ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező."

Átírás

1 TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA Érvényes: AZONOSÍTÓ: ÉRKEZETT: IKTATVA: ÜZEMELTETŐ ADATAI JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ESETÉN: A *-gal jelölt adatok megadása kötelező. NÉV*: SZÉKHELY*: POSTACÍM: ADÓSZÁM*: - - CÉGBEJEGYZÉSI/NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: BANKSZÁMLASZÁM: - - ÜZEMELTETŐ/TULAJDONOS SZERZŐDÖTT ÜZEMELTETŐ/BÉRLŐ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE*: CÍME*: TEL.*: 06- / SZERZŐDÉSKÖTÉS JOGCÍME: ÜZEMELTETŐ f ÜZEMELTETŐ MEGBÍZOTTJA f FELSZERELÉSI CÍM: SZÁMLÁZÁSI ADATOK: SZÁMLAFIZETŐ NEVE*: CÍME*: LEVELEZÉSI CÍME: ADÓSZÁMA*: - - PÉNZÜGYI KAPCS. NEVE**: TELEFONSZÁMA: 06- / CÍME: E-SZÁMLAFOGADÁS CÍME: * A számlafizető nevét, címét, levelezési címét, adószámát csak abban az esetben kell kitölteni, ha a számlafizető adatai nem azonosak az Ügyfél adataival. ** Jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a pénzügyi kapcsolattartóra vonatkozó adatok kitöltése kötelező. FIZETÉSI FELTÉTELEK: A megfelelő rész aláhúzandó FIZETÉSI GYAKORISÁG: NEGYEDÉV FÉLÉV ÉV EGYÉB: SZÁMLAFOGADÁSI MÓD: E-SZÁMLA PAPÍR SZÁMLA FIZETÉSI MÓD*: BANKI ÁTUTALÁS CSOPORTOS BESZEDÉS CSEKK FIZETÉSI HATÁRIDŐ: A számla keltétől számított 12 nap, vagy megállapodás szerint nap. * Csekken történő befizetést csak természetes személyek választhatnak. HŰSÉGNYILATKOZAT: (ÁSZF VII. fejezete szerint) A MINIMÁLIS SZERZŐDÉSI IDŐ (HŰSÉGIDŐ): ÉV RENDSZERBELÉPÉSI DÍJKEDVEZMÉNY: Ft+27%Áfa EGYÉB DÍJKEDVEZMÉNY: Ft+27% Áfa TELEPÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY: Ft+27% Áfa DÍJKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN: Ft+27%Áfa MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS: NETTÓ HAVIDÍJ BRUTTÓ HAVIDÍJ AUTOMATIKUS TŰZ ÉS HIBAÁTJELZÉS FOGADÁSA Ft+Áfa Ft KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS: Ft+Áfa Ft ÁTJELZÉSI ÚTVONAL: 1 SIM f 2 SIM f EGYÉB f JELZÉSADÓK SZÁMA* DB *Automatikus érzékelők és kézi jelzésadók összessége ÖSSZESEN: Ft+Áfa Ft Dátum: Multi Alarm Zrt., PH Üzemeltető aláírása, PH Számlafizető aláírása, PH 1

