Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai"

Átírás

1 Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, november 23. 1

2 Útügyi műszaki előírás ÚT : GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLYA Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok Road building crushed stone and gravel materials 3.3. Kőzetfizikai csoport A kőzetfizikai csoport az útépítési zúzottkő és zúzottkavics alaptulajdonságait jellemző fogalom, amely elsősorban a kőanyag MSZ EN 13043, MSZ EN 13242, illetve az MSZ EN szerinti anyagtani tulajdonságainak kifejezője ezen útügyi műszaki előírás értelmezésében. Jele általában: Kf-A, Kf-B, Kf-C1, Kf-C2, Kf-D1, Kf-D2, különleges esetben: Kf-A-P1, Kf-A-P2, Kf-B-P1, Kf-B-P2. Az ÚT : útügyi műszaki előírásban a Los Angeles, a mikro-deval, a szulfátos kristályosításra vonatkozó kőzetfizikai követelmények megegyeztek az MSZ :2004 betonszabvány *..1(/-,/( 1:2004 betonszabvány követelményeivel 2

3 &1 "$#$ 3/*.1()/2,0-+)(,!% 3

4 a kőzetfizikai tulajdonságok fogalma még nem szerepelt, a szilárdsági és időállósági követelményeket akkor még így írták le: 5.2. A zúzottkő anyaga fagyálló kőzet legyen. A vizsgálat módszere: 1991: A zúzottkő nyomószilárdsága más kikötés hiányában nem lehet kevesebb, mint 1500 kg/cm 2, (azaz 150 N/mm 2 ). A vizsgálat módszere: 1991: A zúzottkő a Stübel-féle mechanikai vizsgálat követelményeit elégítse ki. 4 A vizsgálat módszere: MSZ 11300:1959

5 A fagyállóságot az MSZ 1991:1960 szerint szabályos vagy szabálytalan próbatesten vizsgálták. A ciklus fázisai a következők voltak: 4 óra (-20±4) C hőmérsékleten, legalább 2 óra (+18±5) C hőmérsékletű vízben A kőanyagot a károsodás nélkül kiállott ciklusok száma alapján fagyállósági osztályba sorolták: 15 vagy kevesebb ciklus: Fagyveszélyes ciklus: Mérsékelten fagyálló ciklus: Fagyálló * 50 vagy több ciklus: Igen fagyálló *1967-ben két osztályra bontották: ciklus: Fagyálló, ciklus: Fokozottan fagyálló Lényegében ezt a besorolást vette át az ÚT : útügyi műszaki előírás!!!

6 A nyomószilárdságot az MSZ 1991:1960 szerint általában (5 ± 0,5) cm élhosszúságú próbakockákon, kevésbé tömör vagy igen nagy ásványi szemeket tartalmazó kőanyagok esetén (7 ± 0,5) cm vagy (10 ± 0,5) cm élhosszúságú próbakockákon határozták meg. Légszáraz állapotú kőanyagokon például a következő nyomószilárdságokat mérték: Diszeli bazalt: N/mm 2 Zalahalápi bazalt: N/mm 2 Nógrádkövesdi andezit: N/mm 2 Szob, Csákhegyi dácit: N/mm 2 Dunabogdányi andezit: N/mm 2 6

7 A Stübel-féle ütőszilárdság vizsgálat főbb jellemzői: Ütőtömeg: 36,5 kg, esési magasság: 12 cm, ütési sebesség: 50/perc, ütési idő: 12 perc, összes ütés száma: 600 Vizsgálati anyag: mm A jósági értékszám -ot az ütőmunka után végzett szemmegoszlás vizsgálat eredményéből számították ki. Követelmény vulkanikus (mélységi és kiömlési) kőzetekre: 60. (Pl. a zalahalápi bazalton: 90, a tállyai andeziten: 70, szobi andeziten: 60 értékszámot mértek) 7

8 A kőzetfizikai csoport fogalmát 1970-ben szabványosították 8

9 MSZ 1992:1970 Zúzott kőtermékek 9

10 1970-ben jelent meg a KZ termék fogalma 10

11 1970 évi zúzottkő szabvány létrehozása, a kőzetfizikai csoport és a KZ termékek fogalmának megalkotása elsősorban dr. Kertész Pál és az őt támogató dr. Reznák László érdeme, akik a kő szabványbizottság munkájában hosszú időn át meghatározó szerepet töltöttek be. Ajánlom szíves figyelmükbe az Építési kőanyagok magyar nemzeti szabványrendszere c. írást: 11 msz-ko-szabvanyjegyzek/msz-ko-szabvanyjegyzek.pdf

12 Az eddigi magyar szabályozásban kőzetfizikai csoportba a zúzottkövek és zúzottkavicsok termékminősítő erejű kőzetfizikai tulajdonságait soroltuk. A korábbi előírásokban (MSZ 18291:1978 Zúzottkő termékszabvány, ME :1994 Útépítési zúzott kőanyag közlekedési ágazati szabvány) a Los Angeles aprózódás, a száraz és a vizes Deval aprózódás, a nátriumszulfát-oldatos és a magnéziumszulfát-oldatos kristályosítási aprózódás tartozott a kőzetfizikai jellemzők csoportjába. A későbbi ágazati szabályozásban (ÚT :1998 Útépítési zúzott kőanyagok útügyi műszaki előírás) a száraz Deval aprózódás és a nátriumszulfát-oldatos kristályosítási aprózódás elvesztette termékminősítő erejét, de új jellemzőként a vizes mikro-deval aprózódás 12 belépett a kőzetfizikai csoportba.

13 A mait megelőző útügyi műszaki előírásban (ÚT :2006) már a vizes Deval aprózódás sem szerepelt, és a kőzetfizikai csoportot a Los Angeles aprózódás, a vizes mikro-deval aprózódás, és a magnéziumszulfát- oldatos kristályosítási aprózódás alkotta, az új európai kőanyaghalmaz (adalékanyag) termékszabványok (MSZ EN 13043:2003 aszfaltadalékanyag, MSZ EN 12620:2006 betonadalékanyag, MSZ EN 13242:2003 kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú kőanyaghalmazok) hatására. Az MSZ :2004 betonszabvány a kőzetfizikai csoportok tekintetében megegyezik az visszavont ÚT :2006 útügyi műszaki előírás kőzetfizikai csoportokra vonatkozó követelmény-rendszerével és a követelmények vizsgálatának módjával. 13

14 2009-ben az ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok útügyi műszaki előírást három új előírás váltotta fel. Az új ÚT :2008 (e-ut ) jelű útügyi műszaki előírás az aszfaltkeverékekhez és felületi bevonatokhoz használható útépítési zúzottkövekkel és zúzottkavicsokkal foglalkozik; az új ÚT :2009 (e-ut ) jelű útügyi műszaki előírás az útépítési és hídépítési betonokhoz, szükséges zúzottkövekre és zúzottkavicsokra vonatkozó követelményeket tárgyalja; az új ÚT :2009 (e-ut ) jelű útügyi műszaki előírásnak a kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek készítéséhez szükséges zúzottkövekre és zúzottkavicsokra vonatkozó követelmények a témája. A bontott betonokból előállított újrahasznosított beton-adalékanyagok felhasználását 14 az ÚT :2008 (e-ut ) útügyi műszaki előírás szabályozza.

15 A visszavont ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok című útügyi műszaki előírás (továbbiakban ÚME) az MSZ EN 13043:2003, MSZ EN 13242:2003, MSZ EN 13285:2003 és MSZ EN 12620:2006 európai szabványok hazai értelmezését és nemzeti alkalmazását tárgyalta, és ezt az egységes szemléletét a jövőben is feltétlenül meg kellett volna tartani. A hazai piaci keretek nem teszik lehetővé (nem is lenne indokolt) sem a kőbányáink mainál szűkebb specializálódását, sem egy kőbányán belül különféle útépítési célú termelési vonalak és tárolóhelyek kiépítését. Következésképpen hiába készültek külön aszfaltadalékanyag, és betonadalékanyag, kötőanyag nélküli zúzottkő műszaki előírások, a kőbányaipar nagy valószínűséggel csak ezek egyikének (nyilván a legnagyobb vásárló aszfaltipar igényének) megfelelő zúzottkövet képes gyártani, ezáltal a többi felhasználó nem, vagy csak nehezen tud majd érvényt szerezni az eltérő minőségi követelményeinek. Az útépítési zúzottkő termékek egységes szabályozását szorgalmazó fenti érvelést az ÚME zúzottkő bizottság aszfaltos tagjai finoman szólva nem méltányolták, így félévszázados, bevált hazai gyakorlatunk az új, ÚT :2008, -2:2009, -3:2009 ÚME sorozat 15 keretében sajnos tovább nem alkalmazható.

16 A kőzetfizikai tulajdonságok vizsgálatát az MSZ :2004 szabvány szerint ma is referencia és alternatív módszerrel lehet elvégezni, így lehetett a visszavont ÚT :2006 szerint is, de így lehet a ma érvényes ÚT :2009 betonadalékanyag és ÚT :2009 a kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti alaprétegek készítéséhez szolgáló zúzottkövek útügyi műszaki előírása szerint is. Az aszfaltadalékanyagokra vonatkozólag az új útügyi műszaki előírás (ÚT :2008) bevezetésével e tekintetben változás történt, abban nem szerepel az alternatív vizsgálat lehetősége. 16

17 Az MSZ EN 13043:2003, MSZ EN 12620:2006, (MSZ EN 12620:2002+A1:2008 ) MSZ EN 13242:2003 (MSZ EN 13242:2002+A1:2008) európai kőanyaghalmaz szabványok a kőzetfizika, a kőzetfizikai csoportok a kőzetfizikai tulajdonságok fogalmát nem ismerik. Ezek az európai szabványok a Los Angeles aprózódást, a mikro- Deval aprózódást és a magnézium-szulfátos kristályosítást a fizikai követelmények fejezetében tárgyalják. Ezért az aszfaltadalékanyagok elkészült új útügyi műszaki előírása (ÚT :2008) sem tartalmaz kőzetfizikai csoportokat, hanem a Los Angeles aprózódás, a mikro-deval aprózódás és a magnéziumszulfátos kristályosítás követelményeit ezek európai osztály-jelének egyenkénti megadásával, a Kf-0, Kf-A, Kf-B, Kf-C1, Kf-C2, Kf-D1, Kf-D2 kőzetfizikai csoport jelek mellőzésével írja elő, miként azt az új ÚT :2008 aszfaltbeton útügyi műszaki előírás (és a sorozat többi tagja stb.) is teszi. 17

18 A kőzetfizikai csoportok mellőzése az ÚT :2008 útügyi műszaki előírásban nem jelenti, nem jelentheti a kőzetfizika fogalmának háttérbe szorítását, megszűnését. A kőzetfizika diszciplina, megkerülhetetlen mérnökgeológiai tudományág, több könyvnek, egyetemi jegyzetnek is címe: Kertész Pál: Kőzetfizika Tankönyvkiadó, Budapest, Kertész Pál: Kőzetfizika Szakmérnöki jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, Egerer Frigyes: Kőzetfizika Tankönyvkiadó, Budapest, Egerer Frigyes Kertész Pál: Bevezetés a kőzetfizikába Akadémiai Kiadó, Budapest,

19 19

20 A kőzetfizikai tulajdonságok kőzetfizikai csoportba sorolását az ÚT :2008 útügyi műszaki előírást szövegező bizottság többségben lévő kőbányász és aszfaltútépítő tagjai azzal az érvvel utasították el, hogy, minthogy az MSZ EN 13043:2003 szabvány nem tartalmaz kőzetfizikai csoportokat, ezért ilyenek az útügyi műszaki előírásban sem alkalmazhatók. Ezzel szemben az igazság az, hogy a fogalmakból vagy tulajdonságokból való csoportképzés nem ellentétes az európai szabványokkal, nem idegen a CEN tagállamok felfogásával. A fenti érvelés cáfolatául a következő dián, példaképpen az osztrák ÖNORM B :2004 szabvány (az ÖNORM EN betonszabvány nemzeti alkalmazási dokumentuma) NAD 16. táblázatát mutatom be, amely az EN 206-1:2000 európai betonszabvány szerinti környezeti osztályokat foglalja csoportba. A táblázat első oszlopában a csoport jelek, a második oszlopban a vonatkozó csoportba sorolt környezeti osztályok jele áll. 20

21 21

22 Útügyi műszaki előírás ÚT :2009 ÚT :2009 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Az új ÚT :20092:2009 betonadalékanyag és ÚT :20093:2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás annyiban összhangban áll az MSZ : 1:2004 betonszabvány felfogásával, hogy a referencia vizsgálatok mellett bár a mellékletben tájékoztatásként, de mégis megtartja az alternatív vizsgálati módszerek rendszerét is. MAGYAR SZABVÁNY MSZ :2004 Beton rész: Az MSZ EN alkalmazási feltételei Magyarországon

23 A kőzetfizikai tulajdonságok referencia és alternatív és vizsgálati módszere között az a különbség, hogy a referencia vizsgálat esetén a vizsgálati minta szemnagysága az európai vizsgálati szabványok szerint mm, az alternatív vizsgálat esetén pedig a hazai zúzottkő vagy zúzottkavics termék (frakció) szemnagysága. Az alternatív vizsgálat alkalmazására azért van szükség, hogy a vevőnek módja legyen a kőzetfizikai tulajdonságot a leszállított termékből vett mintán ellenőrizni. 23

24 Ugyanis a kőzetfizikai tulajdonságok meghatározásához az európai szabványok szerinti referencia vizsgálatok során szükséges mm szemnagysághatárú vizsgálati mintát t a zúzottkő termékb kből a Z 0/22, Z 0/32, Z 0/45, Z 0/80 és Z 4/22 termékosztályú frakciók kivételével és a zúzottkavics termékből a ZK 8/16 frakció kivételével törés vagy idegen szemekkel való keverés nélkül nem lehet előáll llítani. 24

25 Az MSZ EN , MSZ EN és MSZ EN európai vizsgálati szabvány mm szemnagyság-határú vizsgálati minták referencia vizsgálatát írja elő, de ezek az európai vizsgálati szabványok bizonyos, ettől eltérő alternatív vizsgálati szemnagysághatárok alkalmazását is megengedik. Ha a vizsgálati anyag, illetve a vizsgálandó termék szemnagysága kívül esik az európai vizsgálati szabványokban szereplő mm-es vizsgálati referencia minta szemnagyság-határokon, akkor a mm szemnagyságú vizsgálati mintát a laboratóriumi mintából csak töréssel és/vagy osztályozással lehet előállítani, ha a laboratóriumi minta szemnagysága lehetővé teszi, de ennek módjáról ezek az európai szabványok nem rendelkeznek. Idegen szemek hozzákeverése eleve megengedhetetlen. 25

26 Az MSZ :2004 betonszabvány, az új ÚT :2009 betonadalékanyag és az új ÚT :2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás felfogásában, ha a referencia vizsgálati minta előállítása laboratóriumi töréssel nem lehetséges, vagy a szemek struktúrájának megbontása miatt nem célszerű (tehát magát az eredeti terméket kívánjuk vizsgálni), akkor a kőzetfizikai vizsgálatokat megegyezés szerint alternatív vizsgálatként szabad, sőt kell elvégezni. A ma érvényes (módosított) MSZ EN (mikro- Deval), MSZ EN (Los Angeles) és MSZ EN (magnéziumszulfátos kristályosítás) európai vizsgálati szabványok az alternatív vizsgálat végzését meg is engedik. 26

27 Az MSZ :2004 betonszabvány és az új ÚT :2009 betonadalékanyag és az új ÚT :2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás az alternatív vizsgálatra a Los Angeles (MSZ EN :1998/A1:2007 :2010) és mikro- Deval (MSZ EN :1996/A1:2004) szabványoknál szélesebb választékot tartalmaz azért, hogy a kőzetfizikai vizsgálatok valamennyi hazai zúzottkő és zúzottkavics termék (frakció) esetén törés és s idegen szemek hozzákever keverése nélkn lkül elvégezhetők legyenek. 27

28 Valamely kőanyag előfordulás zúzottkő gyártási műre valóságának kutatása során a fúrási mag, illetve a darabos (tömbös, nyers-) kőzetminta anyagának kőzetfizikai csoportját feltétlenül referencia-vizsgálattal kell meghatározni. 28

29 Az MSZ :2004 betonszabvány, az ÚT :2009 betonadalékanyag és az ÚT :2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás felfogásában: a referencia vizsgálat a gyártó kezdeti típusvizsgálatának és üzemi ellenőrző vizsgálatának eszköze (felőle MSZ EN 12620:2006, MSZ EN 13242:2003 stb. rendelkezik), az alternatív vizsgálat az átadás-átvételi átvételi eljárás eszköze (felőle az ÚT :2009, az ÚT :2009 és az MSZ :2004 stb. rendelkezik). 29

30 Los Angeles dob Deval dob Mikro-Deval dob 30

31 MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN :2000 MSZ EN :1998/A1:2007 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása 31

32 Az MSZ :1983 szabvány ma is érvényes, mert a Deval vizsgálatra nem jelent meg európai szabvány, de a Deval aprózódás követelményként az európai termékszabványokban nem is jut szerephez. 32

33 MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN :1998 MSZ EN :1996/A1:2004 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kopásállóság vizsgálata (mikro-deval) 33

34 ZÚZOTTKÖVEK APRÓZÓDÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 1. oldal Vizsgálat Los Angeles MSZ :1991 Los Angeles MSZ EN :2000 Deval MSZ :1983 Mikro-Deval MSZ :1984 Mikro-Deval MSZ EN :1998 Vizsgáló berendezés dobjának (dobjainak) és acélgolyóinak jellemzői Belső átmérő, mm ± ± ± 1 Belső hosszúság, mm ± ± ± 1 Acélpárkányok száma, darab A geometriai tengelynek a vízszintes forgástengellyel bezárt szöge, fok Acélgolyók átmérője, mm 47 ± Acélgolyók egyenkénti tömege, g Acélgolyó nem kerül alkalmazásra Acélgolyó nem kerül alkalmazásra 9,5-10,1 10 ± 0,5 Nincs előírva Nincs előírva 34

35 2. oldal Vizsgálat Vizsgálati minta tömege, kiszárított állapotban, g Los Angeles MSZ : ± 5 ha a szemnagyság, mm: ± 10 ha a szemnagyság, mm: ± 20 ha a szemnagyság, mm: ± 25 ha a szemnagyság, mm: Los Angeles MSZ EN :2000 Deval MSZ :1983 Mikro-Deval MSZ :1984 Mikro-Deval MSZ EN :1998 Vizsgálati minta és acélgolyók mennyisége 5000 ± ± ± ± 2 ha a szemnagyság, mm: Ezt vizsgálati adag -nak nevezik 5000 ± 10 ha a szemnagyság, mm: Ezt vizsgálati adag -nak nevezik 35

36 3. oldal Vizsgálat Szemnagyság, mm Acélgolyók száma dobonként, db Acélgolyók összes tömege dobonként, g Los Angeles MSZ : Los Angeles MSZ EN : Követelmény továbbá, hogy - a 11,2 mmes szitán m%, - vagy a 12,5 mm-es szitán m% essék át 11 db Alternatív vizsgálati mód: Lásd külön diakockán Deval MSZ : Acélgolyók nem kerülnek alkalmazásra Mikro-Deval MSZ : ± ± 10 Mikro-Deval MSZ EN : Követelmény továbbá, hogy - a 11,2 mmes szitán m%, - vagy a 12,5 mmes szitán m% essék át 5000 ± 5 Alternatív vizsgálati mód: Lásd külön diakockán 36

37 4. oldal Vizsgálat Vizes vizsgálat esetén az egyes dobokba öntendő víz térfogata, cm 3 Percenkénti fordulatszám Összes fordulatszám Los Angeles MSZ :1991 Nincs vizes vizsgálat, csak száraz Los Angeles MSZ EN :2000 Deval MSZ :1983 Vizsgálati módszer jellemzői Nincs vizes vizsgálat, csak száraz Mikro-Deval MSZ :1984 Mikro-Deval MSZ EN : ± ± ± ± ± ha a szemnagyság, mm: ha a szemnagyság, mm: ha a szemnagyság, mm: ³ ha a szemnagyság, mm: ha a szemnagyság, mm: ha a szemnagyság, mm: ± 10 37

38 5. oldal Vizsgálat Aprózódás, a vizsgálati minta kiszárított állapotában, tömeg% Los Angeles MSZ :1991 Los Angeles aprózódás, a LA = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati minta tömegének százalékában Los Angeles MSZ EN :2000 Deval MSZ :1983 Vizsgálati eredmény Los Angeles érték vagy tényező, LA = Egy vizsgálati adagnak a vizsgálata végeztével az 1,6 mm-es szitán áthullott tömeghányada Deval aprózódás, a D = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati minta tömegének százalékában A jelölés száraz vizsgálat esetén: a Do és vizes vizsgálat esetén: a Dw Mikro-Deval MSZ :1984 Mikro-Deval aprózódás, a MD = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati minta tömegének százalékában A jelölés száraz vizsgálat esetén: a MDo és vizes vizsgálat esetén: a MDw Mikro-Deval MSZ EN :1998 Mikro-Deval aprózódás (vizes vizsgálat), M DE = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati adag tömegének százalékában A jelölés száraz vizsgálat esetén: M DS 38

39 Kőzetfizikai csoportok a Los Angeles aprózódás alapján a különböző szabványokban és előírásokban Szabvány illetve előírás ÚT :1998 Útépítési zúzott kőanyagok AA BB CC DD MSZ EN és MSZ EN Beton és aszfalt adalékanyagok LA 15 LA 20 LA 25 LA MSZ :2004 Beton és ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek Kf-0 d/d-a ala15 Kf-A Kf-B Kf-C1 Kf-C2 Kf-D1 Kf-D LA40 LA Los Angeles aprózódás, tömeg% 39

40 Kőzetfizikai csoportok a mikro-deval aprózódás alapján a különböző szabványokban és előírásokban ÚT :1998 Útépítési zúzott kőanyagok Szabvány illetve előírás AA BB CC DD MSZ :2004 Beton és ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek Kf-0 d/d-a a MD10 Kf-A Kf-B Kf-C Kf-D MSZ EN és MSZ EN Beton és aszfalt adalékanyagok M DE 10 M DE 15 M DE 20 M DE 25 M DE Mikro-Deval aprózódás, tömeg% 40

41 Skandináv-dob Skandináv vizsgálat MSZ EN :2000 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjárműabroncsok koptatásával szembeni ellenállás meghatározása. Magyarországon a szöges gumiabroncsok használatának tiltása következtében alkalmazása nem indokolt. 41

42 Zúzottkövek európai aprózódás vizsgálati módszereinek összefoglalása 6. oldal Vizsgálat Los Angeles MSZ EN :2000 Mikro-Deval MSZ EN :1998 Los Angeles ERRI (European Rail Research Institute) (1994.) Skandináv módszer (szöges gumiabroncs) MSZ EN :2000 Vizsgáló berendezés dobjának (dobjainak) és acélgolyóinak jellemzői Belső átmérő, mm 711 ± ± ± 1 206,5 ±2 Belső hosszúság, mm 508 ± ± ± ± 1 Acélpárkányok (bordák) száma, darab (Bordáknak nevezik) Acélpárkány (bordák) magassága, mm Acélgolyók átmérője, mm 90 ± 2 (vast.: 25 ± 1) 89 ± 2 (vast.: 25) Nincs ,0-47,6 10 ± 0,5 14,5-15,1 42

43 Vizsgálat Vizsgálati minta tömege, kiszárított állapotban, g Szemnagyság, mm Acélgolyók száma dobonként, db Acélgolyók összes tömege dobonként, g 7. oldal Los Angeles Los Angeles Mikro-Deval MSZ EN ERRI MSZ EN :2000 (European 1:1998 Rail Research Institute) (1994.) Vizsgálati minta és acélgolyók mennyisége 5000 ± ± ± 2 Ezt vizsgálati Ezt vizsgálati adag -nak adag -nak nevezik nevezik Követelmény továbbá, hogy - a 11,2 mmes szitán m%, - vagy a 12,5 mm-es szitán m% essék át 11 db Alternatív vizsgálati mód: Lásd külön diakockán 31,5-50 Követelmény továbbá, hogy a vizsgálati anyag összetétele: 31,5-40 mm szemnagyság: 5000 g ± 50 g és mm szemnagyság: 5000 g ± 50 g Az acélgolyók száma: Követelmény továbbá, hogy - a 11,2 mmes szitán m%, - vagy a 12,5 mm-es szitán m% essék át Acélgolyók összes tömege dobonként: 5000 ± 5 g 12 db Alternatív vizsgálati mód: Lásd külön diakockán Skandináv módszer (szöges gumiabroncs) MSZ EN : r testsűr [. 2,66 ± 5 g / cm 11,2-16 Követelmény továbbá, hogy a 14 mm-es szitán a vizsgálati adag 65±1 m%-a essék át Acélgolyók összes tömege dobonként: 7000 ± 10 g 43 3 ]

44 Vizsgálat Egyes dobokba öntendő víz térfogata, cm 3 Percenkénti fordulatszám Összes fordulatszám Aprózódás, a vizsgálati minta kiszárított állapotában, tömeg% Los Angeles MSZ EN :2000 Nincs vizes vizsgálat, csak száraz 8. oldal Los Angeles ERRI (European Rail Research Institute) (1994.) Vizsgálati módszer jellemzői Nincs vizes vizsgálat, csak száraz Mikro-Deval MSZ EN :1998 Skandináv módszer (szöges gumiabroncs) MSZ EN : ± ± ± 5 90 ± ± ± 10 Los Angeles érték vagy tényező, LA = Egy vizsgálati adagnak a vizsgálata végeztével az 1,6 mm-es szitán áthullott tömeghányada Vizsgálati eredmény Los Angeles aprózódás értéke, LA = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati minta tömegének százalékában Mikro-Deval aprózódás (vizes vizsgálat), M DE = Az 1,6 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási veszteség a vizsgálati adag tömegének százalékában A jelölés száraz vizsgálat esetén: M DS Skandináv vizsgálat kopási értéke (vizes vizsgálat), A N = A 2 mm lyukbőségű szitával meghatározott aprózódási (kopási) veszteség a vizsgálati adag tömegének százalékában 44

45 Az alternatív Los Angeles vizsgálat jellemzői az MSZ EN :1998/A1:2007 szabványmódosítás szerint A1. táblázat: Alternatív szűk szemnagysági osztályok Szemnagysági osztályok mm 4 6, , ,2 11,2 16,0 Közbenső szita mérete mm 5 6, Áthullott anyag mennyisége a közbenső szitán tömeg% A golyók száma A golyókészlet tömege g

46 Az alternatív mikro-deval vizsgálat jellemzői az MSZ EN :1996/A1:2004 szabványmódosítás szerint B1. táblázat: Alternatív szűk szemnagysági osztályok Szemnagysági A golyókészlet tömege osztályok mm 4 6,3 6, ,2 11,2 16,0 g 2000 ± ± ± ± 5 46

47 Az új ÚT :2009 betonadalékanyag és az ÚT :2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás hasonlóan az MSZ :2004 betonszabványhoz a termékek (frakciók) szemnagysághatárát illetően alkalmazkodik az MSZ EN 12620:2006, MSZ EN 13043:2003, MSZ EN 13242:2003, MSZ EN 13285:2003 stb. európai szabványokhoz, és az új ÚT :2008 útügyi műszaki előírásban is szereplő ún. alap + 1 kiegészítő szitasorozat -ot (benne a 5,6; 11,2; 22,4; 45 mm nyílású szitákkal) használja. Ezt a frakciók alternatív kőzetfizikai vizsgálata mintájának szemnagysághatáraival is követni kell. 47

48 Az alternatív Los Angeles vizsgálat és az alternatív atív mikro-deval vizsgálat sgálat alkalmazandó azandó jellemzői a következő három táblázatban tban találhatók. 48

49 Los Angeles vizsgálat jellemzői alternatív vizsgálat esetén, ha a zúzott anyag frakció szemnagysághatára az alap + 1 kiegészítő szitasorozat szerinti Zúzottkő és zúzottkavics frakciók jele Vizsgálati szemnagyság mm Vizsgálati minta tömege g Golyók száma Összes golyó tömege g Összes fordulat száma KZ 2/ ± ± KZ és ZK 4/ ± ± KZ és ZK 8/ ± ± KZ 11/ ± ± KZ 16/ ± ± KZ 22/ ± ± NZ és ZK 0/ ± ± NZ és ZK 4/ ± ± NZ és ZK 11/ ± ± NZ 22/ ± ± NZ 32/ ± ±

50 Los Angeles vizsgálat jellemzői alternatív vizsgálat esetén, ha a zúzott anyag frakció szemnagysághatára az alap + 1 kiegészítő szitasorozat szerinti (A táblázat folytatása) Zúzottkő és zúzottkavics frakciók jele Vizsgálati szemnagyság mm Vizsgálati minta tömege g Golyók száma Összes golyó tömege g Összes fordulat száma ZK 8/16 8/11 11/16 ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 0/ ± ± Z 4/ ± ± Z 22/ ± ±

51 Mikro-Deval vizsgálat jellemzői alternatív vizsgálat esetén, ha a zúzottkő és zúzottkavics frakció szemnagysághatára az alap + 1 kiegészítő szitasorozat szerinti Zúzottkő és zúzottkavics frakciók jele Vizsgálati szemnagyság mm Golyók tömege dobonként g KZ 2/ ± 5 KZ és ZK 4/ ± 5 KZ és ZK 8/ ± 10 ZK 8/ % 5000 ± 10 KZ 11/ ± 10 NZ és Z és ZK 0/ ± 5 NZ és ZK 4/ ± 10 NZ és ZK 11/ ± 10 Z 0/ ± 5 Z 0/ ± 10 Z 0/ ± 10 Z 0/ ± 10 Z 0/ ± 10 Z 4/ ± 10 51

52 ÚT :2009 M5.1. Szilárdsági csoportok (alternatív) Az MSZ EN szerint LA és M DE osztályok értékei alapján szilárdsági csoportok adhatók meg, amelyek megfelelnek az eddigi magyar gyakorlatnak. M5.1. táblázat: Szilárdsági csoportok Szilárdsági csoportok LA M DE osztályok A (0) B (A) C (B) D (C1) E (C2) F (D1) G (D2) 45 > 30 H (megadott) > 45 megadott Megjegyzés: A táblázatban zárójelben megadott betűjelek a koráb- 52 bi útügyi műszaki elírás szerinti kőzetfizikai csoportok betűjele.

53 MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN :2010 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak időállóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfát eljárás és 53

54 1. oldal MSZ EN MSZ EN vizsgálati szabvány címe szabvány száma és a vizsgálat elve :1999 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás Vizsgálat elve: Megegyezik az MSZ szabvány elvével Eltérések az európai és a magyar vizsgálati módszer között MSZ EN MSZ Vizsgálati minta szemnagysága, mm Referencia módszer: mm, Tájékoztató módszer: > 14 mm esetén: 20-28; mm < 10 mm esetén: 6,3-10; 5,0-6,3; 3,35-5,0; 2,36-3,35; 1,18-2,36; 0,6-1,18; 0,3-0,6 mm Tetszőleges szűk szemhatárú halmaz 0-8 mm-es finom halmaz 5-55 mm-es durva halmaz 54

55 2. oldal MSZ EN MSZ EN vizsgálati szabvány címe szabvány száma és a vizsgálat elve :1999 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás Vizsgálat elve: Megegyezik az MSZ szabvány elvével Eltérések az európai és a magyar vizsgálati módszer között MSZ EN MSZ Vizsgálati minta tömege, g Legalább 500 D 12 mm 12<D 35 mm 35<D 55 mm 300 ± ± ± 40 Szulfát-oldat MgSO 4 Na 2 SO 4 és MgSO 4 Vizsgálati fázisok: Csepegtetés Szárítás Hűtés Áztatás Ciklus idő 2 óra, (20±5) C óra, (110±5) C 5 óra, (20±5) C 17 óra, (20±2) C (48±2) óra perc, (20±5) C 4-5 óra, (105±5) C 1 óra, (20±5) C óra, (20±5) C 24 óra 55

56 Kőzetfizikai csoportok a magnézium-szulfátos kristályosítási aprózódás alapján a különböző szabványokban és előírásokban ÚT :1998 Útépítési zúzott kőanyagok Szabvány illetve előírás AA BB CC DD MSZ :2004 Beton és ÚT :2006 Útépítési zúzottkövek Kf-0 Kf-A Kf-B Kf-C1 Kf-C2 Kf-D1 Kf-D MSZ EN és MSZ EN Beton és aszfalt adalékanyagok MS 18 MS 25 MS Magnézium-szulfátos kristályosítási aprózódás, tömeg% 56

57 Az előző táblázatban látni lehet, hogy a magnézium-szulfátos kristályosítás legszigorúbb osztálya az európai szabványokban és az ezeket követő ÚT :2008 aszfaltadalékanyag előírásban a legfeljebb 18 tömegszázalék aprózódási veszteséget megengedő rendkívül laza MS 18 osztály, amelynek követelménye megfelel a magyar Kf-C1 kőzetfizikai csoport követelményének. Az MSZ :2004 betonszabvány és az új ÚT :2009 betonadalékanyag útügyi műszaki előírás hazai körülményeink között ennél indokoltan szigorúbb kőzetfizikai csoport követelményt is tartalmaz (Kf-0, Kf-A, Kf-B). Az új ÚT :2008 aszfaltadalékanyag útügyi műszaki előírás úgy rendelkezik, hogy (kimondatlanul és értelemszerűen a laza követelményű európai magnézium-szulfátos aprózódás vizsgálat mellett*) el kell végezni az európai fagyállóság vizsgálatot, de erre követelmény értéket az ÚME nem ad. * az ÚT :2008 ÚME-ban itt vagy szócska szerepel, holott választási lehetőség nincs, mert a szakasszal a magnézium-szulfátos vizsgálatot kötelezővé tették. 57

58 Az ÚT :2009 betonadalékanyag és az ÚT :2009 kötőanyag nélküli, illetve hidraulikusan kötött zúzottkő útügyi műszaki előírás igen helyesen kötelezően elrendeli az MS 5 (H), az MS 10 (H) és az MS 15 (H) magnézium szulfátos kristályosítási osztályok alkalmazását. Magnézium-szulfátos kristályosítási veszteség megengedett értéke szerinti osztályok (ÚT :2009 és ÚT :2009) Magnézium-szulfátos veszteség tömeg% Osztály MS Fagyállósági fokozat > 30 MS 5 (H) MS 10 (H) MS 15 (H) MS 18 MS 21 MS 25 MS 30 MS megadott Igen fagyálló Fokozottan fagyálló Fagyálló Mérsékelten fagyálló 58

59 ÚT : táblázat: Az éghajlat és a végfelhasználás szerinti fagyállóági osztályok Környezeti viszonyok Éghajlat Kontinentális Fagymentes vagy száraz Nincs követelmény Részben telített, nincs só F 2 vagy MS 18 Telített, nincs só F 1 vagy MS* Só (tengervíz vagy útfelület) F 1 vagy MS* Repülőtéri felületek F 1 vagy MS* * Lásd az M5.2. táblázatot Megjegyzés: Magyarországon évente átlagosan olvasztó sózásra kell számítani, ezért a fagyállóság szempontjából nem csak 10 fagyasztási ciklusnak kell ellenállnia, minimális követelmény főleg olvasztósózás hatása esetén legalább 2*10 fagyasztási ciklus elviselése. 59

60 Útügyi műszaki előírás ÚT :2008 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA FŐOSZTÁLYA Egyéb fizikai jellemzők megadandó értékkel Az MSZ EN szabvány magyarországi értelmezését adó jelen Útügyi Műszaki Előírás ugyan nem támaszt követelményeket, de a fizikai jellemzőt vizsgálni kell, a megadandó érték: az MSZ EN szabvány szerint a szemek testsűrűsége és vízfelvétele, fagyállóság meghatározása az MSZ EN *, vagy MSZ EN ** szerint, a fagyállósági osztály megfelelőségének vizsgálata az MSZ EN szabvány A melléklete alapján. * fagyállóság vizsgálata ** magnézium-szulfátos kristályosítás 60

61 Az MSZ EN 13043:2003 európai aszfaltadalékanyag szabvány A melléklete szerint, ha a (31,5 63) mm közötti szemnagyságú kőanyag vízfelvétele 24 órás drótkosaras víz alá merítés után 2,0 tömeg% (MSZ EN :2000/A1:2006 szabvány 7. fejezete); vagy a ( ) g közötti tömegű, egy darab kő, vagy a 10 darab (40 50) mm, illetve (50 63) mm közötti szemnagyságú vasúti ágyazati zúzottkőből álló, ( ) g közötti tömegű minta vízfelvétele tömegállandóságig* tartó víz alá merítés után 0,5 tömeg% (MSZ EN :2000/A1:2006 szabvány B melléklete), akkor a kőanyaghalmazt fagyállónak kell tekinteni. * A minta akkor éri el a tömegállandóságot, ha a legalább óránként, a minta (110 ± 5) C hőmérsékleten kiszárított állapotában végzett, két tömegmérés különbsége nem több, mint 0,1 tömeg%. 61

62 Az MSZ EN 13043:2003 szabvány A melléklete azt javasolja, ha a vízfelvétel meghaladja az előzőekben ismertetett határértékeket, akkor a kőanyaghalmaz fagyállóságát vagy az MSZ EN :2007 szabvány szerinti fagyállósági, vagy az MSZ EN :2010 szabvány szerinti magnézium-szulfátos kristályosítási vizsgálat eredménye alapján kell megítélni. Az MSZ EN 13043:2003 szabvány A1. táblázata kontinentális éghajlat (Magyarország) alatt lévő útfelületek vagy repülőtéri pályák esetére az F 1 fagyállósági vagy az MS 18 magnézium-szulfátos osztályt ajánlja. Az MSZ EN 13043:2003 szabvány A melléklete nem előírás, hanem ún. tájékoztatás, amit itt fontos kihangsúlyozni. 62

63 Az MSZ EN 13043:2003 európai aszfaltadalékanyag szabvány (megegyezően az MSZ EN 12620:2006 európai betonadalékanyag szabvánnyal) a fagyállósági veszteség megengedett értékét a következőképpen szabályozza: Fagyállóság, veszteség Tömegszázalék a > 4 Nincs követelmény Fagyasztó közeg: desztillált víz Osztály F F 1 F 2 F 4 F megadott F NR a Szélsőségesen hideg időjárásnak és/vagy só vagy olvasztósó hatásának kitett szerkezeteknél az EN :2007 B melléklete szerinti olvasztósó-oldatos vagy karbamidos (húgysavas) vizsgálat megfelelőbb lehet. E táblázatban megadott határértékek azonban ebben az esetben nem alkalmazhatók. 63

64 A kőanyaghalmazok fagyállóságát az európai szabványrendszerben az MSZ EN :2007 Kőanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és időállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása című szabvány szerint kell vizsgálni. A módszer elve, hogy az adott szemnagyságú kőanyaghalmaz légköri nyomáson vízzel telített vizsgálati adagjait lezárt fedelű dobozban, desztillált vízzel borítva, 10 fagyás-olvadás-ciklusnak kell kitenni. Ez -17,5 C hőmérsékletre való, víz alatt történő lehűtésből, és utána 20 C hőmérsékletű vízfürdőben való felolvasztásból áll. A hűtőszekrényt a hűtött felület közepén álló lezárt doboz közepének hőmérséklete alapján kell szabályozni. A vizsgálat ciklus ideje 24 óra. A váltakozó fagyasztás-olvasztás befejezése után a kőanyaghalmaz változásait (repedésképződés, aprózódás, adott esetben szilárdságváltozás) meg kell vizsgálni. 64

65 Az MSZ EN :2007 hőmérséklet-idő diagramja fagyállóság vizsgálati szabvány 65

66 Magyarországon szokatlan a víz alatti fagyasztás, és az ország mérsékeltövi kontinentális éghajlata mellett kevés a 10 fagyasztási ciklus. A természetes építőkövek (nem kőanyaghalmazok) fagyállóságát az MSZ EN 12371:2010 szabvány szerint levegőn történő fagyasztással kell vizsgálni. Azonosító vizsgálat esetén a ciklusszám a vevő kívánsága szerinti, de legfeljebb 240. Ugyancsak az MSZ EN 12371:2010 szabvány szerint kell vizsgálni az MSZ EN 1341:2002 szerinti útburkoló kőlapok, az MSZ EN 1342:2002 szerinti természetes útburkoló kövek, az MSZ EN 1343:2002 szerinti természetes útszegélykövek fagyállóságát. Az alkalmazandó ciklusszám mindhárom esetben 48. Az MSZ 18294:1986 szabvány (visszavonva) szerinti építőkövek és az MSZ 18297:1987 (visszavonva) szerinti útburkoló kövek fagyállóságát 25 vagy 50 ciklussal vizsgáltuk. 66

67 ÚT :2009 M5.3. táblázat: Alternatív fagyasztási vizsgálatok Magyarországon a kőanyagokra a következő fagyasztási ciklus számok vizsgálata ajánlott: Kiállott fagyasztási ciklusok száma Fagyállóság értékelése < 15 Fagyveszélyes Mérsékelten fagyálló Fagyálló Fokozottan fagyálló > 50 Igen fagyálló 1. Megjegyzés: A kg/m 3 közötti testsűrűségű kőanyag akkor állotta ki az adott ciklus számú fagyasztást, ha frakció alsó névleges szemnagysághatára felének (d/2) megfelelő szitán vizsgálva a tömegveszteség legfeljebb 0,25 tömeg%. Ez a határérték a 2500 kg/m 3 feletti testsűrűségű kőanyag esetén 0,1 tömeg%. 2. Megjegyzés: A beton fagyállósága függ az összetevők anyagától és azok arányától. A beton légpórus tartalma különösen fontos tényező, ezért a fagyállóság szempontjából elengedhetetlenek a próbatesteken végzett fagyállósági vizsgálatok. 67

68 MSZ EN :2007 1:2007 szabvány B melléklete (tájékoztat koztatás) Irányelvek szigorított fagyáll llóság g vizsgálatra Ha bizonyítható, hogy az ebben az európai szabványban leírt vizsgálati módszer gyakorlati ellenállóképességük vonatkozásában nem ad kellő különbséget a kőanyaghalmazok között, akkor szükséges lehet a következő megfontolást tenni: a) 1 %-os nátrium-klorid-oldat (NaCl) alkalmazása* vagy b) telített karbamid-oldat alkalmazása. A lehűtési görbén (lásd 1. ábra három diával előbb volt látható) a fagyáspont beállításán kívül ennek az európai szabványnak minden egyéb jellemzője változatlan marad. Mindaddig, amíg egy standard vizsgálati eljárással tapasztalatok nincsenek, amely a fenn említett oldatok egyikének alkalmazását tekintve az európai kőanyaghalmazok nagy tartományában jó pontosságot ad, addig a fagyállósági referencia vizsgálatot, úgy ahogy ebben a szabványban le van írva, desztillált vízzel kell végezni. *Tudjuk, hogy nem az 1 %-os, hanem a 3 %-os nátrium-klorid-oldat károsító hatása a mértékadó!!! 68

69 MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 13043:2003 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz 6., ill. 7. A megfelelőség értékelése (igazolása) 6.1., ill Általános előírások A gyártó kezdeti típusvizsgálatokat és üzemi ellenőrző vizsgálatokat (lásd B, ill. H melléklet) kell végrehajtson annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e ennek az európai szabványnak és a megadott értékek be vannak-e tartva. 69

70 6.2., ill Kezdeti típusvizsgálatok Ha a két következő körülmény egyike fennáll, akkor a kívánt tényleges felhasználásnak megfelelő kezdeti típusvizsgálatokat el kell végezni a megadott követelményekkel való egyezés kimutatásának érdekében: a) új nyersanyag előfordulás szolgáltatja a kőanyaghalmazt; b) nagyobb változás történt a nyersanyag minőségében, vagy a gyártási folyamatban, amelyek befolyásolhatják a kőanyaghalmaz minőségét. 6.3., ill Üzemi gyártásellenőrzés MEGJEGYZÉS: Az alkalmazott ellenőrzési mód a kőanyaghalmaz rendeltetésszerű felhasználástól és e felhasználásra vonatkozó szabályozástól függ. 70

71 MSZ EN 13043:2003 szabvány B1. táblázat: Általános tulajdonságok megkövetelt vizsgálati gyakorisága, ill. MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány H2. táblázat: A végfelhasználás szerinti tulajdonságok megkövetelt vizsgálati gyakorisága Tulajdonság Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása Kopási ellenállás Vízfelvétel Fagyállóság Megjegyzés / hivatkozás Los Angeles aprózódás Nagyszilárdságú beton esetén Mikro-Deval aprózódás Betonburkolatok kopórétegében alkalmazott kőanyaghalmaz esetén Fagyállóság vagy magnézium-szulfátos kristályosítás Feltétel nélkül Vizsgálati módszer EN :1998 EN :1996 EN :2000 EN :2007 EN :1999 Vizsgálati gyakoriság legalább évente 1 évente 2 évente 1 két évente 1 két évente 1 két évente 1 71

72 Útügyi műszaki előírás ÚT :2009 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Kőzetfizikai vizsgálatok gyakorisága A gyártónak útépítési zúzottkő és zúzottkavics termékek általános kőzetfizikai tulajdonságait termelőhelyenként, termékosztályonként és névleges szemnagysághatáronként a következő gyakorisággal kell megvizsgálni: Minden KZ termék és a ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, ZK 8/16 termékosztályú termékek minősítéséhez minden 50 ezer tonna szóban forgó szemnagyságú KZ, és ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11, ZK 8/16 termelés, illetve forgalmazás folyamán, de évente legalább egyszer; Minden NZ és a ZK 0/4, ZK 11/22 termékosztályú termékek minősítéséhez minden 100 ezer tonna szóban forgó szemnagyságú NZ, és ZK 0/4, ZK 11/22 termelés, illetve forgalmazás folyamán, de évente legalább egyszer; Minden Z termékosztályú termék minősítéséhez minden 200 ezer tonna szóban forgó szemnagyságú Z termelés vagy forgalmazás folyamán, de évente legalább egyszer. A gyártónak a különleges kőzetfizikai tulajdonságot az MSZ EN által előírt szemnagyságú laboratóriumi mintán a termék megrendelőjének kívánságára, termelőhelyenként minden 20 ezer tonna P különleges kőzetfizikai besorolású termék gyártása folyamán, de évente legalább egyszer kell megvizsgálni. 72 A tervezet véglegesítéskor kimaradt az előírásból

73 A felhasználónak (megrendelőnek) az átadás-átvételi eljárás feltételeként, megegyezés alapján minden megvásárolt tétel kőzetfizikai tulajdonságait alternatív módszerrel, két időben, ill. térben egyenletesen vett, a tételt jellemző gyűjtőmintán (MSZ EN 932-1:1998) meg kell vizsgálnia, ill. független laboratóriummal meg kell vizsgáltatnia (állt az új ÚT :2008 javaslatában, de a végleges szövegben nem szerepel). A tervezet véglegesítéskor kimaradt az előírásból Tétel: Az építési célra vásárolt, adott megnevezésű és minőségű, az építéshelyre folyamatosan (öt egymást követő munkanapon belül) szállított zúzottkő vagy zúzottkavics termék, amelynek tömege legfeljebb 5000 tonna. 73

74 ÚT :2009 M4. melléklet: Elvégzendő vizsgálatok gyakorisága Los Angelesi aprózódás évente legalább 1, valamint kőzetminőség változása esetén Mikro-Deval aprózódás évente legalább 1, valamint kőzetminőség változása esetén Magnézium-szulfátos kristályosítás évente legalább 1, valamint kőzetminőség változása esetén Fagyállósági osztály (vízfelvétel, vagy magnéziumszulfátos kristályosítás vagy fagyasztási ciklusok) kétévente legalább 1, valamint kőzetminőség változása esetén 74

75 5. MINTAVÉTEL (Az ÚT :2008, -2:2009, -3:2009 útügyi műszaki előírásban nem szerepel!) A mintavétel, ha az adott időszakban van szállítás, akkor vagy álló szállítószalagról, vagy mozgó szállítószalag végénél, ill. csúszdakifolyásánál a kifolyó anyagból, vagy szállítószalag hiányában tehergépkocsiból történjék. Ha nincs szállítás, akkor a mintát depóniából kell venni. Az útépítési zúzottkő és zúzottkavics termékek mind szállítószalagról, mind tehergépkocsiból, mind depóniából történő mintavételénél az MSZ EN szerint kell eljárni. A mintavétel a gyűjtőmintát eredményezi, amely mindig jellemezze a termék minőségét (reprezentatív minta). A laboratóriumi mintát a gyűjtőminta csökkentésével az MSZ EN szerint kell előállítani, általában réses mintaosztóval vagy negyedeléssel. A laboratóriumi mintából a vizsgálati mintát (vizsgálati adagot) az MSZ EN szerint kell kialakítani. A vizsgálati minta (vizsgálati adag) vizsgálatra való előkészítését a 75 vonatkozó vizsgálati szabvány szerint kell végezni.

76 Ez a szabvány kőanyaghalmazokra ír elő mintavételi módszereket szállítmányból, termelő vagy feldolgozó üzemből beleértve a depóniált készleteket is. Mintavételi eljárások: Mintavétel álló szállítószalagról, Mintavétel a szalagvégnél és csúszdakifolyásnál, Mintavétel sűrített levegővel szállított kőanyaghalmazból, Mintavétel csomagolt kőanyaghalmazból Mintavétel serleges szállítószalagról, serleges rakodóról vagy markolóról, Mintavétel silóból, Mintavétel depóniából, Mintavétel vasúti kocsikból, tehergépkocsikból és 76 hajókból.

77 Útügyi műszaki előírás Az útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok különleges kőzetfizikai követelménye 2. táblázat Különleges kőzetfizikai követelmény A vizsgálati minta szemnagysághatárai mm 7,2 10 Különleges kőzetfizikai csoport jele Csiszolódási osztály MSZ EN Csiszolódási ellenállás legalább MSZ EN ÚT :2006 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLYA *..1(/-,/( Kf-A-P1 Kf-B-P1 Kf-A-P2 Kf-B-P2 PSV 50 PSV

78 Csiszolódási ellenállás legkisebb értékei szerinti osztályok MSZ EN 13043:2003 Csiszolódási ellenállás Osztály, PSV Megjegyzés Köztes és < 44 értékek Nincs követelmény PSV 68 PSV 62 PSV 56 PSV 50 PSV 44 PSV megadott PSV NR Kiváló Közepes Még elfogadható Nagyon gyenge 78

79 Követelmény az ÚT :2008 (aszfaltadalékanyag)) útügyi műszaki előírásban Egyéb fizikai követelmény előírt értékkel A KZ jelű termékek MSZ EN szerinti csiszolódási ellenállása legalább PSV 50 osztály legyen, ha a terméket az ÚT , az ÚT és az ÚT szerinti kopóréteg aszfalttípusok gyártásához kívánják felhasználni. 79

80 ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐÍRÁS ÚT :2008 KÖZLEKEDÉSI, GAZDASÁGI HÍRKÖZLÉSI KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Útépítési aszfaltkeverékek Aszfaltbeton TERVEZET Zúzott kőtermékek Az N és F igénybevételi kategóriákba tartozó utakra építendő kopó- a kötő és alaprétegek aszfaltkeverékeinek gyártásához a felhasználható zúzottkő és zúzottkavics termékek az MSZ EN szabvány szerinti fizikai tulajdonságok tekintetében elégítsék ki a 2. táblázatban foglalt követelményeket. 80

81 Kőzetfizikai követelmk vetelmények ÚT :2008 Tervezet 2. táblt blázat Aszfaltbeton (AC) réteg megnevezése N (normál) igénybevételi kategória F (fokozott) (Kőzet)fizikai követelmények, legalább (ÚT :2006 szerint) kopó LA 25, MDE 20, MS 18 (Kf-B, Kf-B, Kf-C1 Mértékadó: Kf-B) LA 20, MDE 15, MS 18 (Kf-A, Kf-A, Kf-C1 Mértékadó: Kf-A) kötő LA 30, MDE 25, MS 25 (Kf-C1, Kf-C, Kf-D1 Mértékadó: Kf-C1) LA 25, MDE 20, MS 18 (Kf-B, Kf-B, Kf-C1 Mértékadó: Kf-B) alap LA 40, MDE 25, MS 25 (Kf-D1, Kf-C, Kf-D1 Mértékadó: Kf-C) LA 25, MDE 20, MS 25 (Kf-B, Kf-B, Kf-D1 Mértékadó: Kf-B) 81

82 2004. augusztus MAGYAR SZABVÁNY MSZ Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN és alkalmazási feltételei Magyarországon 82

83 Kőzetfizikai követelmények MSZ :2004, ÚT :2009, ÚT :20082 alapján Tulajdonság és vizsgálati módszer Los Angeles aprózódás, M% MSZ EN Mikro-Deval aprózódás, vizes eljárás, M% MSZ EN Kristályosítási veszteség MgSO 4 oldatban, M% MSZ EN Vizsgálati minta szemnagysága mm Kőzetfizikai csoportok referencia-vizsgálatok esetén (jele felső indexben r ) Kf-0 r LA M DE MS 5 5 A magnézium-szulfátos kristályosítási vizsgálat kőzetfizikai csoportba soroláshoz csak zúzottkövek és zúzottkavicsok esetén alkalmazható. Az újrahasznosított adalékanyag kőzetfizikai csoportját Magyarországon a desztillált, illetve ioncserélt vizes fagyállóság vizsgálat eredménye alapján kell meghatározni. A zúzottkőbeton a) ajánlott legnagyobb nyomószilárdsági osztálya a zúzottkő és zúzottkavics kőzetfizikai csoportjának függvényében d) C100/115 Kf-A r 15 < LA < M DE < MS C50/60 Kf-B r 20 < LA < M DE < MS C35/45 Kf-C1 r 25 < LA < M DE < MS C20/25 (CP 3/2 ) Kf-C r Kf-C2 r 30 < LA < M DE < MS C16/20 Kf-D1 r 35 < LA < M DE < MS C12/15 Kf-D r Kf-D2 r 40 < LA < M DE < MS C8/10

84 Tulajdonság és vizsgálati módszer Kőzetfizikai követelmények MSZ :2004, ÚT :2009, ÚT :20082 alapján Vizsgálható szemnagyság tartománya c) mm Kőzetfizikai csoportok alternatív-vizsgálatok esetén (jele felső indexben a ) e) Kf-0 a Kf-A a Kf-B a Kf-C1 a Kf-C a Kf-C2 a Kf-D1 a Kf-D a Kf-D2 a Los Angeles aprózódás, M% MSZ EN Mikro-Deval aprózódás, vizes eljárás, M% MSZ EN Kristályosítási veszteség MgSO 4 oldatban, M% MSZ EN Újrahasznosított adalékanyag esetén a kőzetfizikai csoport jele: Kf ú a LA15 d1-d2 15 a MD10 d1-d2 10 a Mg5 d1-d < a LA20 d1-d < a MD15 d1-d < a Mg10 d1-d < a LA25 d1-d < a MD20 d1-d < a Mg15 d1-d < a LA30 d1-d < a MD25 d1-d < a Mg18 d1-d < a LA35 d1-d < a MD25 d1-d < a Mg21 d1-d < a LA40 d1-d < a MD30 d1-d < a Mg25 d1-d < a LA45 d1-d < a MD30 d1-d < a Mg30 d1-d2 30 A magnézium-szulfátos kristályosítási vizsgálat kőzetfizikai csoportba soroláshoz csak zúzottkövek és zúzottkavicsok esetén alkalmazható. Az újrahasznosított adalékanyag kőzetfizikai csoportját Magyarországon a desztillált, illetve ioncserélt vizes fagyállóság vizsgálat eredménye alapján kell meghatározni. Zúzottkőbeton a) ajánlott legnagyobb nyomószilárdsági osztálya a zúzottkő és zúzottkavics kőzetfizikai csoportjának függvényében d) C100/115 Újrahasznosított beton b) ajánlott legnagyobb nyomószilárdsági osztálya az újrahasznosított adalékanyag kőzetfizikai csoportjának függvényében d) ha a 4 mm feletti adalékanyag 40 tömeg%-a újrahasznosított betonhulladék és 60 tömeg%-a kavics vagy zúzottkő C50/60 C45/55 C35/45 C30/37 (CP 4/2,7 ) C20/25 (CP 3/2 ) C16/20 C16/20 C12/15 C12/15 C8/10 C8/10 84 C6/8

85 Megjegyzések a kőzetfizikai követelmények táblázataihoz a) A zúzottkőbeton adalékanyagának 4 mm, vagy 8 mm, vagy 12 mm feletti része zúzottkő vagy zúzottkavics. A 4 mm alatti rész természetes eredetű homok (és esetleg hozzáadagolt finomszemű kiegészítő anyag) legyen. b) Az újrahasznosított adalékanyagú beton adalékanyagának 4 mm alatti része általában részben vagy egészben természetes eredetű homok. c) A vizsgálható szemnagyság tartománya, amely a vizsgálati minták szemnagyságát öleli fel. d) Az ajánlott legnagyobb nyomószilárdsági osztály túlléphető, ha annak indokoltságát kísérleti eredményekkel igazolják. A zárójelben szereplő CP jel a pályaburkolati beton ÚT , ÚT , ÚT útügyi műszaki előírás szerinti nyomószilárdsági osztályának a jele. e) A d 1 d 2 jelölés a vizsgálati minta szemnagysághatárait jelenti. 85

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai A CSAOSZ Titkársága hosszú ideje segíti a tagvállalatokat információkkal a 91/2006 (XII. 26.) GKM rendelet alapján 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban

Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Zúzott betonadalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai a szabályozásban Dr. Kausay Tibor Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 Konferencia Budapest, 2008. november 26. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat Németül: Angolul: Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat Frostbeständiger Beton Beton mit Frost- und Tausalz-Widerstand Concrete for frost resistance Concrete for

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1 TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK 1. A TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI. A fejezet tárgya a tűzoltás céljára alkalmazható, legfeljebb 1,6 MPa

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL 2013. január Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság Országos Közúti Adatbank Osztály 2013. január 15. Tartalomjegyzék 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája...3

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY MINTA. IGLOODOORS IDS típusú hűtőtéri tolóajtók ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69. Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban

Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban Molnár István Gépelemek szerelésekor, gyártásakor használt mérőezközök fajtái, használhatóságuk a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása

ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása ÉPÜLETFENNTARTÁSI K+ F ALAPÍTVÁNY M3/02. melléklet ÚTMUTATÓ (IRÁNYELV) Az újrahasznosítható, magasépítésből származó építési-, bontási- és gyártói selejt hulladékok kötőanyag nélküli felhasználása (A MAGASÉPÍTÉSBŐL

Részletesebben

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás 1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek A kábelátvezetések való kitöltése során előforduló veszélyek: - a hatóanyag összeállításánál, keverésénél, a felhordásánál

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2003. (12.22.) sz. rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2003. (12.22.) sz. rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2003. (12.22.) sz. rendelete a füstköd (szmog)-riadó intézkedési tervről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG

A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG 1 Dr. Kausay Tibor A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYÁNAK ÉRTELMEZÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 1949-TŐL NAPJAINKIG A beton legfontosabb tulajdonsága általában a nyomószilárdság, és szilárdság szerinti besorolása szempontjából

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban

6. Témakör. Műszaki ellenőrzés az építőiparban 6. Témakör Műszaki ellenőrzés az építőiparban TARTALOMJEGYZÉK 6.1. Vizsgálatok, ellenőrzések... 2 6.1.1. Alapismeretek... 2 6.1.2. Az ellenőrzés jellege... 3 6.1.3. Az ellenőrzés szintjei geodéziai munkák

Részletesebben

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához

RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához RÉSZLETES MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához Soltész Ilona, NFGM 2008. szeptember 1. 2 Az épületek energetikai jellemzőinek megállapítására vonatkozó jogszabályok Az épületek

Részletesebben

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1.

Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL. Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1. Hidegaszfalt vékonyréteg HVA e-ut 06.03.62:2012 (Slurry surfacing) FÜLÖP PÁL Útépítési Akadémia 18. 2012.10.25. www.maut.hu 1 Tartalom 1. Előszó 2. Alkalmazási terület 3. Fogalom meghatározások, szakkifejezések

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK 2016 Gépipari tűrések 5 Tartalomjegyzék ISBN 978-963-12-4030-6 Andó Mátyás 2016. 1. Tűréshasználati elvek...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest 2 LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Bevezetés Monolit és előregyártott betonpályáinkat

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

Termékleírás. termékkatalógus

Termékleírás. termékkatalógus Termékleírás ÚJ termékkatalógus Tartalom 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 Tartalom Durotop KS Durotop Durostone Duroquartz Durometal Durocolor Terrazzo Duroflow Durochape

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ú ú ú Ú ú ú ő ő ú ű ú ő ő ú ő ú ő ő Ó Ó ő ű ő ő ú ő Ó Ó ú ú ú Ú ü ú ú ő Ü ü ő ü ő ő ú ú ő ő ú ő ő ü ü ú ő ű ü ő ő Ü ű ű ű ű ú ü ü ő ú Ö ű ű ő ú Ü ú ü ő ú ő ü ő ű Á Ü Ó Ó ű ü Ü ü ú Ü ő ő ő ő ő ő ő ü Ü ü

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE Pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása. Planitop 400 Gyorskötésű, zsugorodás-kompenzált, állékony (tixotróp) javítóhabarcs betonszerkezetek 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Közlekedési utak építése

Közlekedési utak építése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építıgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstudományi ismeretek Közlekedési utak építése 3. Burkolat készítés technológiája és gépei

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére

A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére Mapeshield E 25 A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapeshield E 25 különösen alkalmas a felújításra nem szoruló építményekben

Részletesebben

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

TERVEZET- A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Regionális Mobillabor

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NFGM/ 739 / /2009. ELŐTERJESZTÉS az egyes, a nemesfémekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. március 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint

Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint A beton konzisztencia fizikai, a folyadékok viszkozitásával rokon betontechnológiai fogalom,

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002

Javítás. Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok. Előírás. Kiadás éve: 2002 Fedlap: B Javítás Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok Előírás Kiadás éve: 2002 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 08.02.22 (ÚT 2-3.506) MAÚT-kategória: előírás Impresszum: 2002. június

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL MISKOLCI EGYETEM ELJÁRÁSTECHNIKAI TANSZÉK DOLGOZAT ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN ÉS AZ EU-BAN 2003. augusztus 7. Készítette: Mucsi

Részletesebben

NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK HE 7-1998

NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK HE 7-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK HE 7-1998 1998 január FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata az OMH minőségirányítási

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények MŐSZAKI LEÍRÁS a metró akkumulátorokhoz Mőszaki adatok A metró motorkocsikon kocsitípustól függıen két különbözı cellaszámú akkumulátortelep üzemel: a sorosan kötött cellák száma 54 (É-D-i vonalon), illetve

Részletesebben

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel.

Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Kiadás kelte MAGYAR SZABVÁNY MSZ 21976-1 Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel. Investigation of municipal wastes, Sampling Hivatkozási szám: MSZ 21976-1:2005 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben