AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL"

Átírás

1 AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL január Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság Országos Közúti Adatbank Osztály január 15.

2 Tartalomjegyzék 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája Nemzeti szabvány Útügyi mőszaki szabályzatok, elıírások, tervezési útmutatók Európai szabványok honosítása Új útügyi mőszaki elıírások és tervezési útmutatók sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet sz. Melléklet

3 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája A mőszaki szabályozás területén két különbözı dokumentumcsoportot lehet elkülöníteni egymástól, a jogszabályokat és a mőszaki specifikációkat. Forrás: Magyar Útügyi Társaság: Útügyi elıírások A jogszabályok csoportba tartoznak a törvények és a rendeletek, melyeket az állam jogalkotó szervei dolgoznak ki. A Törvényalkotásra az Országgyőlés jogosult, rendeletek alkotására a Kormány és a miniszterek jogosultak. A jogszabályok a közérdek szempontjából alapvetı követelményeket, elveket fogalmaznak meg, ezért a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény szerint a jogszabályok területi hatálya Magyarország területére, míg személyi hatálya Magyarország területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra terjed ki, tehát alkalmazása mindenki számára kötelezı érvényő. A közúti alágazat legfontosabb mőszaki tartalmú jogszabályait az 1. sz. Melléklet tartalmazza. Az útügyi mőszaki szabályozás szempontjából a mőszaki specifikációk csoportjába a nemzeti szabványok, a mőszaki elıírások és építıipari mőszaki engedélyek tartoznak. 2. Nemzeti szabvány A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan mőszaki dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzıket tartalmaz. A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé. A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarországon csak nemzeti szabványként lehet. A nemzeti szabványosítási feladatokat a Magyar Szabványügyi Testület látja el, melyrıl a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény rendelkezik. Feladatai közzé tartozik a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként történı bevezetése, a magyar szabványok kidolgozása, egyeztetése és közzététele. A törvény meghatározza a nemzeti szabványosítás szervezeti kereteit, mőködésének fıbb elveit, követelményeit, kapcsolatrendszerét és gazdálkodásának fıbb eszközeit. Az alkalmazásra ajánlott nemzeti szabványok listáját a 2. sz. Melléklet tartalmazza. 3

4 3. Útügyi mőszaki szabályzatok, elıírások, tervezési útmutatók Az útépítési mőszaki szabályozásban a nemzeti szabványok mellett léteznek még útügyi mőszaki szabályzatok, elıírások és tervezési útmutatók is. A mőszaki szabályzatok az útügyi szabványosítás speciális elemei, mert törvények és rendeletek mellékleteit képezik, de a jogszabályi rendszerben azoknál alacsonyabb szintő jogszabályok. Alkalmazása mindenkire nézve kötelezı. A mőszaki elıírások a nemzeti szabványoknál alacsonyabb szintő mőszaki specifikációk. Az elıírások alkalmazása az országos közutak kezelıi számára kötelezı érvényő, a helyi közutakra és a közforgalom elıl el nem zárt magánutakra pedig ajánlásul szolgál. Az elıírások a szabványoknál részletesebben tárgyalják a tervezési, fenntartási és üzemeltetési feladatokat, követelményeket, ezért a szabványok nemzeti alkalmazási dokumentumainak is tekinthetık. A tervezési útmutatók nem tartoznak a kötelezıen betartandó mőszaki specifikációk körébe, inkább segédletként szolgálnak, szakmai szempontból értékes szakanyagokat tartalmaznak. Az országos közutakon kötelezıen alkalmazott útügyi mőszaki szabályzatok és elıírások jegyzékét 3. sz. Melléklet tartalmazza, míg a tervezési útmutatók listája a 4. sz. Mellékletben található. 4. Európai szabványok honosítása A Magyar Szabványügyi Testületben önkéntes alapon szervezıdött mőszaki bizottságok dolgoznak, melyek egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait látják el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. három mőszaki bizottságban vesz részt: MSZT/MB 107 Beton MSZT/MB 128 Úttartozékok és jelzések MSZT/MB 132 Útépítési anyagok A Magyar Közút megbízásából az MSZT 39 db EN szabványt, valamint 4 db +A1 módosítást honosított év elsı felében. A szabványok listáját az alábbi táblázat tartalmazza. Magyar szabvány MSZ CEN/TR Cím Útvilágítás 1. rész: A világítási osztályok kiválasztása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz 4. rész: Adalékszerek feszítıbetétek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelıség, jelılés és címkézés Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata 5. rész: A víztartalom meghatározása légkeveréses szárítószekrényben való szárítással Közúti visszatartó rendszerek 1. rész: Szakkifejezések és a vizsgálati módszerek általános ismérvei Közúti visszatartó rendszerek 2. rész: A biztonsági korlátok vagy jármőmellvédek teljesítményosztályai, ütközésvizsgálatainak átvételi ismérvei és vizsgálati módszerei Közúti visszatartó rendszerek 3. rész: Az ütközéscsillapítók teljesítményosztályai, ütközésvizsgálatainak átvételi ismérvei és vizsgálati módszerei Szerkezeti saruk 1. rész: Általános tervezési szabályok Szerkezeti saruk 8. rész: Egyirányú és kétirányú vezetıelemes saruk Szerkezeti saruk 9. rész: Védelem 4

5 Szerkezeti saruk 10. rész: Felülvizsgálat és karbantartás Szerkezeti saruk 11. rész: Szállítás, tárolás és beépítés 1436+A Az útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek követelményei az úthasználók szempontjából Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavetı útburkolati jelzıtestek 1. rész: Követelmények új állapotban Hajlékony vízszigetelı lemezek. Bitumenes, mőanyag és gumilemezek tetık vízszigetelésére. A vízzáróság meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei 5. rész: A hézagmentes testsőrőség meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei 44. rész: A repedésterjedés meghatározása félhengeres hajlítóvizsgálattal Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei 47. rész. Természetes aszfaltok hamutartalmának meghatározása A1 Függıleges közúti jelzések. Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzıtáblák 1. rész: Termékszabvány Utak és repülıterek felületi jellemzıi. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A burkolatfelület makroérdességmélységének mérése térfogat-módszerrel Útvilágítás 2. rész: A világítási jellemzık követelményei Útvilágítás 3. rész: A világítási jellemzık számítása A A Útvilágítás 4. rész: A világítási jellemzık mérési módszerei Az útburkolati jelek anyagai Az üzemi gyártásellenırzés követelményei Kötıanyag nélküli keverékek. Elıírások Kötıanyag nélküli és hidraulikus kötıanyagú keverékek 2. rész. A laboratóriumi viszonyítási sőrőség és víztartalom meghatározásának vizsgálati módszerei. Proctor-tömörítés Hajlékony vízszigetelı lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más jármőforgalomnak kitehetı betonfelületek vízszigetelése. Próbatestek készítése. Hajlékony vízszigetelı lemezek. Bitumenes, mőanyag és gumilemezek tetık vízszigetelésére. A mintavétel szabályai Függıleges közúti jelzések. Hordozható, rugalmas figyelmeztetı eszközök és vezetıoszlopok. Hordozható közúti közlekedési jelzések. Terelıkúpok és terelıhengerek Hajlékony vízszigetelı lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek beton hídpályaszerkezetek és más, jármőforgalomnak kitett betonfelületek vízszigetelésére. Fogalommeghatározások és jellemzık Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Függıleges drénezés Téli és út menti terület karbantartó berendezések. Adatgyőjtés és átvitel 1. rész: Jármővön belüli adatgyőjtés Téli és út menti terület karbantartó berendezések. Energiarendszer és ellenırzései. Csereszabatossági és teljesítménykövetelmények Téli útkarbantartó és út menti terület karbantartó berendezések. Elıre szerelt berendezések. 1. rész: Rögzített elsı szerelılapok Út menti terület karbantartó berendezések 1. rész: Fogalmak Út menti terület karbantartó berendezések 2. rész: Mőszaki jellemzık értékelése Út menti terület karbantartó berendezések 4. rész: Az átadott gépek felhasználói átvétele ISO 2431 Festékek és lakkok. A kifolyási idı meghatározása mérıpoharakkal (ISO 2431:2011) ISO Festékek és lakkok. A sőrőség meghatározása. 1. rész: Piknométeres módszer (ISO :2011) ISO 3251 Festékek, lakkok és mőanyagok. A nemillóanyag-tartalom meghatározása (ISO 3251:2008) ISO Festékek és lakkok. A bevonatok degradációjának értékelése. A hibák mennyiségének és méretének, valamint a hasonló megjelenéső elváltozások mértékének értékelése. 6. rész: A krétásodási fok értékelése szalagmódszerrel (ISO :2011) 5

6 ISO ISO ISO Acélfelületek elıkészítése festékek és hasonló termékek felhordása elıtt. A felületi tisztaság értékelése szemrevételezéssel. 1. rész: A festetlen és a teljesen festékmentesített acélfelületek rozsdásodási és felület-elıkészítési fokozatai (ISO :2007) Acélfelületek elıkészítése festékek és hasonló termékek felhordása elıtt. Szemcseszórt acélfelületek érdességi jellemzıi 5. rész: A felületi profil szalagbenyomódásos meghatározása (ISO :2003) A burkolat felületi textúrájának jellemzése felületprofilok felvételével 5. rész: A megaérdesség meghatározása (ISO :2009) 5. Új útügyi mőszaki elıírások és tervezési útmutatók Az útügyi mőszaki szabályozás dokumentumainak készítési folyamata a dokumentumok elıkészítését, készíttetését, jóváhagyását és elfogadását tartalmazza. Ennek lényeges tudnivalói a következık: A mőszaki szabályozás elıkészítése, így a tervezési, építési és fenntartási gyakorlat, a hatályos jogi-mőszaki szabályozás figyelése, a mőszaki szabályozási igények felmérése, összegyőjtése, javaslat elkészítése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata. Az újonnan felmerült szabályozási igények esetében a szabályozás formájáról, szempontjairól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Fıosztálya a Jogi Fıosztállyal egyeztetve dönt. A szabályozás tervezetének az elızı pontban foglaltak szerint meghatározott formában és szempontok szerint történı összeállítása, szakmai (mőszaki, jogi) zsőriztetése és elıterjesztése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata. A mőszaki szabályzat tervezetének elfogadására, átdolgozására (módosításra, kiegészítésre) való visszaadásáról vagy elutasításáról az NFM Jogi Fıosztály a Közlekedési Infrastruktúra Fıosztállyal egyeztetve dönt. A mőszaki elıírás tervezet elfogadásáról, átdolgozásra (módosításra, kiegészítésre) való visszaadásáról vagy elutasításáról az NFM Közlekedési Infrastruktúra Fıosztály dönt. Az útügyi mőszaki szabályozási dokumentumok kidolgozását a Magyar Közút NZrt. megbízása alapján munkabizottságok végzik. Az útügyi mőszaki szabályozási dokumentumok megszövegezésénél biztosítható a szakmai közmegegyezés azaz, hogy az adott szakterület egyetlen jelentıs szakértıi csoportja sem él majd különvéleménnyel a véglegesített útügyi mőszaki utasítással szemben. A szakmai közmegegyezés biztosítása érdekében a Magyar Közút a dokumentumok kidolgozásába bevonja a Magyar Útügyi Társaságot, amely az útügyi szabályozásban érdekelt szakemberek integráló fóruma. A MAÚT részt vesz a hasonló szakterületeken mőködı európai és nemzetközi szervezetek munkájában. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Magyar Közút közremőködésével beterjeszti az elkészült mőszaki dokumentumokat az NFM Közlekedési Infrastruktúra Fıosztálynak, amely közzéteszi, és alkalmazásukat elrendeli, egyúttal a megjelenés tényét közéteszi a Hivatalos Értesítıben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a Magyar Útügyi Társaság 16 db útügyi mőszaki elıírást és 6 db tervezési útmutatót készíttetett el év elsı felében. Melynek listáját az alábbi táblázat tartalmazza. 6

7 Szám Cím Fajta e-ut Elızési szakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) Útügyi mőszaki elıírás e-ut A nemzeti ITS keretterv (HITS) Útügyi mőszaki elıírás e-ut Polimerrel modifikált bitumenek. Követelmények Útügyi mőszaki elıírás e-ut Útépítési bitumenek. Követelmények Útügyi mőszaki elıírás e-ut Kemény útépítési bitumen. Követelmények Útügyi mőszaki elıírás e-ut Meszes talajjavítás és -stabilizálás. Tervezési és építési elıírások Útügyi mőszaki elıírás e-ut Kompaktaszfalt burkolatok. Építési feltételek és minıségi követelmények Útügyi mőszaki elıírás e-ut Útburkolatok felületi bevonata Útügyi mőszaki elıírás e-ut Hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) Útügyi mőszaki elıírás e-ut Közúti hidek szigetelése 1. Vasbeton pályalemező hidak szigetelése és aszfaltburkolata Útügyi mőszaki elıírás e-ut Közúti hidak szigetelése 2. Acél pályalemez szigetelése és aszfaltburkolata Útügyi mőszaki elıírás e-ut Közúti hidak nyilvántartása és mőszaki felügyelete 2. Hídmesteri feladatok Útügyi mőszaki elıírás e-ut e-ut Közúti hidak nyilvántartása és mőszaki felügyelete 3. Fıvizsgálat szakértıi jelentés Közúti hidak nyilvántartása és mőszaki felügyelete 4. Üzemeltetési és karbantartási utasítás (ÜKU) Útügyi mőszaki elıírás Útügyi mőszaki elıírás e-ut Közúti jármővek tengelyterhelésének és össztömegének ellenırzése Útügyi mőszaki elıírás e-ut Hosszirányú útburkolati jelek láthatóságának mérése Útügyi mőszaki elıírás e-ut Közterületek tervezése Tervezési útmutató e-ut Közmővek elhelyezése közterületen Tervezési útmutató e-ut Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója (KLTÚ) (A KTSZ kiegészítése) Tervezési útmutató e-ut Téglaboltozatos közúti hidak Tervezési útmutató e-ut Közúti építmények felületvédelme antigraffiti (AG) rendszerekkel Tervezési útmutató e-ut A közúti közlekedési zaj csökkentése zajárnyékoló létesítményekkel és úttervezési módszerekkel. Zajtérképek Tervezési útmutató 7

8 1. számú melléklet 1. sz. Melléklet A legfontosabb mőszaki tartalmú jogszabályok a közúti alágazatban Tájékoztatást adunk a legfontosabb, közúti alágazatot érintı jogszabályokról, s köztük azokról, amelyek mőszaki szabályzat melléklete tartalmazza az általános érvényő, alapvetıen fontos, teljes körően és egységesen alkalmazandó, közérdekő lényeges követelményeket az országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elıl el nem zárt magánutak számára évi I. törvény a közúti közlekedésrıl 20/1984. (IV.18.) MT rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl 12/1988. (XII.27.) ÉVM IpM KM MÉM KVM rendelet az egyes nyomvonal jellegő építményszerkezetek kötelezı alkalmassági idejérıl 30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény végrehajtásáról 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról 1/1999. (I.14.) KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és mőszaki felügyeletérıl 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet a közúti jelzıtáblák méreteirıl és mőszaki követelményeirıl 11/2001. (III.13.) KöViM rendelet 40/2001. (XI.23.) KöViM rendelet 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési elıírásairól a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeirıl a forgalomirányító jelzılámpák követelményeirıl, tervezési, telepítési és üzemeltetési elıírásairól 83/2004. (VI.4.) GKM rendelet a közúti jelzıtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeirıl 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet az építıipari kivitelezési tevékenységrıl a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésérıl 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérıl 8

9 2. sz. Melléklet Alkalmazásra ajánlott nemzeti szabványok Ezen nemzeti szabványok elsısorban alapfogalmakat, jelöléseket, terminológiákat tartalmaznak, mintavételi módszereket, vizsgálati rendszereket, számítási elveket rögzítenek, továbbá itt szerepelnek az útügyi alágazathoz szorosan kapcsolódó termékszabványok, követelményszinteket meghatározó szabványok és a szerkezetek élettartama szempontjából fontos vizsgálati szabványok is. Az országos közúthálózat fejlesztési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak elvégzésére kötendı szerzıdésekben alkalmazásuk javasolt, de természetesen az itt nem említett, alkalmazás tekintetében önkéntes jellegő nemzeti szabványok bármelyike korlátozás nélkül, mőszaki mérlegelés eredményeképpen szükség szerint alkalmazható. MEGJEGYZÉS: A jegyzékben szürke színnel aláfestett nemzeti szabványokat a Magyar Szabványügyi Testület címoldalas jóváhagyó közleménnyel vezette be magyar nemzeti szabványként. Ennek megfelelıen ezek szövege az eredeti angol nyelvő szöveg. Magyar szabvány 40-1: : : : : : : : : : : : : : : : : :2005+A1:2009 MSZ CEN/TR 196-4: : : : : : : : :2000/A1: :2000/A3:2007 Cím Lámpaoszlopok. 1. rész: Fogalommeghatározások és szakkifejezések Lámpaoszlopok. 2. rész: Általános követelmények és méretek Lámpaoszlopok rész: Tervezés és igazolás. Mőszaki elıírások a jellemzı terhelésekre Lámpaoszlopok rész: Tervezés és igazolás. Igazolás vizsgálattal Lámpaoszlopok rész: Tervezés és igazolás. Igazolás számítással Lámpaoszlopok. 4. rész: Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok követelményei Lámpaoszlopok. 5. rész: Acél lámpaoszlopok követelményei Lámpaoszlopok. 6. rész: Alumínium lámpaoszlopok követelményei Lámpaoszlopok. 7. rész: Szálerısítéső polimer kompozit lámpaoszlopok követelményei Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenes kötıanyagok mintavétele Üvegszál erısítéső mőanyagok. A keménység mérése Barcol-keménységmérıvel Csatlakozások, központosító csapok és talplemezek munka- és zsaluzóállványokhoz. 1. rész: Csıcsatlakozások. Követelmények és vizsgálati eljárások Csatlakozások, központosító csapok és talplemezek munka- és zsaluzóállványokhoz. 2. rész: Különleges csatlakozások. Követelmények és vizsgálati eljárások Csatlakozások, központosító csapok és talplemezek munka- és zsaluzóállványokhoz. 3. rész: Sík alaplemezek és központosító csapok. Követelmények és vizsgálati eljárások Közlekedési területeken alkalmazott víznyelı- és aknalefedések. Szerkezetkialakítási követelmények, vizsgálatok, megjelölés, minıségszabályozás Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idı és a térfogat-állandóság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 4. rész: Az alkotórészek mennyiségi meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az ırlési finomság meghatározása Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és minta-elıkészítési eljárásai Cementvizsgálati módszerek. 8. rész: Hidratációs hı. Oldásos módszer Cementvizsgálati módszerek. 9. rész: Hidratációs hı. Féladiabatikus módszer Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(vi)tartalmának meghatározása Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelıségi feltételei Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelıségi feltételei Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelıségi feltételei 9

10 197-1: : : : :2000/A1: :2000/A2: : :2001+A2: : :1991/A2: :1991/A3: : :1991/A1: : : : :1994/A1: : : : : : : : : : : : : :2006+A1: : : : : : : :2006 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelıségi feltételei Cement. 2. rész: A megfelelıség értékelése Cement. 4. rész: Kis kezdıszilárdságú kohósalakcementek összetétele, követelményei és megfelelıségi feltételei Beton. 1. rész: Mőszaki feltételek, teljesítıképesség, készítés és megfelelıség Beton. 1. rész: Mőszaki feltételek, teljesítıképesség, készítés és megfelelıség Beton. 1. rész: Mőszaki feltételek, teljesítıképesség, készítés és megfelelıség Beton. 9. rész: Kiegészítı szabályok öntömörödı betonhoz Mozgó munkaállványok. Számítások. Állékonysági feltételek. Gyártás. Biztonság. Ellenırzés és vizsgálat Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 1. rész: Követelmények Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 1. rész: Követelmények Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 1. rész: Követelmények Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 2. rész: Minıségellenırzés és mintavétel Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 2. rész: Minıség-ellenırzés és mintavétel Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 3. rész: Vizsgálati eljárások Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 4. rész: Különleges idomok, átmeneti idomok és tartozékok követelményei Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 5. rész: Alagcsövek követelményei Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 5. rész: Alagcsövek követelményei Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 6. rész: Kıagyag aknák követelményei Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 7. rész: Csısajtoláshoz használható kıagyag csövek és kötéseik követelményei Vízelvezetési és csatornázási kıagyag csövek, idomaik és kötéseik. 10. rész: Teljesítménykövetelmények Injektálóhabarcs feszítıkábelekhez. Vizsgálati módszerek Injektálóhabarcs feszítıkábelekhez. Injektálási eljárások Injektálóhabarcs feszítıkábelekhez. Alapvetı követelmények Pernye betonhoz. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelıségi feltételek Pernye betonhoz. 2. rész: A megfelelıség értékelése Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelıségi feltételek Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek Építési mész. 3. rész: A megfelelıség értékelése Vízelvezetı vezetékek és csatornák elemeinek általános követelményei Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Referenciabeton és referenciahabarcs vizsgálatokhoz Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A kötési idı meghatározása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A beton vízkiválásának (vérzésének) meghatározása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A kapilláris-vízfelszívás meghatározása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Infravörösvizsgálat Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A szárazanyag-tartalom meghatározása Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 10. rész: A vízoldható kloridtartalom meghatározása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 11. rész: A megszilárdult beton légbuborék-jellemzıinek meghatározása 10

11 480-12: :2009+A1: :2007 MSZ :1984 MSZ :1986 MSZ :1986 MSZ :1986 MSZ : : : : : : :1996/A1: : : : : : : : :1998/A1: : : : : : : : :2009+A1: :2009+A1: : : :2002 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Az adalékszerek alkálitartalmának meghatározása Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 13. rész: Referencia-falazóhabarcs habarcsadalékszerek vizsgálatához Adalékszer betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati módszerek. 14. rész: A betonacél korrózióérzékenységére gyakorolt hatás meghatározása potenciosztatikus elektrokémiai vizsgálattal Cementek vegyelemzése. A szabad mésztartalom meghatározása Cementek vegyelemzése. A foszfor(v)-oxid-tartalom meghatározása Cementek vegyelemzése. A króm(iii)-oxid-tartalom meghatározása Cementek vegyelemzése. A vas(ii)-oxid-tartalom meghatározása Cementek vegyelemzése. A fluortartalom meghatározása Útépítı gépek. Aszfaltkeverı telepek. Biztonsági követelmények Települések vízelvezetı rendszerei Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Módszerek a laboratóriumi minták csökkentésére Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és nevezéktan az egyszerősített kızettani leíráshoz Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eljárás és nevezéktan az egyszerősített kızettani leíráshoz Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Általános vizsgálóeszközök és kalibrálás Kıanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Az ismételhetıség és az összehasonlíthatóság fogalommeghatározásai Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A szemalak meghatározása. Lemezességi szám Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényezı Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kıanyaghalmazokban Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kıanyaghalmazokban Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Felületi jellemzık meghatározása. A kıanyaghalmazok kifolyási tényezıje Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kagylóhéjtartalom meghatározása. A kagylóhéjak százalékos mennyiségének meghatározása durva kıanyaghalmazokban Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Homokegyenérték-módszer Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. Metilénkékmódszer Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A finomszem-tartalom meghatározása. A kıliszt szemmegoszlása (légsugaras szitálás) Kıanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 11. rész: Újrahasznosított durva kıanyaghalmazok alkotóanyagainak osztályozó vizsgálata Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 1. rész: Közös követelmények Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelıség, jelölés és címkézés Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 3. rész: Adalékszerek falazóhabarcshoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelıség, jelölés és címkézés Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 4. rész: Adalékszerek feszítıbetétek injektálóhabarcsához. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelıség, jelölés és címkézés Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 5. rész: Adalékszerek lıtt betonhoz. Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelıség, jelölés és címkézés Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelıségellenırzés és megfelelıségértékelés 11

12 934-6:2001/A1: : :1995+A3: : : : : : : : :2000/A1: : : : : :1998/A1: : : : :2010 V : :2007+A2: : : : : : : : : : : : : :2012 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 6. rész: Mintavétel, megfelelıségellenırzés és megfelelıségértékelés Geotextíliák és rokon termékeik. A területi sőrőség meghatározása Cölöpverı berendezés. Biztonsági követelmények Gördíthetı munkaállványok elıre gyártott elemekbıl. Anyagok, méretek, teherbírás, biztonsági és teljesítménykövetelmények Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-deval) Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: A halmazsőrőség és a hézagtérfogat meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szárazon tömörített kıliszt hézagtérfogatának meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: A víztartalom meghatározása szárítószekrényben való szárítással Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsőrőség és a vízfelvétel meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsőrőség és a vízfelvétel meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: A testsőrőség és a vízfelvétel meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: A kıliszt anyagsőrőségének meghatározása. Piknométeres módszer Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjármőabroncsok koptatásával szembeni ellenállásának meghatározása. Skandináv vizsgálat Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A szöges gépjármőabroncsok koptatásával szembeni ellenállás meghatározása. Skandináv vizsgálat Kıanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 10. rész: A vízfelszívási magasság meghatározása Közúti visszatartó rendszerek. 1. rész: Szakkifejezések és a vizsgálati módszerek általános ismérvei Közúti visszatartó rendszerek. 2. rész: Teljesítményosztályok, a biztonsági korlátok és jármőmellvédek ütközésvizsgálatainak átvételi ismérvei és vizsgálati módszerei Közúti visszatartó rendszerek. 3. rész: Az ütközéscsillapítók teljesítményosztályai, ütközésvizsgálatainak átvételi ismérvei és vizsgálati módszerei Közúti visszatartó rendszerek. 4. rész: A biztonsági korlátok kezdı-, vég- és átmeneti szerkezeteinek teljesítményosztályai, ütközésvizsgálatainak átvételi ismérvei és vizsgálati módszerei Közúti visszatartó rendszerek. 5. rész: A jármővisszatartó rendszerek termékkövetelményei és megfelelıségük értékelése Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek Természetes útburkoló kılapok külsı kövezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek Természetes útburkoló kövek külsı kövezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek Természetes útszegélykövek külsı kövezésre. Követelmények és vizsgálati módszerek Égetett agyag útburkoló elemek Könnyő adalékanyagos, nagy hézagtérfogatú beton nyomószilárdságának meghatározása Kıanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és idıállóságának vizsgálata. 1. rész: A fagyállóság meghatározása Kıanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és idıjárás-állóságának vizsgálati módszerei. 2. rész: Magnézium-szulfátos eljárás Kıanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és idıállóságának vizsgálati módszerei. 3. rész: A "napszúrásos bazalt" forralásos vizsgálata Kıanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és idıállóságának vizsgálata. 4. rész: A száradási zsugorodás meghatározása Kıanyaghalmazok termikus és idıjárási tulajdonságainak vizsgálati módszerei. 5. rész: A hılökésállóság meghatározása 12

13 1367-6: : : :1997/A1: : : : : : : : : :2002/A1: : :2007+A1: : : : : : : : : : : : : : : : : :1999 Kıanyaghalmazok termikus tulajdonságainak és idıállóságának vizsgálatai. 6. rész: A fagyállóság meghatározása só (NaCl) jelenlétében Az útburkolati jelek anyagai. Utánszóró szerek. Üveggyöngyök, csúszásgátló adalékanyagok és a kettı keverékei Az úburkolati jelek anyagai. Elıre bekevert üveggyöngyök Az útburkolati jelek anyagai. Elıre bekevert üveggyöngyök Bitumen és bitumenes kötıanyagok. Az szemrevételezéssel megállapítható tulajdonságok Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A tőpenetráció meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A lágyuláspont meghatározása. Győrős-golyós módszer Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók víztartalmának meghatározása. Azeotróp desztillációs módszer Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók szitamaradékának meghatározása és tárolási stabilitásának meghatározása szőréssel Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók részecskepolaritásának meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziókból desztillációval visszanyerhetı kötıanyag és olajpárlat meghatározása Jármő- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetıi. Osztályba sorolás, tervezési és vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelıség értékelése Jármő- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetıi. Osztályba sorolás, tervezési és vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelıség értékelése Jármő- és gyalogosforgalmú területek vízelvezetıi. Osztályba sorolás, tervezési és vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelıség értékelése Az útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek követelményei az úthasználók szempontjából Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavetı útburkolati jelzıtestek. 1. rész: Követelmények új állapotban Az útburkolati jelek anyagai. Fényvisszavetı útburkolati jelzıtestek. 2. rész: A helyszíni vizsgálat elıírásai Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 1. rész: Fogalommeghatározások Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 2. rész: A beton felületvédelmi rendszerei Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 3. rész: Szerkezeti és nem szerkezeti javítás Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 4. rész: Szerkezeti ragasztás Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 5. rész: Betoninjektálás Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 6. rész: A betonacél rudak lehorgonyzása Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 7. rész: Betonacélok korrózióvédelme Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 8. rész: Minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 9. rész: Termékek és rendszerek alkalmazásának általános elvei Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások. Követelmények. Minıség-ellenırzés és megfelelıségértékelés. 10. rész: A termékek és rendszerek alkalmazása a helyszínen, és a kivitel minıség-ellenırzése Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Fúrt cölöpök Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajhorgonyok Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Résfalak tapadószilárdság meghatározása leszakítással húzószilárdság kialakulásának a meghatározása polimerek esetén 13

14 1610: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2005/A1: : : : : : : :2006 Szennyvízelvezetı vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata Települések nyomás alatti szennyvízelvezetı rendszerei Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Kémiai elemzés Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 3. rész: Eluátum készítése a kıanyaghalmaz kilúgozásával Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: Bitumentartalmú keverékekhez használt kılisztek vízérzékenységének meghatározása Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Savban oldható kloridok meghatározása Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 6. rész: Újrahasznosított kıanyaghalmazextraktum hatásának meghatározása a cement kötési idejének kezdetére Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 7. rész: Háztartási szemétégetık fenéksalakjából készült kıanyaghalmaz (MIBA-kıanyaghalmaz) izzítási veszteségének meghatározása Kıanyaghalmazok kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: Háztartási szemétégetık fenéksalakjából (MIBA) készült kıanyaghalmaz fémtartalmának meghatározása kiválogatásos vizsgálattal Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Referenciabetonok vizsgálathoz Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Infravörös elemzés hıtágulási együttható meghatározása Az útburkolati jelek anyagai. Elıre gyártott útburkolati jelek Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 1. rész: A hangelnyelésre vonatkozó termékjellemzık Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 2. rész: A léghanggátlásra vonatkozó termékjellemzık Közúti zajárnyékoló berendezések. Vizsgálati módszer az akusztikai tulajdonságok meghatározásához. 3. rész: Szabványos közúti közlekedési zajszínkép Közúti zajárnyékoló berendezések. Nem akusztikai tulajdonságok. 1. rész: Mechanikai tulajdonságok és állékonysági követelmények Közúti zajárnyékoló berendezések. Nem akusztikai tulajdonságok. 2. rész: Általános biztonsági és környezeti követelmények Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Vizsgálati módszerek. Vizsgálatok szerkezeti ragasztóanyagok alkalmasságának mérésére, betonfelületre való alkalmazás esetén Az útburkolati jelek anyagai. Helyszíni vizsgálatok Útburkolati jelek anyagai. Fizikai tulajdonságok Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Sőrőség, önsúly és az épületek hasznos terhei Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. A tőznek kitett szerkezeteket érı hatások Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Hóteher Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Szélhatás Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Szélhatás Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Hımérsékleti hatások Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai Eurocode 1: A tartószerkezeteket érı hatások. 4. rész: Silók és tartályok 14

15 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Tervezés tőzterhelésre Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Folyadéktartályok és tárolószerkezetek Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tőzhatásra Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Kiegészítı szabályok hidegen alakított elemekre Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Kiegészítı szabályok korrózióálló acélokra Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Lemezes szerkezeti elemek Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Héjszerkezetek szilárdsága és állékonysága Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Keresztirányban terhelt lemezszerkezetek Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Csomópontok tervezése Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Fáradás Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Anyagválasztás a szívósság és a vastagságirányú jellemzık alapján Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Húzott elemes szerkezetek tervezése Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Az EN 1993 alkalmazását S700 acélminıségig kiterjesztı kiegészítı szabályok Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Tornyok, árbocok, kémények. Tornyok, árbocok Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Tornyok, árbocok, kémények. Kémények Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Silók Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Tartályok Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése rész: Csıvezetékek Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. rész: Szádfalak Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. rész: Daruk alátámasztó szerkezetei Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tőzhatásra Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Tervezés tőzterhelésre Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok 15

16 : : : : : : : :2005/A1: :2005/A2: : : : : : : :2007/A1: : : :2007/A1: : :2007/A1: : :2007 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :2004 MSZ :1979 MSZ :1980 MSZ :1980 MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :1989 MSZ :1990 MSZ :1989 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése rész: Általános szabályok. Tervezés tőzterhelésre Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerősített méretezési módszerei Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 3. rész: Épületek értékelése és helyreállítása Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csıvezetékek Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, megtámasztószerkezetek és geotechnikai szempontok Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 6. rész: Tornyok, árbocok, kémények Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Általános szabályok Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Tervezés tőzterhelésre Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Fáradás Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Fáradás Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Hidegen alakított szerkezeti lemezek Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése rész: Héjszerkezetek Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. A behajlás mérése Beton. 1. rész: Mőszaki feltételek, teljesítıképesség, készítés és megfelelıség, valamint az alkalmazási feltételei Magyarországon Közmő-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalommeghatározások Közmő-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt Közmő-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett Fénytechnikai terminológia. A sugárzás alapfogalmai, mennyiségei és egységei Fénytechnikai terminológia. Látás, színvisszaadás Fénytechnikai terminológia. Színmérés Fénytechnikai terminológia. Emisszió, az anyag optika tulajdonságai Fénytechnikai terminológia. Radiometria, fotometria, kolorimetria és fizikai érzékelık Fénytechnikai terminológia. Az optikai sugárzás aktinikus hatásai Fénytechnikai terminológia. Fényforrások Fénytechnikai terminológia. Lámpák alkatrészei és tartozékai Fénytechnikai terminológia. Mesterséges és természetes világítás Fénytechnikai terminológia. Lámpatestek és alkatrészeik 16

17 MSZ :1990 MSZ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2010 Fénytechnikai terminológia. Közlekedési világítás és fényjelzések Fénytechnikai terminológia. Tárgymutató és jelmagyarázat Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Szádfalak nyitott idı meghatározása javítóhabarcsok nyomószilárdságának meghatározása Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A szemmegoszlás meghatározása. 1. rész: Az elıkevert habarcs száraz alkotóanyagainak vizsgálati módszere Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Szemcseméret-elemzés. 2. rész: Vizsgálati módszer polimer ragasztóanyagok töltıanyagainak jellemzésére Geotextíliák és rokon termékeik. Az idıjárással szembeni ellenállás meghatározása Geotextíliák és rokon termékeik. Módszer a mikrobiológiai ellenállás meghatározására elásási próbával Geoszintetikák. Általános vizsgálatok a tartóssági vizsgálatot követı értékeléshez Felületi bevonat. Követelmények Felületi bevonat. Vizsgálati módszerek. 1. rész: A kötıanyag és a zúzottkı szórási mennyisége és szórási pontossága Felületi bevonat. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Hibák szemrevételezéses értékelése Felületi bevonat. Vizsgálati módszer. 3. rész: A kötıanyag és a zúzottkı tapadóképességének meghatározása Vialit-lemezes ütıvizsgálattal Hidegaszfalt vékony rétegek. Követelmények Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Mintavétel kötıanyag-extrakcióhoz Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 2. rész: A visszamaradt kötıanyag-tartalom meghatározása Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Konzisztencia Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A keverék kohéziójának meghatározása Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A kopás meghatározása Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A bedolgozási mennyiség meghatározása Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Rázatásos koptatási vizsgálat Hidegaszfalt vékony rétegekhez. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A hibák szemrevételezéses értékelése A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel A friss beton vizsgálata. 2. rész: Roskadásvizsgálat A friss beton vizsgálata. 3. rész: Vebe-vizsgálat A friss beton vizsgálata. 4. rész: Tömörödési tényezı A friss beton vizsgálata. 5. rész: Terülésmérés A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsőrőség A friss beton vizsgálata. 7. rész: Levegıtartalom. Nyomásmódszerek A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödı beton. A roskadási terülés vizsgálata A friss beton vizsgálata. 9. rész: Öntömörödı beton. Tölcséres kifolyási vizsgálat A friss beton vizsgálata. 10. rész: Öntömörödı beton. L szekrényes vizsgálat A friss beton vizsgálata. 11. rész: Öntömörödı beton. Az ülepedési stabilitás szitás vizsgálata 17

18 : : : : : : : : : : : : : :2009 MSZ CEN/TS : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2002+A1: : : :2000/A1:2003 A friss beton vizsgálata. 12. rész: Öntömörödı beton. Fékezıgyőrős vizsgálat Forgalomirányító berendezések. Figyelmeztetı és biztonsági fényjelzık Forgalomirányító berendezések. Fényjelzı készülékek Természetes építıkövek vizsgálata. Sókristályosodással szembeni ellenállás meghatározása Természetes építıkövek vizsgálati módszerei. A fagyállóság meghatározása Természetes építıkövek vizsgálati módszerei. A hajlítószilárdság meghatározása koncentrált terhelés alatt A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb követelményei A megszilárdult beton vizsgálata. 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. 4. rész: Nyomószilárdság. Elıírások a vizsgálóberendezésekre A megszilárdult beton vizsgálata. 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. 6. rész: A próbatestek hasító-húzó szilárdsága A megszilárdult beton vizsgálata. 7. rész: A megszilárdult beton testsőrősége A megszilárdult beton vizsgálata. 8. rész: A vízzáróság vizsgálata A megszilárdult beton vizsgálata. 9. rész: Fagyállóság. Lehámlás Geotextíliák és rokon termékeik. Vizsgálati módszer a hidrolízissel szembeni ellenállás meghatározására A beton vizsgálata szerkezetekben. 1. rész: Fúrt próbatestek. Mintavétel, vizsgálat és a nyomószilárdság meghatározása A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása A beton vizsgálata szerkezetekben. 3. rész: A kihúzási erı meghatározása A beton vizsgálata. 4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. Az útépítési bitumenek minıségi elıírásai Bitumen és bitumenes kötıanyagok. Az oldhatóság meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A töréspont meghatározása Fraass szerint Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A vizsgálati minták elıkészítése Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A kinematikai viszkozitás meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A dinamikus viszkozitás meghatározása vákuumkapillárismódszerrel Bitumen és bitumenes kötıanyagok. Fogalommeghatározások Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A paraffintartalom meghatározása. 1. rész: Desztillációs módszer Bitumenek és bitumenes kötıanyagok. A paraffintartalom meghatározása. 2. rész: Extrakciós módszer Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A hı és a levegı hatására bekövetkezı keményedéssel szembeni ellenálló képesség meghatározása. 1. rész: RTFOT-módszer Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A hı és a levegı hatására bekövetkezı keményedéssel szembeni ellenálló képesség meghatározása. 2. rész: TFOT-módszer Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A hı és a levegı hatására bekövetkezı keményedéssel szembeni ellenálló képesség meghatározása. 3. rész: RFT-módszer Kıanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz Közúti fényjelzık vezérlıberendezései. Mőködésbiztonsági követelmények Közúti vakításgátló rendszerek. 1. rész: Követelmények és tulajdonságok Közúti vakításgátló hálók. 1. rész: Követelmények és tulajdonságok 18

19 :2002 1:2012 2:2002+A1:2008 3:2005 4:2005 5:2010 6:2012 7:2003 8:2003 9: : : : : : : : :2004+A1: : : : : :2003+A1: : : : : : : :2003 Közúti vakításgátló rendszerek. 2. rész: Vizsgálati módszerek Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 1. rész: Oldhatókötıanyag-tartalom Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 3. rész: A bitumen visszanyerése: forgó bepárló Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 4. rész: A bitumen visszanyerése: lepárlóoszlop Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 5. rész: A hézagmentes testsőrőség meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 6. rész: Aszfalt próbatestek testsőrőségének meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 7. rész: Aszfalt próbatestek testsőrőségének meghatározása gamma-sugarakkal Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzıinek meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 9. rész: A viszonyítási testsőrőség meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 10. rész: Tömöríthetıség Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 11. rész: A bitumen tapadóképességének meghatározása kıanyaghalmazon Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 13. rész: A hımérséklet mérése Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 14. rész: Víztartalom Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 15. rész: A szétosztályozódási hajlam meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 16. rész: Szöges gumiabroncsok koptató hatása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 17. rész: Porózus aszfalt próbatest szemvesztesége Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 18. rész: Kötıanyag-lefolyás Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 19. rész: Próbatest vízáteresztı képessége Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 20. rész: Benyomódás kockákon vagy hengeres próbatesteken Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 21. rész: Benyomódás lap próbatesteken Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 22. rész: Keréknyomképzıdés Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 23. rész: Aszfalt próbatestek hasítóhúzó szilárdságának meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 24. rész: Fáradási ellenállás Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 25. rész: Ismételt terheléső összenyomódási vizsgálat Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 26. rész: Merevség Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 27. rész: Mintavétel Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 28. rész: Minták elıkészítése a kötıanyag-tartalom, a víztartalom és a szemeloszlás meghatározásához Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 29. rész: Az aszfalt próbatest méreteinek meghatározása 19

20 30: : :2003+A1: :2003+A1: : :2004+A1: : : : : : : : : : : : : : : : : :2005+A1: : : : : : : : : : :2008 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 30. rész: Próbatest készítése döngölıvel Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 31. rész: Próbatestkészítés zsirátorral Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 32. rész: Aszfaltkeverékek laboratóriumi tömörítése vibrátorral Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 33. rész: Próbatest készítése hengeres tömörítıvel Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 34. rész: Marshall-vizsgálat Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 35. rész: Laboratóriumi keverés Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 36. rész: Az aszfaltburkolat vastagságának meghatározása Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 37. rész: Az ÉHA-hoz (érdesített homokaszfalthoz) használatos bevont zúzalék kötıanyaga tapadóképességének forró homokos vizsgálata Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 38. rész: Alapeszközök és kalibrálás Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 39. rész: Égetéses kötıanyag-tartalom Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 40. rész: Helyszíni vízvezetı képesség Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 41. rész: Jégoldó folyadékokkal szembeni ellenállás Aszfaltkeverékek. Melegaszfalt keverék vizsgálati módszerei. 42. rész: A durva idegen anyag mennyisége a visszanyert aszfaltban Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 43. rész: Üzemanyag-állóság Aszfaltkeverékek. Meleg asztaltkeverék vizsgálati módszerei. 44. rész: A repedésterjedés meghatározása félköríves hajlítóvizsgálattal Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 45. rész: A húzási merevség vizsgálata telítéses kondicionálás után (SATS) Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 46. rész: Termikus repedésképzıdés és a hidegviselkedési tulajdonságok vizsgálata alacsony hımérsékleten egytengelyő húzással Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 47. rész: Természetes aszfalt hamutartalmának meghatározása Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajkiszorításos cölöpök Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Injektálás Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Jethabarcsosítás Úttartozékok tartószerkezeteinek passzív biztonsága. Követelmények, osztályozás és vizsgálati módszerek Elıre gyártott betontermékek. Alapozási cölöpök Az útburkolati jelek anyagai. Az azonosítás laboratóriumi módszerei Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A kifolyási idı meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel. 1. rész: Bitumenemulziók Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A kifolyási idı meghatározása kifolyásos viszkoziméterrel. 2. rész: Hígított és fluxált bitumenes kötıanyagok Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók ülepedési hajlamának meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. Bitumenemulziók keverési stabilitásának meghatározása cementtel Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók penetrációs képességének meghatározása Bitumen és bitumenes kötıanyagok. A bitumenemulziók ph-értékének meghatározása Állandó, függıleges, közúti közlekedési jelzések. 1. rész: Állandó jelzıtáblák Állandó, függıleges, közúti közlekedési jelzések. 2. rész: Belsı átvilágítású forgalomterelı oszlopok (TTB) Állandó, függıleges, közúti közlekedési jelzések. 3. rész: Vezetıoszlopok és fényvisszavetık 20

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

57. szám Budapest, 2004. december. Elõkészületben

57. szám Budapest, 2004. december. Elõkészületben 57. szám Budapest, 2004. december T ISZTELT K OLLÉGANÕK ÉS K OLLÉGÁK! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, eredményes új esztendõt kívánunk minden tagtársunknak! 2005-ben folytatjuk az útügyi elõírások

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-42 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak kiviteli tervét. - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 1. ELŐZMÉNYEK: A VIA FUTURA Kft. alvállalkozójaként készítettük el tárgyi támfalak ét. A tervezés során felhasznált szabályzatok: - e-ut 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. - e-ut 07.01.12:2011

Részletesebben

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások

Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások ÜZLETSZABÁLYZATA IV. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belsı utasítások 2006. FÜGGELÉK 1 ÜZLETSZABÁLYZATA Vonatkozó jogszabályi rendelkezések Törvény 2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról

Részletesebben

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK

KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK KÖZÚTI VISSZATARTÓ RENDSZEREK Közúti visszatartó rendszerek Fogalmak Biztonsági korlátok, beton terelő falak Tervezés menete egy konkrét példán keresztül Néhány egyéb példa. A Közúti visszatartó rendszerek

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. A.1. függelék. Hatályos szabványok gyűjteménye

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. A.1. függelék. Hatályos szabványok gyűjteménye A 1 függelék Szabványkatalógus BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) A.1. függelék Hatályos szabványok gyűjteménye Megjegyzés: Új, vagy módosított

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közlemény

SZABVÁNYOSÍTÁSI KÖZLEMÉNYEK SZ/4/2006. (Sz. K. 4.) MSZT számú közlemény TARTALOM Standards Journal 58. évfolyam, 4. szám 2006. április Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

Közlekedési utak építése

Közlekedési utak építése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építıgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Közlekedéstudományi ismeretek Közlekedési utak építése 3. Burkolat készítés technológiája és gépei

Részletesebben

6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS

6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS I D. D R. G Á S P Á R L Á S Z L Ó Ú T Ü G Y I T E C H N O L Ó G I A I T O V Á B B K É P Z É S 6. MODUL VÁROSI KÖZLEKEDÉS TECHNOLÓGIAI KÉPZÉS MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0505-05

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel

A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel A nemzeti szabványállomány változásai - Közzététel 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció Fordítási szolgáltatások. Fordítási szolgáltatások követelményei Talajminőség. Szakszótár

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek) KT-12. Érvényes: 2020. december 31-ig.

Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek) KT-12. Érvényes: 2020. december 31-ig. RVEZET Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Környezetbarát Termék 1027 Budapest, Lipthay utca 5. 1027 Budapest, 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax:lipthay (+36-1)utca 336-1157 E-mail: info@okocimke.hu

Részletesebben

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai Út- és hídépítési műszaki előírások és alkalmazási tapasztalataik Magyar Közút Zrt. Dr. Kausay Tibor Dr. Kausay Tibor Budapest, 2011. november 23. 1 Útügyi műszaki

Részletesebben

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység

2/ A telepengedély köteles tevékenység /bejelentés köteles tevékenység Telepengedélyezési eljárás: Ügymenet: 1/ Vonatkozó jogszabályok A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek, mélyépítési technológiák, gépesítésük és munka valamint környezetvédelme A

Részletesebben

8/2001. (GFK 7.) GM 4/1999. (II. 24.) GM

8/2001. (GFK 7.) GM 4/1999. (II. 24.) GM 8/2001. (GFK 7.) GM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezetek

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MELLÉKLET: Tervezői nyilatkozat, kamarai igazolás Emlékeztetők, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28.

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. Direct- Line Kft. HAZAI INNOVÁCIÓ TÖLTŐ- LEFEJTŐ ÁLLOMÁSOK GYÁRTÁSÁBAN Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. A tervezés

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei

Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Bontott és újrahasznosított anyagok minősítése, beépíthetőségének követelményei Schwarczkopf Bálint ÉMI Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló laboratórium laboratóriumvezető TARTALOM I. Építési hulladék, újrahasznosítás

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében

Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 13. jjtervezési alapelvek 15

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 13. jjtervezési alapelvek 15 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 13 jjtervezési alapelvek 15 Qá betonpadlókra vonatkozó előírások 18 QHasználat. hatások, igénybevételek 19 3.1. A betonpadlók használata 19 3.2. A betonpadlókat érő hatások és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások Dr. Juhász János egyetemi docens A műszaki szabályozás

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 4. szám 2007. április

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 4. szám 2007. április TARTALOM Standards Journal 59. évfolyam, 4. szám 2007. április Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció

01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció 2016. májusi hírlevél A nemzeti szabványállomány változásai Közzététel 01 Általános előírások. Terminológia. Szabványosítás. Dokumentáció MSZ EN ISO 23953-1:2016 Kereskedelmi hűtőbútorok. 1. rész: Szakszótár

Részletesebben

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %. napirendi pont Tárgy: A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Sibrik M. út- MÁV, Ferihegyi

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Ügyszám: 1509F-00154

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Ügyszám: 1509F-00154 Iktatószám: Tárgy: HEO/001/00717-0005/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1509F-00154 Határozat:... Önkormányzata, a továbbiakban: Önkormányzat számára a fenntartása alá tartozó,

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1110/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratórium

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei

Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Építőmérnöki egyetemi szak Az államvizsga témakörei Az államvizsga szakirányok szerint szerveződik. A vizsga anyagát minden tárgyból kb. 10-20 előre kiadott témakör rögzíti. Közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

11. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

11. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 11. tétel Aszfalttípusok csoportosítása, aszfaltburkolatok építése Jellemezze az aszfalttípusokat az alkalmazott kötőanyag fajtája és alkalmazási hőmérséklet szerint, a készítési és beépítési technológia

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR

ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS. Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS Erdészeti utak építése DR. KOSZTKA MIKLÓS EGYETEMI TANÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ISBN 978-963-8251-71-8 NYOMDAI MUNKÁK: INNOVA-PRINT

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS

KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDIT JELENTÉS 4603 J. GYÖMRŐ ÜLLŐ ÓCSA ÖSSZEKÖTŐ ÚT 19+650 20+650 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTTI SZAKASZA Készítették: Kovács Ákos Zámbó Zsolt - 2012. március - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés,

Részletesebben

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője

31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő Építő- és anyagmozgatógép kezelője A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1495/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Innovia Minõségellenõrzõ Technológiai és Innovációs Kft. (2541 Lábatlan Dunapart hrsz. 1605/2) akkreditált mûszaki

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Regionális Mobillabor

Részletesebben

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás 1/14 KÖZÚTÉPÍTÉSI BETONOK SZABÁLYOZÁSA DR. LIPTAY ANDRÁS A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás A közutak építése során

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1248/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TPA HU Kft. Budapest Laboratórium (Budapest Egység: 1097 Budapest, Illatos út 8.; Szeged Egység:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról- Ürömi út- Dózsa Gy. út csomópont átépítése

Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról- Ürömi út- Dózsa Gy. út csomópont átépítése Tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról- Ürömi út- Dózsa Gy. út csomópont átépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-6-0046/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. (1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17.) akkreditált

Részletesebben

A vasúti átjárók szabályozása

A vasúti átjárók szabályozása A vasúti átjárók szabályozása (a folyó KÖZOP-os projekt eredményeinek bemutatása közúti és vasúti szempontból) Érsek László, Dr. Zsákai Tibor MAÚT Munkabizottság TARTALOM 1. A projekt és részterületei

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

4/2003. (GK. 3.) GKM 26/2001. (X. 4.) GM 4/1999. (II. 24.) GM

4/2003. (GK. 3.) GKM 26/2001. (X. 4.) GM 4/1999. (II. 24.) GM 4/2003. (GK. 3.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében. Dr. Szepesházi Róbert

Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében. Dr. Szepesházi Róbert Utak 2004 után MAÚT-Konferencia Budapest 2004. 04. 26. Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Útépítés 2003-2006-ban

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények. Előírás. Kiadás éve: 2006 Fedlap: B Javítás Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.31 (ÚT 2-3.201) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása 1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi szám alatti ingatlan PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék BURKOLATOK FELOSZTÁSA 1.

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének g) pontjában

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján Teljesítménynyilatkozat száma: 5602/1 1. A terméktípus azonosító kódja: Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) 2. Azonosító: Ágyazóhabarcs

Részletesebben

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása.

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása. Planitop 400 Gyorskötésű, zsugorodás-kompenzált, állékony (tixotróp) javítóhabarcs betonszerkezetek 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához

Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához 15 ÉPÍTŐANYAGOK 16 Sika burkolati rendszer meglévő erkélyek felújításához Felületkezelés Sika MonoTop Egykomponensű, polimerrel módosított, csekély zsugorodású cementkötésű javító és kiegyenlítő habarcs.

Részletesebben

Csatlakozások MSZ EN 61439-3

Csatlakozások MSZ EN 61439-3 Ú J Csatlakozások MSZ EN 61439-3 Műszaki információk LES Kültéri, védelem nélküli villamos szerelésekhez Védettség: IP 66 Kombinálható szekrényrendszer, amely minden irányba bővíthető 4 szekrényméret 90

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi 1 / 15 218.29. 1:53 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi Hatály: 21IX. tartalomszolgáltatójától Váltás a jogszabály Tetszik mai napon hatályos állapotára A jel

Részletesebben