2 TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TŰZJELZŐ RENDSZEREKRE BA Érvényes: AZONOSÍTÓ: A MULTI ALARM Zrt. (Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8., Központi ügyintézés helye: 7630 Pécs, Basamalom út 33. Adószám: , bankszámla szám: RAIFFEISEN BANK , bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság: Cg: ) vállalja, hogy Üzemeltető tulajdonában lévő, vagy általa működtetett, a hatályos OTSZ szerinti jogszabályi előírás, illetve hatósági kötelezés alapján létrehozott elektronikai tűzjelző rendszer jelzéseit folyamatosan, napi 24 órában fogadja, regisztrálja és a beérkező jelzésekre a jelen szerződésben foglaltak szerinti intézkedéseket teszi. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Távfelügyeleti Intézkedési Rend, a BA Adatkérő lap tűzjelző rendszerekhez és a BA Adatlap Ingatlan távfelügyeleti szolgáltatási szerződéshez, melyek hiánytalanul kitöltött példánya a szolgáltatásnyújtás alapvető feltétele, ahogy a tűzjelző rendszer távfelügyelet nyújtására alkalmas, megfelelő üzemelése, az átjelzést biztosító útvonalak és eszközök működőképessége, továbbá a katasztrófavédelmi hatóság visszaigazolása az ún. Tűzjelzést fogadó rendszernek (TFR) küldött adatok feldolgozásáról is. A szerződés az aláírt és adatlapokkal kiegészített példány beérkezését követő munkanap 24. órájától lép hatályba. A Multi Alarm Zrt. által küldött Elektronikus szerződés és adatlap kitöltése esetén, - amennyiben azok adattartalma hiánytalan, - a beérkezést követő 24. órától lép hatályba. Amennyiben a technikai feltételek megvalósulnak, és Üzemeltető a szolgáltatáshoz szükséges adatokat átadja, úgy Üzemeltető a távfelügyeleti szolgáltatás megkezdését a szolgáltatási szerződés beérkezése előtt kéri, és a Multi Alarm Zrt. -nek jogában áll a szolgáltatási díjat a szolgáltatás megkezdésének napjától kiszámlázni. Ez esetben a szóbeli megállapodást jelen szolgáltatási szerződésben foglalják írásba a felek. A Multi Alarm Zrt. felelősségvállalásának feltétele a szolgáltatási díj határidőre történő fizetése. Az Üzemeltető vállalja, hogy a szolgáltatási díjat az egyedi szerződésben meghatározott időközönként, számla ellenében, az abban megjelölt fizetési határidőn belül megfizeti a Multi Alarm Zrt.-nek. Előre fizetés esetén a díj a szolgáltatással érintett időszak első hónapjában esedékes. Az Üzemeltető a szolgáltatással érintett minden megkezdett hónap esetében a teljes hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Multi Alarm Zrt. a szolgáltatási díjat az első beérkező jelzés napjával érintett hónaptól kezdődően jogosult kiszámlázni. A Multi Alarm Zrt. a szolgáltatási díjakat az Általános Szerződési Feltételek 17. pontjában foglaltak szerint módosíthatja. Az éves díj egy összegben, előre történő kifizetése esetén, függetlenül a fizetési módtól, 10% díjkedvezmény jár. Éves fizetésnél tört időszak esetén a 10% kedvezmény arányos része jár, az utolsó negyedévet kivéve. (Fordulónap december 31.) A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén Üzemeltető adatait jogunkban áll nyilvánosságra hozni. A kiegészítő szolgáltatások utólagos, írásban történő megrendelése esetén és téves jelzés miatti kivonulásnál, valamint szüneteltetéskor a díjtáblázat szerinti szolgáltatási díjat számlázzuk. Az aktuális díjtáblázatot megtekintheti a oldalon, vagy kérésére megküldjük Önnek. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A mindenkori érvényes ÁSZF megtalálható honlapunkon: 1. Jelen szerződés hatálya Üzemeltető kezelésében lévő tűzjelző rendszer távfelügyeletére terjed ki. A szolgáltatás ellenértéke nem tartalmazza más tevékenységgel kapcsolatos feladat (így például: karbantartás, hibaelhárítás) elvégzésének ellenértékét. A szerződés alapját képező objektum tűzjelző rendszerét Üzemeltetőnek a mindenkori hatályos tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerint kell üzemeltetni. A Multi Alarm Zrt. tájékoztatja Üzemeltetőt, hogy a távfelügyeleti tevékenysége végzéséhez szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a távfelügyelet i szolgáltatás nem egyenértékű a helyszíni 24 órás személyi felügyelettel, azonban teljes mértékben eleget tesz a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban foglalt feltételeknek. A távfelügyeleti szolgáltatás nem helyettesíti a védendő objektum vagyonbiztosítását, csak csökkentheti a kockázatot és a kár mértékét. 2. A MULTI ALARM Zrt. távfelügyelete a beérkező jelzésekre az intézkedéseket Üzemeltető által kitöltött Adatlapok adatai alapján a szerződés Távfelügyeleti Intézkedési Rendje szerint teszi meg. 3. Üzemeltető vállalja, hogy a szerződés részét képező adatlapokat felelősen tölti ki, az általa megjelölt értesítendőkkel a szolgáltatást ismerteti, adatai változásáról a Multi Alarm Zrt.-t haladéktalanul írásban értesíti. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Multi Alarm Zrt. nem felel az Adatlapok helytelen kitöltéséből, az adatok pontatlanságából eredő károkért. A hiányos és téves adatszolgáltatásból eredő, az ellenőrző hatóság által kirótt büntetéseket a Multi Alarm Zrt. az Üzemeltető felé érvényesíti. A Multi Alarm Zrt. nem vállal felelősséget az Adatlapon megjelöltek elérhetetlenségéből, az értesítettek értesítést követő magatartásából, a hatósági intézkedés elmaradásából eredő károkért. 2

3 4. A Multi Alarm Zrt. vállalja, hogy a távfelügyeleti rendszer hibás működéséből, az ügyeletesek mulasztásából adódó károkat megtéríti - kivéve vis maior - a következők szerint: - amennyiben Üzemeltető a valós értéknek megfelelő vagyonbiztosítással rendelkezik és az objektum tűzvédelme megfelel a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok előírásainak, - ha Üzemeltető nem rendelkezik vagyonbiztosítással, a számlával igazolt kártérítés felső határa Ft. A Multi Alarm Zrt. nem felelős a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok előírásainak meg nem felelő, valamint a katasztrófavédelmi hatóság által nem engedélyezett rendszerért. Az Üzemeltető tudomással bír arról, hogy a Felek a szolgáltatási díjat a felelősségvállalás korlátozására tekintettel állapították meg, és kijelenti, hogy a szerződéssel járó előnyök, és a szolgáltatási díj alacsony összege a korlátozással okozott hátrányt megfelelően kiegyenlíti, így a jelen szerződés aláírásával a Multi Alarm Zrt. felelősség vállalásának korlátozását indokoltnak tekinti és elfogadja. 5. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a távfelügyeleti szolgáltatás csak akkor működőképes, ha a távjelzést biztosító útvonalak is működőképesek. Üzemeltető tűzjelző rendszere és a Távfelügyelet közötti összeköttetést az átjelző rendszer programozástól függően adott időpontban tesztjelentésekkel ellenőrzi. A tesztjelentések elmaradása távközlési szolgáltatói hibára, illetve az átjelző berendezéssel kapcsolatos problémára utal. Az átjelző rendszer üzemeltetési költségeit (akkumulátor csere) Üzemeltető viseli A GSM átjelző tesztjelentéseinek elmaradásáról a Multi Alarm Zrt. értesíti Üzemeltetőt, ezt követően a hiba elhárításáig jogában áll a tesztjelentés figyelését kikapcsolni, melyről Üzemeltetőt értesíti. A készülék működőképes, ha arról a MA ügyelete Üzemeltetőt másként nem tájékoztatja. Az átjelző készülék hibája a MA ügyelete felé a kommunikáció elmaradásából, a 230V-os hálózat kimaradásából és a készülék tartalék áramforrásának, akkumulátorának hibájából generálódhat. Egyéb hibákat, mint SIM kártya szolgáltató hibáit, csak indirekt módon a készülék jelzésének az elmaradásából észlelhetünk legkésőbb 4 órán belül. A jelzett hibák miatt kialakult jelzés elmaradásból keletkezett károkért a Multi Alarm Zrt. nem vállal felelősséget. 6. Az Üzemeltető a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, illetve tudomásul veszi a következőket: A Multi Alarm Zrt. távfelügyeletével és ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek, a hangfelvételt a Multi Alarm Zrt. a mindenkor érvényben lévő előírásoknak megfelelő időtartamig tárolja. A tűzjelző rendszer által adott tűzjelzés automatikus továbbítása a Katasztrófavédelem által meghatározott helyre abban az esetben kötelező, ha az OTSZ erre vonatkozó pontjai azt előírják, vagy a hatóság Üzemeltetőt erre kötelezi. A Tűzoltóság általi helyszínre vonulást, és az abból adódó kivonulási díjat a Multi Alarm Zrt. nem mérlegelheti. A Multi Alarm Zrt. tűzjelzés esetén e szerződés keretében nem vállalja a kivonulószolgálat helyszínre küldését, tekintettel arra, hogy a kivonulószolgálat nem tud kétséget kizáróan meggyőződni a tűzjelzés valódiságáról, továbbá a kivonulószolgálat helyszínre érkezésétől a Tűzoltóság értesítéséig eltelt idő a Tűzoltóság általi szakszerű oltás megkezdését késlelteti. Az Üzemeltető a Multi Alarm Zrt., vagy közvetlenül a hatóság részére köteles megtéríteni a téves jelzés alapján foganatosított tűzoltósági intézkedés költségét. A tűzoltóságnak a Multi Alarm Zrt.-vel szemben e jogcímen támasztott követelései megtérítését a Multi Alarm Zrt. áthárítja az Üzemeltetőre. Amennyiben a rendszer olyan mennyiségű téves jelzést generál, amely indokolatlanul terheli a távfelügyelet vételi és intézkedési kapacitását, a Multi Alarm Zrt.-nek jogában áll az Üzemeltető előzetes értesítése mellett a téves jelzések okának felderítéséig a távfelügyeleti szolgáltatást szüneteltetni. A szüneteltetés tényét Üzemeltető köteles a katasztrófavédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A Multi Alarm Zrt. a szüneteltetés időtartamára szüneteltetési díjat számláz. Ha a hibajavítást nem a Multi Alarm Zrt. végezte, a szolgáltatás újraindítását Üzemeltetőnek írásban kell kérnie. 7. Amennyiben az Üzemeltetőnek a Multi Alarm Zrt. felé bármely jogcímen lejárt tartozása áll fenn, a Multi Alarm Zrt.-nek jogában áll az Üzemeltető értesítése mellett a távfelügyeleti szolgáltatást szüneteltetni. A szüneteltetés tényét Üzemeltető köteles a katasztrófavédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A szüneteltetés ideje alatt a szerződés nem szűnik meg, de a Multi Alarm Zrt. az intézkedések elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal. 8. Amennyiben a távfelügyeleti tevékenység a Multi Alarm Zrt. hibájából szünetel, köteles Üzemeltetőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni. Az értesítést követően az objektum védelméért a Multi Alarm Zrt. semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a szüneteltetés meghaladja a 24 órát, Üzemeltető a 24 órát meghaladó napokra díjvisszatérítésre tarthat igényt. 3

4 9. Üzemeltető kérésére történő szüneteltetés esetén a Multi Alarm Zrt. a szolgáltatás újraindítását legkésőbb az írásos megrendelés beérkezését követő munkanap 24. órájától vállalja. Amennyiben a szolgáltatás újraindítása helyszíni beavatkozást igényel, a felprogramozás időpontját a Multi Alarm Zrt. egyezteti Üzemeltetővel. Díjtartozás miatti szüneteltetés esetén, amennyiben az Üzemeltető díjtartozását a Multi Alarm Zrt. részére megfizeti, - Üzemeltető ellentétes nyilatkozata hiányában a Multi Alarm Zrt. legkésőbb a tartozás jóváírását követő munkanap 24. órájától a távfelügyeleti szolgáltatást aktiválja. 10. A szüneteltetésről, felmondásról, díjhátralékról a Multi Alarm Zrt. Üzemeltetőt tértivevényes levélben értesíti. Szabályszerű értesítésnek tekintendő, amennyiben címéről az ajánlott tértivevényes küldemény nem kereste, ismeretlen, elköltözött, nem veszi át jelzéssel érkezik vissza. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben írásbeli értesítés ellenére kötelezettségeit nem teljesíti, az Üzemeltető késedelmére vonatkozó feltételek állnak be. A Multi Alarm Zrt. az Üzemeltető tartozását kintlevőségkezelő cégnek adja át. 11. Felmondást, szüneteltetést, a szolgáltatás újraindítása iránti kérelmet, (kivéve tartozás miatti szüneteltetés esetén) a Multi Alarm Zrt. csak írásban, az Üzemeltető aláírásával, magánszemély előfizető esetében a szerződő, vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolandó) aláírásával fogad el. 12. A szerződés megszűnése A Szolgáltatási szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, (cégszerű) aláírással ellátva, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik. Hűségidő alatt a Szolgáltatási szerződés rendes felmondására egyik fél sem jogosult Az Üzemeltető a Szolgáltatási szerződést a Multi Alarm Zrt. súlyos szerződésszegése esetén írásban, (cégszerű) aláírással ellátva azonnali hatállyal felmondhatja, amelyet indokolni köteles A Multi Alarm Zrt. az alábbi esetekben írásban, azonnali hatállyal jogosult a Szolgáltatási szerződés felmondására: a) ha az Üzemeltető a tűzjelző rendszer és a Távfelügyeleti központ közötti kommunikációt önkényesen megszünteti vagy a Távfelügyeletet egyéb módon ellehetetleníti; b) ha Üzemeltetőnek a Multi Alarm Zrt. felé bármely jogcímen 30 napon túli lejárt tartozása áll fenn, és a teljesítésre a Multi Alarm Zrt. az Üzemeltetőt írásban előzetesen felszólította, és Üzemeltető a felszólítás ellenére sem teljesített; c) a Távfelügyelet nem rendeltetésszerű használata esetén; d) ha az Üzemeltető a tűzjelző rendszer távfelügyeleti szolgáltatás nyújtására alkalmas üzemeltetését a Multi Alarm Zrt. felhívása ellenére nem biztosítja; e) az Ingatlan tulajdonosának közös tulajdon esetén bármely tulajdonostársnak vagy haszonélvezőjének ez irányú megkeresése esetén A Szolgáltatási szerződés megszűnik továbbá a felek közös megegyezésével az ott meghatározott időpontban; határozott idejű szerződés esetén a határozott idő elteltével; az Üzemeltető halálával, jogutód nélküli megszűnésével; a Multi Alarm Zrt. jogutód nélküli megszűnése, illetve szolgáltatási jogosultságának megszűnése esetén. 13. A Multi Alarm Zrt. vállalja, hogy amennyiben hűségidőt köt ki, a Hűségszerződés időtartama alatt a szolgáltatási díjat nem emeli. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Multi Alarm Zrt.-vel távfelügyeleti szolgáltatásra megkötött szerződését, a szolgáltatásnyújtás megkezdésének napjától számított Hűségidőn belül nem szünteti meg. A szerződés a hűségidő alatt az Üzemeltető részéről csak a Multi Alarm Zrt. szerződésszegése esetén mondható fel; a hűségidő lejárta után a szerződés határozatlan időre szól. Amennyiben Üzemeltető a Szerződést a hűségidőn belül a Szolgáltatónak fel nem róható okból felmondja, úgy köteles a Szolgáltatónak a kedvezményként kapott összeget a szerződés megszűnésének napján megfizetni, vagy, ha az az Üzemeltető számára kedvezőbb, a hűségidőből hátralévő idő szolgáltatási díját a szerződés megszüntetésének napján egy összegben megfizetni. Az Üzemeltető által kezdeményezett szüneteltetés esetén a hűségidőszak a szüneteltetés időtartamával automatikusan növekszik. Amennyiben az Üzemeltető a Szerződést a hűségidőn túl mondja fel, úgy a szerződésfelmondás a jelen szerződés 12. pontjában rögzítettek szerint, a kedvezmény megtérítése nélkül történik. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Hűségszerződés időtartama alatt a díjakat határidőben megfizeti. Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben foglaltak szerinti ügyeleti díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a felmondáskor a kedvezményt Üzemeltetőnek kiszámlázni. A hűségidő lejárta után, a hűségszerződés időtartama alatt bekövetkezett díjemelést a Multi Alarm Zrt. érvényesíti. A hűségidő alatt az Üzemeltető kérésére a Multi Alarm Zrt. a Távfelügyeletet legfeljebb egy alkalommal szünetelteti, amely esetben a szünetelés időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. 14. Az Üzemeltető jelen szolgáltatási szerződés 6. oldalán szereplő adatok kitöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy amennyiben nem ő az ingatlan tulajdonosa, jelen szerződést az ingatlan tulajdonosának/haszonélvezőjének hozzájárulásával a bérleti szerződésben meghatározott Üzemeltetői jogkör alapján köti meg. Tudomásul veszi, hogy a nyilatkozat valótlan tartalma esetén az ezzel járó jogkövetkezményeket, okozott károkat viselnie szükséges. 4

5 Tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzemeltető ez irányú írásos megkeresésére a Multi Alarm Zrt. a szerződést azonnali hatállyal szüneteltetheti, illetve megszüntetheti. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró szervezet képviselője a jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az okirat aláírása tekintetében a szükséges felhatalmazással rendelkezik mint törvényes (szervezeti) avagy meghatalmazotti (származékos) képviselő. 15. A szerződő felek vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Peres eljárás esetén a felek az általános hatáskörű és illetékességű bírósághoz fordulnak. 16. Jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), illetve az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 17. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Multi Alarm Zrt. az alap- és kiegészítő szolgáltatások díját minden évben az előző évi infláció (KSH) mértékével emelheti. 18. Amennyiben az Üzemeltető és a Számlafizető személye nem azonos, a szolgáltatási szerződést mindkét félnek alá kell írnia. Amennyiben az Üzemeltető és a Számlafizető személye nem azonos, a Számlafizető nemfizetése esetén a Számlafizető és az Üzemeltető felelőssége a Multi Alarm Zrt. felé egyetemleges. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK A kiegészítő szolgáltatások a biztonság fokozása érdekében az alapszolgáltatás mellé választhatók az alapszolgáltatás díján felüli díj megfizetése mellett. A kiegészítő szolgáltatások díját a Díjtáblázat tartalmazza. 1. Biztosítási szorzó: az ÁSZF 4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő vagyonbiztosítással rendelkező Üzemeltető a maximális kártérítési összeget felár ellenében többszörözheti. 2. SMS küldés (technikai jelzésekről): A távfelügyeleti szoftver SMS-ben azonnal értesíti az Üzemeltető által megjelölt személyt bizonyos technikai jelzésekről, pl. tűzhiba, áramszünet, akkumulátor merülés. TÁVFELÜGYELETI INTÉZKEDÉSI REND A Szolgáltató jelszavak és kódok segítségével ellenőrzi a távfelügyeleti intézkedés során az intézkedő személyek jogosultságát az alábbiak szerint. Értesítendő: az Üzemeltető által meghatározott azon személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Szolgáltató a megfelelő szintű jelszó birtokában az ÁSZF-ben meghatározott esetekben és módon értesít a Riasztórendszerrel kapcsolatos jelzésről és az ahhoz kapcsolódó intézkedés szükségességéről. Az Értesítendő személy egyben Jogosult is. Jogosult: azon személy vagy szervezet, aki vagy amely a megfelelő szintű jelszó birtokában az ÁSZF-ben meghatározott intézkedések megtételére, utasítás adására, információ kérésére stb. jogosult a Szolgáltatónál. Általános jelszó: a Távfelügyeleti központ telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén az általános jelszóval azonosítja az intézkedő személyt. Az általános jelszavakat és a hozzájuk kapcsolódó jelszó szinteket az Üzemeltető határozza meg az Adatlapon, amelyekhez az alábbi jogosultságok kapcsolódnak. Jelszó szintje 1. szintű jelszó 2. szintű jelszó 3. szintű jelszó Kapcsolódó jogosultság 2. szintű jelszóhoz kapcsolódó jogosultságok, továbbá - a Szerződés postázási és számlázási adatainak, továbbá az Adatlapon szereplő adatok módosítása (írásban, aláírással megerősítve) - a GSM kapcsolatellenőrzés szintjének meghatározása 3. szintű jelszóhoz kapcsolódó jogosultságok, továbbá - tájékoztatás kérés a Szolgáltatási szerződés tartalmáról, a Szolgáltató intézkedéseiről, illetve a tűzjelző rendszer műszaki állapotáról, - kiegészítő szolgáltatások megrendelése, - műszaki hiba bejelentése. - intézkedésköteles riasztásjelzések esetén a Szolgáltató intézkedésének lemondása, e körben információ kérés. Javasolt pl. Üzemeltető, cégvezető, tulajdonos pl. középvezető pl. alkalmazott Legalább egy, 1. szintű jelszóval rendelkező Értesítendő megadása kötelező, az eltérő szintű jogosultságokhoz nem adható meg azonos jelszó. Biztonsági okokból javasolt, hogy minden Jogosult önálló jelszóval rendelkezzen, és az egyes Jogosultakhoz tartozó jelszót harmadik személy ne ismerje meg. 5

6 Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a telefonos kapcsolatfelvétel során a Szolgáltató jelszóval azonosítja a Jogosultakat. Jelszó hiányában a Szolgáltató semmilyen utasítást nem fogad el és információt sem ad ki, ezért a szolgáltatás csak akkor teljes értékű, ha a Jogosultak (ideértve az Értesítendőket is) rendelkeznek a megfelelő szintű jelszóval. Az Üzemeltető tudomásul veszi továbbá, hogy a jelszóval rendelkező személyről a Szolgáltató vélelmezi, hogy az Üzemeltető megbízottja, ezért e személyektől a jelszószintnek megfelelő utasításokat a Szolgáltató elfogadja, és nem vizsgálja azt, hogy a jelszóval rendelkező személy szerepel-e az Értesítendők között! Kérjük, hogy körültekintően járjon el a jelszószintek meghatározásánál! Ellenjelszó: A Távfelügyeleti központ jelszava, amelynek segítségével a Távfelügyeleti központ által hívott személy azonosíthatja, hogy valóban a Távfelügyeleti központtól keresik. Az Ellenjelszót az Üzemeltető adja meg a Szolgáltatónak az Adatlapon. Ellenjelszó megadása nem kötelező, de a biztonság növelése érdekében javasolt. Telepítői jelszó: a tűzjelző rendszer szerelésére jogosult szakember jelszava, amelyet az Üzemeltető vagy megbízottja határoz meg az Adatlapon. Javítás, karbantartás esetén a telepítői jelszóval rendelkező személy tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a tűzjelző rendszer műszaki állapotáról, továbbá kérheti a tűzjelző rendszer távfelügyeletből történő ideiglenes legfeljebb 10 órára történő kiiktatását*. A Jogosultak jelszó ismeretéhez kapcsolódó lehetőségei alapvetően befolyásolhatják a távfelügyelt objektum biztonságát. Felhívjuk az Üzemeltető figyelmét, hogy a jelszavak használata során körültekintően járjon el azért, hogy ne legyen lehetőség szándékos gyújtogatás esetén a tűzoltóság kivonulásának lemondására! Személyi változások esetén minden esetben javasoljuk a jelszavak és a felhasználói kódok megváltoztatását. Adatmódosítás: A Távfelügyelet csak írásbeli nyilatkozat alapján végez adatmódosítást, tehát a változás szóban történő bejelentését,- melyre csak 1. szintű jelszóval rendelkező jogosultnak van lehetősége- meg kell erősíteni írásban is: faxon, levélben, vagy személyesen az irodában. A szolgáltatás szüneteltetése szintén csak írásban kérhető, a szolgáltatási szerződés általános feltételeiben részletezett aláírási szabályok mellett. Információ szolgáltatás: A Multi Alarm Zrt. a felügyelt objektummal kapcsolatban csak a megfelelő szintű jelszóval történő azonosítás után ad ki információt, ezért felhívjuk a figyelmet a több szintű jelszó használatának fontosságára. Beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző berendezés. Téves jelzés: A távfelügyeleten vett jelzést tévesnek, az arra történő kivonulást indokolatlannak kell tekinteni, ha a jelzés oka nem valós vészhelyzet (tűz), a jelzést a tűzjelző rendszer műszaki hibája, hibás kezelése, vagy nem rendeltetésszerű használata okozta, ill. a jelzést rossz, vagy megtévesztő szándékkal küldték. Az OTSZ meghatározása szerint a téves jelzések oka lehet: a) környezeti körülmény vagy olyan tevékenység, amely az adott tűzjellemzőhöz hasonló, és vele azonos hatást (riasztási állapotot) vált ki, b) az automatikus érzékelő elszennyeződése, c) az eszköz meghibásodása, tönkremenetele fizikai, elektromos vagy elektromágneses behatásra, amely a riasztási állapottal megegyező hatást okoz, d) a kézi jelzésadó jószándékú működtetése, e) a kézi jelzésadó szándékos félrevezető, rossz szándékú vagy véletlen működtetése vagy f) egyéb az a) e) pontokba nem sorolható ok. Intézkedésköteles riasztásjelzések: Tűzjelzés: Az tűz kialakulásának korai szakaszában az automatikus érzékelők a tűz jellemzőire utaló hatásokat továbbítják a beépített tűzjelző rendszer központjába. Az objektumban tartózkodó személyek a tűz észlelésekor a tűzjelző rendszer kézi jelzésadóival jelzést küldenek a beépített tűzjelző rendszer központjába. A tűzjelző rendszer központja a helyszínen érzékelt jelzéseket átjelzi a Távfelügyelet központjába összevont tűzjelzés formájában, -így a tűzjelzés keletkezésének pontos helyéről a Távfelügyelet nem rendelkezik információval, azonban az a helyszínen a tűzjelző berendezéséről leolvasható. Intézkedés t űzjelzés esetén: Tűzjelzés esetén a Multi Alarm Zrt. ügyelete automatikusan továbbítja a jelzést a katasztrófavédelmi hatóság által meghatározott helyre. 6

7 A GSM átjelző rendszer burkolatának illetéktelen megnyitása (Szabotázs): Amennyiben illetéktelen személy megbontotta az átjelző berendezés burkolatát, a távfelügyelet telefonál a helyszínre (amennyiben helyszíni telefonszám rendelkezésre áll), és megkéri a helyszínen tartózkodó, jogosultsággal rendelkező személyt, hogy ellenőrizze a jelzés okát. Amennyiben a helyszín nem elérhető, vagy az ott tartózkodó nem ismer jelszót, a távfelügyelet az értesítendőket hívja az Adatlap szerinti sorrendben az első elérhetőig. A távfelügyelet az intézkedése során az értesítendőket sorban, az Adatlapon megadottak szerint hívja telefonon, az elsőként elérhetőig. Minden értesítendő minden megadott telefonszámát legalább egyszer megpróbálja felhívni. Amennyiben minden telefonhívás sikertelen, a távfelügyeleti központ visszahívást kérő SMS-t küld az Adatlapon erre a célra megjelölt, -ennek hiányában az első helyen megjelölt -értesítendőnek. (Lásd még: ÁSZF 3. pont.) Intézkedés lemondása : Az intézkedések a Multi Alarm Zrt. távfelügyeletén csak a jelszó ismeretében mondhatók le. Távfelügyeletünk tájékoztatja a tűzoltóságot az intézkedés lemondásáról. Az intézkedés folyamata leáll, azonban a megkezdett tűzoltósági kiszállást a tűzoltóság Üzemeltető felé kiszámlázhatja. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy saját biztonságuk érdekében intézkedésünket csak akkor mondják le, ha a riasztás okáról egyértelmű, helyszíni információval rendelkeznek. Intézkedésköteles technikai jelzések: Az elektronikai jelzőrendszer az energiaellátást, a távfelügyeleti központ felé történő kommunikáció meglétét (programozásától függően) és részben a saját állapotát is ellenőrzi. A működést korlátozó állapot bekövetkeztét a rendszer a távfelügyeleti központ felé jelzi. 1. Tűzjelző rendszer hibája esetén: A tűzjelző rendszer működőképessége korlátozott, ezért a Távfelügyelet haladéktalanul figyelmezteti az értesítendőt, hogy gondoskodjon a működőképesség helyreállításáról. A Multi Alarm Zrt. által telepített rendszer esetén továbbítja a javítási igényt a karbantartási, javítási részlegre, vagy igény esetén értesíti az ügyeletes szerelőt. 2. A GSM készülék hálózatkimaradása esetén: A rendszer automatikusan akkumulátorról működik tovább. A várható működési idő az akkumulátor életkorától és állapotától függ, optimális esetben 24 óra. A távfelügyelet a hálózatkimaradás jelzést követő 8 órán belül értesíti az értesítendőt. 3. A hálózat helyreállása esetén: az ügyelet nem intézkedik. 4. A GSM készülék akkumulátorának merülése esetén: ha az áramszolgáltatás huzamosabb ideig szünetel. A Távfelügyelet ekkor haladéktalanul megteszi az értesítést, tájékoztatást adva arról, hogy a rendszer nem működik rendeltetésszerűen. Így Üzemeltető időben gondoskodhat az akkumulátor cseréjéről. 5. Tesztjelentés (elmaradása): Az automatikus átjelzést biztosító GSM átjelző és a felügyelet közti kapcsolat ellenőrzése céljából legalább 4 óránként tesztjelentést küld a felügyeleti fogadó központba. Ennek elmaradása a berendezés meghibásodására utaló jel, ezért intézkedés köteles. A tesztjelentés az automatikus átjelző berendezés állapotára információt nem nyújt. GSM RENDSZERBELÉPÉSI FELTÉTELEK 1. A Multi Alarm Zrt. az Üzemeltető tűzjelző rendszerének távfelügyeleti rendszerbe történő bekötéséhez tartós bérleti konstrukcióban, egyszeri rendszerbelépési díj ellenében biztosítja a GSM átjelző készüléket. 2. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az MA-GSM átjelző készülék és a hozzá tartozó előfizetés a Multi Alarm Zrt. tulajdona. Multi Alarm Zrt. rendeltetésszerű használat esetén az MA-GSM átjelző készülékre a Szolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik az elemi kár (tűz, beázás, villámcsapás stb.) esetére, valamint az akkumulátorra, ha az gyakori és/vagy hosszú idejű hálózat kimaradás (áramszünet), áramtalanítás miatt a mélykisülés állapotába került és tönkrement. 3. A tűz és hiba átjelző berendezést a Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Multi Alarm Zrt., vagy a vele szerződésben álló telepítő jogosult leszerelni (kivéve Multi Alarm GSM tűzjelző központba szerelt átjelzőt). Az Üzemeltető köteles a leszerelés lehetőségét biztosítani az objektumban. Amennyiben a GSM átjelző eszköz leszerelése nem biztosított, az Üzemeltető az eszköz értékét: ,- Ft+Áfa, bruttó Ft összeget köteles a Multi Alarm Zrt. részére megfizetni. Hűségidőn belüli szerződés megszüntetésének feltételeit az ÁSZF 13. pontja tartalmazza. Az eszköz ára és a rendszerbelépési díj egymástól független díjtételek. 5. A GPRS kapcsolatellenőrzés választható kategóriái: (az alacsonyabb kategória magasabb védelmi szintet takar, az egyes kategóriákhoz eltérő díjszabás és intézkedés kapcsolódik a Távfelügyeleti intézkedési rend szerint) 1. kategória - kiemelt védelmi szint: a kapcsolatellenőrzés gyakorisága 10 perc (csak GSM és IP alapú párhuzamos átjelzés esetén) 2. kategória - fokozott védelmi szint: a kapcsolatellenőrzés gyakorisága 1 óra 3. kategória - alap védelmi szint: a kapcsolatellenőrzés gyakorisága 4 óra. 7

8 Az 1. és a 2. kategóriába tartozó kapcsolatellenőrzésért a Multi Alarm Zrt. a Díjtáblázatában szereplő díjat számít fel. A jelzésátviteli útvonal ellenőrzése : A távfelügyelt tűzjelző rendszereknél az átjelzést végző eszköz és az átjelzési útvonal (átviteli csatorna) működőképessége alapfeltétele a jelzés ügyeletre érkezésének. Az átjelzés biztonsága fokozható a jelzésátviteli kapcsolat ellenőrzési gyakoriságának növelésével. Az átviteli kapcsolat ellenőrzése nem azonos a tesztjelzések figyelésével. Az átviteli kapcsolatellenőrzés (GPRS -es lekérdezés) Üzemeltetőnél felszerelt GSM átjelző, és Multi Alarm Zrt. Távfelügyeleti Központja közötti kapcsolat fennállására vonatkozik. Az MA-GSM2D tűz és hiba átjelző berendezés az ÉMI által kiadott TÁT (Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány) minősítéssel rendelkezik. A november 15-ig felszerelt MA-X GSM készülék és vele egy időben megkötött felügyeleti szerződés a szerződés időtartamáig jogszerűen üzemeltethető, az MA-GSM2D készülékre való cseréje nem indokolt. KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK, ELÉRHETŐSÉGEK Budapest Riasztás lemondás: 1/ / Élőhangos központi ügyfélszolgálat: 1/ (H-CS:7.30.-tól 72/ (H-CS: tól ig, ig, P: 7.30-tól ig P: 7.30-tól ig Telefax: 1/ / Telepítői vonal: 1/ / Szerelői ügyelet: 1/ , 1/ / Honlap: Pécs Adatmódosítás: A diszpécserközpont kimenő mobil számai: 20/ , 20/ , 30/ , 30/ , 1/ , 1/ Postázási címek: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8, 7630 Pécs, Basamalom út 33. Postafiók: 1399, Budapest, Pf.: 694. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK ELÉRHETŐSÉGEI ÉS NYITVA TARTÁSA VÁROS IRODA CÍME TELEFONSZÁM (NYITVATARTÁSI IDŐBEN HÍVHATÓ), CÍM Budapest 1106 Fátyolka u / , Balatonfüred 8230 Petőfi Sándor u / , Debrecen 4026 Debrecen, Árpád tér / , 30/ , fax: 06 52/ , NYITVATARTÁSI IDŐ H-CS: 08:00 17:00, P: 08: H-P: 08:00 16:00 H-CS: 08:00 16:30; P: 08:00 15:30 Dunaújváros 2400, Dunaújváros, Táncsics Mihály 06 25/ , H-P: 08:00 16:30 utca, 8, /A. Érd 2030 Érd, Riminyáki út / , H-SZ-P: 08:00-12:00, K-CS: 14:00-18:00 Győr 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 10/A 06 96/ , H-P: 08:00 16:30 Kecskemét 6000 Kecskemét, Csongrádi út / , 06 30/ , Miskolc 3525 Miskolc, Palóczy László u. 9/A, 06 30/ , fszt. 4. Pécs 7630 Basamalom út , Szigetszentmárton 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei 06 30/ , út 18. Szolnok 06 30/ , H-P: 08:00 16:30 H-P: 08:00 16:30 H-CS: 08:00 16:00 P: 08:00-15:00 H-P: 08:00 16:30 8

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Érkezett: Azonosító: Iktatva: BA 07-02 ISO 9001 4.Kiadás/ 4. Módosítás (Kiadva: 2013. 12. 05.) Multi Alarm Zrt. példánya MEGRENDELŐ ADATAI NÉV / CÉGNÉV: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP a) Az előfizető személyes adatai: Előfizető neve Lakóhely, tartózkodási hely/székhely Előfizetői hozzáférési pont helye Számlázási cím Pénzforgalmi számlaszám 1 Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Természetes

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.6 2013. 08. 21. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA 1. oldal RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA amely létrejött a (1) NÉV KORONA KÖZRAKTÁR ZRT. 1053 Budapest, Szép utca 2. Adószám: 14750698-2-41 Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370 Képviseli: Területi

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek

Őrmester Nyrt Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya: Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Szerződéskötés Az e-szolgálat Kft. (továbbiakban szolgáltató) Általános Szerződési Feltételeit a Megrendelő - együttesen Felek - elfogadják elektronikus szerződésként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SAFE-FLEX SZOLGÁLTATÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYI CÍMEI 5 1.2. A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. december 14-től

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. melléklet ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS ERZSÉBET-UTALVÁNY ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY PLUSZ KÁRTYA

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben