Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények"

Átírás

1 Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország Magyarországon 2003-ban új, dinamikus módszerrel mérő berendezés kifejlesztése kezdődött, mely két mérés egyidejű elvégzésére alkalmas. A kialakított könnyű ejtősúlyos berendezés egyrészt méri a hagyományos dinamikus modulust, mint teherbírást, másrészt az ejtések hatására létrejött tömörödési görbéből képes számítani a tömörségi fokot is. A 2005-ben épült M7 autópályákon lehetőség nyílt az új, EU-szabadalmat kapott tömörségmérési módszer kipróbálása. A hagyományos izotópos mérési módszerrel való összehasonlítást több alkalommal, nagyszámú összehasonlító mérésekkel végeztük el. Ezekből a legnagyobbat melyet itt is ismertetünk őszén, az M7 autópálya Zamárdi Balatonszárszó szakaszán 23 próbaszakaszon, öt különböző anyagon, szakaszonként 3-3 szelvényben, szelvényenként 3-3 mérési ponton, statikus teherbírás és víztartalom-méréssel párosítottuk. Az összehasonlító tömörségmérések tapasztalatai szerint a két fajta tömörségmérés várható értéke valóban azonos, egyezően az elmélettel. A kis mértékben módosított könnyű-ejtősúlyos berendezéssel, 163mm-es kistárcsával végzett dinamikus tömörség-mérés új módszerének kidolgozása mellett a dinamikus modulus meghatározásának feltételei is tovább javultak. Az új B&C mérőeszköznél megválasztható az alkalmazandó Boussinesq-féle tárcsaszorzó (merev, hajlékony), a Poisson-tényező (0,3-0,4-0,5) is. A mért modulusok és a tárcsa alatti dinamikus terhelés a statikus teherbírás mérésnél megszokotthoz nagyon hasonlók. Az eddigi LFWD (Light Falling Weigt Deflectometer) berendezések 300 mm-es tárcsával és p=0,1 MPa tárcsa alatti terheléssel igen messze álltak a statikus teherbírásnál alkalmazott 0,3 Mpa terhelés szintjétől és az átszámítási kísérletek egyike sem vezetett korrekt eredményre. Az új dinamikus könnyűejtősúlyos tömörség- és teherbírás mérő berendezés és a most kidolgozott dinamikus tömörségi fok számításának elmélete lehetővé teszi, hogy a tömörödési görbe meghatározásával a tömörséget végre a süllyedéssel jellemzett tömörödéssel mérjük, másrészt a dinamikus modulust a statikus teherbíráshoz hasonló tárcsa alatti terheléssel mérjük. Kiemelkedő, hogy egyetlen méréssel meghatározható mind a teherbírási modulus, mind a tömörségi fok. A forradalmi újítás jelentős idő és költségmegtakarítással jár, és megbízhatóbb, pontosabb mérési eredményt biztosít. Előzmények A tömörség a legfontosabb minőségi jellemző a teherbírás mellett a mélyépítésben. Az eddig alkalmazott tömörségmérések a sűrűség mérésén alapultak, mint a homok-kiöntéses, a víztérfogat-méréses, vagy az izotópos mérés. A mért helyi sűrűséget a víztartalom ismeretében először száraz sűrűségre átszámítottuk, majd egy viszonyítási sűrűséghez hasonlítottuk, százalékban megadva. A viszonyítási sűrűség Magyarországon a módosított-proctor vizsgálattal meghatározott sűrűség ( dmax ). Ma már erre az EN uniós szabvány érvényes. Újabban más viszonyítási sűrűségek is ismeretesek, mint a vibrosajtolásos, vibrokalapácsos, vagy 1

2 vibroasztalos vizsgálati módszerek. Ezek összehasonlítása, átszámíthatósága még nem ismeretes, de vélhetően más-más anyagviselkedés várható. Az EN-ISO szabványok érvénybe lépése felveti a kérdés, hogy az egyszerűsített Proctor-vizsgálatot, vagy a módosított Proctor vizsgálatot használjuk-e viszonyítási sűrűségként. Német területen elterjedt a kisebb sűrűségű egyszerűsített Proctor-vizsgálat ( dmax ) alkalmazása. A viszonyítási sűrűségek körül tehát sok kérdés felmerülése várható, melyek a jelenlegi bizonytalanságot csak fokozni fogják. Minőségellenőrzési szempontból fontos lenne a pontos tömörség-mérés. Az izotópos tömörségmérés azonban ma legföljebb +/-5-6%-os pontosságú, mely a szigorú követelményeknek nem felel meg. A mérés véletlenszerű ingadozása igen magas. Az izotópos mérési módszer várhatóan a jövőben sem lesz pontosabb. A mérés sem egészségügyi, sem környezetvédelmi okokból nem előnyös. Alkalmazását szigorú jogszabályok rögzítik, ezért kiváltása hatalmas adminisztrális és költségcsökkentést eredményez. A német FGSV-561 nem is javasolja már e módszert, helyette az homokkitöltéses, térfogatos, azaz a régi négykézlábas módszereket alkalmazza, vagy a tömörséget a LFWD dinamikus teherbírás-mérés egyenletességéből következtetve próbálja meg helyettesíteni. Újabb lehetőség a CCC-módszer, mely a tömörítő hengerekre szerelt gyorsulásmérővel állapít meg több, a tömörödéssel kapcsolatban állónak vélt újabb jellemzőt. Fentiek miatt a dinamikus ejtősúlyos tömörségmérés gyakorlati előnye kiemelkedő. A magyar alkalmazási tapasztalatok igen kedvezőek. Alkalmazása az építést jelentősen megkönnyíti, rutinszerű döntéseket tesz lehetővé. A mért paraméterek alapján egyértelműen eldönthető, hogy kell-e (lehetséges-e) még további tömörítés, vagy nem. Magyarországon 2003 óta folyik kutatás a kistárcsás dinamikus tömörség- és teherbírásmérés berendezésének és mérési módszerének kialakítására és a rendszeres mérésre eddig már 14 laboratórium szerzett jogosultságot. Dinamikus tömörségmérés elmélete A tömörített rétegen egy súlyt ejtegetve a laboratóriumi Proctor-géppel egyező mértékű munkát végzünk a helyszínen, az adott víztartalmú rétegen. Az így meghatározott tömörséget helyi, relatív tömörségi foknak (CrE%) nevezzük. A B&C (Bearing Capacity & Compactnessrate Tester) egy olyan könnyű-ejtősúlyos mérőberendezés, melynek tárcsa átmérője 163 mm, a cm magasságból ejtett 10 kg tömegű ejtősúly a tárcsa alatt 0,35 MPa dinamikus terhelést hoz létre. Ez szükséges ahhoz, hogy a szükséges tömörítési munka az ejtések során létrejöjjön, egyben pedig lehetőség arra, hogy a dinamikus modulust a szokásos 0,3 Mpa statikus terhelési tartomány közelében határozzuk meg (ne 0,1Mpa terheléssel, mint a jelenlegi LFWD). Az így meghatározott relatív (adott víztartalom mellett elért) tömörséget még az optimális víztartalomhoz, a wopt-hoz kell igazítani, hogy a hagyományos, száraz sűrűségek arányából számított tömörségi fokkal (Crd%) egyező legyen. A nedvességkorrekciós tényező Crw= ( di/ dmax)/100, melyet az alkalmassági vizsgálat során táblázatosan határozunk meg és a helyszínen mért víztartalomhoz tartozó értéket kiolvashatjuk. A nedvességkorrekciós tényező tehát a Proctor-görbe normalizált alakja. Mivel minden anyag Crw görbéjének maximuma =1,0 csak görbületük lesz változó. A dinamikus tömörségi fok Crd%= CrE%*Crw azaz a helyszíni relatív tömörség és a nedvességkorrekciós tényező szorzata. A természetes víztartalom mellett elért helyszíni 2

3 relatív tömörségi fok kizárólag a hengerlési munkától függ. A laboratóriumban betömörített minden Proctor-pont relatív tömörsége ezért 100%. A helyszínen a tömörítést az adott műszaki jellemzők mellett számított egyenértékű Proctor-munka eléréséhez 18 ejtéssel hozzuk létre. Fontos a nedvességkorrekciós tényező görbéjének (Proctor-görbe alakjának) minél pontosabb meghatározása, ezért a talajmintából az eddiginél több, 8-15 Proctor-pontot készítünk, melyből regressziós analízissel (!) másodfokú közelítéssel határozzuk meg a Proctor-görbe görbe, valamint a nedvességkorrekciós együttható egyenletét. Ilyet mutatunk be az alábbi ábrán. 1.sz. ábra Nedvességkorrekciós együttható görbéje egy iszapos homokra Trw-görbe (földmű, hom okliszt M7) y = -0,0016x 2 + 0,0292x + 0,8666 R 2 = 0,9586 1,00 0,95 Trw 0,90 0,85 0, w% A dinamikus tömörségmérési módszer lényeges eleme, hogy a Proctor-vizsgálattal azonos munkával a tömörítést mindig a helyszínen, az adott anyagon, újra és újra elvégezzük minden egyes mérésnél. Emiatt az inhomogén sűrűség jelentősége, az ez által okozott hiba eltűnik. Ez a dinamikus tömörségméréseket rendkívül biztonságossá és megbízhatóvá teszi. A relatív helyszíni tömörségi fokot az ejtésenként mért süllyedésekből határozzuk meg. Nyolc különböző elméleti módszert vizsgáltunk meg, mire a legalkalmasabbat kiválasztottuk. Ez egy Proctor-féle vizsgálat elméletéből levezethető összefüggés, melynek lényege, hogy azonos száraz tömegű minták, különböző víztartalommal nedvesítve, különböző hengermagasságra tömöríthetők be azonos munkával. Ezt Md=constans modellnek nevezzük. (Jelenleg a különböző nedvesített mintáknál az egyforma nedves térfogatot alkalmazzuk a Proctorvizsgálatban, azaz Vw=constans.) Az optimális víztartalomnál a legkisebb a henger magassága, azaz a legnagyobb az elért tömörség. A hengerek közötti magasságkülönbség süllyedésnek is tekinthető, ha az a tömörítési munka hatására jön létre a helyszínen. Mivel a süllyedés (magasság különbség) és a hengerek tömörségi foka szorosan összefügg, az azonos munkával létrehozott alakváltozásból a (kiinduló) tömörségi fok azonos módon számolható. A különbség a helyszíni mérés és a laboratóriumi Proctor vizsgálat hengerei között csak annyi, hogy a helyszínen nem a víztartalom miatt változik a henger magassága, hanem a tömörítési munka miatt. Ez azonban indifferens, mert a sűrűség a száraz sűrűség és térfogat aránya, azaz csak a tömörítési munka során létrejött magasságkülönbség függ a tömörséggel össze. A Proctor-vizsgálat ilyen felfogása bármelyik hagyományos mérésből számítható, egy példát az 2.sz ábrán mutatunk be (a piros oszlopok a Proctor-hengerek magasságainak különbségét, a kék oszlopok azok víztartalmát mutatják). 3

4 2.sz ábra Proctor hengerek magasságkülönbsége Md=contans esetén Gsz=const Dh-w% összefüggés w % / mm víztartalom w % 10,1 8,1 6,4 4,4 3,7 1,9 magasságkülönbség (mm) ,732 4,727 0,000 1,165 1,165 3,529 A magasság különbségek (süllyedés) és a tömörségi fok lineárisnak vehető összefüggését minden Proctor-vizsgálatból egyedileg is meg lehet határozni. Több száz vizsgálatból a magyar előírás ezt =0,365+/-0,02 meredekséggel veszi figyelembe és jellemzőnek vehető. ELŐNYÖK Dinamikus tömörség független a sűrűségtől és inhomogenitásától A tömöségi fok és a süllyedés egyesített összefüggését megvizsgáltuk mintán öt lényegesen különböző sűrűségű anyagnál, összesen 150 Proctor-mérési pont egyesített feldolgozásával (3. sz ábra). A lényeges anyagi és sűrűségi különbségek ellenére a alakváltozás-tömörségi fok összefüggés lineáris együtthatója Φ=0,3642-nek adódott R 2 =0,9967 regressziós együttható mellett (3. ábra). A relatív tömörség számítására kapott összefüggés CrE%=100- Φ*Dm ahol Dm deformációs mutató egy súlyozott átlag, a szomszédos ejtések süllyedéseinek különbsége az ejtések számával súlyozva és átlagolva. Az Md=constans Proctor-modell szerint feldolgozva a süllyedési adatokat és másodfokú összefüggéssel közelítve az összefüggés CrE%=70,8%-nál minimumot mutat R=1 regressziós együttható mellett, mely bármilyen víztartalomnál az elméletileg lehetséges legkisebb tömörségi fok, melyet a világon először van lehetőségünk egy elmélet alapján megadni. Ennél kisebb tömörség létrehozása tehát elméletünk szerint nem lehetséges. Professzor Kézdi szerint a relatív tömörség legkisebb értéke kísérleti úton többszöri próbálkozás ellenére eddig laboratóriumban nem volt meghatározható. 4

5 3.sz ábra Öt különböző sűrűségű anyag 150 proctor pontjának összefüggése Tömörségi fok és alakváltozás mm összefüggése n=150 db Tömörségi fok Trd% y = -0,3642x R 2 = 0,9967 y = 0,0013x 2-0,3934x R 2 = Dm alakváltozás mm A dinamikus tömörségmérés magyar vizsgálati specifikációja (ÚT ) 2005-ben bevezette az egyszerűsített dinamikus tömörségmérés fogalmát. Korábban 18 ejtés kellett a dinamikus tömörség méréséhez, mely nem aratott osztatlan sikert a laboránsoknál. Az új módszer egyszerűsített üzemmódban a tömörödési görbe alakjától teszi függővé a még szükséges ejtések számát, a süllyedési görbe végérintőjének meredeksége figyelésével. Az első kilenc ejtés után kezdi figyelni a program a feltétel fennállását, teljesülésekor pedig az utolsó két pontból képzett meredekséggel képezi a hiányzó adatsort. Mivel a helyettesítéssel számított tömörségi fok kissé rosszabb, mint a teljes sorozattal számított, így az elhanyagolás a biztonság javára történik. A relatív tömörség alkalmazása az izotópos mérések ellenőrzésére A radiometriás tömörségmérés a mért nedves sűrűségből és a mért víztartalomból számítja a száraz sűrűséget, és ezt a Proctor-vizsgálattal meghatározott dmax viszonyítási sűrűséghez viszonyítja. Így határozzuk meg viszonyítási sűrűséggel és mért helyszíni sűrűségből a Cr % izotópos tömörségi fokot. Mivel Cr %=Crd% a CrE% és egyenlő a helyszíni relatív tömörség a Crw nedvességkorrekciós tényező szorzatával, ezért az izotópos sűrűségmérési eredményből is számítható a hengerlés hatékonyságát jellemző izotópos relatív tömörségi fok a CrEiz% = Cr % / Crw kifejezéssel. Ha az izotópos tömörségi fok mérések eredményeiből az osztással számítva 100%-nál nagyobb relatív tömörséget kapnánk, az csak hibás mérés lehetett. Ezért az izotópos mérési módszer amúgy is gyenge megbízhatóságának ellenőrzésére is kiválóan alkalmas e módszer. A mérési eredmények információtartalma Az új dinamikus tömörség mérési módszer nagy előnye, hogy a mért paraméterekből azonnal lehet tudni a helyszínen, hogy megfelelő-e a tömörség, vagy ha nem, akkor mit kell tenni. Kizárólag a hengerlés hatékonyságát mutatja az adott nedvességtartalom mellett jellemző relatív tömörség, ezért CrE%<97 esetén még érdemes néhány járattal rátömöríteni. Ehhez ráadásul nem kell ismerni az anyag Proctor jellemzőit sem. Ha tehát a tömörített réteg az optimális víztartalom környékén van, vagy csak gyártásközi jellegű vizsgálatot akarunk 5

6 végezni, úgy ez is elegendő információ a tömörítés hatékonyságára. A relatív tömörségi fokból a helyszínen minden más információ nélkül is meg lehet mondani, hogy a hengerlés hatékonysága milyen, tömöríthető-e még a réteg tovább, vagy sem. Kizárólag csak az anyag nedvességtartalmától függ a nedvességkorrekciós tényező, ezért már az alkalmassági vizsgálatkor megmutatja, hogy az adott wt természetes nedvességtartalom mellett legföljebb hány %-os tömörséget lehet elérni tökéletes hengerlés esetén is. Ha a Crw értéke mondjuk a mért wt% helyszíni víztartalomnál 0,922 akkor a Cr %=Crd% = CrE%*Crw miatt a hengerléssel elérhető legnagyobb CrE%=100% relatív tömörségi fok esetén is csak 92,2% tömörségi fok lehet, tehát például 95% semmiképpen sem teljesíthető. A nedvességkorrekciós tényezőből meg lehet mondani előre, hogy a bányászott, vagy beszállított, ismert víztartalmú anyag egyáltalán alkalmas lesz-e az adott tömörségi fok elérésére, vagy azt nedvesíteni, esetleg szárítani kell. Emiatt a nedvességkorrekciós tényező megadása az alkalmassági vizsgálat része kell legyen. A dinamikus tömörségmérésnél alkalmazott nedvességkorrekciós együttható görbéjének meghatározása rávilágított a Proctor vizsgálat jelenlegi gyengeségeire is. Nem 4-5, hanem több, 8-15 pontból kellene a Proctor-görbét meghatározni, továbbá a telítési vonalak meghatározása is mindig szükséges lenne. Az optimális víztartalomra a görbe nem feltétlenül szimmetrikus, mert a nedves ágon a beépítési víztartalmat a wp sodrási határ alá kell választani. A Proctor-görbét célszerű lenne regressziós analízissel meghatározni, másodfokú közelítéssel. A számításban (főleg kevés Proctor-pontnál) érdemes felvenni egy-két virtuális Proctor-pontot is az S=0,85 vagy 0,9 telítési vonalon, a mért legfölső víztartalom fölött. Ezek ugyanis jóval pontosabban számíthatók a hézag nélküli sűrűség ismeretében, mint ahogyan mérhetők, mert a mintából a víz hamar kifolyik. Viszonyítási sűrűség alternatívái Az új MSZ EN európai szabványok megjelenésével az eddig használt ρdmax viszonyítási térfogatsűrűség nem csak az EN szerint, egyszerűsített-, vagy módosított Proctorvizsgálattal adható meg. Más modellhatású módszerek alkalmazása is lehetséges, mint például a vibrosajtolásos (EN ), a vibrokalapácsos (EN ), vagy a vibroasztalos (EN ) viszonyítási térfogatsűrűség. Ezek összehasonlítása eddig még nem volt lehetséges, de bizonyosan elkerülhetetlen. Az amúgy is nagy pontatlanságú izotópos mérési módszer ezzel igen nagy dilemma elé kerül és várható, hogy a sűrűségi inhomogenitásra amúgy is érzékeny mérésben a több viszonyítási sűrűség miatt a káosz véglegessé válik. A kérdés fontos és abszolút gyakorlati, mert a fokozottan szigorodó minőségi elvárások miatt a tömörségben - és a teherbírásban egyre gazdaságtalanabbul kivitelezhető az előírt szigorú minőség. Jellemző a mai magyar autópálya építésekre (autópályák tenderelőírására), hogy a földmű felső 1m-es rétegére például Crd%>97% a tömörségi követelmény, módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott viszonyítási sűrűség mellett. Számos kivitelező és laboratórium küzd hallatlan nehézségekkel a szigorú előírások teljesítésére. Tömörségmérési módszerek összehasonlítása Az M7 Zamárdi Balatonszárszó projekt több szakaszán lehetséges volt a kölönböző mérési módszerek összehasonlítása. A kivitelező STRABAG laboratóriuma a H-TPA Kft volt. Párhuzamos mérésekben részt vett az Andreas Kft Laboratóriuma és kontroll méréseket végzett egy kijelölt független minőségellenőrző laboratórium, az ÁKMI is. Előzetes geotechnikai szakvéleményt adott a szakaszra a Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnika 6

7 Tanszéke (Dr Farkas József professzor úr), elemző laboratóriumi vizsgálatokat végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építőanyagok laboratóriuma (mésztartalom vizsgálat). Kiszúróhengeres és homokkitöltéses méréseket a Mélyépítő Laboratórium végezte, a CEMKUT Kutató Intézet mikroszkópos felvételekkel segített a kutatást. A KTMF Győri Egyetem Geotechnikai laboratóriuma (Dr Szepesházi Róbert úr) a párhuzamos talajazonosító vizsgálatok elvégzésében segített és szakértői segítséget nyújtott. A csapatmunka során létrehozott igen jelentős adatbázist a METROBER független Mérnök minőségellenőrzése foglalta össze. A víztartalmat laboratóriumi szárításos és T-90 Trident (USA) műszerrel történő helyszíni víztartalom méréssel is meghatároztuk. A mért dinamikus tömörségi fok átlaga 94,1%+/-2,7%, míg az izotópos mérések átlaga ezzel jól egyezően 94,4%+/-2,5% volt. Az izotópos mérésekből számított relatív tömörség átlaga 96,8%, öt esetben 100% körüli, vagy magasabb értéket mutat, ami a véletlenszerűen megjelenő izotópos mérési hibák felső szekciójára utal (a táblázatban ezeket dőlt számokkal jelöltük). A dinamikus mérések relatív tömörségének átlaga 96,4% volt. Jellemző, hogy amíg az izotópos mérés eredménye véletlen ingadozást mutat, a dinamikus tömörség-mérés reális tömörödési görbéje miatt mindig meggyőzőbbnek bizonyult. Tömörségmérés pernyetöltésen, kohósalak anyagokon A hulladékanyagok, másod-nyersanyagok újrafelhasználása a mélyépítésben is terjed. Közismert, hogy a tömörségi fok meghatározása pernyetöltésen annak igen alacsony sűrűsége miatt nagy nehézségekbe ütközik. A dinamikus tömörségmérési módszer eddig minden gyakorlati próbát kiállt, így olyan helyeken is, ahol a tömörséget az izotópos mérési módszer egyáltalán nem volt képes meghatározni. Ilyen volt a pernyetöltés és esetenként a meszes stabilizációkon való tömörségmérés is. Példaként említjük a H-TPA Laboratóriumának mérését a 35-ös gyorsforgalmi út építésén, pernyetöltésen, ahol kiszúró hengerrel és dinamikus tömörség méréssel lett a tömörségi fok meghatározva. Az izotópos mérést elvetették, mert 135% körüli értéke miatt a labor jegyzőkönyvet sem tudott kiadni. Ezzel szemben a kiszúró-hengerrel meghatározott tömörségi fok 98,3+/-3,2%(?!), a B&C berendezéssel mért dinamikus tömörségi fok pedig jóval jellemzőbb 91,7+/-1,2% volt. A kohósalakos beépítések szintén ellenőrizhetetlenek a tömörség szempontjából, mert sűrűségi inhomogenitásuk olyan nagy. A kiszúró-hengeres vizsgálat itt nem jöhet szóba a nagy méretű zúzott anyagszemcsék miatt. A homokkitöltéses, vagy víztérfogatos módszer nehézkes (négykézlábas), és nagyban függ a viszonyítási sűrűségtől. Az ilyen anyagokból nehéz a viszonyítási sűrűséghez szükséges Proctor-vizsgálat elvégzése is és a nedves ágon nem is pontos, mert a víz a mintából mindig kifolyik. A telítési vonalak meghatározása, vagy az ezeken felvett virtuális pontok segíthetnek a Proctor-görbe valóságos alakjának jobb megközelítésében. Statikus és dinamikus teherbírási modulusok összefüggése Az utóbbi időben számos publikáció foglalkozott a p=0,1 MPa terhelésű LFWD mérések dinamikus modulusainak és a statikus terheléssel mért modulusok összehasonlításával. Jelen szakaszokon 300mm-es tárcsával nem mértünk LFWD-vel, csak 163mm-es, úgynevezett kistárcsás B&C tipusú SP-LFWD-vel (Small-Plate Light Falling Weight Deflectometer). Ez utóbbi összehasonlítása a statikus modulussal azért is érdekes volt, mert a p=0,35 MPa tárcsa alatti terhelése a statikushoz hasonló. 7

8 A 3. táblázatban az E v2 statikus modulusok és az E vds dinamikus teherbírási értékeit foglaltuk össze. Korábban is feltűnő volt, hogy a p=0,35 MPa tárcsa alatti terhelésű kistárcsás dinamikus teherbírás mérés sokkal jobb egyezőséget mutat a statikus E v2 modulus értékével, mint a nagytárcsás (p=0,1 MPa tárcsaterhelésű) E vd értéke. Itt kell megjegyezzük, hogy minden dinamikus mérésnél a helyszíni víztartalmat is mérni kellene, mert S=0,9 telítettség felett a 18 ms-os terhelésű ejtés elől a víz nem tud kitérni. Azaz, amikor a rendszerben nincs elég eltávolítható levegő, akkor az ütés hatására a víz nem fog eltávozni és ezért a műszer kisebb alakváltozást, azaz nagyobb és emiatt hamis dinamikus modulust mér. Emiatt szükségesnek tartjuk a mérési specifikáció szigorú betartását és a helyszíni víztartalom mérését. A B&C dinamikus berendezéssel történő mérést szabályozó 2005 évi módosításban további újdonság, hogy bevezettük a dinamikus végmodulus (Ed-end), és a mértékadó dinamikus végmodulus fogalmát, mely a dinamikus tömörség meghatározásához szükséges 18 ejtés utolsó három ejtésének átlagát veszi figyelembe, mint a betömörödött állapotra jellemző dinamikus modulust. Ezzel összehasonlítva a hagyományosan ejtésből képzett Ed dinamikus modulussal következtethetünk a teherbírás pillanatnyi és kialakítható értékére, illetve az E2 statikus modulussal való összehasonlítás feltételeinek fennállására. Az eddigi mérések során ugyanis ismeretlen volt előttünk, hogy a második ejtési sorozatból meghatározott süllyedési amplitúdó a tömörödési görbe elején, közepén, vagy végén helyezkedik-e el és csak feltételeztük, hogy az előterheléssel a kellő tömörödés létrejött. Megjegyezzük, hogy a Ev2 statikus teherbírás mérés is azért alkalmaz két felterhelést, hogy biztosítsa a tömörödést az első terheléssel. 8

9 Izotópos- és dinamikus tömörségmérés H-TPA labor Kontroll ÁKMI Andreas No Réteg Talaj cm Dátum CrE%iz és Trρ%iz Trd % TrE CrE%iz és Trρ%iz Trd % TrE TrE Trd % 1 altalaj iszapos homok ,6 87,5-85,0-94,0 85,9 85,0-97,0-98,0 2 töltésalap Homokoskavics ,2 92,3 ± 1,9 88,8 ± 4,1 90,8 93,0 93,0-91,0-91,0 92,2 90,0 ± 1,6 3 altalaj iszapos homok ,4 96,2 ± 3,3 97,5 ± 0,5 97,5 97,0 96,0 ± 0,8 96,0 ± 2,3 98,7 97,8 97,2 ± 0,6 7 altalaj iszapos homok ,1 100,4 ± 1,5 96,3 ± 4,2 98,2 98,2 96,8 ± 2,6 8 altalaj iszapos homok ,9 94,5 ± 1,9 95,7 ± 1,7 97,2 97,2 95,7 ± 1,7 9 töltés iszapos homokliszt ,3 94,5 ± 3,4 97,8 ± 1,2 99,0 98,0 97,2 ± 1,3 10 védőréteg hajmáskéri M ,5 90,5 ± 1,1 91,0 ± 1,5 92,7 92,4 90,3 ± 1,3 11 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,9 92,7 ± 1,0 94,3 ± 1,0 98,1 96,7 92,5 ± 0,1 12 védőréteg hajmáskéri M ,6 92,0 ± 1,7 96,5 ± 0,7 96,9 95,9 95,1 ± 0,8 13 védőréteg hajmáskéri M ,2 93,0 ± 1,7 87,0-96,0 97,4 93,8 ± 0,8 14 védőréteg hajmáskéri M50 újramér ,6 92,0 ± 1,7 95,5 ± 1,2 96,1 97,1 96,5 ±2,4 15 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,6 96,2 ± 0,6 94,5 ± 0,9 96,9 97,4 95,0 ±0,7 16 védőréteg hajmáskéri M ,0 96,0-94,0-94,0 17 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,7 96,3 ± 0,7 96,2 ± 0,8 96,7 18 védőréteg hajmáskéri M ,0 95,0-95,0-96,7 19 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,2 97,2 ± 0,6 95,7 ± 1,0 97,5 20 védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ,3 98,0 ± 1,0 93,0 ± 1,0 97,2 97,2 93,1 ±1,0 21 védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ,4 98,5 ± 0,9 95,2 ± 1,1 97,7 97,9 95,1 ± 0,9 22 töltéstest bevágási anyag ,7 91,8 ± 2,2 97,1 ± 0,9 98,1 23 töltéstest bevágási anyag ,4 92,8 ± 1,4 96,7 ± 0,5 97,5 97,0 96,0 ± 0,8 Átlag: 96,8 94,4 94,1 96,4 92,0 91,3 94,7 95,9 96,6 94,6 szórás: 3,3 3,1 3,5 2,1 5,6 5,7 3,2 4,3 1,9 2,4 min: 92,5 87,5 85,0 90,8 85,9 85,0 91,0 91,0 92,2 90,0 max: 102,3 100,4 97,8 99,0 97,0 96,0 97,0 98,7 98,2 97,2 Db.: M90±: 2,7 2,5 2,9 4,6 4,7 2,6 3,5 1,6 1,9 Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel

10 2.sz táblázat Víztartalmak mérési eredményei H-TPA labor Kontroll ÁKMI Andreas No Réteg Anyag Dátum wiz wsz wtr Wopt dmax Wiz wsz wtr wsz wtr 1 altalaj iszapos homok ,9 2,03 13,2 9,7 2 töltésalap homokoskavics THK 0/ ,5 4,5 6,6 2,11 3,2 4,0 3 altalaj iszapos homok ,7 8,9 7,6 11,4 1,99 8,9 7,4 8,6 7,6 4 töltés iszapos homokliszt ,4 8,2 5,9 10,0 1,90 7,8 10,1 8,5 9,2 5 töltés iszapos homokliszt ,6 10,8 8,5 10,0 1,90 8,4 8,8 7,7 6 töltés iszapos homokliszt+vizez ,4 9,3 5,9 10,0 1,90 7 altalaj iszapos homok ,8 11,9 2,00 10,8 10,0 8 altalaj iszapos homok ,2 9 töltés iszapos homokliszt ,8 10,1 11,9 1,89 10,8 10,4 10 védőréteg hajmáskéri M ,1 5,2 2,32 4,1 3,1 11 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,5 5,2 2,32 3,5 3,5 12 védőréteg hajmáskéri M ,4 5,2 2,32 4,4 3,5 13 védőréteg hajmáskéri M ,6 5,2 2,32 1,6 1,2 14 védőréteg hajmáskéri M50 újramér ,2 3,2 0,8 5,2 2,32 3,2 2,9 15 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,9 5,2 2,32 1,9 3,2 16 védőréteg hajmáskéri M ,5 4,6 2,24 17 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,2 3,9 4,2 2,24 18 védőréteg hajmáskéri M ,3 4,6 2,24 19 védőréteg hajmáskéri M50 + töm ,3 2,1 4,6 2,24 20 védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ,1 5,3 2,27 3,1 4,1 21 védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ,5 5,3 2,27 3,5 4,6 22 töltéstest bevágási anyag ,7 9,3 10,3 1,91 23 töltéstest bevágási anyag ,9 9,5 10,3 1,91 9,3 11,3 átlag: 7,8 6,3 7,2 8,3 8,8 6,3 6,4 szórás: 3,5 3,7 3,9 3,6 1,9 3,7 3,6 min: 3,2 1,6 0,8 3,2 7,4 1,6 1,2 max: 14,0 13,0 14,0 13,2 10,1 13,0 13,2 10 Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel

11 db.: Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel

12 A Proctor-vizsgálat reprezentativitása A Proctor-vizsgálat során meghatározott, száraz sűrűség víztartalom pontokat általában egyszerűen összekötik. Többnyire 4-5 pont meghatározása szokásos. Bemutatunk egy általunk vizsgált iszapos homok anyagot, melynek szemeloszlása egyenletes és azonosnak mondható, mégis igen nagy szórást mutat e szempontból. Több laborral meghatároztattuk a dmax legnagyobb száraz sűrűséget. A mellékelt ábrán mutatjuk be a kapott Proctor-pont halmazt, a dmax ismételhetőségét. Megállapítható, hogy a Proctor-pontok szórása teljesen természetes vizsgálati jelenség. Nem a laboráns, vagy labor hibája, hanem a vizsgálati módszer és legfőképpen az anyag jellemzője, ezért további vizsgálatra mindenképpen érdemes. Iszapos homokliszt y = -0,0019x 2 + 0,0407x + 1,6405 R 2 = 0, ,95 1,9 1,85 ró dmax 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1, összes HTPA w% ÁKMI INNOTESZT SZMF Polinom. (összes) 12

13 Teherbírás eredmények értékelése H-TPA labor Kontroll ÁKMI Andreas No Réteg Anyag Dátum E1 E2 Tt EdM E1 E2 Tt EdM EdM 1 Altalaj iszapos homok , , Töltésalap homokoskavics THK 0/ ,6-74 ± , ± 26 3 Altalaj iszapos homok ± 2,6 42 ± 1,0 1,5 ± 0,2 59 ± 3, ,8 53 ± 15,2 48 ± 4,9 4 Töltés iszapos homokliszt ± 2,6 32 ± 3,4 1,8 ± 0,4 37 ± 4,8 25 ± 7,8 40 ± 9,3 1,6 ± 0,2 38 ± 6,8 35 ± 3,2 5 Töltés iszapos homokliszt ± 10,1 34 ± 7,0 1,4 ± 0,3 28 ± 13, ,5 31 ± 7,0 33 ± 3,4 6 Töltés iszapos homokliszt+vizez ,3 ± 3,5 32 ± 6,1 1,8 ± 0,4 38 ± 3,6 7 Altalaj iszapos homok ± 8,7 61 ± 12,1 1,7 ± 0,1 76 ± 30,8 77 ± 30,5 8 Altalaj iszapos homok ± 3,8 49 ± 4,8 1,7 ± 0,1 60 ± ± 21 9 Töltés iszapos homokliszt ± 4,5 63 ±13,4 2,5 ± 0,1 110 ± 8,7 93 ± 17,7 10 Védőréteg hajmáskéri M ± 1,0 77 ± 8,7 3,8 ± 0,5 72 ± 4,6 71 ± 7,2 11 Védőréteg hajmáskéri M50 + töm ±17 80 ± 20 2,9 ± 1,4 102 ± ± Védőréteg hajmáskéri M ± 6,1 83 ± 7,2 3,0 ± 0,6 92 ± 6,1 79 ± 5,8 13 Védőréteg hajmáskéri M ± 7,1 14 Védőréteg hajmáskéri M50 újramér ± ± 7,8 2,8 ± 0,9 120 ± 24,6 94 ± 19,8 15 Védőréteg hajmáskéri M50 + töm ± 3,0 90 ± 5,1 3,2 ± 0,3 82 ± 6,3 84 ± 5,7 16 Védőréteg hajmáskéri M , Védőréteg hajmáskéri M50 + töm ± 8,9 94 ± 6,0 2,5 ± 0,6 92 ± 3,8 18 Védőréteg hajmáskéri M Védőréteg hajmáskéri M50 + töm ± 3,2 88 ± 4,9 2,9 ± 0,2 75 ± 5,5 20 Védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ± 4,5 82 ± 9,0 2,6 ± 0,5 97 ± 16,7 108 ± 29,2 21 Védőréteg hkéri0/50+talaj keverék ,7 ± 4,3 96 ± 6,0 2,5 ± 0,3 116 ± 11,9 116 ± 11,9 22 Töltéstest Bevágási anyag ± 14,5 46 ± 24,9 1,6 ± 0,1 44 ± 3,3 23 Töltéstest Bevágási anyag ,5 ± 7,1 46 ± 10,3 1,7 ± 0,2 38 ± 4,9 45 ± 5,3 átlag: 65,6 78,3 83,7 szórás: 22,0 29,6 43,0 min: 32,0 28,0 33,0 max: 96,7 143,5 219,0 13

14 Ugyanennek a mintának a szemeloszlását is meghatároztuk a többszöri Proctor-vizsgálat során. Az azonos víztartalmú mintából ötször egymás után, ugyan azon a mintán elvégezték a módosított Proctor-tömörítést a Proctor-edényben, majd ezután egyenként meghatározták a minták szemeloszlását. A <0,02mm részbe leaprózódott anyag 25,6%-os szignifikáns növekedést mutatott az eredeti szemeloszláshoz képest. A viszonyítási sűrűség egyes anyagoknál tehát erősen ingadozó lehet, mert maga a tömöríthetőségi vizsgálat úgy változtatja meg a mintát, hogy annak tömöríthetősége is emiatt megváltozik. Ez jellemző például a pikkelyes-lemezes szemcsékre, muszkovitos homokra, vagy ami hasonló, lapos szemcsék töredezését feltételezi. A hatásra jellemző, hogy az öt vizsgálat alatt a tömörségi fok csak a viszonyítási sűrűség miatt (1,90 1,97) 4 tömörségi fok%-kal csökkent. Iszapos homokliszt M7 Zamárdi kmsz (Proctor-v izsgálat előtt és után) Előtte 1 Előtte 2 átesett tömeg% Előtte 3 Előtte átlag Utána 1 Utána 2 Utána 3 0 1,000 0,100 0,010 0,001 Utána átlag szemcseméret mm Mikroszkópos vizsgálatokkal kimutathatók a lemezes szemcsék, míg az azonos anyagon ismételt tömöríthetőségi vizsgálat és a hidrometrálás a leaprózódási hajlamot mutatja jól ki. Az ugyan azon a mintán ismételten elvégzett Proctor-vizsgálatok görbéi jól bemutatják a 14

15 végbement folyamatot, mert egyre magasabbra nyomulnak. A tényleges viszonyítási sűrűséget e görbék alapján úgy lehetne meghatározni, hogy az első leaprózódás alá kellene egy görbét számítani, a többi emelkedésének átlagában. 1,98 1,96 1,94 1,92 rd g/cm3 1,90 1,88 1,86 1,84 1,82 1, w% 1xbetüve 2xbeütve 3xbeütve 4xbeütve 5xbeütve Összefoglalás Az új dinamikus könnyű-ejtősúlyos tömörség- és teherbírás mérő berendezés és a most kidolgozott dinamikus tömörségi fok számításának elmélete lehetővé teszi, hogy a tömörödési görbe meghatározásával a tömörséget végre a süllyedéssel jellemzett tömörödéssel mérjük. A dinamikus modulust a statikus teherbíráshoz hasonló tárcsa alatti terheléssel méri, ezért annak eredményei a statikus teherbírás méréssel az S=0,9 telítettség alatt jól egyeznek. A mérési módszer pontossága +/-2% belüli, mely az eddigi tömörségmérési módszerekhez képest kiemelkedő. A mérés nem érzékeny a sűrűségingadozásra, ezért minden olyan anyagnál alkalmazható, amelyik a tömörítés hatására még alakváltozással reagál. A dinamikus tömörségmérési módszer alkalmazása jelentősen megnöveli a földművek és más szemcsés anyagrétegek minőségellenőrzésének hatékonyságát, megbízhatóságát. Lehetővé teszi a valós állapothoz közelebb álló mérési eredmények megismerését, egy pontosabb és megbízhatóbb minősítési mód alkalmazását. A B&C mérőeszközzel két mérés végezhető, míg a berendezés ára nem éri el az izotópos berendezés beszerzési és fenntartási költségét sem. Egészséget, valamint a környezetet feleslegesen szennyező izotópos műszer kiváltására alkalmazható. A módszer európai szabadalommal védett és 2003-ban a Genfi Találmányi kiállításon aranyérmet kapott. Szakirodalmi Jegyzék ÚT ÚT MSZ MSZ MSZ EN MSZ EN

16 MSZ EN MSZ EN MSZ EN FGSV

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága Subert István okl.építőmérnök, okl.közlekedésgazdasági mérnök, Tömörségmérések mérési hibája és pontossága 1.) Bevezetés A mélyépítések földműveinél, alaprétegeinél alkalmazott tömörségmérésére Európában

Részletesebben

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél Subert I. T.Q. Phong Andreas Kft. 1 Bevezet, elzmények A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. A módszer nem

Részletesebben

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft.

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek Subert István okl.építőmérök, okl.közlekedésgazdasági mérnök Andreas Kft. Budapest Bevezető, előzmények A földművek, közúti- a vasúti- és

Részletesebben

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Király Ákos H-TPA Székesfehérvári Laboratórium vezetője Morvay Zoltán Mélyépítő Laboratórium ügyvezető tulajdonos Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Bevezető A technika fejlődése

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz Budapest 2006 Készítette: Subert István - 1 - Subert István Próbatömörítés eljárási utasítása

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary

CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary CARMEUSE Konferencia 2014-09-09 Vecsés, Hungary Meszes stabilizációk izotópmentes tömörség- és teherbírás mérése - Önellenőrzés Isotope-free Compaction-rate & Bearing Capacity Measure on Lime Stabilization

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77)

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) 1 Magyar Építőipar 1977. 8. pp. 480-485. A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77) Dr.Ujhelyi János, a műszaki tudományok kandidátusa, Alpár-érmes 1. Az Irányelv elkészítésének

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Kosztka Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. MGIN5 modul A mezőgazdasági utak alépítményei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Vizsgálati módszer a dinamikus tömörség- és teherbírás mérésére kistárcsás könnyő-ejtısúlyos berendezéssel Test Method for Dynamic

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA ÚTÉPÍTÉSI FÖLDMUNKÁK MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÚTPÁLYASZERKEZETEK ÉLETTARTAMÁVAL 1 1 2 2 1 3 3 4 4 2 KOCKÁZAT, BIZTONSÁG 5 5 Mintacím ÖSSZEVETÉSE szerkesztése

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 1/oldal HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1434/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Regionális Mobillabor

Részletesebben

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez

RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez RÉSZLETES TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szombathely Vörösmarty Mihály u 23. többlakásos lakóépület tervezéséhez A Vasi Kőház Kft megbízásából talajmechanikai vizsgálatot végeztünk a címben megjelölt létesítményhez.

Részletesebben

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák A.15.1. Bevezetés Amikor egy karcsú szerkezeti elemet a nagyobb merevségű síkjában terhelünk, mindig fennáll annak lehetősége, hogy egy hajlékonyabb síkban

Részletesebben

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról - 1 - Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról Budapest, 1952. szeptember 29. Az Építéshelyi anyagvizsgálati módszerek kutatása témakörben kísérleteket

Részletesebben

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz 11/2009 Peikko TERA Joint A Peikko TERA Joint előnyei Bentmaradó szakaszoló zsalurendszer betonpadlókhoz, teherátadó és peremvédő elemekkel Kiemelkedő

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu Összefoglalás A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése A

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.: A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Lektor: Dr. Csorja,

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Bresser

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Bresser Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Bresser tükrös teleszkópok Rend. sz.: 86 06 08 Általános információk

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK KVANTITATÍV MÓDSZEREK Dr. Kövesi János Tóth Zsuzsanna Eszter 6 Tartalomjegyzék Kvantitatív módszerek. Valószínűségszámítási tételek. eltételes valószínűség. Események függetlensége.... 3.. eltételes valószínűség...

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

NEDVES GÁZTÉRFOGAT SZÁMLÁLÓK

NEDVES GÁZTÉRFOGAT SZÁMLÁLÓK NEDVES GÁZTÉRFOGAT SZÁMLÁLÓK 01.02 V 2.0 Rev. 02/2011 A tipusválaszték: Típus Átfolyás Kijelzés (standard kivitelnél) min. max. névleges min. max. dm 3 /h dm 3 /h dm 3 /h dm 3 dm 3 TG 05 1 60 50 0,002

Részletesebben

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN

MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN 2015 MESZES TALAJSTABILIZÁCIÓ ALKALMAZÁSA AZ ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Primusz Péter Témavezető: Dr. Péterfalvi József Lektorálta:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés

A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés FÖLDMUNKAGÉPEK A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz.

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN

FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN 630*232.3 SZEPESI ANDRÁS FRANCIAORSZÁGI EREDMÉNYEK, HAZAI GONDJAINK A TÖLGY ES BÜKKMAKK TÁROLÁSÁBAN Erdőgazdálkodásunkban meghatározó szerepet tölt be a kereken 360 ezer ha tölgyes és 103 ezer ha bükkös

Részletesebben

Gondolatok a DIN-ISO 6370 - Üvegzománcbevonatok kopásállóságának vizsgálata - körül

Gondolatok a DIN-ISO 6370 - Üvegzománcbevonatok kopásállóságának vizsgálata - körül Gondolatok a DIN-ISO 6370 - Üvegzománcbevonatok kopásállóságának vizsgálata - körül Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár RT. A XIII. Nemzetközi Zománc Konferencia előadása, 1998. április 20-23., Párizs

Részletesebben

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés

- Fejthetőség szerint: kézi és gépi fejtés 6. tétel Földművek szerkezeti kialakítása, építés előkészítése Ismertesse a földmunkákat kiterjedésük szerint! Osztályozza a talajokat fejthetőség, tömöríthetőség, beépíthetőség szerint! Mutassa be az

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Földművek, földmunkák I.

Földművek, földmunkák I. Földművek, földmunkák I. Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása. 2. Csapágykiválasztás. 3. Fõ méretek és csapágyjelölések. 4. Gördülõcsapágyak tûrései

Tartalomjegyzék. 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása. 2. Csapágykiválasztás. 3. Fõ méretek és csapágyjelölések. 4. Gördülõcsapágyak tûrései Tartalomjegyzék 1. Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi, felosztása 1.1 Gördülõccsapágy szerkezetek 1.2 Gördülõcsapágyak felosztása 1.3 Gördülõcsapágyak fõbb jellemzõi 1.3.1 A gördülõcsapágyak elõnyei 1.3.2

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodás

Tápanyag-gazdálkodás Tápanyag-gazdálkodás A szőlő növekedése és terméshozama nagymértékben függ a talaj felvehető tápanyag-tartalmától és vízellátottságától. Trágyázás: A szőlő tápanyagigényének kielégítésére szolgáló műveletcsoport

Részletesebben

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS 1 A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS Dr. Tóth László egyetemi tanár Schrempf Norbert PhD Tóth Gábor PhD Szent István Egyetem Eloszó Az elozoekben megjelent cikkben szóltunk a

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 6.

Részletesebben

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Tudományos Diákköri Konferencia 2010 Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Készítette: Hartyáni Csenge Zsuzsanna IV. évf. Konzulens: Dr. Pluzsik Anikó Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Budapesti

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával

A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-5:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 6. fejezet: A terülés

Részletesebben

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei A félvezető elemek bevezetése, illetve alkalmazása forradalmi változást idézett elő a vivőfrekvenciás

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 04/05. tanév I. forduló 04. december. . A világ leghosszabb nyílegyenes vasútvonala (Trans- Australian Railway) az ausztráliai Nullarbor sivatagon át halad Kalgoorlie

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM K ö z l e k e d é s m é r n ö k i K a r Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműelemek és

Részletesebben

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez

Versenyszabályzat. A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez Versenyszabályzat A 2015.05.30-án Szulokban megrendezendő, Megyei Önkéntes Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel személyi feltételei: A versenyben részt vevő egyesület tagja legyen. Érvényes

Részletesebben

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. Tel.: 56/434-501 OM azonosító: 201 669 Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály 1. Hányféleképpen lehet

Részletesebben

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2.

A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. A SOPRONI TÛZTORONY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2. Dr. Almási József Dr. Oláh M. Zoltán Nemes Bálint Petik Árpád Petik Csaba A Soproni Tűztorony mai formáját az 1676. évi tűzvészt követően nyerte el.

Részletesebben

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya,

a textil-szövet hosszirányú szálainak és a teljes szálmennyiségnek a térfogati aránya, Zárójelentés A kutatás kezdetén felmértük a polimer kompozitok fajtáit és az alkalmazott gyártási eljárásokat. Mindezt annak érdekében tettük, hogy a kapott eredmények alkalmazhatósági határait kijelölhessük.

Részletesebben

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll.

TEGULA fal. Felhasználási útmutató. Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek. A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal Homlokzati falak, kerítések, lépcsők, szegélykövek Felhasználási útmutató A TEGULA fal falrendszer szabadalmi oltalom alatt áll. TEGULA fal - a sokoldalú falazórendszer TEGULA fal normál falkő,

Részletesebben

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez

A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 2014. évi Somogy Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltó Verseny VERSENYSZABÁLYZAT A 2014. augusztus 16-án, Szentbalázson megrendezendő Megyei Önkéntes Összetett Tűzoltóversenyhez 1. A versenyben való részvétel

Részletesebben

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint)

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) (ESZÉV 2004.minta III./7) Egy négyoldalú gúla alaplapja rombusz. A gúla csúcsa a rombusz középpontja felett van, attól 82 cm távolságra. A rombusz oldalának hossza

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V. mérés Faminták sűrűségének meghatározása meg: Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja ρ = m V Az inhomogén szerkezetű faanyagok esetén ez az összefüggés az átlagsűrűséget

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

M é r é s é s s z a b á l y o z á s 1. Méréstechnikai ismeretek KLÍMABERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA M é r é s é s s z a b á l y o z á s a. Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Pontosság: a műszer jelzésének hibája nem lehet nagyobb, mint a felső

Részletesebben

II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Ajánlatkérői lista 1.2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 1.2.3 Környezetvédelmi

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Szempontok az épületetek alakváltozásainak, és repedéseinek értékeléséhez Dr. Dulácska Endre A terhelés okozta szerkezeti mozgások Minden teher, ill. erő alakváltozást okoz, mert teljesen merev anyag nem

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN

TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN TV IV. sávi lemezantenna SZABÓ ZOLTÁN BHG Bevezetés A TV IV. sávi átjátszóprogram kiépítése szükségessé tette egy az ebben a sávban működő antennapanel kifejlesztését, amely úgy adó-, mint vevőantennaként

Részletesebben

vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért

vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért vonalsugárzók a kiváló beszéd érthetőségért Mi megoldjuk a problémáját! HANGOSÍTANI KÖNNYŰ! CSAK BERAKOK NÉHÁNY HANGLÁDÁT, MEG JÓ PÁR MÉLY- NYOMÓT ÉS MÁR KÉSZ IS A RENDSZER. Természetesen ez a sokszor

Részletesebben

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai ubert István Andreas Kft T.Q.Phong BME Geotechnika Tanszék Bükfürdő Beruházási konferencia Bevezetés Minden vonalas létesítmény földmunkája, szemcsés

Részletesebben

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA PE-HD csövek a vízellátásban Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. Európában ma már a csövek többségét

Részletesebben

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON BETON TARTALOMJEGYZÉK 3 Nagyteljesítményû hídbetonok kutatási program KOVÁCS TAMÁS 6 SPAR Logisztikai

Részletesebben

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével Fáy Miklós* - Subert István* - Király Ákos* A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével A közlekedés dinamikus hatása a pályaszerkezetre és a földmő-tükörre

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 2012. június MAGYAR SZABVÁNY MSZ 15233 Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei Az MSZ-10-533-1:1990 helyett. Pool basin. Technical requirements of building and acceptance E nemzeti szabványt

Részletesebben