TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő Bizottsága hagyta jóvá: Dulácska Endre Hegedűs István Manninger Marcell Meszlényi Zsolt Móczár Balázs Richard Ray Szilvágyi László Szilvágyi Zsolt Budapest, 2012

2 Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Bevezetés TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Az EC8 1 füzete, mely az új épületek földrengés elleni tervezésével foglalkozik, december 31-el hatályossá vált, és ezzel az Építési Törvény alapján a létesítmények földrengés elleni tervezése is kötelezővé lett. (Az ideiglenes létesítmények -pl. építés közbeni állapot- külön nem tárgya a szabványnak. Az 50 év tervezési élettartamnál kisebb időtartam figyelembevétele az EC pontja (4.) bekezdésére tekintettel jelen Tájékoztató Általános tájékoztatás című fejezetében megadott összefüggés alapján történhet.) Az MMK Tartószerkezeti Tagozat (MMK-TT) számos előadást rendezett országszerte, és segédkönyvet is jelentetett meg, hogy a tervezőkkel megismertesse a földrengés elleni tervezést. Bizonyos nehézséget jelentett, hogy az EC8-1 az alapozás tervezésére nem nyújt ajánlásokat. Az erre vonatkozó EC8-5 füzet csak később vált hatályossá, ezért a teherhordó szerkezet tervezők eléggé tájékozatlanok e kérdésben. Javítandó a helyzeten, a TT egy ad. hoc. Bizottságot hozott létre abból a célból, hogy kidolgozzák a jelen tájékoztató füzetet, melynek alapján viszonylag egyszerűen meg lehet tervezni a szokványos épületek alapozását. Jelen füzetben ismertnek tételezzük fel az EC szabványsorozatot. Az EC8-5-ből csak azokat a részeket ismertetjük, melyek a cél eléréséhez szükségesek. Így pl. nem foglalkozunk a beépítési telepítési kérdésekkel, a korlátozott károk elleni védelemmel, a 10 méternél magasabb támfalak és rézsűk kivételével nem foglalkozunk a földrengés okozta függőleges gyorsulás okozta problémakörrel. (Mert az EC8-1 füzet szerint a Magyarországi legnagyobb gyorsulási kategóriában sem kell figyelemmel lenni a függőleges gyorsulásra, a tervezés során az zérusnak szabad felvenni.) Bár egyes esetekben kívánatos lenne, nem foglalkozunk a talaj és épület kölcsönhatásának (SSI), és a rugalmas alátámasztású (pl. rúgókon álló) épületek vizsgálatával, mert ez viszonylag ritkán fordul elő, és az EC8-5 sem mond semmi érdemlegeset. A III. és IV. fontossági kategóriájú épületek esetében az (SSI) tekintetében külön megfontolások lehetnek szükségesek. A korlátozott károk, az SSI, és a függőleges gyorsulás kérdéskörével a tervezett 2. füzet fog foglalkozni. Az EC előírások szakaszainak két fajtája van. Az egyik fajta esetén a szakasz száma után zárójelben egy P betű szerepel. Ez jelenti azt, hogy ezek a szakaszok kötelezőek ( PA- RANCS ). A P betű nélküli szakaszok ajánlottak, azaz ezektől el szabad térni, ha az eltérés legalább akkora biztonságot ad, mint az ajánlás. (Tehát az egyszerűsítés, vagy meg nem valósíthatóság esetén szabad a biztonság javára is közelíteni.) A következőkben az EC8-5 előírásait kíséreljük meg, a lehetőség szerint leegyszerűsítve, és érthető formában ismertetni.

3 Az EC8-5 szabvány kivonatos ismertetése A. Általános rendelkezések (Szabvány 1. fejezet) Az EC8-5 a különböző alapozási rendszerek, és a földet megtámasztó szerkezetekre vonatkozik, és mint ilyen, kiegészíti az EC7 szabályait. Rendelkezései érvényesek az épületekre (EC8-1), hidakra (EC8-2), tornyokra, árbócokra és kéményekre (EC8-6), valamint a silókra, tartályokra és csővezetékekre (EC8-6). Ezen kívül a mellékletekben ismerteti az ajánlott számításmódokat. Természetesen figyelemmel kell lenni az EN 1990 (ECO) előírásaira. A számítások során az EC szabványos betűjeleit, és az SI mértékegységrendszerét kell használni. (Megjegyezzük, hogy a különböző EC szabványok betűjelzése nem mindenütt konzisztens. Ilyen esetben ajánlatos, és nem tiltott az EC betűjel mellett a hazai szokványos betűjel, ill. megnevezés feltüntetése.) B. A szeizmikus hatás (Szabvány 2. fejezet) A szeizmikus hatást (erőket és nyomatékokat) az EC8-1 szerint kell meghatározni, a többi EC szabvány figyelembevételével, 1, 0 parciális (biztonsági) tényezőkkel. Az, épületfontossági módosító tényező I, II, III, ill. IV épületfontossági osztály eseteire rendben 0,8, 1,0, 1,2, és 1,4. (Lásd az 5. táblázatot.) Földrengésvizsgálat szempontjából kisebb érzékenységű szerkezetek esetén a kvázi-állandó teherkombináció alkalmazható az alapozásra jutó hatások meghatározásához (önsúly és fél hasznos teher, zérus szélteherrel). Az eltolódásvizsgálat (push over) alkalmazását is meg lehet fontolni, alapelveit az EC8-1 tárgyalja, ajánlások a tervezett 2. füzetben várhatók. (A dinamikai állékonyság vizsgálatával, és az időtörténeti vizsgálattal (time history), e füzet keretében nem foglalkozunk, mert ezek feltételei a szokványos épületek és építmények eseteiben hazánkban még nem adottak.) C. Talajtulajdonságok (Szabvány 3 fejezet) A szabvány 3.1 fejezete szerint általában használhatók a talajok statikus, drénezetlen viszonyokra megállapított szilárdsági paraméterei. Kohéziós talajok nyírószilárdságát a gyors terheléshez és a ciklikus degradációs hatásokhoz igazított C u drénezetlen nyírószilárdság adja. Kohézió nélküli talajok nyírószilárdságát a cy, u ciklikus, drénezetlen nyírószilárdság adja, mely figyelembe veszi a várhatóan fellépő pórusvíznyomást. A talaj tulajdonságaira vonatkozó parciális (biztonsági) tényezők a következők: egyirányú nyomószilárdság: qu = 1,5, kohéziós talaj (drénezetlen nyírószilárdság): cu = 1,5, kohézió nélküli talaj (drénezetlen nyírószilárdság):, cy = 1,35, súrlódási szög: = 1,35. A földrengés közbeni terhelés fő merevségi paramétere a G v s képlettel értelmezhető, ahol a talaj térfogatsűrűsége, és v s a nyíróhullám terjedési sebessége a talajban. (Tájékoztató v s értékek vannak az EC pontjában. pl. szikla 800, nagyon tömör talaj , tömör talaj , laza talaj 180, puha agyag 100 m/sec). Az aktuális talajállapotra legjobban jellemző, pontosabb v s értékek helyszíni szeizmikus méréssel határozhatók meg. Mivel a szeizmikus hatások értékei nagyrészt a talajjellemzők pontosságától függenek, javasolhatók a helyszíni mérések. 2

4 D. Követelmények (Szabvány 4. fejezet) D/1. Rézsűállékonyság (Szabvány fejezet) A természetes vagy mesterséges lejtőkön létesítendő épületek, ill. építmények esetében igazolni kell, hogy az állékonyság földrengés közben megmarad. A rézsűállékonyság pszeudó-statikus módszerrel vizsgálható, a szakasz szerinti vízszintes (és 10 méternél nagyobb magasság esetén a függőleges) szeizmikus többleterő figyelembevételével. Az igazolás során ki kell mutatni, hogy a talajtömeg elmozdulása nem elfogadhatatlanul nagy. A vizsgálat pszeudostatikus módszerrel végezhető, az 0,5 S W szeizmikus horizontális többleterő (ill. az F v = ± 0,5 F H vertikális többleterő) figyelembevételével. Itt α a relatív horizontális talajgyorsulás A típusú talajra (lásd az Általános Tájékoztatás című utolsó fejezetet), S az EC szakaszában megadott talajparaméter (4. táblázat), és W a csúszni akaró talajtömeg súlya, melybe a lejtőn lévő létesítmények súlyát is be kell számítani. Az I. nél fontosabb osztályú építmények esetén F H erőt meg kell szorozni egy 1,0-1,2 nagyságú topográfiai növelő tényezővel. (Az 1,2 a szabálytalan topográfiára vonatkozik.) Ez a tényező a földrengési energia geometriai kényszerek miatti összpontosulását és viszszaverődését veszi figyelembe. A 15 o -nál kisebb, szabályos topográfiájú lejtők esetében a növelés nem szükséges. Az I.-fontosságú létesítmények esetén nem kell állékonyságvizsgálat. Nyugvó csúszások esetében részletes vizsgálat szükséges. Az alapszélességnél lényegesen keskenyebb taréjú hegyhátak jellemzően összpontosítják a földrengési energiát a taréj közelében. Ennek figyelembevételére S T 1,4 növelő tényező alkalmazandó. Különálló sziklafalak és lejtők környezetében a fenti hatás S T 1,2 tényezővel veendő figyelembe. (Ilyen helyekre nem célszerű építeni.) D/2. Talajfolyósodás (Szabvány fejezet) A vízzel telített kohézió nélküli talajokban a földrengés rezgési hatása talajfolyósodást okozhat. Ennek vizsgálata akkor szükséges, ha az altalaj a talajvízszint alatt rétegben vagy lencsékben laza homok, és ha a talajvízszint közel van a térszínhez. A vizsgálat részleteire lásd az EC8-5 szabványt. Síkalapozású épületeknél nem kell vizsgálat, ha a telített homokréteg 15 méternél mélyebben van. Nincs szükség a folyósodási vizsgálatra, ha S 0, 15, és a homok legalább 20% olyan agyagot tartalmaz, melynek PI plaszticitási indexe nagyobb, mint 10%; vagy az iszaptartalom legalább 35%, és a geosztatikai nyomás és az energiaarány szerint normalizált SPT ütésszám nagyobb, mint 20; vagy ha a homok tiszta, és a geosztatikai nyomás és az energiaarány szerint normalizált SPT ütésszám nagyobb, mint 30. Nem kell a folyósodástól tartani, ha a szabványos SPT penetrációs vizsgálat normalizált N(60) értéke nagyobb mint 50 szerese a e vo értéknek, ill. ha a e vo értéke 0,15-nél kisebb. (Magyarországi viszonyokra ez rendszerint teljesül.) Itt a szeizmikus nyírófeszültség: e 0,65 S v0, ahol és S a korábbiak, v0 pedig a teljes geosztatikai nyomás. (Az SPT normalizálásra lásd az EC8-5 szabványt.) Folyásra hajlamos talajokban a cölöpözés alkalmazhatóságát külön vizsgálattal kell meghatározni. A fenti feltételek kiértékelése azt mutatja, hogy hazánkban a talajfolyósodás okozta épületkárosodás a szabvány kiértékelése alapján nem valószínű. (Nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy Magyarországon volt már néhány kisebb talajfolyósodás, de eddig még nem fordult elő talajfolyósodás okozta jelentősebb épületkár.) F H

5 D/3. Túlzott süllyedés a ciklikus földrengésteher hatására (Szabvány fejezet) Ha az alapozás alatt tömörödésre hajlamos, kiterjedt, laza, telítetlen szemcsés talajok, vagy nagyon lágy agyagos talajok találhatók, akkor a földrengés okozta ciklikus terhelésre túlzott süllyedés, esetleg épületelferdülés következhet be. E lehetőségeket a geotechnika módszereivel kell elemezni, és szükség esetén talajjavító módszereket, vagy talajcserét kell alkalmazni, ill. az építmény létesítését el kell kerülni. E. Az altalaj vizsgálata (Szabvány 4.2 fejezet) Az alapozás alatti talaj vizsgálata a szeizmikus területeken is feleljen meg az EC7 szerinti előírásoknak. Az elegendően szükséges adatmennyiséget a geotechnikai vizsgálat során kell meghatározni. A szeizmikus alakváltozás hatására a talaj nyírási modulusa csökken, csillapítása pedig nő. E hatásokat laboratóriumi vizsgálatok segítségével értékelhetjük. Vizsgálati eredmény híján a C és D típusú talajok, és a Magyarországra jellemző kis értékű fajlagos szeizmikus alakváltozás esetére tájékoztatást ad a merevség csökkenés csökkenéséről következő 1. táblázat: 1. Táblázat Talajgyorsulási viszony Csillapítási tényező v s /v s,max G/G max S 0,15 0,10 0,030 0,90 0,80 0,15 0,045 0,80 0,65 Itt G az átlagos nyírási modulus, és v s,max legfeljebb 360 m/sec. F. Az alapozási rendszer (Szabvány 5 fejezet) F/1. Általános követelmények (Szabvány 5.1 fejezet) Az alapozást a felszerkezetről az EC8-1 szerint meghatározott, az alapokra átadódó erőkre, ill. nyomatékokra kell méretezni, úgy, hogy ne következzenek be számottevő alakváltozások, melyek károsan befolyásolnák az épület vagy az adott szerkezet funkcionális működését. Figyelemmel kell lenni a talaj esetleges ciklikus terheléssel szembeni tulajdonságára (lehetséges tömörödés). F/2. A szerkezettervezés szabályai (Szabvány 5.2 fejezet) Az alapozás legyen elegendően merev ahhoz, hogy a felszerkezet adta lokális hatásokat képes legyen elosztva továbbítani a talajra. A felszerkezeteknél figyelembe kell venni az alapok relatív elmozdulásának hatását. A d g alapelmozdulás az EC szakasza szerint a következő kifejezéssel becsülhető: d g = 0,025 a g S T C T D. Az EC Szakasza figyelembevételével az S T C T D szorzat az A, B, C, D, E talajtípusokra rendre 0,8, 1,2, 1,38, 2,16, 1,4. (Ebből a maximális elmozdulás Magyarországra 8,0 mm.) Két alaptest közötti Δ távolság változás az EC8-2 szabvány szerint a Δ = ± 1,4 d g L i /L g összefüggéssel számítható, ahol L i a két alaptest közötti távolság, és L g a földrengési hullám hullámhossza a következő táblázat szerint: 2. Táblázat Talajtípus A B C D E L g (méter) E vizsgálat hiányában meg kell akadályozni a függőleges teherátadó szerkezeti elemek (oszlopok, falak) közötti relatív elmozdulásat. (Ez rendszerint gerenda ráccsal, ill. koszorúrendszerrel, vagy a szerkezetekbe bekötött vasalt aljzattal, vagy vasbetonlemezzel lehetséges.

6 F/3. Tervezési igénybevételek (Szabvány 5.3 fejezet) A tervezési igénybevételeket általában a nem energiaelnyelő (rugalmas) szerkezetek figyelembevételével kell meghatározni, az előírt teherkombináció figyelembevételével, összegezve a statikus és földrengési hatásokat, q=1,5 viselkedési tényezővel. Energiaelnyelő felszerkezeti rendszer esetén a kapacitástervezési szabályokat kell alkalmazni. (EC8-1) F/4. Méretezési feltételek (Szabvány 5.4 fejezet) Az alapok állékonyságának igazolása során a következő ellenállásokat szabad figyelembe venni, a megfelelő parciális (biztonsági) tényezőket alkalmazva. Az alaptest alja és a talaj közötti nyírást (adhéziós és súrlódási hatás), és ezzel együtt a passzív földnyomást max 30%-os értékkel. (Nyírás nélküli esetben nem szükséges a 30%-os csökkentés.) Az alaptest oldala és a talaj közötti nyírást (adhéziós és súrlódási hatás). A földnyomási hatásokat (a passzív földnyomást max 30%-os értékkel). Az alaptest és a talaj között ébredő, az eredőerőre centrikus nyomóerőt. (Talajvíz alatti alapozásnál figyelembe kell venni a víz kedvezőtlen hatását.) Az ellenállás meghatározása során az egyensúlyi feltételeket ki kell elégíteni. Az alaptesthez csatlakozó szerkezetek (rendszerint vasbeton) ellenállásait. A V Ed vízszintes erő tervezési értékére teljesülnie kell a következő egyenlőtlenségnek: V Ed < F Rd1 + F Rd2 + 0,3 E pd. ahol F Rd1 az alaptest alsó síkján ébredő súrlódás, mely N Ed tg(φ)/γ M ként számítható. Itt N Ed az alaptestet terhelő függőleges erő tervezési értéke, Φ az alaptest és a talaj közötti súrlódási szög, és γ M a parciális (biztonsági ) tényező (mely γ Φ re vehető), F Rd2 az alaptest oldalsó síkjain ébredő súrlódás, és E pd a teljes passzív ellenállás tervezési értéke. Síkalapok (Szabvány fejezet) A szabvány nem tárgyalja a hazánkban szokásos sávalapozást. Ez az alapfajta az alaptest felső síkján átadódó vízszintes földrengési erő hatására a talajból való kifordulásra veszélyes lehet, ha a szélesség és magasság viszonya 1,0-nél kisebb. A kifordulási lehetőséget vasbeton koszorúrendszerrel, vagy bekötött vasalt aljzattal lehet megakadályozni. (Megjegyezzük, hogy Magyarországon ilyen földrengés kár eddig még nem fordult elő.)

7 Pilléralapok (Szabvány fejezet) A szabvány ebben a fejezetben egyben tárgyalja a különféle síkalapok méretezési kérdéseit. A parciális (biztonsági) tényező a súrlódásra 1,25, a kohézióra 1,4. A talaj és az alap elcsúszás vizsgálatához szükségesek a talaj és az alap közötti súrlódási szögek értékei. Ezek becsült tájékoztató értékeit a következő 3. táblázat mutatja: 3. Táblázat Talajfajta Tulajdonság Talajra betonozott Zsaluzott betonfelület Kavics, homok Iszapmentes Kavics, homok Iszapos Iszap Kemény Iszap Kemény Sovány agyag Kemény Sovány agyag Kemény Kövér agyag Kemény Kövér agyag Kemény 11 9 Az alap teherbírásának meghatározására általában szabad a geotechnikában szokásos módszereket alkalmazni. (Megjegyezzük, a szabvány az F mellékletében tájékoztató univerzális összefüggést ad tiszta szemcsés és tiszta kötött talajra.) Vízszintes kapcsolatok (Szabvány fejezet) AZ F/2 szakasznak (Szabvány 5,2 fejezet) megfelelően értékelni kell a csomópontoknál kialakuló vízszintes relatív elmozdulásokat, és a felszerkezetben e miatt bekövetkező többlet igénybevételeket. A tervezési talajelmozdulás becslésére az EC képlete szolgál, melyet az F szakaszban ismertettünk. Épületek esetén az előbbi követelmény teljesítettnek tekinthető, ha az alapozási síkot egy szintben alakították ki, és az alapokat fejgerendákkal (koszorúkkal), vagy vasbeton lemezzel összefogják, melyek legfeljebb 1,0 méterre vannak feljebb az alapozási síknál, ill. a cölöpök felső síkjánál. Ilyen megoldás esetén a koszorúkat, ill. a lemezt mindkét irányban legalább az átadódó függőleges teher 10%-ára, D és E típusú talajoknál 12,5%-ára vett húzó, ill. nyomóerőre kell méretezni. Lemez összekötés esetén a húzóerőket biztosító vasalást a lemezben kell koncentráltan elhelyezni. Többsíkú alapozás esetében külön értékelés szükséges. Gerendarács alapozás (Szabvány fejezet) Gerendarács alapozás esetén a fenti szabályok értelemszerűen alkalmazandók. A gerendarácsok teljes alsó felülete a talajon súrlódó felületnek tekintendő. Lemezes összekötés esetén a lemezvastagság tízszerese tekinthető összekötő gerendának. Dobozalapozás (Szabvány fejezet) A dobozalapozásokra az eddigiek értelem szerint alkalmazhatók. Cölöpalapozás (Szabvány fejezet) A cölöpalapozást a felszerkezetből származó függőleges és vízszintes erőkre kell méretezni, beleértve a horizontális földrengési erőket is. A talajban ébredő kinematikus erőket, ill. a kinematikus kölcsönhatást csak III. és IV. fontosságú épületeknél kell figyelembe venni, és csak akkor, ha az altalaj igen puha, és rétegezett.

8 G. Talaj-szerkezet kölcsönhatás, SSI (Szabvány 6. fejezet) A talaj-szerkezet kölcsönhatás azt jelenti, hogy a talaj alakváltozása miatt a felszerkezet rugalmasan, és nem mereven van befogva a talajba. E hatást a szabvány szerint a következő esetekben kell számításba venni: a nagy tömegű, vagy mélyített alapok (pl. hídpillérek, part menti szekrények és silók), karcsú, magas szerkezetek (pl. az EC8-6 szerinti tornyok, kémények), ha az alakváltozás másodrendű hatásai jelentősek (vagyis ha a rezgési periódusidő 4,0 sec-nál nagyobb), a nagyon lágy talajon alapozott létesítmények, valamint a lágy, rétegezett talajban lévő cölöpök, az EC8-5 szabvány fejezete szerint. Az SSI általában növeli a periódusidőt, ezzel esetleg csökkentve az igénybevételt, és így növeli a biztonságot. Ezzel szemben növeli az alakváltozást, ezzel csökkentve az alakváltozási biztonságot. Miután az EC /(3) pontban megadott T C H 3/ 4 összefüggések konkrét épületmérések kiértékeléséből születtek, épületek esetében ezek használata már tartalmazza az SSI hatást. (Itt T a periódusidő, H az épületmagasság, és C = 0, ,08.) A felsorolt létesítményeknél a lehetőségekhez képest célszerű figyelembe venni az SSI hatást. A szabvány D. melléklete csak általános leírást ad a jelenségről, felhasználható, konkrét segítséget nem nyújt. Tudomásul kell venni, hogy a számításhoz a talajok dinamikai paraméterei szükségesek, és ez az adatbázis Magyarországon jelenleg nem áll rendelkezésre, és a dinamikai számítások is bizonytalanok az anyagok nemlineáris tulajdonságai miatt. Ezért többtömegű rezgőrendszer figyelembevételével külön elemzésre van szükség. Így pl. a talajok dinamikus jellemzőit a számítások során a földrengés során várható alakváltozások tartományára kell meghatározni. A helyszíni szeizmikus mérések, és a laboratóriumi dinamikai vizsgálatok eredményeit együttesen értékelve olyan átfogó adatsort kaphatunk, mely csökkenti az SSI számítások bizonytalanságait. A tervezőnek figyelembe kell venni azt is, hogy az eredményekre hatással van a talajjellemzők helyszíni változékonysága, a földrengéshatás, és a szerkezeti anyagok és a szerkezeti elemek időbeni változékonysága is. A vizsgálat e számos jellemző és viselkedésmód együttes értékelésével adhat lehetőséget a tervezés pontosságának megítélésére. H. Földmegtámasztó szerkezetek (Szabvány 7. fejezet) A földmegtámasztó szerkezetekre az EC-7 az irányadó, kiegészítve az EC8-5 szabvány 7.1 és 7.2 szakaszaiban leírtakkal. A földnyomásnál határegyensúlyi eljárást (R d E d ) célszerű alkalmazni, és figyelembe kell venni a dinamikus földrengési vízszintes földnyomást és víznyomás többletet. Ennek során szabad drénezetlen talajviszonyokat feltételezni. A fölnyomások számítására az EC8-5 szabvány E mellékletében különböző esetekre és talajviszonyokra, (valamint víz alatti szerkezetek hidrodinamikai víznyomástöbbletére) leírt összefüggéseket kell alkalmazni. (Az EC8-1 szerint a felszerkezeteknél nem kell figyelembe venni a függőleges földrengési hatást. A 10 méternél magasabb támfalak és rézsűk esetén a talajban ébredő függőleges hatás már számottevő lehet, ezért indokolt a figyelembevétele.) Az aktív földnyomást elmozduló szerkezeteknél az aktív nyomással, el nem mozduló szerkezeteknél a nyugalmi nyomással kell számítani. A földellenállás számításánál a nyírási (súrlódási) ellenállással kombinálva a passzív földnyomást csak 30%-ával szabad figyelembe venni. (Nyírás nélküli esetben nem szükséges a 30%-os csökkentés.) Az ellenőrzést az F/4 szakaszban leírt feltételekkel kell elvégezni. A 10,0 méternél kisebb falak esetén a földrengési erő az F H S W / r szerint számítható, ahol és S a korábbiak, W az elcsúszni akaró talajtömeg, és r pedig súlytámfalak esetében 1,5, egyéb esetekben pedig 1,0. Végleges beépítésű talajhorgonyoknál a horgony statikusan meghatározott hosszát az ( 1 1,5 S ) szorzóval meg kell növelni. (10 méternél magasabb falak esetén részletesebb vizsgálat kell.)

9 Az ellenőrzés során biztosítani kell az általános állékonyságot, azaz igazolni kell a felborulás, elcsúszás, és alap alatti talajtörés elkerülését. A földrengési erőt szabad a fal vagy alap félmagasságú helyén működtetni. Követelmény, hogy a szerkezet a földrengés okozta korlátozott alakváltozás, ill. elmozdulás után is képes legyen a funkciójának ellátására. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1. A földrengési relatív gyorsulás javasolt értékeit az 1 g képletből lehet ag R / számítani. Az a gr talajgyorsulás referencia értékeit a 475 éves visszatérési periódusidőt figyelembe véve az EC8-1 tájékoztató Nemzeti Melléklete Magyarország minden egyes helyiségére tartalmazza. Értéke 0,08g - 0,15g közötti. (A figyelembe veendő értékre nincs nemzeti megállapodás.) A képletben g a nehézségi gyorsulás (g ~ 10 m/sec 2 ). A tervezett élettartamtól függő γ 1 fontossági tényező az EC /(4) Megjegyzés rovata szerint számítva a 3 1 T L TRG összefüggésből határozható meg. Itt T RG = 475 év a viszszatérési periódusidő, és T L az építmény tervezési élettartama. Az EC8-1 szabvány szerinti 475 évet figyelembe véve az élettartamtól függő fontossági tényező a 3 1 0, 128 TL képletből határozható meg. (A T L tervezési élettartam az EN 1990 szabvány szerint normál esetben 50 év, jelentős építmény esetében -pl. parlament- 100 év.) A meghatározott érték még megszorzandó az épület fontosságától függő 0,8-1,4 épület fontossági módosító tényezővel. (Lásd az Épületek fontossági osztályai, 5 táblázat.) Az S értékek a különböző talajtípusok esetén a következőek: 4. Táblázat Talajtípus Talajleírás S értéke A Szikla, a felszínen legfeljebb 5,0 m talajtakarással 1,0 B >10 m nagyon tömör homok, kavics, vagy nagyon merevagyag 1,2 C Tömör, vagy középesen tömör homok, kavics, 1,15 vagy merev agyag, több tíz méter vastagságban D Laza, közepes szemcsés talaj, vagy túlnyomóan 1,35 puha-szilárd kötött talaj E Felszíni allúvium réteg, 5-20 m vastag, alatta merevebb agyag 1,4 A nagy plaszticitású, nagy víztartalmú, esetleg folyásra hajlamos igen puha talajok esetében külön értékelés szükséges. Épületek fontossági osztályai. 5. Táblázat Fontossági Épületfajta Módosító tényező osztály I. Kisebb jelentőségű (pl. mezőgazdasági) épület 0,8 II. Közönséges, szokványos épület (pl. lakóház, üzletház) 1,0 III. Fontos épület (pl. Iskola, színház, parlament, stb.) 1,2 IV. Igen fontos épület (pl. kórház, tűzoltóság, erőmű, vízmű) 1,4

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ EUROCODE SZERINT 1 ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETÉNEK RÉSZEI Helyzetük

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

Vizsgakérdések. www.g4m4.atw.hu

Vizsgakérdések. www.g4m4.atw.hu Vizsgakérdések www.g4m4.atw.hu 1. Alaptestek kialakítása, fajtái, anyaguk. Az építmények terheit az alapok közvetítik a talajra. Ha az alap közvetlenül az építmény szerkezete alá kerül, akkor síkalapról

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek

Csőanyag, csőstatikai. statikai ismeretek Csőanyag, csőstatikai statikai ismeretek BME Vízi V KözmK zmű és Környezetmérnöki Tanszék Anyaga szerint Csövek csoportosítása sa fémes anyagú, cement kötőanyagk anyagú, kerámia és, műanyag csöveket Falszerkezet

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK S Z E R K E Z E T E K M E G E R Ő S Í T É S E BMEEOHSASA4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földműve gyaorlat Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Vasalt talajtámfal 2. Vasalt talajtámfal alalmazási területei Úttöltése vasúti töltése hídtöltése gáta védműve ipari épülete öztere repülőtere

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTÓSZERKEZETI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tartószerkezeti tervező: EXON 2000 Kft. 1136 Bp. Pannónia u. 18. I/1. Szántó László statikus vezetőtervező épület-,

Részletesebben

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák

A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14. Oldalirányban megtámasztott gerendák A.14.1. Bevezetés A gerendák talán a legalapvetőbb szerkezeti elemek. A gerendák különböző típusúak lehetnek és sokféle alakú keresztmetszettel rendelkezhetnek

Részletesebben

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása

Ikerház téglafalainak ellenőrző erőtani számítása BME Hidak és Szerkezeek Tanszék Fa-, falazo és kőszerkezeek (BMEEOHSAT19) Ikerház églafalainak ellenőrző erőani számíása segédle a falaza ervezési feladahoz v3. Dr. Varga László, Dr. Koris Kálmán, Dr.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Falazott szerkezetek méretezése

Falazott szerkezetek méretezése Falazo szerkezeek méreezése A falazaok alkalmazásának előnyei: - Épíészei szemponból: szabadon kialakíhaó alaprajzi megoldások, válozaos homlokzai megjelenés leheőségei - Tarószerkezei szemponból: arós

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

Használhatósági határállapotok

Használhatósági határállapotok Használhatósági határállapotok Repedéstágasság ellenőrzése Alakváltozás ellenőrzése 10. előadás Definíciók Határállapot: A tartószerkezet olyan állapotai, amelyeken túl már nem teljesülnek a vonatkozó

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGA KOMPLEX KÉRDÉSEK 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén 2. Lakópark építése mozgásveszélyes területen 3. Kereskedelmi épület építése felhagyott gyártelepen,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI

FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI KÉRDÉSEI 2012 2013 TAVASZ Előadó: Dr. Tompai Zoltán FÉLÉV TÉMAKÖREI 1. BEVEZETÉS 2. FELÚJÍTÁSOK, KÁROSODÁSOK TÍPUSAI, GEOTECHNIKAI OKOK VIZSGÁLATA 3. FELÚJÍTÁSOK GEOTECHNIKAI TERVEZÉSÉNEK

Részletesebben

A méretezés alapjai I. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF BSc Építőmérnök szak I. évfolyam Nappali tagozat 1. Bevezetés 1.1. Épületek tartószerkezetének részei Helyzetük szerint: vízszintes:

Részletesebben

Tájékoztató az építmények földrengés elleni tervezéséhez

Tájékoztató az építmények földrengés elleni tervezéséhez Mérnöki Kamara Nonprofit Kft Tájékoztató az építmények földrengés elleni tervezéséhez Dr. Dulácska Endre Prof. Emeritus egyetemi tanár A Magyar Tudományos Akadémia Földrengésmérnöki Bizottság elnöke 1.

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK LATÁNAK TAPASZTALATAI

PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK LATÁNAK TAPASZTALATAI III. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP BALATONFENYVES, 2010. 03. 18-19. 19. PÁLYASZERKEZETI MEGOLDÁSOK VIZSGÁLAT LATÁNAK TAPASZTALATAI SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1.

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje

TARTALOM. 1. Bevezető gondolatok 1.1. A vasúti pálya műszaki teljesítőképessége 1.2. Az ÖBB Strategie Fahrweg projektje ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK A PÁLYAÉPÍTÉSBEN ÉS FENNTARTÁSBAN SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY KARBANTARTÁSÁNAK ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra newton Dr. Szalai Kálmán "Vasbetonelmélet" c. tárgya keretében elhangzott előadások alapján k 1000 km k m meter m Ft 1 1 1000 Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra deg A következőkben

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft.

Dr. Móczár Balázs 1, Dr. Mahler András 1, Polgár Zsuzsanna 2 1 BME Építőmérnöki Kar, Geotechnikai Tanszék 2 HBM Kft. TALAJ ÉS SZERKEZET KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAI VASBETON LEMEZALAPOZÁSÚ VÁZAS ÉPÜLETEK ESETÉN COMPARITIVE TESTS OF SOIL AND STRUCTURE INTERACTION IN CASE OF FRAMED STRUCTURES WITH RAFT FOUNDATION

Részletesebben

A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1

Részletesebben

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés FÖLDMUNKAGÉPEK A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

2016.02.16. Villámvédelem

2016.02.16. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2. SÜLLYESZTETT ÚTPÁLYA SZERKEZET 3. VASÚTI HÍD 4. KÖZÚTI HÍD 5. TŰZ-, MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MELLÉKLET: Tervezői nyilatkozat, kamarai igazolás Emlékeztetők, jegyzőkönyvek

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.

Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik. Központi értékesítés: 2339 Majosháza Tóközi u. 10. Tel.: 24 620 406 Fax: 24 620 415 vallalkozas@sw-umwelttechnik.hu www.sw-umwelttechnik.hu Termékeink cementtel készülnek Helyszíni felbetonnal együttdolgozó

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 13. jjtervezési alapelvek 15

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 13. jjtervezési alapelvek 15 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 13 jjtervezési alapelvek 15 Qá betonpadlókra vonatkozó előírások 18 QHasználat. hatások, igénybevételek 19 3.1. A betonpadlók használata 19 3.2. A betonpadlókat érő hatások és

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TARTALOM - JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OTSZ - CPR - FOGALMAK tűzterjedést gátló szerkezetek falak, födém - Építőanyagok tűzvédelmi

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339.

TERVEZÉSI SEGÉDLET. Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel. SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. TERVEZÉSI SEGÉDLET Helyszíni felbetonnal együttdolgozó felülbordás zsaluzópanel Készítette: SW UMWELTTECHNIK Magyarország. Kft 2339. Majosháza Majosháza, 2007. február TARTALOMJEGYZÉK: STATIKAI MŰSZAKI

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS. a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Geotechnikai Tanszék TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól A talajvizsgálati

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére

Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére Mapeshield I Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére ALKALMAZÁSI TERÜLET A Mapeshield I elsősorban vasbeton

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok

Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok Széchenyi István Egyetem Kooperációs Kutató Központ Hídalépítmények geotechnikai tervezésének fejlesztése különös tekintettel a korszerő geotechnikai számítógépes programok alkalmazásának lehetıségére

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén

kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Talajjavítás II. Talajjavítás célja 2 Talajszilárdság javítása kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén Összenyomhatóság csökkentése a szemcsemozgás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 06-06/2 A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag felhasználásával)

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 199 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága Készítették: Kovács Tamás és Völgyi István -1- Készítették: Kovács Tamás, Völgyi István

Részletesebben

T E R V E Z É S I S E G É D L E T

T E R V E Z É S I S E G É D L E T BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉK T E R V E Z É S I S E G É D L E T a Magasépítési Vasbetonszerkezetek című tantárgy féléves gyakorlati feladatához (BSc. képzés)

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.: A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Lektor: Dr. Csorja,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. A felületszerkezetek csoportosítása Felületszerkezetek Sík középfelület Görbült középfelület (héjszerkezet) Tárcsa Lemez Egyszeresen görbült Kétszeresen

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási előnyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a 12,0 cm-es szélességi méretből adódóan kevesebb áthidalóval megoldható

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez

a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 01392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez " STEEL " Tervezı Iroda BT. 6723. Szeged, Mária u. 5. Tel.: -2626-938 SZERKEZETI MŐLEÍRÁS a Szeged, Budapesti út. 5./ hrsz: 0392/6/. alatti fedett kerékpár tároló kiviteli tervéhez Kiindulási adatok ±0,00=

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 6. Előadás Stabilitás II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Kifordulás jelensége Rugalmas hajlított gerenda kritikus nyomatéka Valódi hajlított gerendák viselkedése

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. -Tervezésialapelvek, műszakivédelemkialakítása, vízrendezés,

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. MGIN5 modul A mezőgazdasági utak alépítményei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet

Részletesebben

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása

Téma: A szerkezeti acélanyagok fajtái, jelölésük. Mechanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása 1. gakorlat: Téma: A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük. echanikai tulajdonságok. Acélszerkezeti termékek. Keresztmetszeti jellemzők számítása A szerkezeti acélanagok fajtái, jelölésük: Ádán Dulácska-Dunai-Fernezeli-Horváth:

Részletesebben

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS

III. M Ű SZAKI LEÍRÁS III. MŰSZAKI LEÍRÁS I. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁS 1. Feladatleírás Az Ajánlattételi felhívás II.2.1) pont alatt meghatározásra került a tervezési szerződés tárgya és az előirányzott beavatkozások,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

Ytong tervezési segédlet

Ytong tervezési segédlet Ytong tervezési segédlet Tartalom Statika Falazott szerkezetek 4 Áthidalások Pu zsaluelemekkel 8 Pu 20/25 jelű Ytong kiváltógerenda 9 Pu 20/30 jelű Ytong kiváltógerenda 10 Pu 20/37,5 jelű Ytong kiváltógerenda

Részletesebben

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak.

Alépítményként az építési szabályzatoknak megfelelõ hordozóréteget kell készíteni, mert ez adja át a közlekedés okozta terhelést az altalajnak. Gyeprács telepítése A Ritter gyeprács telepítése A TELEPÍTÉS ELÕNYEI - Könnyen, gyorsan és olcsón lehet telepíteni. - A felület a kitöltõ anyagtól függõen azonnal terhelhetõ. - A kis súlya miatt a telepítéshez

Részletesebben

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdése

Részletesebben