1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?"

Átírás

1 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez). Lehet után hajtott és hézagos. Heveder: cm oldalhosszúságú gerenda (I vagy U tartók) Dúc: A dúcolás az alapgödör vagy keskeny munkagödör függőleges földfalainak megtámasztása. A föld nyomása pallókra, ezekre merőleges hevederekre és végül a hevedereket megtámasztó dúcok rendszerére nehezedik. Fontos elemek még az ékek, amelyek merevséget biztosít 3./ Keskeny munkagödör esetén minek alapján dönti el, hogy milyen pallózást alkalmaz. Indokolja. Szabadon álló földfal magasságának értéke a mérvadó (h0): h0 közel 0 elővert pallózás h0 < 50 cm vízszintes pallózás h0 > 50 cm állított függőleges pallózás munkagödör egy lépcsőben nem emelhető ki vízszintes, ill fügőleges utánhajtott pallózás kemény vagy omlós talaj hézagos, biztonsági pallózás 4./ Mi az a két tényező, amit a számításokban nem veszünk figyelembe, de nagymértékben befolyásolja a kiemelt munkagödör állékonyságát. (Kivitelezők néha hazárdíroznak ezzel.) Időtényező (meddig van nyitva a munkagödör); átboltozódás hatása (kiemelt szakasz hosszúsága). 5./ Rajzolja fel az állított pallós megtámasztás keresztmetszetét. 6./ Rajzolja fel a vízszíntes pallózással megtámasztott munkagödör keresztmetszetét.

2 7./ Mikor alkalmaz állított és mikor vízszíntes pallózást? Indokolja választását. Vízszintes: ha h0<50 cm. Egyszerre 2-3 pallószélességnek megfelelő mélységben tudják a talajt kiemelni. Függőleges: ha h0>50 cm, munkagödör egyszerre kiemelhető. 8./ Földnyomáson kívül mitől függhet még a megtámasztó elemekre jutó terhelés? Beépítés módja, sorrendje; ékek megfeszítésének mértéke, megtámasztás anyaga; talaj rétegzettsége, minősége; földkiemelés, dúcelhelyezés közti időtartam. 9./ Szemcsés talaj esetén milyen adatokat használ fel a földnyomás meghatározásához keskeny munkagödör esetén? Ha tudja írja fel a képletet. P=k*(H*γ+q)*tg^2(45-π/2) k-tömörségtől fögg (közbenső érték k=2,45-sd) 10./ Kötött talaj esetén milyen adatokat használ fel a földnyomás meghatározásához keskeny munkagödör esetén? Ha tudja, írja fel a képletet. P=(H*γ+q)-4c; P=0,2*(H*γ+q) kettő közül a nagyobbat kell figyelembe venni 11./ Milyen igénybevételekre méretezi az egyes megtámasztó szerkezeteket keskeny munkagödör esetén? Rajzoljon fel egy igénybevételi ábrát. Pallót és hevedert hajlításra, Dúcot nyomásra és hajlításra is 12-/ Hogyan számítja ki a keskeny munkagödör szerkezeti elemeire jutó terheléseket? Elemhez rendelhető terület szorzataként. Pl: Pheveder=Ptalaj*l0 13./ Munkagödör kivitelezésekor - mit kell feltétlenül megoldani és mit kell lehetőleg minimalizálni? Felszíni vízelvezetés megoldása; minimális nyitvatartási idő; felszíni terhelés minimalizálása 14./ Széles munkagödör esetén mi jelenti a problémát, hogyan lehet ezt megoldani? Probléma: teherátadás a szemközti falra. Megoldás: ferde dúc (kis mélység, állékony talaj); dúc méret növelése (keresztmetszet); befogás (heveder leverése); horgonyzás; építendő szerkezet adja a megtámasztást 15./ Ismertesse a berlini ducolatot. Széles munkagödörben nincs lehetőség belső megtámasztásra, mint a keskeny falú munkagödröknél, így a támszerkezetet hárta kell horgonyozni, illetve be kell fogni. Földkiemelés előtt 1,5-2,5m távolságban acél I gerendákat vernek le a kiemelkedő munkagödör határfalának, amely közé, a földkiemeléssel lépést tartva, előre leszabott vízszintes pallókat csúsztatnak be és ékeléssel támasztanak ki. Így a pallók a földnyomásokat a tartókra hárítva megtámasztják a földfalat, a tartók egyensúlyát a gödör alatti befogás és szükség esetén hátrahorgonyzás biztosítja. Alkalmazás: 5-10m mély gödör, nincs talajvíz, min 1m állékony talaj. 16./ Ismertesse a berlini ducolat méretezésének általános irányelveit. Szádfaléhoz hasonló, megnövelt felület, helyéről el ne mozduljon, el ne törjön, illetve ne szenvedjen meg nem engedhető alakváltozásokat 17./ Mik az előnyei és hátrányai a berlini ducolatnak? Előny: tiszta munkagödör; elbontható, többször felhasználható Hátrány: zaj+rezgés I leverése miatt; nagy élőmunka igény 18./ Milyen szádfal profilokat ismer. Kialakításukat indokolja meg. Acél U és Z profil, többnyire hullámvonal alakúak a nagyobb inercia miatt. 19./ Ismertesse a szádfal lehajtás technológiáját. Hidraulikus vagy diesel üzemű verőeszközöket használnak, szemcsés talajban a vibrátor hatékonyabb lehet. A vibrátort daruval emelik a kívánt magasságba és illesztik a vibrálandó szádfalra. Sajtolási módszer előnye a kisebb környezeti zajterhelés.

3 20./ Mikor célszerű szádfalas megtámasztást alkalmazni és mikor nem alkalmazható? A szádfal lehet építőeszköz (ideiglenes körülzárás) vagy építőanyag is (bennmaradó). A szádfal megtámasztja a munkagödör függőleges földfalait és egyben többé kevésbé vízzárást is biztosít. Nem alkalmazható meglévő épületek alapjainál. 21./ Sorolja fel a résfal készítés előkészítő munkálatait. Vízszintes terep kialakítása; résvezető gerenda beépítése (felső földréteg ne menjen tönkre); résiszap előkészítése. 22./ Ismertesse a résiszapot A résiszap diszpergált bentonit és víz keveréke. Fontos tulajdonsága, hogy nyugalomban megdermed, azonban rázás, keverés hatására ismét folyadékszerű lesz a viselkedése, miközben térfogata álladó. Ennek köszönhetően a diszpergált bentonit nem ülepedik ki és térfogatsúlya időben állandó. Összetevő: víz (ivóvíz minőség) + bentonit + szóda (+ cement + kötésszabályozó) 23./ Ismertesse a résfal állékonyság vizsgálatát. Feltétel: a résiszap oldalnyomásának nagyobbnak kell lennie, mint a vízszintes oldalnyomása. Ellenőrzés: Függőleges önsúlyfeszültség csökkentés indoklás: 24./ A résiszap színtjének mi a maximum és minimum kritériuma? A résiszap szintjét biztosítani kell: felszín alatt max 50 cm, talajvízszint felett min 1,5m. 25./ Ismertesse a résvezető gerendát. (funkció, kialakítás, mélység) Kialakítás, mélység: a résvezető gerendák a leendő résfal két oldalán a falszélességnek megfelelő távolságban készített vasbeton falak, amelyek 1-1,5m mélységig nyúlnak le. Szerep: kijelöli a résfalak helyét, megvezeti függőlegesen a réselőgépet és megtámasztja azt, felső réteg állékonyságának biztosítása (bentonitos zagy nem biztosítja itt), szakaszoló gép rögzítéséhez támasz, rendezett felszín biztosítása. 26./ Milyen adatok alapján tervezi meg a résvezető gerenda mélységét? Milyen mérethatárok között változik? Befolyásolja a talaj súrlódási szöge és a résiszap sűrűsége. 1-1,5 m között változik a mélység. 27./ Ismertesse a réselőgép tipusait. Markológépek (leenged-harap-kiemel-ürít): köteles függesztés mechanikus vagy hidraulikus üzemmel, merev rudas. Folyadékszállítású berendezések (talajaprítás-zagykiszivattyúzás-ülepítés): marótárcsás 28./ Készítsen egy résfal kiviteli ütemtervet. Adja meg a maximális szélesség és hossz értékeit. A réskiemelés szakaszos. Egy szakasz hossza azonos vagy többszöröse a szerszám hosszának. A szakaszokat nem folyamatosan, hanem kihagyással készítik. Az átboltozódás kialakulása miatt maximum szélesség 60 cm, maximum hosszúság 3-4 m. 29./ Ismertesse a résiszap megtámasztás fizikai alapjait. A betöltött zagy ellennyomással teszi állékonnyá a munkagödröt (több bentonit, nagyobb oldalfeszültség). Szűk gödör miatt a talaj átboltozódik. A résiszapból valamennyi mindig elkezd beszivárogni a talajba, így az oldalfalon egy vékony bentonitos réteg alakul ki, amely megfogja a szemcséket. Homok sem omlik be. 30./ Rajzoljon le három különböző cölöpfal megtámasztást. 31./ Cölöpfal esetén, hogyan biztosítja a cölöpök együtt dolgozását? Együttdolgozás biztosítására 1-1,5 m magas fejgerenda készítése + hátrahorgonyzás. 32./ Rajzolja le a szabadon álló szádfalra ható földnyomásokat.

4 33./ Rajzolja le a kihorgonyzott szádfalra ható földnyomásokat. 34./ Ismertesse a rugalmas ágyazási módszert. Diagramok, táblázatok lineáris rugómodell alapján, földnyomások kézi számításos ellenőrzésével. Szoftverek bilineáris modellel. 35./ Rajzolja le a szádfalnál alkalmazott rugalmas ágyazási elemet és ennek terhelés alakváltozási görbéjét. 36./ Ismertesse a rugalmas ágyazási tényező meghatározásának elvi alapjait. 37./ Milyen mértékű lehet a süllyedések nagysága és kiterjedése a munkagödör mentén?

5 38./ Rajzolja le a kontinentális talajvízjárás éves menetgörbéjét. 39./ Hogyan oldja meg a felszíni vizek távoltartását a munkagödörtől? Nyitott munkagödör: beszivárgó vizek eltávolítása víztelenítéssel Zárt munkagödör: részleges vízzárás: alulról jövő vizeket szivattyúzással vagy víztelenítéssel távolítják el, teljes vízzérés: nincs beszivárgó víz 40./ Mi alapján dönti el, hogy milyen víztelenítést alkalmaz? A víztelenítést a talaj minőségének, a víznyomás nagyságának, munkagödör méretének, az építendő szerkezet kivitelezésének, valamint a szomszédos építmények állékonyságának figyelembevételével kell megtervezni. 41./ Sorolja fel a víztelenítési módszereket. Nyílt víztartás (nyílt árokrendszerből való kiszivattyúzás), talajvízszint-süllyesztés (munkagödör körül fenékszint alá süllyesztett kutakból való szivattyúzás), talajfagyasztás, talajszilárdítás, elektroozmózis, vákuum kutas, szűrő kutas. 42./ Ismertesse a hidraulikus talajtorést és kialakulásának feltételeit. Vízszintet felengedni, víztelenítés üteme gyors (nem megfelelő módszer), nyomás alatti talajvíz (alul-felül vízzáró réteg közötti talajvíznél való munkagödör kiemelés). 43./ Mit tesz hidraulikus talajtörés észlelése esetén? Mik lehetnek a kiváltó okok? Talajvízszint süllyesztése lassan. 44./ Ismertesse a nyíltvíztartásos talajvíztelenítést. Ha lehet, akkor mindig nyílt víztartást kell tervezni. A lényege, hogy a munkagödörbe oldalról, alulról bejutó talajvizet, felülről bejutó csapadékvizet nyílt árokrendszer, szivárgó- vagy csőhálózat segítségével aknába (zsompba) gyűjtik, ahonnan kiszivattyúzzák és vezetéken egy vízbefogadóba vezetik. A vízgyűjtő hálózat mélyítése megelőzi a munkagödör mélyítését, lehet többlépcsős kiépítésű is. A talajvízszint min. 20 cm-re (gépek esetén 50 cm-re) legyen a munkagödör fenékszintje alatt. A főgyűjtő szivárgót lehetőleg az építmény határain kívül kell vezetni, mélysége max cm. Legalább két gyűjtőaknát kell előirányozni. A víztelenítés befejezése után a szivárgó hálózatot és a szívóaknákat cementhabarccsal vagy betonnal ki kell tölteni. 45./ Milyen adatokból állapítja meg (számítja) a leszívási görbe hatástávolságát? Rajzolja meg egy munkagödör körül kialakuló depressziós görbét.

6 46./ Nyiltvíztartás esetén mitől függ a munkagödörbe beáramló vízmennyiség? (rajz) 47./A beáramló vízmennyiség mitől függ oldalról zárt munkatér esetén (pl. szádfal)? (rajz) 48./ Ismertesse a szivárgó és zsomp kialakítását. (rajz) 49./ Ismertesse a szűrőkút kialakítását. (rajz)

7 50./ Ismertesse a vákuum kút kialakítását. (rajz) 51./ Szűrőkút várható vízhozamának meghatározása. (kiindulási feltételek-végképlet, vagy levezetés) 52./ Munkagödörbe beáramló vízmennyiség meghatározása szűrőkutas víztelenítés esetén. 53./ Mekkora a megengedhető maximális aramlási sebesség? vmax= (k/15) 54./ Szükséges kútszám meghatározása szűrőkutas víztelenítés esetén. n=qmunkagödör/qf + min 10-15% biztonság qf=aszűrőfelület*vmax 55./ Rajzolja le a vákuumkút leszívási görbéjét. Jelölje be a vízhozam számításához szükséges adatokat. 56./ Hogyan határozza meg a leszívás mértékét vákuum kút esetén? lv=(patmoszféra-pvákuum)/(ρw*g) 57./ Hogyan határozza meg a beáramló vizmennyiséget vákuumkutas víztelenítés esetén? q0=k/(2*lk)*(lm 2 -l0 2 )

8 58./ Vákuum kutas víztelenítés esetén hogyan határozza meg az egy kútból kinyerhető maximális vízmennyiséget és a kutak kiosztási távolságát? Kutak távolsága: (egy kút max vízhozama)/(számított beáramló vízmennyiség), ha kétoldalról van befolyás, akkor a beáramló vízmennyiéget meg kell szorozni 2-vel. 59./ Ismertesse az electroozmotikus víztelenítést. Az elektroozmotikus talajvízszint-süllyesztés során a víztelenítő kútra egy egyenáramú áramforrás negatív pólusát kötik, a tőle adott távolságban a talajban levert csősorra pedig a pozitív pólust. 60./ Sorolja fel a munkagödör oldalzárás lehetséges technológiai megoldásait. Résfal, szádfal, injektált talaj, átmetsző cölöpfal, geomembrán (műanyag). 61./ Sorolja fel a munkagödör fenékzárás lehetséges technológiai megoldásait. Oldalfal befogása vízzáró talajban, injektált talajzóna (bentonit, kémiai oldat), betonfenék (víz alatti betonozással). 62./ Ismertesse a vízalatti betonozást. A betonozás betonozó tölcsérrel történik, alulról felfelé, úgy hogy a cső mindig a betonfelszín alatt legyen. 63./ Ismertesse a talajszilárdítási eljárásokat. A talajszilárdítást túlnyomással a talajba juttatott szilárdító anyaggal lehet elérni. Ilyen anyag lehet a cement tej, cement+bentonit. Nagyobb szilárdságot kémiai anyagokkal lehet elérni: vízüveg+reagens aktivizáló anyag. 64./ Ismertesse a talajfagyasztásos vízkizárási eljárásokat. Talajfagyasztás fagyasztó folyadékkal CaCl2 vagy MgCl2 (20-30%) hűtőgépekben való lehűtésével történek. Másik megoldás a folyékony nitrogén, melyet csöveken keresztül vezetnek a talajba. 65./ Ismertesse a légnyomásos vízkiszorítás elvét és alkalmazásának hátrányait. Egészségre ártalmas. 66./ Ismertesse a földművek tervezési szempontjait/irányelveit. Funkcionális igények teljesítése: teherviselés, vízzárás. Kivitelezhetőség, tartósság, fenntarthatóság, romlások elkerülése. Földtani adottságok figyelembe vétele: terep-, talajadottság, felszíni és felszín alatti vizek Környezeti szempontok: területhasználat, növény-, állatvédelem, épített környezet védelme. Statikai és hidraulikai követelmények: állékonyság, mozgások korlátozása, földműfelszín teherbírásának biztosítása, kívánatos áteresztőképesség biztosítása, alakváltozások szinten tartása. Gazdaságosság: anyagnyerés lehetősége, alkalmazandó gépek és technológiák, munkaszervezés, minőségbiztosítás. 67./ Mi a födműtervezés gazdaságosságának egyik legalapvetőbb feltétele. A földművek gazdaságosságát önmagában nem lehet értékelni, mert a haszon a funkcióból eredő használatból származik. Ezért inkább csak a területfoglalás, építés, fenntartás költségeit lehet külön számba venni. Kiemelt és beépített földtömeg közel azonos legyen.

9 68./ Földműbe beépíthető talajok minősítése/kritériumok. Elvárjuk, hogy az anyag nem legyen mállásra hajlamos, szerves-anyag tartalma kicsi legyen, fagyállóság, tömöríthetőség, errózió érzékenység. 69./ Sorolja fel a beépíthetőség megítéléséhez és a földmű minősítéséhez szükséges talajfizikai jellemzőket. Víztartalom, tömörség, teherbírás. 70./ Ismertesse a CBR vizsgálatot. Laboratóriumban és helyszínen egyaránt végezhető kísérlet. A vizsgálat során a fémsablonba a mintát a valósághoz közel álló tömörséggel és víztartalommal kell előkészíteni, célszerűen a Proctor vizsgálattal párhuzamosan. Meghatározott erővel terheljük a mintát, és mérjük a teherbírás. 71./ Ismertesse a hajlékony pályaszerkezetek méretezésének alapelvét. Terhelési osztály meghatározása, földmű méretezési teherbírási modulusának meghatározása (E2talaj), javítóréteg méretezése. 72./ Milyen értékhatárok között változik a földmű CBR értéke? Mi a vizsgálat gyenge pontja? 2-4% gyenge, rossz altalaj 5-7% közepesen gyenge 7-15% megfelelő 15-30% jó altalaj, közepes alsó réteg 40-70% jó alsó alapréteg % kitűnő alapréteg A földmű felső vékony rétegéről ad tájékoztatást (10-15 cm) 73./ Ismertesse a tárcsás teherbírás mérést. Mi az előnye a CBR-s vizsgálattal szemben? Egy 30 cm-es tárcsát 0,05 MN/m2 terhelési lépcsőben, minden terhelésnél a talajkonszolidációt megvárva 0,3 MN/m2-ig terheljük. A tárcsa süllyedését, annak középpontjában úgy mérjük, hogy a mérés bázisa legalább 1,5m-re legyen a terheléstől. Az első terhelés után tehermentesítjük, majd 0,1 MN/m2 lépcsőben újra terheljük a tárcsát. Mindkét mérésből számítható teherbírási modulus, a terhelés/süllyedés hányadosaként. A CBR vizsgálattal szemben előnye, hogy cm mélységről is ad tájékoztatást, nem csak a felső cm-ről 74./ Mi a speciális térfogat? Miért célszerű a használata? Azt mutatja, hogy a teljes térfogat hányszorosa a szilárd rész térfogatának. Célszerű, mert lineáris az összefüggés a speciális térfogat és a víztartalom között, ha a telítettség állandó. A telítettség görbék így w-v összefüggésben egyenesek. Az optimális tömörítéshez tartozó víztartalom így meghatározható egyszerűen grafikusan. 75./ Hogyan határozza meg a tömörítési optimális víztartalmat? A proctor vizsgálat eredményeként kapott görbe ρdmax pontján lesz a Wopt. 76./ Rajzolja meg a tömörített réteg várható tömörség eloszlását a mélység függvényében. Rajzolja fel a földmű várható tömörség eloszlását.????????????? 77./ Milyen tömörítési módokat ismer? Statikus, vibrációs, ütve, gyúrva. 78./ Sorolja fel, hogy a különböző tömörítési módokat milyen talajfajták esetén alkalmazza. Általános: ütve Szemcsés talaj: ütve, vibrációs Gyengén kötött: statikus, vibrációs, gyúrva Kötött: gyúrva 79./ Ismertesse a tömörítő eszközöket. Szemcsés talaj: döngölő, vibrolap, vibrohenger Gyengén kötött: gumiabrocsos henger, sima henger, vibrolap, vibrohenger Kötött: juhláb henger, gumiabrocsos henger, döngölőlap 80./ Mit tartalmazzon a tömörítési előírás. Adjon értékhatárokat az előírt paraméterekre. Az előírásokat az MSZEN tartalmazza. Terítési vastagság: cm optimum (talajfajta, víztartalom függő) Járatszám: 2-8 optimum 4 Pontos érték próbatömörítéssel adható meg.

10 81./ Ismertesse a tömörségellenőrzés lehetséges megoldásait. Roncsolásos: Homokkúpos, gumimembrános, olajos/vizes: Ismert tömegű talaj helyének térfogatát úgy határozzuk meg, hogy azt egy ismert térfogat sűrűségű anyaggal töltjük fel. Roncsolás mentes vizsgálatok: Izotópos vizsgálat: a gamma sugárzást a talajrészecskék vezetik. A vezetőképesség a talaj tömörségétől függ. A víztartalom a hidrogénatom neutronjának terjedése alapján határozható meg. Nem nukleáris vizsgálatok: az eszköz által keltett elektromágneses pulzus terjedési idejének mérése alapján. 82./ Ismertesse az utólagos tömörségellenőrzés módszereit. A tömörített anyagból vett minta tömeg- és térfogatmérésével, izotópos tömörségméréssel, könnyű ejtősúlyos berendezéssel, penetrométeres vizsgálattal, statikus tárcsás terheléssel, teljes felületű tömörségellenőrzés módszerével. 83./ Hogyan tömöríti a töltés padkáját, rézsűt? 84./ Soroljon fel három geoműanyagot és azok geotechnikai alkalmazását. Georács: talaj erősítése, vasalása. Húzóerők felvételére teszik képessé a talajt, így a töltések állékonyságát biztosítják. Geoszőnyeg: műszálak véletlenszerű összegubancolásával és összepréselésével készülnek, elsődlegesen erózióvédelmet biztosítanak a földműnek. Geomembrán: környezetvédelem (pl.: hulladéktárolók szigetelése). 85./ Sorolja fel a geoműanyagok alkalmazási területeit/funkcióit. Elválasztás, védelem, erősítés, drénezés, szűrés. 86./ Geoműanyagok elvárt fizikai tulajdonságai, amelynek alapján minősítik a terméket. Szakító szilárdság, szakadó nyúlás, statikus átszakadási ellenállás, dinamikus átszakadási ellenállás, szűrőképesség, vízáteresztő képesség, időjárással szembeni ellenállás. 87./ Rajzolja le egy lépcsőzött töltés keresztmetszetét, jelölje, és nevezze meg részeit! Mire szolgál a lépcsőzés? 88./ Rajzolja le egy bevágás keresztmetszetét, jelölje, és nevezze meg részeit! Jelölje a vízelvezető létesítményeket is!

11 89./ Melyek a földműbe beépíthető talajok minősítése szempontjából legfontosabb kritériumok? (Pl. duzzadásra ne legyen hajlamos, stb.) 90./ Sorolja fel, és minősítse a fő talaj típusokat (pl. kavics, homok, stb.) a fagyállóság szempontjából (3 osztály)! 91./ Melyek a fagyhatár figyelembe vehető mélységei hazánkban? 500 mbf alatt 0,8-1,0 m, 500 mbf felett 0,9-0,1 m. 92./ Mely talajok minősülnek kiváló, ill. jó földműanyagnak? 93./ Soroljon fel nehezen, ill. nem tömöríthető talajokat! Nehezen: szemcsés; gyengén kötött, szemcsés keverékek; kötött talajok Nem tömöríthető talajok: kötött talajok 94./ Mely szemcseeloszlási paraméterek alapján ítélhetjük meg egy szemcsés talaj tömöríthetőségét? Jól tömöríthető: S0,063 < 20% Közepesen tömöríthető: 20% < S0,063 < 30% Nehezen tömöríthető: S0,063 > 30% 95./ Mely képlékenységi paraméterek alapján ítélhetjük meg egy kötött talaj tömöríthetőségét? Közepesen tömöríthető: Ip < 20; 0,9 < Ic < 1,25 Nehezen tömöríthető: Ip > 20; 0,9 < Ic < 1,25 Nem tömöríthető talajok: 0,9 < Ic vagy Ic > 1,25 96./ Mit értünk kereszt- ill. hossz-szállításon a földmű építés során? Kereszt: vonalas földműveknél a keresztszelvény mentén bevágásból töltésbe való szállítás. Hossz-szállítás: vonalas földműveknél a hossz-szelvény menti szállítás.

12 97./ Sorolja fel a földmunkák kivitelezésének általános lépéseit (a felvonulástól a gyepesítésig)! Felvonulási terület, szállítási útvonalak építése, Földmunka útjában levő akadályok eltávolítása (bontás, közmű kiváltás, növényzet irtása, víztelenítés); Humuszleszedés, humusz deponálása; Föld kitermelése, szükség szerinti minősítése; Mindeközben rézsűk, munkaárkok, gödrök biztosítása, csapadék- és talajvíz elleni védelme; Töltés alapozása, altalaj tömörítése, szükség szerinti minősítése; Földszállítás, rétegenkénti beépítés es tömörítés közben rétegenként, ill. végül a fölmű tükrön a tömörség, teherbírás ellenőrzése. Végleges vízelvezetés megoldása; Humuszborítás, gyepesítés, rézsűvédelem. 98./ Soroljon fel legalább öt a földművek víztelenítését szolgáló csapadékvíz és felszín alatti vízelvezető elemet! Vízelvezető árok; folyóka; surrantó; zárt csatorna; áteresz; szikkasztó árok 99./ Rajzoljon le egy bevágást, ahol a felszín alatti vizek elleni védelmet talpszivárgókkal oldják meg. Jelölje a lesüllyesztett víz szinteket! 100./ Rajzoljon le egy bevágást, ahol a felszín alatti vizek elleni védelmet talpszivárgókkal oldják meg! Jelölje a lesüllyesztett víz szinteket! 101./ Rajzolja le egy szivárgó mintakeresztszelvényét! 102./ Milyen talajból készülhet egy szivárgó test anyaga? Milyen fő kritériumoknak kell megfelelnie? k > 10-3 m/s, Javasolt φ8/16 vagy φ16/32 mm mosott, osztályozott kavics (esetleg hasonló szemcseméretű zúzottkő), Nem mállékony, mésztartalma < 20%. 103./ Mi a geotextíliák szerepe a szivárgók esetén? Elválasztó-szűrőréteg.

KP=tg 2 (45+φ/2) ϭxp=ϭz *KP(+2*c* KP) EP= ϭxp területe (αp=45-φ/2)

KP=tg 2 (45+φ/2) ϭxp=ϭz *KP(+2*c* KP) EP= ϭxp területe (αp=45-φ/2) 01. Ismertesse a földnyomások fajtáit. (aktív, passzív, nyugalmi) A mérnöki gyakorlatban használt végleges vagy ideiglenes jellegű megtámasztások méretezéséhez ismerni kell ezt a megtámasztott földtömeg

Részletesebben

3. Földművek védelme

3. Földművek védelme 3. Földművek védelme Általános tervezési kérdések 2 Alapkövetelmények a földművel szemben Funkcionális megfelelőség (vonalvezetés, űrszelvény, forgalmi kapcsolatok stb.) Statikai megfelelőség (teherbírások

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, a kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek, mélyépítési technológiák, gépesítésük és munka valamint környezetvédelme A

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

Földművek, földmunkák I.

Földművek, földmunkák I. Földművek, földmunkák I. Földművek funkciói közlekedési pálya: vízépítési földmű: út, vasút, repülőtér, gát, csatorna, árok, tározó, folyószabályozás, partrendezés, felszín alatti munkatér: alapozás, műtárgy,

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai

FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai FÖLDMŰVEK ÉPÍTÉSE Rézsűk kialakításának tervezési szempontjai -6-8m töltés rézsűmagasságig a rézsűhajlásokat általában táblázatból adjuk meg a talajminőség függvényében vízzel nem érintkező rézsűként.

Részletesebben

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10

Bevezetés... 9. 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 Tartalomjegyzék Bevezetés... 9 1. A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10 1.1. A talajok összetétele... 10 1.1.1. A talajok fázisos összetétele... 10 1.1.2. Szemszerkezeti összetétel...

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE

A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Mérnökgeológia-K zetmechanika 2010 (Szerk: Török Á.. & Vásárhelyi B.) oldal: A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE Wolf Ákos Geoplan Kft., wolf@geoplan.hu ÖSSZEFOGLALÁS: Magyarország déli részén,

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen

Terv- és iratjegyzék. Mogyoród. Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú helyszínen EBR42 azonosító: 2014/201 374 Újpesti Bauplan Kft. 1046 Budapest Pöltenberg u. 6. Msz: 743/2015 Terv- és iratjegyzék Mogyoród Esőzések okozta károsodások helyreállítási munkái 4 önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır

COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában. dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır COLAS Hungária szakmai nap 2006. május 2. Aktualitások a geotechnikában dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Útépítési talajvizsgálatok fejlesztési kérdései laboratóriumi alapvizsgálatok

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

9. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: 9. tétel Burkolatalapok szerkezeti kialakítása, építése Ismertesse a burkolatalapok feladatát! Mutassa be a kötőanyag nélküli alaprétegeket! Mutassa be a kötőanyaggal készülő alaprétegeket! Kulcsszavak,

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

A cölöpök definiciója

A cölöpök definiciója Cölöpalapozás A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöpcsúcson és a cölöpköpenyen függőleges méretére általában H>5.D jellemző a teherbíró réteg mélysége és a befogás szükséges

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0631 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

vízelvezetés és nyíltvíztartás földművekben, munkagödrökben építés közben és végleges állapotban

vízelvezetés és nyíltvíztartás földművekben, munkagödrökben építés közben és végleges állapotban Víztelenítések 1 Felszíni víztelenítés 2 vízelvezetés és nyíltvíztartás földművekben, munkagödrökben építés közben és végleges állapotban felületrendezés kellő (4-5 %) oldaleséssel és védelemmel oldal-,

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010

Tiszaújváros szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kiviteli terv. 3-10-3-Ép-1 Építési tervek, műszaki leírás. Munkaszám: M-3/2010 Tre-Ben 2000 Kft. Telefon: 56/422-197 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Fax: 56/513-318 5081 Szajol Dankó P. u 8/A. e-mail: benedek.zoltan@treben.hu Mobil: 20/366-7545 Munkaszám: M-3/2010 Tiszaújváros szennyvíztisztító

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS. 2016. április 16.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS. 2016. április 16. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 4. ELŐADÁS IDEIGLENES FALAZAT MÉRETEZÉSE TALAJVÍZ SZIGETELÉS WOLF ÁKOS 2016. április 16. 2 Ideiglenes falazat méretezése Kőzetkörnyezet 3 Kőzetkörnyezet 4 Kőzettest geomechanikai

Részletesebben

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA

DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA DELTABEAM ÖSZVÉRSZERKEZETŰ GERENDA Minősítések: Finnország, Németország, Nagy-Britannia, Oroszország, Csehország A Deltabeam egyelőre nem rendelkezik magyarországi minősítéssel (2010 folyamán várható).

Részletesebben

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban Értékesítési dokumentáció Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban A Nagykanizsai Ipari park és logisztikai központ szervezésében vállalkozói csarnok épül. Célunk a felmerült igények kielégítése.

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás

Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Alagútépítés 3. Előadásanyag 3.2 rész Ideiglenes biztosítás Tóth Ákos Szepesházi Róbert 1 Megtámasztási rendszerek 1. A biztosítás és a kőzetdeformáció összefüggenek. A biztosításra ható teher függ a kőzet

Részletesebben

Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében. Dr. Szepesházi Róbert

Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében. Dr. Szepesházi Róbert Utak 2004 után MAÚT-Konferencia Budapest 2004. 04. 26. Utak és hidak geotechnikai tervezésének kérdései az európai előírások tükrében Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr Útépítés 2003-2006-ban

Részletesebben

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. A mélyalapozások sajátossága, fajtái, története A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre. Változatai: - kút- és

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató Budapest, 2009. november 6. Rakodógépek a hulladékkezelésben Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai á i Intézet Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének g) pontjában

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN II. KÖTET TARTÓSZERKEZET ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Dréncső távolság meghatározása 33.lecke A mezőgazdasági területek vízkezelése szempontjából

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, 112 hrsz. BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET tervezéséhez Nagykörű 2013 december 09. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

dlüh Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere %. napirendi pont Tárgy: A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Sibrik M. út- MÁV, Ferihegyi

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF-4-2005. AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. MŰSZAKI FELTÉTELEK AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 1 Jelen Műszaki Feltételek (MF) tárgya az ASEKO, s.r.o. (Chromeč

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre

TÁJÉKOZTATÓ. az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez. Összeállította: Dr. Dulácska Endre Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat TÁJÉKOZTATÓ az MSZ EN 1998-5 (EC8-5) szerinti földrengésre történő alapozás tervezéshez Összeállította: Dr. Dulácska Endre A tájékoztatót a MMK-TT következő

Részletesebben

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19.

FOLYTONOS TESTEK. Folyadékok sztatikája. Térfogati erők, nyomás. Hidrosztatikai nyomás. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FOLYTONOS TESTEK Folyadékok sztatikája Térfogati erők, nyomás A deformáció szempontjából a testre ható erőket két csoportba soroljuk. A térfogati erők a test minden részére, a belső részekre és a felületi

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - Értékelési skála: A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5. A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 5.: A mezőgazdasági utak alépítményei Dr Kosztka, Miklós Lektor: Dr. Csorja,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

a zsaluzás szakértői

a zsaluzás szakértői 05/2008 Ü lkalmazási utasítás 999767019 H Szerelési és felhasználási útmutató Dokamatic asztal 9767-307-01 a zsaluzás szakértői evezetés lkalmazási utasítás Dokamatic asztal by Doka Industrie GmbH, -3300

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörségmérés P-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel ubert István Andreas Kft. Bevezetés A dinamikus mérési módszerek alkalmazása gyorsan terjed a világon. Ez a módszer nem igényel ellensúlyt

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Közlekedésépítő technikus

Közlekedésépítő technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Vitorlás tervezési útmutató

Vitorlás tervezési útmutató Vitorlás tervezési útmutató HU-1222 Budapest, Nagytétényi út 88/A/11. 1775 Bp. Pf.: 130- T/F.: +36-1-424-7490 andreas@andreas.hu web: www.andreas.hu UTH-vitorláshajó Tervezési Útmutató SUBERT.: P9903782(HU),

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 101 338 880 KTJ: 101 930 445 Iktatószám: H-1497-13/2009. Hiv. szám: Tárgy: Győr, Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Részletesebben

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.

Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I. Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika 1.5. Mennyi ideig esik le egy tárgy 10 cm magasról, és mekkora lesz a végsebessége?

Részletesebben

Lakitelek. Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció. I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353

Lakitelek. Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció. I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353 Lakitelek Településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja Kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció I. ütem /óvoda, iskola előtti szakasz/ Tervező: Máté Zita K 03-0353 okl. táj- és kertépítészmérnök 6000

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI

5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI - 0 -. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI Az építő- és építőanyag-ipari folyamatok gépesítésének tárgyalásakor foglalkozni kell az egyes technológiák környezetvédelmi kérdéseivel is, mivel a

Részletesebben

Hidraulikus tápegység (Hi)

Hidraulikus tápegység (Hi) Hidraulikus tápegység (Hi) 1. Mit nevezünk hidraulikus tápegységnek? Mi a nyomáshatároló szelep feladata? A volumetrikus szivattyút és a nyomáshatároló szelepet együtt hidraulikus tápegységnek nevezzük.

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 Tartalomjegyzék 1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8 1.1. Hullámhajtóművek... 8 1.. Ciklohajtóművek... 11 1.3. Elliptikus fogaskerekes hajtások... 13 1.4. Felhasznált

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 02 Autószerelő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18.

ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS. 2016. március 18. ALAGUTAK (LGM-SE008-1) 3. ELŐADÁS PAJZSOS ALAGÚTÉPÍTÉS WOLF ÁKOS 2016. március 18. Alagútfejtési eljárások 2 Alagútépítési eljárások 3 Tradicionális alagútépítés Pajzsos alagútépítés Biztosítás Alagút-fejtés

Részletesebben

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ Gönyû Pécs Jánossomorja Kiskunlacháza Mátraderecske Hajdúszoboszló Devecser Tartalom A LEIER KÉMÉNYEK KERESZTMETSZET-MÉRETEZÉSE......................... 4 A méretezés menete...........................................

Részletesebben

Termékismertető. dansk deutsch English español n magyar. français nederlands polski. suomalainen. Magyar képviselet: PFEIFER-GARANT KFT.

Termékismertető. dansk deutsch English español n magyar. français nederlands polski. suomalainen. Magyar képviselet: PFEIFER-GARANT KFT. Szállító és emelőgépek Emelőeszközök és kiegészítőik Rakományrögzítők Egyéni védőeszközök Termékismertető dansk deutsch English español n magyar français nederlands polski suomalainen Magyar képviselet:

Részletesebben

Mechanikai Megmunkálás

Mechanikai Megmunkálás Mechanikai Megmunkálás VI.. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások faipari BSc. mérnök hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag

Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Talajművelés gépesítése I. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Talajművelés alapjai Talajművelés:

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS PANNONTERV-VESZPRÉM KFT VIZI KÖZMŰ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS sor szám MVH ÉN kódszám tétel leírása mennyis ég "Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában" BALATONAKARATTYA, BERCSÉNYI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: ortopédiai elváltozások okai, jellemzői, korrigálása ortopédiai tartozékok méretezése,

Részletesebben

FUTÓMŰ. 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1

FUTÓMŰ. 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1 FUTÓMŰ 2011. 03. 18. Készítette: Csonka György 1 Kerékfelfüggesztés A kerékfelfüggesztés összeköti a kerekeket az alvázzal illetve az önhordó felépítménnyel. Átviszi egyrészt a jármű súlyát és a tömegerőket

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

ékokhoz ari folyad Ip

ékokhoz ari folyad Ip Ipari folyadékokhoz Hatékony és univerzális megoldások folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához A különbségben rejlik a tökéletesség: A rendszer nemcsak a szilárd anyagokat igazodva a az Ön egyedi

Részletesebben

V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei.

V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei. csatlakozó tetőfelület vízelvezetési együttható értékei tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei. V. 1.1 Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek A tető felületéről lefolyó

Részletesebben

PipeLine. Öntisztisztító szennyvíztároló medencék Vákuumos öblítőrendszer h idomokkal Fife, UK. 2011. február

PipeLine. Öntisztisztító szennyvíztároló medencék Vákuumos öblítőrendszer h idomokkal Fife, UK. 2011. február 2011. február PipeLine Tartalom 1 Öntisztisztító szennyvíztároló medencék, UK 3 Minden szempontból biztonságos tárolás, PL 5 h - a változatosság jegyében, NL Öntisztisztító szennyvíztároló medencék Vákuumos

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék Széchenyi István Egyetem Szerkezetek dinamikája Alkalmazott Mechanika Tanszék Elméleti kérdések egyetemi mesterképzésben (MSc) résztvev járm mérnöki szakos hallgatók számára 1. Merev test impulzusának

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben