SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK"

Átírás

1 SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport 1 Kutatócsoport vezető 2 Építőmérnök BSc hallgató ÖSSZEFOGLALÁS Előadásunkban esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a szerkezetdiagnosztikai módszerek hatékony alkalmazását különböző mérnöki szerkezetek rehabilitációjának előkészítésénél valamint a kivitelezési munkálatok minőségellenőrzésénél. Ismertetünk néhány olyan újszerű roncsolás-mentes diagnosztikai eljárást, amely segítséget nyújt a szerkezetek állapot értékeléséhez, lehetőséget ad a felújítási terv elkészítése szempontjából lényeges, de a szokványos vizsgálatok számára rejtett szerkezeti jellemzők megbízható és gazdaságos módon történő megállapítására. KULCSSZAVAK Szerkezet, Diagnosztika, Hidak BEVEZETÉS Mérnöki építmények rehabilitációjához célszerű egy globális, a szerkezet egészére kiterjedő koncepciót alkalmazni. A helyes koncepció és a megfelelő műszaki megoldások kidolgozásához elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű információ álljon rendelkezésére a szerkezetről, főképpen annak geometriai- és anyagjellemzőiről valamint aktuális műszaki állapotáról. Az állapotfelmérés egyik hatékony gyakorlati eszköze a helyszíni diagnosztika. Az elmaradt karbantartás, vagy a helytelen beavatkozások miatt a műtárgy a tervezett élettartamának töredékében lesz csak képes ellátni a feladatát és a romlási folyamatok jóval hamarabb, gyorsabb lefutással következnek be. A diagnosztikai vizsgálatokon való spórolás a tervezési fázisban, hosszabb távon jelentős többletkiadásokat eredményezhet, ugyanis egy nem megalapozott döntés sokkal költségesebb (és sokszor szükségtelen) beavatkozásokhoz vezethet, mint egy esetleges speciális vizsgálat végrehajtásával járó többletköltség. A diagnosztikából nyert információk

2 ugyanakkor nemcsak a tervezéskor, hanem a felújítás teljes folyamatában hasznosíthatók, csökkentve a kivitelezés során váratlanul előkerülő rejtett hibák lehetőségét. A meglévő szerkezetek állapot értékeléséhez és felújításának előkészítéséhez számos olyan szerkezeti és anyagjellemző ismerete szükséges, amely nem áll rendelkezésünkre a szokványos vizsgálatok eredményeként, vagy a meglévő tervek tanulmányozása alapján. Ilyen esetekben célirányos diagnosztikai vizsgálatokat kell végrehajtani, lehetőleg a szerkezet legkisebb mértékű károsításával. Az utóbbi időben egyre inkább tért hódítanak a roncsolásmentes illetve minimális szerkezeti roncsolással járó vizsgálatok. Eddigi tapasztalatok alapján megállapítható azonban, hogy ezek a módszerek elsősorban nem az alkotóanyagok szilárdsági tulajdonságairól, hanem a szerkezet felépítéséről, rejtett geometria adottságairól és károsodásairól, felületi és belső inhomogenitásáról szolgáltathatnak hasznos információkat, így általában a szerkezet egészére egy ún. minőségi jellemzőt határoznak meg 1 3. Ez a minőségi jellemző kiválóan kiegészítheti a hagyományos (pl. roncsolásos) vizsgálati módszerekkel nyert információkat, sőt nagy segítséget nyújthat a szokványos vizsgálatok helyének és szükséges gyakoriságának megállapításához is. Kutatócsoportunk 2010-ben alakult a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán. Jelenleg az új Építőmérnök Tanszék szervezeti egysége alá tartozik és 2015-től ifjúsági tagozattal is rendelkezik. A kutatócsoport célul tűzte ki hidak és egyéb mérnöki szerkezetek károsodási folyamatainak vizsgálatát, a különféle diagnosztikai módszerek hatékonyságának elemzését a szerkezeti károsodások felkutatásában, a szerkezetek állapotának és élettartamának értékelésére alkalmas módszerek kidolgozását, valamint a numerikus modellezési módszerek alkalmazását a szerkezetek megbízhatóságának valamint a maradék élettartamának megállapításához. Kutatásaink során különös figyelmet szentelünk a történeti építmények (pl. boltozott hidak, falazott épületek) állapotvizsgálati módszereinek és olyan rehabilitációs megoldásainak, amelyek a szerkezetek élettartamának meghosszabbítására irányulnak. ESETTANULMÁNYOK Boltozott hidak állapotvizsgálata Boltozott hidakon a vizsgálat szintjének megfelelően rendszeres, időszakos és rendkívüli vizsgálatokat hajtanak végre. Az általános

3 hídvizsgálat feladata a hidak állapotának rendszeres figyelemmel kísérése, a hídon történt elváltozások és károsodások dokumentációja valamint azon helyek megjelölése, amelyek további, magasabb szintű vizsgálatokat igényelnek. Az általános hídvizsgálat általában szemrevételezéssel történik. Boltozott hidak célirányos diagnosztikájának alapvető célkitűzése, hogy bemenő adatokat szolgáltasson a szerkezeti analízishez. További célja az általános hídvizsgálat során megjelölt károsodások mértékének illetve azok okainak részletes feltárása, valamint a károsodások megszüntetésére irányuló beavatkozások előkészítésének elősegítése 2. Számos geometriai, anyagi és a károsodások jellegéhez köthető paraméter befolyásolja a boltozott hidak szerkezeti viselkedését és tartósságát. Ezek közül több olyan létezik, amelyről megbízható adatok általában nem állnak rendelkezésre, illetve szokványos vizsgálati módszerekkel nem állapíthatók meg. Néhány példa: Építéstechnológiával kapcsolatos rejtett szerkezeti jellemzők: A boltozat feletti töltés anyaga igen változatos lehet. Előfordulhat agyag, homok, kőszórás, homokba ágyazott kőszórás illetve egyéb helyi anyag is. Ezek általában réteges felépítésűek, ahol a rétegek vastagsága és minősége a legtöbbször ismeretlen (1. ábra). a) 1. ábra. A boltozat feletti töltés rétegződésének feltárása A boltozat mögötti és a közbenső pillérek feletti felfalazás anyaga is változatos. Lehet száraz kőrakat, homokba ágyazott kőszórás, tégla falazat, kő falazat, esetleg beton.

4 A felfalazás geometriája általában nem ismert (megj.: a vízkivezető csövek helyzetéből és a homlokfalakon megjelenő átázási foltokból esetenként ki lehet következtetni a felfalazás magasságára). A szerkezet tartalmazhat különböző kívülről nem látható rejtett elemeket, például hosszirányú merevítő falakat a homlokfalak között, takaréküregeket a pillérek felett, illetve keresztirányú boltozatokat. Mindezek általában nagyobb nyílású hidak esetében fordulnak elő. A boltozat vastagsága változhat a boltozat mentén a vállak felé. Kőhidak esetében általában vastagabb faragott köveket alkalmaztak a váll felé, míg téglahidak esetében egy, vagy több téglasor ráfalazásával oldották meg a vastagítást (2. ábra). Ez a vastagítás téglahidak esetében általában nem látható kívülről. 2. ábra. Boltozat mögötti kőrakat és a vállak felé vastagodó boltozat /használaton kívüli híd/ A boltozat vastagsága változhat a boltozat hossza mentén is. Általában a vágánytengely alatt, illetve annak irányában alkalmaztak vastagítást. Sokszor a vágánytengely későbbi áthelyezése miatt a vastagított rész nem a vágánytengely alá esik és a megváltozott igénybevétel eloszlás miatt az eltérő vastagságú részeknél repedések jelenhetnek meg. A boltozat vastagsága a homlokfalak alatt is eltérő lehet a boltozat belső részeinek vastagságától (3. ábra). Mindez a hosszirányú belső merevítő falakat esetében is igaz.

5 3. ábra. Vágánytengely felé vastagodó boltozat hosszmetszete /Pécs-Bátaszék vv/ A boltozat fölött és mögött vízszigetelésként alkalmazott réteg vastagsága, anyaga és állapota általában ismeretlen. Több gyűrűből álló boltozatoknál sokszor előfordul, hogy a külső gyűrűk anyaga és minősége eltérő a belső gyűrűkétől. Bár nem jellemző, de ugyanez igaz lehet kőhidak esetében is. A 4. ábrán látható példánál az intrados felőli jó minőségű külső kéreg mögött egy alacsonyabb minőségű, törmelékes kőfalazat található. 4. ábra. A falazat minőségének változása a kőboltozat mentén

6 A hídfők és pillérek belső geometriája és anyagi összetétele a legtöbb esetben nem ismert. Lehet tömör falazat, belül üreges, vagy törmelékkel kitöltött. A alapozás mélysége, anyaga és módja a legtöbb esetben ismeretlen. A boltozat alatti útpályaszint változtatások, illetve vízfolyás esetén a feliszapolódás miatt erre következtetni is nehéz. Károsodásokkal kapcsolatos rejtett jellemzők: A homlokfalak és a boltozat együttdolgozása idővel megszűnhet, a két szerkezeti elem csatlakozásánál repedések jelenhetnek meg. Az együttdolgozás mértéke a kialakult repedések jellegétől függ, ami csak korlátozottan vizsgálható szokványos módszerekkel. Boltozaton megjelenő hosszirányú repedések több okra vezethetők vissza. Az okok felderítéséhez általában ismerni kell a repedések jellegét, azaz hogy a repedés átmenő, vagy nem átmenő, illetve hogy a forgalmi terhek, vagy más jellegű hatások (pl. hőmérsékletingadozás) miatt a repedések milyen mértékben nyílnak meg. A repedések jellegzetességeinek ilyen mértékű feltérképezésére szemrevételezéses vizsgálattal nincs lehetőség. A vízszigetelés hiányosságai miatt a boltozat átnedvesedhet. A rendszeresen és intenzíven átnedvesedő helyek általában szabad szemmel is jól látszanak a felületen, viszont nehezen észlelhető a szerkezet belső tartományainak nedvesedése. A boltozat alkotóanyagainak állapota igen változatos lehet a károsodások miatt. a. A falazat kitöltöttségének mértéke változatos lehet egyrészt az építéskori technológiai hiányosságok, másrészt a habarcs későbbi kimosódása miatt. b. Az átázások következményeként kialakuló fagyási károk miatt az építőkövek illetve téglák szilárdsága csökkenhet, felületükön réteges leválás keletkezhet. c. Helyi feszültségkoncentráció miatt a fugahabarcs morzsolódhat illetve a falazóelemekben repedések keletkezhetnek. Lapos ívű boltozatoknál előfordulhat, hogy a fugázat kimosódása és a szerkezetet érő dinamikus hatások miatt a boltozatot alkotó falazóelemek közötti kapcsolat helyenként meggyengül. Előrehaladott esetben ez a falazóelemek elmozdulásához és végső esetben azok kihullásához vezethet. Korai fázisban a károsodás felismerése szemrevételezéssel szinte lehetetlen.

7 Több gyűrűből álló boltozatok esetében előfordulhat a boltozati gyűrűk egymástól való elválása egyrészt a sokszor ismétlődő dinamikus terhek okozta nyírófeszültségek miatt, másrészt a gyűrűk közötti habarcsréteg eróziója miatt. A károsodás felismerése szokványos módszerekkel általában nem lehetséges. A boltozat felett, illetve a hídfők mögött kiüregelődések illetve váltakozó tömörségű tartományok alakulhatnak ki a töltésben, egyrészt az építéskori technológiai hiányosságok, másrészt a szerkezet élete során bekövetkező hatások miatt. Az alapok károsodásai általában nehezen felderíthetők. Az alapok süllyedéseit, amennyiben az már olyan mértékű, a felszerkezet repedései mutatják. Igen alattomos és nehezen észlelhető károsodás lehet vízfolyásoknál az alapok környéki talaj kimosódása illetve fa cölöpökön nyugvó alapok esetében a cölöpök elkorhadása. Diagnosztikai módszerek Boltozott hidak célirányos diagnosztikája sem nélkülözheti a szemrevételezéses vizsgálatot. Semmilyen eszköz nem helyettesítheti ugyanis a szakértő mérnöki szemeket. A szemrevételezéses vizsgálat amennyiben a vizsgálat célja ezt igényli kiegészülhet a hagyományos eszközökkel mérhető geometriai adatok (pl. boltozat nyílása és alakja, boltozat vastagsága a homlokfalnál, híd hossza, stb.), valamint egyes építéstechnológiával kapcsolatos adatok (pl. szerkezeti anyagok típusa, falazat kötési típusa, korábbi beavatkozások jellege) meghatározásával. Számos számítási eljárás egyik meghatározó bemenő paramétere a boltozat anyagának nyomószilárdsága illetve egyéb mechanikai jellemzője. Ezek meghatározására bevett gyakorlat a fúrt mintákon történő roncsolásos vizsgálatok (RV) elvégzése. A roncsolásos vizsgálatok legnagyobb hátránya, hogy a statisztikai elemzés szempontjából megfelelő mintaszám kinyerése a szerkezetből igen költséges és jelentős roncsolással is jár. A kis roncsolással járó vizsgálatok (KRV) elsősorban a falazat mechanikai és egyéb állapot jellemzőinek közelítő meghatározását, illetve azok szerkezeten belüli eloszlásának és anomáliáinak meghatározását célozzák meg. A módszerek előnye, amellett hogy statisztikailag elemezhető adatmennyiséget szolgáltatnak, az hogy csak minimális mértékű roncsolással járnak. Hátrányuk, hogy csak a vizsgálati helyek környezetnek vagy felületének jellemzőit mutatják. A roncsolásmentes vizsgálati módszerek (RMV) egyre inkább tért hódítanak a szerkezetek diagnosztikájában. Egyes módszerek nagy

8 behatolási mélysége lehetővé teszi, hogy kívülről nem mérhető rejtett geometriai és anyagi tulajdonságokat is megállapítsunk. A módszerek további előnye, hogy egy áttekintő képet adnak a szerkezet állapotáról, viszont általános hátránya a mért adatok nehézkes kiértékelése, valamint az a tény, hogy jelenleg még nem lehet megbízható korrelációt találni a szerkezet mechanikai jellemzői és a roncsolásmentes vizsgálattal nyert adatok között. A monitoring jellegű vizsgálatok célja a híd károsodásainak (pl. deformáció, repedések megnyílása, támaszsüllyedés) valamint az állapotára utaló egyéb jellemzőinek (pl. dinamikus jellemzők) nyomon követése egy adott időszakon belül, vagy terhelés hatására. A monitoring vizsgálatok igen hatékonyak a károsodások okainak feltárásában. Falazott szerkezetek esetében a gyakorlati alkalmazás szempontjából szóba jöhető vizsgálati módszereket az 1. Táblázat foglalja össze. 1. Táblázat. Boltozott hidak diagnosztikai módszereinek összefoglalása Roncsolásos vizsgálatok Kis roncsolással járó vizsgálatok Roncsolásmentes vizsgálatok Monitoring vizsgálatok Fúrt mintákon végzett standard mechanikai vizsgálatok Fúrt mintákon végzett fizikai és kémiai vizsgálatok Standard geotechnikai vizsgálatok fúrt mintákon Lyukkamera / endoszkópos vizsgálat Flat-jack vizsgálat Felületi vizsgálatok (Schmidt kalapács, behatolásmérés, kihúzó vizsgálat) Kis átmérőjű fúrt minták vizsgálata Georadar / lyuk georadar Infravörös hőmérsékletmérés Szeizmikus / lyuk szeizmikus módszer Elektromos ellenállásmérés Vizsgálat kopogtatással Akusztikus emisszió vizsgálat Repedés monitoring Lézeres alakmeghatározás Nedvesség monitoring Deformáció monitoring Kísérleti program Az alábbiakban ismertetett kísérleti program célja olyan - elsősorban roncsolásmentes, vagy minimális roncsolással járó - vizsgálati módszerek felkutatása és hatékonyságának kísérleti vizsgálata, amelyek alkalmasak történeti építmények (köztük boltozott hidak) szerkezeti viselkedését és teherbírását leginkább befolyásoló paraméterek meghatározására illetve bizonytalanságának csökkentésére. A program során különböző vizsgálati módszerek alkalmazásával méréseket végeztünk falazott próbatesteken, különböző anyagú és

9 kialakítású hidakon illetve híd alépítményeken. A vizsgálatok az alábbi eszközökkel és módszerekkel történtek: georadar, infravörös hőmérsékletmérés, lyuk geofizikai vizsgálatok, lyukkamerás és videoendoszkópos vizsgálat, szilárdsági vizsgálatok fúrt mintákon, felületi nedvességmérés, automatizált lézeres hídprofil mérés, elmozdulás mérések forgalmi terhelés alatt. Jelen összefoglalóban a módszerek alkalmazásának csak néhány eredményét emeljük ki. Tégla boltozatú hídon nagy érzékenységű (termikus érzékenység <30 mk) hőkamerával végzett vizsgálatok felvételeit mutatja be az 5. és 6. ábra. A hőfelvételeken a környezetükhöz képest relatíve alacsony hőmérsékletű tartományok sötétkék színnel jelentkeznek. Itt valószínűsíthető az erőteljesebb átázás. A felvételek alapján a boltozat oldalfalán rétegesen leváló és repedéseket tartalmazó részek jól elkülöníthetők, a lazább, málló felületek vörös foltként jelennek meg egyes hőfelvételeken. 5. ábra. Boltozott híd vizsgálata infravörös termográfiával 6. ábra. A boltozat átnedvesedő belső felületének hőkamerás felvétele és metszet menti hő intenzitás ábrája

10 A 7. ábrán szintén egy többgyűrűs falazással épült tégla boltozat endoszkópos vizsgálata látható. A vizsgálatok igazolták, hogy a téglafal kitöltetlen, üreges részeket tartalmaz az első kettő és a második és harmadik téglasorok között. A mögéfalazás tömör téglafal. 7. ábra. Videoendoszkópos vizsgálat téglabolotozaton Ugyan ennek a szerkezetnek radarvizsgálatát mutatja a 8. ábra. A radarfelvételeken kirajzolódnak a szerkezeti egységek (homlokfalak, boltozat gyűrűk, boltozat szegmensek). A jobb oldali vágánytengely alatt található boltozat szegmens a többitől eltérő vastagságú. A korábbi és újabb szerkezeti részek összeépítésének helyén több reflexió észlelhető. Mindez a hozzáépítések során meghagyott belső homlokfal jelenlétét valószínűsíti. 8. ábra. Radarvizsgálat végrehajtása a boltozaton

11 Vízépítési műtárgy vizsgálata Egy hozzávetőleg 80 éves ipari vízmű nyersvíz tároló medencéjén szerkezeti károsodások voltak észlelhetők. A károsodások kiterjednek a szerkezet alaplemezére, oldalfalaira és a lefedő szerkezetére egyaránt. A károsodások okainak, jellegének és mértékének felderítésére egy átfogó diagnosztikai vizsgálatot hajtottunk végre. A vizsgálatok során alapvető szempont volt, hogy lehetőleg minimális mértékű roncsolással alapadatokat szolgáltassunk a szerkezet statikai ellenőrzéséhez és a felújítási technológiájának kidolgozásához. A vizsgálatokat duálfrekvenciás radarral (9. ábra), ultrahangos betonvizsgáló készülékkel (10. ábra), Schmidt kalapáccsal, tapadószilárdság mérő készülékkel (11. ábra), videoendoszkóppal és kis átmérőjú fúrt minták elemzésével végeztük el. 9. ábra. Radar vizsgálat végrehajtása alaplemezen 10. ábra. Ultrahangos vizsgálat a repedésmélység megállapítására A vizsgálatok kimutatták, hogy az alaplemezen megjelenő repedés rendszer egy része átmenő jellegű, a lemez valószínűleg a felszínen nem

12 jelentkező repedéseket is tartalmaz és vastagsága nem éri el a korabeli terven szereplő értéket. A repedések hossza mentén a repedésmélység változó. A betonszerkezet inhomogén jellegű, erre utal a betonrétegben megjelenő anomália rendszer. Az alaplemez és az ágyazó réteg határán, több tartományon a környezetüktől eltérő tulajdonsággal rendelkező részek (anomáliák) figyelhetők meg. Mindez az altalaj nem egyenletes minőségére (tömörség, nedvességtartalom) utal. 11. ábra. Tapadószilárdsági vizsgálatok végrehajtása A szerkezet betonja rendkívül alacsony szilárdságú, kötőanyag hiányos részeket és belső üregeket tartalmaz. Az ultrahangos, Schmidt kalapácsos és fúrt mintákon végrehajtott szilárdságvizsgálatok összevetése alapján igazolható volt, hogy a betonszerkezetek felületén mért nyomószilárdsági értékek jelentően eltérnek szerkezeti beton belsejében mért értékektől. Az alacsony tapadószilárdsági értékek alapján megállapítható volt, hogy a betonfelületre felvitt esetleges bevonati réteg megfelelő kapcsolata a meglévő beton felülettel csak erre alkalmas felület előkészítést illetve mechanikus kapcsolóelemek beépítését (pl. acéltüskék) követően biztosítható. Alagutak vizsgálata Téli időszakokban több helyen a vonatközlekedést zavaró jégcsapképződés, valamint felsővezeték szakadás alakult ki egy monolit vasbeton oldalfalú és a boltozati részen beton idomkövekből épült vasúti alagútban. A kialakult helyzet miatt szükségessé vált, hogy a korábban alkalmazott építési és szigetelési technológiákat felülvizsgáljuk, az átázások okait felderítsük és javaslatot tegyünk a probléma műszaki megoldására. A videoendoszkópos és radar vizsgálatok rámutattak arra, hogy az építés során a boltozat mögé nem történt vízzáróságot biztosító,

13 megfelelő injektálás annak ellenére, hogy a műszaki leírás ezt tartalmazza és a szivárgó rendszer is helyenként eltömődött (12. ábra). 12. ábra: Vasúti alagút endoszkópos vizsgálata felújítás előtt Egy másik alagút építése során, a beépített ívtámok közeiben, foltszerűen elhelyezkedő károsodások, repedések, üreges tartományok voltak kimutathatók. Az előzetes fúrt magminta vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a repedések a lőttbeton rétegek időben elkülönült felhordásából adódó munkahézag zónájában alakultak ki, feltehetően technológiai hiányosságra visszavezethető okokból. A hiányosságok megszüntetése az elváló rétegek acéltüskékkel történő összekötésével és az üregek, repedések injektálással történő kitöltésével történt. A beavatkozás előkészítéseként a károsodások helye kopogtatásos módszerrel közelítőleg kijelölésre került, viszont a kialakult repedések mélysége, szélessége, esetleges részleges kitöltöttségének mértéke és rendszere a keresztmetszeten belül kizárólag ezzel a módszerrel nem volt meghatározható. Az optimális felújítási technológia megtervezéséhez egy vizsgálati eljárást dolgoztunk ki. Ennek során a lőttbeton szerkezetében lévő repedések kiterjedését és rendszerét roncsolásmentes videoendoszkópos vizsgálattal állapítottuk meg. Ugyanez a technológia hatékonynak bizonyult a lőttbeton kéreg

14 injektálással történt homogenizálását követő minőség-ellenőrzésére (13. ábra). Injektálás előtt Injektálás után 13. ábra: Alagút endoszkópos vizsgálata felújítás előtt és után KONKLÚZIÓ Meglévő szerkezeteken végrehajtott roncsolásmentes és kis roncsolással járó vizsgálataink alapján igazoltuk, hogy az alkalmazott módszerek igen hatékonyak a szerkezetek állapotának felmérésében, lehetőséget adnak a felújítási terv elkészítése szempontjából lényeges, de a szokványos vizsgálatok számára rejtett anyag- és szerkezeti jellemzők megbízható és gazdaságos módon történő megállapítására. HIVATKOZÁSOK 1 Orbán, Z., Gutermann, M.: "Assessment of masonry arch railway bridges using non-destructive in-situ testing methods", Engineering Structures, Vol. 31, pp , Orbán, Z., Balogh, T., "Examination of existing structures and preparation of their rehabilitation helped by in-situ testing methods", 6th PhD & DLA Symposium, Pécs, October Orbán, Z., Balogh, T., "Assessment of masonry arch bridges using nondestructive testing methods", ARCH 13-7th International Conference on Arch Bridges, Trogir-Split, 2-4 October, 2013.

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Részletesebben

Roncsolás-mentes diagnosztika

Roncsolás-mentes diagnosztika PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Roncsolás-mentes diagnosztika Építő- és építészmérnök MSc hallgatók részére Az anyagot összeállította: Balogh Tamás e. tanársegéd

Részletesebben

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES Papp Miklós műszaki igazgató Vertikor-Alpin Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A boltozatos hidak fontos részét képezik az európai közlekedési

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése Tárgyszavak: fröccsöntés; fröccsöntési paraméterek; zsugorodás; vetemedés; szálerősített műanyagok; kompozitok.

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS. 2016. április 16.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS. 2016. április 16. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS 2016. április 16. 2 Ideiglenes falazat méretezése Kőzetkörnyezet 3 Kőzetkörnyezet 4 Kőzettest geomechanikai

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TETŐ HOMLOKZAT NAPELEM www.prefa.com TARTALOMJEGYZÉK TETŐFORMÁK ÁLLÓ TETŐABLAKOK / TETŐ HAJLÁSSZÖG SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ALÁTÉTHÉJAZAT ÉS RÉTEGREND 7 KIALAKÍTÁSI

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ÚTÜGYI MŐSZAKI SZABÁLYOZÁSRÓL 2013. január Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti Szolgáltató Igazgatóság Országos Közúti Adatbank Osztály 2013. január 15. Tartalomjegyzék 1. A mőszaki szabályozás hierarchiája...3

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens. Ábrázoló geometria. nincs előfeltétel PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Építettkörnyezetmérnök-asszisztens oldal /7 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-SANF90 Felhasználói programok alkalmazása

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokk CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Paks, 2011. augusztus 15. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 5 1. A TELEPHELY ÉS AZ ERŐMŰ LEGFONTOSABB SAJÁTSÁGAI... 8 1.1

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására Magyar Kerékpárosklub 2007. december 1 1. Elıszó A közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. KPM-BM együttes rendelet jelenleg

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX. Az emberi szem és a látás biofizikája IX.1. Az emberi szem felépítése A szem az emberi szervezet legfontosabb érzékelő szerve, mivel a szem és a központi idegrendszer közreműködésével az elektromágneses

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás

Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Szabadtéri medencék felújítása a szentesi Üdülőközpontban Sportturisztika pályázat alapján II. I rész esetében 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/82 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Preprufe 300R & 160R

Preprufe 300R & 160R Építmények szigetelése Preprufe 300R & 160R Elõre felhelyezett szigetelõ membrán, mely a ráöntött betonnal ragasztott kötést alkot, megelõzve a vízvándorlást. Felhasználása alaplemezek alatt és alapfalazatokra.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása

Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Budapest, VIII. ker., Fiumei úti Sírkertben levő Kossuth-mauzóleum felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA

REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA TERC BUDAPEST A könyv az Oktatási

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben