V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS együttható értékei. tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3. 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei."

Átírás

1 csatlakozó tetőfelület vízelvezetési együttható értékei tető 3 (5%) 1 zöldtető 0,3 1. táblázat: A vízelvezetési együttható értékei. V. 1.1 Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek A tető felületéről lefolyó csapadékot egy megfelelő vízelvezető rendszerrel kell elvezetni elkerülendő az épület külső határoló falainak és pincéjének nedvesedését. A csapadékvíz-elvezető rendszer többnyire az e- reszcsatornából és az ahhoz csatlakozó lefolyócsövekből áll, amelyek az összegyűjtött csapadékot a település csatornarendszerébe továbbítják, illetve az épülettől elvezetik (ciszternába, kerti tóba, vagy a kertben elszikkasztják). Méretezés A csatorna-lefolyócső keresztmetszetét a DIN 1986 szabvány alapján a tetőfelület mérete, az ún. vízelvezetési együttható és a mértékadó fajlagos vízhozam alapján kell meghatározni (a méretezés módját lásd alább). E szabályozás szerint a csatorna méretét alapvetően a lefolyócső keresztmetszetéhez kell hozzárendelni. A méretezésben szereplő mértékadó fajlagos (csapadék) vízhozam viszonylag független fogalom az átlagos évi csapadékmennyiségtől. Az egy csúcsterhelésű rövidebb időszak esővíz-hozamát jellemzi: pl. egy zápor legintenzívebb 5 percének felületegységre jutó másodpercenkénti vízhozamát (záporintenzitását). Mivel az átlagos csúcsértékek körzetenként nagyon eltérőek lehetnek, a csapadékvíz-elvezetés méretezésének megkönnyítésére az egyes országokban mértékadó értékeket határoznak meg: Németországban 0,030 l/s. m 2 (megfelel 300 l/s. ha) (DIN 1986) Nagy-Britanniában 0,021 l/s. m 2 (BS 6367) Magyarországon 0,0159-0,0274 l/s. m 2 (MSZ ) Norvégiában 0,027 l/s. m 2 A DIN 1986 szabvány a csapadékosabb, várhatóan magasabb vízhozamú területekre 0,040 l/s. m 2 értéket határoz meg. A csatornák és az ejtőcsövek méretezését Magyarországon az MSZ szabályozza, illetve korábban az MSZ 7936/ 1, az MSZ 7937/1, az MSZ 7938/1 és az MSZ 7941/1 szabványok is tartalmazták. A RHEINZINK hazai alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálata kérésre szívesen ad tájékoztatást az e szabványokban foglalt követelményekről. A tetőfelület a tető alaprajzi méretét, azaz vízszintes vetületének területét jelenti. A vízelvezetési együttható egy olyan faktor, amely figyelembe veszi az eső csúcsmennyiségének jelentkezése és a csapadék tényleges elfolyása közötti időeltolódást (1. táblázat). (E tényező szerepe különösen a zöldtetők esetén mutatkozik meg, amelyeknél a felület jellege következtében az eső csúcsmenynyiségének jelentkezése és annak elfolyása között akár jelentős időbeli eltérés is lehet.) Az elvezetendő csapadék mennyisége (V r ) az a vízmennyiség, amelyet a vízelvezető rendszernek egy időegységen (másodpercen) belül fogadnia kell. Számítása az alábbiak szerint történik: r T(n) V r = A [l/s], ahol V r : lefolyó csapadék mennyisége [l/s], : vízelvezetési együttható ( lefolyási tényező ) a DIN szerint értéke 0,3-1,0 (ha a tető lejtése 3, = 1,0) A : a csatlakozó tetőfelület (vetületi) mérete [m 2 ] r T(n) :mértékadó fajlagos esővízhozam [l/s. ha] (számításba vehető értéke általában: 300 l/s. ha) (A képletben szereplő 1/10000-es osztás a m 2 /ha mértékegységek közötti átváltásból származik.) A lefolyócsőnek a fenti módon számított csapadék-mennyiséget kell elvezetnie. A különböző névleges keresztmetszetű lefolyócsövekre számításba vehető maximális csapadékmennyiséget a 2. táblázat adja meg (a DIN 1986 szabvány szerint). 1. számítási példa: Egy 0,030 l/(s. m 2 ) mértékadó fajlagos vízhozamú területen lévő családi ház 25 lejtésű nyeregtetőjének egyik m vetületi felületű oldaláról elvezetendő csapadék mennyisége az alábbi: V r = 90 [m 2 ]. 0,03 [l/s. m 2 ]. 1 V r = 2,7 [l/s] A 2. táblázat alapján e csapadékmennyiség egy NM 100 mm átmérőjű lefolyócsővel vezethető el. Ehhez NM 333 mm névleges méretű függő ereszcsatorna tartozik. 2. számítási példa: Egy 0,021 l/(s. m 2 ) mértékadó fajlagos vízhozamú területen lévő bevásárló központ 12 lejtésű nyeregtetőjének egyik m vetületi felületű oldaláról elvezetendő csapadék mennyisége az alábbi: V r = 1200 [m 2 ]. 0,021 [l/s. m 2 ]. 0,8 V r = 20,16 [l/s] A 2. táblázat alapján e csapadékmennyiség öt darab NM 100 mm átmérőjű, vagy három darab NM 120 mm átmérőjű lefolyócsővel vezethető el. Ehhez az első esetben NM 333 mm névleges méretű függő ereszcsatorna tartozik, míg a második esetben NM 400 mm névleges méretű. A fenti számítási módszer természetesen nemcsak a függő, hanem a fekvő ereszcsatornákra is alkalmazható (ld. V. fejezet 1.2). A csapadékmennyiség számítása a fenti módszerrel történhet a belső csatornák (shed- és attikacsatornák) esetében is, de ott (elsősorban a lefolyócsövekre vonatkozóan) szigorúbb követelményeket kell érvényre juttatni (ld. V. fejezet 1.3) táblázat: A lefolyócső keresztmetszete és a számításba vehető csapadékmennyiség a DIN 1986 szabvány szerint. (1) A csatorna méretét (NM) a lefolyócső keresztmetszetéhez kell hozzárendelni (geometriai megfontolások alapján). csapadékvíz menynyisége [l/s] 1,2 2,6 4,7 7,6 13,8 lefolyócső átmérő [mm] keresztmetszet [ ~ cm 2 ] csatorna névl. mérete (1) /

2 1. ábra: A lefolyócső méretezésének kiinduló feltétele, hogy a csatorna összefolyója mindig tölcsér formájú. Egyéb esetben a cső névleges mérete legalább 30 %-kal nagyobb legyen. V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS Figyelem! A DIN 1986 alapján végzett méretezés azt feltételezi, hogy a csatorna összefolyója tölcsér formájú. Henger alakú (nem bővülő) öszszefolyó esetén egy 30 %-kal nagyobb lefolyócsövet kell választani (például NM 100 mm helyett NM 120 mm átmérőjűt). Ennek az az oka, hogy a henger alakú összefolyókban a víz áramlási feltételei sokkal kedvezőtlenebbek, így ott a cső keresztmetszetének csak 70 %-a vehető figyelembe (2. ábra). Szintén egy mérettel nagyobb ejtőcsövet javasolt választani a magasabb (pl. városi beépítésű) épületekhez: a hosszabb lefolyócsőben ugyanis nagyobb a jégdugó kialakulásának veszélye, különösen ha a cső még árnyékban is van. A csatornák alakja és mérete Európa kultúrája sokszínű, így az egyes országokban több eltérő méretű és formájú csatorna vált hagyománnyá (lásd a mellékletben). Az időközben hatályba lépett EN 612 egységes európai szabvány sem pontos csatornaméreteket határoz meg, hanem szerkezeti minimumkövetelményeket (például: az NM 333 mm méretű, ötvözött horgany anyagú csatornák anyagvastagsága nem lehet 0,7 mm-nél kevesebb, míg az NM 400 mm méretű csatornák vastagsága legalább 0,8 mm). A csatornák alakja és arányai a nemzeti ízlést is tükrözik. Az euroszabvány ezt is tiszteletben tartja, amikor nem szabványosít egységes európai csatornaformát. Így a korábbi nemzeti csatornaszabványok nem veszítik el gyakorlati jelentőségüket, még ha ezután nem is szolgálhatnak jogi állásfoglalások alapjául. ~140 mm ~90 mm 2. ábra: A tölcsér formájú és a hengeres összefolyó hidromechanikai viselkedése: utóbbinál az ejtő cső keresztmetszetének mindössze 70 %-a vehető számításba. Figyelem! A mellékletben példaként bemutatott nemzeti csatornaformák nem azt jelentik, hogy a RHEIN- ZINK valamennyit gyártja is bár közülük több valóban a RHEINZINK szállítási programjának részét képezi (mind standard, mind patina pro felülettel). A kapható méretekről alkalmazástechnikai tanácsadóink szívesen adnak tájékoztatást. Rögzítés és csatlakoztatás A csatornákat többnyire csatornatartókba ültetik. A csatornatartóknak ki kell elégíteniük az MSZ EN 1462 Ereszcsatorna-tartók. Követelmények és vizsgálat szabványt. A csatornatartókat lehet ereszpallóra, vagy a szarufák végére szerelni (adott esetben oldalról). Egyes országokban még az ereszdeszkán is rögzítenek csatornatartókat. Európában azonban az a megoldás terjedt el leginkább, hogy a csatornatartókat ereszpallóra rögzítik (korrózióálló csavarokkal vagy csatornavas-szögekkel). A korai korrózió megelőzése érdekében a csatornatartó vasak felülete tüzihorganyzott kell legyen. (A RHEINZINK-nél kapható olyan csatornatartó is, ami a csatornával megegyező színű patinásodás érdekében a horganyzáson túlmenően RHEINZINK-lemezzel is át van vonva.) A csatornatartókat úgy kell méretezni, hogy a rájuk jutó terheket el tudják viselni. Németországban a DIN szerint a csatornatartókat teherbírásuk alapján négy oszlopba sorolják (3. táblázat). A csatornatartók távolságát a teherbírás és az i- génybevétel figyelembe vételével kell meghatározni (4. táblázat). Az MSZ 7936/4 szerint horganylemez csatorna esetén a csatornatartók egymástóli távolsága: 600 ± 100 mm, a DIN szerint pedig mm. Az előírt méreteknél nagyobb szarufa-távolságok esetén az ereszpalló beépítése nem kerülhető el! A RHEINZINK -ereszcsatorna-rendszer e- gyes (3-6 m hosszúságú) csatornaszakaszainak hosszanti csatlakoztatását legalább 10 mm egymásra fedéssel és lágyforrasztással kell kialakítani. A csatornatartókat előzetesen kimérve (kizsinórozva) rögzítik, és az egyes egységeket ezekbe ültetik, illetve forgatják bele. névleges teherbírási csoport méret x 4 25 x 4 25 x x 4 30 x 4 25 x x 4 30 x 5 25 x 6 25 x x 5 25 x 6 40 x 5 30 x 8 DH-rendszer x x 5 40 x 5 25 x 8 30 x x 5 40 x 5 30 x 8 30 x 8 3. táblázat: A félkör- és négyszög szelvényű csatornatartó vasak keresztmetszeti méretei az egyes teherbírási csoportokban, a DIN EN 612 szabvány szerint távolság igénybevétel ± 40 mm szokásos/ magas/ teh. csop. teh. csop. 700 mm mm mm 3 DH-rendszer 4. táblázat: A csatornatartók távolságának meg-határozása a teherbírás és az igénybevétel figyelembe vételével (DIN 18461) 205

3 3. ábra: RHEINZINK -DH csatornatartó rendszer, könnyen és szarufatávolságtól függetlenül szerelhető beforgatható csatornatartókkal 6. ábra: A szár nélküli DH-csatornatartókat az óra járásával megegyezően lehet beforgatni a tartósínbe - egyszerűen és gyorsan! A 3 és 2 m hosszúságú lefolyócsöveket többnyire csőbilincsekkel rögzítik az épület homlokzatán. A csőbilincsek legnagyobb távolsága általában nem lépheti túl a 2,0 m-t. A rögzítésnek nem szabad akadályozni a csövek hőmozgását, azaz a lefolyócsőnek a csőbilincsben hosszirányban mozognia kell tudni. Ezért a szorítórögzítések nem megfelelőek; helyette a csőbilincs fölé a lefolyócsőre (annak felső vége alatt) egy lecsúszásgátló gyűrűt, vagy idomot kell forrasztani. A nem kónikus kialakítású, henger alakú (hegesztett) lefolyócsöveknél, ahol a csövek egymásba csatlakoztatásához az egyes egységek végén egy felbővítést alakítanak ki, egy csőbilincset közvetlenül e felbővítés alatt kell szerelni (lecsúszásgátló gyűrűt ez esetben nem is kell használni). Ilyen esetben 100 mm csőátmérőig a csőbilincsek távolsága 3 m is lehet. 4. ábra: Egy belülről forrasztott RHEINZINK - lefolyócső forrasztási varratának metszete (szabadalmaztatott gyártási eljárás: DBP ). 7. ábra: RHEINZINK -teleszkópszett: cm ereszkinyúlású tetőkhöz szerelhető, melyhez 3 elem tartozik: a függesztett betorkollóelem, a hattyúnyak-elem és a csőív. Ha a csőbilincsek szára nem egyenes, azokat úgy kell szerelni, hogy a csőről lecsurgó víz ne tudjon a bilincs szárán a homlokzatra viszszafolyni: azaz a beüthető szár a bilincsrész fölött legyen. A lefolyócsöveket hosszirányban egyszerű egymásba tolással kell toldani. E területen forrasztásra általában nincs szükség. Az MSZ 7941/1 szabvány azt írta elő, hogy a lefolyócsöveket hosszirányban 30 mm-re kell egymásba tolni és a csatlakozást lágyforrasztással kell tömíteni. Az iparilag előregyártottan forrasztott kónikus (egyik végétől a másikig szűkülő) lefolyócsövek gyártási pontossága azonban már lehetővé teszi a nagyobb átfedéssel történő csatlakoztatást is, így (legalább 50 mm-es egymásba tolás mellett) a tömítőforrasztás már elmaradhat. A hengeres (hegesztett) lefolyócsöveknél pedig az egyik végükön kialakított felbővítés a kellő hosszúságú egymásba tolást már önmagában megoldja. Vágott csőhosszaknál RHEINZINK- 5. ábra: Egy nagyfrekvenciával hegesztett RHEINZINK -lefolyócső hegesztési varratának metszete (szabadalmaztatott gyártási eljárás: EP ). csőtoldó elemet lehet használni. A megoldás legnagyobb előnye, hogy a lefolyócső hoszszirányú hőmozgása így nem akadályozott. Ahol az épület mellett gyalogos forgalom van, a lefolyócsöveket az alsó szakaszon általában állványcsőbe csatlakoztatják. Az állványcső átmérője és falvastagsága mindig nagyobb, mint a vékonyfalú lefolyócsőé. A kettő közötti hézagot esztétikai okokból az ejtőcsőre forrasztott RHEINZINK-letakaró elemmel kell lezárni. E területen kiválóan alkalmazható a RHEINZINK-Reviso állványcső-csatlakozó elem (3. ábra), amely úgy takarja le a csatlakozást, hogy szükség esetén fel is tolható: így lehetővé teszi a lefolyócső ellenőrzését es eldugulás esetén tisztítását. Figyelem! A RHEINZINK -ereszczatorna-rendszer lefolyócsöveinek hosszvarratai tompán ütköztetve hegesztettek (NM ), vagy belülről forrasztottak (négyszög szelvényű, valamint körszelvényű NM 150 csövek). A hengeres keresztmetszetű hegesztett lefolyócsövek e- gyik végét a gyártáskor felbővítik. Ha a levágott, maradék darabokat kell beépíteni, jól használható a RHEINZINK-csőtoldó elem (7. ábra), amelynek egyik vége nagyobb átmérőjű, míg a másik szűkített. További lehetőség a csővég speciális szerszámmal történő felbővítése (pl. M.A.S.C.-Aufweitkoner, D-Senden/Ulm). A belülről forrasztott lefolyócsöveknél a forrasztás ereszték-átfedése 5 mm (4. ábra). A varratba (ellentétben az egyébként szokásos korcolt eresztékátfedéssel) általában nem kerülhet kapilláris úton nedvesség, ami később megfagyva a kapcsolatot károsíthatná. 206

4 Függő ereszcsatorna Névleges méret Dilatációs elemek maximális távolsága (mm) (m) félkör- és négyszög ,0 szelvényű (MSZ EN 612) (javasolt: 12,0) 5. táblázat: Dilatációs elemek távolsága függő és fekvő ereszcsatornákban V. 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS fekvő ereszcsatornák 400 9,0 egyedi formájú > 500 6,0 külső csatornák 8a. ábra: Rugalmas betétes RHEINZINK dilatációs elem, amelyen a víz keresztül tud folyni, ahol 8b. ábra: a szürke színű EPDM anyagú dilatációs betét a külső oldalról nem is látható. 9. ábra: Függő ereszcsatorna DHcsatornatartó megoldással, melynél a C- profilba fűzött csatornatartók kiosztása független a szarufatávolságtól Abban az esetben azonban, ha a lefolyócsövek hosszában egymáshoz vannak forrasztva (így a hőmozgásuk akadályozott) és/vagy ha a csőbilincsek túlságosan meg vannak szorítva, olyan feszültségek alakulhatnak ki, amelyek végül a hosszirányú forrasztás megnyílásához (sőt az anyag repedéséhez) vezethetnek. Ezek kezdetben többnyire csupán hajszálrepedések, a téli fagy azonban hamar felbővíti őket. (Ez az eset azonban a legújabb fejlesztésű hegesztett hosszirányú varrattal gyártott RHEINZINK-lefolyócsöveknél már nem alakulhat ki.) A csatornázásba (meleg levegőhöz) nem bekötött lefolyócsövek esetén fagyáskárok alakulhatnak ki jégdugó következtében is. Ezért fűtött csatornához csatlakozó lefolyócsőben érdemes a fűtőszálat a fagyhatárig levezetni, illetve a hosszabb vagy az árnyékos helyen lévő lefolyócsövek keresztmetszetét érdemes a szükségesnél egy mérettel nagyobbra választani. Dilatáció A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése és szerelése során figyelni kell arra, hogy a RHEINZINK hőmozgását (ld. I. fejezet 3.3) e területen is biztosítsák. Ezért a szokásos méretű (NM 500 mm), félkörszelvényű függő ereszcsatornák egy (egyenes vonalú) dilatációs egységének hossza nem lehet 15 m-nél több. A fix pontoktól (sarkoktól, és nem mozgóképes végződésektől) mindig az irányérték felét kell figyelembe venni! A nagyobb hosszúságú csatornaszakaszokat mindig dilatálni kell: vagy a tölcsér formájú RHEIN- ZINK-összefolyóban, vagy a rugalmas betétes dilatációs elem (8a és b ábra) segítségével. A síkban maradó rugalmas-betétes RHEIN- ZINK dilatációs elem legfontosabb előnye az, hogy az egyes függetlenül mozgó csatornaszakaszok között a víz akadálymentesen átfolyhat: így a vízgyűjtő szakaszok függetlenebbé válhatnak a lefolyócsövek helyzetétől. A rugalmas betét egy rendkívül elasztikus, cinkszürke színű EPDM, amelyet kétoldalt rövid 0,8 mm lemezvastagságú csatorna-elemekre vulkanizálnak rá. Az EPDM olyan elasztomer, amely még a -40 C-tól +100 C- ig tartó hőmérséklettartományban is igazoltan megőrzi rugalmasságát felridegedés nélkül. Az EPDM e hőmérséklettartományban minden időjárási hatásnak ellenáll még az UVsugárzásnak is. Hosszirányú lejtés A csatornák szükséges hosszirányú lejtéséről az egyes országokban eltérőek a vélemények, a szakmai ajánlások és az előírások. Németországban a bádogos irányelvek szerint a függő ereszcsatornák lejtése 1-3 mm/ m (de az építtető ilyen értelmű rendelkezése esetén a szabvány lehetővé teszi a lejtés nélkül kialakított csatornát is). Norvégiában az ajánlott lejtés 2-3 mm/m, Magyarországon pedig 3-5 mm/m (MSZ 7936/1). A nálunk érvényes követelmény összefüggésben van azzal, hogy a hagyományos, kisipari módszerekkel készített, 1 m hosszúságú darabokból összeállított csatornák pontatlanságuk miatt a helyi ellenlejtések kialakulásának megelőzése érdekében nagyobb (legalább 5 mm/m =5%) lejtést igényelnek ábra: A dilatációs elemek elrendezése egy L-alakú épület RHEINZINK -ereszcsatorna rendszer esetén (szerelési példa)

5 1.a-c ábra: Különböző kialakítású szegélysávok az ereszszegély-fedés rögzítésére: rögzítő sáv, patent-rögzítősáv és a korcolt fedésekhez is használt eresz-szegélysáv. A lejtés meghatározásakor két egymással ellentétes hatású érvet kell mérlegelni: egyrészt a csatorna öntisztuló-képessége, másrészt az épület építészeti megjelenése. A RHEINZINK tapasztalata szerint a tényleges öntisztuló-képesség legkorábban 5 mm/m lejtésnél alakul ki. E lejtés azonban már befolyásolja az é- pület megjelenését, ezért az építtetők sokszor kisebb lejtést kívánnak. Félkörszelvényű csatorna és pontos munkavégzés esetén a RHEIN- ZINK nem utasítja el még a lejtés nélküli csatornát sem. Ennél ugyan egyes szakaszokon nem kerülhető el a enyhe ellenlejtés (és ezzel a csatlakozások előtti tócsa kialakulása), ez azonban ebben az esetben nem jár érzékelhető hátránnyal. Károsodáshoz még az idővel lerakódó vékony homok és földréteg sem vezet. A lejtés meghatározásakor azon is el kell gondolkoznunk, hogy vajon az 1-2 mm/m mértékű lejtés az adott épületnél egyáltalán biztonsággal megvalósítható-e. A mi tapasztalatunk szerint ez a lejtéstartomány igencsak elméleti. Mindig előnyös, ha a csatorna a csapadékvizet egyértelműen az összefolyó irányába vezeti. Keresztirányú lejtés A csatornáknak keresztirányban nem kell lejteniük, a belső oldali csatornaperemnek azonban (a csatorna méretétől függően) mintegy 8-20 mm-rel magasabban kell lennie, mint a külsőnek (9. ábra). Így a víz még egy különlegesen nagy zápor alkalmával és a csapadék esetleges visszatorlódásakor is kívül (azaz az ereszcsatorna homlokzattól távolabbi oldalán) folyik a peremen túl. A DIN EN 612 szabvány a hátsó oldal túlemelésére pontos minimum-értékeket határoz meg (pl. a 280, 333 és 400 mm névleges méretű félkörszelvényű csatornákra 6 mm, de a javasolt túlemelés 11 mm). ~ 500 mm 10 mm 100 mm ~ 200 mm 2. ábra: Fekvő ereszcsatorna ereszszegélyfedéssel és az ajánlott rögzítési megoldásokkal (Ausztriában használt kialakítás). V. 1.2 Fekvő ereszcsatornák A fekvő ereszcsatornát elsősorban Ausztriában és Svédországban kedvelik, de Németországban és Magyarországon is jól ismerik (2. és 3. ábra). E kialakításnál a csatorna alatt mindig szükség van egy ereszszegély-fedésre is, ami a csatorna alatti tetőszakaszt (ereszt) védi a csapadéktól. Szakszerű rögzítés esetén a fekvő ereszcsatorna némiképp óvja az épület alatt járókat a lezúduló hótól (bár ez semmiképp sem vehető figyelembe teljes értékű hófogóként) és a tető karbantartásához a csatorna járótámaszként is szolgálhat még ha korlátozottan is. Ereszszegély-fedés Az ereszszegély fedésének a tető peremével párhuzamos kiterített szélessége függ a fekvő ereszcsatorna lejtésétől. A csatornának az ereszfedésre minden pontban 100 mm-t kell lejtésirányban rátakarnia. Kisebb lejtés esetén az ereszszegély-fedést sokszor felvezetik a fekvő ereszcsatorna belső oldali pereme fölé annak érdekében, hogy fokozzák az épület védelmét a bejutó csapadékvíz ellen (itt a fedési lemezsávok továbbra is a csatorna hátsó pereméhez csatlakoznak). A biztonságot javítja az is, ha a csatorna hátsó pereme alatt egy ráforrasztott rögzítősávot alakítanak ki, és ebbe akasztják a fedés lemezsávjait. Ez esetben azonban azok alsó ereszpontjának 10 mm-rel magasabban kell lennie a fekvő ereszcsatorna külső csöves beszegésénél (a szokásos méret: 30 mm). (A fekvő ereszcsatorna belső oldalán kialakított kereszti- 3a ábra: A fekvő ereszcsatorna Ausztriában különösen kedvelt: itt egy bécsi bérházon rányú lemezkapcsolatokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tető más területén, csak itt még szigorúbban érvényesítve azokat, és esetleg szerkezeti tartalékokat is betervezve, hiszen a víz idefolyik a teljes tetőről.) Az ereszszegély fedésének korctávolsága nem lehet több mint 2 m, de sokkal ajánlottabb a maximum 1 m-es korctávolság azért, hogy a korcolt kapcsolatokat a fedés elemeinek keresztirányú hőmozgása ne vegye túlságosan igénybe (ld. V. fejezet 3.2). Az ereszszegély-fedést az eresznél rögzítősávval, patent-rögzítősávval (stabilizáló hajlítással), vagy a korcolt fedésekhez is használt eresz-szegélysávval rögzítik (1a-c ábra). Az utóbbit elsősorban ott használják, ahol magasabb műszaki és esztétikai igényeknek kell megfelelni (pl. géppel előprofilozott lemezsávok és géppel előkészített íves korcvéglezárások - ld. I. fejezet 3.6). Az ereszszegélyfedést a belső oldalon indirekt módon ajánlott rögzíteni, beakasztó fércekkel, amelyek az ereszszegély felső vízkorc-visszahajtásába vannak beakasztva. Ez sokkal szakszerűbb és gazdaságosabb megoldás, mint a (sajnos néha még ma is alkalmazott) közvetlen átszögelés. Az alsó és a felső perem megfogásán túl a korcokba a szokásos rögzítőférceket is be kell korcolni. A fekvő ereszcsatorna alatt az ereszszegélyfedés kettős állókorcait le kell fektetni. A csatorna támaszait úgy kell kiosztani, hogy azok mindig az ereszszegély-fedés lemezén feküdjenek fel, ne a korcokon. 208

6 3b. ábra: és egy vidéki lakóépületen. St. Georgen (A) Fekvő ereszcsatorna A fekvő ereszcsatorna neve Németországban Auf-Dach-Rinne és peremének csöves beszegését kifelé készítik, míg Ausztriában Saumrinne -nek nevezik és a csöves beszegést befelé képezik ki. A fekvő ereszcsatorna méretét (kiterített szélességét) a tető lejtése alapján kell meghatározni (1. táblázat a pontos méreteket ld. a Mellékletben). Követelmény, hogy a csatorna belső pereme függőlegesen 10 mm-rel (szokásos méret: 30 mm) legyen a külső perem (csöves beszegés) fölött. Ezzel biztosítható, hogy a víz a lefolyó eldugulása esetén is a külső oldalon bukjon át. Az MSZ EN 612 szerint a kiterített szélesség alapján a fekvő ereszcsatornák lemezvastagsága legalább 0,8 mm. Figyelem! A < 15 lejtésű tetőn még a létező legnagyobb kiterített szélességgel sem biztosítható a belső oldali perem szükséges túlemelése! A fekvő ereszcsatornákat - lehetőleg kitámasztással ellátott csatornatartókba ültetik, majd rögzítik a külső oldalon a tartóvasak rögzítőfüleivel, a belső oldalon pedig a vízkorcvisszahajtásba akasztott fércekkel (max. 33 cm-ként). 4. ábra: Svéd formájú (szögletes) fekvő ereszcsatorna; az állókorcos fedés ráforrasztott rögzítősávba van akasztva. Névleges méret (mm) Legkisebb tetőlejtés * táblázat: Fekvő ereszcsatornák kiterített szélessége (* különleges esetben) A hosszirányú hőmozgást két véglemezzel kialakított magasponti dilatációval, vagy EPDM-anyagú (síkban maradó) rugalmas betétes dilatációs elem beforrasztásával biztosítják (ld. V. fejezet 1.1). Ha a csatorna lejtés nélkül van fektetve (ami a forrasztott kapcsolatok miatt nem kizárt), a hőmozgást mindenképpen EPDM-betétes dilatációs elemmel kell biztosítani. A fekvő ereszcsatornából a csapadékvizet beforrasztott összefolyó segítségével vezetik el. A csatorna összefolyó-csonkja egy az ereszszegély-fedésben kialakított összefolyó idomba nyúlik bele, ami a vizet az ejtőcsőbe (esetleg egy padláscsatornába) vezeti tovább. Az eresszegély-fedés összefolyója legyen annyival nagyobb átmérőjű a csatorna összefolyó csonkjánál, hogy a csatorna összefolyó csonkja szabadon el tudjon mozdulni (hőmozgás!). Ezek méretezésére és a lefolyócsövek számának meghatározására ill. kialakítására (tölcsér forma) értelemszerűen az V. fejezet 1.1 szakaszában leírtak érvényesek. V. 1.3 Belső csatornák Általános szempontok A belső csatornák (attikacsatornák, shed-csatornák, stb.) az épület fedésének azon részei, ahol leggyakoribbak a problémák, ezért azok betervezését ahol csak lehet el kell kerülni. Ha mégis szükség van belső csatornára, akkor be kell tartani azt a Németországban kötelező előírást, hogy minden esetben kettős (ún. biztonsági ) csatornaként kell kialakítani azokat (azaz kétszintű vízelvezetéssel). Ezen túlmenően a belső csatornák tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan javasoljuk a III. fejezet 1.3 pontjában már ismertetett tíz a- lapszabály betartását: legalább kétszer annyi összefolyó beépítése, mint ami a méretezés alapján adódik (adott esetben biztonsági túlfolyó, vagy a biztonsági csatornában többlet-lefolyó kialakítása) az összefolyók sűrítése mindig hatásosabb, mint a keresztmetszet növelése; a csatorna mérete olyan legyen, hogy könnyen el lehessen készíteni (pl. ne legyen túl keskeny és mély, mert akkor a forrasztott kapcsolatok nem készíthetők el); kétszintű vízelvezetést kell kialakítani: a belső és külső (ún. biztonsági ) csatorna közötti távolság 20 mm legyen; a vízelvezetés cső a csőben kialakítással, tölcsérformájú összefolyóval történjen, lombfogóval (de legalább labdakereszttel ) védve; a keresztirányban átszellőztetett kislejtésű tetőknél a belső csatorna alatt az átszellőzésre a hőszigetelésig legalább 30 cm szabad magasságot kell biztosítani; a dilatációs elemek távolsága nem lehet nagyobb az előírtnál inkább sűrűbb legyen, mert a rugalmas betét túl erős gyűrődése akadályozhatja a víz elfolyását; a csatorna lejtését a szennyeződések és és általában a hiányos karbantartás miatt a szokásosnál nagyobbra kell választani (min. 5 mm/m) ez az épület megjelenését többnyire nem befolyásolja; a faláttörésben könnyen kialakuló elfagyás (jégdugó) veszélye miatt kerülendő a külső vízelvezetés; a csatornát hó- és jégmentesíteni kell termosztáttal szabályozott csatornafűtéssel és hófogó alkalmazásával; javasolt csatorna-karbantartási szerződés megkötése. 209

7 Félkörszelvényű belső csatorna, szigeteléssel kialakított biztonsági csatornával A félkörszelvényű csatornák nagy előnye, hogy (geometriai okokból) könnyen forraszthatók, és ellentétben a négyszög szelvényű csatornával azokhoz nincs szükség sem alátámasztó pallóra, sem hosszirányú kónikus szabásra. A szerkezet magassága így alacsonyabb lehet, és a belső csatorna ill. a biztonsági csatorna között csak minimális távolságra van szükség. Általában a shed-csatornák is kialakíthatók félkörszelvényű belső csatornával. kb. 25 kb ábra: Félkörszelvényű belső csatorna, szigeteléssel kialakított biztonsági csatornával. A belső csatornát minden esetben kettős csatornaként kell kialakítani, amelynek külső ( biztonsági ) eleme általában készülhet szigeteléssel (lágyfedésként). A biztonsági csatorna már a bádogosmunkák megkezdése előtt megoldja a vízelvezetést, s a fedés teljes elkészülte után a belső csatorna túlfolyása esetén is biztonsági tartalékként szolgál ( gully típusú tömített tetőösszefolyó alkalmazásával). A külső és a belső csatorna közötti távolság legalább 2 cm legyen. E távolság már csak azért is feltétlenül szükséges, mert a külső csatornában esetleg pangó víz a belső csatorna alsó felületével tartósan semmiképpen sem érintkezhet (ld. I. fejezet 2.1.7). Ha a biztonsági csatorna szigeteléssel van kialakítva, biztosítani kell, hogy az építkezés időszakában ne sérülhessen meg más szakmák tevékenysége következtében sem. 1. ábra: Négyszög szelvényű belső csatorna, szigeteléssel kialakított biztonsági csatornával és a szükséges szerkezeti mérettel. A belső csatorna méretezésére értelemszerűen érvényesek az V. fejezet 1.1 pontjában leírtak, ahol méretezési példákat is bemutattunk. Itt csak arra utalunk ismételten, hogy a méretezés tárgya a lefolyócső, aminek méretezése az összefolyó tölcsérformájából indul ki. Ha ez nem biztosított, akkor nagyobb keresztmetszetű lefolyócsövet kell beépíteni (lásd még: tíz alapszabály ). A félkörszelvényű belső csatornákat 1,5 mm vastag és cm széles, horganyzott lemez tartóelemekbe javasolt fektetni. Távolságukat az V. fejezet 1.1 pont 4. táblázata alapján kell megválasztani (1. teherbírási csoport). A négyszög szelvényű belső csatornák csatornatartóinak méretét az V. fejezet 1.1 pont 3. táblázata alapján kell megválasztani. Dilatáció A belső csatorna hőmozgását ugyanúgy biztosítani kell, mint bármely más csatornáét. A dilatációs távolságok függnek a csatorna alakjától és méretétől: pl. a szabad peremű félkörszelvényű belső csatornák esetén mozgóképes kapcsolatokat kell kialakítani az egyenesvonalú szakaszokon 9,0 ill. 12,0 m- ként (1. táblázat). A négyszög szelvényű csatornák lemezében és forrasztási varrataiban mindig nagyobbak a feszültségek, mint a félkörszelvényű csatornában. Ezért korlátozni kell bennük a dilatációk távolságát a biztonság érdekében (a mérettől függetlenül) 6 m-re. (A sarkoktól és a nem elmozduló végződésektől mindig e méretek felét kell figyelembe venni.) Figyelem! A meredek tetők belső csatornái mentén mindig járórácsot, vagy egyéb a járhatóságot segítő szerkezetet kell betervezni és felszerelni. Belső csatorna alakja Kit. szélesség Dilatációk max. távolsága (mm) (m) Félkörszelvényű ,0 m > 500 9,0 m Négyszög szelvényű minden méret 6,0 m A fix pontoktól (sarkoktól, végződésektől) mindig a táblázat értékeinek felét kell figyelembe venni. 1. táblázat: A belső csatornák dilatációs elemeinek távolsága 210

8 1. ábra: Egy cserépfedésű tető vápakialakítása: a vápaszaru műszaki okokból süllyesztett azért, hogy abból ne kelljen felülről egy V-alakú darabot kivágni. A vápalemezek teljesfelületű aljzaton fekszenek fel. 2. ábra: Süllyesztett vápa nagy méretű elemekből (itt: hullámlemezből) készült fedésben. V. 1.4 Vápák A keményfedésű tetők vápáját bármely fedési anyag (cserép, pala, stb.) alkalmazásakor vízzáró anyagból kell készíteni. A RHEINZINK vápalemezek kiterített szélességét a vápa látszó felülete, a tetőfedés e- lemeinek rátakarása, és az esetleg szükségessé váló süllyesztés mérete alapján kell meghatározni. A látszó felület szélessége 15 cm legyen így a vápa tisztíthatósága is biztosított. A vápalemezeket teljesfelületű aljzatra kell fektetni (1. ábra). Rögzítésük a vízkorc-viszszahajtásba akasztott álló- és csúszófércekkel történik. (Állófércekre csak abban az esetben van szükség, ha a keresztirányú kapcsolatokban nincsenek beakasztó fércek, amelyek az alulról csatlakozó vápalemezt lecsúszás ellen rögzítik.) A vápában a lemezvastagság a kiterített szélességtől függ, de általában legalább 0,8 mm. Süllyesztett vápát ellenlécezés nélküli kiselemes fedéseken csak nagyon körülményesen lehet szakszerűen kialakítani, mert ha a vápa melletti vágott elemek is kellő mértékű átfedéssel vannak fektetve, akkor felfekvésük korántsem biztosított és így könnyen kibillenhetnek. Közepes és nagy méretű elemekből készült fedéseken azonban (pl. hullámlemez) a vápa süllyesztése gond nélkül kialakítható (2. ábra). A süllyesztés nagy felületű tetőkön és az azokon jelentkező nagy vízmennyiség miatt néha kívánatos is a biztonság növelése érdekében. Hosszabb vápákban keresztirányú kapcsolatokat is készíteni kell, amelyek kialakításának módja függ a vápa lejtésétől. A Német Tetőfedő Szövetség (ZDH, Köln) Tetőfedési Irányelvei alapján a 15 vápalejtés esetén még a 150 mm átfedésű egyszerű átlapolás is megfelelhet: az egymásra fekvő lemezek peremei oly módon vannak megtörve ( reifolva a felső lemez lefelé és az alsó lemez felfelé), hogy a két lemez egymástól kissé elemelkedjen. ĺgy a kapilláris hatások megszűntethetők, ekkor azonban a vápa alatt mindenképpen teljesértékű második vízelvezető réteget javasolunk kialakítani. Általában azonban a 30 lejtésű vápák lemezeit egyszeres fekvőkorccal kell csatlakoztatni, között pedig ráforrasztott rögzítősávval kialakított egyszeres fekvőkorccal (átfedés: min. 25 cm). 10 lejtés alatt forrasztott kapcsolatokat kell készíteni dilatációs távolságonként, mégpedig a cinkszürke színű rugalmas EPDM-betétes RHEINZINK-dilatációs szalag beépítésével. Vápa lejtése Keresztirányú kapcsolat típusa < 10 lágyforrasztás 10 ráforrasztott rögzítősávba akasztott fekvőkorc 25 egyszeres fekvőkorc 1. táblázat: Kiselemes tetőfedések vápáinak keresztirányú kapcsolatai Kit. szélesség (mm) Dilatációk max. távolsága (m) 500 mm 12,0 m > 500 mm 9,0 m 2. táblázat: A vápák dilatációs elemeinek távolsága 211

9 1. ábra: Oromszegély-csatorna hódfarkú cserépfedésben. E megoldásban nem alkalmaznak látható oromszegély-pallót; helyette egy horganyzott acéllemez anyagú rögzítősávot fognak fel, amelyet a RHEINZINK -lemez letakar. 2. ábra: Oromszegély-csatorna cserépfedésben. A lemez a cserép felőli oldalon legfeljebb a cserép beakasztó füléig érhet. A RHEINZINK hőmozgását a vápák kialakításánál is figyelembe kell venni. A javasolt dilatációs távolságok megegyeznek a félkörszelvényű belső csatornáéval (2. táblázat). Figyelem! Mivel a vápákban lefolyó vizet többnyire a csatornába kell bevezetni, a vápa mélypontjának a csatorna belső pereme fölött kell lennie. Süllyesztett vápáknál ez komoly problémát okozhat, különösen lejtés nélküli csatornánál. Ilyen esetben a szinteket előre meg kell tervezni. V. 1.5 Oromszegély-csatornák Az oromszegély csomópontjának kialakítása földrajzi régiónként rendkívül nagy változatosságot mutat. Különösen a viharos vidékeken szokásos, hogy a cserép (v. pala) fedésű tetőket oldalsó túllógás nélkül alakítják ki. Ebben az esetben különösen ajánlott a homlokzat és a tető közötti kapcsolatot is a fokozott igénybevételnek megfelelően megoldani, biztosítva, hogy a falon ne legyen vízlefolyás. Ezért ha a tető oromzata nem lóg túl, ott mindig rendkívül előnyös egy RHEINZINK oromszegély-csatornát kialakítani, mert ily módon a tetőről különben oldalirányban lecsurgó csapadékot is el lehet vezetni, s így az nem nedvesíti az oromfalat. Az oromszegély-csatorna kialakítására a tervezői szándéktól és a tetőszerkezet műszaki adottságaitól függően többféle megoldás kínálkozik (1. és 2. ábra). Az ábrák szerinti megoldásokban az egyes elemek legyenek minél hosszabbak: a még esztétikusabb kialakítás érdekében. A dilatációs egységek hosszára, a keresztirányú lemezkapcsolatokra, és a víz esőcsatornába való bevezetésének módjára vonatkozóan értelemszerűen alkalmazhatóak az V. fejezet 1.4 pontjában leírtak. 212

10 1. ábra: Szépen kialakított falcsatlakozás téglahomlokzathoz, viharléccel. 2. ábra: Falcsatlakozás RHEINZINK -Noggen elemekkel (itt még viharléc nélkül). 3. ábra: RHEINZINK -Noggen elemekkel kiképzett oromszegély, kettős hódfarkú cserépfedésben. V. 1.6 Cserép- és palafedések falszegélyei A falszegélyek kialakításának legjobb megjelenésű módja, ha a cserép- pala-, vagy a hullámlemez-fedés elemei a szegélylemezre oldalról rátakarnak (hasonlóan, mint a vápalemez esetén). A falszegély lemezét a homlokzat felőli oldalon általában viharléccel kell letakarni (1. ábra). Hódfarkú cserépfedés esetén használják a rétegek közé bevezetett, a fedés sorai közé mintegy befűzött elemekkel kiképzett falszegélyt ( RHEINZINK -Noggen ). Az elemek homlokzat felőli felhajtását itt is viharléccel kell letakarni. E rendkívül elegáns megoldás (2213 és 3. ábra) Magyarországon még kevéssé ismert, de a tervezők és a kivitelezők egyre inkább elismerik a rendszer előnyeit. A hőszigetelt homlokzatokhoz kiképzett falcsatlakozások tervezésekor a hőhidak elkerülése érdekében a csomópontot kiemelt figyelemmel kezelni: a hőszigetelésnek a lemez oldalsó felhajtása mögött is folyamatosnak kell lennie (egészen a tető hőszigetelési síkjáig). A kialakítást az építés technológiai sorrendje szempontjából is át kell gondolni. Érdemes a hőszigetelésen a vakolatot a tetőfedés készítése előtt felhordani alsó síkján egy vakolattartó profilra ráfuttatva. A fedés csak ez után készüljön el: a falszegély oldalsó felhajtásával és viharléccel történő letakarásával. 4. ábra: Kéményszegélyezés lágy RHEINZINK - Anform lemezekkel 5. ábra: Hőszigetelt homlokzathoz kiképzett falcsatlakozás vakolattartó elemmel és viharléccel. 213

11 214

12 V. RÉSZ: CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS ÉS V. SZEGÉLYEZÉSEK 1 CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS V. 2 LÁGYFEDÉSŰ TETŐK SZEGÉLYEI 2.1 Szigetelések vízhatlan tetőszegélyei Külső vízelvezetésű tetők szegélyei Belső vízelvezetésű tetők szegélyei Falcsatlakozások 2.2 Szigetelések alátámasztó szerepű tetőszegélyei 215

TERMÉKKATALÓGUS 2010/1. Érvényes: 2010. 01. 01-tõl

TERMÉKKATALÓGUS 2010/1. Érvényes: 2010. 01. 01-tõl TERÉKKATALÓGUS /1 Érvényes:. 01. 01-tõl Válasszon -mesterképzõ tanfolyamot elvégzett szakkivitelezõt! A -termékek a márkakereskedõknél kaphatók. Az aktuális kedvezményekrõl és a házhoz szállítás feltételeirõl

Részletesebben

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS 2012/1

TERMÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS 2012/1 TERÉK- ÉS ÁRKATALÓGUS 12/1 ÁRLISTA - BEVONAT NÉLKÜLI TERÉSZETES FELÜLET Örömnkre szolgál, hogy Ön a német titáncinkgyártó cég csúcsminőségű lemezeit és ereszcsatornáját választotta. A termékek generációkon

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK

TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSI SEGÉDLET PREFA TETŐFEDÉSI RENDSZEREK TETŐ HOMLOKZAT NAPELEM www.prefa.com TARTALOMJEGYZÉK TETŐFORMÁK ÁLLÓ TETŐABLAKOK / TETŐ HAJLÁSSZÖG SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ALÁTÉTHÉJAZAT ÉS RÉTEGREND 7 KIALAKÍTÁSI

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

4 kötetes. Nagy Bádogos Könyv

4 kötetes. Nagy Bádogos Könyv Nagy Bádogos Könyv kötetes Előszó A tető vízelvezető szerkezeteinek felszerelése évszázadok óta a bádogosok feladata. Az eresz vonalán a csapadék összegyűjtésének és kezelésének módszerei, a bádogos szerkezetek

Részletesebben

Tetőfedés kerámia cseréppel

Tetőfedés kerámia cseréppel Tetőfedés kerámia cseréppel szakszerű kivitelezés követelményei ( jegyzet) Összeállította: Nemes András okl. építőmérnök TONDACH alkalmazástechnikai szaktanácsadó Készült a Műszaki Ellenőri Tanfolyam résztvevő

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a

HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 2/a www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék BURKOLATOK FELOSZTÁSA 1.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Családi házak utólagos hőszigetelése. ROCKWOOL kőzetgyapottal

Családi házak utólagos hőszigetelése. ROCKWOOL kőzetgyapottal Családi házak utólagos hőszigetelése ROCKWOOL kőzetgyapottal 1 Kímélje pénztárcáját és Földünket egyaránt! A hőszigetelés azon kevés befektetések egyike, melyek egy családi ház élet tartama során többszörösen

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz

Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz Szakmai ajánlás Műszaki-technológiai kézikönyv a a szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését célzó támogatási konstrukciókhoz 1 Alapelvek Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztését

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

Épületek utolágos hőszigetelése

Épületek utolágos hőszigetelése Épületek utolágos hőszigetelése Dodatočné zatepľovanie budov 1 Bevezető... Korunk egyik fő követelménye az épületek tökéletes hőszigetelése. A teljes homlokzati hőszigetelés részei a szigetelés, a burkoló

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Lexan Thermoclear Plus

Lexan Thermoclear Plus Lexan Thermoclear Plus Üregkamrás polikarbonát lemezek Szerelési útmutató A Lexan Thermoclear üregkamrás polikarbonát lemez könnyű, ütésálló, kétoldali UV védelemmel ellátott és kiemelkedő hőszigetelési

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár

MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Poack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Gépszerkezettan tanszék Glöckler László MŰSZAKI MECHANIKA III. Acélszerkezetek példatár Pécs 00. Szerző: Glöckler László főiskolai adjunktus Pécsi

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Dorog, Bányászkörönd parkolósáv, járda és felszíni vízelvezetés felújítása és egyéb járulékos munkák

Dorog, Bányászkörönd parkolósáv, járda és felszíni vízelvezetés felújítása és egyéb járulékos munkák Dorog, Bányászkörönd parkolósáv, járda és felszíni vízelvezetés felújítása és egyéb járulékos munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

IV. 1 QUICK STEP RHEINZINK LÉPCSŐS FEDÉS. 1. ábra: A QUICK STEP RHEINZINK lépcsős fedés tetőfedési rendszer alapeleme. IV. 1.

IV. 1 QUICK STEP RHEINZINK LÉPCSŐS FEDÉS. 1. ábra: A QUICK STEP RHEINZINK lépcsős fedés tetőfedési rendszer alapeleme. IV. 1. 1. ábra: A QUICK STEP RHEINZINK lépcsős fedés tetőfedési rendszer alapeleme IV. 1.1 Kialakulás A XXI. század küszöbén a fémlemez anyagú tetőfedések egyre inkább hangsúlyos építészeti elemként jelennek

Részletesebben

Energiatudatos Építés. Áthidaló Helyére építhető Perfekt ST 200 RG típusú redőnytokok

Energiatudatos Építés. Áthidaló Helyére építhető Perfekt ST 200 RG típusú redőnytokok Energiatudatos Építés Áthidaló Helyére építhető Perfekt ST 200 RG típusú redőnytokok Győződjön meg személyesen a Német technológia, nyújtotta előnyökről, és élvezze helyes választása gyümölcsét. Rendszereink

Részletesebben

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Emlékverseny Gyakorlati versenyszabályzata A piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium szakmai munkaközössége, a fakitermelés motorfűrészes technológiájából versenyt hirdet erdészeti iskolák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék ELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U-csatorna... Általános

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŰ Zrt. Sopron, 2016. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. CSATORNÁK 1.1. Gerinccsatorna 1.2. Bekötő csatorna 2. TISZTÍTÓ AKNÁK, IDOMOS TISZTÍTÓ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/46

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/46 Tájékoztató a Perkáta, Dózsa György út 15. szám alatti, 1104 hrsz.-ú ingatlanon lévő Győry-kastély C épület fedélszerkezetének veszély-elhárítási és tető-felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

ÚS - József Attila sportpálya felújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről

ÚS - József Attila sportpálya felújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről ÚS - József Attila sportpálya felújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

Spacial katalógus. Spacial SF elemekből álló szekrények és Spacial SM kompakt szekrények. Sokoldalúság Hatékonyság Műszaki támogatás

Spacial katalógus. Spacial SF elemekből álló szekrények és Spacial SM kompakt szekrények. Sokoldalúság Hatékonyság Műszaki támogatás Spacial katalógus Spacial SF elemekből álló szekrények és Spacial SM kompakt szekrények Sokoldalúság Hatékonyság Műszaki támogatás Tartalomjegyzék Elemekből álló fémszekrények 2 Áttekintés 2 Összeszerelt

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok tartalom padlókonvektorok Típusok áttekintése...3 Aquilo FMK... 4 Aquilo F1T (ventilátorral)...10 Aquilo F1P (fokozott teljesítményű, ventilátorral)...16 Aquilo

Részletesebben