhasználási terület u9+ß12oeoo Alkalmazások Hilti-megoldások Felhasználási terület Alkalmazási terület CFS-F FX tûzvédelmi hab kombinált (mûanyag csô, fémcsô, kábelek, kábeltálcák) tûzvédelmi átvezetések kis- és közepes méretû

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai. A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I.

MUNKAANYAG. Kamarán Krisztián. Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai. A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. Kamarán Krisztián Jellemző burkolati hibák fajtái, kialakulásuk okai A követelménymodul megnevezése: Burkolat, útkörnyezet kezelése I. A követelménymodul száma: 0598-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások

4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei. 4.1. Általános előírások 44 j) A szivattyúház kibocsátó forrás, a forgó tömítések miatt 2-es zóna. Erre, és az egység egyéb csőcsatlakozásaira, valamint hőtágulási lefúvatóira (HLF) a tervezőnek együttes zónahatárt kell meghatároznia.

Részletesebben

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS 3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviseletében eljáró Kósa Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

Járművek és mobil gépek II.

Járművek és mobil gépek II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Járművek és mobil gépek II. Útburkolati anyagok és gyártási technológiájuk Előadó: Dr. Rácz Kornélia adjunktus

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT

ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL és SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉLELMEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Váradi Lajos polgármester TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önkormányzati élelmezési tevékenység célja, feladata...

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT

Kisvárdai Járási Hivatala HATÁROZAT Kisvárdai Járási Hivatala Ügyiratszám: SZ-06/64/00127-21/2016 ÉTDR azonosító: 20160014951 ÉTDR iratazonosító: IR-000166095/2016 Ügyintéző: Bíró Viktor Telefon: 0645/795-021 e-mail cím: biro.viktor@szabolcs.gov.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2

TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A-2 II. DOKUMENTÁCIÓ A-3 1. Ajánlatkérő neve, címe A-4 2. Az eljárás általános feltételei A-4 3. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása A-4 4. Kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZÓAN Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc Szabályzat 2012 1/2013 (03.06.) Tartalom 1. fejezet LICENCRENDSZER... 5 1. cím szabályzat érvényessége... 5 2. cím Szabályzat hatálya... 5 3. cím z UEF és az MLSZ

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások

együtt, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt. 2.4 Megrendelői szolgáltatások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2015. augusztus 19-től 2. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai Jelen Általános szerződési feltételek az Omexom Magyarország Kft., mint Megrendelő és a

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek

Elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó. általános szerződési feltételek AUTO SECURIT Zrt. Szolgáltató székhelye 1117 Budapest, Kondorosi út 2. a. ép.. (Budafoki és Kondorosi út sarkán lévő irodaház) Telefon (06-1-555-4400) Hétfőtől - Péntekig: 7:30-17:30 óra között E-mail

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Előrehaladás az útépítési anyagok európai szabványosításában dr. Adorjányi Kálmán 1

Előrehaladás az útépítési anyagok európai szabványosításában dr. Adorjányi Kálmán 1 Előrehaladás az útépítési anyagok európai szabványosításában dr. Adorjányi Kálmán 1 1. Bevezetés Az útépítési anyagok európai szabályozásának egységesítésével, az európai szabványbizottság CEN/TC 227 "Útépítési

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA 07-91 1.4. Érvényes: 2015. 11. 25. AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2009R0428 HU 15.06.2012 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 428/2009/EK RENDELETE (2009. május 5.) a kettős

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben