Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron"

Átírás

1 Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron

2 TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK NYGI PONT KINEMTIKÁJ Mozgá adott pályán Egyene vonalú pálya Körpálya Tetzőlege íkgörbe Szabad ozgáok 1 4. NYGI PONT KINETIKÁJ Szabad ozgáok Mozgá gravitáció erőtérben Mozgá rugerőtérben Kényzerozgáok Mozgá egyene vonalú kényzerpályán Mozgá görbe vonalú kényzerpályán Özetett feladatok MEEV TÁCS KINEMTIKÁJ Mozgáállapot vizgálat Egyetlen tárca Több, együtt ozgó tárca Vége ozgá vizgálata MEEV TÁCS KINETIKÁJ Tehetetlenégi nyoaték záítáa Álló tengely körüli forgá, lengé Gördülé 111 FELHSZNÁLT SZKIODLOM 14 1

3 LKLMZOTT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE Általáno jelöléek x x x x x x x x x y x kalárennyiég vektorennyiég kalárennyiég nagyága (abzolút értéke) vektor nagyága (hoza) kalárennyiég idő zerinti deriváltja kalárennyiég idő zerinti kétzere deriváltja vektorennyiég idő zerinti deriváltja vektorennyiég idő zerinti kétzere deriváltja az x ennyiég értékegyége y az x ennyiég egváltozáa További jelöléek a a a e a n c N pálya enti gyorulá gyorulávektor aplitúdó (axiáli kitéré) érintő irányú gyorulá noráli irányú gyorulá rugóerevég (rugóállandó) d távolág (általában), átérő e érintő irányú egyégvektor f 1 rezgézá (frekvencia) f gördüléi ellenállái kar F n N kényzererő nyoó koponene F N kényzererő úrlódái koponene F t N kényzererő tapadái koponene F N erővektor F k N kényzererő g gravitáció gyorulá G gyorulápólu h agaág (általában) J O kg tehetetlenégi nyoaték az O pontra K N kötélerő l hozúág (általában) l red fizikai inga redukált hoza kg töeg N gördüléi ellenállái nyoaték M g M O M O N kalári forgatónyoaték az O pontra N forgatónyoaték vektor az O pontra

4 n 1 fordulatzá n noráli irányú egyégvektor P ebeégpólu r görbületi ugár r helyvektor ugár pályakoordináta (ívkoordináta) t idő T perióduidő v v w rad, pálya enti ebeég, vatagág ebeégvektor körfrekvencia W J echanikai unka γ N kg δ rad ε ε μ μ ρ rad rad kg kg 3 φ rad φ rad ω ω rad rad gravitáció állandó kezdőfázi zöggyorulá zöggyorulá vektor dinaiku vizkozitá cúzái úrlódái tényező tapadái úrlódái tényező töegűrűég zögkoordináta (zögelfordulá) kezdőfázi zögebeég, körfrekvencia zögebeég vektor 3

5 4. DINMIK 4.1 nyagi pont kineatikája Mozgá adott pályán Egyene vonalú pálya /M1 Egy egyene pályán ozgó anyagi pont a t függvényét egadtuk. Továbbá ierjük a t = időpillanatban a pálya enti ebeég é pályakoordináta értékét. datok:v = ; =. a(/ ) t() /M1 ábra ajzolja fel a ozgá v t é t függvényét! Megoldá: Kizáítjuk az egye zakazok végpontjaiban a pálya enti ebeég é pályakoordináta értékét, ajd ábrázoljuk a v t é t függvényeket. z egye zakazok időtartaát jelöljük t i -vel.. zakaz: a = 3 v t 1 = v t + at = = t 1 = t + v t t + a t = = 1. zakaz: a 1 = v t = v t 1 = t = t 1 + v t 1 t 1 = + = 4

6 . zakaz: a = 1 v t 3 = v t + a t = 1 = t 3 = t + v t t + a t = + 1 = 4 Ezt követően ár ábrázolhatjuk a v t é t függvényeket: a t 1 v h h h t a ( t ) h 3 8 h 1 a ( t ) h,5 8 t parabolaív zerkeztééhez tekintük a -e pályazakazt: 4 F F 1 P 3 h P F f h h a ( t 8 ), t 5

7 Előzör a pályazakaz P kezdő é P 3 végpontját egy egyene zakazal özekötjük, ajd az így kapott zakaz F felező pontján át párhuzaot húzunk az tengellyel (f egyene). z f egyeneen, az F felező pontból kiindulva, egyzer (F 1 pont), ajd ég egyzer (F pont) felérjük az a t előjele ennyiéget. z így kapott F pontot 8 özekötve a P é P 3 pontokkal egkapjuk a parabolaív P é P 3 pontbeli érintőit. Ezt követően az F 1 ponton át párhuzaot húzunk a P P 3 zakazal, így egkapjuk a parabolaív F 1 pontbeli érintőjét. Ezt követően a P, F 1, P 3 pontokon át egrajzoljuk a parabolaívet. Ha a pályagyorulá értéke pozitív, akkor a parabolaív az P P 3 zakaz alatt, ha negatív, akkor pedig fölötte fut /M Egy fából kézült golyó egy tó fenekéről nyugaloból indul, é a egadott pálya enti ebeég-idő függvény zerint eelkedik a felzín irányába. datok:v t = 1 1 e Bt ; v = g = 9,81 ; v ; = ; =,1 kg kg = 1 ; kg = 99 3 f ; = 4,5 ; B = g v f. 3 v f g v ; =,1 ; v /M ábra a, Határozzuk eg a golyó pálya enti gyorulá- é pályakoordináta-idő függvényeit! b, Száítuk ki a pálya enti gyorulá értékét valaint a golyó távolágát a tó fenekétől 3 -al az indulá után! c, Mekkora ebeégre gyorulhat fel axiálian a golyó? Megoldá: a,a t = v t = 1 1 e Bt = 1 e Bt B = Be Bt t 1 = t 1 + v t dt = 1 1 e Bt dt t 1 = 1 t + 1 B e Bt 1 t 1 = = 1 t B e Bt 1 1 t = 1 t + 1 B e Bt 1 b, 6

8 = 4,5 v f g = 4,5,1, ,81 =,4679, B = 9, =,981 a 3 =,981e,4679,9813 =,937 3 = 1, ,4679,981 e,4679, =,4 c, v ax 1 = li t v t = li 1 t e Bt = 1 =, /3 Egy egyene pályán ozgó anyagi pont a t függvényét egadtuk. Továbbá ierjük a t = időpillanatban a pálya enti ebeég é pályakoordináta értékét. datok:v = 4 ; =. a(/ ) t() -1, /3 ábra ajzolja fel a ozgá v t é t függvényét jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /4 Egy egyene pályán ozgó anyagi pont a t függvényét egadtuk. Továbbá ierjük a t = időpillanatban a pálya enti ebeég é pályakoordináta értékét. datok:v = 5 ; =. a(/ ) t() /4 ábra 7

9 ajzolja fel a ozgá v t é t függvényét jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /5 Egy egyene pályán ozgó anyagi pont v t függvényét egadtuk. Továbbá ierjük a t = időpillanatban a pályakoordináta értékét. datok: =. v(/) t() /5 ábra ajzolja fel a ozgá a t é t függvényét jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /6 Egy egyene pályán ozgó anyagi pont v t függvényét egadtuk. Továbbá ierjük a t = időpillanatban a pályakoordináta értékét. datok: =. v() t() /6 ábra ajzolja fel a ozgá a t é t függvényét jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /7 Egy egyene pályán ozgó ínkoci 5 kezdeti ebeégről indulva, 3 -ig 5 állandó pálya enti gyoruláal laít. Ezt követően -ig állandó nagyágú ebeéggel halad, ajd 5 -ig állandó pálya enti gyoruláal gyorít. 8

10 ajzolja fel a ozgá a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /8 Egy anyagi pont egyene vonalú pályán ozog. vizgálat kezdetén 5 -ig állandó értékű pálya enti ebeéggel ozog, ajd további 5 -ig egyenleteen lauló ozgáal halad úgy, hogy a lauló ozgá végén a pálya enti ebeége 8 lez. ozgá haradik zakazában egyenleteen gyoruló ozgáal 5 alatt 7 pálya enti ebeéget ér el. ajzolja fel a ozgá a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /9 Egyától 11 k távolágban lévő várook közötti egyene utat egy gépkoci 55 alatt tezi eg. Indulákor 45 -ig gyorít állandó gyoruláal, ajd állandó nagyágú ebeéggel halad, végül fékezékor 35 -ig laít, zintén állandó gyoruláal, ajd egáll. a, Mennyi a gépkoci pálya enti ebeége, aikor ozgáa egyenlete? b, Mennyi a pálya enti gyorulá értéke gyorítákor é laítákor? c, ajzoljuk fel a ozgá a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /1 Egy cótány éjzaka élelet kere a konyhaaztalon. Egyene vonalú pályán ozog, ebeége c. háziazony benyit, é felkapcolja a villanyt. cótány ekkor 6 c távolágra van a biztonágot nyújtó repedétől, é a fény érzékeléekor axiáli, 1,5 c gyoruláal enekülni kezd, íg el ne éri a 9 c axiáli ebeéget. enekülét ezt követően a axiáli ebeéggel folytatja. repedé elérée előtt 5 c -rel fékezni kezd, íg ebeége zérura ne cökken. a, Mennyi ideje van a háziazonynak a cótány elpuztítáára? b, ajzolja eg a cótány ozgáának a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /11 Két anyagi pont egyene vonalú ozgát végez. z egyik v 1 t = t 1 ebeég-idő függvény zerint a pálya kezdőpontjától 3 -re kezdi ozgáát, a áik pedig t = 6t + pályakoordináta-idő függvény zerint ozog. a, ajzolja fel az anyagi pontok ozgáának a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! b, Határozza eg, hogy ikor találkoznak az anyagi pontok! 9

11 /1 Egy anyagi pont kezdetben v = 3 állandó pálya enti ebeéggel ozog, ajd eltelte után állandó pálya enti gyoruláal ozog tovább. a, ajzolja eg a ozgá a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! b, Határozza eg a függvények alapján, hogy ekkora út egtétele után kezdtük el fékezni az anyagi pontot! c, Száíta ki, hogy ikor, é ekkora út egtétele után állt eg a anyagi pont! d, Határozza eg, hogy a anyagi pont ennyi idővel az induláa után ér viza a kiindulái helyére! /13 Két települé egyától k távolágra fekzik. Mindkét települéről egy időben elindul egy-egy gépkoci, 8 k illetve 1 k ebeéggel. a, Mennyi idővel az induláuk után találkoznak, ha a két gépkoci egyá felé indul el? b, Mennyi idővel az induláuk után találkoznak abban az eetben, ha ugyanabba az irányba indulnak, é a 1 k ebeégű gépkoci követi a 8 k ebeégűt? /14 Egy villao az pontból egyene vonalban, állandó v 1 nagyágú ebeéggel halad a D pont felé. Egy uta, akinek ninc jegye, az pontban ézrevezi a villaoon tartózkodó ellenőrt. Eldönti, hogy inél haarabb eljut a B jelű pontban elhelyezkedő, a bizto eltűnéét biztoító, aluljáróig. B 1 D v x C v /14 ábra Hol kell leugrania a villaoról (x =?), hogy állandó, v nagyágú ebeéggel egyene pályán futva a lehető legrövidebb idő alatt érjen el a B jelű pontba? ( kérdében zereplő időt az ponttól érjük, a feladatban zereplő éretek az ábrán láthatóak.) /15 Egy darunak egy terhet agara kell eelnie. teher az 1,5 nagyágú axiáli ebeégét 1 alatt éri el, fékútja pedig 5. 1

12 ajzolja eg a teher ozgáának a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! /16 zoja cigának ég 1 ideje van a végő kizáradáig, tehát ozgáa ennyi ideig tarthat. Ekkor ézrevez egy vízceppet a ezőn, tehát egkezdi a egközelítét. egközelíté elő zakazában pálya enti gyoruláal ozog 3 -ig. Ekkor az így elért utazóebeéggel 33 -t tez eg, ajd a vízceppig állandó lauláal fékez. ajzolja eg a ciga ozgáának a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zükége adatok zázerű feltüntetéével! / k ézre az előtte 7 k ebeéggel haladó zeélygépkoci vezetője cak akkor vezi ebeéggel haladó tehergépkocit, ikor azt ár 8 -re egközelítette. Tekintve, hogy előzére ninc lehetőége lauláal azonnal fékezni kezd. fékezé egkezdée után t idővel a teherautó i ézleli a vezélyhelyzetet, é,6 gyoruláal gyorít. Legfeljebb ekkora lehet a t időtarta, hogy ne következzen be a baleet? /18 Halál étál a ivatagban 1 ebeéggel. Örül, ert ő a leggyorabb. Ennek ellenére a Lóhalál 15 ebeéggel egelőzi. Ez a halált felbozantja. Mekkora gyoruláal kell ozognia a Halálnak, ha utol akarja érni a Lóhalált a ivatag vége előtt, ha a ivatag vége 1 k -re van? /19 Egy vízzinte terepen álló helyzetből gyorító elektroo eghajtáú gépkoci pályakoordináta-idő függvényét ierjük. pályakoordinátát éterben, az időt áodpercben érjük. datok: t = 1 C ln ch D t + C 1, C = 6,494, D =,64 1. C t + C, ahol: C 1 = arth D D, C = 1 C C ch C1 ln, = /19 ábra 11

13 a, Határozzuk eg a gépkoci pálya enti ebeég-idő, é pálya enti gyorulá-idő függvényeit! b, Határozzuk eg a pályakoordináta, pálya enti ebeég é gyorulá értékét a gépkoci induláa után 1 -al. c, Határozzuk eg a gépkoci végebeégét! ( végebeéget a v ax = li t v t özefüggé zolgáltatja.) d, Milyen értékhez tart a gépkoci pálya enti gyoruláa, ha t? / Egy anyagi pont pálya enti gyorulá-idő függvényét, továbbá a pályakoordináta é pálya enti ebeég értékét a t = időpillanatban ierjük: datok:a t = t e t, =, v =. a, Határozzuk eg a golyó pálya enti ebeég- é pályakoordináta-idő függvényeit! b, Száítuk ki a pálya enti ebeég- é pályakoordináta értékét -al az indulá után! Körpálya /M1 z ugarú körpálya P kezdőpontjából v 1 é v kezdeti pálya enti ebeéggel, az órautató járáával egyező érteleben, két anyagi pont indul ozgának. z egyik egyenleteen gyoruló, a áik egyenleteen lauló ozgát végez. datok: v 1 = ; v = ; =, a 1 = ; a =. a, djuk eg, ajd rajzoljuk fel közö koordináta rendzerben a ozgáok ε t, ω t, é φ t függvényeit! b, z indulá után ennyi idővel lez a két pont zögebeége egyáal egyenlő? c, Mekkora a fenti időpillanatban a pontok noráli irányú, valaint telje gyoruláának nagyága? d, z indulától záítva ennyi idő telik el addig, aíg a -e záú pont előzör lekörözi az 1-e záút? Megoldá: a, Előzör áttérünk a egadott pálya enti ennyiégekről zögennyiégekre: ω 1 = v 1 = 1 rad ; ω = v = 1 rad ; ε 1 = a 1 = 1 rad ; ε = a rad = 1 ; z ε t, ω t, é φ t függvények az alábbiak: 1

14 ε 1 t = 1 rad = állandó, ε t = 1 rad = állandó ω 1 t = ω 1 + ε 1 t = 1 + t rad, ω t = ω + ε t = 1 t rad φ 1 t = φ 1 + ω 1 t + ε 1 t = + 1 t + 1 t rad = t + t rad φ t = φ + ω t + ε t = + 1 t 1 t rad = 1 t t rad Ábrázolva a függvényeket a ; 4 időtartaon: ( rad ( 1/ ) 1,5 1 1-e,5 -, ,5 -e - ( 1/ ) rad e e (rad) rad e e b, 13

15 Jelölje t azt az időpillanatot, aikor a két pont zögebeége egyáal egyenlő. Ekkor: ω 1 t = ω t 1 + t = 1 t t = 4,5 c, Előzör kizáítjuk a zögebeégek nagyágát a fenti időpillanatban: ω 1 t = ω t = ω 1 + ε 1 t = 1 + t = 5,5 rad Ezt követően a noráli irányú é telje gyoruláok nagyága: a n1 t = a n t = ω 1 t = ω t = 6,5 a 1 t = a t = a 1e t + a 1n t = a e t + a n t = + 6,5 = 6,53 d, Jelölje t az indulától a lekörözéig eltelt időt. z egye pontok által a t időtarta alatt befutott zögek: φ 1 t = t + t rad, φ t = 1 t t rad lekörözé pillanatában: φ t = φ 1 t + π Tehát: 1 t t = t + t + π Innen: t 9 t + π = t =, / Egy anyagi pont az ugarú körpálya P pontjából v kezdeti pálya enti ebeéggel indul, ajd állandó, zöggyoruláal halad t ideig. datok: = 5 ; v = 3 ; = 5 rad ; t = 3. v P P 14

16 4.1.1./ ábra a, djuk eg a zögebeég értékét a ozgá elején é végén! b, djuk eg a pont érintő é noráli irányú gyoruláának nagyágát a ozgá végén! c, Mekkora a pont gyoruláának nagyága a ozgá végén, é ekkora zöget zár be ekkor a gyorulávektor a körpálya ugarával? d, Mekkora zöget fut be a pont a ozgáa orán? e, ajzolja fel a ozgá ε t, ω t é φ t függvényeit! /3 Egy ugarú körpálya egy P pontjából közö v kezdeti pálya enti ebeéggel, valaint 1 é zöggyoruláokkal elindítunk két anyagi pontot. datok: v = 5 ; = ; 1 = rad ; = rad. a, Határozzuk eg, hogy ennyi idő úlva találkoznak újra a pontok, é a P ponttól érve ilyen zögnél? b, Mekkora zöget fut be az 1-e é a -e anyagi pont a találkozáig? c, Mennyi a pontok pálya enti é zögebeége a találkozá pillanatában? /4 z ugarú körpálya P kezdőpontjából azono v kezdeti pályaenti ebeéggel két anyagi pont indul ozgának. z egyik egyenleteen gyoruló, a áik egyenleteen lauló körozgát végez. datok: v = 1 ; = 5 ; a 1 = 1 ; a =. a, ajzolja fel közö koordináta rendzerben a ozgáok ε t, ω t é φ t függvényeit, é olvaa le róluk, hogy ennyi idő úlva, é a P ponttól érve ilyen φ zögnél találkoznak előzör a anyagi pontok! b, kapott eredényeket záítáal i ellenőrizze! /5 z ugarú körpályán, az ábrán látható P é pontokból, egyzerre indul el két anyagi pont v P é v nagyágú kezdőebeéggel, ajd állandó ε P é ε zöggyoruláal haladnak. datok: = 3 ; v P = 4 ; v = 1 ; ε P = 3 1 ; ε = 1. 15

17 v P v P P P, /5 ábra a, Határozzuk eg, hogy az indulá után ennyi idővel éri utol a P pontokból induló anyagi pont az pontokból indulót, é a P ponttól érve ilyen φ zögnél? b, Mennyi a pontok zögebeége a találkozá pillanatában? c, ajzoljuk fel közö koordinátarendzerbe a két ozgá ε t, ω t é φ t függvényeit! d, Mekkora a pontok noráli irányú gyoruláának nagyága a találkozá pillanatában? e, Mekkora a pontok (telje) gyoruláának nagyága ekkor? /6 vázolt vízzinte íkban fekvő D pályán ozog egy anyagi pont. pálya C íve zakazát állandó, v nagyágú ebeéggel tezi eg, ajd a CD zakazon laulva a D pontban egáll. datok: v = 6. B =5 C D /6 ábra a, ajzolja eg a ozgá a t, v t é t függvényeit jelleghelyeen, a zázerű adatok feltüntetéével! b, ajzolja eg a ozgájellezők irányát i egutató ebeéghodográfot! /7 z ábra egy induktív vezetéű, autoatiku ipari targonca vízzinte pályáját utatja az üzecarnokban. targonca az "" pontból a "B" felé indul. targonca az egyene zakazokat állandó gyoruláal, az íve zakazokat állandó nagyágú ebeéggel futja be. 16

18 d=1 datok: v = 1 ; v D = 15 ; v F = 1. B 1 =1 C G =5 D F E /7 ábra a, ajzolja eg jelleghelyeen a ozgá a t, v t, é t függvényeit a jellező adatok zázerű feltüntetéével! b, ajzolja eg a ozgá ebeéghodográfját! /8 z ugarú körpályán ozgó anyagi pont ebeége a t időpillanatban v. Ezután egyenleteen laulva egtez ég két fordulatot, é egáll. datok: v = ; = 5. a, ajzolja eg a ozgá ε t, ω t é φ t függvényeit! b, Olvauk le az ábrákról, hogy ennyi idő úlva áll eg az anyagi pont! kapott eredényt ellenőrizzük le záítáal! c, Határozza eg a anyagi pont pálya enti gyoruláát az elő fordulat egtétele után! /9 kutya ackát kerget az 1 ugarú hirdetőozlop körül. kergeté kezdetén a kutya é a acka a hirdetőozlop két átellene pontjáról indulnak, indketten az órautató járáával egegyező irányba. kutya kezdőebeége v k =,5 a ackáé v =. kutya,5 állandó nagyágú pályairányú gyoruláal ozog, a acka állandó ebeéggel enekül. a, Vázolja az állatok ozgáának foronóiai görbéit jelleghelyeen, a zázerű értékek feltüntetéével, valaint határozza eg a acka záára végzete találkozá helyét é idejét! b, Száíta ki a találkozá helyén indkét állat noráli irányú gyoruláát! feladat egoldáa orán az állatokat tekinte 1 ugarú körpályán ozgó anyagi pontoknak! 17

19 4.1.1./1 ugarú körpálya "" pontjából egyidejűleg két anyagi pont indul azono v = kezdőebeéggel. z egyik zöggyoruláa 1 =.9 rad, a áiké =.6 rad. a, ajzolja eg jelleghelyeen indkét ozgá foronóiai görbéit! b, Határozza eg, hogy a pálya ely pontjában találkoznak a anyagi pontok! /11 falu tréfá kedvű kováca töegű kalapácának forgatáával zórakoztatja egrendelőit. kalapác nyele hozúágú. forgatá az "" jelű pontból, nulla kezdőebeéggel indul, é állandó zöggyoruláal történik. kalapác feje a nyélről t idő úlva elzabadul. kalapác fejének norál irányú gyoruláának nagyága ekkor a n. datok: = 1 kg ; = 1 ; t = 3 ; a n = 36. P t=3 a n =1 O /11 ábra a, Határozza eg a kalapác fejének zöggyoruláát, valaint pálya enti ebeégét é gyorulá vektorának nagyágát az elzabadulá pillanatában! b, Írja fel a gyorulávektort az érintő é norálirányú egyégvektorok egítégével! /1 Egy gépkoci 1 k ugarú, vízzinte íkú körpályán halad 9 k h Ekkor ebeégét állandó, érintő irányú lauláal (fékezéel) 6 k h 3 alatt. ebeéggel. ra cökkenti a, Határozza eg a gépkoci gyorulávektorának nagyágát a fékezé egkezdéekor! b, Írja fel a gyorulávektort az érintő é noráli irányú egyégvektorokkal! /13 z ábrán látható P pontból egyzerre indul két anyagi pont. z egyik állandó, v 1 nagyágú ebeéggel halad, egyeneen a P 1 pont irányába, a áik nyugaloból indulva, az ugarú köríven ozog a P 1 pont felé, állandó a nagyágú pályaenti gyoruláal. 18

20 datok: = 1 ; a = ; φ = 1. P 1 a v 1 P /13 ábra Mekkorára kell válaztani v1 értékét, hogy a két anyagi pont egyzerre érkezzen a P 1 pontba? Tetzőlege íkgörbe /M1 z ábra egy hullávautat zeléltet. z ábrán vázolt koordinátarendzerben a pálya egyenlete y = a in(bx) alakú, továbbá az, B é C pontokban ierjük a koci ebeégének nagyágát. datok: v = ; v B = 18 ; v C =. y 15 1 v B x -1 C /M1 ábra a, Határozzuk eg az a é b paraéterek értékét a pálya egyenletében! b, Határozzuk eg a pálya görbületi (iuló) körének ugarát az, B é C pontokban! c, Száíta ki a koci noráli irányú gyoruláának nagyágát a fenti pontokban! Megoldá: 19

21 a, Írjuk fel az y = a in b x alakú egyenletet az é B pontokban: 1 = a in b 1 = a in b b = π b = π 1 = a in π 1 = a in π = a a = 1 Tehát a pálya egyenlete: y = 1 in π x b, y x = π 1 co π x = π co π x, y x = π 4 in π x pont: y 1 = π co π 1 =, y 1 = π 4 in π π 1 = 4 r = 1 + y 1 y 1 3 = 1 + π 4 3 = 4 π = 4,53 B pont: y = π co π = π, y = π 4 in π = r B = 1 + y y 3 = π = C pont: y 5 = π co π 5 = π 4, y 5 = π 4 in π π 5 = 8 r C = 1 + y 5 y 5 3 = 1 + π 4 π 8 3 = 19,13 c,

22 a n = v r =,987, a nb = v B r B =, a nc = v C = 5,3 r C / Egy gépkoci az ábrán látható parabola ívű hídon halad kereztül állandó v nagyágú ebeéggel. datok: h = 1 ; d = 8 ; v =. y v h a n x d / ábra a, Írjuk fel a parabolaív y = f(x) alakú egyenletét az ábrán vázolt koordinátarendzerben! b, Határozzuk eg a pálya görbületi (iuló) körének ugarát annak tetőpontjában! c, Száíta ki a gépkoci noráli irányú gyoruláának nagyágát a tetőpontban! 4.1. Szabad ozgáok 4.1./M1 Egy rakétát egy aga épület tetejéről indítunk. rakéta íkozgát végez, hely-idő függvénye az ábrán vázolt koordinátarendzerben r t = t4 + t 4,9 t alakú. z időt áodpercben érjük. y x 4.1./M1 ábra a, dja eg a rakéta v t ebeég-idő függvényét, é ebeégének nagyágát az indítát követően 4 -al! 1

23 b, dja eg a rakéta a t gyorulá-idő függvényét, é gyoruláanak nagyágát az indítát követően 4 -al! c, dja eg a rakéta pályájának y = f x alakú egyenletét! Megoldá: a, ebeég-idő függvényt a hely-idő függvény idő zerinti deriváltja. deriválát koordinátánként végezzük el: v t = r t = x t y t = 4 t3 + 4 t 9,8 t ebeégvektor az indítá után 4 -al: v 4 = ,8 4 = 7 39, ebeég nagyága: v 4 = , = 74,8 b, gyorulá-idő függvényt a ebeég-idő függvény idő zerinti deriváltja: a t = v t = v x t v y t = 1 t + 4 9,8 gyorulávektor az indítá után 4 -al: a 4 = ,8 = 196 9,8 gyorulá nagyága: a 4 = ,8 = 196, c, x = t 4 + t y = 4,9 t t = y 4,9 x = y 4,9 + y 4,9 = y + 1 4,9 1

24 y + 1 = ± x + 1 y = ±4,9 x + 1 4,9 y = ±4,9 x ,9 4,9 rakéta ténylege ozgáát figyelebe véve a fenti két egoldá közül az alábbi a való: y = 4,9 x ,9 4.1./M Egy anyagi pont gyorulá-idő függvénye az alábbi: a t = t 9,8 Ierjük továbbá a pont t = időpillanatban vett r hely- é v ebeégvektorát. datok: r = 1 5, v = 5 3. a, djuk eg a pont v t ebeég-idő függvényét, valaint ebeégnagyágát a t = 4 időpillanatban! b, djuk eg a pont r t hely-idő függvényét, valaint kiinduló ponttól ért távolágát a t = 4 időpillanatban! Megoldá: a, t 1 v t 1 = v + a t dt = t t 9,8 dt = t t 1 5 = 9,8 t 3 + t 1 = 5 + t 1 9,8 t 1 3 9,8 t 1 Tehát a pont ebeég-idő függvénye az alábbi: v t = 5 + t 3 9,8 t ebeégnagyág a t = 4 időpillanatban: v 4 = ,8 4 = 41,88 b, t 1 r t 1 = r + v t dt = = t 1 + t t 1 4,9 t 1 t t 3 9,8 t dt = = t 1 + t t 1 4,9 t t + t3 3 3 t 4,9 t t 1 = Tehát a pont hely-idő függvénye az alábbi: 3

25 r t = t + t t 4,9 t pont kiinduló ponttól ért távolága a t = 4 időpillanatban: r 4 r = ,9 4 5 = ,9 4 = 41, ,4 = 78,1 4.1./3 Egy cavarrugó egyik végét egy vízzinte, tökéleteen ia íklap O pontjához rögzítjük, áik végéhez egy pontzerű tetet erőítünk. rugót egnyújtva a tetet a P pontból v nagyágú, a íkba eő é a rugó hoztengelyére erőlege irányú kezdőebeéggel elindítjuk. tet az ábrán vázolt koordinátarendzerben az alábbi hely-idő függvény zerint periodiku íkozgát végez. ( rugó terheletlen hoza nullának tekinthető.) r t = x co (ωt) v ω in (ωt) datok: x =,5 ; v = rad ; ω = 1. y vv P v v x P x 4.1./3 ábra a, dja eg a tet v(t) ebeég-idő é a(t) gyorulá-idő függvényét! b, dja eg a tet ebeégének é gyorulá nagyágát, az indítát követően 3 -al! c, dja eg a tet pályájának y = f(x) egyenletét! Milyen alakzat a pálya? 4.1./4 Egy anyagi pont a(t) = t 9,81 4 gyorulá-idő függvény zerint zabad ozgát végez. pont kezdeti r helyvektora é v ebeégvektora iert.

26 datok: r = 1 5 ; v = 5 3. a, djuk eg a pont gyorulávektorát é gyoruláának nagyágát az indulát követően 3 -al! b, dja eg a pont v(t) ebeég-idő é r(t) hely-idő függvényét! c, dja eg a pont ebeégének nagyágát, valaint kiinduló ponttól ért távolágát az indulát követően 3 -al! 4.1./5 P pontból, a vízzinteel α zöget bezáró v nagyágú kezdőebeéggel elhajítunk egy ködarabot, aely anyagi ponttal odellezhető. Elhanyagolható közegellenállá eetén a kő állandó nagyágú, függőlege irányú g gyoruláal ozog az ábra zerint. datok: r = 5 7 ; g = 9,81 ; v = 15 ; α = 3. y v y r P g g g x x 4.1./5 ábra a, Írjuk fel a kő v kezdőebeég vektorát az ábrán adott koordinátarendzerben! b, djuk eg a kő v(t) ebeég-idő é r(t) hely-idő függvényét! c, Száítuk ki a kő ebeégének nagyágát é P ponttól ért távolágát az elhajítát követően -al! d, Határozzuk eg a kő pályájának y = f(x) alakú egyenletét! Milyen értani alakzat a pálya? 4.1./6 z " " jelű pontból indulva egy harckoci v állandó ebeéggel halad. z " " ponttól y távolágra lévő tüzelőállából ("B " jelű pont) a harckocit induláának pillanatában lézer-rávezetéű páncéltörő rakétával táadják. rakéta állandó, v B nagyágú ebeéggel halad, a ebeégvektor iránya indig a harckoci felé utat. datok: y = 1 ; v = ; v B = 85. 5

27 y B v B v x 4.1./6 ábra a, dja eg a rakéta r(t) hely-idő függvényét az ábrán adott koordinátarendzerben! b, Írja fel a rakéta pályájának y = f(x) alakú egyenletét! 4.1./7 z "" pontból induló pontzerű tet kezdőebeége v, a "B" pontból indulóé v B. z "" é "B" pontok helyvektorait r é r B jelöli. datok: r = 1 3 ; r B = 4 1 ; v = 5 ; v B = a, Melyik tetnek, é ennyivel kell korábban indulnia, hogy pályájuk közö pontjába egy időben érkezzenek, ha 3. i, a = ; a B =? ii,a = ; a B =? iii,a = ;a B =? b, dja eg az egye tetek pályáinak y = f(x) alakú egyenletét, é a pályák közö pontjának koordinátáit a fenti eetekben! 4.1./8 Egy tollalabdát az ábra O pontjából függőlegeen felfelé, v nagyágú kezdőebeéggel elindítunk. Vízzinte irányú zél fúj, elynek hatáára a tollalabda a függőlege irányú nehézégi gyoruláon kívül vízzinte irányú, állandó a x gyoruláal i rendelkezik. tollalabda közegellenállából adódó, függőlege irányú ebeégveztéétől eltekintünk. datok: v = 4 ; a x = ; g = 9,81. 6

28 y v 1 a x v O x 1 x 4.1./8 ábra a, dja eg a tollalabda v(t) ebeég-idő, é r(t) helyvektor-idő függvényét a vázolt koordináta-rendzerben! b, Mennyi idő alatt odródik el a labda x irányban x 1 távolágra? Mekkora y koordinátájának értéke ekkor? c, írja fel a tollalabda pályájának y = f(x) alakú egyenletét! 4.1./9 Egy pontzerű tet álladó v nagyágú ebeéggel állandó h eneteelkedéű, d átérőjű cavarvonal entén halad. tet ozgáának leíráához koordinátarendzert rögzítünk úgy, hogy a z tengely egybeeen a cavarvonal zietriatengelyével, az x tengely pedig etze a cavarvonalat (P pont). Tegyük fel, hogy a t = időpillanatban a tet a P ponton halad kereztül. datok: d = 3 ; h = 3 ; v = 5. d z x h P1 P v y 4.1./9 ábra a, írja fel a tet v(t) ebeég-idő függvényét az ábrán kijelölt koordinátarendzerben! b, z a, pont eredényének ieretében adja eg a pont r(t) hely-idő függvényét! Milyen eze van a pont az origótól a t = 3 időpillanatban? c, z a, pont eredényének ieretében adja eg a pont a(t) gyorulá-idő függvényét! Mekkora a pont gyoruláa a t = időpillanatban? 7

29 d, dja eg a pálya x = f z, y = f z egyenletrendzerét! 4. nyagi pont kinetikája 4..1 Szabad ozgáok Mozgá gravitáció erőtérben /1M Egy vízzinteel β zöget bezáró eelkedő tetejéről egy aknavetővel tüzelünk. z aknavető cövének a lejtő íkjával bezárt zöge cöve γ, a célpont az aknavetőtől l távolágban álloáozó tank. datok: l = 1 ; β = 3 ; γ = 45 ; g = 9,81. a, Mekkora legyen az aknagránát kezdőebeége, hogy eltaláljuk a tankot? ( közegellenállát hanyagoljuk el!) b, Mekkora az aknagránát ebeége becapódákor? c, Mekkora axiáli agaágot ér el az aknagránát? y v y γ α v v x r l r t β x /M1 ábra Megoldá: a, Mivel a közegellenállát elhanyagoljuk, az aknagránátra cak a gravitáció erő hat. Tehát az aknagránát ozgáegyenlete: i F i = g = a a = g zaz az aknagránát állandó g gyoruláal ozog. Jelölje t az aknagránát kilövéétől a becapódááig eltelt időt. 8

30 z aknagránát ebeég- é hely-idő függvénye: t t v t = v + gdt = v + g dt = v + g t t r t = r + v + g t dt = r + v t + g t Mot írjuk fel az ábra alapján az r, v, r t é g vektorokat: r = g = l inβ = 5, v = v x v y 9,81 = v co15 v in15, r t = l coβ = 86,6, hely-idő függvényből az alábbi egyenlet adódik: r t = r + v t + g t 86,6 = 5 + v co15 v in15 t + 4,95 t 86,6 = v co15 t t = = v in15 t 4,95 t 86,6 = 3,86 v co15 86,6 = v in15 v co15 4,95 86,6 v co15 = tan15 86,6 4,95 86,6 co v = 73, 1 v v = 3, b, ebeég-idő függvényt felhaználva: v t = v + g t = 3, co15 3, in15 + 9,81 3,86 =,41 31,86 Tehát az aknagránát ebeégének nagyága becapódákor: v 3,86 =, ,86 = 38,93 9

31 c, axiáli agaágban a gránát ebeégének függőlege irányú koponene zéru. Ezt felhaználva: = 3, in15 9,81 t ax t ax =,611 Tehát a axiáli agaág: y ax = y + v inα t ax g t ax = 5 + 3,,611 4,95,611 = 6, /M Milyen agara jut fel a Föld felzínéről függőlegeen fellőtt töegű, 4 kezdőebeégű lövedék? közegellenállától eltekintünk. Hány zázaléko hibát okoz az előbbi záítában, ha a gravitáció teret hoogén erőtérnek feltételezzük, aelyben az erő nagyága a Föld felzínén ért értékkel egyenlő? ( feladat egoldáához célzerű a unkatételt felhaználni.) datok: Föld = 6371 k ; M Föld = 5, N kg ; = 6, kg Megoldá: Jelölje h ax a Földfelzíntől ért axiáli agaágot, ait a lövedék elér. Mivel a légellenállát elhanyagoljuk, a lövedékre ozgáa orán cak a gravitáció erő hat. gravitáció erő által a lövedéken végzett unka, ialatt az a Földfelzínről a h ax agaágba ér: Föld +h ax Föld +h ax W Föld Föld +h ax Fg = F g r dr = γ M Föld r dr = γ M Föld Föld Föld Föld +h ax 1 r dr = Föld = γ M Föld 1 r Föld Föld +h ax 1 = γ M Föld 1 = Föld + h ax Föld = γ M Föld 1 1 Föld Föld + h ax lövedék ozgáára vonatkozó unkatétel: W Föld Föld +h ax Fg = γ M Föld 1 1 = 1 Föld Föld + h ax 1 v γ M Föld 1 1 = 1 Föld Föld + h ax v 1 1 v = Föld Föld + h ax γ M Föld 3

32 h ax Föld Föld + h = v ax γ M Föld v γ M Föld h ax = Föld v = 933,98 k 1 γ M Föld Föld Ha a gravitáció erőteret olyan hoogén erőtérnek feltételezzük, aelyben az erő nagyága a Földfelzínen ért értékkel egyenlő: h ax h ax W Fg h ax = F g Föld dr = F g Föld dr = F g Föld h ax = γ M Föld Föld h ax = g = γ M Föld Föld h ax = g h ax lövedék ozgáára vonatkozó unkatétel ekkor: W Fg h ax = g h ax = 1 1 v h ax = v = 815,494 k g z állandó gravitáció erő feltételezéével okozott zázaléko hiba: δ = 933,98 815,494 1 = 1,7% 933, /3 Föld felzínétől 5 agaágban 1 elhajítunk egy tetet. kezdőebeéggel lefelé a, Milyen agaan lenne a Föld felzínétől 4 úlva, ha ne lenne közegellenállá? (g = 9,81 ) b, Mennyi a 4 alatt a tet által egtett út? c, Mennyi idő alatt ér földet a tet, é ekkora ekkor ebeégének nagyága? /4 Egy követ 5 kezdőebeéggel függőlegeen felfelé elhajítunk. a, Milyen agara repülne fel a kő, ha ne lenne közegellenállá? tetagaágunkat hanyagoljuk el! (g = 9,81 ) b, z eldobá után ennyi idővel kellene legkéőbb arrébb lépnünk, hogy ne een a fejünkre? 31

33 4..1.1/5 Föld felzínétől 3 agaágban 6 elhajítunk egy pontzerű tetet. -o kezdőebeéggel fölfelé a, Milyen agaan lenne 3 úlva, ha ne lenne közegellenállá? (g = 9,81 ) b, Mennyi a tet által 3 alatt egtett út? c, Mennyi idő úlva ér földet a tet? Mekkora földet érékor ebeégének nagyága? /6 Egy kődarabot 3 agaról lelejtünk, vele egyidejűleg v nagyágú kezdőebeéggel a földfelzínről feldobunk egy áikat. a, Ha v = 15, akkor ilyen agaan fog a két kő találkozni? (g = 9,81 ) b, Mekkora legyen v, hogy a találkozá éppen a földfelzínen történjék, aikor a fölfelé eldobott kő i éppen vizaér a földre? c, Mekkora legyen v, hogy a találkozá éppen a lentről feldobott kő pályájának felő holtpontján következzen be? /7 Egy földön nyugvó g = 1 N úlyú töegpontra rövid t = ideig F = 5 N nagyágú, függőlege irányú erő hat. Határozza eg, hogy ilyen agara eelkedik a töegpont, é ennyi idő úlva érkezik viza a földre! /8 Hányzor olyan agara ugrik egy kétzer akkora bolha? ( feladat előzör érteletlennek tűnik, de ha alapoabban elezi a helyzetet, végiggondolja a kérdé rézleteit, valaint a egválazolához zükége fizikai özefüggéeket, a egoldá néhány lépében, vizonylag egyzerűen egtalálható.) /9 Egy 13 k ebeéggel haladó zeélyautóban ülve, az ablakon kinyújtott h kézzel, a talajtól érve 75 c agaágban tartunk egy követ, ajd elengedjük. a, Ha a közegellenállától eltekintünk, az elengedétől záítva, ekkora vízzinte távolágra ér a kő a talajra? (g = 9,81 ) /1 Egy pontzerű tetet a földfelzínről, a vízzinteel 4 -o zöget bezáró, 1 nagyágú kezdőebeéggel elhajítunk. a, Vegyen fel célzerű koordinátarendzert a ozgá leíráához, ajd adja eg benne a tet helyvektorát az elhajítá után -al! (g = 9,81 ) b, Milyen távol van ekkor a tet az elhajítá helyétől? c, Mekkora ekkor ebeégének nagyága? d, Milyen távol ér földet a tet az elhajítá helyétől? 3

34 4..1.1/11 Egy pontzerű tetet a földfelzínről, a vízzinteel zöget bezáró, v nagyágú kezdőebeéggel elhajítunk. ozgá leíráához egy koordinátarendzert rögzítünk az alábbi ábra zerint. datok: x 1 = 1 ; y 1 = 5 ; =4 ; g = 9,81. y P(x 1,y 1 ) v x /11 ábra Mekkora legyen a v kezdőebeég nagyága, hogy a tet áthaladjon a koordinátarendzer P(x 1, y 1 ) pontján? közegellenállától eltekintünk /1 talajzintről egy pontzerű tetet, v nagyágú kezdőebeéggel elhajítunk a talajba fúrt, d távolágban lévő lyuk irányába. datok: d = 15 ; v = 5 ; g = 9,81. v P d /1 ábra Mekkora zöget zárjon be a kezdőebeég a vízzinteel (=? ), hogy a tet a lyukba pottyanjon? közegellenállától eltekintünk /13 z Egyeült Állaok haderegének terrorelhárító koandója capát ér a terroritákra. koandó aknavetőt haznál. z aknagránát kezdőebeége koandó a cél agaágához képet egy 5 -e agalaton helyezkedik el, a cél tüzelőállától való vízzinte távolága 5. (g = 9,81 ) a, Ha eltekintünk a közegellenállától, a vízzintehez képet ilyen zögbe kell állítani az aknavető cövét, hogy a terroritáknak roz napja legyen? ( egoldá orán célzerű 1 felhaználni a = co tan + 1 trigonoetriku özefüggét) b, lövé orán ilyen axiáli agaágot ér el az aknagránát? c, Mekkora lez a gránát ebeégének abzolút értéke (nagyága) a becapódákor?. 33

35 4..1.1/14 vízzintehez képet ilyen zögben kell elhajítani egy pontzerű tetet, hogy ugyanolyan agara eelkedjék, int ailyen távol ér viza az elhajítá zintjére? közegellenállától eltekintünk. datok: g = 9, /15 Sík terepen a vízzintehez képet ilyen zögben kell elhajítani egy pontzerű tetet, hogy az a lehető legezebbre repüljön?(g = 9,81 ) /16 z ábrán látható P é pontokból egyzerre indítunk el két pontzerű tetet. z egyiket h agaágból, vízzinte irányú, v p nagyágú kezdőebeéggel, a áikat a vízzinte, tökéleteen ia (úrlódáente) talajon v nagyágú kezdőebeéggel az ábra zerint. datok: d = 1 ; h = 5 ; v = 4. P v P h v d /16 ábra Mekkora legyen v p értéke, hogy a két tet találkozzon? /17 z ábrán látható P pontból, a függőlege, d távolágban lévő fal irányába elhajítunk egy pontzerű tetet. datok: d = 1 ; h = 5 ; g = 9,81. v v P h d 34

36 4..1.1/17 ábra Mekkorára kell válaztani a v kezdőebeég nagyágát, é az ábrán látható zög értékét ahhoz, hogy a tet berepüljön a falon h agaágban elhelyezkedő nyílába? (Ehhez a nyílá zájánál a tet ebeégének vízzinte irányúnak kell lennie!) /18 z ábrán vázolt lejtőn v nagyágú kezdőebeéggel ozgába hozunk egy pontzerű tetet. datok: v = 5 ; g = 9,81. v /18 ábra a, feladat egoldáához válazon egfelelő koordináta-rendzert! b, válaztott koordináta-rendzerben írja fel a lejtő, valaint a tet pályájának y = f(x) alakú egyenletét! c, Határozza eg a két alakzat etzépontjaként előálló "B" pont koordinátáit, é távolágát az "" ponttól! d, Száíta ki a becapódá pillanatában a tet ebeégének nagyágát! /19 Egy 3 foko hajlázögű lejtőn, felfelé eldobunk egy követ. a, Mekkora kezdőebeéggel, é a lejtőhöz képet ilyen zögben kell a követ eldobni, hogy a lejtőn érve, az eldobához képet 3 éterre, é a lejtőre erőlege zögben capódjon be a kő? közegellenállától eltekintünk. (g = 9,81 ) ( feladat egyzerű egoldáa érdekében célzerű egfogalazni a talajra érkezé feltételét.) / Prérifarka 1 -e agalaton áll. völgyben a Kengyelfutó Gyalogkakukk fogyaztja a caliként kihelyezett eleéget. Prérifarka vízzinte irányú, 8 nagyágú kezdőebeéggel indítja a ziklát a Gyalogkakukk ellen. 35

37 a, Milyen eze helyezte ki a calit a Prérifarka, ha jól tudott záolni? b, ajzolja eg az így kialakuló vízzinte hajítá ebeég hodográfját, ajd adja eg a zikla ebeégvektorát a hajítá néhány jellező pontjában! /1 Legalább ekkora kezdőebeéggel kell a Föld felzínéről függőlegeen fellőnünk egy lövedéket, hogy az eltalálhaa a 494 k agaágban keringő űholdat? közegellenállától eltekintünk. ( feladat egoldáához célzerű a unkatételt felhaználni.) datok: Föld = 6371 k ; M Föld = 5, N kg ; = 6,67 1. kg / Föld felzínén állva legalább ekkora kezdőebeéggel kell vízzinte irányba kilőnünk egy lövedéket, hogy az oha többé ne een le (elő koziku ebeég)? közegellenállától é a Föld forgáától eltekintünk. datok: Föld = 6371 k ; M Föld = 5, N kg ; = 6,67 1. kg /3 Föld felzínéről függőlege irányba fellövünk egy lövedéket. Legalább ekkora legyen a kezdőebeég nagyága, hogy a lövedék oha többé ne een viza a Földre (áodik koziku ebeég)? közegellenállától eltekintünk. ( feladat egoldáához célzerű a unkatételt felhaználni.) datok: Föld = 6371 k ; M Föld = 5, N kg ; = 6,67 1. kg Mozgá rugóerőtérben 4..1./M1 Egy vízzinte helyzetű, egyik végénél rögzített cavarrugó zabad végéhez töegű, pontzerű tetet erőítünk. tet a tökéleteen ia (úrlódáente) íkon fekzik. Nyújtuk eg a rugót, ajd indítuk el a tetet rugó irányú, a egnyúláal ellentéte értelű v kezdőebeéggel. ( ozgá leíráához rögzítük az x koordinátatengelyt a rugó hoztengelyében. rugó terheletlen állapotában a tet az origóban van, a ozgá az x koordinátájú pontból indul. légellenállát hanyagoljuk el!) datok: c = N ; = kg ; x =,1 ; v = 1. v x x 4..1./M1 ábra a, Írjuk fel a tet ozgáának differenciálegyenletét, ajd adjuk eg annak általáno x t egoldáfüggvényét! 36

38 b, z x t függvény differenciálegyenletbe történő helyetteítéével határozzuk eg a létrejövő lengé körfrekvenciáját, ajd adjuk eg a frekvencia é lengéidő értékét! c, Határozzuk eg a kezdőfázit é aplitúdót a kezdeti ozgájellezőkből! d, Írjuk fel a ozgá x t kitéré-idő függvényét é határozzuk eg a kitéré értékét a t = 5 időpillanatban! e, Határozzuk eg a ozgá v t pálya enti ebeég-idő függvényét, é a pályaebeég értékét a t = 5 időpillanatban! f, Határozzuk eg a ozgá a t pálya enti gyorulá-idő függvényét, é a pálya enti gyorulá értékét a t = 5 időpillanatban! Megoldá: a, Mivel a ík, aelyen a tet ozog, tökéleteen ia, továbbá a légellenállát elhanyagoljuk, a tetre x irányban cak a rugó erő hat. tet ozgáegyenlete: i F i = c l = a Felhaználva, hogy a rugó l egnyúláa é a tet helyét jellező x koordináta inden pillanatban egyenlő egyáal, valaint azt, hogy a = x, az alábbi differenciál egyenletet kapjuk: c x = x x t + c x t = fenti differenciálegyenlet általáno egoldáa az alábbi alakban írható: x t = in ω t + φ fenti függvényben az aplitúdó (axiáli kitéré), φ a kezdőfázi. b, kitéré-idő függvényből a pálya enti ebeég- é gyorulá-idő függvények deriváláal eghatározhatók: v t = x t = ω co ω t + φ a t = v t = x t = ω in ω t + φ z x t é x t függvényeket behelyetteítve a differenciálegyenletbe: ω in ω t + φ + c in ω t + φ = ω + c = ω = c = 1 rad frekvencia é a lengéidő értéke: 37

39 f = c, ω π = 15,9 1, T = 1 f =,68 Írjuk fel a kitéré- é pálya enti ebeég-idő függvényeket a t = időpillanatban: x = x = in ω + φ = in φ v = v = ω co ω + φ = ω co φ Tehát az alábbi egyenletrendzert kapjuk: x = in φ x = in φ in φ = x v = ω co φ v = ω co φ co φ = két egyenletet özeadva: v ω x + v ω = in φ + co φ = 1 = x + v ω =,1414 in φ = x =,77 φ 1 =,7855, φ =,434 II. egyenletet cak a φ =,434 érték elégíti ki, így az a egoldá. d, x t =,1414 in 1 t +,434 x 5 =,1414 in 1 5 +,434 =,31 e, v t = ω co ω t + φ = 14,14 co 1 t +,434 v 5 = 14,14 co 1 5 +,434 = 13,8 f, a t = ω in ω t + φ = 1414 in 1 t +,434 a 5 = 1414 in 1 t +,434 = 39, / Egy,5 kg töegű, pontzerű tetet N rugóerevégű cavarrugóhoz erőítünk. tetet egyenúlyi helyzetéből,1 -el kitérítjük, ajd elengedjük (v = 38

40 ). ozgá leíráához rögzítük az x koordinátatengelyt ugyanúgy, int a 4..1./M1 feladat eetében! a, Száítuk ki a pont kitéréét, pálya enti ebeégét é gyoruláát a egfigyelé kezdete után 1 é elteltével! b, ajzoljuk fel a ozgá foronóiai függvényeit! 4..1./3 Egy rugalaan felfüggeztett, pontzerű gépalkatréz y t =,6 in (7t) kitéré-idő függvény zerint haroniku rezgőozgát végez. z időt áodpercben érjük. a, Határozza eg a tet pálya enti ebeég-idő, é a pálya enti gyorulá-idő függvényét! b, Száíta ki a pálya enti ebeég é a gyorulá értékét a t = 1 időpillanatban. c, Száíta ki, ely t időpontokban változtatja eg a tet ozgáának irányát! 4..1./4 Egy extré portokat kedvelő fiatalebert, bokájához erőített, 5 hozú guikötéllel, egy 5 aga daruból függőlegeen kilógatnak. Ezután lehúzzák egézen a földig, elengedik, é agára hagyják. fiataleber haroniku lengőozgát végez, legnagyobb ebeége a lengé orán 14. a, Határozza eg a fiataleber lengéének körfrekvenciáját, valaint adja eg a lengéidőt! b, Száíta ki a fiataleber gyoruláának axiáli értékét, é adja eg a axiáli gyorulá helyét i! 4..1./5 Egy anyagi pont T =,156 perióduidővel haroniku rezgőozgát végez. axiáli, é a t = időpillanatban vett kitéré értéke, é,173. t = időpillanatban a tet egyenúlyi helyzete felé közeledik. a, Mennyi a kezdőfázi értéke? Írja fel a tet kitéré-idő függvényét! b, Mennyi a pont kitéréének, pálya enti ebeégének é gyoruláának értéke a t = 5 időpillanatban? ajzoljuk fel a ozgá foronóiai függvényeit! 4..1./6 Egy anyagi pont haroniku rezgőozgát végez, kitéré-idő függvénye y =, in (ω t + φ ) alakú. t = időpillanatban a tet az egyenúlyi helyzettől távolodik, kitérée ekkor,1, pályagyoruláa 36. Határozza eg a kezdőfázi értékét, a körfrekvenciát, valaint a axiáli ebeéget! 4..1./7 Egy cavarrugó egyik végét egy vízzinte, tökéleteen ia íklap O pontjához rögzítjük, áik végéhez egy pontzerű, töegű tetet erőítünk. rugót egnyújtva, a tetet az r helyvektorú P pontból v nagyágú, a íkba eő, é a rugó hoztengelyére erőlege irányú ebeéggel elindítjuk. rugó által kifejtett erő nagyága egyeneen 39

41 arányo a rugó egnyúláával, a rugó terheletlen hoza a ozgá inden pillanatában elhanyagolható a rugó egnyúláa ellett. datok: c = N ; = kg ; r =, ; φ = 45 ; v = 1. y v. r P x 4..1./7 ábra a, Írja fel a tet ozgáának differenciálegyenletét x é y irányban! b, Határozza eg a létrejövő lengé körfrekvenciájának é frekvenciájának értékét! c, Határozza eg az x é y irányú aplitúdó é kezdőfázi értékét! d, Írja fel a ozgá x(t) é y(t) kitéré-idő függvényeit, ajd adja eg a tet r(t) hely-idő függvényét! dja eg a tet origótól ért távolágát a t = 5 időpillanatban! e, Határozza eg a ozgá v x (t) é v y (t) ebeégkoordináta-idő függvényeit, ajd írja fel a tet v t ebeég-idő függvényét! dja eg a tet ebeégének nagyágát a t = 5 időpillanatban! f, Határozza eg a ozgá a x (t) é a y (t) gyorulákoordináta-idő függvényeit, ajd írja fel a tet a(t) gyorulá-idő függvényét! dja eg a tet gyorulávektorának nagyágát a t = 5 időpillanatban! g, Mekkora a tet echanikai energiája a lengé orán? 4..1./8 Egy cavarrugó egyik végét egy vízzinte, tökéleteen ia íklap O pontjához rögzítjük, áik végéhez egy pontzerű, töegű tetet erőítünk. rugót egnyújtva, a tetet az r helyvektorú P pontból v nagyágú, a íkba eő, é a rugó hoztengelyére erőlege irányú ebeéggel elindítjuk. rugó által kifejtett erő nagyága egyeneen arányo a rugó egnyúláával, a rugó terheletlen hoza a ozgá inden pillanatában elhanyagolható a rugó egnyúláa ellett. datok: c = N ; = kg ; r =, ; v = 1. 4

42 y r. v P x 4..1./8 ábra a, Írja fel a tet ozgáának differenciálegyenletét x é y irányban! b, Határozza eg a létrejövő lengé körfrekvenciájának é frekvenciájának értékét! c, Határozza eg az x é y irányú aplitúdó é kezdőfázi értékét! d, Írja fel a ozgá x t é y t kitéré-idő függvényeit, ajd adja eg a tet r(t) hely-idő függvényét! dja eg a tet origótól ért távolágát a t = 5 időpillanatban! e, Határozza eg a tet pályájának y = f x alakú egyenletét! Milyen alakzat a pálya? f, Határozza eg a tet ebeégének nagyágát, aikor a rugó y irányú! egoldához alkalazza a unkatételt! g, Mekkorának kell válaztani a v kezdőebeég nagyágát, hogy a tet körpályán haladjon? 4..1./9 Egy h űrűégű, b agaágú, négyzet alapú haáb f űrűégű folyadék felzínén lebeg. haábot függőlege irányban,,5 -el lejjebb nyojuk, ajd agára hagyjuk. haáb ezt követően függőlege irányban lengőozgát végez. kitérét a nyugvó haáb aló lapjától érjük, a kitéré pozitív értele az ábrán adott. datok: h = 979,38 kg ; kg = f ; b =,5 ; g = 9,81. 3 b x(t) 4..1./9 ábra a, rchiede törvényének felhaználáával írjuk fel a haáb ozgáának differenciálegyenletét! b, Bizonyíta be, hogy a differenciálegyenlet általáno egoldáa x t = in(ω t + φ ) alakú. Határozza eg ω értékét, valaint a haáb lengéidejét! c, Száíta ki az é φ kontanok értékét! 41

43 4.. Kényzerozgáok Mozgá egyene vonalú kényzerpályán 4...1/M1 z ábrán látható elrendezében agára hagyjuk az özekötött 1 é töegű pontzerű teteket. z töegű tet é a talaj közti cúzái é tapadái úrlódái tényező é. z 1 töegű tet é a lejtő közti úrlódá elhanyagolható. teteket egyához kapcoló kötél, é a dob ideáliak (a kötél nyújthatatlan, elhanyagolhat töegű é tökéleteen hajlékony, a dob ellenálláenteen forog, elhanyagolható töegű, továbbá a kötél a dobon ne cúzhat eg). datok: = 1 kg ; 1 = ; 1 = ; =,5; =,; = 6 ; h = ; g = 9,81. 1, h 4...1/M1 ábra a, Mekkora lehet axiálian az 1 töeg, ha azt akarjuk, hogy a tetek ne ozduljanak el? b, Mekkora a két tetből álló echanikai rendzer gyoruláa, ha 1 = 7 kg? c, gyorulá ieretében záítuk ki, hogy ennyi idő alatt cúzik le az 1 töegű tet a lejtő tetejéről annak aljára! ( rendzer nyugaloból indul.) Mekkora a ebeége a lejtő alján? d, Írjuk fel az 1 töegű tet ozgáára vonatkozó unkatételt, ajd ellenőrizzük le az előző pontban kapott ebeégértéket! Megoldá: ajzoljuk be a tetekre hat erőket, valaint vegyünk fel koordinátarendzert külön az egyik, é külön a áik tet echanikai vizgálatához. 4

44 n n 1 FK1 K1 e K FK e 1 1 g 1, g h Mivel a két tet öze van kapcolva fonto, hogy az e 1 é e koordinátatengelyeket azonoan irányítuk. (Például utathat indkettő a valódi ozgáirányába, vagy akár azzal ellentéteen.) teteket özekötő kötél é a dob ideáliak, ebből adódóan a két tetre ható kötélerő, valaint a tetek gyoruláának nagyága egyáal egyenlő: K 1 = K = K, a 1 = a 1 = a Írjuk fel az egyenúlyi egyenletet külön az 1 é külön az é töegű tetre: i F i = 1 g + F k1 + K 1 = i F i = g + F k + K = z ábrán adott koordinátarendzerekben a fenti egyenletek az alábbi alakot öltik: 1 g inα 1 g coα + F n1 + K = g + F t F n + K = Innen az alábbi egyenletrendzer adódik: 1 g inα K = K = 1 g inα 1 g coα + F n1 = F t + K = F t = K = 1 g inα g + F n = F n = g z töegű tet akkor é caki akkor arad nyugaloban, ha: F t F n Tehát: 43

45 1 g inα g g 1 g inα g inα 1 inα 8,87 kg 1 8,87 kg Tehát az 1 töeg axiálian 8,87 kg lehet. b, feladat a, rézének egoldáából adódóan, ha 1 = 7 kg akkor a rendzer elozdul. Írjuk fel a két tet ozgáegyenletét: i F i = 1 g + F k1 + K 1 = 1 a 1 i F i = g + F k + K = a 1 g inα 1 g coα + F n1 + K = 1 a e1 a n1 = 1 a g + F t F n + K = a e a n = a Megjegyzé: Egyene pálya eetén a görbületi ugár inden pontban végtelen, ebből adódóan a noráli irányú gyorulá zéru: r = a n1 = a n = v r = Innen az alábbi egyenletrendzer adódik: 1 g inα K = 1 a K = 1 g inα 1 a 1 g coα + F n1 = F + K = a F = K a g + F n = F n = g F = F n = g g = 1 g inα 1 a a 1 + a = 1 g inα g 44

46 a = 1 g inα g 1 + c, =,34 Jelölje t a lecúzá időtartaát. ozgá egyenleteen változó, tehát: v 1 t = v 1 + a t t = v 1 t v 1 a 1 = 1 t 1 = v 1 t + a t II. 1 = a t t = 1 a = h in α a = 4,44 v 1 t = v 1 + a t = 1,39 d, unkát az erő érintő irányú koponene végzi, a noráli irányú koponen unkavégzée zéru. gravitáció, a kényzer- é a kötélerő által az 1 töegű teten végzett unka: 1 t = 1 g inαd = 1 g inα d = 1 g inα 1 = 1 g h = J W g W Fk1 1 t 1 t 1 t = d = J 1 t 1 t 1 t W 1 t K = Kd = K unkatétel: d = K 1 = 1 g inα 1 a 1 = 9951 J i W 1 t Fi = W 1 t g + W 1 t Fk 1 + W 1 t K = 1 1 v 1 t = 1 7 v 1 t v = 1,39 Tehát a c, é d, pontban kapott eredény egegyezik egyáal / Egy érde, vízzinte íkon nyugvó töegű, pontzerű tetet állandó F erővel hatunk az alábbi ábra zerint. datok: F = 5 kn ; = 1 kg ; v = 5 ; t = 1 ; =,3; =,1; = 15 ; g = 9,81. 45

47 F, 4...1/ ábra a, Elegendő-e a egadott erő nagyága a tet egozdítáához? b, Ha igen, akkor ekkora a tet gyoruláa, é a talaj által kifejtett kényzererő nagyága a ozgá orán? c, Mekkora lez a tet pálya enti ebeége t idő elteltével? ( feladatot oldja eg a gyorulá ieretében, valaint annak hiányában, az ipulzutétel felhaználáával!). d, Mekkora pályazakazt fut be a tet a egadott t idő alatt? e, Mennyi unkát végez az F erő, a gravitáció erő, a talaj által kifejtett kényzererő külön-külön, é együtteen, a fenti pályazakazon? f, c, kérdére adott válazát ellenőrizze a unkatétel felhaználáával! 4...1/3 Egy töegű, pontzerű tetre aely a vízzinteel zöget bezáró, egyene vonalú, érde kényzerpálya aló pontjában nyugzik állandó F erővel hatunk az alábbi ábra zerint. datok: F = 5 kn ; = 5 kg ; =,4; =,1; = ; = 1 ; h = 1 ; g = 9,81. F F, h 4...1/3 ábra a, Elegendő-e a egadott erő nagyága a tet egozdítáához? b, Ha igen, akkor ekkora a tet gyoruláa, é a talaj által kifejtett kényzererő nagyága a ozgá orán? c, Mekkora lez a tet pálya enti ebeége a kiinduló ponttól ért h agaágban? ( feladatot oldja eg a gyorulá ieretében, valaint a unkatétel felhaználáával i!) d, Mennyi idő alatt ér fel a tet a h agaágba? ( feladatot oldja eg a gyorulá ieretében, valaint annak hiányában, az ipulzutétel felhaználáával!). 46

48 4...1/4 z alábbi ábrán az é B pontok távolága d, a négy kötéldarab indegyikének hoza l. C é D pontokban egy-egy, íg az E pontban egy M töegű teher függ. z E pont h élyégben van az B egyene alatt. z M töegű tetet laan, állandó nagyágú ebeéggel eeljük függőlege irányban, aíg az E pont egy agaágba ne kerül a C é D pontokkal. datok: d = 14 ; l = 5 ; = 7 kg ; h = 7. d B l C l E l l D h M 4...1/4 ábra a, Mekkora az M töeg? b, Mennyi unkát végeztünk az eelé orán? 4...1/5 Egy 1 töegű, pontzerű tetet aely egyene vonalú, vízzinte, érde kényzerpályán nyugzik állandó F erővel eghúzunk az ábra zerint. tethez egy ideáli (lád 4...1/M1 feladat) dobon átvetett, ideáli (tökéleteen hajlékony, nyújthatatlan, elhanyagolható töegű) kötéllel egy töegű tet catlakozik. datok: F = 5 N ; 1 = 1 kg ; = 5 kg ; = 1 ; =,3; =,; h = 5 ; g = 9,81. F 1 hh 4...1/5 ábra a, Elozdul-e a rendzer? b, Ha elozdul, akkor ekkora gyoruláal ozog é ekkorák a kötélágakat fezítő erők? c, Határozzuk eg, ajd ábrázoljuk az 1 töegű tet foronóiai függvényeit (a t, v t, (t))! 47

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK /CSK ISKOLI HSZNÁLTR / ECHNIK / STTIK ÉS SZILÁRDSÁGTN / ELDTOK ÖSSZEÁLLÍTOTT: SZEKERES GYÖRGY . eladat: Cı ellenırzé, ébredı fezültégekre. z " é " pontok közé hegeztett cı tengelyére merılegeen hegeztett

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása 2012. tavaszi félév Köszönetnyilvánítás: Az órai példák kidolgozásáért, és az otthoni példákkal kapcsolatos kérdések készséges megválaszolásáért köszönet illeti

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY /CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM ELAATOK II. ré KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY . elaa: árcá egelykapcoló Tegelykapcolók A ábrá lévı árcá egelykapcolóval yoaéko áraauk á. A egao aaokkal, haárouk eg a cavarok

Részletesebben

2. előadás: További gömbi fogalmak

2. előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak 2 előadás: További gömbi fogalmak Valamely gömbi főkör ívének α azimutja az ív egy tetszőleges pontjában az a szög, amit az ív és a meridián érintői zárnak be egymással

Részletesebben

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód:

Fizika I, Villamosságtan Vizsga 2005-2006-1fé, 2006. jan. 12. Név:. EHA Kód: E-1 oldal Név:. EHA Kód: 1. Írja fel a tölté-megmaradái (folytonoági) egyenletet. (5 %)... 2. Határozza meg a Q = 6 µc nagyágú pontzerű töltétől r = 15 cm távolágban az E elektromo térerőég értékét, (

Részletesebben

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat) I. Pontszerű test 1. Pontszerű test modellje. Pontszerű test egyensúlya 3. Pontszerű test mozgása a) Egyenes vonalú egyenletes

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak Fogaskeék hajtások I. alapfogalmak A fogaskeekek csopotosítása A fogaskeékhajtást az embeiség évszázadok óta használja. A fogazatok geometiája má a 8-9. században kialakult, de a geometiai és sziládsági

Részletesebben

Ftéstechnika I. Példatár

Ftéstechnika I. Példatár éecha I. Példaár 8 BME Épülegépéze azé éecha I. példaár aralojegyzé. Ha özeoglaló... 3.. Hvezeé...3.. Háadá....3. Hugárzá...6.. Háoáá....5. Szgeel axál hleadáához arozó ül áér....6. Bordázo vezeé.... Sugárzá...5.

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA. 2003. május-június SZÓBELI EMELT SZINT. Tanulói példány. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA. 2003. május-június SZÓBELI EMELT SZINT. Tanulói példány. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA SZÓBELI EMELT SZINT Tanulói példány Vizsgafejlesztő Központ 1. Halmazok, halmazműveletek Alapfogalmak, halmazműveletek, számosság, számhalmazok, nevezetes ponthalmazok

Részletesebben

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 51. ročník Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 51.

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 51. ročník Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 51. Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády 51. ročník Fyzikálnej olympiády Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság Fizikai Olimpiász 51. évfolyam Az BB kategória 01. fordulójának feladatai (Archimédiász) (A

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY / CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELAATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY α. Feadat: Az iert é záított adatokka atározzuk eg: a, Az eekedéi eenááa zebeni vonóerıt b, Az eez zükége

Részletesebben

2.4. Kúpkerék- és csigahajtás.

2.4. Kúpkerék- és csigahajtás. .4. Kúpkerék- és csigahajtás. Tevékenység: Olvassa el a jegyet 94-08 oldalain található tananyagát! Tanulányoa át a segédlet 9.5. és 9.6. fejeeteiben lévı kidolgoott feladatait, valaint oldja eg a ott

Részletesebben

A műszaki rezgéstan alapjai

A műszaki rezgéstan alapjai A műszaki rezgéstan alapjai Dr. Csernák Gábor - Dr. Stépán Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék 2012 Előszó Ez a jegyzet elsősorban gépészmérnök hallgatóknak

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ............................................................ 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!............................. 9 Mit tanultunk a számokról?............................................

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit Kalandtúra 7. unkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára akara Ágnes Bankáné ező Katalin Argayné agyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit BEELEGÍTŐ GONDOLKODÁS. SZÓRAKOZTATÓ FELADVÁNYOK. oldal. 6... 6.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL

TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL TERMIKUS NEUTRONFLUXUS MEGHATÁROZÁSA AKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL 1. BEVEZETÉS Neutronsugárzás hatására bizonyos stabil eleekben agátalakulás egy végbe, és a keletkezett radioaktív terék aktivitása egfelelő szálálórendszer

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár

FORGÁCSOLÁSELMÉLET. Forgácsolószerszámok élgeometriája. Oktatási segédlet. Összeállította: Prof. Dr. Kundrák János egyetemi tanár FORGÁCSOLÁSELMÉLET Frgáclózerzámk élgemetriája Oktatái egédlet Özeállíttta: Prf. Dr. Kundrák Ján egyetemi tanár Dr. Dezpth Itván tanzéki mérnök Miklc, 2007. 1. Frgácló zerzámk élgemetriája (imétlé) 1.1.

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások:

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások: . Tagadások: A gyakorlatok HF-inak megoldása Az. gyakorlat HF-inak megoldása "Nem észak felé kell indulnunk és nem kell visszafordulnunk." "Nem esik az es, vagy nem fúj a szél." "Van olyan puha szilva,

Részletesebben

Alkalmazott fizika Babák, György

Alkalmazott fizika Babák, György Alkalmazott fizika Babák, György Alkalmazott fizika Babák, György Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT

ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéke ELŐFESZÍTETT VASBETON TARTÓ TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Segédlet v1.14 Összeállította: Koris Kálmán Budapest,

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

kétállószékes fedélszék tervezése

kétállószékes fedélszék tervezése Dr. Németh Gör főikoai docen fééve feadat: kétáózéke fedézék tervezée Kétáózéke fedézék Õ SZARUÁLLÁS LLÉK SZARUÁLLÁS kézítendő feadatrézek Kereztmetzet : Statikai zámítá Terhek mehatározáa Tetőécek méretezée

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék Széchenyi István Egyetem Szerkezetek dinamikája Alkalmazott Mechanika Tanszék Elméleti kérdések egyetemi mesterképzésben (MSc) résztvev járm mérnöki szakos hallgatók számára 1. Merev test impulzusának

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK V A S B E T O N S Z E R K E Z E T E K I. STNB1 egédlet a PTE Pollák Mihály Műzaki Kar hallgatóinak Az építéz- é az építőmérnök képzé zerkezeti é tartalmi ejleztée HEFOP/004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt . Gyakorlat: asbeton gerenák nyírásvizsgálata Készítették: Frieman Noémi és Dr. Huszár Zsolt -- A nyírási teherbírás vizsgálata A nyírási teherbírás megfelelő, ha a következő követelmények minegyike egyiejűleg

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS MATEMATIKA. példaválaszokkal. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS MATEMATIKA. példaválaszokkal. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M 10. É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 példaválaszokkal Hány órából áll egy hét? Válasz: A feleletválasztós

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 215. ájus 19. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

DIFFERENCIAEGYENLETEK

DIFFERENCIAEGYENLETEK DIFFERENCIAEGYENLETEK A gazdaság változómennyiségeit (jövedelem, fogyasztás, beruházás,...) általában bizonyos időszakonként (naponta, hetente, havonta, évente) figyeljük meg. Ha ezeket a megfigyeléseket

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Determinisztikus folyamatok. Kun Ferenc

Determinisztikus folyamatok. Kun Ferenc Determinisztikus folyamatok számítógépes modellezése kézirat Kun Ferenc Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék Debrecen 2001 2 Determinisztikus folyamatok Tartalomjegyzék 1. Determinisztikus folyamatok

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

Irányítástechnika 4. előadás

Irányítástechnika 4. előadás Iránítátechnika 4. előadá Dr. Kovác Levente 3. 4. 3. 3.5.. artalom ipiku tagok amplitúdó- é fázimenete Bode diagram példák Frekvencia átviteli függvén Hurwitz kritérium A zabálozái kör ugráválaza, minőégi

Részletesebben

Az erő legyen velünk!

Az erő legyen velünk! A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!

Részletesebben

Változók közötti kapcsolat II. A nominális / ordinális eset: asszociációs mérőszámok.

Változók közötti kapcsolat II. A nominális / ordinális eset: asszociációs mérőszámok. http://tatiztika.zoc.elte.hu/tartat Táraalomtatiztika, 2003/2004 I. élév. ovember 18. Mai tematika: Változók közötti kapcolat II. A nomináli / orináli eet: azociáció mérőzámok. 1 Bevezeté 1 Hibavalózínűég

Részletesebben

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1 A Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló feldtink egoldá. 0, c 0,7 /, /, 0, /. c )? d? ) Az elő ut ebeége: c +,7 /. pont A áodik ut ebeége: c 0, /. 3 pont Az elő ut ozgáánk ideje: 0 t 30. pont,7 A áodik

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V

P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V P O R O SZ L Ó T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2004. POROSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 A Helyi Építéi Szaályzat felépítée:...8

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata. 1.9. Vasalási tervek készítése...12. 2. Vasbeton szerkezetek anyagai, Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, betontörténelem...5 1.1. A beton é vabeton fogalma...5 1.. Vabeton zerkezetek oportoítáa...6 1.3. A vabeton előnyö tulajdonágai...7 1.4. A vabeton hátrányo tulajdonágai...7

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés

A.11. Nyomott rudak. A.11.1. Bevezetés A.. Nyomott rudak A... Bevezetés A nyomott szerkezeti elem fogalmat általában olyan szerkezeti elemek jelölésére használjuk, amelyekre csak tengelyirányú nyomóerő hat. Ez lehet speciális terhelésű oszlop,

Részletesebben

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

10. évfolyam, negyedik epochafüzet 10. évfolyam, negyedik epochafüzet (Geometria) Tulajdonos: NEGYEDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Síkgeometria... 4 I.1. A háromszög... 4 I.2. Nevezetes négyszögek... 8 I.3. Sokszögek... 14 I.4. Kör és részei...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak)

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Erre a dokumentumra az Edemmester Gamer Blog kiadványokra vonatkozó szabályai érvényesek. 1. feladat: Határozd meg az a, b és

Részletesebben

Matematikai programozás gyakorlatok

Matematikai programozás gyakorlatok VÁRTERÉSZ MAGDA Matematikai programozás gyakorlatok 2003/04-es tanév 1. félév Tartalomjegyzék 1. Számrendszerek 3 1.1. Javasolt órai feladat.............................. 3 1.2. Javasolt házi feladatok.............................

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos. Az alábbi kiskérdéseket a korábbi Pacher-féle vizsgasorokból és zh-kból gyűjtöttük ki. A többségnek a lefényképezett hivatalos megoldás volt a forrása (néha még ezt is óvatosan kellett kezelni, mert egy

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 161 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK 1. Béla zebében 20 é 50 Ft-o pénzérmék vannak, özeen 24 db, értékük 720 Ft. Hány 20 é ány 50 Ft-o pénzérméje van? 2. Béla zebében 10 é 20 Ft-o pénzérmék vannak,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulójának feladatai 2005. április 5.

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulójának feladatai 2005. április 5. ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulójának feladatai 2005. április 5. Kedves Versenyzők! Az I. forduló teljesítése után itt az újabb próbatétel. A II. fordulóban a következő feladatok várnak

Részletesebben

ISMÉT FÖLDKÖZELBEN A MARS!

ISMÉT FÖLDKÖZELBEN A MARS! nikai Vállalat, Audió, EVIG Egyesült Villamosgépgyár, Kismotor- és Gépgyár, Szerszámgép Fejlesztési Intézet (Halásztelek), Pestvidéki Gépgyár (Szigethalom), Ikladi ûszeripari ûvek (II), Kôbányai Vas- és

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást! 2006/I/I.1. * Ideális gázzal 31,4 J hőt közlünk. A gáz állandó, 1,4 10 4 Pa nyomáson tágul 0,3 liter térfogatról 0,8 liter térfogatúra. a) Mennyi munkát végzett a gáz? b) Mekkora a gáz belső energiájának

Részletesebben

Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel!

Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel! SZAKDOLGOZAT Gondolkodjunk a fizika segı tse ge vel! Simon Ju lia Matematika BSc., tana ri szakira ny Te mavezeto : Besenyei A da m adjunktus Alkalmazott Analı zis e s Sza mı ta smatematikai Tansze k Eo

Részletesebben

A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA

A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA A DÖNTÉS SORÁN FENNAKADT FÁK MOZGATÁSA A FENNAKADÁS KÉT TÍPUSA Galgóczi Gyula Hajdu Endre Az alábbiakban a kézi eszközökkel végzett fakitermelés egyik balesetveszélyes mozzanatáról lesz szó. Arról a folyamatról,

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben